Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dekalogo ng
Doktor ng 2012
Bilang doktor ng 2012, ang aking pangunahing priyoridad ay
ang kalusugan ng bayan, at ang tanging mithiin ko ay ang
kagali...
Ang aking galing, na hinubog ng kaalaman at
karanasan, ay gagamitin lamang para sa paggaling ng
mga maysakit at hindi upan...
Sa abot ng aking makakaya, maglilingkod ako sa kapwa nang walang
pag-iimbot at nang walang kinikilingan. Patas na pakikitu...
Ang aking mga pasyente ay laging una sa isip sapagkat sila’y
nakahihigit sa aking sariling kapakanan. Hindi matutumbasan n...
Sisiguraduhin kong ang yamang inukol para sa serbisyong medikal ay napupunta
sa mga nangangailangan. Ako’y makikipag-ugnay...
Igagalang ko ang mga
karapatan ng aking mga
pasyente, kapwa-
doktor, at buong
sangkatauhan. Ituturing
kong sagrado ang
buh...
Walang pagmamalabis kong susundin ang mga batas ng
bansang Pilipinas at ang mga patakaran ng sangay
pangkalusugan, panloob...
Hangga’t ako’y naglilingkod bilang manggagamot, sisikapin
kong lalong mapalago ang aking kaalamang pangkalusugan
sa pamama...
Bilang huwaran ng pamayanan, ako ay mamumuhay sa
isang payak, matuwid, at marangal na paraan, nang walang
naaapi o naaapak...
Lalahok ako sa mga gawaing magtataas sa antas ng kalusugan ng
bansa at magdudulot ng kaunlaran at karangalan ng lipunan. A...
Bilang doktor ng 2012,
hangarin kong maging kasangkapan
ng matapat na paglilingkod,
pagkakawang-gawa, at pagmamahal
sa kap...
Buong puso kong inaalay ang aking
buhay para sa ikabubuti ng
kalusugan ng kapwa Pilipino.
Pagkat ang doktor ng 2012,
nanggagamot
naglilingkod
Nabubuhay para sa kapwa.
Dekalogo ng
Doktor ng 2012
Dekalogo ng Doktor ng 2012
Dekalogo ng Doktor ng 2012
Dekalogo ng Doktor ng 2012
Dekalogo ng Doktor ng 2012
Dekalogo ng Doktor ng 2012
Dekalogo ng Doktor ng 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dekalogo ng Doktor ng 2012

555 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dekalogo ng Doktor ng 2012

 1. 1. Dekalogo ng Doktor ng 2012
 2. 2. Bilang doktor ng 2012, ang aking pangunahing priyoridad ay ang kalusugan ng bayan, at ang tanging mithiin ko ay ang kagalingan at kabutihan ng mamamayan. 1
 3. 3. Ang aking galing, na hinubog ng kaalaman at karanasan, ay gagamitin lamang para sa paggaling ng mga maysakit at hindi upang manakit ng iba. 2
 4. 4. Sa abot ng aking makakaya, maglilingkod ako sa kapwa nang walang pag-iimbot at nang walang kinikilingan. Patas na pakikitungo at wastong paraan ng panggagamot ang aking alay sa bawat pasyente. 3
 5. 5. Ang aking mga pasyente ay laging una sa isip sapagkat sila’y nakahihigit sa aking sariling kapakanan. Hindi matutumbasan ng kikitaing salapi ang kalakasa’t kagalingang kakamtin ng maysakit. 4
 6. 6. Sisiguraduhin kong ang yamang inukol para sa serbisyong medikal ay napupunta sa mga nangangailangan. Ako’y makikipag-ugnayan sa iba’t ibang sangay ng lipunan, at gayundin sa mga kapwa doktor, upang mas makalikom para sa kaban ng sektor pangkalusugan. 5
 7. 7. Igagalang ko ang mga karapatan ng aking mga pasyente, kapwa- doktor, at buong sangkatauhan. Ituturing kong sagrado ang buhay at dignidad ng bawat tao sa aking paligid. 6
 8. 8. Walang pagmamalabis kong susundin ang mga batas ng bansang Pilipinas at ang mga patakaran ng sangay pangkalusugan, panloob man o pandaigdigan. 7
 9. 9. Hangga’t ako’y naglilingkod bilang manggagamot, sisikapin kong lalong mapalago ang aking kaalamang pangkalusugan sa pamamagitan ng pananaliksik at patuloy na pag-aaral. 8
 10. 10. Bilang huwaran ng pamayanan, ako ay mamumuhay sa isang payak, matuwid, at marangal na paraan, nang walang naaapi o naaapakan. 9
 11. 11. Lalahok ako sa mga gawaing magtataas sa antas ng kalusugan ng bansa at magdudulot ng kaunlaran at karangalan ng lipunan. Ako’y mag-uukol ng panahon sa pagbibigay ng tulong medikal sa mga maliliit na komunidad. 10
 12. 12. Bilang doktor ng 2012, hangarin kong maging kasangkapan ng matapat na paglilingkod, pagkakawang-gawa, at pagmamahal sa kapwa.
 13. 13. Buong puso kong inaalay ang aking buhay para sa ikabubuti ng kalusugan ng kapwa Pilipino.
 14. 14. Pagkat ang doktor ng 2012,
 15. 15. nanggagamot
 16. 16. naglilingkod
 17. 17. Nabubuhay para sa kapwa.
 18. 18. Dekalogo ng Doktor ng 2012

×