Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La promoció de la lectura a cicle mitjà. valoració i selecció de llibres. criteris

3,353 views

Published on

 • Be the first to comment

La promoció de la lectura a cicle mitjà. valoració i selecció de llibres. criteris

 1. 1. Coordinació didàctica intercentres del cicle mitjà deleducació primària. Curs 2012 - 2013La promoció de la lecturaa Cicle Mitjà.Valoració i selecció de les lecturesinfantils a l’escola. Criteris Segona sessió (12/12/2012)Jordi Dolcet
 2. 2. LES LECTURES A LES ESCOLESQuina selecció s’ha fet i per què?
 3. 3. 1. Quines lectures?a. Lectures prescriptives.b. Cicle mitjà.c. Lectures que tenen una intencionalitat (tertúlies, converses, adquisició de la competència lectora, completar el treball de les àrees de llengua...)
 4. 4. 2. Perquè s’han escollit? (I)a. Formaven part d’una col·lecció.b. Els autors.c. El gènere.d. Recomanacions.e. La recomanació del docent.f. L’opinió de l’alumnat.g. Són el corpus d’una activitat que es realitza al centre.h. Apropar els clàssics.
 5. 5. 2. Perquè s’han escollit? (II)i. De fàcil lectura.j. La temàtica i els valors.k. Llibres que enganxen a la lectura.l. L’edat lectora.m. Una situació d’aula que es pot tractar a través de la lectura.n. Les adaptacions al cinema.o. L’economia.
 6. 6. 3. Avançament...... a allò que diuen els experts• Quins llibres són els més adequats per a una determinada edat lectora?• Quines són les temàtiques preferides per a l’alumnat?• Quin paper han de jugar els clàssics en un itinerari lector?• Quins són els gèneres que els enganxen?• Quines característiques específiques hem de tenir en compte?• Quina és la finalitat de l’obra en el marc de l’escola?
 7. 7. LES LECTURES DE LARONDA DE LLIBRESIntroducció als criteris de selecció
 8. 8. 1. Quines són?
 9. 9. 2. Per què s’han escollit?A. Gènere • Novel·la, conte, còmic, poesiaB. Temàtiques tractades • Vida quotidiana, relacions familiars, amistat, humor, medi ambient, aventura, discriminació, cultures diferents, misteri, fantasiaC. Altres aspectes a destacar • Premis • Autoria
 10. 10. 3. Unes alternatives...?Si volguéssim establir unesalternatives de lectura peranticipar la participació a la Rondade llibres, com les podríemseleccionar?
 11. 11. 4. Uns criteris (personals) (I)Obres del mateix autor
 12. 12. 4. Uns criteris (personals) (II)Obres de temàtiques semblants
 13. 13. 4. Uns criteris (personals) (III)Obres d’un mateix gènere
 14. 14. CRITERIS DE SELECCIÓI VALORACIÓ DE LECTURESINFANTILS PER A L’ESCOLAL’opinió de les expertes
 15. 15. 1. CRITERIS DE VALORACIÓTeresa Colomer i Gemma Lluch són dues de les personesque més han treballat en el camp de fixar criteris devaloració de llibres infantils i juvenils.De manera general els criteris que proposen es basen en:L’edat del lectorEls paratextos i altres elements materialsEls criteris específics segons el tipus de lectura
 16. 16. 2. EDAT DEL LECTORIndicacions de les editorials: criteris relatius basats enestudis sobre la competència lectora i els interessos delslectors. NO s’han de prendre de manera prescriptiva.I. Què aconsellem llegir: contes clàssics, fantàstics, d’aventures, mitològics; relats de misteri, de detectius, de ciència ficció i humorístics. Narracions que parlen de la família, l’amistat i l’escola. Poesia (reguitzells, acudits, absurds, primers amors)II. Què és important: absència de moralitats molt explícites, descripcions llargues i òbvies, els llibres informatius oferiran dades exactes i realitats no manipulables. Gemma Lluch (lectors de 8 a 10 anys)
 17. 17. 3. PARATEXTOS I ALTRESELEMENTS MATERIALSEls paratextos són els recursos del llibre entèscom a objecte.
 18. 18. 3.1. Quins són?a. La coberta.b. La contracobertac. Les guardesd. Les càpsules informativese. El pròleg o la introduccióf. Els títols (del llibre i dels capítols)g. La forma del llibre (enquadernació, format, el paper...)h. El disseny i la diagramació (marges, part gràfica, tipografia...)
 19. 19. 3.2. Exemple 1: la cobertaa. Atreu al lectorb. Dóna informació bàsica sobre l’obrac. Apel·la a les emocionsd. Sedueixe. Informa sobre el que trobarà a l’interior
 20. 20. 3.3. Exemple 2: el formata. Respon a la proposta estètica del llibreb. Permet l’exhibició harmònica de textos i imatgesc. Col·labora en la construcció de la històriad. Ofereix un itinerari de lectura.e. Complementa el llenguatge de les il·lustracions.
 21. 21. 4. ELS CRITERIS ESPECÍFICSHo explicarem a partir de les narracions.Els elements constructius de la narracióLa il·lustracióAltres aspectes a tenir en compteTres lectures bàsiques:
 22. 22. 4.1. Els elements constructius dela narració (I)a. El llenguatgeb. L’estructura • L’inici (situa): qui i què • El nus (desplega): com ho fa • El final (dóna sentit a allò llegit): de quina manera es resol
 23. 23. 4.1. Els elements constructius dela narració (II)c. Els temes. (Gemma Lluch els agrupa en sis grups) • Sentiments i emocions • Condició humana • Quotidianitat dels adolescents • Circumstàncies i relacions familiars • Context • Situacions que alteren l’entornd. Els gèneres (la manera com es desenvolupen les temàtiques): • Aventures, fantàstic, ciència ficció, misteri i terror, policíac, realista, històric...
 24. 24. 4.1. Els elements constructius dela narració (III)e. Uns altres aspectes: • Veu narrativa • Personatges • Temps • L’espai i l’època
 25. 25. 4.2. La il·lustració (I)Quines lectures amb imatges trobem?
 26. 26. 4.2. La il·lustració (II)Què podem tenir en compte a l’hora devalorar les imatges?1. La relació imatge amb el text i amb la història.2. L’estil i la tècnica.Segons Gemma Lluch en un bon llibre il·lustrat les imatges escaracteritzen:a. Són atractives.b. Transmeten sensacions.c. Susciten sentiments i reflexió.d. Estan en sintonia o creen un contrast amb el ritme (lineal, altern, disposició de les seqüències...) i el to del relat (intimista, realista, irònic...).e. Creen espais vitals i no simples decorats.f. Donen vida als personatges
 27. 27. 4.3. Altres aspectesA més del que s’ha explicat cal teniren compte:a. La tipologia del lector (fort, estàndard o feble)b. Coneixement de l’ofertac. La finalitat de la lectura (enllaç amb aprenentatges escolars).
 28. 28. 5. ELS MEDIADORS DE LECTURAEls docents fem recomanacions. Hem de conèixer per recomanar.Acudim als mediadors de mediadors.
 29. 29. Dues evidències de l’informePIRLS 20111. La lectura fora de l’escola i per plaer és important per explicar el rendiment dels alumnes.2. La lectura en família té un impacte molt favorable en els resultats. Per tant... la selecció amb criteri de les lectures...
 30. 30. Fi de la 1a sessió www.reporteducacio.cat biblioreport.blogspot.comJordi Dolcet

×