Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hèracles

770 views

Published on

Naixement, vida i mort d'Hèracles. Els dotze treballs

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hèracles

 1. 1. HÈRACLES/HÈRCULESHÈRACLES/HÈRCULES  HEROI GREC FILL DE ZEUS I D’ALCMENA, ESPOSA D’AMFITRIÓ, REI D’ARGOS O TIRINT.  ZEUS PRENGUÉ L’APARENÇA D’AMFITRIÓ PER A SEDUIR-LA.  HERMES PRENGUÉ L’APARENÇA DE SÒSIAS, CRIAT D’AMFITRIÓ, PER A AJUDAR A ZEUS.  ALCMENA QUEDÀ DOBLEMENT EMBARASSADA:  -DE ZEUS> HÈRACLES  -D’AMFITRIÓ>IFICLES
 2. 2. GELOSIA D’HERAGELOSIA D’HERA  HÈRACLES SOFRÍHÈRACLES SOFRÍ TOTA LA VIDA LA IRATOTA LA VIDA LA IRA D’HERA, ESPOSA DED’HERA, ESPOSA DE ZEUSZEUS::  RETARDÀ EL SEU NAIXEMENTRETARDÀ EL SEU NAIXEMENT I AVANÇÀ EL DEL SEU COSÍI AVANÇÀ EL DEL SEU COSÍ EURISTEU PER TAL QUEEURISTEU PER TAL QUE AQUEST HERETARA ELAQUEST HERETARA EL REGNE.REGNE.  LI ENVIÀ DOS SERPS ALLI ENVIÀ DOS SERPS AL BRESSOL, QUE HÈRACLESBRESSOL, QUE HÈRACLES ESTRANGULÀ.ESTRANGULÀ.  LI PROVOCÀ UN ATAC DELI PROVOCÀ UN ATAC DE BOGERIA I MATÀ ELS FILLSBOGERIA I MATÀ ELS FILLS QUE TINGUÉ AMB MÈGARA.QUE TINGUÉ AMB MÈGARA.  PER EXPIAR AQUEST CRIM ESPER EXPIAR AQUEST CRIM ES POSÀ AL SERVEIPOSÀ AL SERVEI D’EURISTEU> ELS DOTZED’EURISTEU> ELS DOTZE TREBALLSTREBALLS
 3. 3. INFANTESA D’HÈRACLESINFANTESA D’HÈRACLES
 4. 4. NAIXEMENT DE LA VIA LÀCTIANAIXEMENT DE LA VIA LÀCTIA
 5. 5. ELS DOTZE TREBALLS D’HÈRACLES: • MATAR EL LLEÓ DE NEMEA • MATAR L’HIDRA DE LERNA • CAPTURAR EL SENGLAR D’ERIMANT • CAPTURAR LA CÈRVOLA DE CERINEA • EXTERMINAR ELS OCELLS DEL LLAC ESTIMFAL • NETEJAR ELS ESTABLES D’AUGIAS • CAPTURAR EL TORO DE CRETA • DOMAR ELS CAVALLS ANTROPÒFAGS DE DIOMEDES • PORTAR A TIRINT EL CINTURÓ DE L’AMAZONA HIPÒLITA • PORTAR A TIRINT ELS BOUS DE GERÍON • PORTAR LES POMES D’OR DE LES HESPÈRIDES • PORTAR EL GOS CÈRBER
 6. 6. PRIMER TREBALL: MATAR EL LLEÓ DEPRIMER TREBALL: MATAR EL LLEÓ DE NEMEANEMEA
 7. 7. SEGON TREBAL: MATAR L’HIDRA DESEGON TREBAL: MATAR L’HIDRA DE LERNALERNA
 8. 8. TERCER TREBALL: CAPTURAR ELTERCER TREBALL: CAPTURAR EL SENGLAR D’ERIMANTSENGLAR D’ERIMANT
 9. 9. QUART TREBALL: CAPTURAR LAQUART TREBALL: CAPTURAR LA CÈRVOLA DE CERINEACÈRVOLA DE CERINEA
 10. 10. CINQUÉ TREBALL: EXTERMINAR ELSCINQUÉ TREBALL: EXTERMINAR ELS OCELLS DEL LLAC ESTIMFALOCELLS DEL LLAC ESTIMFAL
 11. 11. SISÉ TREBALL: NETEJAR ELSSISÉ TREBALL: NETEJAR ELS ESTABLES D’AUGIASESTABLES D’AUGIAS
 12. 12. SETÉ TREBALL: CAPTURAR EL TOROSETÉ TREBALL: CAPTURAR EL TORO DE CRETADE CRETA
 13. 13. HUITÉ TREBALL: DOMAR ELSHUITÉ TREBALL: DOMAR ELS CAVALLS ANTROPÒFAGS DECAVALLS ANTROPÒFAGS DE DIOMEDESDIOMEDES
 14. 14. NOVÉ TREBALL: PORTAR EL CINTURÓNOVÉ TREBALL: PORTAR EL CINTURÓ DE L’AMAZONA HIPÒLITADE L’AMAZONA HIPÒLITA
 15. 15. DESÉ TREBALL: PORTAR ELS BOUS DEDESÉ TREBALL: PORTAR ELS BOUS DE GERÍONGERÍON
 16. 16. ONZÉ TREBALL: PORTAR LES POMESONZÉ TREBALL: PORTAR LES POMES D’OR DE LES HESPÈRIDESD’OR DE LES HESPÈRIDES
 17. 17. DOTZÉ TREBALL: PORTAR EL GOSDOTZÉ TREBALL: PORTAR EL GOS CÈRBERCÈRBER
 18. 18. HÈRACLES, NESSUS I DEIANIRAHÈRACLES, NESSUS I DEIANIRA

×