Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 h blockeel - machine learning en geo-toepassingen

525 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

6 h blockeel - machine learning en geo-toepassingen

 1. 1. Machine learning en geo-toepassingen Hendrik Blockeel Dept. Computerwetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven & LIACS, Universiteit Leiden
 2. 2. Machine Learning • Machine learning, data mining, data-analyse: • zoeken naar patronen (regelmatigheden) in data • op basis van die patronen een model bouwen dat de data beschrijft • op basis van dit model betere beslissingen nemen
 3. 3. Typische settings • Gesuperviseerd leren: • gegeven een aantal (xi,yi) koppels, getrokken uit een populatie van koppels (x,y), • zoek een functie f zo dat f(x)=y • Ongesuperviseerd leren: • gegeven een aantal elementen xi, getrokken uit een populatie • vind structuur in de populatie • Nog veel andere varianten van leertaken...
 4. 4. Gesuperviseerd leren x y (1,5,3,2) 5 (2,3,1,4) 3 (1,4,2,3) 5 y = ax1+bx2+cx3+dx4 (1,3,2,2) 6 (3,1,1,2) 4
 5. 5. Leren uit netwerk-data • Inputs zijn nu niet een verzameling losse punten (xi,yi), maar een netwerk van dergelijke punten • er zijn verbanden, relaties, connecties tussen de punten • links in een graaf of netwerk, foreign keys in een relationele database, ... • data-analyse moet nu ook met dit netwerk rekening houden • dus niet f(x)=y, maar f(x in context)=y
 6. 6. Leren uit netwerk-data (1,5,3,2),5 (1,4,2,3),5 (1,3,2,2),6 (2,3,1,4),3 (3,1,1,2),4
 7. 7. Machine learning in geomatica-context • In geomatica-context: vaak relationele (of: netwerk-) data • Aangepaste machine learning-technieken nodig
 8. 8. Files voorspellen • “Long-term traffic forecasting”, Frasconi et al. • Analyse historical data + sensor data GPS, mobile phones, Loop detector data wireless sensors, ... Method: Markov logic networks Afbeeldingen: P. Frasconi, SML 2010 (statistical relational learning, logic + probabilities)
 9. 9. Bosbranden voorspellen • Portugal: voorspellen van kans op bosbrand op basis van historische data & beschrijving van actuele toestand (Santos Costa et al.) Rule 2: > 64 sheep, Improductive neighbor, that burned last year (V. Santos Costa, SML 2010)
 10. 10. Clustering van fauna/ flora in Europa • Van Leeuwen,Vreeken, Siebes: “Identifying the components”, ECML/PKDD 2009 Figuren uit Goethals & Vreeken, SML 2010
 11. 11. Conclusies • Tamelijk veel onderzoek (recent meer) naar analyse van geografische data • Gestegen interesse, vanwege beschikbaarheid van meer geavanceerde machine learning technieken • relational data mining, network mining, inductive logic programming, statistical relational learning, ...

×