Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Śląska Baza Naukowa - regionalny klaster informacyjny

328 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Śląska Baza Naukowa - regionalny klaster informacyjny

  1. 1. Śląska Baza Naukowa regionalny klaster informacyjny Fragment prezentacji „Od regionalnej biblioteki cyfrowej do regionalnego klastra informacyjnego” z konferencji informacyjno-inauguracyjnej "Lubelska Biblioteka Wirtualna bramą do społeczeństwa informacyjnego" 21 czerwca Remigiusz Lis Biblioteka Śląska Śląska Biblioteka Cyfrowa 2013 r. http://www.lbw.lublin.eu/materialy-do-pobrania/category/1-lbw-konferencja-inauguracyjna? download=9:remigiusz-lis
  2. 2. W stronę systemów „postbibliotecznych” Warsztat bibliotekarski (i naukowy - procesy, walidacja) Ekonomia uwagi: agregacja treści + interfejsy + szerokie pozycjonowanie Sukces inicjatywy sieciowej: wielość powiązanych usług i twórców Możliwość wtórnego wykorzystania danych na różnych platformach (cele, publiczność)
  3. 3. Regionalny klaster informacyjny (to nie więcej tego samego) Miejsca Słownik geograficzno-historyczny Ludzie Słownik biograficzny Fakty Encyklopedia regionalna Źródła Biblioteka cyfrowa
  4. 4. Regionalny klaster informacyjny realizacja Internetowy Słownik Geograficzno- Historyczny Śląska baza danych lokalizacji Śląska Biblioteka Biograficzna baza danych biogramów Encyklopedia Województwa Śląskiego wiki Śląska Biblioteka Cyfrowa
  5. 5. Regionalny klaster informacyjny Zespół rozwijanych niezależnie, lecz powiązanych multimedialnych serwisów sieciowych, prezentujących informacje regionalne, obejmujących wiadomości encyklopedyczne, piśmiennictwo, biogramy postaci, dane geograficzno-historyczne w postaci tekstów, ikonografii, plików dźwiękowych, filmów, rekonstrukcji 3D.
  6. 6. Regionalny klaster informacyjny Założenia: Serwisy integrowane powiązaniami (minimum linki). Zawartość klastra może mieć walor naukowy (moderacja, recenzja), jest jednak otwarta na społeczności (2.0 – zgłaszanie biogramów, lokalizacji, publikacji, transkrypcja tekstów, dyskusja). Podział na serwisy - umożliwia specjalizację i stosowanie odpowiednich ontologii i semantyk (biogram, hasła, publikacja). Serwisy bazodanowe pełnią rolę warsztatu i/lub narzędzia naukowego (cyfrowa humanistyka), umożliwiającego tworzenie zestawień w nieznanych wcześniej perspektywach (geolokalizacja, osie czasu, wyszukiwanie złożone).
  7. 7. Regionalny klaster informacyjny Możliwości: Modułowe, etapowe budowanie serwisów, możliwość „taniej” współpracy międzyinstytucjonalnej i transgranicznej (atrakcyjne projekty). Realizacja wielu celów (zagregowane opracowanie informacji regionalnych różnych typów, narzędzia badawcze, ochrona i poszerzanie dostępu do źródeł, promocja regionu). Wielowątkowy rozwój – tworzenie i/lub włączanie kolejnych serwisów, wytworzenie aplikacji mobilnych (turystyka). Zaangażowanie szerokiego spektrum środowisk (samorządowcy, regionaliści, naukowcy, bibliotekarze, społeczność internetowa). Liczni odbiorcy (edukacja, nauka, turystyka, media, szeroka publiczność).
  8. 8. Kooperanci: Regionalny klaster informacyjny Instytucje kultury i nauki Samorządy Redakcje i wydawnictwa Stowarzyszenia regionalne Ośrodki naukowe państw sąsiednich

×