Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Time management presentatie linkedin

1,401 views

Published on

Via deze presentatie krijgt u een indruk van de punten die tijdens mijn workshops en trainingen over Time en Zelf Management worden behandeld.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Time management presentatie linkedin

 1. 1. Time Management Verzorg door:
 2. 2. Wat is time management? • • • • Anders denken; anders werken. Niet harder werken; slimmer! Leiden in plaats van lijden! Hard zijn voor de materie; zacht voor de mens. • Persoonlijke en zakelijke discipline. • Creatief proces voor verandering/verbetering. Kortom: Communiceren!
 3. 3. Waardoor komt u tijd tekort? • • • • • • • • • • • • • • • • • Laatste moment Teveel taken Binnenvallers Teveel mail Telefoon aannemen Dringende werkzaamheden collega´s Onverwachte zaken tussendoor Vragen collega´s Tussendoor overleg/klussen Afwijken van planning Het vasthouden van een planning Verkeerd inschatten benodigde tijd Te precies werken Teveel dingen op bureau Teveel tijd aan ´doorlopen´ /uitstellen van werk Overbodige handelingen Bureaucratie
 4. 4. Wat heeft u er voor over? discussie
 5. 5. Wat is uitstel? UITSTEL is de neiging om dingen die we NIET willen doen voor ons uit te schuiven!
 6. 6. Noodzakelijke instrumenten voor Time Management Discipline Volharding Communicatie
 7. 7. DAS-profiel Testje Dominant Afstand. Sociaal
 8. 8. Dominant Gedrag • • • • • • • • Hier en nu! Impulsief Open Creatief Communicatief Emotioneel Ego belangrijk A-diplomatiek • • • • • • • • Generalisten Drammerig Vastbesloten Ad hoc Slordig Onbewust Zelfbewust Actie gericht Welke TM problemen zijn te verwachten?
 9. 9. Afstandelijk gedrag • • • • Toekomst gericht Afstandelijk Zwijgen Selectief luisteren • Cijfers/feiten • Logisch • Rationeel • • • • • • • Conservatief Precies Details belangrijk Gesloten Kat uit de boom Hekel werkdruk Trage beslissers Welke TM problemen zijn te verwachten?
 10. 10. Sociaal gedrag • • • • • • • • Verleden Sterk geheugen Amicaal Hak op de tak Generalist Emotioneel Relatie gericht Gezellig • Beloven veel/presteren minder • Hekel aan conflict • Zoekt balans • Communicatief • Contact vaardig • Geen ‘neen’ kunnen zeggen Welke TM problemen zijn te verwachten?
 11. 11. Hoe werkt u? Onderzoek werkgewoonten!
 12. 12. Wet van Pareto 100% 90% 80% 70% 60% 50% effect 40% energie 30% 20% 10% 0% Energie Effect
 13. 13. Vergaderen
 14. 14. Waarom niet? • • • • • • Geen agenda Geen doelstelling Teveel = te lang Geen deadlines Teveel agendapunten Vanwege routine
 15. 15. Zorg voor helderheid Transparant Open Helder Dat geeft duidelijkheid en richting!
 16. 16. Wat ander moet doen Kerntaken Moet ik doen Kan ik doen maar ander ook (als ze de kans krijgen!) Moet ik doen maar ander kan helpen Wat ander zou moeten doen, maar ik kan helpen; in noodgevallen.
 17. 17. Wat is delegeren en wat niet?
 18. 18. Definities Toedelen van verantwoordelijkheden aan medewerkers daarbij gebruik makend van aanwezige tijd, vaardigheden en potentieel van de medewerkers. Maakt dat een andere persoon het recht en het vermogen krijgt om te handelen, door toewijzing van taken naar medewerkers, door toestemming (bevoegdheid) te geven om actie te nemen en door een verplichting (verantwoordelijkheid) vast te leggen voor medewerkers ten behoeve van tevreden stellende werkuitvoering.
 19. 19. Wat niet delegeren? • • • • Samenstellen van het team Waar gaan we naar toe? Bepalen van prioriteiten Vinger aan de pols
 20. 20. Waarom delegeren? • • • • • Tijdbesparing. Kosten besparing. Kennis verbreden; Opleiden Zelf oplossend vermogen vergroten ………………………………..
 21. 21. De top 10 1. Bepaal op basis kerntaken 3, 4 en 5 2. Bepaal op basis van tijdbesparing 3. Bepaal op prioriteit 4. Controleer situationeel 5. Voer bij tevredenheid tempo langzaam op 6. Zorg voor aanvullende kennisontwikkeling 7. Deel bij tevredenheid kerntaak 2 8. Niet alleen rot klussen 9. Zoveel mogelijk! 10. Bepaal de juiste tijd!
 22. 22. Prioriteiten Belang 2. Voorbereiden Waarde bepalen Planning maken Management kwaliteiten 1. Crises Problemen Deadline Dichtbij 3. Interrupties 4. Onbenulligheden Veel post/mail, vergaderingen Tijdverspillers en rapporten. ‘Vluchtklussen’ Sommige mails telefoontjes Werk en verwachtingen van anderen. Urgentie
 23. 23. Neem beslissing! Moet ik dit nu doen?
 24. 24. Te veel informatie Wat ontvang je nu wat je niet wilt hebben?
 25. 25. Lezen • • • • • • • • Selectief Met lineaal Sleutelwoorden Korte tekst; nu Lange tekst; plannen Lees in blokken Samenvatting Inhoudsopgave
 26. 26. E-mail management • • • • • • • Weet wat je wilt weten en wat niet. Communiceer dit! Doe je e-mail maximaal 3 x p/d Wanneer wel/niet cc en bcc Start met bijlagen Benoem onderwerp! Verwijder bij ‘beantwoorden’ onnodige info • Verander ‘onderwerp’! • Een onderwerp per e-mail! • Print niet automatisch al je berichten
 27. 27. Prullenbakken Beoefen het werkwoord! Gooi weg wat kan! In geval van twijfel, gooi weg!
 28. 28. Regels voor planning • • • • • Plan volgens prioriteit Niet te krap. Plan buffertijden. Plan Murphy. Plan samen!
 29. 29. It takes two to Time Manage! Je hebt elkaar nodig om er iets mooi van te maken!
 30. 30. Plan daarom: • • • • • Samen Elke dag Maak een takenlijst Ken uw normtijden Kijk naar de kerntaken
 31. 31. Beste middel tegen werkdruk Nee!
 32. 32. Tijdvreters! Welke herken je?
 33. 33. Motiveren/Demotiveren ‘Motiveren is altijd deMotiveren’ R.K. Sprenger 8-11-2013 35
 34. 34. Demotivatie • • • • • • • • • • • • Beloften niet nakomen Vage onduidelijke instructies Laat of niet tijdig informeren Teveel regels Onproductieve vergaderingen Interne competitie Negatieve terugkoppeling De worst aan de stok Waarop zij wel en ik niet? Toenemende werkdruk Uitblijven waardering Altijd maar toekomstgericht 8-11-2013 36
 35. 35. Motivatie Incentives; kort effect Waardering = afhankelijk van expressie Zinvolheid; hoog en langdurig effect Zelfstandigheid; hoog en langdurig effect Geld in relatie tot extra werk; kort effect Creativiteit; lang effect Creëer gemeenschappelijke ‘vijand’ 8-11-2013 37
 36. 36. Hoe motiveren • • • • • • • • • Moedig aan Geef voorbeeld Laat ze zelf bepalen Wees positief; ook over het negatieve Maak tijd voor mensen Sta fouten toe Kom afspraken/beloften na Kom op voor je mensen Geef ruimte aan frustraties 8-11-2013 38
 37. 37. Krachtigste instrument 8-11-2013 39
 38. 38. De 72 uur regel van Dr. Phil
 39. 39. Contact: info@rentapen.nl 06-81189397 http://rentapen.nl/bestellen

×