Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Werken met het CMS

354 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Werken met het CMS

  1. 1. handleiding - werken met het mach3cms
  2. 2. handleiding mach3CMS 2 Inhoudsopgave pagina 1. Tekst editor 3 2. Teksten aanpassen 4 3. Bestanden uploaden 5 3.1 Afbeeldingen in mappen plaatsen 6 4. Afbeeldingen plaatsen 6 5. Video’s plaatsen 7 5.1 Youtube filmpje plaatsen 8 6. Paginabeheer 8 6.1 Kopiëren van een pagina 9 6.2 Toevoegen van een pagina 9 6.3 Verwijderen van een pagina 11 7. Formulieren 11 7.1 Formulieren aanmaken 12 7.2 Formulieren bewerken 13 7.3 Formulier veldopties 14 8. Relaties 15 8.1 Handmatig een relatie toevoegen 15 8.2 Relaties importeren 16 8.3 Relaties binnen een groep 16 9. Mailing beheer 17 9.1 Groepen aanmaken 18 9.2 Relaties toevoegen 19 9.3 Relaties koppelen aan groep 19 9.4 Mailing toevoegen en bewerken 20 9.5 Mailing klaarzetten en verzenden 20 10. Zoekmachine optimalisatie 21 10.1 Toevoegen van vriendelijke url’s 20 10.2 301 redirect instellen 23 10.3 Met omschrijving en Meta trefwoorden invullen 23 10.4 Tips voor zoekmachine optimalisatie 24
  3. 3. handleiding mach3CMS 3Het Content Management Systeem (CMS) van Mach3BuildersHet Mach3CMS is een uitgebreid Content Management Systeem dat eenvoudig in gebruik is. Door jarenlangeontwikkeling en aanpassing aan de wensen van gebruikers is het systeem geschikt voor het beheren van prak-tisch alle denkbare websites. Deze handleiding geeft u inzicht in de werking van het beheersysteem, zodat u snelen efficiënt uw website zelf kunt beheren. Wij wensen u veel plezier met het bedienen van uw eigen website enmochten er toch nog vragen zijn dan kunt u de helpdesk van Mach3Builders bellen: 010 - 820 88 90. 1. Tekst-editor De tekst-editor van Mach3Builders wordt voor meerdere doeleinden gebruikt. Zo kunt u aan de hand van deze editor niet alleen teksten aanpassen, maar kunt u ook afbeeldin-TIP gen, video’s, hyperlinks en tabellen maken.Voordat u aan de slag gaat Voordat u aan de slag kunt gaan met het bewerken van uw website moet er altijd eersteerst inloggen met uw worden ingelogd. Wanneer u dat heeft gedaan klikt u op ‘bekijk website’. Uw websitepersoonlijke gebruikersnaam zal nu getoond worden met verschillende iconen. Deze iconen geven aan welke elemen-en wachtwoord. ten bewerkt kunnen worden. (zie afbeelding 001). 001 002 Wanneer u op het icoontje klikt, zal de tekst-editor geopend worden en kunt u aan de slag met het bewerken van uw website. Ook heeft u de mogelijkheid om via het quick- menu, dat links bovenaan te vinden is, te navigeren naar het gewenste onderdeel dat u wilt aanpassen (zie afbeelding 002). Onder het tabje ‘pagina onderdelen’ staan alle onderdelen die aanpasbaar zijn voor uw website.
  4. 4. handleiding mach3CMS 4 003 ‘Pagina onderdelen’ is een verzamelwoord voor alle onderdelen die aanpasbaar zijn binnen de website. Dit zijn alle iconen die zichtbaar zijn, maar ook de onderdelen dieTIP alleen via dit menu aangepast kunnen worden (per pagina). Wanneer op een pagina on- derdeel geklikt wordt, zal er een venster verschijnen waar elementen aangepast kunnenMet de editor geeft u teksten worden of waarbij de tekst-editor wordt getoond. Bij het icoontje met het toetsenbordverschillende eigenschappen kunt u er vanuit gaan dat hier de tekst-editor geopend wordt. Hier zult u het meeste meemee en plaatst u eenvoudig gaan werken om uw website te beheren. Deze editor werkt bijna net zoalsfoto’s, video’s en tabellen. andere tekst-editors die u gewend bent. (zie afbeelding 003). 004 Denk hierbij aan ‘Word’ of ‘kladblok’. De editor is opgedeeld in twee vlakken. In het grote, witte vlak staat de tekst of er moet daar nog tekst in geschreven worden. Onder dit vlak staan verschillende buttons waarmee u de tekst verschillende eigenschappen mee kunt geven (zie afbeelding 004), bijvoorbeeld ‘dik gedrukt’ of ‘cursief’. Verder kunt u hier ook terecht voor het plaatsen van afbeeldingen, video’s en tabellen. Om duidelijk te maken hoe dit in zijn werk gaat, zullen nu de verschillende elementen behandeld worden. 2. Teksten aanpassen Teksten aanpassen gaat heel eenvoudig via de editor. Begin met typen in het witte vlak. Typt u iets fout, dan haalt u dit weer weg met de backspace-toets. Dit spreekt voor zich. In afbeelding 004 is te zien welke mogelijkheden u heeft voor het aanpassen van uw tek- sten. U zult het meest gebruik maken van: Dik gedrukt, cursief, onderstreept en doorge- streept (zie afbeelding 005).

×