Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contact Seminar - Slide 2/2

654 views

Published on

From the conference Competence 50+ 2007 in Gothenburg, Sweden.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Contact Seminar - Slide 2/2

 1. 1. Theodor Bjursell
 2. 2. Foundation
 3. 3. Nordiskt samarbete • Med stöd av Nordiska ministerrådet • Nordiska länderna inklusive Grönland, Färöarna och Åland • Nytt program från 2008 – inkluderar även de baltiska länderna Förnamn Efternamn, datum
 4. 4. Förnamn Efternamn, datum
 5. 5. Förnamn Efternamn, datum
 6. 6. Förnamn Efternamn, datum
 7. 7. Förnamn Efternamn, datum
 8. 8. Förnamn Efternamn, datum What can you do? Mobility - In-Service Training (training for adult educators) Learning Partnerships Multilateral projects aimed at improving adult education systems Thematic networks
 9. 9. Theodor Bjursell
 10. 10. Målgrupp vuxenutbildning • Vuxenutbildningsorganisationer (som kommunal vuxenutbildning och folkbildning) • Organisationer och myndigheter som är verksamma inom området vuxnas lärande • Undervisande personal, ledningspersonal och övrig personal Förnamn Efternamn, datum
 11. 11. <ul><li>• Samarbete inom vuxnas lärande – både allmänt lärande och yrkeslärande – </li></ul><ul><li>Nordplus Vuxen </li></ul><ul><li>• Mobilitet </li></ul><ul><ul><li>Förberedande besök </li></ul></ul><ul><ul><li>Studiebesök </li></ul></ul><ul><ul><li>Utbytestjänstgöring </li></ul></ul><ul><ul><li>Studerandeutbyten (ej privatpersoner) </li></ul></ul><ul><li>• Projekt </li></ul><ul><ul><li>Tematiska nätverk </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvecklingsprojekt </li></ul></ul><ul><ul><li>Kartläggningsprojekt </li></ul></ul>Förnamn Efternamn, datum Nordiskt samarbete
 12. 12. Programmet för Livslångt Lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser. Förnamn Efternamn, datum
 13. 13. Programmet omfattar totalt 6,97 miljarder euro (ca 64,3 miljarder kr) Deltagande EU-länder Deltagande kandidatland Deltagande EFTA-länder Kan omfattas i ett senare skede
 14. 14. Studiebesök <ul><li>Studiebesök för beslutsfattare och experter inom utbildning (f.d. Arion) </li></ul><ul><li>Inkluderar nuvarande Cedefop från 2008 </li></ul><ul><li>Stort utbud av studiebesökspaket på olika teman </li></ul><ul><li>Syfte: studera en viss aspekt inom utbildning, erfarenhetsutbyte, skapa kontakter </li></ul><ul><li>Grupper med deltagande från hela Europa </li></ul><ul><li>Längd ca 1 vecka </li></ul><ul><li>Bidrag ca 1000 euro </li></ul>Förnamn Efternamn, datum
 15. 15. Fortbildning Comenius och Grundtvig fortbildningsstipendier Lärare, skolledare, övrig pedagogisk personal • Fortbildningskurs • Konferens • Job shadowing / job placement Syfte: kompetensutveckling, skapa kontakter Fortbildningen ska ha en tydlig europeisk dimension Längd min 1 vecka, max 6 veckor Bidrag cirka 1500 euro Förnamn Efternamn, datum
 16. 16. Att vara assistent på en skola Comenius assistenter (f.d. språkassistenter) Även Grundtvig assistenter planerat Blivande och nyutexaminerade lärare inom alla ämnen Praktik vid en skola i ett annat europeiskt land Syfte: stärka den europeiska dimensionen i skolan, erbjuda en extra resurs och ge den blivande läraren praktik Längd 3–10 månader Bidrag motsvarar ungefär det svenska studiemedlet, men varierar beroende på land Förnamn Efternamn, datum
 17. 17. Att vara värdskola • Comenius värdskolor Även Grundtvig värdorganisationer planerat från 2008 Skolor och vuxenutbildningsorganisationer Ta emot en blivande lärare som assistent på skolan Syfte: stärka den europeiska dimensionen i skolan, erbjuda en extra resurs och ge den blivande läraren praktik Skolan utser handledare och hjälper till med anskaffning av bostad Längd 3–10 månader Bidrag utgår till assistenten Förnamn Efternamn, datum
 18. 18. Projekt – praktik och utbyten Leonardo da Vinci praktik- och utbytesprojekt • Praktik på arbetsplatser för elever, lärlingar, studerande, arbetstagare och arbetslösa • Utbyte för lärare och övrig personal inom yrkesutbildning samt personalansvariga eller ansvariga för kompetensutveckling på företag Syfte: kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte Förnamn Efternamn, datum
 19. 19. Förnamn Efternamn, datum Projekt – partnerskap Comenius och Grundtvig partnerskap (f.d. skol-, språk- och skolutvecklingsprojekt respektive lärande partnerskap) Leonardo da Vinci partnerskap planerat från 2009 Samarbete mellan skolor eller vuxenutbildningsorganisationer Syfte: utveckling, samarbete och att stärka den europeiska dimensionen Sätter processen i centrum Tvååriga projekt Normalt minst tre partners (alltid inom Grundtvig) Bilaterala projekt med språkfokus möjliga (Comenius)
 20. 20. Förnamn Efternamn, datum Projekt – regionalt samarbete Comenius Regio planerat från 2009 Alla organisationer som sysslar med skolutbildning Syfte: främja regionalt samarbete Mer information kommer senare under 2007
 21. 21. Förnamn Efternamn, datum Multilaterala projekt och nätverk Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Samarbete mellan yrkesutbildningsorganisationer, företag, SMEs, NGOs, arbetsmarknadens parter osv. Anpassa och implementera en befintlig metod, ett verktyg el dyl Comenius & Grundtvig Multilaterala projekt samt Leonardo da Vinci Development of innovation Samarbete mellan lärarutbildande och fortbildande institutioner, skolor, vuxenutbildningsorganisationer, yrkesutbildnings-organisationer, företag, SMEs, NGOs osv. Utveckling av nya metoder, verktyg, kurser, utbildningsmaterial m.m. Comenius, Grundtvig och Leonardo da Vinci nätverk Skapa virtuella mötesplatser, organisera konferenser, genomföra analyser och studier, sprida resultat
 22. 22. Förnamn Efternamn, datum Multilaterala projekt och nätverk inom det transversala programmet Språk – inkluderar f.d. Lingua Syfte: främja språkinlärning och språklig mångfald inom flera sektorer Utveckla material och metoder, främja minoritetsspråk och språklig konkurrenskraft m.m. IKT – inkluderar f.d. Minerva Syfte: främja förnyelse och förändring genom IKT Studera IKT-användning, koppla samman lärmiljöer m.m. Max 3 år Minst 3 partners (språknätverk – minst 10) Bidrag ca 300 000 euro
 23. 23. Förnamn Efternamn, datum Globalt samarbete <ul><li>Projektsamarbete, klassutbyte med länder över hela världen - Programkontorets Skolstipendier </li></ul><ul><li>Möjlighet att bjuda in personal och elever från partnerskolan för länder utanför OECD </li></ul><ul><li>Ambition att utveckla långsiktiga internationella kontakter </li></ul>
 24. 24. Förnamn Efternamn, datum Globalt samarbete <ul><li>Planering av internationellt samarbete </li></ul><ul><li>Fördjupning av internationellt samarbete </li></ul><ul><li>Konferensstipendier </li></ul><ul><li>Bidrag till resa och logi samt ev. konferensavgift </li></ul>
 25. 25. Förnamn Efternamn, datum Aktuella ansökningsdatum 2007/2008 31 maj Comenius och Grundtvig fortbildningsstipendier 1 oktober Programkontoret skolstipendier – Planering och fördjupning 15 oktober Extra ansökningsomgång för Leonardo praktik och utbyten 31 oktober Comenius och Grundtvig fortbildningsstipendier Prel oktober Extra ansökningsomgång för Studiebesök inom LLP Prel slutet av Comenius och Grundtvig Partnerskap, Januari Assistenter, Värdskolor
 26. 26. Förnamn Efternamn, datum Håll dig uppdaterad på www.programkontoret.se Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev www.programkontoret.se/prenumerera

×