Repensar l'avaluació per canviar les pràctiques educatives

5,129 views

Published on

Conferència a càrrec de Carles Monereo per encàrrec del Servei Educatiu Baix Llobregat-6, el 26 de gener de 2010.
Carles Monereo és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Seminari Interuniversitari sobre Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Repensar l'avaluació per canviar les pràctiques educatives

 1. 1. Repensar l’avaluació per canviar les pràctiques educatives Carles Monereo Font Universitat Autònoma de Barcelona http://www.carlesmonereo.com http://www.sinte.es
 2. 2. Índex 1- El PODER de l’avaluació 2- Avaluar competències, què implica? 3- Mètodes per avaluar les competències 4- Canviar les concepcions per canviar les pràctiques educatives
 3. 3. El PODER de l’avaluació Condiciona l’aprenentatge Influeix decisivament sobre l’ensenyament Ofereix indicadors per autoregular l’aprenentatge (formativa) i l’ensenyament (formadora) És el primer pas per identificar les competències que volem ensenyar
 4. 4. El concepte de competència Coneixements Estratègies Competències SABER DIR SABER PENSAR SABER RESOLDRE FER, SENTIR (Auto-regular) Coordinació d’estratègies - Conceptes - Planificar per donar resposta a - Procediments - Supervisar Problemes - Actituds i valors - Auto-avaluar (prototípics/emergents)
 5. 5. El concepte de competència 1- REPERTORI D’ESTRATÈGIES COORDINADES... Inclou coneixements tècnics, conceptuals, procedimentals i, sobretot, condicionals o estratègics 2- LLEST PER A SER MOBILITZAT... Implica que l’aprenent “llegeixi el context” i decideixi posar la competència en funcionament. 3- DAVANT PROBLEMES ESPECÍFICS, CORRESPONENTS A ALGUN CONTEXT HABITUAL DE L’ACTIVITAT HUMANA... Contexts: educatiu, familiar, laboral i personal. 4- QUE SUPOSA ACTIVAR UN PROCÉS... Reconèixer la necessitat, planificar l’acció, autoregular el propi comportament i, finalment, avaluar el producte assolit i el procés seguit.
 6. 6. Tipus de problemes a avaluar PROBLEMES PROTOTÍPICS: Problemes habituals o freqüents als que s’haurà d’enfrontar una persona en cada context de desenvolupament. Context Educatiu: comprensió, composició i exposició de diferents tipologies textuals Context Familiar: fer la declaració de renda Context Laboral: escriure un informe Context Personal: comprendre el prospecte d’un medicament PROBLEMES EMERGENTS: Problemes que, presumiblement, tindran forta presència en un futur proper o que, malgrat no resultin actualment problemàtics, cal posar en crisi per promoure un tipus d’aprenentatge. Context Educatiu: simplificació i uniformitat del llenguatge escrit (SMS) Context Familiar: ecologia domèstica. Context Laboral: Tele-treball Context Personal: conciliació entre allò públic i allò privat
 7. 7. Avaluar Competències = problemes autèntics Les condicions de l’activitat guarden un alt grau de fidelitat amb les condicions extraescolars en les que es produeix la competència ensenyada o avaluada. Realisme: condicions d’aplicació i exigència cognitiva similars a les del problema extraescolar. Rellevància: les competències implicades són o seran útils en els contextos extraescolars involucrats. Proximitat ecològica: les pràctiques innovadores es troben a la “zona de desenvolupament” del professor/a i del centre. Identitat: les competències implicades socialitzen l’alumne en la seva comunitat.
 8. 8. Proximitat Rellevància (identitari) 3 1 Escolar Extra-escolar 4 2 Irrellevància (impersonal) Llunyania
 9. 9. Rellevància Proximitat (identitari) Projectes Autentificació Portafolis d’activitats Escrits Simulacions/ col·laboratius Incidents Escolar Extra-escolar Problemes Auto i Co-avaluació tradicionals Casos de pensament Tests “psicològics” Irrellevància Llunyania (impersonal)
 10. 10. Vull que llegiu aquest text i que penseu en els arguments dels ecologistes sobre el procés tradicional d’elaboració del paper i en els arguments dels empresaris del sector paperer
 11. 11. Quin pal, ara he de llegir tot això... Per què no l’explica ella? La professora sempre diu que llegim Seria més fàcil! una vegada i després tornem a llegir A més, a mi la veritat no m’interessa subratllant les idees importants massa el tema. El text és curt....¡ serà fàcil ! Arguments…ecologistes? Hem de buscar arguments favorables i contraris No entenc aquestes paraules. al reciclatge del paper. El millor serà que llegeixi Llegiré una mica a veure si cada paràgraf i tracti d’identificar els arguments de cada part. aconsegueixo entendre-les. Els escriuré en dues columnes: ecologistes i empresaris.
 12. 12. L’he llegit d’una tirada. Hi ha una paraula estranya “cànem”. “...els xinesos van inventar la fabricació de paper. La veritat és que podria haver posat un text més Empraven l’escorça dels arbres i cànem.” senzill! M’aprendré la paraula per si la pregunta: cànem, cànem, cànem.... Després posaré les paraules subratllades en un Ja me la sé! esquema d’aquells que tant li agraden a la professora. Què significa cànem?. Ho buscaré al diccionari... M’estic embolicant. He buscat ecologista “...els xinesos van inventar la fabricació de paper. I la veritat, no és que té a veure amb els Empraven l’escorça dels arbres i cànem.” xinesos, el paper i els argument. Si pogués li preguntaria a la setciències de la Eren increïbles, també van inventar la pólvora... No sé què Míriam.... és això del cànem però no sembla que sigui un argument... Després, si tinc temps, ho buscaré....
 13. 13. Què havíem de fer? Ja està acabat, espero que em Ara si !.... Jo estic d’acord amb els pregunti a mi i així podré ensenyar-li ecologistes. l’esquema que he fet. Ho escriuré per si de cas em pregunta.. Ecologistes Empresaris Gairebé he acabat de llegir i no trobo -Contaminació - Cost matèria primera els arguments. Hauria d’haver -Extinció dels boscos - Paper reciclat = baixa preguntat però sempre quedo com la qualitat despistada de la classe. Sembla clar: els empresaris només empren arguments econòmics, sense pensar en el futur del planeta.
 14. 14. Portafolis CONCEPTES saber dir FASE 1: NEGOCIACIÓ saber fer DELS OBJECTIUS PROCEDIMENTS saber sentir ACTITUDS I VALORS
 15. 15. FASE 1: NEGOCIACIÓ DELS OBJECTIUS Informe Presentació Fotografia EVIDÈNCIES OBLIGATÒRIES FASE 2: Notícia IDENTIFICACIÓ DE LES EVIDÈNCIES Entrevista EVIDÈNCIES Maqueta OPTATIVES Invent VÍDEO Representació Joc CD-DVD
 16. 16. FASE 1: NEGOCIACIÓ DELS OBJECTIUS FASE 2: IDENTIFICACIÓ DE LES EVIDÈNCIES AUTO- AVALUACIÓ Selecció CRITERIS I FASE 3: REVISIÓ DE INDICADORS DE LES EVIDÈNCIES MILLORA CO- AVALUACIÓ HETERO- AVALUACIÓ
 17. 17. FASE 1: NEGOCIACIÓ DELS OBJECTIUS FASE 2: IDENTIFICACIÓ DE LES EVIDÈNCIES Selecció CRITERIS I INDICADORS FASE 3: REVISIÓ DE LES EVIDÈNCIES DE CANVI FASE 4: NOVA PRESENTACIÓ D’EVIDÈNCIES INTERIORIZACIÓ Justificació del format Justificació evidències PRESENTACIÓ DEFINITIVA DEL PORTAFOLIS Justificació de canvis en evidències Autocrítica Prospectiva
 18. 18. Autentificació de proves Consisteix en introduir canvis en una activitat habitual, amb la finalitat de convertir-la en més autèntica (p.e. a partir de criteris PISA)  CANVIS EN LA SITUACIÓ - PROBLEMA  CANVIS EN EL TIPUS I COMPLEXITAT DE LES PREGUNTES  CANVIS EN ADICIONAL EL TIPUS D’AJUDES I INFORMACIÓ  CANVIS EN LA VALORACIÓ DE LES PROVES
 19. 19. Canvis en la situació-problema  Es parteix d’una situació problemàtica (cas, experiència, noticia, etc.)  La resolució del problema inclou condiciones fidels amb les habituals en aquest tipus de problemes.  Aquesta situació es relaciona amb problemes que el alumne es podria trobar a la seva vida quotidiana?
 20. 20. Canvis en les preguntes  Les preguntes es formulen mitjançant una amplia varietat de modalitats de resposta?  ¿Las preguntes inclouen diferents formes de representar la informació?  Aquestes preguntes suposen diferents nivells de complexitat cognitiva?
 21. 21. Anivellació de la complexitat de les preguntes HABILITATS Retenir- Comprendre Aplicar Analitzar Sintetitzar Avaluar reproduir CONTINGUTS Fets 1 Conceptes 2 3 4 5 6 Procediments 7 8 9 10 11 12 Valors- actituds 13 14 15 16 17
 22. 22. Canvis en les ajudes  Es preveu la possibilitat de que l’alumne rebi algun tipus d’ajut?  S’admet la possibilitat de realitzar la prova sense limitacions de temps, espais o recursos?  Es contempla la possibilitat de que l’alumne s’enfronti a esdeveniments inesperats ?
 23. 23. Canvis en la valoració de la prova  Es fan públics, des d’un inici, els criteris de correcció relatius a cada ítem?  S’avalua també el procés de resolució, i els procediments i estratègies emprats, de forma explícita?  S’avalua la consciència sobre els propis encerts i errors, i respecte a l’adopció de futurs canvis?  Es contempla la inclusió, en la puntuació global, d’autoavaluacions i coavaluacions?  S’avaluen també resolucions realitzades en agrupaments diversos?  Es planteja la devolució dels resultats com una activitat més d’ensenyament-aprenentatge
 24. 24. Alguns resultats La distinció entre activitats d’aprenentatge i d’avaluació es difumina. Promou la interdisciplinarietat i la coordinació entre docents. Orienta cap a una avaluació més formativa i formadora Augmenta la motivació i implicació dels estudiants (i professors).
 25. 25. Canviar les concepcions per canviar les pràctiques 1. Per què no pensar que l„avaluació és un PROCÉS CONTINU de construcció del coneixement? En lloc de confondre-la amb exàmens continus?
 26. 26. 2. Per què no pensar que avaluar és conèixer també COM APRÈN L‟ALUMNE? És a dir quines estratègies posa en joc en la resolució d‟una determinada tasca per comprendre les causes de les seves dificultats, en lloc de creure que el principal objectiu de l‟avaluació és posar una nota a cada estudiant?
 27. 27. 3. Per què no pensar que els propis PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D‟AVALUACIÓ poden tenir alguna responsabilitat en el fracàs d‟alguns alumnes?
 28. 28. 4. Per què no pensar que l‟alumne hauria de ser capaç de reconèixer quins són els seus encerts i quines són les seves dificultats i, en canvi, deixar de creure que l‟avaluació és ÚNICAMENT RESPONSABILITAT del professor?
 29. 29. 5. Per què no considerar que el sentit i funcionalitat del que s‟ensenya ha de ser el motor de la motivació i no, que l‟avaluació és l‟únic mitjà de controlar i “motivar” a l‟alumne?
 30. 30. 6. Per què no pensar que l‟avaluació és útil per constatar els nostres progressos en lloc de pensar que serveix per confirmar els nostres pronòstics?
 31. 31. Gràcies per la vostra atenció !

×