Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

història Grecia

84 views

Published on

Etapes de la hª de Grècia

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

història Grecia

  1. 1. Història de Grècia Alejandro Junquera Serra
  2. 2. Època Prehel·lènica ● Civilitzacions minoica i micènica ● C.minoica: Talasocràcia, forma de govern basat en el domini dels mars. ● C.micènica: guerra de Troia, conflicte bèl·lic que va marcar aquesta època, sobre el qual posteriorment s'escriurien grans quantitats de poemes com la Ilíada i l’Odissea.
  3. 3. ● Palau de Cnosos ● Porta dels lleons (Micenes) ● Aquiles● Minotaure
  4. 4. Època Oscura ● No es coneix molt sobre aquesta etapa. L’únic que es conserva és la ceràmica geomètrica
  5. 5. Època Arcaica ● Magna Grècia: colònies gregues a Sicília i al sud d'Itàlia. ● Alfabet grec: es va crear en aquesta època. ● ● ● Homer: autor de l'Ilíada i l'Odisea ●
  6. 6. Época Clássica ● Atenes: La capital de l’actual Grécia va ser la ciutat grega més important durant aquesta época i on es creà la democràcia. Acròpolis d’Atenes
  7. 7. Época Hel:lenística ● Alexandría: ciutat egípcia fundada per Alexandre el Gran; va ser un dels centres culturals del món. Far d’Alexandría

×