Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat is er anno nu nodig voor online zichtbaarheid van de vakbeweging?

366 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wat is er anno nu nodig voor online zichtbaarheid van de vakbeweging?

 1. 1. De online zichtbaarheid van de Vakbeweging
 2. 2. Van ‘je werk is het waard’ naar ‘solidaire ambassadeurs gezocht’. Overtuig je collega van het nut van de vakbond en laat hen zelf hun lidmaatschap online uitdragen.
 3. 3. Wat vergt dat? Het gaat de bond om informatie verstrekken en online overtuigen via repositories, licenties, databases, bits & bytes.12/02/12 3
 4. 4. Slechts ‘n website is niet voldoende… Adwords, SEO, SEA en community-pagina’s ook niet. Wel een helder crm, een besloten gedeelte voor onze leden, ‘n eigen e- mailadres, ‘n eigen ftp-server, een besloten forum, ‘n online JAC, e- magazines en online (press) conferencing.12/02/12 4
 5. 5. Met IT is het volgende te bewerkstelligen: • Vakbondscommunicatie (in- en extern) • Organizing • Kennis- en informatieoverdracht • Netwerken • Campaigning • Onderzoek en Studie • Training, voorlichting en onderwijs • Vakbondsfinanciën en kostenbesparingen12/02/12 5
 6. 6. Wat bedoelen we dan met Organizing-communicatie online: - De voordelen van vakbondslidmaatschap uitleggen aan een ongelimiteerd aantal mogelijke leden, maar wel direct en op maat van de werknemer - Online lidmaatschappen laten afsluiten - Een online helpdesk voor arbeidsvraagstukken - Een juridische/technische back-up - Het delen van informatie tussen organizers teneinde strategieën en methodieken effectief te krijgen - Gepersonaliseerde vakbonds-e-mailadressen12/02/12 6
 7. 7. Vakbonden anno nu zijn huiverig om op grote schaal IT in te zetten omdat management, bestuur en directie bang zijn om macht en controle uit handen te geven. En dat terwijl ICT juist kan bijdragen om leiderschap te vergroten. Daarnaast hoor je altijd de kosten zeer hoog zijn en men niet weet waar in de organisatie als eerste een digitaliseringslag kan plaatsvinden. Probeer vanuit de HRM-gedachte op te starten en neem de tijd om vanuit open source/shared services in te richten.12/02/12 7
 8. 8. Het zijn juist vragen die vanaf de werkvloer komen, die de aanleiding waren om een campagne gericht op de werkvloer uit te zetten. Vragen die te maken hebben met gedeelde aandacht van en voor de leden, content delen en co- creatie. • Hoe kan ik publicaties, onderzoeken, cao’s, sociaal plannen en informatie publiceren en delen met leden, stagiaires, vrijwilligers, pas-afgestudeerden, collega’s, etc? • Waarom is Abvakabo FNV niet aangehaakt op carrièresites die zich specifiek richten op de (jonge) ambtenaar? Bij werkenbijdeoverheid.nl en werkenbijhetrijk.nl, maar ook niet bij Binnenlands Bestuur, JONG, Ambtenaar 2013, vng.nl, PM, re.Public, Facility Management Magazine? • Waarom zet de vakbond niet in op het ontwikkelen van apps, iFrames, intranet-pagina’s, bedrijfstelevisiekanalen, wupi’s, abri’s, reclamezuilen, reclame-schermen in het openbaar vervoer, bedrijfsbladen en -katernen, uitingen van ondernemingsraden, uitingen van hrm-afdelingen? • Waarom adverteren we niet op speciaal ingerichte Facebookpagina’s?12/02/12 8
 9. 9. Wij zijn erbij gebaat als experts ons als ambassadeurs van de vakbeweging en onszelf als eerste gesprekspartner te zien als mensen tegen zaken oplopen als open access communicatie, altmetrics, datamanagement en informatievoorziening. Zo slaan we twee vliegen in een klap en worden we als organisatie vaker en beter zichtbaar. Hoe vaker en meer onze bestuurders tweeten, bloggen en posten met één mond en in gepaste tone of voice, des te sneller zullen de media buiten traditionele middelen om zoals onze website herkennen welke bestuurder voor wat verantwoordelijk is, wat aansluit bij de standpunten van de bond en in hoeverre die informatie in lijn is met de missie en de visie van onze vakbond.12/02/12 9
 10. 10. Naast communicatie- en marcommedewerkers zijn het bestuurders, onderhandelaars en expertgroepleden die zelfstandig actiedoelen moeten hanteren: • On- en offline support van bezoekers • Relaties uitbouwen tot supporters/kaderleden • Nestelen in bestaande communities • Geloofwaardigheid inwinnen/Vertrouwen winnen • Betrokkenheid vergroten met voortdurende aandacht • Ledenwerving en personalisatie van elk mogelijk lidmaatschap • Belangenbehartigers bombarderen tot ambassadeurs • Jezelf als vakbondsbestuurder profileren & maatschappelijke relevantie van de bond vergroten • Zelfstandig snel standpunten formuleren en AKF als kenniscentrum zien • Opinieleiderschap in de media vergroten12/02/12 10
 11. 11. De afdeling Communicatie & Ledenontwikkeling helpt je bij het kiezen van je passende doelgroep en in te zetten middel per actiedoel: • Keuze in mediarelaties en middelen? • Interne en/of externe communicatie? • SEO, SEA, adwords of toch slechts offline reclame/advertenties? • Public relations, public affairs en/of lobbying? • Evenementenorganisatie? • Community relations, sponsorship, endorsement? • Investor relations? • Corporate communicatie?12/02/12 11

×