iBeacon en inBeacon platform introductie

1,296 views

Published on

Het inBeacon platform geeft retail context met iBeacon technologie. Deze presentatie geeft een korte introductie tot iBeacon, een aantal praktijkvoorbeelden voor het gebruik van iBeacon oplossingen en de functionaliteiten van het inBeacon platform.

Published in: Retail

iBeacon en inBeacon platform introductie

 1. 1. proximity based solutions met het inBeacon platform Geef uw winkels context
 2. 2. i O S 7 ( 8 7 % ) A N D R O I D > 4 . 3 ( 5 0 % ) O P E R A T I N G S Y S T E M O N D E R S T E U N I N G
 3. 3. FA R ( + 1 0 M E T E R ) I M M E D I AT E ( C E N T I M E T E R S ) N E A R ( E E N A A N TA L M E T E R S ) P R O X I M I T Y
 4. 4. P O P - U P U I T S L A A P M O D U S
 5. 5. H A R D WA R E O P T I E S G E N O E G K E U Z E
 6. 6. P R A K T I J K V O O R B E E L D E N i B E A C O N
 7. 7. F U N C T I O N A L I T E I T E N i n B E A C O N
 8. 8. E C O S Y S T E E M I N B E A C O N
 9. 9. PROXIMITY MARKETING CUSTOMER INTELLIGENCE CRM & LOYALTY
 10. 10. P R O X I M I T Y M A R K E T I N G V O O R B E E L D E N I N B E A C O N
 11. 11. P R O X I M I T Y M A R K E T I N G • Welkom in onze winkel • Bedankt voor
 uw bezoek • Informatie bij product • Kortingscode / coupon
 12. 12. P R O X I M I T Y M A R K E T I N G • Heeft u hulp nodig? • Informatie bij display • Indoor positioning
 13. 13. C R M & L O YA LT Y V O O R B E E L D E N I N B E A C O N
 14. 14. C R M & L O YA LT Y • Welkom terug • Spaaracties • Product suggesties • Persoonlijke kortingen • Verstuur naar
 mijn huisadres
 15. 15. C U S T O M E R I N T E L L I G E N C E V O O R B E E L D E N I N B E A C O N
 16. 16. C U S T O M E R I N T E L L I G E N C E • Heatmaps • Vergelijken verschillende locaties of vestigingen • Customer cross-section interests • Integratie met ERP
 17. 17. I N B E A C O N S D K ’ S • Simpele integratie met uw app leverancier • inBeacon certified developers • Technical support • iOS, android en titanium SDK’s • API voor andere platformen
 18. 18. I N B E A C O N B E A C O N M A N A G E M E N T • multi-vendor iBeacon support • simpel groeperen en taggen iBeacons • in-store iBeacon management (plaatsen/identificeren)
 19. 19. S I M P L E R U L E B A S E D T R I G G E R S
 20. 20. PROXIMITY MARKETING
 21. 21. G E B R U I K C O N T E X T O P T- O U T O F U N I N S TA L L
 22. 22. D O ’ S • Leer de klant begrijpen • Stuur aan op relevantie voor de klant • Zorg voor de right time experience • Wees persoonlijk
 23. 23. D O N ’ T S • Bericht bij ieder bezoek • Bericht bij ieder product • Bericht bij iedere exit • Bericht na ieder bericht…
 24. 24. N I E U W T I J D P E R K V O O R VA N K L A N T E N C O N TA C T: P E R S O O N L I J K & S C H A A L B A A R
 25. 25. R E M C O B R O N @ R E M C O B R O N R E M C O @ I N B E A C O N . N L ! I N B E A C O N . N L V R A G E N ?

×