Successfully reported this slideshow.

Culturaemprenedora

397 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Culturaemprenedora

 1. 1. 1Reunió de presentació a les escolesSant Vicenç dels Horts, 12 de juny de 2013
 2. 2. 21. Marc legal2. Perquè cultura emprenedora a l’escola?3. Finalitat4. Entitats que intervenen5. Recursos materials, tècnics i econòmics6. Fonaments• Estratègia local• Programa educatiu a l’escola1. Resultats esperats2. Avaluació Curs 2011- 2012Contingut
 3. 3. 3Objectius estratègics de la UE amb l’horitzó del 2020• Promoure l’equitat, la cohesió social i la ciutadania activa• Incrementar la creativitat i la innovació, inclòs l’esperitempresarial, en tots els nivells de l’educació i la formacióMarc legal I
 4. 4. 4• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educacióCompetència que cal assolir al final de l’ensenyament obligatori, imantenir i reforçar al llarg de la vida• Preàmbul: …obrir el sistema educatiu al mon exterior, cosa que exigeix reforçar els llaçosamb la vida laboral, amb l’ investigació i amb la societat en general, desenvolupar l’esperitemprenedor,...• Article 2.f., finalitats: ...el desenvolupament de la capacitat dels alumnes per a regular elseu propi aprenentatge, confiar en les seves aptituds i coneixements, així com per adesenvolupar la creativitat, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor• Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducació de Catalunya (LEC)Enuncia els principis rectors del sistema educatiu• Article 2. l.:... El foment de lemprenedoriaMarc legal II
 5. 5. 5• Dóna resposta a la societat del coneixement• Augmenta la implicació entre sistema educatiu i productiu• Incrementa el nivell i la qualitat del treball• Afavoreix la millora dels resultats educatius• Capacitar les persones en l’impuls dels seus projectesprofessionals i vitalsPerquè Cultura emprenedora a les Escoles?
 6. 6. 6FinalitatTreballar amb un conjunt d’ens locals i centres educatius enl’àmbit del foment de la cultura emprenedora en el ciclesuperior de l’educació primària, amb la voluntat que a migtermini es pugui fer extensiu al conjunt de la província deBarcelona• Valors, hàbits i capacitatsemprenedores• Competències bàsiques
 7. 7. 7Com ho fem: Fonaments del projecte pilot• Estratègia localImpulsada per cada ens local, de manera transversal entre educació idesenvolupament econòmic. Document escrit, obert i amb visiócompartida. Voluntat d’extensió.• Programa educatiu a l’escolaSimula la creació, organització, gestió itancament duna cooperativa escolar de laqual formen part els/les alumnes d’un aula.Voluntat de permanència
 8. 8. 8Valors, hàbits i capacitats emprenedores• L’observació i l’exploració• La iniciativa i creativitat• La responsabilitat• La flexibilitat i la perseverança• La cooperació i solidaritat• El coneixement i respecte de l’entorn• El treball col·laboratiu i el treball en equip• La pressa de decisions i assumpció de risc• La recerca i aprofitament de recursos, com la informació i les tecnologies
 9. 9. 9Competències bàsiques• Autonomia i iniciativa personal• Aprendre a aprendre• Competència social i ciutadana• Competència lingüística• Competència matemàtica• Tractament de la informació icompetència digital• Competència cultural i artística• Competència en el coneixement i la interacció amb el mon físic
 10. 10. 10• Diputació de Barcelona• Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (GSDE)• Àrea de Serveis a la Persona (GSE)• 15 Ens locals – 18 Municipis• Centres Locals de Serveis a les Empreses• Educació• 27 Escoles• 51 aules, 1247 estudiants• Generalitat de Catalunya• Departament d’EnsenyamentAssistència tècnica: Ciutat Industrial del Valle del Nalón, S.A.O. (Valnalón)Conveni de col·laboració: CatalunyaBancEntitats que intervenen I
 11. 11. 11Entitats que intervenen IIAj. de Badalona Escola Planas i Casals Aj. de Sant Adrià de Besòs Escola Pompeu FabraEscola Llorens ArtigasAj. de Berga Escola Xarxa Aj. de Sitges Escola Miquel UtrilloAj. de Granollers Escola Granollarius Aj. de Terrassa Escola Cultura PràcticaEscola M. Salvador LlobetAj. de Vic Escola Dr. Joaquim SalrichAj. d’Igualada Maristes IgualadaSant Josep-Escolàpies Aj. de Viladecans Escola MontserratinaAj. de L’Hospitalet de Llobregat Escola Milagros Consarnau Aj. de Vilafranca del Penedès Escola MontagutEscola Pompeu Fabra Escola Pau BoadaAj. de Manresa Escola LEspill CFI Cercs - Berguedà Escola La Valldan, Berga (ZER Berguedà centre)Escola Vedruna, BergaAj. de Mataró Escola Àngela Bransuela Escola de Borredà, Borredà (ZER Berguedà Centre)Escola Josep Manuel Peramàs Escola GIRA-SOL, Montmajor (ZER Baix Berguedà)Escola LAlbiol, Sant Julià de CerdanyolaAj. de Mollet del Vallès Escola Montseny Escola Serra de Picamill, Vilada (ZER Berguedà Centre)
 12. 12. 12• Diputació de Barcelona• Pagament de l’assistència tècnica• Tres tècnics/ques de referència amb dedicació mínima d’una jornada en total• Imatge del projecte• Material de comunicació i suport als mercats: vídeo, díptics, bosses• Espai web• Comunitat virtual• Ens localsUn/a tècnic/a de referència amb dedicació d’entre un 20-25%• Centres EducatiusEquip directiu, docent i de tutoria: 1-2 hores setmanals. Major intensitat a l’inici i al final• Generalitat de CatalunyaAcreditació de la formació. Projecte innovadorRecursos materials, tècnics i econòmics I
 13. 13. 13Capacitació del professorat i personal tècnic• Formació• Tutories presencials• Tutories on line• Comunitat virtualRecursos materials, tècnics i econòmics IIAcreditació de la formació: 20 hores
 14. 14. 14Materials Didàcticswww.valnaloneduca.com/emeRecursos materials, tècnics i econòmics III
 15. 15. 15• Assegura la integració del projecte en les polítiques municipals dedesenvolupament econòmic i d’educació• Dóna suport a la implementació del projecte a les escoles• Promou la vinculació de l’escola al municipi i la interacció amb elsseus recursos educatius, socials i productiusEstratègia local I: Objectius
 16. 16. 16• Comissió de DireccióGerents, Caps de Servei i Caps de Secció de la Diputació de Barcelona• Comissió de SeguimentPersonal tècnic dels ens locals i de la Diputació de Barcelona• PlenariTots els agents implicatsEstratègia local II: Òrgans de seguiment idirecció
 17. 17. 17Estratègia local III: Trobada de cooperativesbizbarcelona
 18. 18. 18Programa Educatiu: Metodologia• Treball per projectes, al llarg de tot el curs escolar• Proporcionen un context pràctic i innovador a l’alumnat• Les activitats programades sobrepassen l’àmbit de l’aula• Aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de base
 19. 19. 19L’empresa pas a pasInici de la cooperativa­ Els protagonistes­ El descobriment de les nostres habilitats­ Organització del treball: l´equip­ La cooperativa des de dins
 20. 20. 20Constitució de la cooperativanom, estatuts, registre de socis,capital social inicial, assemblees, actes…L’empresa pas a pas
 21. 21. 21Imatge corporativaL’empresa pas a pas
 22. 22. 22Anàlisi de mercat i decisió del producteL’empresa pas a pas
 23. 23. 23Producció i fabricacióL’empresa pas a pas
 24. 24. 24Els permisos de venda i recepció a l’AjuntamentL’empresa pas a pas
 25. 25. 25Preparació per al dia de la venda- Assaig de mercat- Preparació de la decoració de l’estand- Repartiment de tasques i responsabilitatsL’empresa pas a pas
 26. 26. 26El dia del mercat- Decoració del estand- Atenció a la clientela- Identificació i publicitat- Responsabilitats- RecollidaL’empresa pas a pas
 27. 27. 27Anàlisi de resultats: beneficis i RSEL’empresa pas a pas
 28. 28. 28Resultats esperatsProvincia de Barcelona MunicipisCentresEducatiusAules(Cooperatives)AlumnesCurs 2011 – 2012 TEST 7 7 14 350Curs 2012 - 2013 PILOT 7+7 21 42 1.050Curs 2013 - 2014 EXTENSIÓ 14+10 45 90 2.250Curs 2014 - 2015 EXTENSIÓ 24+10 79 158 3.95034 79 158 7.600Nombre de centres educatius 1.472 2.101Nombre d’alumnes de 5è curs de primària 50.052Nombre de municipis 311% Centres respecte el total 5,4%% Aules (cooperatives) 7,5%% Alumnes respecte el total 15,2%% Municipis respecte el total 11,0%
 29. 29. 29Avaluació Curs 2011- 2012 IComparativa valoracions globals9,288,757,578,36012345678910Equip directiu Ens local Tutors AlumnesValoracions altes: Els alumnes han estatels que han valorat més alt (9,3) i els enslocals els que més baix (7,6).Hi ha hagut una unanimitat en lesvaloracions dels alumnesComparativa valoracions alumnes per municipis9,369,73 9,429,068,749,748,88012345678910BADALONAGRANOLLERSLHOSPITALETIGUALADAMATARÓVILAFRANCASANTADRIÀ
 30. 30. 30Avaluació Curs 2011- 2012 IIAlgunes opinions sobre el que ha estat més important de tot el que van aprendre i experimentar:“ ha sigut que ja no tinc vergonya de parlar amb persones, he apres a fer exposicions, a aprendre que els calers note’ls donen gratis. He apres a fer comptes de veritat”. Escola Planas i Casals de Badalona“donar els diners a una ONG i aprendre lo que es vendre en el mercat”. Escola Granularius de Granollers“ que amb paper o qualsevol cosa es pot fer una cosa fantàstica i les coses que fem per als altres persones es te quefer be”. Escola Milagros Consarnau d’Hospitalet de Llobregat“per a mi el mes important ha estat la venda i l’excursió a Barcelona que vam fer. També vam tenir un problema ambels motlles la primera vegada i vam tenir de fer-ne uns altres, el tema de reflexionar sobre aixó”. Escola Maristesd’Igualada“doncs que he vost que alguns de la classe que es porten malament o alguna cosa, a l’empresa hem estat totsparlant i arreglant les coses perquè la nostra cooperativa tires endavant i no s’enfonses “. Escola Angels Bransuela.Mataró“que aixó ha sigut una experiència única en la que he après un munt de coses del mon emprenedor: com demanar unpemis de venda, com es ven....”. Escola Pompeu Fabra de Sant Adrià del Besòs“ he après que “treballar” en una cooperativa no es gens fàcil i s’ha de treballar molt. Però ha sigut molt divertit “.Escola Montagut de Vilafranca del Penedès

×