Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perfecto

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Perfecto

  1. 1. Perfecto
  2. 2. Definición <ul><li>Pefektformen används för att beskriva saker man har gjort. Den motsvarar svenskan har gjort . </li></ul>
  3. 3. Ejemplos <ul><li>Hemos comrado - Vi har köpt </li></ul><ul><li>He vivido - Jag har bott </li></ul><ul><li>Has hablado - Du har pratat </li></ul>
  4. 4. Clave <ul><li>För att böja ett verb till perfekt behövs två delar. </li></ul>Hjälpverb Particip Haber Compr ar Com er Viv ir <ul><li>He </li></ul>har compr ado köpt com ido ätit viv ido bott <ul><li>Has </li></ul><ul><li>Ha </li></ul><ul><li>Hemos </li></ul><ul><li>Habéis </li></ul><ul><li>Han </li></ul>
  5. 5. Hjälpverbet Haber <ul><li>Haber motsvarar svenskans Har. </li></ul>Hjälpverb Haber <ul><li>He </li></ul>har <ul><li>Has </li></ul><ul><li>Ha </li></ul><ul><li>Hemos </li></ul><ul><li>Habéis </li></ul><ul><li>Han </li></ul>
  6. 6. Participet <ul><li>Participet skapar man genom att ersätta ändelsen på verbet. </li></ul><ul><li>-ar > -ado </li></ul><ul><li>-er, -ir > -ido </li></ul>Vad blir participet av: Tomar Tomado Vivir Vivido Beber Bedido Particip Compr ar Com er Viv ir compr ado köpt com ido ätit viv ido bott
  7. 7. Hur säger man: <ul><li>Jag har ätit glass </li></ul><ul><li>Du har dansat tango </li></ul><ul><li>Vi har varit i Barcelona </li></ul><ul><li>Han har sprungit (correr) </li></ul><ul><li>Jag har haft bråttom (tener prisa) </li></ul>He comido helado Has bailado tango Hemos estado en Barcelona (Él) ha corrido He tenido prisa

×