Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Райна княгиня - РАЯ

2,813 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Райна княгиня - РАЯ

 1. 1. Райна Поп ГеоргиеваФутекова, по-известнакато Райна Княгиня, ебългарска учителка иреволюционерка, ушилавъстаническото знаме заАприлското въстание.Родена е през 1856 г. в Панагюрище.Умира на 29 юли 1917 г.
 2. 2.  В края на март 1876 г. Революционният комитет вПанагюрище и Георги Бенковски възлагат на Райна Попгеоргиевада извезе Главното знаме на панагюрските въстаници. На 20 април въстанието избухва преждевременно. На 22 април - деня наосвещаването на знамето -Райна Футекова му пришиваприготвени през нощтапискюли. Размерите назнамето са 2 на 1,5 м, има двелица и е поръбено със сърменаивица.Освен надписа „Свобода или смърт“ в долния край има и две букви —„П“ и „О“ за „Панагюрски окръг“.
 3. 3. За честването на 25-годишнинатаот Априлското въстание РайнаКнягиня ушива три нови знамена— копия на оригиналното и сеснима с тях. Запазени са само двеот знамената.
 4. 4. Ето как самата Райна описватози неповторим ден: “Навтория ден от свободатазнамето беше довършено.Тогава по желание награжданите, аз трябваше да говзема в ръцете си, да препашасабя, да грабна револвер и дапремина през целия град, катовъзвестя на събралия се поулиците народ, чепетвековното турско иго есмъкнато завинаги.
 5. 5. Български въстаници 1876 (картина на В. Антонов)Това беше най-тържественияден от нашата кратковременнасвобода. Беловласи старци,редом с невръстни деца,вървяха навсякъде след мен,пееха любими народни песни.Жени, девойки и старицихвърляха върху нас толковамного ухаещи и разноцветнибукети, че целият път бешепостлан с тях катовеликолепен килим. Виковете"Ура!" и "Да живее!" нямахакрай. Тази тържественапроцесия продължи довечерта.”
 6. 6. Една от тях тича приРайна и вика: "Бягай,турците те дирят, войниципретърсват!" Райна измолваот селянките дрехи,преоблича се, намазвалицето си със сажди и такасе промъква между турците.Скрива се в тайно място,където със сух хляб и водапрекарва 25 дни. .Турски войски в българско село след Априлското въстание.Илюстрация от вестник Куриер дОриан.На 30 април започва погромът на въстанието. Голямата дъбова врата наПопгеоргиевата къща е разсечена и турците нахлуват. Свещеник Георги Футековизлиза да умилостиви потерята да пощадят домашните. Един турчин се цели внего. Децата гледат от прозореца. Пушката пуква и свещеникът рухва мъртъв.Майката Нона, Райна и братчето й се спускат през тайна врата при съседите,стигат до двор, пълен с жени и деца, повечето от селата.
 7. 7. После я залавят и измъчватиз тъмниците .След унизителноразкарване с вързани ръце поулиците, където я замерят с яйца икамъни, най-сетне пада вбезсъзнание. Неможейки да ходи, янатоварват на тарга заедно с майкай и я откарват в зандана вПазарджик. Бейове, следователи исъдии, чули, че народът я наричаРайна Княгиня, се смеят и питат:"Ти българска царица ли си, защоуши знамето?" Райна, убита отслабост и мъка, отговаря: "Аз съмскромна учителка, уших знамето,защото воеводата ми заповяда,носих го, защото народът искаше".
 8. 8. Под натиска на чуждите консули вПловдив е освободена на 31 юли.Изтерзана и болна заминава за Русия.Дълго се лекува, а после завършваакушерство.След Освободителната война, Райна сезавръща в родината.Три години е преподавателка вновооткритата девическа гимназия вТърново. Връща се в Панагюрище, за да сеомъжи за Васил Дипчев, който е кмет награда.Имат пет сина: Иван, Георги,Владимир, Петър и Асен. Райнаосиновява и едно момиченце — Гина.
 9. 9. През 1898 Васил Дипчев е избран занароден представител и семейството сепремества в София. Умира скоровследствие на побоите в Чернатаджамия и Райна остава с шест деца,най-голямото от които е на 13 години.Скръбта и несгодите бързо стопяватсилите й. Умира на 29 юли 1917 годинав София.
 10. 10. Айде провикна се турскияпаша от Панагюрище,Айде, вий идете и я уловетеРайно Попгеоргиева!Нито я колете,нито я бесете,най при мене доведете я!Ази да я питам,питам и разпитамкой уши байрака,кой уши байрака,кой му туризнака"Смърт или свобода"Айде провикна се Райна Попгеоргиеваот ПанагюрищеЩете ме колете,щете ме бесете,аз уших байрака!Аз уших байрака, аз му турих знака,"Смърт или свобода"!Пусни музикалния файл.инструментал
 11. 11. В китното градче Панагюрище се намира къщата музей на Райна Княгиня –героинята на Априлското въстание, извезала и понесла знамето на свободата.Къщата е на няколкостотин години, но днес е перфектно реставрирана иподдържана. Построена е през далечната 1673 година. През 1856 година в нея серажда Райна Попгеоргиева. В двора под паметника на Райна Княгиня сапогребани и тленните й останки.
 12. 12. Източници:http://bg.wikipedia.orgСнимки: ИнтернетМузика: Слави Трифонов и КуКу БендИзготвил презентацията:Рая Гошева АтанасоваСОУ “Св.св.Кирил и Методий” - ІІІ “д” класГр. Средец , ул.Д.Кичев бл.25тел. 0889025626ел.поща: raq.sredec@abv.bg

×