Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unia Europejska

3,298 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unia Europejska

  1. 1. UNIA EUROPEJSKA Autor: Klaudia Słończewska
  2. 2. Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek państw europejskich, który powstał 1 listopada 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht. Jest on efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po II wojnie światowej. Początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1951 roku. Założyło ją sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. W 1958 r. została stworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza i to jej bezpośrednią następczynią jest Unia Europejska. Unia Europejska – podstawowe informacje Polska została członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku . Obecnie do Unii należy 27 państw europejskich. Stolicą Unii Europejskiej jest Bruksela .
  3. 3. Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na lazurowym tle. Według oficjalnej wykładni dwanaście nieodwracalnych złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle symbolizuje solidarność i harmonię między narodami Europy. Flaga Unii Europejskiej
  4. 4. Hymn Unii Europejskiej „Oda do radości” Od 1986 roku hymnem Unii Europejskiej jest muzyczna aranżacja preludium „Ody do radości”, IV części IX symfonii Ludwiga van Beethovena, przygotowana przez Herberta von Karajana. Beethoven skomponował muzykę w latach 1817 - 1823 do wiersza Schillera „Oda do radości” z 1785 r. Jednak oficjalnie hymn Unii Europejskiej nie ma słów, aby nie doszło do sporów, w jakim języku powinien być śpiewany. „ Oda do radości” zazwyczaj jest grana 9 maja w święto Unii Europejskiej, a także podczas oficjalnych uroczystości i szczytów Unii. Muzyka: Ludwig van Beethoven Autor słów: Friedrich von Schiller Tłumaczenie: Konstanty Ildefons Gałczyński
  5. 5. Waluta Unii Europejskiej Euro to wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. Jest prawnym środkiem płatniczym w 17 państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej. Znak graficzny euro jest grecką literą ε (epsilon) przeciętą dwiema równoległymi liniami. Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewnętrznej.
  6. 6. Paszport europejski to paszport potwierdzający obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej. Na posiedzeniu w Rzymie 1 grudnia 1985 r. Rada Europejska postanowiła wprowadzić paszport europejski, jednakowy dla obywateli wszystkich państw członkowskich i zastępujący dotychczas używane paszporty wydawane przez poszczególne kraje. Dokument ten ma okładkę w kolorze burgundzkiego wina , na niej znajduje się napis "Unia Europejska" oraz nazwa państwa, którego obywatelem jest posiadacz paszportu. Może być używany podczas podróży po całym świecie. Paszport europejski
  7. 7. Syriusz - maskotka dla dzieci w Unii Europejskiej. Swej nazwy unijnej maskotce użyczyła najjaśniejsza gwiazda. Każde państwo członkowskie ubiera Syriusza nawiązując do swojej kultury i tradycji. Maskotka Unii Europejskiej
  8. 8. Instytucje Unii Europejskiej <ul><li>Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej to: </li></ul><ul><li>Parlament Europejski (siedziba: Bruksela, Luksemburg, Strasburg) </li></ul><ul><li>Komisja Europejska (siedziba: Bruksela) </li></ul><ul><li>Rada Unii Europejskiej (siedziba: Bruksela, Luksemburg) </li></ul><ul><li>Trybunał Sprawiedliwości (siedziba: Luksemburg) </li></ul>

×