Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dr René M. Jansen -- rene@winkwaves.com -- @wijvanwinkwavesGeniet van de gedachte dat het anders kan...
Homo Loquendus...         Mobiliteit:                  Vrijheid, afstand en           ...
Social Media: Ultieme verbondenheid en “enabling” platform       Ultieme verbondenheid: Lont in het digitale kruitva...
Ruimte en enabling platform to live your own dream           Social media omgevigen bieden mensen de ruimte   ...
Landkaart van het online landschap                Kracht: Massa en DiversiteitExtern     Sites (& Apps)...
Eerste gedachten online strategie alliantie?             Luisteren en       Verbinden enExtern     ...
Luisteren... en reageren en verbinden?                   7
Luisteren... en reageren en verbinden?                   8
9
Van 1-op-1 communicatie naar...               10
Interveniëren en communiceren via many-to-many                       11
Ambassadeurs als boodschappers en versterkers          Mensen triggeren de grotere droom te vertalen      ...
Het nieuwe zenden: benutten kracht ultieme verbondenheid              http://www.youtube.com/DeMinPres#p/u/12...
Versterken door podium te bieden aan “partners in crime”                 Ter inspiratie:         ...
Eerste gedachten online strategie Alliantie?             Luisteren en       Verbinden enExtern     ...
Kennisdelen en nieuwe samenwerken voor de Alliantie De organisatie als machine         De organisatie als    ...
It is not the strongest of the species that survives,             nor the most intelligent that survives.   ...
De case voor “leniger organiseren”  De grenzen van organiseren      Het perspectief van verbondenheid middels annot...
“van push naar pull”zelforganiserend en   verbindend werkdocument als file (versies, vindbaarheid) werkdocument  als...
Verboden te mailen   “stream” als nieuwe inbox  Direct in contact komen  Updates van  projecten Online overleg  ...
“jouw flow” gefocusd werken   Centralecontext / doel van deze activiteit   On the fly   vormen enstandaardiseren van ...
Van adresboek naar  dynamischeprofielopbouw voor  expertfinding  Zoeken op:   Feitelijke informatie over de medewerk...
Verbinden en sturen via   “de cover”:                   VG INTERACTIVE, your daily source of inspira...
Ondersteun het   “nieuwekennismanagement” Biedt structuur en houvast door  “gardening”   Verwijs middels “smart  ...
Waarde van leniger organiseren voor AlliantieSlagkracht en continuous improvement:- Luisterend oor voor verbetersuggesties...
“What people actually post on a social intranet” 30% functionele berichtgeving (het nieuwe zenden) 12% "commerciële verbet...
Eerste gedachten online strategie alliantie?             Luisteren en       Verbinden enExtern     ...
Dr René M. Jansen -- rene@winkwaves.com -- @wijvanwinkwavesGeniet van de gedachte dat het anders kan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Social media strategie alliantie nederland rookvrij

896 views

Published on

Social Media Strategie voor Alliantie "Nederland Rookvrij", waarin goede doelen als de Hartstichting, Astmafonds en KWF Kankerbestrijding samenwerken. Welke rol heeft social media om te verbinden met het algemene publiek en ter ondersteuning van "het nieuwe samenwerken intern"?

Published in: Business
 • Be the first to comment

Social media strategie alliantie nederland rookvrij

 1. 1. Dr René M. Jansen -- rene@winkwaves.com -- @wijvanwinkwavesGeniet van de gedachte dat het anders kan...
 2. 2. Homo Loquendus... Mobiliteit: Vrijheid, afstand en groter netwerk Plato over media: Als de boodschap wordt losgemaakt van de verteller... Social Media: Gaat het nog ergens over? Verslaafd aan nieuws-snacks? Worden we dommer? ...anders dan Homo 2012? 2
 3. 3. Social Media: Ultieme verbondenheid en “enabling” platform Ultieme verbondenheid: Lont in het digitale kruitvat Enabling platform: life-hacking en vrijheid om zelf controle te nemen Illustrations: Dachisgroup “the connected company” 3
 4. 4. Ruimte en enabling platform to live your own dream Social media omgevigen bieden mensen de ruimte die ze zelf kunnen invullen “ik doe mee als jij me helpt awesome te zijn” 4
 5. 5. Landkaart van het online landschap Kracht: Massa en DiversiteitExtern Sites (& Apps) Sociale Netwerken Communities en ng nd n en ni re ze en n le le ke er er r e ve rm ek en uw st st pr fo i m Lu e n Sa In ni es ie D G et H Sites (& Apps) Sociale Netwerken CommunitiesIntern Kracht: Eigenheid en Gezamelijkheid 5
 6. 6. Eerste gedachten online strategie alliantie? Luisteren en Verbinden enExtern Sites (& Apps)verbinden met versterken Communities Sociale Netwerken algemene publiek, potentiële partners het nieuwe zenden en beleidsmakers Kennisdelen en “het nieuwe samenwerken” met partners in (en rond) de alliantie Sites (& Apps) Sociale Netwerken CommunitiesIntern 6
 7. 7. Luisteren... en reageren en verbinden? 7
 8. 8. Luisteren... en reageren en verbinden? 8
 9. 9. 9
 10. 10. Van 1-op-1 communicatie naar... 10
 11. 11. Interveniëren en communiceren via many-to-many 11
 12. 12. Ambassadeurs als boodschappers en versterkers Mensen triggeren de grotere droom te vertalen naar eigen dagelijkse handelingsperspectief: “wat kun jij doen om...” 12
 13. 13. Het nieuwe zenden: benutten kracht ultieme verbondenheid http://www.youtube.com/DeMinPres#p/u/12/NpCGI0RPUxg 90.000 actiehelden, 150.000 besmeurde virtuele winkelpuien Tips voor nieuwe zenden:Maak persoonlijk, of dat het persoonlijk gemaakt kan wordenLaat mensen mee doen, zich onderdeel voelenSluit aan op wat er al gebeurt en vergroot ditWees transparant en authentiekDe drie “G’s”: Grappig, Grof en G... 13
 14. 14. Versterken door podium te bieden aan “partners in crime” Ter inspiratie: 14
 15. 15. Eerste gedachten online strategie Alliantie? Luisteren en Verbinden enExtern Sites (& Apps)verbinden met versterken Communities Sociale Netwerken algemene publiek, potentiële partners het nieuwe zenden en beleidsmakers Kennisdelen en “het nieuwe samenwerken” met partners in (en rond) de alliantie Sites (& Apps) Sociale Netwerken CommunitiesIntern 15
 16. 16. Kennisdelen en nieuwe samenwerken voor de Alliantie De organisatie als machine De organisatie als levend organismeCoördinatie door standaardisatie van Coördinatie door onderlingeprocessen, uitkomsten of competenties afstemming en continue verbondenheid Verander de organisatie door de communicatie-infrastructuur te veranderen Illustrations: Dachisgroup “the connected company” 16
 17. 17. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.Charles Darwin Organiseren metEnterprise Social Software:1. Organiseer voor “lenigheid” (om te overleven...)2. Organiseer voor kracht van eigenheid en identiteit (zorg dat elastiek niet knapt...)3. Organiseer voor “engaged employees” (als mensen écht je grootste kapitaal zijn...) 17
 18. 18. De case voor “leniger organiseren” De grenzen van organiseren Het perspectief van verbondenheid middels annoterenvoor veiligheid en voorspelbaarheid wat je doet en welk resultaat je daarmee haalt Organiseren = Gerichte reductie van onzekerheid om duurzaam te overleven onafhankelijk van wat je pad kruist 18
 19. 19. “van push naar pull”zelforganiserend en verbindend werkdocument als file (versies, vindbaarheid) werkdocument als gespreks- onderwerp werkdocument als verbindend organiserend medium 19
 20. 20. Verboden te mailen “stream” als nieuwe inbox Direct in contact komen Updates van projecten Online overleg Kraaiennest 2.0 Collective intelligence Roezemoes: Losse 1-op-1 gesprekken
 21. 21. “jouw flow” gefocusd werken Centralecontext / doel van deze activiteit On the fly vormen enstandaardiseren van aanpak Integratie: Google Docs voorbestand, Kenniscafe voor context Delen van best practices, ervaringen, frustraties 21
 22. 22. Van adresboek naar dynamischeprofielopbouw voor expertfinding Zoeken op: Feitelijke informatie over de medewerker uit HR systeem Kenniskaartmet ervaringen, interesses en passies Dynamische profielopbouw op basis vaneigen gedrag en social ranking Suggestie van koffie-partners 22
 23. 23. Verbinden en sturen via “de cover”: VG INTERACTIVE, your daily source of inspirationHet Personeelsblad 2.0 VLISCO GROUP !"#"$%&((((()*+,-%,+((((()*).(((((#/*0)+(((((+/1%2 0$1%!2 !"#$%&&&&&()$*(+$&&&&),&-$./&&&&$#$+. 3$405& BASICS THIS WEEK IN.. Zet de BRAND BUZZ collectieve ON STAGE ambitie centraal ANNOUNCEMENTS op de cover OUR MARKET INSPIRATION SPOTTED Licht G($%&$$+&$/.J$&2($%&$$+&$/.J$ CEO BLOG bijdrages uit de timeline om te THE TRUE ORIGINAL belonen en te framen Creëer 0(+!$&3456&7*(.!"&21.&8$$+&-$.(9+(+9& houvast en rust 1+-&:%"-;!(+9&!"*";%<;*&<1.2("+&<18%(!.& 21&<"%)&1+&$..$+(1*&:1%&"<&2$&*(#$*,& voor de minder =$.&1+-&>$+%1*&?<%(!1+&!;*;%$@&7*(.!"& G($%&$$+&$/.J$&2($%&$$+&$/.J$ 21.&1+&(++1$&.$+.$&"<&2$&$A:%$.B social minded .(#$&1+-&!%$1(#$&.%$+92&"<&?<%(!1+& collega’s !"+.;)$%.&1+-C&<"%&9$+$%1("+.C&21.& .;!!$$-$-&(+&.;%:%(.(+9&1+-&(+.:(%(+9& KOPJE 2$%&:1..("+1$&!*($+$*$&D(2&;+(E;$& 0(+!$&3456&7*(.!"&21.& “VLISCO HAS BEEN -$.(9+.@&?.&2$&."*$&1;2$+(!&-$.(9+$%& 1+-&)1+;<1!;%$%&"<&.;!2&<18%(!.&1.& 8$$+&-$.(9+(+9&1+-& DESIGNING AND PRODUCING :%"-;!(+9&!"*";%<;*& F=1A&G"**1+-1(.HC&7*(.!"&(.&;+:1%1**$*$-& <1.2("+&<18%(!.&21& COLOURFUL FASHION D2$+&(&!")$.&"&E;1*(,C&:%"<$..("+1*& <"%)&1+&$..$+(1*&:1%& FABRICS THAT FORM AN ./(**&1+-&(++"#1("+@ "<&2$&*(#$*,&=$.& 1+-&>$+%1*&?<%(!1+& ESSENTIAL PART OF THE I2(.C&1&+$D&!"**$!("+&(.&*1;+!2$-&$#$%,& !;*;%$@& LIVELY WEST AND CENTRAL !"#$%&$()&#%"$*+,(#(-.&/*0/(%1&2&(*+( D2(!2&(+$%+1("+1*&%$+-.&(+&1&#1%($,& AFRICAN CULTURE.” "<&1%$1.&1%$&%1+.*1$-&(+"&-(.(+!(#$& 7*(.!"&-$.(9+.@ 23
 24. 24. Ondersteun het “nieuwekennismanagement” Biedt structuur en houvast door “gardening” Verwijs middels “smart search” Combineer beeldvorming én goedgekeurde informatie (en organiseer de overgangen daartussen) 24
 25. 25. Waarde van leniger organiseren voor AlliantieSlagkracht en continuous improvement:- Luisterend oor voor verbetersuggesties vanuit alle betrokkenen- verbinding om (samen) tot oplossing te komen- directe feedback dat je bijdrage er toe doet Acties bedenken en uitvoeren: - activatie en benutten potentieel van interne wisdom of crowd - waardevolle input uit veelal onverwachte hoe - alle betrokkenen getriggerd over grotere droom te denkenMensen als mens:- betrokken mensen die voelen dat hun bijdrage er toe doet- bijdragen aan missie ipv taak uitvoeren : Case Virgin Media- hogere score MTO, lager verzuim en verloop? - MTO +6% r - Hogere productiviteit doo aten minder email en minder duplic 25
 26. 26. “What people actually post on a social intranet” 30% functionele berichtgeving (het nieuwe zenden) 12% "commerciële verbeterideeën" 10% persoonlijk transparant maken wat je doet/denkt 8% "viermomenten" 7% sociale events (sinterklaasviering, salsaworkshop) 7% berichten over concurrentie 6% werkvragen "wat moet ik hier mee aan" 5% "oproepen" over community zelf 3% "kennisbank" berichten (handleidingen) 3% "organisatie" berichten (roosters, planning) 2% "leestips ter inspiratie" Bron: Case in Winkwaves Praktijkhandboek Sociaal Intranet tbp #okke12 26
 27. 27. Eerste gedachten online strategie alliantie? Luisteren en Verbinden enExtern Sites (& Apps)verbinden met versterken Communities Sociale Netwerken algemene publiek, potentiële partners het nieuwe zenden en beleidsmakers Kennisdelen en “het nieuwe samenwerken” met partners in (en rond) de alliantie Sites (& Apps) Sociale Netwerken CommunitiesIntern 27
 28. 28. Dr René M. Jansen -- rene@winkwaves.com -- @wijvanwinkwavesGeniet van de gedachte dat het anders kan...

×