Gebouwen Met Een Ziel

1,658 views

Published on

In mijn dagelijkse praktijk bij Atelier V blijkt dat het de bevlogenheid van de opdrachtgever met zijn team is dat een zielloos eisenpakket leven inblaast. Het zijn de dingen die niet in een programma van eisen staan, maar die je tussen de regels door leest, de dingen die mensen willen en die ze voelen, die maken dat een gebouw een ziel krijgt. Het gaat om behoeften, sfeer en verlangens en de marketing daarvan. Gebouwen met een ziel voor de beoogde doelgroep.

20031001 Real Estate Magazine - Ir. René P.M. Stevens MBA (www.atelier-v.nl)

Published in: Real Estate, Business, Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,658
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gebouwen Met Een Ziel

  1. 1. . B O E K E N . . B O E K E N . i r. R e n é P. M . S t e v e n s M B A belangen afstemmen op die van de mensen. Maar ook Ten slotte andersom. Het blijkt dat de ziel van gebouwen moeilijk te vangen Een verhuizing naar een nieuw gebouw, zo blijkt uit is in een model. Hoe goed ook, een model blijft tenslot- verschillende interviews, houdt vaak ook een andere te een versimpeling van de werkelijkheid. Een werkelijk- organisatievorm in. De manier van werken moet veran- heid die door mensen wordt gemaakt. De belangrijkste GEBOUWEN MET EEN ZIEL deren. De medewerkers moeten zich aanpassen aan hun nieuwe fysieke werkomgeving. Dit geeft het gevoel een groep beoordelaars of een gebouw een ziel heeft zijn de opdrachtgever en de gebruikers. Zij hebben het laatste gezamenlijke visie en doelstelling vorm te geven. Dit woord. noodzaakt wel dat je van tevoren veel meer moet filoso- In mijn dagelijkse praktijk blijkt dat het de bevlogenheid van de opdrachtgever met zijn team is dat een zielloos feren over de vraag wat je met een gebouw wilt, hoe het Naar mijn mening kun je gebouwen met een ziel eruit ziet, hoe je het wilt gebruiken en wat de verant- alleen met je hart herkennen. En kan alleen een team eisenpakket leven inblaast. Het zijn de dingen die niet in een programma van eisen staan, maar die je tussen de woordelijkheid is van het personeel. Uiteindelijk, hoe je dat er met hart en ziel bij betrokken is ze realiseren. het ook wendt of keert, is het gebouw voor de mensen. Dan gaat de bezieling van het team van verlichte geesten regels door leest, de dingen die mensen willen en die ze voelen, die maken dat een gebouw een ziel krijgt. Het gaat Die moeten het gebruiken, er tegenaan kijken en ermee over op het gebouw. Het begint met een opdrachtgever om behoeften, sfeer en verlangens en de marketing daarvan. Gebouwen met een ziel voor de beoogde doelgroep. leven. Dat moet voor alle betrokkenen bij het bouw- of die er gevoel voor en bij heeft en eindigt met de bewo- verhuisproces het uitgangspunt zijn. Het gaat om het ners die het gebouw bij ingebruikname pas echt de integraal beoefenen van architectuur. Rijksbouwmeester levensadem inblazen. Zo ontstaat een bezield gebouw Jo Coenen zegt daarover: ‘er zijn mensen nodig die niet dat van hart tot hart spreekt met zijn bewoners en de accepteren dat je een stuk stad inricht op basis van, hoe passanten. En misschien wel de gebruikers prikkelt om begrijpelijk ook, alleen makelaarskennis. Het scheppen meer bezieling in hun werk te tonen. A ls je een menselijk lichaam in al zijn functies ontleedt loze’ hardware. Pas samen met de gebruikers komt de en in een programma van eisen vastlegt, mis je de essentie wanneer je op basis hiervan deze mens creëert. ziel van het gebouw tot leven. van ruimte is een en al psychologie, sociologie, cultuur en beschaving. Het is meer dan het gangbare mechanis- me van haalbaarheid en risico mijden.’ Gebouwen met een Ziel is een boek vol verhalen over mensen met passie voor gebouwen. Het leest gemakke- Het wordt een zielloos lichaam. Het merendeel van de Gebouwen met een ziel lijk en is een inspiratiebron voor mensen die gebouwen programma’s van eisen voor gebouwen kenmerkt zich Het boek Gebouwen met een Ziel van socioloog en Op basis van zijn analyses geeft Camp in het laatste willen gebruiken bij de versterking van de positie van de door een analytische benadering – wat doet het gebouw organisatiekundige Peter Camp gaat over vijftig bijzon- hoofdstuk aanwijzingen hoe je bijzondere gebouwen organisatie en het plezier van de gebruikers. Het boek – een opsomming van eisen en functies. dere gebouwen en het belang daarvan kunt realiseren en beoordelen. bevat daartoe een overzicht met methoden die in de De gevoelsbenadering – wat doet het voor organisaties en de mensen die erin praktijk worden gebruikt om samen gebouwen en gebouw met mij als mens – is minimaal werken. Camp toont met behulp van de bouwprocessen te bezielen. aanwezig of ontbreekt geheel. Dit wordt door hem ontwikkelde matrixmethode vaak overgelaten aan de architect die aan hoe gebouwen de strategische doe- tracht het gebouw bezieling mee te len van organisaties kunnen ondersteu- geven door te luisteren naar alle belang- nen en de belangen van gebruikers die- hebbenden. Menig architect vat dit ech- nen. Het boek is een uitnodiging voor ter op als een vrijbrief. verlichte ondernemers, architecten, Avant-garde experimenten zijn inciden- adviseurs en politici om meer mensge- teel nodig om grenzen en inzichten op te richte gebouwen te ontwikkelen. Het rekken, maar zeker niet nodig en geeft ook de maatschappelijke verant- gewenst bij de meerderheid van de woordelijkheid van betrokkenen aan. gebouwen. Architecten moeten leren lui- Zorgvuldig omgaan met de ruimte steren. Uiterlijk kun je nog zo’n mooi omdat wat je maakt er voor decennia of gebouw maken, als de klant (de mens) Gebouwen met een ziel misschien langer staat. Het gaat om het het niet wil zal je toch iets anders moe- Uitgeverij de Prom creëren van een plek waar mensen met ten produceren. ISBN 90-6801-424-2 plezier naar toe komen. Een gebouw is een instrument, in de Camp schrijft dat de meeste organisa- zin dat het als dwingend korset of als verleidelijke linge- ties te veel geneigd zijn vanuit systeemfuncties te den- rie kan worden ingezet. Daarom dient het management ken waardoor ze de kernfunctie – de mens – vergeten. een duidelijke visie te hebben over de wijze waarop Een inspirerend gebouw ontstaat volgens hem als de men het gebouw wil gebruiken. Een visie op het opdrachtgever duidelijke lijnen uitzet en vooral door de gebouw als imagebuilding en als teambuilding. Je kunt mensen erbij te betrekken. Zodat zij zich (mede)eige- een trainingspak aantrekken en denken dat je daardoor naar voelen van het gebouw en het gebruiksconcept. sportief bent geworden. Hetzelfde geldt voor het aanme- Camp toont aan dat gebouwen de organisatiedoelen ver- ten van een nieuw gebouw. Het is de managementstijl binden met de behoeften van de mensen in en rondom en het voorbeeldgedrag die maken dat een gewenste de organisatie. Het organisatie- en het mensperspectief ir. René P.M. Stevens MBA is directeur van ATELIER V design & development B.V. verandering aanslaat. Het gebouw zelf is alleen de ‘ziel- moeten in balans blijven. Organisaties moeten hun . 2 0 0 3 / 3 0 . 44 . . 2 0 0 3 / 3 0 . 45 .

×