Invoering burgerservicenummer in onze gemeente
Agenda <ul><ul><li>Welkom </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is het BSN? </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor wie is het van toepas...
2. Wat is het BSN <ul><li>BSN is een uniek persoonsnummer </li></ul><ul><li>Het BSN is gelijk aan het sofi-nummer, maar me...
3. Voor wie is het van toepassing? (1) <ul><li>Het persoonsgebonden BSN wordt gebruikt bij de communicatie tussen burger e...
3. Voor wie is het van toepassing? (2) <ul><li>Gebruikers zijn: </li></ul><ul><ul><li>1. Alle overheidsorganisaties zoals ...
4. Wat zijn de voordelen voor burgers? <ul><li>Bij alle overheidsloketten één nummer </li></ul><ul><li>Eenmalige gegevensv...
5. Wat zijn de voordelen voor de gemeente? <ul><li>Lagere administratieve lasten </li></ul><ul><ul><li>Vereenvoudigde uitw...
6. Wat verandert er op hoofdlijnen? (1) <ul><li>BSN heeft consequenties voor overheidsorganisaties die </li></ul><ul><ul><...
6. Wat verandert er op hoofdlijnen? (2) <ul><li>Bij verificatie van … </li></ul><ul><ul><ul><li>het BSN </li></ul></ul></u...
7. Wanneer is invoering BSN een feit? (1) <ul><li>De Wabb treedt op 26 november 2007 in werking. </li></ul><ul><li>Op dat...
7. Wanneer is invoering BSN een feit? (2) <ul><li>Het verkrijgen en toekennen van BSN zal plaatsvinden gelijk aan het verk...
8. 10-stappenplan invoering BSN <ul><li>Instellen project- of werkgroep </li></ul><ul><li>Onderzoeken en vaststellen impac...
9. Vragen en discussie <ul><li>? + ! </li></ul>
10. Afspraken <ul><li><< Op deze sheet kunnen door de gemeente worden opgenomen: </li></ul><ul><li> - de binnengemeentel...
Contactinformatie <ul><li>Aanspreekpunt in de gemeente is: </li></ul><ul><li>Naam </li></ul><ul><li>E-mail </li></ul><ul><...
BIJLAGEN
Architectuur per 26 november 2007 Beheervoorziening BSN vraag GBA LRD (uitgebreide gegevensset) Authenticatie en autorisa...
Functies van de Beheervoorziening BSN
Relatie BSN – DigiD <ul><li>BSN </li></ul><ul><li>Is een persoonsnummer </li></ul><ul><li>Wordt toegekend door ambtenaar B...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Burgerservicenummer

2,612 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
132
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Burgerservicenummer

 1. 2. Invoering burgerservicenummer in onze gemeente
 2. 3. Agenda <ul><ul><li>Welkom </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is het BSN? </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor wie is het van toepassing? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de voordelen voor burgers? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de voordelen voor de gemeente? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat verandert er op hoofdlijnen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer is invoering van BSN een feit? </li></ul></ul><ul><ul><li>10 Stappenplan invoering BSN </li></ul></ul><ul><ul><li>Vragen + discussie </li></ul></ul><ul><ul><li>Afspraken (wie is voor welk deel verantwoordelijk) </li></ul></ul>
 3. 4. 2. Wat is het BSN <ul><li>BSN is een uniek persoonsnummer </li></ul><ul><li>Het BSN is gelijk aan het sofi-nummer, maar met een ander wettelijke kader: Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) </li></ul><ul><li>Hierdoor is een breder gebruik van het nummer mogelijk </li></ul>
 4. 5. 3. Voor wie is het van toepassing? (1) <ul><li>Het persoonsgebonden BSN wordt gebruikt bij de communicatie tussen burger en overheid </li></ul><ul><li>De overheid mag na invoering van de Wabb geen ander persoonsgebonden nummer meer aan de burger vragen dan het BSN </li></ul><ul><li>Ook als tussen overheden persoonsinformatie wordt uitgewisseld, mag als persoonsgebonden nummer mag geen ander nummer gebruikt worden dan het BSN </li></ul>
 5. 6. 3. Voor wie is het van toepassing? (2) <ul><li>Gebruikers zijn: </li></ul><ul><ul><li>1. Alle overheidsorganisaties zoals opgenomen in de Wabb </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Organisaties waarvoor het gebruik van het BSN krachtens wet is geregeld (o.a. werkgevers die met het BSN de Belastingdienst van salarisinformatie moeten voorzien, zorgverleners en pensioenfondsen) </li></ul></ul>
 6. 7. 4. Wat zijn de voordelen voor burgers? <ul><li>Bij alle overheidsloketten één nummer </li></ul><ul><li>Eenmalige gegevensverstrekking </li></ul><ul><li>Transparantie over gegevensuitwisseling </li></ul><ul><li>Beter presterende overheid die klaar is voor digitale dienstverlening </li></ul>
 7. 8. 5. Wat zijn de voordelen voor de gemeente? <ul><li>Lagere administratieve lasten </li></ul><ul><ul><li>Vereenvoudigde uitwisseling gegevens binnengemeentelijk en naar andere overheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Vereenvoudigde digitale transacties met burgers </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperken van verschillende sectorale nummersystemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijke bouwsteen voor eenmalige gegevensverstrekking </li></ul></ul><ul><li>Kwaliteitsverbetering </li></ul><ul><ul><li>Effectieve identificatie ingezetene en niet-ingezetene </li></ul></ul><ul><ul><li>Verder gebruik authentieke gegevens (GBA en later RNI) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vermindering administratieve fouten </li></ul></ul><ul><li>Fraudebestrijding </li></ul><ul><ul><li>Koppelen van persoonsgegevens (indien wettelijk toegestaan) vereenvoudigd </li></ul></ul><ul><ul><li>Verificatie van identiteitsdocumenten voor gebruikers BSN-stelsel </li></ul></ul>
 8. 9. 6. Wat verandert er op hoofdlijnen? (1) <ul><li>BSN heeft consequenties voor overheidsorganisaties die </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>directe contacten hebben met burgers </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>verplicht identificeren / verifiëren </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>persoonsgegevens vastleggen in een administratie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>persoonsgegevens uitwisselen met andere overheidsorganisaties </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>De toekenning van het BSN: </li></ul><ul><ul><li>Aan natuurlijke personen, die een relatie hebben met de overheid en goed te identificeren zijn: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ingezetenen: door gemeenten (afdeling Burgerzaken) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>niet-ingezetenen: RNI-loketten </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 10. 6. Wat verandert er op hoofdlijnen? (2) <ul><li>Bij verificatie van … </li></ul><ul><ul><ul><li>het BSN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>persoonsgegevens </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nederlandse identiteitsdocumenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… kan naast de GBA ook het BSN-stelsel worden geraadpleegd </li></ul></ul></ul><ul><li>Bij dienstverlening </li></ul><ul><ul><ul><li>het BSN maakt de identificatie van burgers bij (elektronische) dienstverlening betrouwbaarder </li></ul></ul></ul><ul><li>Bij uitwisseling persoonsgegevens </li></ul><ul><ul><ul><li>het BSN is de sleutel aan de hand waarvan de (elektronische) uitwisseling van persoonsgegevens betrouwbaarder geschiedt. Zowel binnengemeentelijk, als met andere overheden </li></ul></ul></ul>
 10. 11. 7. Wanneer is invoering BSN een feit? (1) <ul><li>De Wabb treedt op 26 november 2007 in werking. </li></ul><ul><li>Op dat moment zullen alle sofi-nummers uit de GBA gelden als burgerservicenummers. </li></ul><ul><li>Gemeenten zullen vanaf deze datum burgerservicenummers verstrekken aan ingezetenen op het moment van eerste inschrijving in de GBA. </li></ul>
 11. 12. 7. Wanneer is invoering BSN een feit? (2) <ul><li>Het verkrijgen en toekennen van BSN zal plaatsvinden gelijk aan het verkrijgen en toekennen van A-nummers. Hier heeft de gemeente de rol van toekennende instantie. </li></ul><ul><li>De gemeente heeft vanaf dan ook als gebruiker te maken met het BSN. De mate waarin en de gevolgen voor mensen, procedures en systemen is afhankelijk van keuzes. In de contacten naar de burger en bij de informatie-uitwisseling van persoonsgegevens tussen overheden wordt -als er een persoonsnummer gebruikt wordt- het BSN gebruikt. </li></ul>
 12. 13. 8. 10-stappenplan invoering BSN <ul><li>Instellen project- of werkgroep </li></ul><ul><li>Onderzoeken en vaststellen impact BSN-gebruik </li></ul><ul><li>Vaststellen prioriteiten en fasering </li></ul><ul><li>Opstellen invoeringsplan </li></ul><ul><li>Besluitvorming </li></ul><ul><li>Aanpassen van processen, systemen en documenten </li></ul><ul><li>Voorbereiding aansluiting Beheervoorziening BSN </li></ul><ul><li>Communicatie, instructie en voorlichting </li></ul><ul><li>Implementatie en monitoring </li></ul><ul><li>Doorontwikkeling </li></ul>
 13. 14. 9. Vragen en discussie <ul><li>? + ! </li></ul>
 14. 15. 10. Afspraken <ul><li><< Op deze sheet kunnen door de gemeente worden opgenomen: </li></ul><ul><li> - de binnengemeentelijke verantwoordelijkheden rondom invoering BSN </li></ul><ul><li> - de daarbij behorende (voorlopige) planning </li></ul><ul><li> - de gewenste afspraken die n.a.v. deze presentatie moeten worden genomen </li></ul><ul><li>>> </li></ul>
 15. 16. Contactinformatie <ul><li>Aanspreekpunt in de gemeente is: </li></ul><ul><li>Naam </li></ul><ul><li>E-mail </li></ul><ul><li>Voor algemene vragen: </li></ul><ul><li>agentschap@bprbzk.nl </li></ul><ul><li>Website: www.bprbzk.nl </li></ul>
 16. 17. BIJLAGEN
 17. 18. Architectuur per 26 november 2007 Beheervoorziening BSN vraag GBA LRD (uitgebreide gegevensset) Authenticatie en autorisatie GBA domein Verificatievragen Matchingsvraag Overige functionaliteit Toegangsvoorziening Sectorale Frontoffice Frontoffice Frontoffice Backoffice Nummerregister GEBRUIKER antwoord antwoord vraag antwoord Berichten Voorziening Authenticatie en autorisatie Authenticatie en autorisatie vraag vraag Document-registers RNI’ LRD’ BvR’
 18. 19. Functies van de Beheervoorziening BSN
 19. 20. Relatie BSN – DigiD <ul><li>BSN </li></ul><ul><li>Is een persoonsnummer </li></ul><ul><li>Wordt toegekend door ambtenaar Burgerzaken </li></ul><ul><li>Front office identiteitsverificatiesysteem </li></ul><ul><li>Voor alle overheidsdiensten en organisaties met een publiekrechtelijke taak </li></ul><ul><li>Verplicht in alle persoonsregistraties </li></ul><ul><li>Geeft geen rechten op dienstverlening </li></ul><ul><li>Beschikbaar 1 januari 2006 </li></ul><ul><li>DigiD </li></ul><ul><li>Maakt gebruik van een persoonsnummer </li></ul><ul><li>Wordt elektronisch toegekend op basis van LRD verificatie </li></ul><ul><li>Internet identiteitsverificatiesysteem </li></ul><ul><li>Alleen voor overheidsdiensten </li></ul><ul><li>Persoonsnummer nodig voor elk product </li></ul><ul><li>Geeft geen rechten op dienstverlening </li></ul><ul><li>Nu beschikbaar </li></ul>

×