20 Kasım 2009 Cuma
Kent Ekonomisi, Kümelenme
        Stratejileri ve Kültür Endüstrileri:
            Politika Gerekleri
 ...
kent ekonomisi ve
           kültür endüstrileri


20 Kasım 2009 Cuma
ekonomi ve kültür
                     Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
ekonomi ve kültür


     Küreselleşmenin iki önemli dinamiği:
                         Dr...
ekonomi ve kültür


     Küreselleşmenin iki önemli dinamiği:
  • ekonomik alışveriş
              ...
ekonomi ve kültür


     Küreselleşmenin iki önemli dinamiği:
  • ekonomik alışveriş
  • kültürel alışveriş
  ...
ekonomi ve kültür


     Küreselleşmenin iki önemli dinamiği:
  • ekonomik alışveriş
  • kültürel alışveriş
  ...
ekonomi ve kültür


     Küreselleşmenin iki önemli dinamiği:
  • ekonomik alışveriş
  • kültürel alışveriş


   ...
“kültür endüstrileri” (DCMS)
                          Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
“kültür endüstrileri” (DCMS)
  •   Reklamcılık,
  •   Mimarlık,
  •   Sanat ve Antika Pazarları,
  •   El ...
kent
              Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kent
    • Kentler ekonomik faaliyetin pazaryeri olduğu kadar
     kültürlerin de merkezi
           ...
kent
    • Kentler ekonomik faaliyetin pazaryeri olduğu kadar
     kültürlerin de merkezi
    • 21.Yüzyıl, bir “...
kent
    • Kentler ekonomik faaliyetin pazaryeri olduğu kadar
     kültürlerin de merkezi
    • 21.Yüzyıl, bir “...
kent
    • Kentler ekonomik faaliyetin pazaryeri olduğu kadar
     kültürlerin de merkezi
    • 21.Yüzyıl, bir “...
kent
    • Kentler ekonomik faaliyetin pazaryeri olduğu kadar
     kültürlerin de merkezi
    • 21.Yüzyıl, bir “...
kent (bilgi) ekonomisi
                       Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kent (bilgi) ekonomisi
  • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve
   pazarlanır.
   ...
kent (bilgi) ekonomisi
  • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve
   pazarlanır.
  • Kent...
kent (bilgi) ekonomisi
  • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve
   pazarlanır.
  • Kent...
kent (bilgi) ekonomisi
  • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve
   pazarlanır.
  • Kent...
kent (bilgi) ekonomisi
  • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve
   pazarlanır.
  • Kent...
kent (bilgi) ekonomisi
  • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve
   pazarlanır.
  • Kent...
kent (bilgi) ekonomisi
  • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve
   pazarlanır.
  • Kent...
kentler ve inovasyon
                      Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kentler ve inovasyon
    • Kentler, küresel bilgi ekonomisinin yönlendirici
     dinamiği olan inovasyonun da odakl...
kentler ve inovasyon
    • Kentler, küresel bilgi ekonomisinin yönlendirici
     dinamiği olan inovasyonun da odakl...
kentler ve inovasyon
    • Kentler, küresel bilgi ekonomisinin yönlendirici
     dinamiği olan inovasyonun da odakl...
kentler ve inovasyon
    • Kentler, küresel bilgi ekonomisinin yönlendirici
     dinamiği olan inovasyonun da odakl...
kültür endüstrileri ve kentler
                           Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kültür endüstrileri ve kentler
    • Kültür endüstrileri, kentlerde, öncelikle de ağ-
     geçidi kentlerde en uygu...
kültür endüstrileri ve kentler
    • Kültür endüstrileri, kentlerde, öncelikle de ağ-
     geçidi kentlerde en uygu...
kültür endüstrileri ve kentler
    • Kültür endüstrileri, kentlerde, öncelikle de ağ-
     geçidi kentlerde en uygu...
kültür endüstrileri ve kentler
    • Kültür endüstrileri, kentlerde, öncelikle de ağ-
     geçidi kentlerde en uygu...
kültür endüstrileri ve kentler
    • Kültür endüstrileri, kentlerde, öncelikle de ağ-
     geçidi kentlerde en uygu...
kültür endüstrileri ve kentler
    • Kültür endüstrileri, kentlerde, öncelikle de ağ-
     geçidi kentlerde en uygu...
kentin “yığın avantajları”
                         Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kentin “yığın avantajları”
    • Küresel bilgi, iletişim ve değer ağında bir düğüm noktası
     olarak kent, insan ...
kentin “yığın avantajları”
    • Küresel bilgi, iletişim ve değer ağında bir düğüm noktası
     olarak kent, insan ...
kentin “yığın avantajları”
    • Küresel bilgi, iletişim ve değer ağında bir düğüm noktası
     olarak kent, insan ...
kentin “yığın avantajları”
    • Küresel bilgi, iletişim ve değer ağında bir düğüm noktası
     olarak kent, insan ...
kentsel “yaratıcılık adaları”
                           Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kentsel “yaratıcılık adaları”
     Kent,
                           Dr. Özgür Uçkan
20 ...
kentsel “yaratıcılık adaları”
     Kent,
  • sermayenin tedarik edildiği ve danışmanlık hizmetlerinin
   sunulduğu...
kentsel “yaratıcılık adaları”
     Kent,
  • sermayenin tedarik edildiği ve danışmanlık hizmetlerinin
   sunulduğu...
kentsel “yaratıcılık adaları”
     Kent,
  • sermayenin tedarik edildiği ve danışmanlık hizmetlerinin
   sunulduğu...
kentsel “yaratıcılık adaları”
     Kent,
  • sermayenin tedarik edildiği ve danışmanlık hizmetlerinin
   sunulduğu...
kümelenme
                 Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kümelenme
     Kümelenmeler,
                   Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kümelenme
     Kümelenmeler,
  • birbiriyle ilişkili firmalar,
                   Dr. Özgür Uç...
kümelenme
     Kümelenmeler,
  • birbiriyle ilişkili firmalar,
  • bilgi üreten organizasyonlar (üniversiteler, araş...
kümelenme
     Kümelenmeler,
  • birbiriyle ilişkili firmalar,
  • bilgi üreten organizasyonlar (üniversiteler, araş...
kümelenme
     Kümelenmeler,
  • birbiriyle ilişkili firmalar,
  • bilgi üreten organizasyonlar (üniversiteler, araş...
kümelenme
     Kümelenmeler,
  • birbiriyle ilişkili firmalar,
  • bilgi üreten organizasyonlar (üniversiteler, araş...
kümelenme
     Kümelenmeler,
  • birbiriyle ilişkili firmalar,
  • bilgi üreten organizasyonlar (üniversiteler, araş...
kümelenme faydası
                     Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kümelenme faydası
     Kümelenmelerin faydaları,
                      Dr. Özgür Uçkan
20 K...
kümelenme faydası
     Kümelenmelerin faydaları,
  • yaratıcılığın artması,
                  ...
kümelenme faydası
     Kümelenmelerin faydaları,
  • yaratıcılığın artması,
  • altyapı maliyetlerinin düşürülmesi,...
kümelenme faydası
     Kümelenmelerin faydaları,
  • yaratıcılığın artması,
  • altyapı maliyetlerinin düşürülmesi,...
kümelenme faydası
     Kümelenmelerin faydaları,
  • yaratıcılığın artması,
  • altyapı maliyetlerinin düşürülmesi,...
kümelenme faydası
     Kümelenmelerin faydaları,
  • yaratıcılığın artması,
  • altyapı maliyetlerinin düşürülmesi,...
kümelenme faydası
     Kümelenmelerin faydaları,
  • yaratıcılığın artması,
  • altyapı maliyetlerinin düşürülmesi,...
“yaratıcı küme” (creative cluster)
                             Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım ...
“yaratıcı küme” (creative cluster)

     “Yaratıcı küme” terimi,
                        ...
“yaratıcı küme” (creative cluster)

     “Yaratıcı küme” terimi,
  • kültür endüstrilerinin coğrafi yoğunlaşma
   a...
“yaratıcı küme” (creative cluster)

     “Yaratıcı küme” terimi,
  • kültür endüstrilerinin coğrafi yoğunlaşma
   a...
kültür endüstrisi kümeleri
                         Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kültür endüstrisi kümeleri
     Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri
     lokasy...
kültür endüstrisi kümeleri
     Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri
     lokasy...
kültür endüstrisi kümeleri
     Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri
     lokasy...
kültür endüstrisi kümeleri
     Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri
     lokasy...
kültür endüstrisi kümeleri
     Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri
     lokasy...
kültür endüstrisi kümeleri
     Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri
     lokasy...
kültür endüstrisi kümeleri
     Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri
     lokasy...
kültür endüstrisi kümeleri
     Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri
     lokasy...
politika gerekleri20 Kasım 2009 Cuma
üç koşul
                Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
üç koşul
    • Etkili bir politika
                     Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
üç koşul
    • Etkili bir politika
    • Etkin yönetim
                     Dr. Özgür U...
üç koşul
    • Etkili bir politika
    • Etkin yönetim
    • Etkili yönetişim
              ...
kent politikaları
                     Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kent politikaları
     Kentler,
                     Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kent politikaları
     Kentler,
  • girişimciliği teşvik eden,
                     Dr. Özgü...
kent politikaları
     Kentler,
  • girişimciliği teşvik eden,
  • inovasyon yeteneğini geliştiren,
      ...
kent politikaları
     Kentler,
  • girişimciliği teşvik eden,
  • inovasyon yeteneğini geliştiren,
  • yaratıcılı...
kent politikaları
     Kentler,
  • girişimciliği teşvik eden,
  • inovasyon yeteneğini geliştiren,
  • yaratıcılı...
kent politikaları
     Kentler,
  • girişimciliği teşvik eden,
  • inovasyon yeteneğini geliştiren,
  • yaratıcılı...
politika yakınsaması (policy convergence)
                           Dr. Özgür Uçkan
20 Kas...
politika yakınsaması (policy convergence)
    • “Yakınsama” (convergence) kavramı teknolojilerin birbirlerine
     ...
politika yakınsaması (policy convergence)
    • “Yakınsama” (convergence) kavramı teknolojilerin birbirlerine
     ...
politika yakınsaması (policy convergence)
    • “Yakınsama” (convergence) kavramı teknolojilerin birbirlerine
     ...
kentsel büyüme politikaları
                          Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kentsel büyüme politikaları

    • Kentsel büyüme politikaları, kent ekonomisi
     odaklı olarak,
      ...
kentsel büyüme politikaları

    • Kentsel büyüme politikaları, kent ekonomisi
     odaklı olarak,
      •  ...
kentsel büyüme politikaları

    • Kentsel büyüme politikaları, kent ekonomisi
     odaklı olarak,
      •  ...
kentsel büyüme politikaları

    • Kentsel büyüme politikaları, kent ekonomisi
     odaklı olarak,
      •  ...
kentsel büyüme politikaları

    • Kentsel büyüme politikaları, kent ekonomisi
     odaklı olarak,
      •  ...
ulusal politikalarda kent ölçeği
                            Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009...
ulusal politikalarda kent ölçeği
     Kentlerin bu önceliği, ulusal
                       ...
ulusal politikalarda kent ölçeği
     Kentlerin bu önceliği, ulusal
  • kültür,
                ...
ulusal politikalarda kent ölçeği
     Kentlerin bu önceliği, ulusal
  • kültür,
  • eğitim,
          ...
ulusal politikalarda kent ölçeği
     Kentlerin bu önceliği, ulusal
  • kültür,
  • eğitim,
  • bilim-teknoloji,

...
ulusal politikalarda kent ölçeği
     Kentlerin bu önceliği, ulusal
  • kültür,
  • eğitim,
  • bilim-teknoloji,
 ...
ulusal politikalarda kent ölçeği
     Kentlerin bu önceliği, ulusal
  • kültür,
  • eğitim,
  • bilim-teknoloji,
 ...
ulusal politikalarda kent ölçeği
     Kentlerin bu önceliği, ulusal
  • kültür,
  • eğitim,
  • bilim-teknoloji,
 ...
kentsel politika ve kümelenme
                           Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kentsel politika ve kümelenme
    • Kentsel politika, kentsel kalkınma odaklı yerel yönetim
     stratejileri ve il...
kentsel politika ve kümelenme
    • Kentsel politika, kentsel kalkınma odaklı yerel yönetim
     stratejileri ve il...
kentsel politika ve kümelenme
    • Kentsel politika, kentsel kalkınma odaklı yerel yönetim
     stratejileri ve il...
kentsel politika ve kümelenme
    • Kentsel politika, kentsel kalkınma odaklı yerel yönetim
     stratejileri ve il...
kümelenme stratejileri
                       Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kümelenme stratejileri
     Kümelenmenin rekabetçilik ve ekonomik gelişmenin en temel
     unsurlarından biri ha...
kümelenme stratejileri
     Kümelenmenin rekabetçilik ve ekonomik gelişmenin en temel
     unsurlarından biri ha...
kümelenme stratejileri
     Kümelenmenin rekabetçilik ve ekonomik gelişmenin en temel
     unsurlarından biri ha...
kümelenme stratejileri
     Kümelenmenin rekabetçilik ve ekonomik gelişmenin en temel
     unsurlarından biri ha...
kümelenme stratejileri
     Kümelenmenin rekabetçilik ve ekonomik gelişmenin en temel
     unsurlarından biri ha...
kümelenme stratejileri
     Kümelenmenin rekabetçilik ve ekonomik gelişmenin en temel
     unsurlarından biri ha...
kümelenme stratejileri
                       Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kümelenme stratejileri
     Ekonomik geliştirme araçları:
                         Dr. Öz...
kümelenme stratejileri
     Ekonomik geliştirme araçları:
  •   Coğrafi olarak iyi hedeflenmiş alanlar için iş düny...
kümelenme stratejileri
     Ekonomik geliştirme araçları:
  •   Coğrafi olarak iyi hedeflenmiş alanlar için iş düny...
kümelenme stratejileri
     Ekonomik geliştirme araçları:
  •   Coğrafi olarak iyi hedeflenmiş alanlar için iş düny...
kümelenme stratejileri
     Ekonomik geliştirme araçları:
  •   Coğrafi olarak iyi hedeflenmiş alanlar için iş düny...
kümelenme stratejileri
     Ekonomik geliştirme araçları:
  •   Coğrafi olarak iyi hedeflenmiş alanlar için iş düny...
kümelenme stratejileri
     Ekonomik geliştirme araçları:
  •   Coğrafi olarak iyi hedeflenmiş alanlar için iş düny...
kümelenme stratejileri
                       Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kümelenme stratejileri
     Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri,
                 ...
kümelenme stratejileri
     Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri,
  • katma değer zinciriyle birbirine ...
kümelenme stratejileri
     Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri,
  • katma değer zinciriyle birbirine ...
kümelenme stratejileri
     Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri,
  • katma değer zinciriyle birbirine ...
kümelenme stratejileri
     Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri,
  • katma değer zinciriyle birbirine ...
kümelenme stratejileri
     Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri,
  • katma değer zinciriyle birbirine ...
kümelenme stratejileri
     Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri,
  • katma değer zinciriyle birbirine ...
kümelenme stratejileri
     Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri,
  • katma değer zinciriyle birbirine ...
kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası
                      Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 ...
kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası
  • İnovasyon odaklı,
                      Dr. Özg...
kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası
  • İnovasyon odaklı,
  • etkileşimli,
                ...
kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası
  • İnovasyon odaklı,
  • etkileşimli,
  • geniş ve etkin katılımlı,
 ...
kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası
  • İnovasyon odaklı,
  • etkileşimli,
  • geniş ve etkin katılımlı,
  • ...
kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası
  • İnovasyon odaklı,
  • etkileşimli,
  • geniş ve etkin katılımlı,
  • ...
kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası
  • İnovasyon odaklı,
  • etkileşimli,
  • geniş ve etkin katılımlı,
  • ...
kentsel yönetişim politikası
                          Dr. Özgür Uçkan
20 Kasım 2009 Cuma
kentsel yönetişim politikası


    • Küresel etkileşim kentlere demokrasi ve
     özgürlüğü getiriyor. Bu dönüşüm k...
kentsel yönetişim politikası


    • Küresel etkileşim kentlere demokrasi ve
     özgürlüğü getiriyor. Bu dönüşüm k...
Teşekkürler
           Dr. Özgür Uçkan

           ozguru@bilgi.edu.tr
20 Kasım 2009 Cuma
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kent Ekonomisi, Kumelenme Stratejileri ve Kultur Endustrileri: Politika Gerekleri

2,447 views

Published on

Avrupa ve Türkiye'de Kültür Politikaları / Cultural Policies in Europe and Turkey -
19, 20, 21 Kasım 2009, The Marmara Oteli

IV. Oturum: Kültür ve Ekonomi, Kültür Endüstrileri, 20 Kasım 2009 - Sunum

Published in: Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
151
Actions
Shares
0
Downloads
121
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kent Ekonomisi, Kumelenme Stratejileri ve Kultur Endustrileri: Politika Gerekleri

 1. 1. 20 Kasım 2009 Cuma
 2. 2. Kent Ekonomisi, Kümelenme Stratejileri ve Kültür Endüstrileri: Politika Gerekleri Dr. Özgür Uçkan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültür Yönetimi Bölümü 20 Kasım 2009 Cuma
 3. 3. kent ekonomisi ve kültür endüstrileri 20 Kasım 2009 Cuma
 4. 4. ekonomi ve kültür Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 5. 5. ekonomi ve kültür Küreselleşmenin iki önemli dinamiği: Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 6. 6. ekonomi ve kültür Küreselleşmenin iki önemli dinamiği: • ekonomik alışveriş Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 7. 7. ekonomi ve kültür Küreselleşmenin iki önemli dinamiği: • ekonomik alışveriş • kültürel alışveriş Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 8. 8. ekonomi ve kültür Küreselleşmenin iki önemli dinamiği: • ekonomik alışveriş • kültürel alışveriş Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 9. 9. ekonomi ve kültür Küreselleşmenin iki önemli dinamiği: • ekonomik alışveriş • kültürel alışveriş Kültür, giderek daha fazla “ekonomi” haline geliyor... Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 10. 10. “kültür endüstrileri” (DCMS) Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 11. 11. “kültür endüstrileri” (DCMS) • Reklamcılık, • Mimarlık, • Sanat ve Antika Pazarları, • El Sanatları, • Tasarım, • Moda, • Film ve Video, • Etkileşimli Serbest Zaman Yazılımı (Oyun Sektörü), • Müzik, • Gösteri Sanatları, • Yayıncılık, • Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri, • Televizyon ve Radyo (gibi “geleneksel” kültür endüstrileri ve ...) • bilgi ve iletişim teknolojilerine, özellikle de mobil iletişime bağlı hizmetler, • mühendislik ve Ar-Ge yönetimi (gibi daha “teknoloji yoğun” kültür endüstrileri)... Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 12. 12. kent Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 13. 13. kent • Kentler ekonomik faaliyetin pazaryeri olduğu kadar kültürlerin de merkezi Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 14. 14. kent • Kentler ekonomik faaliyetin pazaryeri olduğu kadar kültürlerin de merkezi • 21.Yüzyıl, bir “kent yüzyılı” Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 15. 15. kent • Kentler ekonomik faaliyetin pazaryeri olduğu kadar kültürlerin de merkezi • 21.Yüzyıl, bir “kent yüzyılı” • Küresel ekonominin odak noktaları olarak kent ekonomileri Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 16. 16. kent • Kentler ekonomik faaliyetin pazaryeri olduğu kadar kültürlerin de merkezi • 21.Yüzyıl, bir “kent yüzyılı” • Küresel ekonominin odak noktaları olarak kent ekonomileri • Yeni bir “kent kültürü” Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 17. 17. kent • Kentler ekonomik faaliyetin pazaryeri olduğu kadar kültürlerin de merkezi • 21.Yüzyıl, bir “kent yüzyılı” • Küresel ekonominin odak noktaları olarak kent ekonomileri • Yeni bir “kent kültürü” • Bilgi ekonomisinin coğrafyası, düğümler ve bağlantılardan oluşan bir ağ. Bu düğümler, birbirine bağlı ve her biri uzmanlaşmış bir bilgi kaynağı olarak kentler… Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 18. 18. kent (bilgi) ekonomisi Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 19. 19. kent (bilgi) ekonomisi • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve pazarlanır. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 20. 20. kent (bilgi) ekonomisi • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve pazarlanır. • Kentler, bilgi altyapısı donatısına (üniversiteler, diğer eğitim kurumları vb.) sahiptir; Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 21. 21. kent (bilgi) ekonomisi • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve pazarlanır. • Kentler, bilgi altyapısı donatısına (üniversiteler, diğer eğitim kurumları vb.) sahiptir; • Eğitimli insan kaynağı mevcuttur; Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 22. 22. kent (bilgi) ekonomisi • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve pazarlanır. • Kentler, bilgi altyapısı donatısına (üniversiteler, diğer eğitim kurumları vb.) sahiptir; • Eğitimli insan kaynağı mevcuttur; • Elektronik altyapıyla donatılmıştır; Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 23. 23. kent (bilgi) ekonomisi • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve pazarlanır. • Kentler, bilgi altyapısı donatısına (üniversiteler, diğer eğitim kurumları vb.) sahiptir; • Eğitimli insan kaynağı mevcuttur; • Elektronik altyapıyla donatılmıştır; • Havaalanlarıyla küresel ekonomiye bağlanmıştır; Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 24. 24. kent (bilgi) ekonomisi • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve pazarlanır. • Kentler, bilgi altyapısı donatısına (üniversiteler, diğer eğitim kurumları vb.) sahiptir; • Eğitimli insan kaynağı mevcuttur; • Elektronik altyapıyla donatılmıştır; • Havaalanlarıyla küresel ekonomiye bağlanmıştır; • Bilginin paylaşıldığı bir yer ve yetenek ile yeni kombinasyonlar için bir kovan olarak güçlü bir işleve sahiptir. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 25. 25. kent (bilgi) ekonomisi • Bilgi genellikle kentlerde üretilir, işlenir, değiş tokuş edilir ve pazarlanır. • Kentler, bilgi altyapısı donatısına (üniversiteler, diğer eğitim kurumları vb.) sahiptir; • Eğitimli insan kaynağı mevcuttur; • Elektronik altyapıyla donatılmıştır; • Havaalanlarıyla küresel ekonomiye bağlanmıştır; • Bilginin paylaşıldığı bir yer ve yetenek ile yeni kombinasyonlar için bir kovan olarak güçlü bir işleve sahiptir. • Bu kentler, birer “ağ geçidi”dir (gateway cities)... Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 26. 26. kentler ve inovasyon Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 27. 27. kentler ve inovasyon • Kentler, küresel bilgi ekonomisinin yönlendirici dinamiği olan inovasyonun da odaklandığı alanlardır. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 28. 28. kentler ve inovasyon • Kentler, küresel bilgi ekonomisinin yönlendirici dinamiği olan inovasyonun da odaklandığı alanlardır. • Yoğun kentsel doku ve altyapı, farklı grupların birbirlerine yakın yaşamalarını ve çalışmalarını sağlar; Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 29. 29. kentler ve inovasyon • Kentler, küresel bilgi ekonomisinin yönlendirici dinamiği olan inovasyonun da odaklandığı alanlardır. • Yoğun kentsel doku ve altyapı, farklı grupların birbirlerine yakın yaşamalarını ve çalışmalarını sağlar; • Bu da onların fikir ve hizmetleri paylaşmalarını mümkün kılar. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 30. 30. kentler ve inovasyon • Kentler, küresel bilgi ekonomisinin yönlendirici dinamiği olan inovasyonun da odaklandığı alanlardır. • Yoğun kentsel doku ve altyapı, farklı grupların birbirlerine yakın yaşamalarını ve çalışmalarını sağlar; • Bu da onların fikir ve hizmetleri paylaşmalarını mümkün kılar. • Bu kentsel mekân organizasyonu yeni yaratıcı yaklaşımların doğmasını tetikler. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 31. 31. kültür endüstrileri ve kentler Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 32. 32. kültür endüstrileri ve kentler • Kültür endüstrileri, kentlerde, öncelikle de ağ- geçidi kentlerde en uygun ekosisteme kavuşuyor; Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 33. 33. kültür endüstrileri ve kentler • Kültür endüstrileri, kentlerde, öncelikle de ağ- geçidi kentlerde en uygun ekosisteme kavuşuyor; • Alt sektörlerle etkileşimleri kolaylaşıyor; Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 34. 34. kültür endüstrileri ve kentler • Kültür endüstrileri, kentlerde, öncelikle de ağ- geçidi kentlerde en uygun ekosisteme kavuşuyor; • Alt sektörlerle etkileşimleri kolaylaşıyor; • Müşterilerine ve pazarlara erişim imkanları artıyor; Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 35. 35. kültür endüstrileri ve kentler • Kültür endüstrileri, kentlerde, öncelikle de ağ- geçidi kentlerde en uygun ekosisteme kavuşuyor; • Alt sektörlerle etkileşimleri kolaylaşıyor; • Müşterilerine ve pazarlara erişim imkanları artıyor; • Teknolojik inovasyonun odağında yaşayarak en yeni gelişmelerden yararlanabiliyorlar; Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 36. 36. kültür endüstrileri ve kentler • Kültür endüstrileri, kentlerde, öncelikle de ağ- geçidi kentlerde en uygun ekosisteme kavuşuyor; • Alt sektörlerle etkileşimleri kolaylaşıyor; • Müşterilerine ve pazarlara erişim imkanları artıyor; • Teknolojik inovasyonun odağında yaşayarak en yeni gelişmelerden yararlanabiliyorlar; • En uygun insan kaynağını buralarda bulabiliyorlar; Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 37. 37. kültür endüstrileri ve kentler • Kültür endüstrileri, kentlerde, öncelikle de ağ- geçidi kentlerde en uygun ekosisteme kavuşuyor; • Alt sektörlerle etkileşimleri kolaylaşıyor; • Müşterilerine ve pazarlara erişim imkanları artıyor; • Teknolojik inovasyonun odağında yaşayarak en yeni gelişmelerden yararlanabiliyorlar; • En uygun insan kaynağını buralarda bulabiliyorlar; • Bilgi zaten buralarda üretiliyor ve dünyanın bilgisi de buralara transfer oluyor... Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 38. 38. kentin “yığın avantajları” Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 39. 39. kentin “yığın avantajları” • Küresel bilgi, iletişim ve değer ağında bir düğüm noktası olarak kent, insan etkileşiminin “düzensiz düzeni” yoluyla ekonomik büyüme üretiyor. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 40. 40. kentin “yığın avantajları” • Küresel bilgi, iletişim ve değer ağında bir düğüm noktası olarak kent, insan etkileşiminin “düzensiz düzeni” yoluyla ekonomik büyüme üretiyor. • Kent ekonomisinde, başka yerde üretilemeyecek farklı tipte ölçek ekonomilerine doğru yönlendiren, ekonomik faaliyetlerin mekânsal kümelenmesi (sektörler, haneler, kamu hizmetleri) anlamında ‘yığın avantajları’ (agglomeration advantages) kavramıyla karşılaşırız. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 41. 41. kentin “yığın avantajları” • Küresel bilgi, iletişim ve değer ağında bir düğüm noktası olarak kent, insan etkileşiminin “düzensiz düzeni” yoluyla ekonomik büyüme üretiyor. • Kent ekonomisinde, başka yerde üretilemeyecek farklı tipte ölçek ekonomilerine doğru yönlendiren, ekonomik faaliyetlerin mekânsal kümelenmesi (sektörler, haneler, kamu hizmetleri) anlamında ‘yığın avantajları’ (agglomeration advantages) kavramıyla karşılaşırız. • Buna ‘yerleşim avantajları’, ‘kentleşme avantajları’, ‘ölçek avantajları’ da denir. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 42. 42. kentin “yığın avantajları” • Küresel bilgi, iletişim ve değer ağında bir düğüm noktası olarak kent, insan etkileşiminin “düzensiz düzeni” yoluyla ekonomik büyüme üretiyor. • Kent ekonomisinde, başka yerde üretilemeyecek farklı tipte ölçek ekonomilerine doğru yönlendiren, ekonomik faaliyetlerin mekânsal kümelenmesi (sektörler, haneler, kamu hizmetleri) anlamında ‘yığın avantajları’ (agglomeration advantages) kavramıyla karşılaşırız. • Buna ‘yerleşim avantajları’, ‘kentleşme avantajları’, ‘ölçek avantajları’ da denir. • Bu kavramlar, ilgili tüm aktörlerin kazan-kazan konumuna yükseldiği coğrafi bir çakışmayı anlatır. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 43. 43. kentsel “yaratıcılık adaları” Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 44. 44. kentsel “yaratıcılık adaları” Kent, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 45. 45. kentsel “yaratıcılık adaları” Kent, • sermayenin tedarik edildiği ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu bir pazaryeri; Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 46. 46. kentsel “yaratıcılık adaları” Kent, • sermayenin tedarik edildiği ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu bir pazaryeri; • farklı tipte yığın avantajlarının bir sonucu olarak, üretim ve tüketimin çok etkili bir örgütlenme tarzı; Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 47. 47. kentsel “yaratıcılık adaları” Kent, • sermayenin tedarik edildiği ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu bir pazaryeri; • farklı tipte yığın avantajlarının bir sonucu olarak, üretim ve tüketimin çok etkili bir örgütlenme tarzı; • iletişim, uzmanlık/yetkinlik ve yaratıcılık potansiyellerini bir araya getiriyor... Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 48. 48. kentsel “yaratıcılık adaları” Kent, • sermayenin tedarik edildiği ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu bir pazaryeri; • farklı tipte yığın avantajlarının bir sonucu olarak, üretim ve tüketimin çok etkili bir örgütlenme tarzı; • iletişim, uzmanlık/yetkinlik ve yaratıcılık potansiyellerini bir araya getiriyor... Kültür endüstrileri, birbirleriyle yoğun bir ilişki içinde kümelenme potansiyellerini de takip ediyorlar; kent içinde “yaratıcılık adaları” oluşturarak bir araya geliyorlar, belli lokasyonlarda yoğunlaşıyorlar. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 49. 49. kümelenme Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 50. 50. kümelenme Kümelenmeler, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 51. 51. kümelenme Kümelenmeler, • birbiriyle ilişkili firmalar, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 52. 52. kümelenme Kümelenmeler, • birbiriyle ilişkili firmalar, • bilgi üreten organizasyonlar (üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları vb.), Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 53. 53. kümelenme Kümelenmeler, • birbiriyle ilişkili firmalar, • bilgi üreten organizasyonlar (üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları vb.), • aracı kurumlar ve Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 54. 54. kümelenme Kümelenmeler, • birbiriyle ilişkili firmalar, • bilgi üreten organizasyonlar (üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları vb.), • aracı kurumlar ve • müşterilerin Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 55. 55. kümelenme Kümelenmeler, • birbiriyle ilişkili firmalar, • bilgi üreten organizasyonlar (üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları vb.), • aracı kurumlar ve • müşterilerin oluşturduğu ağın, birbirine ekonomik değer katacak bir şekilde yapılanması olarak tanımlanan, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 56. 56. kümelenme Kümelenmeler, • birbiriyle ilişkili firmalar, • bilgi üreten organizasyonlar (üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları vb.), • aracı kurumlar ve • müşterilerin oluşturduğu ağın, birbirine ekonomik değer katacak bir şekilde yapılanması olarak tanımlanan, belirli bir coğrafi bölgede kurulmuş üretim zinciridir... Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 57. 57. kümelenme faydası Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 58. 58. kümelenme faydası Kümelenmelerin faydaları, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 59. 59. kümelenme faydası Kümelenmelerin faydaları, • yaratıcılığın artması, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 60. 60. kümelenme faydası Kümelenmelerin faydaları, • yaratıcılığın artması, • altyapı maliyetlerinin düşürülmesi, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 61. 61. kümelenme faydası Kümelenmelerin faydaları, • yaratıcılığın artması, • altyapı maliyetlerinin düşürülmesi, • nitelikli insan kaynağı yönetimine uygun eğitim süreçlerinin varlığı, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 62. 62. kümelenme faydası Kümelenmelerin faydaları, • yaratıcılığın artması, • altyapı maliyetlerinin düşürülmesi, • nitelikli insan kaynağı yönetimine uygun eğitim süreçlerinin varlığı, • kümelenen sektörler içinde ve sektörler arasında bilgi, Ar-Ge, katma değer yoğunlaşması Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 63. 63. kümelenme faydası Kümelenmelerin faydaları, • yaratıcılığın artması, • altyapı maliyetlerinin düşürülmesi, • nitelikli insan kaynağı yönetimine uygun eğitim süreçlerinin varlığı, • kümelenen sektörler içinde ve sektörler arasında bilgi, Ar-Ge, katma değer yoğunlaşması şeklinde özetlenebilir. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 64. 64. kümelenme faydası Kümelenmelerin faydaları, • yaratıcılığın artması, • altyapı maliyetlerinin düşürülmesi, • nitelikli insan kaynağı yönetimine uygun eğitim süreçlerinin varlığı, • kümelenen sektörler içinde ve sektörler arasında bilgi, Ar-Ge, katma değer yoğunlaşması şeklinde özetlenebilir. Kent kümelenmeleri ise maliyet avantajı, çıktı verimliliği, donanım etkililiği, altyapı kalitesi, küresel pazarlara erişim gibi ek faydalar sağlıyor. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 65. 65. “yaratıcı küme” (creative cluster) Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 66. 66. “yaratıcı küme” (creative cluster) “Yaratıcı küme” terimi, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 67. 67. “yaratıcı küme” (creative cluster) “Yaratıcı küme” terimi, • kültür endüstrilerinin coğrafi yoğunlaşma alanlarına ve özel nedenlerle (finansman, insan kaynağı, altyapı, kültürel atmosfer vb.) seçtikleri lokasyonlarda geliştirdikleri kümelenme ilişkilerine referansta bulunuyor; Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 68. 68. “yaratıcı küme” (creative cluster) “Yaratıcı küme” terimi, • kültür endüstrilerinin coğrafi yoğunlaşma alanlarına ve özel nedenlerle (finansman, insan kaynağı, altyapı, kültürel atmosfer vb.) seçtikleri lokasyonlarda geliştirdikleri kümelenme ilişkilerine referansta bulunuyor; • ama giderek “kentsel inovasyon adalarını” da niteler hale geldi. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 69. 69. kültür endüstrisi kümeleri Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 70. 70. kültür endüstrisi kümeleri Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri lokasyonlar, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 71. 71. kültür endüstrisi kümeleri Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri lokasyonlar, • risk sermayesi gibi uygun kaynakları da üreten finansal kümelere, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 72. 72. kültür endüstrisi kümeleri Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri lokasyonlar, • risk sermayesi gibi uygun kaynakları da üreten finansal kümelere, • bilgi ve özellikle de ağ teknolojilerinin geliştirildiği Ar-Ge lokasyonlarına, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 73. 73. kültür endüstrisi kümeleri Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri lokasyonlar, • risk sermayesi gibi uygun kaynakları da üreten finansal kümelere, • bilgi ve özellikle de ağ teknolojilerinin geliştirildiği Ar-Ge lokasyonlarına, • merkezi iş alanlarına, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 74. 74. kültür endüstrisi kümeleri Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri lokasyonlar, • risk sermayesi gibi uygun kaynakları da üreten finansal kümelere, • bilgi ve özellikle de ağ teknolojilerinin geliştirildiği Ar-Ge lokasyonlarına, • merkezi iş alanlarına, • kültür-sanat merkezlerine ve Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 75. 75. kültür endüstrisi kümeleri Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri lokasyonlar, • risk sermayesi gibi uygun kaynakları da üreten finansal kümelere, • bilgi ve özellikle de ağ teknolojilerinin geliştirildiği Ar-Ge lokasyonlarına, • merkezi iş alanlarına, • kültür-sanat merkezlerine ve • alışveriş bölgelerine yakınlıklarıyla belirleniyor. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 76. 76. kültür endüstrisi kümeleri Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri lokasyonlar, • risk sermayesi gibi uygun kaynakları da üreten finansal kümelere, • bilgi ve özellikle de ağ teknolojilerinin geliştirildiği Ar-Ge lokasyonlarına, • merkezi iş alanlarına, • kültür-sanat merkezlerine ve • alışveriş bölgelerine yakınlıklarıyla belirleniyor. Öte yandan, özellikle geniş alanlara ihtiyaç duyan film, video, televizyon gibi kültür endüstrileri ise, “serbest medya bölgeleri” tarzı lokasyonlar kurarak oralarda yoğunlaşıyor. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 77. 77. kültür endüstrisi kümeleri Kültür endüstrilerinin yoğunlaştıkları ve kümelenme içine girdikleri lokasyonlar, • risk sermayesi gibi uygun kaynakları da üreten finansal kümelere, • bilgi ve özellikle de ağ teknolojilerinin geliştirildiği Ar-Ge lokasyonlarına, • merkezi iş alanlarına, • kültür-sanat merkezlerine ve • alışveriş bölgelerine yakınlıklarıyla belirleniyor. Öte yandan, özellikle geniş alanlara ihtiyaç duyan film, video, televizyon gibi kültür endüstrileri ise, “serbest medya bölgeleri” tarzı lokasyonlar kurarak oralarda yoğunlaşıyor. Ama bu lokasyonlar arasında her zaman coğrafi yakınlık ve güçlü bir ağ bağlantısı da bulunuyor. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 78. 78. politika gerekleri 20 Kasım 2009 Cuma
 79. 79. üç koşul Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 80. 80. üç koşul • Etkili bir politika Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 81. 81. üç koşul • Etkili bir politika • Etkin yönetim Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 82. 82. üç koşul • Etkili bir politika • Etkin yönetim • Etkili yönetişim Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 83. 83. kent politikaları Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 84. 84. kent politikaları Kentler, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 85. 85. kent politikaları Kentler, • girişimciliği teşvik eden, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 86. 86. kent politikaları Kentler, • girişimciliği teşvik eden, • inovasyon yeteneğini geliştiren, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 87. 87. kent politikaları Kentler, • girişimciliği teşvik eden, • inovasyon yeteneğini geliştiren, • yaratıcılığın önünü açan ve Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 88. 88. kent politikaları Kentler, • girişimciliği teşvik eden, • inovasyon yeteneğini geliştiren, • yaratıcılığın önünü açan ve • ekonomik yoğunlaşmaların mekânsal organizasyonunu doğru planlayan Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 89. 89. kent politikaları Kentler, • girişimciliği teşvik eden, • inovasyon yeteneğini geliştiren, • yaratıcılığın önünü açan ve • ekonomik yoğunlaşmaların mekânsal organizasyonunu doğru planlayan bilgi ekonomisi odaklı politikalarla, küresel ekonomide rekabet avantajı sağlıyor... Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 90. 90. politika yakınsaması (policy convergence) Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 91. 91. politika yakınsaması (policy convergence) • “Yakınsama” (convergence) kavramı teknolojilerin birbirlerine yakınlaşmaları ve füzyona girerek yeni teknolojik platformlar yaratmaları anlamımı taşıyor teknolojinin “ağ etkisi” ile gerçekleşiyor. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 92. 92. politika yakınsaması (policy convergence) • “Yakınsama” (convergence) kavramı teknolojilerin birbirlerine yakınlaşmaları ve füzyona girerek yeni teknolojik platformlar yaratmaları anlamımı taşıyor teknolojinin “ağ etkisi” ile gerçekleşiyor. • Avrupa Birliği, Lizbon hedeflerini güncellediği i2010 programı ile birlikte önemli bir kavramı tartışmaya açtı: “politika yakınsaması”. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 93. 93. politika yakınsaması (policy convergence) • “Yakınsama” (convergence) kavramı teknolojilerin birbirlerine yakınlaşmaları ve füzyona girerek yeni teknolojik platformlar yaratmaları anlamımı taşıyor teknolojinin “ağ etkisi” ile gerçekleşiyor. • Avrupa Birliği, Lizbon hedeflerini güncellediği i2010 programı ile birlikte önemli bir kavramı tartışmaya açtı: “politika yakınsaması”. • Politika düzeyinde etkileşim gözetilmediği zaman politikaların uygulanabilirlikleri sekteye uğruyor, insani ve ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşılamıyor. Politika yapım sürecini, temel kalkınma hedefleri doğrultusunda, “yakınsama”, “etkileşim” ve “yönetişim” kavramlarıyla birlikte kurgulayıp yeniden tasarlamak gerekiyor. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 94. 94. kentsel büyüme politikaları Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 95. 95. kentsel büyüme politikaları • Kentsel büyüme politikaları, kent ekonomisi odaklı olarak, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 96. 96. kentsel büyüme politikaları • Kentsel büyüme politikaları, kent ekonomisi odaklı olarak, • bilim-teknoloji, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 97. 97. kentsel büyüme politikaları • Kentsel büyüme politikaları, kent ekonomisi odaklı olarak, • bilim-teknoloji, • inovasyon ve Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 98. 98. kentsel büyüme politikaları • Kentsel büyüme politikaları, kent ekonomisi odaklı olarak, • bilim-teknoloji, • inovasyon ve • kültür politikalarını etkileşime sokuyor. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 99. 99. kentsel büyüme politikaları • Kentsel büyüme politikaları, kent ekonomisi odaklı olarak, • bilim-teknoloji, • inovasyon ve • kültür politikalarını etkileşime sokuyor. • Bu politikalar hem yerel hem de ulusal ölçekte ilgili tüm aktörlerin katılımıyla etkin bir yönetişim temelinde geliştirilmek zorunda. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 100. 100. ulusal politikalarda kent ölçeği Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 101. 101. ulusal politikalarda kent ölçeği Kentlerin bu önceliği, ulusal Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 102. 102. ulusal politikalarda kent ölçeği Kentlerin bu önceliği, ulusal • kültür, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 103. 103. ulusal politikalarda kent ölçeği Kentlerin bu önceliği, ulusal • kültür, • eğitim, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 104. 104. ulusal politikalarda kent ölçeği Kentlerin bu önceliği, ulusal • kültür, • eğitim, • bilim-teknoloji, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 105. 105. ulusal politikalarda kent ölçeği Kentlerin bu önceliği, ulusal • kültür, • eğitim, • bilim-teknoloji, • inovasyon ve Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 106. 106. ulusal politikalarda kent ölçeği Kentlerin bu önceliği, ulusal • kültür, • eğitim, • bilim-teknoloji, • inovasyon ve • makro-ekonomi politikalarının Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 107. 107. ulusal politikalarda kent ölçeği Kentlerin bu önceliği, ulusal • kültür, • eğitim, • bilim-teknoloji, • inovasyon ve • makro-ekonomi politikalarının yerel dinamikler hesaba katılarak, birbirleriyle etkileşimli bir süreç içerisinde ve birbirini besleyen katmanlar halinde tasarlanmasını gerektiriyor. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 108. 108. kentsel politika ve kümelenme Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 109. 109. kentsel politika ve kümelenme • Kentsel politika, kentsel kalkınma odaklı yerel yönetim stratejileri ve ilgili tüm tarafları kapsayan bir ağ- yönetişiminin yanı sıra, bir kentsel kümelenme stratejisini de içermek zorunda. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 110. 110. kentsel politika ve kümelenme • Kentsel politika, kentsel kalkınma odaklı yerel yönetim stratejileri ve ilgili tüm tarafları kapsayan bir ağ- yönetişiminin yanı sıra, bir kentsel kümelenme stratejisini de içermek zorunda. • Kent ekonomisi içinde yaşanan dönüşümler yeni kümelenme stratejileri doğrultusunda iş alanlarını yaşam alanlarıyla daha uyumlu bir ilişki kurmaya zorlayabilir. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 111. 111. kentsel politika ve kümelenme • Kentsel politika, kentsel kalkınma odaklı yerel yönetim stratejileri ve ilgili tüm tarafları kapsayan bir ağ- yönetişiminin yanı sıra, bir kentsel kümelenme stratejisini de içermek zorunda. • Kent ekonomisi içinde yaşanan dönüşümler yeni kümelenme stratejileri doğrultusunda iş alanlarını yaşam alanlarıyla daha uyumlu bir ilişki kurmaya zorlayabilir. • Kümelenme kent ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesini, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasını ve kalitesinin artmasını sağlayabilir. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 112. 112. kentsel politika ve kümelenme • Kentsel politika, kentsel kalkınma odaklı yerel yönetim stratejileri ve ilgili tüm tarafları kapsayan bir ağ- yönetişiminin yanı sıra, bir kentsel kümelenme stratejisini de içermek zorunda. • Kent ekonomisi içinde yaşanan dönüşümler yeni kümelenme stratejileri doğrultusunda iş alanlarını yaşam alanlarıyla daha uyumlu bir ilişki kurmaya zorlayabilir. • Kümelenme kent ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesini, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasını ve kalitesinin artmasını sağlayabilir. • Bu kümelenme stratejisinin en önemli boyutlarından birini ise kültür endüstrileri oluşturuyor. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 113. 113. kümelenme stratejileri Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 114. 114. kümelenme stratejileri Kümelenmenin rekabetçilik ve ekonomik gelişmenin en temel unsurlarından biri haline geldiğini, dış ticarette yatırım alanlarının belirlenmesi ve yabancı sermaye akışının yönlendirilmesinde de belirleyici olduğunu düşünürsek, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 115. 115. kümelenme stratejileri Kümelenmenin rekabetçilik ve ekonomik gelişmenin en temel unsurlarından biri haline geldiğini, dış ticarette yatırım alanlarının belirlenmesi ve yabancı sermaye akışının yönlendirilmesinde de belirleyici olduğunu düşünürsek, • dış ticaret öncelikleri olan, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 116. 116. kümelenme stratejileri Kümelenmenin rekabetçilik ve ekonomik gelişmenin en temel unsurlarından biri haline geldiğini, dış ticarette yatırım alanlarının belirlenmesi ve yabancı sermaye akışının yönlendirilmesinde de belirleyici olduğunu düşünürsek, • dış ticaret öncelikleri olan, • bilgi ve ağ ekonomisi odaklı, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 117. 117. kümelenme stratejileri Kümelenmenin rekabetçilik ve ekonomik gelişmenin en temel unsurlarından biri haline geldiğini, dış ticarette yatırım alanlarının belirlenmesi ve yabancı sermaye akışının yönlendirilmesinde de belirleyici olduğunu düşünürsek, • dış ticaret öncelikleri olan, • bilgi ve ağ ekonomisi odaklı, • ilgili tarafları karar verme mekanizmalarına katan bir yönetişim anlayışına sahip, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 118. 118. kümelenme stratejileri Kümelenmenin rekabetçilik ve ekonomik gelişmenin en temel unsurlarından biri haline geldiğini, dış ticarette yatırım alanlarının belirlenmesi ve yabancı sermaye akışının yönlendirilmesinde de belirleyici olduğunu düşünürsek, • dış ticaret öncelikleri olan, • bilgi ve ağ ekonomisi odaklı, • ilgili tarafları karar verme mekanizmalarına katan bir yönetişim anlayışına sahip, • kaynak yaratmayı ve yönetmeyi bilen Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 119. 119. kümelenme stratejileri Kümelenmenin rekabetçilik ve ekonomik gelişmenin en temel unsurlarından biri haline geldiğini, dış ticarette yatırım alanlarının belirlenmesi ve yabancı sermaye akışının yönlendirilmesinde de belirleyici olduğunu düşünürsek, • dış ticaret öncelikleri olan, • bilgi ve ağ ekonomisi odaklı, • ilgili tarafları karar verme mekanizmalarına katan bir yönetişim anlayışına sahip, • kaynak yaratmayı ve yönetmeyi bilen yerel yönetimlerin, ulusal politikalarla etkileşimli olarak geliştireceği kümelenme stratejileri, başta ağ-geçidi kentsel alanlar olmak üzere kentsel kalkınma için hayati bir önem taşıyor. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 120. 120. kümelenme stratejileri Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 121. 121. kümelenme stratejileri Ekonomik geliştirme araçları: Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 122. 122. kümelenme stratejileri Ekonomik geliştirme araçları: • Coğrafi olarak iyi hedeflenmiş alanlar için iş dünyasına teşvikler sağlayarak esnek çekim avantajları yaratmak Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 123. 123. kümelenme stratejileri Ekonomik geliştirme araçları: • Coğrafi olarak iyi hedeflenmiş alanlar için iş dünyasına teşvikler sağlayarak esnek çekim avantajları yaratmak • Bu bölgelerde yerleşen hedef sektörlerdeki firmalara ek teşvikler vermek Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 124. 124. kümelenme stratejileri Ekonomik geliştirme araçları: • Coğrafi olarak iyi hedeflenmiş alanlar için iş dünyasına teşvikler sağlayarak esnek çekim avantajları yaratmak • Bu bölgelerde yerleşen hedef sektörlerdeki firmalara ek teşvikler vermek • Kentsel alanlarda perakende vergisini sınırlamak Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 125. 125. kümelenme stratejileri Ekonomik geliştirme araçları: • Coğrafi olarak iyi hedeflenmiş alanlar için iş dünyasına teşvikler sağlayarak esnek çekim avantajları yaratmak • Bu bölgelerde yerleşen hedef sektörlerdeki firmalara ek teşvikler vermek • Kentsel alanlarda perakende vergisini sınırlamak • Vergi yerine geçebilecek finansal araçları güçlendirmek Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 126. 126. kümelenme stratejileri Ekonomik geliştirme araçları: • Coğrafi olarak iyi hedeflenmiş alanlar için iş dünyasına teşvikler sağlayarak esnek çekim avantajları yaratmak • Bu bölgelerde yerleşen hedef sektörlerdeki firmalara ek teşvikler vermek • Kentsel alanlarda perakende vergisini sınırlamak • Vergi yerine geçebilecek finansal araçları güçlendirmek • Kümelenme stratejlerine entegre edilmiş kurumsal vergi indirimleri, serbest bölge gibi özel hukuki statüler tarzı çekim mekanizmları yaratmak Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 127. 127. kümelenme stratejileri Ekonomik geliştirme araçları: • Coğrafi olarak iyi hedeflenmiş alanlar için iş dünyasına teşvikler sağlayarak esnek çekim avantajları yaratmak • Bu bölgelerde yerleşen hedef sektörlerdeki firmalara ek teşvikler vermek • Kentsel alanlarda perakende vergisini sınırlamak • Vergi yerine geçebilecek finansal araçları güçlendirmek • Kümelenme stratejlerine entegre edilmiş kurumsal vergi indirimleri, serbest bölge gibi özel hukuki statüler tarzı çekim mekanizmları yaratmak İlgili aktörlerle arasında etkin yönetişim kurmuş bir yerel yönetim kadar, hükümet, diğer kamu otoriteleri, komşu yerel yönetimler arasındaki işbirliği de hayati bir önem taşıyor. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 128. 128. kümelenme stratejileri Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 129. 129. kümelenme stratejileri Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 130. 130. kümelenme stratejileri Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri, • katma değer zinciriyle birbirine bağlı firmaların coğrafi yakınlık içinde kuracağı ağ yapıları, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 131. 131. kümelenme stratejileri Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri, • katma değer zinciriyle birbirine bağlı firmaların coğrafi yakınlık içinde kuracağı ağ yapıları, • risk sermayesi, girişim sermayesi, doğrudan yabancı yatırım, kuluçka sistemleri gibi girişimcilik ve inovasyona yönelik finansal araçlar, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 132. 132. kümelenme stratejileri Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri, • katma değer zinciriyle birbirine bağlı firmaların coğrafi yakınlık içinde kuracağı ağ yapıları, • risk sermayesi, girişim sermayesi, doğrudan yabancı yatırım, kuluçka sistemleri gibi girişimcilik ve inovasyona yönelik finansal araçlar, • güçlü fiziksel ve iletişim altyapıları, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 133. 133. kümelenme stratejileri Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri, • katma değer zinciriyle birbirine bağlı firmaların coğrafi yakınlık içinde kuracağı ağ yapıları, • risk sermayesi, girişim sermayesi, doğrudan yabancı yatırım, kuluçka sistemleri gibi girişimcilik ve inovasyona yönelik finansal araçlar, • güçlü fiziksel ve iletişim altyapıları, • üniversite – sanayi işbirliği, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 134. 134. kümelenme stratejileri Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri, • katma değer zinciriyle birbirine bağlı firmaların coğrafi yakınlık içinde kuracağı ağ yapıları, • risk sermayesi, girişim sermayesi, doğrudan yabancı yatırım, kuluçka sistemleri gibi girişimcilik ve inovasyona yönelik finansal araçlar, • güçlü fiziksel ve iletişim altyapıları, • üniversite – sanayi işbirliği, • inovasyon ve Ar-Ge’yi kolaylaştıracak sistemler, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 135. 135. kümelenme stratejileri Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri, • katma değer zinciriyle birbirine bağlı firmaların coğrafi yakınlık içinde kuracağı ağ yapıları, • risk sermayesi, girişim sermayesi, doğrudan yabancı yatırım, kuluçka sistemleri gibi girişimcilik ve inovasyona yönelik finansal araçlar, • güçlü fiziksel ve iletişim altyapıları, • üniversite – sanayi işbirliği, • inovasyon ve Ar-Ge’yi kolaylaştıracak sistemler, • danışmanlık ve pazarlama hizmetleriyle Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 136. 136. kümelenme stratejileri Yeni hizmet işlevlerine odaklı kent kümelenmeleri, • katma değer zinciriyle birbirine bağlı firmaların coğrafi yakınlık içinde kuracağı ağ yapıları, • risk sermayesi, girişim sermayesi, doğrudan yabancı yatırım, kuluçka sistemleri gibi girişimcilik ve inovasyona yönelik finansal araçlar, • güçlü fiziksel ve iletişim altyapıları, • üniversite – sanayi işbirliği, • inovasyon ve Ar-Ge’yi kolaylaştıracak sistemler, • danışmanlık ve pazarlama hizmetleriyle desteklenmeli... Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 137. 137. kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 138. 138. kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası • İnovasyon odaklı, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 139. 139. kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası • İnovasyon odaklı, • etkileşimli, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 140. 140. kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası • İnovasyon odaklı, • etkileşimli, • geniş ve etkin katılımlı, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 141. 141. kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası • İnovasyon odaklı, • etkileşimli, • geniş ve etkin katılımlı, • kenti sadece ulusal değil küresel bir düğüm olarak da algılayan, Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 142. 142. kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası • İnovasyon odaklı, • etkileşimli, • geniş ve etkin katılımlı, • kenti sadece ulusal değil küresel bir düğüm olarak da algılayan, bir “kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası” yaratmak... Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 143. 143. kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası • İnovasyon odaklı, • etkileşimli, • geniş ve etkin katılımlı, • kenti sadece ulusal değil küresel bir düğüm olarak da algılayan, bir “kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası” yaratmak... Ekonomisi, kültürü ve teknolojisiyle dünyaya entegre olan bir kent, ülkenin ağ-geçididir. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 144. 144. kentsel yönetişim politikası Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 145. 145. kentsel yönetişim politikası • Küresel etkileşim kentlere demokrasi ve özgürlüğü getiriyor. Bu dönüşüm kaçınılmaz olarak tüm ülkeyi dönüştürüyor. Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 146. 146. kentsel yönetişim politikası • Küresel etkileşim kentlere demokrasi ve özgürlüğü getiriyor. Bu dönüşüm kaçınılmaz olarak tüm ülkeyi dönüştürüyor. • Yani, ekonomi, inovasyon ve kültür odaklı bir kentsel yönetişim politikası giderek daha da hayati bir ihtiyaç olarak beliriyor... Dr. Özgür Uçkan 20 Kasım 2009 Cuma
 147. 147. Teşekkürler Dr. Özgür Uçkan ozguru@bilgi.edu.tr 20 Kasım 2009 Cuma

×