Brochure In2intelligence

313 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brochure In2intelligence

 1. 1. in2intelligenceInnovatieve ICT oplossingen voorWoningcorporaties – Vastgoedondernemingen – Zorginstellingen – Gemeenten
 2. 2. |2
 3. 3. Brug naar innovatiein2intelligenceGeef vernieuwing ruimte.InhoudInhoudsopgave 03Over in2intelligence 05Onze FOCUS 07Producten 08 3|Business intelligence 10Systeem intergratie 14 inhoud
 4. 4. Innovatie, kennis en ervaring. in2intelligence denken buiten de grenzen
 5. 5. Resultaat door Kennis te delenin2intelligenceis een jong bedrijf met een innovatieve kijk op ICT en een focus op de woningcorporatiebranche.Het fundament van het bedrijf wordt gevormd door Ron de Ram en Remco Nicolai, twee deskundige in het vak-gebied en die hun sporen hebben verdiend op verschillende niveaus en binnen diverse disciplines in de corpora- 5|tiebranche.in2intelligence.... levert producten en diensten die organisaties ondersteunen op het vlak van data-integratie,informatieontsluiting en Business Intelligence.Over ons
 6. 6. De oprichters ICT is mensenwerk creatief met bestaande technologie Ron de Ram Remco Nicolai Directeur Business Development Commercieel Directeur De stille kracht achter het bedrijf. Maar zoals altijd De man met commerciële inzicht dus automatisch|6 hebben stille wateren diepe gronden en die komen verantwoordelijk voor de commerciële tak van het tot uiting in zijn ICT technische knowhow gekoppeld bedrijf. De vele jaren die hij werkzaam is geweest aan vele jaren ervaring in de corporatiebranche. in de corporatiebranche als corporatiemedewerker, Ron heeft oog voor detail en is een visionair. Consultant en adviseur heeft hem gemaakt tot de Persoonlijke kenmerken die nodig zijn om onze in- entrepreneur die de brug tussen Business en ICT novatieve productlijn tot een succes te maken. weet te overbruggen. Oprichters
 7. 7. De focus van in2intelligencein2intelligence richt zich op het ontwerpen, ontwik-kelen, inrichten en beheren van (maatwerk-) 7|oplossingen waarmee organisaties een stap verderkomen in hun informatievoorziening op zoweloperationeel, tactisch als strategisch niveau.Hiermee zet in2intelligence in principe breed in opICT gebied maar zijn er wel een aantal speerpunten Focuswaar op commercieel gebied de nadruk wordtgelegd en waar de competenties van in2intelligence in2intelligencehet beste tot hun recht komen. Deze zogenaamde kennis en ervaring‘focus’ komt tot uiting in onze totaaloplossingen voorBusiness Intelligence en Systeemintegratie.Dat neemt niet weg dat wij onze kennis en ervaringoptimaal willen benutten en open staan voor ener-zijds het ontwerpen en realiseren van maatwerk ICToplossingen en anderzijds onze diensten aanbiedenin de vorm van detachering. Focus
 8. 8. Producten In2intelligence richt zich op het leveren van totale soft- wareoplossingen voor woningcorporaties of aanverwante branches. Van businessanalyse, via informatieanalyse, ontwerp en ontwikkeling tot en met beheer, service en onderhoud van ontwikkelde applicaties. Een aantal producten is al genoemd maar om een volledig beeld te krijgen van ons producten– en dienstenaanbod volgt een opsomming met een korte toelichting. Portaal  Detachering|8 in2intelligence  Systeem integratie creative innovatie  Business intelligence  Innovatieve dashboards  Maatwerk  Portalen Producten
 9. 9. DetacheringMet onze kennis en ervaring in de corporatiebranche en op ICT gebied, zijn wijuw partner voor tijdelijke ondersteunende werkzaamheden. Wij bieden diversediensten aan op detacheringsbasis zoals projectmanagement, interim ICTmanagement en inhoudelijke technische en functionele ondersteuning.Systeem integratieDe praktijk heeft ons geleerd dat het verbinden van onafhankelijke systemeneen complexe materie is. Wij brengen deze materie terug naar een herkenbaarabstract niveau door ons te positioneren als intermediair of in technische termen;System Integrator.Business intelligence (bi)Door gebruik te maken van de nieuwste technologische toepassingen en aan tesluiten bij de ontwikkelingen in de branche (o.a. CORA, Europese regelgeving)kunnen wij uw organisatie voorzien van een online totaaloplossing. 9|Innovatieve DashboardsEen uitgebreide variant van Business Intelligence komt bij ons tot uiting in devorm van een Dashboard of Scorecard aangevuld met een geografische weer-gave van de resultaten op detail of op een geaggregeerd niveau zoals wijken,buurten of complexen.MaatwerkEr is altijd behoefte aan maatwerk op ICT gebied. Ook in de woningcorpora-tiebranche. Wij denken met u mee en ontwikkelen voor u de ICT oplossing waar unaar op zoek bent en integreren deze waar mogelijk met andere bedrijfsinformat-iesystemen in uw bedrijf.PortalsOnze portaal oplossingen zorgen voor een optimale communicatie tussen won-ingbouw corporaties en haar klanten. Producten
 10. 10. Business Intelligence BI staat voor Business Intelligence. Dit laat zich eenvoudig verklaren als het proces dat de diversiteit aan beschikbare gegevens uit diverse gegevensbronnen vertaalt naar leesbare informatie. Waarom Business Intelligence? Informatie is cruciaal binnen een organisatie. Enerzijds om inzicht te krijgen in en invloed uit te oefenen op de dagelijkse gang van zaken, de zogenaamde operationele informatie. Anderzijds om bedrijfsdoelstellingen meet- baar te maken, de zogenaamde tactische en strategische informatie. Informatie is continu en in willekeurige vorm voorhanden. Bijvoorbeeld via uw eigen bedrijfsinformatiesysteem, het Internet of als ad-hoc rapportage. Hierbij is sprake van ongestructureerde informatie die u zonder onder- steunende middelen, methoden en technieken niet kunt verenigen tot de informatie die u nodig heeft om gegronde maatregelen te nemen. De vraag is hoe u op een relatief eenvoudige wijze kunt beschikken over transparante en betrouwbare informatie| 10 om sturing te geven aan de bedrijfsprocessen Business Intelligence online, de oplossing. In2intelligence biedt u daarvoor een generieke BI oplossing die naadloos aansluit bij uw informatiebehoefte. Door gebruik te maken van de nieuwste technologische toepassingen en aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de branche (o.a. CORA en Europese regelgeving) kan In2intelligence uw organisatie voorzien van een totaalo- plossing. De keuzevrijheid is ruim en zelfs de minimale variant voorziet al in een uitgebreide set aan opties om uw infor- matievraag te beantwoorden. De flexibiliteit van het product maakt het mogelijk om zelfstandig of met onze ondersteuning eigen rapportagemodellen te ontwikkelen en voor uw organisatie te standaardiseren. De BI Online oplossing wordt voor een vaste periode en voor een vast bedrag per jaar aangeboden via het Inter- net, wat u als corporatie de installatie, het onderhoud en het beheer uit handen neemt. Business Intelligence
 11. 11. ModulesDe keuzevrijheid is ruim en zelfs de minimale variantvoorziet al in een uitgebreide setaan opties om uw informatievraag te beantwoorden.De flexibiliteit van het product maakt het mogelijkom zelfstandig of met onze ondersteuningeigen rapportagemodellen te ontwikkelen en vooruw organisatie te standaardiseren. 11 | Business Intelligence
 12. 12. Implementatie en functionaliteit Uw voordeel! Onafhankelijk van de gewenste functionaliteit  Ontsluiting van alle beschikbare gegevensbronnen. (opgesplitst in verschillende modules) maakt een  Ontwerp volgens CORA referentiearchitectuur. standaard werkwijze het mogelijk om de oploss- ing binnen een relatief kort tijdsbestek voor u te  Aantrekkelijke prijsstelling, ook voor kleinere implementeren. Vooral de beschikbaarheid van de corporaties. technische hulpmiddelen en de gestandaardiseerde systeemarchitectuur komen de snelheid ten goede.  Jarenlange expertise en ervaring in zowel corporatie- als ICT-branche De implementatie omvat de volgende  Geen beslommeringen m.b.t. aanschaf hardware en bouwstenen: beheer van het informatiesysteem. Een Datawarehouse als verzamelplaats voor de ge-  Onbeperkte en beveiligde toegang voor gevens uit de bronsystemen. geautoriseerde gebruikers. Uw eigen webportaal met uitgebreide toepassings  Supportdesk voor inhoudelijke of technische| 12 mogelijkheden waarmee u toegang verkrijgt tot de vraagstukken. onderliggende modules.  Full service mogelijkheden: maatwerkinrichting Een rapportgenerator voor het samenstellen en  Optimale schaalbaarheid wegens gebruik generen van dynamische rapporten op basis van Microsoft SharePoint 2010. een uitgebreid gegevenscluster conform het Cora informatiemodel. Optioneel: een dashboard met zo’n 40 voorgedefinieerde KPI’s onderverdeeld naar de CORA informatiedomeinen. Optioneel: een geografische weergave van de resul- taten op detail- of hoger aggregatieniveau (bijvoor- beeld complex, wijk of buurt). Producten
 13. 13. 13 |
 14. 14. Wat is Systeem integratie? Onze oplossing o.a. ETL, SOA en SOAP-XML, zijn ICT toepassingen Praktische meerjarige ervaring heeft ons geleerd deze die worden gebruikt als methode om onafhankelijke complexe materie terug te brengen naar een begrijp- systemen met elkaar te verbinden. baar abstract niveau. Voor de gemiddelde gebruiker zijn deze termen Simpelweg door alle partijen, klant en leveranciers, aan abracadabra en dat wij willen wij graag zou houden. hun specifieke eisen en wensen tegemoet te komen De technologie is ‘slechts’ een hulpmiddel om en ons te positioneren als intermediair of in technische processen te stroomlijnen en te vereenvoudigen. terminologie; System Integrator. We zullen dit concreter maken aan de hand van speci- Waarom Systeem integratie? fieke voorbeelden; Het verbinden of koppelen van systemen door ge- bruik te maken van gestandaardiseerde toepassings- methoden, lijkt op het oog een eenvoudige handeling Voorbeeld 1: maar de praktijk is anders. Er zijn vaak veel beren op Systeem A is het Backoffice systeem van Corporatie A. de weg die het proces danig kunnen vertragen of zelfs doen besluiten ervan af te zien zoals; Systeem B is het regionale Woonruimtebemiddelings- systeem waarbij Corporatie A is aangesloten.| 14  Leveranciers hanteren eigen standaarden die niet 1 op 1 aansluiten bij de eisen die de andere partij Corporatie A wil een zogenaamde ‘realtime’ koppeling stelt. tussen systeem A en systeem B om haar woningen te  U als klant heeft onvoldoende kennis van de kunnen publiceren op de website van systeem B. materie om zicht te hebben op het ontwikkel- en Voorbeeld 2: implementatieproces.  Het prijspeil ligt over het algemeen te hoog in Systeem A is het Backoffice systeem van Corporatie A. verhouding tot de gewenste oplossing. Systeem B is het regionale Woonruimtebemiddelings-  Er is onduidelijkheid over de taken en verant- systeem waarbij Corporatie A is aangesloten. woordelijkheden tijdens het ontwikkel- en implementatieproces. Corporatie A wil een centrale Datawarehouse oplossing  Er is onduidelijkheid over de bewaking van het waarin gebruik wordt gemaakt van gegevens uit beide proces na de oplevering. systemen met het doel rapportages te kunnen gener- eren op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 15. 15. Rol In2intelligenceOnze rol in het proces omvat zowel een coördinerende als (technisch) invulling en is onderverdeeld in de vol-gende taken;Coördinatie: Afstemming eisen en wensen klant. Afstemming eisen en wensen met leveranciers. Prijsbepaling. Vaststellen protocollen gegevens uitwisseling. Functionele en technische documentatie. Implementatie, oplevering en ingebruikname.Ontwikkeling en implementatie: Ontwikkelen koppeling leveranciers volgens protocol betreffende leverancier. Bewerking, conversie en verrijking gegevens. Automatiseren gegevens interface tussen leveranciers. Technische en functionele test.Support: 15 | Bewaking operationeel proces. Helpdesk.Afstemming leveranciers Hosting geautomatiseerde gegevens interface.Uw voordeelDe oplossing in combinatie met onze functionele en inhoudelijke expertise leidt tot een aantal aantrekkelijkevoordelen; Kostenbesparing door efficiënte benadering, doortastende onderhandeling en hergebruik bestaande oplossingen. Beheersbaarheid en controle. Beschikbaarheid benodigde technische en infrastructurele voorzieningen.
 16. 16. | 16
 17. 17. 17 |
 18. 18. p | +31 (0)88 7777 575 e | info@in2i.com w | www.in2i.com i | www.intraserve.nl

×