Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Od bitów do relacji społecznych    digitalizacja jako regionalna płaszczyzna   kooperacji i budowy kapitału społeczn...
Inżynieria digitalizacjitypowanie -> skanowanie-> metadane -> prezentacja   długoterminowe przechowywanie->
Konteksty digitalizacjiProfesjonalny (procesy biblioteki cyfrowej)              Gromadzenie         ...
Konteksty digitalizacjiKulturowy (dystrybucja symboli)
Konteksty digitalizacjiEkonomiczny (poszerzenie dostępu)
Konteksty digitalizacji… trochę inna perspektywa
Konteksty digitalizacji          SpołecznyEdukacjaEdukacja medialnaBudowa kompetencjiWłączenie społeczneWalka z ...
Biblioteka cyfrowa  i co nam z tego wyszło
Potrzeba kooperatywności               (instytucje, osoby, treści)Biblioteki publiczne,  Związki wyznaniowe...
ŚBC – obecnie 52 uczestników
ŚBC – pozyskiwanie zasobu                     Os. prywatna:                     zb...
ŚBC – formy współpracyWspółtworzenie zasobów na platformie ŚBC     Forum internetowe ŚBC     Zebrania Uczestników...
ŚBC – Forum
Korzyści instytucji                      (niektóre)Udział w bibliotece cyfrowej oraz digitalizacja: ...
Potrzeby i działania:  Społeczna Pracownia Digitalizacji   tworzenie zasobu biblioteki cyfrowej, kompetencyjne wspar...
SPD to:    4 stanowiska do skanowania wyposażone     w skanery A4 i A3 przyjazne książkomoprogramowanie do tworze...
Funkcje SPDsamodzielna praca wolontariuszy (skanowanie, obróbka          graficzna),pomoc merytoryczna instytucj...
Dorobek SPD                        (od 10.2007)620.137 skanów(w tym 485.012 skanów wolontariusze)pr...
Film o SPD:http://www.youtube.com/watch?v=yF_N4UVsMps
Udział w projektach„Wolne Lektury”, Medialab
SPD: digiterapia Dla Śląskiego Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria„ (chce utworzyć SPD dla podopiecznych)… działania...
SPD - „młodsza siostra”MBP Słupsk- Bałtycka Biblioteka Cyfrowa, 2009       Trochę „młodsza” – walczy z       b...
Być może - na przyszłośćEksperci DigitalizacjiBiblioteka Śląska ze StowarzyszeniemWspółpracy Regionalnej/Katowice (lider) ...
Kooperacja ze stowarzyszeniami    (Amatorzy, regionaliści/historycy - cenni kooperanci)•  Przykład: Mikołowskie Stowa...
Mikołowskie Stowarzyszenie HistoryczneRegionaliści = autorzy + dostawcy treści + regulatorzy PA + promocja … i mają kolegów
Archiwa prasowe i samorządy        Partnerzy:Regionalne redakcje o skromnych zasobach        Samorządy   ...
Digitalizacja  a edukacja medialna i regionalna       WebQuestSieciowy podręcznik edukacji regionalnej     Ty...
Regionalna encyklopedia internetowaDodatkowy kontekst publikacji biblioteki cyfrowej     (Hasła wskazujące na obiekty ...
Digitalizacja osią współpracy regionalnej          instytucje           i treści  zachowanie     ...
Dziękuję za uwagęRemigiusz Lisremigiusz.lis@gmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Od bitów do relacji społecznych. Digitalizacja jako regionalna płaszczyzna kooperacji i budowy kapitału społecznego.

"Cyfryzacja w instytucjach kultury i jednostkach samorządu terytorialnego", Digitalizacja.pl wspólnie z Dyrekcją Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zapraszają na warsztaty poświęcone organizacji procesów cyfryzacji w instytucjach kultury i jednostkach samorządu terytorialnego, Wrocław, 26 - 27 kwietnia 2012 r.

 • Login to see the comments

Od bitów do relacji społecznych. Digitalizacja jako regionalna płaszczyzna kooperacji i budowy kapitału społecznego.

 1. 1. Od bitów do relacji społecznych digitalizacja jako regionalna płaszczyzna kooperacji i budowy kapitału społecznego na przykładzie Śląskiej Biblioteki CyfrowejRemigiusz Lisremigiusz.lis@gmail.com
 2. 2. Inżynieria digitalizacjitypowanie -> skanowanie-> metadane -> prezentacja długoterminowe przechowywanie->
 3. 3. Konteksty digitalizacjiProfesjonalny (procesy biblioteki cyfrowej) Gromadzenie Opracowanie Udostępnianie Archiwizacja
 4. 4. Konteksty digitalizacjiKulturowy (dystrybucja symboli)
 5. 5. Konteksty digitalizacjiEkonomiczny (poszerzenie dostępu)
 6. 6. Konteksty digitalizacji… trochę inna perspektywa
 7. 7. Konteksty digitalizacji SpołecznyEdukacjaEdukacja medialnaBudowa kompetencjiWłączenie społeczneWalka z bezrobociemDigiterapia
 8. 8. Biblioteka cyfrowa i co nam z tego wyszło
 9. 9. Potrzeba kooperatywności (instytucje, osoby, treści)Biblioteki publiczne, Związki wyznanioweakademickieWydawnictwa Instytucje filmoweStowarzyszeniaMuzea Instytucje muzyczneArchiwa Osoby prywatneSzkoły Samorządy Redakcje gazet
 10. 10. ŚBC – obecnie 52 uczestników
 11. 11. ŚBC – pozyskiwanie zasobu Os. prywatna: zbiory własne Uczestnik 1: zbiory własne Os. prywatna: zbiory własne Uczestnik 2: zbiory własne Instytucja zbiory własneUczestnik n:tylko zbiory Os. prywatna:własne zbiory własne
 12. 12. ŚBC – formy współpracyWspółtworzenie zasobów na platformie ŚBC Forum internetowe ŚBC Zebrania Uczestników Koordynacja prac i uzupełnianie zasobów Wsparcie techniczne i prawne
 13. 13. ŚBC – Forum
 14. 14. Korzyści instytucji (niektóre)Udział w bibliotece cyfrowej oraz digitalizacja: Nowe kompetencje Realizacja projektów (o wartości ok. 10 mln zł) Promocja Unowocześnienie infrastruktury i procesów
 15. 15. Potrzeby i działania: Społeczna Pracownia Digitalizacji tworzenie zasobu biblioteki cyfrowej, kompetencyjne wsparcie uczestników (trening)techniczne wsparcie uczestników (prace na rzecz …) oraz edukacja medialna edukacja dla … edukacji (studenci) digiterapia
 16. 16. SPD to: 4 stanowiska do skanowania wyposażone w skanery A4 i A3 przyjazne książkomoprogramowanie do tworzenia cyfrowych zasobów (obróbka, serwer kompresji) oprogramowanie redaktorskie do publikacji w BC
 17. 17. Funkcje SPDsamodzielna praca wolontariuszy (skanowanie, obróbka graficzna),pomoc merytoryczna instytucjom współtworzącym ŚBC i pragnącym nawiązać współpracę (szkoleniaredaktorów, instruktaż, konsultacje, pomoc techniczna, przetwarzanie), edukacja medialna, e-włączenie, edukacja branżowa w zakresie technologii ochrony zbiorów (studenci) bibliotekoznawstwa), prace własne
 18. 18. Dorobek SPD (od 10.2007)620.137 skanów(w tym 485.012 skanów wolontariusze)przeszkolonych 75 osób z 35 instytucji(bibliotekarze, muzealnicy, archiwiści)skompresowanych 172640 skanów dla 9 instytucji39 studentów na praktykachczas pracy 10115 godzin(14 wolontariuszy "stałych„ - seniorzy)
 19. 19. Film o SPD:http://www.youtube.com/watch?v=yF_N4UVsMps
 20. 20. Udział w projektach„Wolne Lektury”, Medialab
 21. 21. SPD: digiterapia Dla Śląskiego Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria„ (chce utworzyć SPD dla podopiecznych)… działania rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnychintelektualnie oraz osób zagrożonych wykluczeniem poprzez:•prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym,•zaspakajanie ich potrzeb w zakresie rehabilitacji, edukacji, a takżeopieki,•udział w przedsięwzięciach kulturalnych i działaniach rekreacyjnych,•udzielanie wsparcia w procesie integracji z otwartym środowiskiem, atakże wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu. wyszkolenie trenera digitalizacji oraz praktyki dla dwójki niepełnosprawnych 3 publikacje (357 skanów )
 22. 22. SPD - „młodsza siostra”MBP Słupsk- Bałtycka Biblioteka Cyfrowa, 2009 Trochę „młodsza” – walczy z bezrobociem: - studenci poszukujący pracy - bezrobotni - seniorzy
 23. 23. Być może - na przyszłośćEksperci DigitalizacjiBiblioteka Śląska ze StowarzyszeniemWspółpracy Regionalnej/Katowice (lider) -zwiększanie szans na rynku pracy osóbniepełnosprawnych (słuchowo) w drodzepodniesienia ich kompetencji w stosowaniutechnik cyfrowych
 24. 24. Kooperacja ze stowarzyszeniami (Amatorzy, regionaliści/historycy - cenni kooperanci)• Przykład: Mikołowskie Stowarzyszenie Historyczne• Cel: digitalizacja udostępnianie za pośrednictwem biblioteki cyfrowej materiałów archiwalnych i publikacji dokumentujących historię Mikołowa i jego najbliższych okolic.• Zakres: pozycje szczególnie rzadkie, jak rękopisy, starodruki czy niepublikowane dotąd opracowania, również publikacje współczesne, ze szczególnym naciskiem na wydawnictwa niskonakładowe, nieznane szerszemu odbiorcy.
 25. 25. Mikołowskie Stowarzyszenie HistoryczneRegionaliści = autorzy + dostawcy treści + regulatorzy PA + promocja … i mają kolegów
 26. 26. Archiwa prasowe i samorządy Partnerzy:Regionalne redakcje o skromnych zasobach Samorządy (materiały promocyjne, dokumenty, archiwa) Cel: Archiwizacja czasopism regionalnych Zachowanie pamięci lokalnej
 27. 27. Digitalizacja a edukacja medialna i regionalna WebQuestSieciowy podręcznik edukacji regionalnej Tydzień z Internetem
 28. 28. Regionalna encyklopedia internetowaDodatkowy kontekst publikacji biblioteki cyfrowej (Hasła wskazujące na obiekty w bibliotece cyfrowej) Możliwość zaangażowania społeczności internetowych (zrąb naukowy, moderacja treści, otwarta lista haseł) Szansa na regularną współpracę z amatorskimi stowarzyszeniami historyków regionalistów(utworzenie ruchu, znajomość i dostęp do unikalnych źródeł, ważna rola digitalizacji)
 29. 29. Digitalizacja osią współpracy regionalnej instytucje i treści zachowanie edukacja i pamięć digitalizacja włączenie digiterapia społeczne biblioteka cyfrowa
 30. 30. Dziękuję za uwagęRemigiusz Lisremigiusz.lis@gmail.com

×