Magandang kaugalian ppoint

5,658 views

Published on

  • Be the first to comment

Magandang kaugalian ppoint

  1. 1.  Ang pagmamano ay isang kaugaliang Pilipino na patuloy pa ring ginagawa hanggang ngayon.
  2. 2. YesNo
  3. 3.  Ang bayanihan ay isang uri ng palusong kung saan nagtutulungan ang mga tao na walang hinihiling na kapalit. Tulad ng pagbubuhat ng bahay, paggapas at pagtatanim ng palay at pagtulong sa nangangailangan sa panahon ng sakuna..
  4. 4. Paggawa ng may bayadPagtulong na may kapalitPagtulong sa kapwa na walang hinihinging kapalit.
  5. 5. Alin sa sumusunod ang hindi nagpapakita ng bayanihan? Patulong sa kapwa sa oras ng kalamidad. Pagtulong sa pagtatanim at paggapas ng palay Pagiging magiliw sa panauhin.
  6. 6. Pagtambalin ang mga kaugalian sa pamamagitan ng guhit. Simbang gabi Kasal Pagmamano Bayanihan

×