“homo loquendus”“Lenig organiseren”       Dr René M. Jansen De (commerciële) waarde    rene@winkwaves.comvan e...
Enterprise social software biedt “gesprekslaag”                                    Ik s...
Hoe raakt ICT organisaties en management?   Jaren ’90            Jaren ’00         Jaren ’10    ...
Wetenschappelijke kijk op relatie ICT en organisatie                                   ...
Illustratie: Hoe onschuldig is technologie?     Ingelogd als Rene     Anoniem (?!)                ...
Illustratie: Hoe onschuldig is technologie?                     6
Enterprise Social Software is....                  Onlosmakelijk  Een tool               ...
It is not the strongest of the species that survives,             nor the most intelligent that survives.   ...
1. Organiseer voor “lenigheid” De grenzen van “verdeel en heers”                        alles wat j...
Vb enterprise Social Software: lenig organiseren en samenwerken            “Ik heb vaak wel ideeën hoe het bete...
Geef ruimte, verbind door zichtbaar te maken wat je doet                             Door op s...
2. Organiseer voor kracht van eigenheid en identiteit                  Vrijwilligersorganisaties    ...
3. Organiseer voor “engaged employees”                                 Klanten      ...
“What people actually post on a social intranet” 30% functionele berichtgeving (het nieuwe zenden) 12% "commerciële verbet...
De (commerciële) waarde?Continuous improvement:- Luisterend oor voor verbetersuggesties vanuit hele organisatie- verbindin...
Stimulerende factoren...1. Drijvende kracht en commitment van individuele manager die  enterprise social media als enable...
Begin nu met “helder verhaal” en groei naar “lenige organisatie”                             ...
http://kenniscafe.nl              @wijvanwinkwavesGeniet van de gedachte dat het anders kan!
In 2006 startten wij Winkwaves.             Omdat we geloofden dat het anders kon. Omdat we de        ...
25 september: praktijkcongres sociaal intranet              handboek        ie Pra ktijk  Pr es enta...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Commerciele waarde van sociaal intranet

1,504 views

Published on

De (commerciële) waarde van een social intranet groeit als je de organisatie meer als levend organisme dan als machine ziet. Een pleidooi om enterprise social software in te zetten om leniger te organiseren, te werken aan verbinding en identiteit.

Published in: Business
 • Be the first to like this

Commerciele waarde van sociaal intranet

 1. 1. “homo loquendus”“Lenig organiseren” Dr René M. Jansen De (commerciële) waarde rene@winkwaves.comvan enterprise social software @wijvanwinkwaves
 2. 2. Enterprise social software biedt “gesprekslaag” Ik sprak gister weer een heel tevreden klant... (Leadership by example, managers die vertellen wat ze doen) Zou het niet veel handiger zijn als... (Veel medewerkers hebben ideeën hoe werk of product slimmer kan) We hebben record gedraaid, goed bezig! (Samen vieren)Mmm, lastig probleem, wie kan mij helpen?(“handling exceptions” is belangrijk deel van werk kenniswerkers) In Enterprise Social Software komt “Social”, “Mobile”, “Cloud” en “Analytics” samen 2
 3. 3. Hoe raakt ICT organisaties en management? Jaren ’90 Jaren ’00 Jaren ’10 Jaren ’20 Informatisering Webbificering Social Mediafisering Ecologiseren Stroomlijning Totale transparantie Totale verbondenheid Totale afhankelijkheid- Administratie - Self-service - Het nieuwe zenden- Processen en logistiek - Dis/re-intermediation - Demand-side Economies- Supply-side Economies - Globalisering of Scale of Scale - Life Hacking iceren” Enterprise Social Software: “Verander de organisatie door anders te commun Illustrations: Dachisgroup “the connected company” 3
 4. 4. Wetenschappelijke kijk op relatie ICT en organisatie Bron: OrlakowskiICT als decorstuk ICT staat ten dienste Strategic Alignment Sociomateriality van de organisatieICT Organisatie ICT Organisatie ICT Organisatie ICT Organisatie Bruno Latour over Sociomateriality: “Je kunt de organisatie niet los zien van ICT” Objecten zijn “sociale actoren die participeren in sociale proces” 4
 5. 5. Illustratie: Hoe onschuldig is technologie? Ingelogd als Rene Anoniem (?!) 5
 6. 6. Illustratie: Hoe onschuldig is technologie? 6
 7. 7. Enterprise Social Software is.... Onlosmakelijk Een tool van mijn organisatie Afdeling communicatie: succes! Top-prio onderwerp op management-agenda ... hoe je er zelf naar kijkt 7
 8. 8. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.Charles Darwin3 strategische kansen voorEnterprise Social Software:1. Organiseer voor “lenigheid” (om te overleven...)2. Organiseer voor kracht van eigenheid en identiteit (zorg dat elastiek niet knapt...)3. Organiseer voor “engaged employees” (als mensen écht je grootste kapitaal zijn...) 8
 9. 9. 1. Organiseer voor “lenigheid” De grenzen van “verdeel en heers” alles wat je als organisatie doet, versterkt ingesleten patroon De kracht van annoteren wat je doet en welk resultaat je daarmee haaltDe beperking van mensen als radartjes Organiseren = Gerichte reductie van onzekerheid aansturen om duurzaam te overleven onafhankelijk van wat je pad kruist 9
 10. 10. Vb enterprise Social Software: lenig organiseren en samenwerken “Ik heb vaak wel ideeën hoe het beter kan. Dat zeg ik dan wel eens tegen een collega ofzo.” Hoe gaan we dit oplossen? Het gesprek KennisbankIk snap dat die klant het niet snapt... Bottom line: stop met emailen, stop met in beton gieten, maar organiseer voor werk als gespreksonderwerp! 10
 11. 11. Geef ruimte, verbind door zichtbaar te maken wat je doet Door op sociaal intranet erover te vertellen Door via documenten verbonden te worden Door op sociaal intranet samen te werken Van push “ ik weet voor wie dit is” naar zelforganiserende pull “hey, dat raakt mij” 11
 12. 12. 2. Organiseer voor kracht van eigenheid en identiteit Vrijwilligersorganisaties Eigen droom als richtinggevende magneet pepad.com Een (nieuwe?) balans tussenheadrush.ty eigenheid en klantgerichtheid 12
 13. 13. 3. Organiseer voor “engaged employees” Klanten “I share more “If I want to information on check out a Twitter than colleague I check internally” her on LinkedIn” Uw Organisatie ConcurrentConcurrent 83% Europese werknemers vind zijn werk leuk. Hoeveel werknemers voelen zich verbonden met uw bedrijf? A strong narrative that provides a clear, shared vision for the organisation is at the heart of employee engagement. Employees need to understand not only the purpose of the organisation they work for but also how their individual role contributes to that purpose. Bron: Engaging for success: Enhancing performance through employee engagement a report to Government by David MacLeod and Nita Clarke 13
 14. 14. “What people actually post on a social intranet” 30% functionele berichtgeving (het nieuwe zenden) 12% "commerciële verbeterideeën" 10% persoonlijk transparant maken wat je doet/denkt 8% "viermomenten" 7% sociale events (sinterklaasviering, salsaworkshop) 7% berichten over concurrentie 6% werkvragen "wat moet ik hier mee aan" 5% "oproepen" over community zelf 3% "kennisbank" berichten (handleidingen) 3% "organisatie" berichten (roosters, planning) 2% "leestips ter inspiratie" Bron: Case in Winkwaves Praktijkhandboek Sociaal Intranet tbp #okke12 14
 15. 15. De (commerciële) waarde?Continuous improvement:- Luisterend oor voor verbetersuggesties vanuit hele organisatie- verbinding met collega’s om (samen) tot oplossing te komen- directe feedback dat je bijdrage er toe doet (B2B) sales: - activatie en benutten potentieel van interne wisdom of crowd - waardevolle input uit veelal onverwachte hoek in organisatie - alle medewerkers getriggerd commerciëler te denkenMedewerkers als mens:- betrokken medewerkers die voelen dat hun bijdrage er toe doet- bijdragen aan missie ipv taak uitvoeren : Case Virgin Media- hogere score MTO, lager verzuim en verloop - MTO +6% r - Hogere productiviteit doo aten minder email en minder duplic 15
 16. 16. Stimulerende factoren...1. Drijvende kracht en commitment van individuele manager die enterprise social media als enabler voor eigen ambitie ziet2. Ruimte voor gebruikers de omgeving te laden (nutzungsoffenheit)3. De wet van behoud van energie: wat ik doe - doet er toe ...en beperkende factoren 1.Geen heldere propositie of verwachtingsmanagement 2.Als Senior Management geen idee heeft van kansen en bedreigingen, en het initiatief niet oprecht dragen en mee helpen maken Issue: geen direct verantwoordelijke 3.Als het als ICT project wordt gezien... 16
 17. 17. Begin nu met “helder verhaal” en groei naar “lenige organisatie” "Mensen willen informatie, VLISCO GROUP VG INTERACTIVE, your daily source of inspiration entertainment, interactie en identiteit. Met het Kenniscafé bieden we onze! 0$1%!2!"#$%&&&&&()$*(+$&&&&),&-$./&&&&$#$+. 3$405& klanten een integratie van social BASICS THIS WEEK IN.. BRAND BUZZ media en een magazine via een ON STAGE ANNOUNCEMENTS intranet. Het is een nieuwsstroom uit OUR MARKET INSPIRATION alle kanten van de organisatie. SPOTTED G($%&$$+&$/.J$&2($%&$$+&$/.J$ CEO BLOG Bovendien scheelt het in drukkosten THE TRUE ORIGINAL en past het in een duurzaam beleid." Robbert Zantinge, eigenaar ZB Communicatie & Media 0(+!$&3456&7*(.!"&21.&8$$+&-$.(9+(+9& 1+-&:%"-;!(+9&!"*";%<;*&<1.2("+&<18%(!.& 21&<"%)&1+&$..$+(1*&:1%&"<&2$&*(#$*,& =$.&1+-&>$+%1*&?<%(!1+&!;*;%$@&7*(.!"& G($%&$$+&$/.J$&2($%&$$+&$/.J$ 21.&1+&(++1$&.$+.$&"<&2$&$A:%$.B .(#$&1+-&!%$1(#$&.%$+92&"<&?<%(!1+& !"+.;)$%.&1+-C&<"%&9$+$%1("+.C&21.& .;!!$$-$-&(+&.;%:%(.(+9&1+-&(+.:(%(+9& KOPJE 2$%&:1..("+1$&!*($+$*$&D(2&;+(E;$& 0(+!$&3456&7*(.!"&21.& “VLISCO HAS BEEN -$.(9+.@&?.&2$&."*$&1;2$+(!&-$.(9+$%& 1+-&)1+;<1!;%$%&"<&.;!2&<18%(!.&1.& 8$$+&-$.(9+(+9&1+-& DESIGNING AND PRODUCING :%"-;!(+9&!"*";%<;*& F=1A&G"**1+-1(.HC&7*(.!"&(.&;+:1%1**$*$-& <1.2("+&<18%(!.&21& COLOURFUL FASHION D2$+&(&!")$.&"&E;1*(,C&:%"<$..("+1*& <"%)&1+&$..$+(1*&:1%& FABRICS THAT FORM AN ./(**&1+-&(++"#1("+@ "<&2$&*(#$*,&=$.& 1+-&>$+%1*&?<%(!1+& ESSENTIAL PART OF THE I2(.C&1&+$D&!"**$!("+&(.&*1;+!2$-&$#$%,& !;*;%$@& LIVELY WEST AND CENTRAL !"#$%&$()&#%"$*+,(#(-.&/*0/(%1&2&(*+( D2(!2&(+$%+1("+1*&%$+-.&(+&1&#1%($,& AFRICAN CULTURE.” "<&1%$1.&1%$&%1+.*1$-&(+"&-(.(+!(#$& 7*(.!"&-$.(9+.@ nniscafe.nl Lees het hele verhaal op: http://ke 17
 18. 18. http://kenniscafe.nl @wijvanwinkwavesGeniet van de gedachte dat het anders kan!
 19. 19. In 2006 startten wij Winkwaves. Omdat we geloofden dat het anders kon. Omdat we de wereld wilden verbeteren. Omdat we kansen zagen de omgeving waarin mensen samenwerken te veranderen.Winkwaves levert met Kenniscafé Enterprise Social Softwarevoor intranetten en ter ondersteuning van communities.Daarnaast adviseren wij over de inzet van sociale mediavoor kennisdelen, samenwerken en (interne) communicatie. @wijvanwinkwavesGeniet van de gedachte dat het anders kan 19
 20. 20. 25 september: praktijkcongres sociaal intranet handboek ie Pra ktijk Pr es entat anet 2012 Sociaa l Intr Een samenwerking van ZB Communciatie & Media en WInkwaves 20

×