Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vraagsegmentatie cruciaal voor verminderen leegstand

1,364 views

Published on

Aanbieders van kantoren zoals projectontwikkelaars en beleggers hebben zich de afgelopen jaren vooral gericht op de grote middenmoot. Met een ‘marktconform’ gebouw dat voor zoveel mogelijk kantoorgebruikers toepasbaar is trachten zij het risico op leegstand te verkleinen. Maar dé kantoorgebruiker bestaat niet, daarom appelleren marktconforme gebouwen te weinig aan de beleving van de gebruiker, zij zijn voor velen functioneel maar voor nagenoeg niemand onderscheidend. Dat wreekt zich in een markt met een groot (blijvend) overaanbod.
Troostwijk Gouden Kompas juni 2010-Ir. René P.M. Stevens MBA (www.atelier-v.nl).

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

×