Presentacio lectura 12062013

570 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
232
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Com es pot fomentar el gust per la lectura? Exemples d’algunes estratègies (1-7). Bona part d’aquestes estratègies/activitats es recullen a l’estudi. Orientacions per al suport al desenvolupament de les estratègies que fomenten el gust per la lectura (8-11) Parlar dels tríptics i de l’oferta de les biblioteques públiques. L’exemple de la biblioteca de Sant Vicenç dels Horts.
 • Presentacio lectura 12062013

  1. 1. Sessió de treball amb les direccions de les escoles de la demarcacióterritorial del servei educatiu.Juny de 2013Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentInspecció d’EducacióBaix LlobregatL’impuls de la lectura:L’impuls de la lectura:sistematització d’estratègiessistematització d’estratègieslectoreslectores
  2. 2. Objectius de la sessióObjectius de la sessió1. Impulsar la millora qualitativa del temps delectura al centre.2. Presentar l’estudi Aproximació a lespràctiques lectores de les escoles3. Incorporar propostes de millora a lespràctiques lectores de l’escola.
  3. 3. Com ho farem?Com ho farem?1. Concepte de competència comunicativa i lingüística2. Informes de diagnosi3. Aproximació a les pràctiques lectores de la demarcació4. Propostes de millora a les pràctiques lectores de l’escola5. Eines de diagnosi6. El temps de lectura
  4. 4. 1. Competència comunicativa i lingüística1. Competència comunicativa i lingüísticaCompetència comunicativa i lingüísticaés saber•Expressar fets, conceptes, emocions, sentiments...•Interactuar en contextos socials i culturals diversos•Interpretar de forma significativa la informació que es rep•Desenvolupar capacitats per generar informació amb noves idees•Avaluar la informació més enllà del seu significat•Utilitzar diferents llenguatges i tecnologies de la informació i la comunicacióimplica•Diferent domini de llengües•Tant oralment com per escrit•En múltiples suports•Amb el complement dels llenguatges audiovisuals•En varietat de contextos i finalitats•Com a eina per aprendre a aprendrePARLARESCOLTARLLEGIRESCRIUREEnsenyar a transferir Situacions reals icontextualitzadesDesenvolupament personal,social i professionalper alSABER SABER FERSABER SER ISABER ESTARConeixements Discurs coherent en undebatDefensar l’opinió de formajustificada i respectuosaEn qualitat i eficàciaFets/conceptesArticulat en un patró lingüístic determinat (sistemade la llengua)- Registre i estratègies interactives
  5. 5. Les tres branques de la competència lectoraLes tres branques de la competència lectora Saber llegirL’aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de lacapacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos. Llegir per aprendreL’ús de la lectura per a l’aprenentatge, desenvolupant lacapacitat d’utilitzar la lectura com a eina d’accés a lainformació, la descoberta i l’ampliació de coneixements. El gust per llegirL’hàbit lector afavoreix el creixement personal il’aprenentatge al llarg de la vida.
  6. 6. El gust per llegirEl gust per llegirA. Adquisició d’un HÀBIT basat en el gaudiB. Element clau per:a) Adquisició de coneixementb) Desenvolupament personal al llarg de la vidaI l’animació lectora?A. Conjunt d’ACCIONS.B. Trobada satisfactòria(dels infants amb la lectura).C. NO una intervenció puntual.D. SÍ objecte de planificació  procés educatiu.E. Objectiu: desvetllar el GUST PER LLEGIR.
  7. 7. Àmbits d’accés a la lectura:1.la lectura autònoma,2.la lectura compartida,3.la lectura al voltant de les àrees curriculars,4.la lectura guiada.
  8. 8. 1. Facilitar un temps per llegir2. Lectura en veu alta, dramatització3. Discussió compartida4. Participació en premis literaris5. Fer exposicions6. Lots de llibres específics7. Tenir en compte el cànon infantil (lecturesprescriptives)8. Accés a un fons ampli i variat de llibres9. Disposar d’eines per a orientar en la tria10. La biblioteca escolar11. La biblioteca pública
  9. 9. 2. Informes de diagnosi2. Informes de diagnosiEls estudis elaborats perinstitucions vinculades almón educatiu permetenfer una diagnosi delsistema educatiu catalàque revela mancances i elsitua encara lluny delsobjectius fixats per la UEper al 2020.
  10. 10. Percentatge d’alumnat que hi ha en cada nivell dePercentatge d’alumnat que hi ha en cada nivell del’escala de comprensió lectoral’escala de comprensió lectoraNivells <1 1 2 3 4 5 6Catalunya 1 13 24 35 23 4 0Espanya 1 19 27 33 18 3 0OCDE 1 18 24 29 21 7 1Poc alumnat situat en els nivells superiors, tot i que els resultats són millorsque els de la mitjana espanyola.Poc alumnat situat en els nivells baixos de competència lectora si elcomparem amb el de l’OCDE i amb la mitjana espanyola.
  11. 11. 1. Objectiu: Conèixer les pràctiques de lectura que es fan de manerahabitual a les escoles de la demarcació.2. Centres: 28 centres• 27 d’educació infantil i primària i 1 d’educació especial• 23 públics i 5 concertats• 3 escoles no tenen cicle superior3. Les pràctiques fa referència essencialment al llegir per aprendre iel gust per llegir.4. A les 10 pràctiques lectores reconegudes inicialment al full derecollida de dades s’ha incorporat una onzena: la bibliotecaescolar, que ha estat reconeguda de manera generalitzada per lesescoles a l’apartat Altres.3. Aproximació a les pràctiques lectores3. Aproximació a les pràctiques lectoresde les escolesde les escoles
  12. 12. Pràctiques de lectura: visió globalPràctiques de lectura: visió global
  13. 13. Pràctiques de lectura (comparativa entre escoles i cicles)Pràctiques de lectura (comparativa entre escoles i cicles)
  14. 14. Les pràctiques de lectura més reconegudesLes pràctiques de lectura més reconegudes
  15. 15. Grau d’impacteGrau d’impacte
  16. 16. Les pràctiques lectores (I)Les pràctiques lectores (I)
  17. 17. Les pràctiques lectores (II)Les pràctiques lectores (II)
  18. 18. Les pràctiques lectores (III)Les pràctiques lectores (III)
  19. 19. Les pràctiques lectores: altres (21)Les pràctiques lectores: altres (21)•Padrins d’escriptura (1)•Ens veiem a la xarxa (2)•Temps de lectura (6)•Teatre (3)•Visites a la biblioteca pública (3)•Sessions amb les famílies (1)•Maletes viatgeres (5)•ILEC (4)•Llibre belluguet (2)•Bibliopati (2)•Biblioteca extraescolar (1)•Agrupaments de comprensió lectora (1)•Reforç individual a la lectura (2)•Jocs de lectura (3)•Racons de lectura (1)•Pla de compressió lectora (1)•Discussió compartida (2)
  20. 20. ConclusionsConclusions1. Les actuacions relacionades amb la lectura són, globalment, unapràctica estesa a les escoles de la demarcació.2. Equilibri global en l’impacte de les pràctiques lectores en elsdiferents cicles.3. Destaca l’impacte de pràctiques i estratègies directamentimplicades en el desenvolupament curricular.4. Diversificació de pràctiques lectores, ja que a banda de les 10inicialment reconegudes en el full de recollida de dades els centresen reconeixen 18 més.5. Quant a l’àmbit d’accés a la lectura als centres s’observa unpredomini de les pràctiques lectores relacionades amb la lecturacompartida i amb la lectura des de les àrees curriculars endetriment de la lectura autònoma i de la lectura guiada.
  21. 21. 6. Importància de la biblioteca escolar en la dinàmica interna delscentres.7. Poca rellevància a les col•laboracions externes. És la pràcticamenys reconeguda a tots els cicles educatius.8. Elevat nombre de centres que reconeixen realitzar pràctiqueslectores relacionades amb la lectura des de les àrees curriculars il’obtenció i tractament de la informació.9. Compte amb cicle superior. No hi ha una gradació a l’alça decertes activitats, de manera que l’impacte a cicle superior ésmenor que a cicle inicial i, sobretot, a cicle mitjà.Accés al document
  22. 22. 4. Propostes de millora: Idees força4. Propostes de millora: Idees força1. Per planificar les actuacions de cada centres s’ha departir d’una bona diagnosi.2. Cal que l’equip directiu i l’equip docent es marquinunes fites de progrés i es responsabilitzind’aconseguir-les.
  23. 23. 5. Eines de diagnosi5. Eines de diagnosi1. Les eines de diagnosi recollides al web de l’AIL(Aprenentatge inicial de la lectura)2. Anàlisi dels resultats de les proves diagnòstiques3. Eines de diagnosi del Pla de Lectura de CentreoSaber llegiroLlegir per aprendreoGust per llegir
  24. 24. 6. Temps de lectura6. Temps de lecturaPresentació del document de supervisió1. Marc normatiu2. Aspectes de la supervisió:• Implantació:• Organització• Franja horària• Durada i distribució de l’activitat• Constància documental• Característiques de la sessió
  25. 25. Marc de referènciaMarc de referència
  26. 26. Documentació: webgrafiaDocumentació: webgrafia1. L’impuls a la lectura2. Biblioteca escolar III. El Pla de Lectura de Centre (materials deformació)3. Biblioteca escolar II. Competència informacional (materials deformació)4. El gust per llegir des de la biblioteca escolar (materials de formació)5. La promoció de la lectura al cicle mitjà6. Banc de recursos: la lectura font de plaer i de coneixement7. Orientacions per a l’anàlisi de llibres de literatura infantil
  27. 27. Documentació: bibliografiaDocumentació: bibliografia
  28. 28. Trobareu més informació a:Trobareu més informació a:reporteducacio.catreporteducacio.catMoltes gràciesMoltes gràciesBiblioreportBiblioreport

  ×