Performer 2018 H1

ReklamStore
ReklamStoreReklamStore

MadWords joined ReklamStore! ReklamStore is at Deloitte Technology Fast 50 list. We met with future professionals.

Performer 2018 H1
3
4
6
7
8
10
11
12
14
18
20
21
ÖNSÖZ
HABERLER
2017 YILITÜRKİYE DİJİTAL
REKLAM YATIRIMLARI
REKLAMSTORE, GELECEĞİN
PROFESYONELLERİ İLE BULUŞTU
RAKAMLARLA DİJİTAL REKLAMCILIK DÜNYASI
REKLAMSTORE, DELOITTETECHNOLOGY
FAST 50 LİSTESİ’NDE!
REKLAMVERENLERİN İHTİYAÇLARINA KARŞILIK
VEREBİLECEK MOBİL REKLAMTÜRLERİ
İYİ BİR HESAP YÖNETİCİSİ
OLMANIN BEŞ KURALI
REKLAMSTORE’A MADWORDS DOPİNGİ!
GENEL VERi KORUMATÜZÜĞÜ (GDPR)
HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
KUVEYTTÜRK’ÜN 40 YIL HATIRLI
MOBİL ZENGİN MEDYA PROJESİ
YAYINCI RÖPORTAJI -DOĞUŞ DIGITAL
22
24
26
28
30
32
33
34
MMATÜRKİYE 2017 YILI
MOBİL REKLAM ARAŞTIRMASI
YAYINCI RÖPORTAJI - İHLAS HOLDİNG
REKLAMVERENLER İÇİN
BÜYÜK VERİTERMİNOLOJİSİ
DİJİTAL PAZARLAMA HAKKINDA
MERAK EDİLENLER VE YANITLARI
MOBİL ÖDEME/MOBİL İÇERİK
KAMPANYALARININ ANATOMİSİ
SONUÇ ODAKLI BİR DİJİTAL
PAZARLAMA STRATEJİSİ NASIL OLMALI?
#lifeatreklamstore
SÖZLÜK
MERHABA
Sosyalmedyanıninternetkullanıcılarıiçinönemiyadsınamaz.Aramamotor-
larıiseçokuzunyıllardırhayatımızdakiyerinikorumakta.BizdeReklamStore
olarak, bu içgörüden yola çıkıp reklamverenlerimizin hedef kitlelerine en et-
kiliyoldan ulaşabilmeleri için uzun sürediryaptığımız çalışmaları destekleye-
cek bir gelişmeye imza attık. 2018yılı itibarıyla ReklamStore bünyesine dahil
olan ad tech girişimi MadWords hakkında her şeyi ve ReklamStore’un yeni
dönem hedeflerini Performer’ın yeni sayısında bulabilirsiniz.
Ancak bu sayımızda, MadWords satın alma haberinin yanı sıra başka geliş-
melere de yer verdik. ReklamStore’un Deloitte Technology Fast 50 Türkiye
Programı’na girerekTürkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji firmaları arasında-
kiyerini alması ile ilgili haberimiz de bunlardan biri. ReklamStore, bu gelişme
ile kilometre taşlarına biryenisini daha eklemiş ve gelecek hedeflerini hayata
geçirmek üzere çalışmalarına hız kazandırmış oldu.
ReklamStore ailesinin üyelerinden Eda Atik ve Ece Çelenk’in kaleme aldığı
makaleleri de Performer’ın yeni sayısında! Dijital reklam dünyasına dair
önemli bilgilerin derlendiği söz konusu makalelerin dijital reklam sektörünü
yakından tanımak isteyenler için yol gösterici olacağını düşünüyorum.
Tüm bunların yanı sıra ReklamStore olarak elbette eğlenmek için de zaman
ayırdık. Üstelik bu sefer, İstanbulTeknik Üniversitesi’nden gençlerin de katıl-
dığı bir cuma günü etkinliği gerçekleştirdik. Geleceğin profesyonelleri olarak
gördüğümüz üniversitelilerle hem güzel zaman geçirdiğimize hem de kariyer
planlamalarına yardımcı olduğumuza inanıyorum.
Dijital reklamcılık ekosisteminin geleceğini anlamlandırmada veri odaklı bir
dijital reklam platformu olarak, verilerin büyük öneme sahip olduğunun far-
kındayız. Bu doğrultuda, IAB gibi kuruluşlarınyerel ve küresel boyutta anlam
taşıyan araştırma ve raporlarının özenle incelenmesi gerektiğini düşünü-
yoruz. Sizler de Performer’ın ilerleyen sayfalarında IAB Türkiye tarafından
açıklanan 2017 Yılı Türkiye Dijital Reklam Yatırımları raporunun detaylarına
ulaşabilirsiniz.
Ayrıca bu sayımızda yer alan diğer pek çok araştırma, makale, rapor ve de-
ğerlendirmelere de göz atmanızı öneriyor ve keyifli okumalar diliyorum.
3
2018/H1
HABERLER
ReklamStoreTelegram hesabı açıldı
Uçtan uca dijital reklam çözümleri sunan
ReklamStore, çoklu platform desteği sunan
Telegram’dakiyerini aldı. Artık ReklamStore
kurumsal hesabına ulaşmak isteyenler, Te-
legram üzerinden iletişime geçebilecek ve
diledikleri konu hakkında ReklamStore ai-
lesinden destek alabilecekler.
Ulaşılabilirlik konusu her geçen gün daha
fazla önem kazanırken doğru iletişim ku-
rabilmenin önemine inanan ReklamStore;
reklamveren, ajans ve partnerleri ile pra-
tik bir şekilde iletişime geçebilmek adına
artık Telegram’da! Telegram uygulaması
üzerinden ReklamStore’a ulaşmak için
http://t.me/reklamstore adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Facebook, 20 ayrı reklam metriğini
kullanım dışı bırakıyor
Sosyal medya devi Facebook, reklam öl-
çümlerinde netliği ve şeffaflığı artırmak
amacıyla birtakım iyileştirmelere gidiyor.
Bu çalışmaların önemli bir kısmı, Face-
book’un iki yıllık süreç içinde reklam öl-
çümlerinde rastlanan bir dizi sorunu kabul
etmesi üzerinde geliştirilmeye başlandı ve
ölçümlerde kullanılan metriklerin nasıl he-
saplandığı ile ilgili olarak daha fazla netlik
arayışının bir sonucu olarak gündeme geldi.
Facebook tarafından yapılan duyuru ile
yaklaşık 20 reklam raporlama metriğinin
artık güncel olmadığı ve sıklıkla kullanılma-
dığı gerekçesiyle kaldırılmasına karar ve-
rildiği açıklandı. Ayrıca kaldırılan metrikler
ve bunların yerine başvurulabilecek diğer
alternatifleri de yine Facebook Business
platformu üzerinde yer alan duyuru met-
ninde listelendi.
Z nesli kadınları ilgisiz reklamlardan
hoşlanmıyor
ABD’de gerçekleştirilen bir araştırmaya
göre Z nesli kadınları, Y nesline dahil olan
annelere kıyasla ilgi alanlarına giren online
reklamları daha fazla beğenme eğilimi gös-
teriyorlar. 2020 yılına gelindiğinde ABD’de-
ki ebeveynlerin yüzde 45’ini oluşturması
beklenen Z jenerasyonunun dijital pazarla-
ma eğilimlerine de yön vereceği öngörülü-
yor. Dolayısıyla reklamverenlerin şimdiden
tüketici gruplarının içgörülerini anlamlan-
dırıp gelecek pazarlama stratejilerini buna
göre kurgulamaları önem kazanıyor.
Araştırma verileri, 2000 yılı ve sonrasında
dünyaya gelen Z nesli kadınlarının kendi
beklentilerine hitap eden reklamlarla, diğer
nesillerdeki kadınlara kıyasla daha fazla
ilgilendiğini ortaya koyuyor. Buna göre, Z
neslinde yer alan kadınların yüzde 41’i ve Z
nesline dahil olan annelerinin yüzde 46’sı
dijital reklamlarda ilgiliğe önem verirken
bu oranın Z neslindeki annelerde yüzde 29
olduğu görülüyor.
ABD’de dijital video yatırımları artışını
sürdürüyor
eMarketer’ın yayımladığı rapora göre
ABD’de dijital video harcamaları istikrarlı
bir şekilde artarken, bu doğrultuda 2020
yılına kadar çift haneli büyüme kaydedi-
leceği ve 2021’e gelindiğinde ise 22 mil-
yar dolara ulaşılacağı öngörülüyor. Ancak
rapordan çıkan diğer detaylar, markaların
4
2018/H1
dijital videoların etkinliğini ölçümlerken
kendi yatırımlarını yavaşlattıkları yönün-
de bir sonuç ortaya koyuyor. Bu durumun
yaşanmasında yeni platformların ve cihaz-
ların ekosistemde dönüşümlere yol açma-
sının etkili olabileceği düşünülüyor.
Mobilin öncüleri Mobile World
Congress’te buluştu
Mobil teknolojiler ve mobilin sunduğu
yeni fırsatların ele alındığı Mobile World
Congress, 26 Şubat - 1 Mart 2018 tarihleri
arasında Barcelona’da mobil dünyaya yön
verenleri bir araya getirdi. 2300 katılımcı
firma ve 110 bine yakın ziyaretçi ile dün-
yanın en prestijli teknoloji organizasyonla-
rından birisi olan Mobile World Congress’te
her yıl olduğu gibi mobilin şekillendirdiği
gelecek imkanları değerlendirildi.
Sosyal medya devinden algoritma
değişikliği kararı
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in
2018 yılı planları arasında Facebook Haber
Kaynağı sıralamasını kullanıcıların istekleri
doğrultusunda yeniden düzeneme kararı
yer alıyor. Bu plana göre yeniden gün-
cellenecek Facebook algoritmaları, artık
Facebook kullanıcılarının sosyal çevreleri
ile paylaşmak isteyebileceği, gönderileri
öngörerek Haber Kaynağı akışının daha
üst sıralarında konumlandıracak. Yani kul-
lanıcıların arkadaş ve ailelerine ait sosyal
paylaşımlar ile tanıtım gönderilerinin bir-
birinden daha fazla ayrışması sağlanacak.
Söz konusu algoritma değişiklikleri, en çok
yayıncı ve işletmelerin etkileşim, trafik ve
izlenim oranlarını etkileyecek. Diğer yan-
dan Facebook sayfalarında yer alan içerik
türü ve kullanıcıların bu içeriklerle olan
etkileşimi de Haber Kaynağı sıralamasın-
da büyük oranda rol oynayacak. Buradan
yola çıkıldığında, aslında kullanıcıların en
az reaksiyon gösterdiği içerikleri paylaşan
yayıncı ve işletmelerin etkileneceği düşü-
nülebilir.
Google, ısrarcı reklamlara karşı daha
fazla önlem alıyor
Arama motoru devi Google, kendi blog’u
üzerinden, internet kullanıcılarını rahatsız
eden dijital reklamların görmezden gelin-
mesi noktasında bir adım attığını duyurdu.
Kontrolün daha fazla kullanıcılarda olaca-
ğının ipuçlarının verildiği açıklamaya göre
kullanıcılar, gösterimi yapılan online rek-
lamı Google’a bildirebilecek ve söz konusu
reklamı daha fazla görmek istemediklerini
belirtebilecekler.
Bu sayede reklamverenlerin reklam harca-
malarını da daha doğru yönetebilmelerine
imkan verileceğinin ifade edildiği açıkla-
madan, aslında tüm yapılmak istenenin
web deneyimini olabilecek en iyi seviyeye
çıkartmak ve dijital pazarlama çalışmaları-
nın iyileştirilmesine ön ayak olmak olduğu
sonucuna varabilmek mümkün.
5
2018/H1
Dijital reklam ve pazarlama ekosisteminin
gelişmesi adına çalışmalarını sürdüren IAB
Türkiye (Interactive Advertising Bureau),
2017 yılında Türkiye’de gerçekleşen dijital
reklam yatırımlarını paylaştı. Açıklanan ve-
riler, Türkiye’de online tanıtım faaliyetleri-
nin tüm pazarlama çalışmaları içerisindeki
payının arttığını gösteriyor.
IAB Türkiye AdEx-TR tarafından açıklanan
sonuçlara göre, dijital reklam yatırımları
2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,5
oranında büyüme gösterdi ve 2.163 mil-
yon TL’ye ulaştı. Reklamverenlerin en çok
tercih ettiği
dijital reklam
yöntemlerin-
den display
(görüntülü)
reklam kate-
gorisine yapı-
lan yatırımlar
2017’de yüzde
16 büyüyerek
1.228 milyon
TL’yi buldu.
Buna ek olarak, display reklam kategori-
sinde en büyük payı 879,7 milyon TL ile
tıklama bazlı reklam yatırımlarının aldığı
görülüyor. Diğer yandan son yıllarda gide-
rek popüler hale gelen video reklamlara
yapılan yatırımlar, 2017 yılında yüzde 50
oranında arttı ve 269,5 milyon TL olarak
gerçekleşti. Native advertising olarak da
anılan doğal reklam yatırımları ise 78,6
milyonTL’ye ulaştı.
Yine en çok başvurulan pazarlama yön-
temlerinden arama motoru reklamlarına
yapılan yatırımların büyüklüğü 815 milyon
TL olurken ilan sayfaları reklam yatırımla-
rının da 103 milyon TL’ye çıktığı gözlem-
lendi. Son birkaç yıldır küçülmeyi sürdüren
e-posta yatırımları, 2017’de 5,2 milyon TL
oldu. Buna karşın oyun içi reklamlar ise 13
milyonTL’lik bir büyüklüğe ulaştı.
Tüm bu bilgilerin yanında rapora göre, top-
lam 2.163 milyon TL’ye erişen dijital reklam
yatırımlarının 1.093 milyonTL’sinin display,
arama motoru, ilan sayfaları, e-posta ve
oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil
platformlarda gerçekleştiği sonucuna ula-
şılıyor. Ayrıca 340 milyon TL büyüklüğe
ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde
76’sının da mobil cihazlarda yer aldığı bi-
liniyor. Veriler, dijital reklam dünyasının
gündemindeki yerini koruyan programatik
satın almaların 2017’de de artışını sürdüre-
rek 1,411 milyonTL’ye çıktığına işaret ediyor.
2017 yılı yatırım rakamlarını değerlendiren
IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Mahmut Kurşun da bu doğrultuda, “IAB
Türkiye olarak yaptırdığımız Dijitalin Eko-
nomiye Katkısı Araştırması’nın verilerine
göre, 1 TL’lik dijital reklam yatırımı milli
gelire 17,2 kat olarakyansıyor. Bu veriyi dik-
kate aldığımızda yüzde 15,5’lik büyümenin
hem sektör hem de ekonomi açısından
önemi anlaşılıyor.” diyerek dijital reklam
ve pazarlama yatırımlarının makro etkisine
dikkat çekiyor.
Kaynak: IAB Türkiye AdEx 2017 2017 yılı Dijital
Reklam Yatırımları Raporu
Format Bazlı Dijital Reklam
Yatırımları
Milyon
TL
Dijital Reklam Yatırım Toplamı 2.162,56*
Display Reklam Yatırımları 1.227,76
Gösterim ya da tıklama bazlı reklam
yatırımları
879,66
Video reklam yatırımları 269,50
Native 78,59
Arama Motoru Reklam Yatırımları 814,49
Ücretli sıralama yatırımları 814,49
İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 102,51
Diğerleri 17,80
E-posta 5,13
Oyun İçi Reklam 12,67
*Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM
çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir.
2017** Milyon TL
Sosyal medya reklam yatırımları 340,29
Mobil 1.093,16
Programatik 1.410,58
**Sosyal medya, mobil ve programatik, format bazlı
dijital reklam yatırımları içinde yer aldığından ayrıca
toplama eklenmemelidir.
2017YILITÜRKİYE DİJİTAL
REKLAMYATIRIMLARI
6
2018/H1
REKLAMSTORE, GELECEĞİN
PROFESYONELLERİ İLE BULUŞTU
Gençbeyinlerinhayatınheralanındaaktifrol
oynaması gerektiğine inanan ReklamStore,
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kariyer
Günleri kapsamında üniversite öğrencileri
ile bir araya geldi. Gençlerle dijital reklam ve
pazarlama sektörüne dair önemli bilgilerin
paylaşıldığı ve 2 gün süren etkinlikte 5 farklı
sorudan oluşan online bir yarışma organize
edildi. Tüm soruları doğru yanıtlayarak ya-
rışmayı kazanan öğrenciler, ReklamStore
ailesinin çalışmalarını sürdürdüğü ofisine
davet edildi.
2 Mart Cuma günü yarışma sonucunda ka-
zandıkları ödülleri almak üzere ReklamStore
ofisini ziyaret eden üniversite öğrencileri, bir
ReklamStore geleneği olan AŞBC - Allah’a
Şükür Bugün Cuma (Happy Friday) etkinli-
ğine katıldılar. ReklamStore Kurucu Ortağı
Şencan Özen ise kariyer hayatlarına henüz
adım atmaya hazırlanan üniversite öğrenci-
lerine ziyaretleri ve etkinliğe katılımları için
teşekkür ettikten sonra kendilerine ödülleri-
ni takdim etti.
Son teknoloji trendlerini yakından takip
ederek uçtan uca dijital reklam çözümleri
sunan ReklamStore’un online yarışmasının
kazanan 6 katılımcısına verilen hediyeler de
elbette hayatı kolaylaştıran teknolojik ürün-
lerdi. Örneğin üzerinde bluetooth bağlantısı
bulunan ve anahtar, cüzdan, çanta, bisiklet
gibi kaybolma olasılığı taşıyan eşyaları bir
mobil uygulama yardımıyla bulmayı müm-
kün kılan Chipolo adlı elektronik modül, üni-
versiteöğrencilerininyoğunilgiylekarşıladığı
hediyelerden biri oldu.
Öte yandan pek çok kişinin günlük hayatta
en çok sıkıntı çektiği konulardan biri olarak
karşımıza çıkan mobil cihazların şarjlarının
tükenmesi durumuna son veren power-
bank’ler de üniversite öğrencilerine verilen
teknolojik hediyeler arasındaydı.
ReklamStore ailesinin AŞBC (Allah’a Şükür
Bugün Cuma) etkinliğinde son derece ke-
yifli ve eğlenceli bir ofis deneyimi yaşayan
üniversite öğrencileri, ofisten memnun bir
şekilde ayrılırken gelecekte hem çalışıp hem
demutluolabilecekleribirofisinnasılolması
gerektiği hakkında da fikir sahibi oldular.
7
2018/H1
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
RAKAMLARLA DİJİTAL
REKLAMCILIK DÜNYASI
Markaların müşterilerinin gözünde farklılaşması açısından
pazarlama çalışmaları büyük önem taşıyor. Dijital dünya
ile fiziksel hayat arasındaki çizgilerin giderek yok olduğu
günümüzde online pazarlama çalışmaları da reklamverenlerin
tanıtım amaçlarına ulaşabilmelerinde etkili bir rol oynuyor.
Bu anlamda, markaların tutundurma veya satış gibi farklı
amaçlarına hizmet eden pek çok dijital reklam yöntemi
bulunuyor. Reklamverenler ise seçimlerini dijital pazarlama
stratejilerine en uygun formattan yana kullanıyor.
Reklamverenlerinmarkalarıiçinenuygundijitalreklamtürüne
karar verme sürecinde elbette daha önceki kampanyaların
başarısı büyük oranda etkili oluyor. Peki hangi dijital reklam
türü marka stratejisini başarıya ulaştırmada daha etkili? İşte
kullanımına en sık başvurulan online reklamlar ve etkilerine
dair istatistikler…
Banner (Display) Reklamlar
Display olarak da bilinen ve reklamverenler
tarafından yaygın olarak kullanılan banner
reklamlar; metin, görsel ve video gibi öge-
ler içerebiliyor. Genellikle web sayfalarının
üst veya sağ-sol kenarlarında konumlan-
dırılan banner’lar online kullanıcılar tara-
fından kolaylıkla fark edilebiliyor. Bu tür
reklamların özellikle yeniden hedefleme
(retargeting) kampanyalarının başarısında
büyük rol oynadığını savunmak mümkün.
Buna göre:
•	 Yanıltıcı içeriklerin bulunduğu, rahat-
sız edici banner reklamlardan dolayı
reklam engelleyici kullandığı için
diğer tüm banner’ları da göremedik-
lerini belirten internet kullanıcılarının
oranı yaklaşık yüzde 30.
•	 Yeniden hedefleme yapıldığında
banner reklamlarının dönüşüm oranı
yüzde 70’e kadar artış gösterebiliyor.
•	 Banner’ların ortalama tıklanma
oranı yüzde 0,05 iken yeniden he-
deflemenin uygulandığı banner’ların
ortalama tıklanma oranının 10 kat
artış göstererek yüzde 0,5’e ulaştığı
gözlemleniyor.
Doğal Reklamlar
Son yılların en popüler reklam formatların-
dan olan ve Türkçede doğal reklam olarak
karşılık bulan native advertising, reklam
engelleyici kullanımı karşısında markalar
için yaratıcı bir seçenek olabiliyor. Arama
8
2018/H1
motoru pazarlamasında da
kullanılabilen doğal reklamlardan
sosyal ağlarda sponsorlu içerik türünde
de faydalanılabiliyor. Bu reklam formatını
diğer tüm online reklam türlerinden ayıran
en önemli özelliği ise reklamın yer aldığı
mecranın içerik akışına uyumlu halde bu-
lunması.
Buna göre:
•	 Online kullanıcılar standart reklam
türlerine oranla doğal reklamlarla
yüzde 20 ila 60 arasında daha fazla
etkileşim kuruyorlar.
•	 Fotoğraf ya da video gibi ögeler ba-
rındıran doğal reklam içerikleri, bu
ögelerin yer almadığı doğal reklam-
lara kıyasla yüzde 60 daha fazla dö-
nüşüm alıyor.
•	 Doğal reklamlarda kullanılan başlık-
lar banner’lardan 308 kat daha fazla
dikkat çekiyor.
•	 Doğalreklamgösterimiyapılankulla-
nıcıların satın alma eğilimi diğer kul-
lanıcılara oranla yüzde 18 daha fazla.
Mobil Reklamlar
Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla mobil
kullanıcı oranının da hızla artış gösteriyor
oluşu, firmaların bu alana yönelmeleri-
ni zorunlu kılıyor. Mobil kullanıcıları göz
ardı etmek istemeyen reklamverenler için
önemli bir seçenek olan mobil kanala özel
reklam formatları ise markaların başarısın-
da büyük rol oynuyor.
Buna göre:
•	 Facebook’un reklam gelirlerinin yüz-
de 84’ü ve Google’ın reklam gelirle-
rinin de yüzde 60’ı mobil üzerinden
geliyor.
•	 Mobil reklam harcamalarının 2017 yıl
sonuna kadar 143 milyar doları aşa-
cağı öngörülüyor.
•	 2018 yılı sonuna kadar mobil rek-
lamların toplam dijital reklam har-
camaları içindeki payını yüzde 63’e
çıkarması bekleniyor.
Video Reklamlar
Online kullanıcılarla etkileşim sağla-
mada en başarılı olan reklam formatla-
rından bir diğeri ise video reklamlar. Bu
reklam türünün kullanımı her geçen gün
yaygınlaşırken tüketici tarafındaki etkisi de
artmaya devam ediyor.
Buna göre:
•	 Sosyal ağlar, video içeriklerin en çok
tüketildiği platform olarak ön plana
çıkıyor. Facebook’ta her gün 500 mil-
yon kişi video izlerken Twitter kulla-
nıcılarının da yüzde 82’si platformda
yer alan video içerikleri tüketiyor.
•	 Video içeriklerin gücüne inanan fir-
maların sayısı gün geçtikçe artıyor.
Mevcut durumda firmaların yüzde
69’u pazarlama ve satış aracı olarak
video pazarlamadan yararlanıyor.
•	 Pazarlamacıların yüzde 52’si video
pazarlamanın marka farkındalığına
yüzde 52, lead toplamaya yüzde 45
ve online etkileşime yüzde 42 katkısı
olduğunu savunuyor.
9
2018/H1
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
REKLAMSTORE, DELOITTE
TECHNOLOGY FAST
50 LİSTESİ’NDE!
Reklamveren ve yayıncılara veri odaklı diji-
tal reklam ve performans çözümleri sunan
ReklamStore, 8 Kasım 2017 tarihinde 12.
defa gerçekleştirilen Deloitte Technology
Fast 50 Türkiye Programı’na girerek Türki-
ye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri
arasındaki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl 10. ya-
şını dolduran dijital reklam platformu Rek-
lamStore, 2013-2016 yılları arasında cirosal
anlamda kaydettiği büyüme ile Deloitte
Technology Fast 50 listesine ismini yazdı-
rarak kilometre taşlarına bir yenisini daha
eklemiş oldu.
Türkiye’nin yanı sıra yabancı pazarlarda da
hizmet veren ReklamStore, bu yeni gelişme
ile birlikte reklamveren, yayıncı ve çözüm
ortaklarına sunduğu hizmetleri küresel
standartlara taşıma hedefini gerçekleştir-
me yolunda önemli bir adım daha atmış
oldu. Bu doğrultuda, büyümesini önümüz-
deki yıllarda da sürdürmeyi ve dijital
pazarlama sektörünün liderlerinden biri
olarak yoluna devam etmeyi amaçlayan
ReklamStore’un yeni dönem planlarını
hayata geçirmek üzere çalışmalarına hız
kazandırdığını savunmak mümkün.
Öte yandan, ReklamStore’un CEO’su Şen-
can Özen ise Türkiye’nin en hızlı büyüyen
firmaları arasına giren dijital reklam platfor-
munun bu başarısı için başta ReklamStore
çalışanları olmak üzere, bu yolda birlikte
ilerledikleri reklamveren, ajans, yayıncı ve
partnerlerine teşekkür ettiklerini belirtti.
“Bu ödülü alarak Türkiye’nin en hızlı büyü-
yen şirketleri arasında yer almaktan gurur
duyduk ve önümüzdeki yıllarda da agresif
büyüme stratejimizi devam ettireceğiz.”
diyerek gelecek dönem hedeflerini ortaya
koyan Özen, ayrıca ReklamStore’un elde
ettiği büyüme ile Deloitte Technology Fast
50 Programı’na dahil olmanın 10. yaş için
de son derece anlamlı bir hediye olduğuna
işaret etti.
DeloitteTechnology
Fast 50 Programı nedir?
1995 yılından beri dünyanın 37 farklı bölge-
sinde ve 3 ayrı program biçiminde oluşturu-
lan Deloitte Technology Fast 50 Programı;
teknoloji, medya ve telekomünikasyon sek-
törlerinde yer alan şirketlerin son 4 yıldaki
net satış gelirlerindeki büyüme oranlarına
göre şekilleniyor. Buna ek olarak, Deloitte
Technology Fast 50 Türkiye Programı’na
dahil olan şirketler; daha sonra Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Fast 500
Programı’na aday oluyorlar.
10
2018/H1
Yapılan son araştırmalar, her üç kişiden
ikisinin internete mobil cihazlar üzerinden
eriştiğine işaret ediyor. Yani çoğu markanın
hedef kitlesi, mobil dünyada varlık gösteri-
yor. O halde reklamverenlerin müşterilerine
ve potansiyel müşterilerine mobil üzerin-
den ulaşmaları gerektiği sonucuna rahat-
lıkla ulaşılabilir.
Fakat sayıları milyarlarla ifade edilen uygu-
lama ve web siteleri gibi mobil platformla-
rın hangisinin markalar için en uygun kanal
olduğuna karar vermek her zaman kolay
olmayabiliyor. Bu noktada, reklamverenle-
rin yüksek erişim oranlarına ulaşabilmeleri
için ihtiyaçlarına en fazla karşılık verebi-
lecek mobil reklam türleri hakkında bilgi
sahibi olmalarında büyük fayda var.
Mobil Web Projeleri
Mobil kullanıcılar; bilgi almak, fikir sahibi
olmak ya da yalnızca zaman geçirmek için
mobil platformlardan faydalanıyorlar. An-
cak hala mobil platformlar yerine markala-
rın web sitelerini ziyaret etmeyi tercih eden
kullanıcıların sayısı da inkar edilemeyecek
kadar fazla. Diğer yandan henüz mobil bir
platforma adım atmamış markalar da söz
konusu.
Bu gibi durumlarda reklamverenlerin, web
sitelerini mobil cihazlar aracılığıyla ziyaret
eden kullanıcılara reklam gösterimi yapa-
rak onlara mesajlarını iletmeleri oldukça
akıllıca bir hareket olacaktır. Mobil web
projelerinin, bu anlamda reklamverenlerin
istedikleri kitleye ulaşabilmelerini mümkün
kılabileceği için son derece uygun bir seçim
olduğu sonucuna ulaşmak mümkün.
Performans Bazlı Mobil Reklam
Reklamverenler için son derece etkili bir
tanıtım kanalı olan performans pazarlama
ya da yaygın deyişle affiliate marketing,
mobil platformlarda da oldukça başarı
getiren yöntemlerden biri olarak karşımıza
çıkıyor. Buna göre, mobil uygulama veya
diğer mobil platformların yayıncıları rek-
lamverenlerin tanıtımı yapılması beklenen
ürün/hizmetleriyle ilgili tekliflerini değer-
lendiriyor ve kendi platformlarında affiliate
kampanyasına hizmet edecek reklam çalış-
maları yürütüyorlar.
Burada önemli olan, reklamverenin ulaş-
mayı hedeflediği kitlenin söz konusu mobil
yayıncıların ziyaretçi kitleleri ile benzerlik
göstermesi. Böylece yayıncılar marka ile
hedef kitle arasında bir köprü görevi göre-
rek aslında mobil reklamlar aracılığıyla hem
ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına karşılık vermiş
hem de reklamverenlerin amacına yönelik
tanıtım çalışmaları yürütmüş oluyorlar. Bu
doğrultuda örneğin ReklamStore, yüzden
fazla seçkin mobil uygulamanın yer aldığı
yayıncı envanteri ile markalar için belirli
hedef kitle segmentleri oluşturabiliyor
ve mobil reklam kampanyalarının en kısa
sürede başarıyla sonuçlanmasına katkıda
bulunabiliyor.
Anlık Bildirim Reklamları
Adından da anlaşılacağı üzere anlık bildi-
rim reklamları ile mobil kullanıcılara push
notification aracılığıyla reklam gösterimi
yapabilmek mümkün hale geliyor. Üstelik
hedefleme seçeneklerinden yararlanarak
mobil kullanıcıların en ihtiyaç duydukla-
rı anı öngörmek ve tam da o ana uygun
reklam yayımlayabilmek söz konusu ola-
biliyor.
Elbette mobile özel hedefleme seçenek-
lerinin markaların iş birliği yaptığı dijital
reklam platformunun yetenekleri ile sınırlı
olduğunu göz ardı etmemekte yarar var.
ReklamStore, web’de uygulanan hedefle-
me seçeneklerine ek olarak mobil cihazın
bulunduğu ortamın sıcaklığı, cihaz türü,
işletim sistemi, operatör ve konum gibi
farklı hedefleme seçenekleri de sunarak
reklamverenlerin çok daha özellikli mobil
reklam kampanyaları kurgulamalarına ze-
min hazırlıyor.
Uygulama İçi Reklamlar
Mobil uygulama kullanım oranları her ge-
çen saniye artış gösterirken reklamveren-
lerin bu platformları gözden kaçırması da
rekabette bir sıra geriye düşmek anlamına
gelebiliyor. Fakat mobil uygulamalar içe-
risindeki özel alanlarda reklam gösterimi
yapmayı sağlayan uygulama içi reklamlar,
bir diğer deyişle in-app reklamlar, reklam-
verenlerin en uygun mecrada en uygun ki-
şilere ulaşabilmelerine imkan veriyor.
REKLAMVERENLERİN
İHTİYAÇLARINA CEVAP
VEREBİLECEK MOBİL
REKLAMTÜRLERİ
11
2018/H1
1. Ulaşılabilir Olmak
Benim için ve muhtemelen her reklamve-
ren ve yayıncıya göre de en önemli sayılan
özellik, bir hesap yöneticisinin neredeyse
7/24 çevrimiçi olabilmesi. Reklam sektörü-
nün sabah 9-akşam 6 mesai saati yoktur.
İyi dönüşümler alan bir reklamveren ya da
gayet karlı bir kampanya yürüten bir yayın-
cı, bu durumun sonsuza dek devam edip
işlerin tıkırında ilerleyeceğini düşünürken
birden olaylar gelişir ve bir anda hesap
yöneticisine ulaşması gerekir. Müşterilerin
hesap yöneticilerine acil durumlarda ula-
şabileceği konusunda güvenini kazanmak,
uzun süreli ve kazançlı müşteri ilişkisinin
temelini oluşturur. İyi bir hesap yöneticisi
kriz anında şezlong üstünde ya da banka
sırasında bile çevrimiçi olabilendir.
2. Motivasyon
Önem sırasında ikinci sırayı motivasyon
alıyor. İşini yapma isteği her daim yüksek
olan hesap yöneticisini 10 kilometre öte-
den tanıyabilirsiniz. O ki reklamverenlerin
ya da yayıncıların her türlü sorun ve istek-
lerine sabırlı bir şekilde karşılık verebilen bir
görev adamıdır. Bir hesap yöneticisi olarak
garanti verebilirim ki günün her saati hiç
tahmin edemeyeceğiniz
istek ve sorunlarla karşı-
laşıyorsunuz ve bunları
sakince ve hızlı bir şekil-
de çözebilmenin ilk yolu
çalışma motivasyonunu
kaybetmemekten geçiyor.
Karşılarında motive birini
gören müşteriler de si-
zinle daha çok iş yapmaya
meyilli oluyorlar.
3. Kişisel Gelişim
Eğitim şart! Reklam sektörü sürekli gelişen
bir sektör. Reklam alanları, trafik kaynak-
ları her daim değişimde olduğu için hesap
yöneticisinin de bu değişime geç kalmadan
ayak uydurması gerekir. Bir gün önce çok
iyi kazandıran bir reklam türü bir gün sonra
yasaklanabiliyor. Bir hesap yöneticisi ala-
nındaki yeniliklere her daim kucak açmalı,
ilgili kaynakları takip edip pazardaki iniş
çıkışları ve kendi şirketinin bütün ürün ve
hizmetlerini en iyi şekilde bilmeli.
Bu yolla hem bireysel gelişim sağlanırken
Ece Çelenk, ReklamStore
Global Publishers Account Manager
İYİ BİR HESAPYÖNETİCİSİ
OLMANIN BEŞ KURALI
Yaklaşık üç yıldır ReklamStore’da global yayıncıların hesap
yöneticiliğini yapıyorum ve her gün onlarca hesap yöneticisiyle
iletişim halindeyim. Her konuştuğum yöneticinin kendine özgü iş
yapışşekillerivefarklıkarakteristiközelliklerivar,amaiyiyöneticilerin
ortak noktalarını görmemek imkansız. Benim gözümden iyi bir
hesap yöneticisinin beş olmazsa olmazı; ulaşılabilir, motive, kendini
geliştiren, empati yapabilen ve samimi olması.
12
2018/H1
hem de yönetilen hesapları iyileştirebile-
cek bulgular doğru yorumlanarak doğru
yönlendirmeler yaptırılabilir. İyi bir hesap
yöneticisi sadece günlük ilişkileri yönet-
mez, değer yaratma ve müşteriler arasında
büyüme teşvikinde yardımcı olur. Bilgili
hesap yöneticileri sayesinde nice yayıncılar
paralarını boşa harcamaktan kurtulmuş,
nice reklamverenler bütçelerini daha efek-
tif kullanmışlardır.
4. Empati Kurmak
Her alanda olduğu gibi müşteri ilişkilerinde
de empati yapabilmek çok önemli. Karşı-
nızdakinin ne istediğini, neyi önemsediğini
ya da nelerden çekindiğini anlayabildiğiniz
anda önünüzde var olan iletişim engelleri
ortadan kalkar. Müşteri için önemli olan
her şey hesap yöneticileri için de önemli
olmalıdır.
Diyelim telefonlar hakkında hiçbir bilginiz
yok ve bir telefon almak istiyorsunuz. Sizi
gördüğü anda herhangi bir telefonu satıp
sözleşme imzalatmaya çalışan birine mi,
yoksa önce sizin nasıl bir telefona ihtiyaç
duyduğunuzu iyice anlayıp telefon çeşit-
leriyle ilgili sizi bilgilendirip sorularınızı
cevaplayan birine mi güvenip yatırımınızı
yaparsınız? Çözüm odaklı olan hesap yö-
neticilerinin her zaman müşterinin yerine
kendini koyup kendisine nasıl davranılması
gerektiğini bilmesi, nelere ihtiyaç duyabi-
leceğini kestirip yol gösterici davranması
gerekir.
5. Samimiyet
Müşteri ilişkilerinde samimiyet olmadan
uzun süreli kazan-kazan durumu yarata-
bilmek pek mümkün değildir. Müşterisini
gerçekten önemseyip bunu samimiyetle
gösterebilmek temel hedef olmalıdır. Bir
hesap yöneticisi düşünün ki sizinle sadece
işle ilgili durumlarda iletişime geçiyor, hiç
hatrınızı sormayıp sizinle özel bir bağ kur-
maya çalışmıyor.
Neden onunla çalışmak isteyesiniz ki?
Evet, makineler aracılığıyla iletişime geçi-
yoruz ama bu bizim de makineleşmemizi
gerektirmiyor. Hesap yöneticisi müşteri-
leriyle samimi oldukça müşterinin güven
duygusu artar. Güven duygusu arttıkça
sadakat duygusu güçlenir ve bu da müş-
terilerin bütçelerini daha çok size ayırması
anlamına gelir. Yani müşterinizi şirketinize
bağlamanın yolu samimiyetten geçer.
Bunlar sadece saygın bir hesap yönetici-
sinde önemli gördüğüm özelliklerden bir-
kaç tanesi. Bu özelliklerin üstüne pek çok
fazlasını katmak mümkün; sonuç odaklı
olmak, deneyimli, tutkulu, organize, ta-
kım çalışmasına yatkın… Önemli olan, bu
özelliklerin kombinasyonuna sahip olmak
ve bu özellikleri daimi olarak geliştirmek.
4x4 bir hesap yöneticisiyle hangi müşteri
çalışmak istemez?
13
2018/H1
REKLAMSTORE’A
MADWORDS DOPİNGİ!
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şir-
ketlerinden ReklamStore, müşterilerinin
doğru mecra üzerinden doğru kitlelere
ulaşabilmesine imkan sağlamaya devam
ediyor. Ajanslara, reklamverenlere ve yayın-
cılara daha gelişmiş ve kapsamlı çözümler
sunmak adına kendini devamlı olarak geliş-
tiren ReklamStore, şimdi de sosyal medya
ve arama motoru reklamcılığı alanında iddi-
alıbirkonumagelmehedefineyönelikattığı
adımla gündemde.
Bu doğrultudayepyeni bir satın alma haberi
ile 2018 yılına “merhaba” diyen ve reklam
teknolojileri girişimi MadWords’ü bünyesine
dahil eden ReklamStore, hedeflerini gerçek-
leştirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Diğer yandan dijital reklam platformu Rek-
lamStore, sosyal medya ve arama motoru
reklamcılığı için teknolojiler üreten ve 2011
yılında Facebook tarafından Marketing API
programına dahil edilen ilkTürk şirketi olma
unvanını taşıyan MadWords’ü satın alarak
var olan müşteri portföyüne daha fazla
ürün sunmayı da planlıyor.
MadWords, geliştirdiği Advermind plat-
formu ile Facebook, Instagram, Twitter
gibi farklı sosyal ağların yanında Google,
Yandex gibi arama motorları üzerinden de
daha etkili ve verimli reklam kampanyaları
oluşturarak reklam bütçelerini şirketlerin
iş hedeflerine göre optimize edebiliyor.
Yalnızca teknolojik çözümler geliştirme-
yen MadWords, bunun yanında benzersiz
operasyon deneyimi ile ana akım sosyal
medya platformlarının yanı sıra Snapchat,
Pinterest gibi daha niş pazarlara hitap eden
ağları da içine alan geniş bir yelpazede her
ölçekten reklam bütçesi için performans
bazlı medya hizmetleri sunuyor. Bunlara ek
olarak, Madwords’ün ajanslara özel geliştir-
diği “agency suite” ile de birçok ajansa da
white-label çözüm sağlanıyor.
Son 3 yılda 3. satın almasını gerçekleştiren
ReklamStore, daha önce de mobil reklam
platformu Rekmob ve izinli e-posta pa-
zarlama şirketi LeadFab’i bünyesine dahil
etmişti. Bu yeni gelişme ile birlikte oldukça
stratejik bir hamle yaptığı görülen Reklam-
Store’un kendi affiliate ağı, Demand Side
Platformu (DSP), display, native, mobil ve
video kanallarında performans odaklı çö-
zümlerine ek olarak veri yönetim platformu
ve yayıncılara sunulan Supply Side Platfor-
mu’nun (SSP) yanında artık sosyal medya
ve arama motoru reklamlarında da varlık
göstereceği rahatlıkla söylenebilir.
“Uçtan uca dijital reklam hizmetleri” söyle-
miyle yola çıkan ReklamStore, MadWords
ile birlikte artık mevcut müşterilerine çok
daha geniş kapsamda dijital reklam çö-
zümleri sunabilecek. MadWords markası
ve tüzel kişiliği sürdürülmeye devam edilir-
ken öte yandan girişimde yer alan ekip ise
çoktan ReklamStore ofisinde çalışmalarına
başladı bile.
ReklamStore CEO’su Şencan Özen, anlaş-
mayagöreMadWords’ündiğerürünüBuyin.
Social’ın dahil olmadığı satın alma ile ilgili
olarak düşüncelerini şu sözlerle belirtiyor:
“MadWords kurulduğu günden bu yana
hem teknoloji bakımından hem de vizyon
olarak doğru hamleler yapan değerli bir fir-
ma. Zaten çeşitli alanlarda partnerliklerimiz
mevcuttu. Bu satın alma ile beraber artık
sosyal medya ve arama motoru reklam-
cılığında da hizmet verir konuma gelmeyi
hedefliyoruz. Ölçülebilir iş hedefleri olan ve
ileri seviye diyebileceğimiz dijital reklamve-
renler için sunduğumuz çözümlerin kapsa-
mını genişletmekten dolayı çok mutluyuz.
MadWords’ün kendi ürettiği teknolojilerin
de mevcuttaki ürün ve hizmetlerimize sağ-
layacağı katkı da bizi çok heyecanlandırıyor
diyebilirim.”
2008 yılında kurulan ve Türkiye’de per-
formans pazarlamanın öncülerinden olan
MadWords’ün kurucusu Bora Akman ise
“ReklamStore ile birçok konuda ortak bir
bakış açısına ve yaklaşıma sahibiz. Kendi
kaynakları ile reklam teknolojileri geliş-
tirebilen ve kendi platformları üzerinden
performansa dayalı reklamcılık hizmetleri
sunabilen iki çok özel şirketin birbirinden
farklı kaslarını bir araya getirerek, güçlerini
birleştirmesi olarak görüyorum bu geliş-
meyi.” diyerek bu gelişmenin her iki taraf
için de stratejik bir öneme sahip olduğuna
dikkat çekiyor.
Ayrıca, “Bu birliktelikle beraber reklam
teknolojileri konusunda farklı deneyim ve
yetkinlikleri bir araya getirerek sadece ye-
rel pazarda değil uluslararası ölçekte eşine
az rastlanır bir değer yaratacağımıza ve
geliştireceğimiz yeni ürün ve hizmetlerin
bizi global rekabette çok özel bir konuma
taşıyacağına inanıyorum.” diyen Akman,
ReklamStore’un gelecek hedefleri hakkında
da ipuçları veriyor.
ReklamStore’un MadWords’ü satın ala-
rak hızlı bir giriş yaptığı 2018 yılının ilk
2018/H1
14
Performer’ında tüm bu bilgilere ek ola-
rak, ReklamStore CEO’su Şencan Özen ve
MadWords Kurucusu Bora Akman’ın satın
alma hakkındaki değerlendirmeleri ve yeni
dönem öngörülerini bulabilmeniz mümkün.
MadWords’ün kuruluş hikayesini
paylaşabilir misiniz?
MadWords, 2008 yılında kurucuları ara-
sında olduğum 41?29!’dan spin-off ede-
rek Türkiye’nin ilk performans pazarlama
ajanslarından biri olarak doğdu. İtiraf etme-
liyim ki o dönemdeki dijital reklam pazarı-
mız için oldukça erken ve biraz da romantik
bir başlangıçtı. 10 yıl önce Google reklam
ürünlerinin domine ettiği performans dün-
yası, Facebook’un kritik kitlelere ulaşmayı
başarmasıyla çok geçmeden değişti.
2010 yılında ajansımızın global ölçek-
te dikkat çeken reklam ölçeği nedeniyle,
Facebook tarafından özel bir programa
dahil edildik ve reklam platformuna API
erişimi elde eden az sayıdaki ayrıcalıklı iş
ortaklarından biri olduk. Bu bizim reklam
teknolojileri geliştiren bir ad tech şirketine
dönüşümümüzün de başlangıcı oldu. Deva-
mında Instagram, Twitter gibi diğer sosyal
platfomları da hizmet ve çözümlerimize
ekleyerek bugüne geldik.
MadWords’ün sunduğu
reklam çözümleri neler?
MadWords’ün mevcut hizmet ve çözüm-
lerini sosyal medya reklamcılığı ve arama
motorureklamcılığıbaşlıklarındatoparlaya-
biliriz. Sosyal medya reklamcılığı; Facebook,
Instagram,Twitter, Shapchat gibi sosyal ağ-
lar üzerinde gerçekleştirdiğimiz tüm reklam
çalışmalarını kapsıyor.
Sosyal medyada 10 yıl önce reklamveren-
lere vadedilen dünya bugün çok farklı; iyi
içerik ve etkileşimle organik olarak hedef
kitlelerine erişim eskisi gibi mümkün değil.
Ama çok gelişmiş reklam enstrümanları
ile her türlü hedef kitleye bu sosyal ağlar
üzerinden ulaşarak başarılı sonuçlar elde
etmek mümkün. Biz de hem operasyon
deneyimimiz hem de kendi geliştirdiğimiz
teknolojiler ile reklamverenlere bu plat-
formlarüzerindegeridönüşüyüksekreklam
kampanyaları hazırlıyor ve bu kampanyaları
yönetiyoruz. Sadece reklamverenler için
değil, bu platformlarda onlara hizmet veren
ajanslar için de özel çözümlerimiz var.
Arama motoru reklamcılığı ise artık rek-
lamverenler tarafından önemi anlaşılmış,
kendini ispat etmiş ayrı bir uzmanlık alanı.
Küçük emlak ofislerinden FMCG devlerine
kadar bugün her sektörden her ölçekteki
şirket, arama motorlarında görünür olmala-
rı gerektiğini biliyor. Biz de reklamlar aracılı-
ğı ile bunu sağlıyoruz.
Sosyal medya ve arama motoru
reklamcılığı markalar için neden önemli?
Müşterileriniz bugün nerede? Kendinizi bir
düşünün; cep telefonu, tablet ya da bilgisa-
yarınız başında ne kadar vakit geçiriyorsu-
nuz? Peki bu vakti en çok hangi uygulama
veya sitelerde harcıyorsunuz? Teklif ve su-
numlarımızda artık sosyal ağların ve arama
motorlarının neden önemli olduğunu anlat-
mak için artık vakit harcamıyoruz; “kullanıcı
sayısı şu kadar milyon oldu” ve “şu kadar
süre geçiriyorlar” vs. gibi noktaları sorgula-
yan ya da hala ikna olmaya ihtiyacı olan bir
reklamveren kaldığını sanmıyorum.
Bu mecraların asıl önemi bence reklam
yatırımı ve hedef kitleleri kontrollü şekilde
yönetebilme imkanı veriyor olmaları. Bugün
bu mecralarda günlük birkaç TL ya da yüz
binlerce TL bütçeli kampanyalar yapabili-
yorum. Nokta atışı yaparak falanca semtte
oturanülkeningelirseviyesienyükseksayılı
kişilerine de, ülke genelindeki tüm üniversi-
te öğrencilerine de ulaşabiliyorum. Bu mec-
ralar bu yüzden önemli bence.
Bora Akman,
Kurucu, MadWords
15
2018/H1
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
Performans pazarlama anlamında en
başarılı olduğunuz kampanyalara örnek
verebilir misiniz?
On yıl önce performans pazarlama dediği-
mizde bizimle aynı dili konuşabilen ilk müş-
terimiz ile hala çalışmaya devam ediyoruz.
Finans, otomotiv, telekom, inşaat ve son
birkaç yıldır özellikle e-ticaret sektörlerinde
pek çok reklamverenle birlikte çalışıyoruz.
Birkaç haftada dönüşüm maliyetlerini onda
birine indirdiğimiz dönüşüm kampanyaları
ya da sadece bir hafta sonunda tüm daire-
lerin satıldığı dev proje lansmanları yaptık.
Ancak böyle epik case’ler yerine başarıyı biz
reklamverenin uzun vadeli ölçülebilir iş he-
define ulaşması olarak tanımlıyoruz. Böyle
bakınca on yıldır aynı yaklaşımı benimse-
diğimiz reklamverenlerimizle gerçekleş-
tirdiğimiz tüm kampanyalarımızın başarılı
olduğunu söyleyebilirim.
Dijital pazarlamada ölçümleme
imkanı reklamverenlere ne gibi
avantajlar sağlıyor?
Bundan 20 yıl önceki sunumlarımıza cetvel
resmi koyup dijital dünyanın en büyük farkı
ölçülebilir olması diyorduk, ama açıkçası
bu daha çok lafta kalıyordu. Ülkemizde bu
ölçülebilir sektörün ölçülmeye başlanması
için bile yılların geçmesi gerekti. Gerçekten
ölçmeye başlayınca reklam yatırımımız ne-
reye gidiyor, kimlere ulaşıyoruz, reklamla
ulaştığımız bu potansiyel müşterilere nasıl
bir deneyim sunuyoruz, bunları görüyoruz
ve tüm bu süreci nasıl iyileştirebileceğimizi
düşünmeye başlıyoruz. Ölçüm sadece rek-
lam yatırımını optimize etmeyi değil müş-
teriyi ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı da
sağlıyor.
Sizce ReklamStore birlikteliği
MadWords’e neler kazandıracak?
ReklamStore ve MadWords, aynı vizyonu
paylaşan ve farklı alanlara odaklanmış
deneyim ve teknolojik varlıklara sahip iki
şirket. Hizmet ve ürünleri bir puzzle’ın
parçaları gibi birbirlerine uyuyor ve büyük
resimde daha bütünsel bir hizmet kurgusu
ve deneyimi sağlayabiliyoruz. Global ölçek-
te de bütün bu faklı deneyim ve teknolojik
yetkinlikleri bir çatı altında toplayabilen çok
az sayıdaki teknoloji şirketinden biriyiz. Bu-
nun yanında uzmanlıklarımızı bir araya ge-
tirdiğimizde beraberce geliştirebileceğimiz
birçok yeni ürün ve hizmet fırsatı olduğunu
görüyoruz ve bunları hayata geçirmek için
sabırsızlanıyoruz.
İlerleyen dönemlerde dijital reklamcılık
ve performans pazarlama alanında
ne gibi gelişmeler yaşanacağını
öngörüyorsunuz?
Tümdünyadaenhızlıgelişenalanlardanbiri
reklam teknolojileri konusu. Çünkü kullanıcı
alışkanlıkları yeni servislerle sürekli değişi-
yor ve bu alandaki oyun kurucular kuralları
sürekli değiştiriyor. Değişmeyen tek şey
gelişen bu platformların, reklamveren ve
mecralar arasındaki ilişkiyi yeniden tarif
ederek değer zincirini kısaltması ve arz-ta-
lep doğrultusunda şekillenen ücretlendirme
modelleri.
Bir yandan da bu mecraların en önemli
özelliklerin başında hedefleme imkanları
geliyorvebuözelliklerhepimizinkullanıcılar
olarak bıraktığı parmak izleri ve kişisel bilgi-
lerimize dayanıyor. Önümüzdeki dönemde,
düzenleyiciler tarafından bu platformlarda
kişisel bilgilerin kullanım şekli de tekrar
tarif edilebilir. Bu nedenle yakın gelecekte
kullanıcı izinlerine dayalı yeni hedefleme
seçenekleri ve reklam araçları bekleyebiliriz.
ReklamStore için MadWords
satın alması neden önem taşıyor?
MadWords, ReklamStore’un uzun süre ön-
cedentakipettiğivetanıdığı,kimizamanda
iş birlikleri yürüttüğü bir ad tech girişimiydi.
MadWords’ü bizim için benzerlerinden ayı-
ran nokta, Google, Facebook gibi platform-
Şencan Özen,
CEO, ReklamStore
16
2018/H1
lar üzerinden reklamcılık hizmeti vermeyi
mümkünkılanteknolojiyikendileriningeliş-
tirmiş olması. Bu da MadWords’ün aslında
tıpkı ReklamStore gibi reklam teknolojileri
firması olduğunu gösteriyor.
Buna ek olarak MadWords, ReklamStore’un
daha önceden ürün gamında bulunmayan
arama motoru ve sosyal medya reklamcılı-
ğı hizmeti ile müşterilerimize sunduğumuz
çözümlere de bir yenisini eklemiş oldu.
Üstelik MadWords’ün bu yeniliği, kendi
teknolojileriyle birlikte sunuyor olması da
aslında satın almanın gerçekleşmesinde rol
oynayan en önemli etkenlerden biri oldu
diyebilirim.
ReklamStore, arama motoru ve
sosyal medya reklamcılığına adım
atmaya nasıl karar verdi?
Bir süredir Google, Facebook gibi platform-
lar üzerinden reklamcılık hizmeti sunma
fikrini değerlendiriyorduk. Çünkü müşte-
rilerimize affiliate, display, native gibi çok
sayıda reklamcılık çözümü sunuyorduk ve
ürün gamını müşterilerimizin de ihtiyaçları
doğrultusunda bu yönde genişletme dü-
şüncesindeydik. Peki neden daha önceden
değil de 2018 yılı itibarıyla böyle bir adım
atmaya karar verildi diye sorulsaydı, Rek-
lamStore’un ad tech vizyonu ile bire bir
örtüşen bir ajansla henüz karşılaşabildik
diyebilirdim sanırım.
Çünkü MadWords’ün arama motoru ve
sosyal medya reklamcılığını kendi geliş-
tirdiği teknolojilerle yapabiliyor olması, bu
hizmeti ReklamStore için çok daha anlamlı
hale getiriyor. Bu satın alma yeniliğinin
hem ReklamStore hem de MadWords açı-
sından güzel gelişmelere önayak olacağını
düşünüyoruz.
MadWords hizmetleri ReklamStore çatısı
altında geliştirilmeye devam edilecek mi?
Elbette. Hatta tüm MadWords ekibi Rek-
lamStore ofisine taşınarak çalışmalarına
başladılar bile. Aralarına yeni arkadaşların
da katıldığı MadWords ekibi artık Reklam-
Store ailesi ile birlikte ürün geliştirmelerini
bir arada devam ettirecek. Bu şekilde, iler-
leyen zamanlarda müşterilerimiz için yeni
teknolojilere hep beraber imza atacağız.
MadWords’ün en çok hangi özelliğinin
ReklamStore partnerlerine fayda
sağlayacağını düşünüyorsunuz?
MadWords, pek çok özelliği ile ön plana
çıkıyor. Fakat özellikle kendi geliştirdikleri
agency suit aracının ReklamStore’un iş
birliği yaptığı partnerlerine fayda sağlaya-
cağını öngörüyorum. Bu özellik sayesinde
ajanslar müşterilerinin raporlamalarını,
kampanyaları, optimizasyonları white-la-
bel platform üzerinden yönetebiliyor ve
hizmet sağlayabiliyorlar. Bu platformu
daha önceden kullanmaya başlamış olan
pek çok MadWords müşterisi vardı, şimdi
bizimle birlikte bu araçtanyararlanan müş-
teri sayısının artacağını düşünüyoruz.
Çünkü ReklamStore hizmetlerini küre-
sel ölçekte sunuyor. Kendi geliştirdiğimiz
DSP’miz ile display, native, video alanla-
rında self-servis bir platform üzerinden
partnerlerimizin ihtiyaçlarına çözüm-
ler üretiyoruz. Önümüzdeki dönemde
DSP’mize arama motoru ve sosyal medya
reklamcılığını da entegre edeceğiz ve bu
sayede artık müşterilerimiz aynı panelden
diledikleri reklamcılık yöntemine ulaşabile-
cekler. Yabancı pazarlara arama motoru ve
sosyal medya reklamcılığı hizmeti sunmak,
MadWords açısından da yeni bir deneyim
olacak.
ReklamStore’un bundan sonrası için
hedeflerinden söz edebilir misiniz?
Küresel arenada hizmet veren ad tech
şirketi kimliğimizi güçlendirmeye devam
edeceğiz. Bu hedefe yönelik olarak açtığı-
mız Dubai ve İsrail ofislerimizin yanı sıra
Türkiye’deki ekibimizin de bir kısmı yurt dı-
şındaki müşterilerimize ReklamStore tek-
nolojileriyle reklamcılık hizmetleri sunuyor.
Bu çizgi doğrultusunda, dijital performans
sağlayan hemen her ürünü içeren bir ad
tech platformu olmak istiyoruz. MadWords
satın almasının da zaten bu amaca yönelik
atılmış bir adım olduğunu söyleyebilirim.
Oluşturduğumuz teknolojiyi önce Türkiye
pazarında kullanıma sunuyoruz ama yurt
dışında da satıyoruz. Dijital performans
sağlayan her ürünü içeren küresel bir ad
platformu olmak istiyoruz.
17
2018/H1
İnternet teknolojilerinin tüm dünyada
yaygınlaşması ile birlikte online güvenliğin
sağlanması adına düzenlemelerin yapıl-
ması zorunlu hale gelmiş durumda. Üstelik
teknolojik yeniliklerin çok hızlı bir şekilde
dönüşüm göstermesi ile söz konusu dü-
zenlemelerin ihtiyaç ve beklentilere en
uygun biçimde yeniden tasarlanmaya uy-
gun olması da son derece kritik bir önem
taşıyor.
Veri trafiğinin en yoğun olduğu
coğrafyalardan biri olan Av-
rupa’da da veri trafiğinin
akışını ve kişisel verilerin
güvenliğini sağlamak
üzere bir süredir ça-
lışmalar sürdürülüyor.
Diğer yandan Avrupa
Konseyi ve Avrupa
Komisyonu tarafından
yürütülen ve General
Data Protection Re-
gulation (GDPR), yani
Genel Veri Koruma Tüzüğü
(GVKT) adı verilen söz konu-
su çalışmaların 14 Nisan 2016
tarihinde onaylandığı biliniyor.
2016 yılında kabul edilen GVKT’nin
yürürlüğe gireceği tarih ise 25 Mayıs 2018
olarak belirlenmişti.
Bu doğrultuda, Türkiye merkezli web si-
telerinin özellikle Avrupa ülkelerine bilgi
toplama hizmetlerinin sunabilmesi, ve-
rilerin sınır ötesi paylaşımının gerçekleş-
tirilebilmesi gibi noktalarda etkinliklerini
sürdürebilmeleri açısından Avrupa Parle-
mentosu’nda kabul edilen GVKT’nin yürür-
lüğe girmesiyle birlikte birtakım noktaları
göz önünde bulundurmalarında büyük fay-
da olduğu görülüyor.
İ ş t e
online kullanıcıların web ortamında bı-
raktıkları ayak izlerini korumaya almak ve
kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlamayı
amaç edinen GVKT ile gündeme gelen dü-
zenlemeler ve Türkiye’deki web siteleri için
karşılıkları...
GVKT ile Gelen Önemli Değişiklikler
Tüzükteyapılan değişikliklerin içeriğine ba-
kıldığında, tüm maddelerin aslında kişilerin
kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olma-
larını sağlamaya yönelik olduğu sonucuna
ulaşmak mümkün. Öte yandan işlenen
verilerin üzerindeki düzenlemeleri de
kapsayan çalışmada yer alan bazı
önemli değişiklikler şu şekilde
sıralanabilir:
Unutulma hakkı: Düzen-
leme ile veri sahibi ola-
rak tanımlanan kişilere,
kendilerine ait hesap-
ların ve verilerinin veri
sorumluları (web si-
teleri gibi online plat-
formlar) tarafından
silinmesi, yani unutul-
ma hakkı tanınıyor. Buna
göre gerçek kişiler, eğer
isterlerse hesapları ve kişisel
verilerini sildirebilirler.
Ancak elbette bu hakkın kullanı-
labilmesi için de birtakım hallerin ge-
çerli olması gerekiyor. Kişisel verilerin elde
edildiği ya da işlendiği amacın geçerliliğini
yitirmesi, verilerin işlenmesi için bir yasal
nedenin olmaması, verilerin işlenmesi sü-
recinin hukuka aykırı olması gibi gerekçeler
sözü edilen hallere örnek olarak verilebilir.
GENEL VERİ KORUMATÜZÜĞÜ (GDPR)
HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
18
2018/H1
Taşınabilirlik hakkı: Verilerin saklandığı
sunucular değiştirildiğinde verilerin yeni
bir sunucuya aktarılması durumunu ifade
eden bu düzenleme, kişilere ait verilerin
veri sorumluları tarafından başka bir veri
sorumlusuna aktarılması hakkına işaret
ediyor.
Gizlilik politikalarının kişilere aktarılması:
Verilerin işlenmesi için veri sahiplerinin
kesin rızasının olması gerekiyor. Rıza için
gerekli koşulların yerine getirilmesi için ise
veri sahibinin kendisine ait verilerin işlen-
mesini onayladığını gösteren elektronik
veya basılı, yazılı ya da sözlü bir bildirimin
mevcut olmalı. Buradan yola çıkıldığında,
tüm gizlilik politikalarının veri sahibine açık
ve anlaşılır bir biçimde aktarılmış olması
gerektiği net bir şekilde anlaşılabilir.
Veri ihlallerinin bildirilmesi: Kişisel verilerin
güvenliği konusunda herhangi bir tehdit ile
karşı karşıya kalındığı durumlarda veri so-
rumluları, durum öngörüldükten sonra 72
saati geçirmemek koşuluyla kişisel verilerin
ihlalini denetleyen kuruma durumu bildir-
mekle yükümlü.
Tek durak noktası mekanizması: Veri so-
rumlusu ile veri işleyen farklı ülkelerde
bulunsalar bile veri sorumlusu ya da veri
işleyenin ana işletmesinin bulunduğu AB
üyesi ülkenin denetleme kuruluşu, AB
genelindeki veri işleme faaliyetleri için de-
netleme yapabilir. Buna karşın, kamu ya da
özel kuruluşlar tarafından kamu yararına
yürütülen veri işleme faaliyetleri için öncü
bir denetleyici kuruluş ve tek durak noktası
mekanizması uygulanmaz.
Gizlilik etki değerlendirmesi: Veri işleme
faaliyetlerinin kapsamı, amaçları ve işlemin
yapıldığı ortam, veri sorumlularının hak ve
özgürlüklerini riske atacak potansiyel ba-
rındırıyorsa, veri sorumlusu işleme süreci-
nin kişisel verilerin korunması anlamında
etkisini belli kriterler odağında değerlendir-
mek durumundadır.
İdari para cezası ve kanun yolları: Mev-
zuata aykırı işlemlerin gerçekleştiği tespit
edilen firmaların dünya çapındaki yıllık
cirolarının yüzde 4’üne varan oranda para
cezasına çarptırılması gibi sonuçlar söz
konusu olabilir. Bunun yanı sıra, maddi ya
da manevi zarara uğrayan herkes bu firma-
lardan tazminat talep etme hakkına sahip
olur.
HangiTür Kişisel Veriler GVKT Kapsamına
Giriyor?
Sözü edilen Genel Veri Koruma Tüzüğü,
veri sahiplerinin konu olduğu kişisel bilgi-
lere düzenleme getiriyor. Ancak kişisel veri
kapsamına nelerin girdiği konusunu net-
leştirmekte büyük fayda var. Buna göre, bir
bireyi dolaylı olarak tanımlamak için kulla-
nılabilecek her tür bilgi, kişisel veri olarak
tanımlanıyor. Dolayısıyla isim, adres, kimlik
numarası gibi bilgileri barındıran kimlik
kartları, elektronik ortamda saptanmış
konum bilgileri, IP adresleri, cookie’ler, sağ-
lık verileri, biyometrik veriler, ırk ve köken
bilgisi, siyasi yaklaşım ve cinsel yönelim
gibi bireyler hakkında ayrıntı veren verilerin
GVKT kapsamına girdiği söylenebilir.
Web Siteleri GVKT’ye Nasıl Uyumlu Hale
Getirilebilir?
Avrupa Birliği tarafından onaylanan ve
yakın zamanda yürürlüğe girecek olacak
GVKT, temelde kullanıcıları odağına alan
düzenlemeler içeriyor. Avrupalı vatandaş-
ların verilerini işleyen Avrupa Birliği mer-
kezli ya da Avrupa Birliği merkezli olmayan
firmaların ise bir an önce tüzükte belirtilen
koşulları yerine getirmek üzere hazırlıklara
başlamaları gerekiyor.
Peki yönetmeliğe uygun olduğunuzdan
nasıl emin olabilir/web platformunuzu tü-
zükte belirtilen kurallara nasıl uyumlu hale
getirebilirsiniz?
Öncelikle veri sorumlularının ve veri işle-
yenlerin tüm kişisel verilerin korunmasın-
dan sorumlu veri koruma görevlileri ata-
ması gerekiyor. Ayrıca güvenlik düzeyinin
artırılması için siber güvenlik programları-
nın oluşturulmasında da büyük yarar var.
Buna ek olarak, hem veri işleyenler hem de
veri sorumluları, veri işleme standartlarının
korunduğundan emin olmalı. Bunun için de
elbette güvenilirliğin belgelenmiş olması
gerekiyor. Tüm kullanıcı verilerinin saklan-
ması ve işlenmesi için verilerin gerçek sa-
hiplerinin onayının alınması ise tüzüğün en
önemli maddesi olduğundan tüm firmalar
için kritik olan noktayı oluşturuyor.
19
2018/H1
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
KUVEYTTÜRK’ÜN 40YIL HATIRLI
MOBİL ZENGİN MEDYA PROJESİ
Bankacılık sektöründe uzun yıllardır hiz-
met veren Kuveyt Türk, finans çözümlerini
yenilikçi ve teknolojik yaklaşımlarla zen-
ginleştirmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda
hayata geçirilen pek çok uygulamadan
biri olan SeninBankan.com.tr kampanyası,
Kuveyt Türk’ün yeni nesil dijital bankacılık
anlayışı ile gelenekseli birleştirme hedefine
yönelik kurgulandı. Söz konusu kampanya
ile kullanıcılarla hem fiziksel hem de dijital
kanallar aracılığıyla etkileşimin artırılması
amaçlandı.
5.200.000 GÖSTERİM
Kampanya fikri; mobil cihazların günlük
hayattaki öneminin farkında olan Kuveyt
Türk’ün kullanıcılarla mobil kanallar üze-
rinden buluşması çıkış noktasından doğdu.
Bu motivasyon doğrultusunda şekillenen
kampanyanın hem kullanıcıların ilgisini
çekmesi hem de pratiklik kavramına işaret
etmesi bekleniyordu.
Skala Medya ile geliştirilen “Kahven Ban-
kandan” kurgusuna sahip kampanyada
mevsim sıcaklıklarına odaklanıldı. Müşteri
ihtiyaçları ve beklentilerini ön planda tutan
Kuveyt Türk’ün kış mevsiminde de kullanı-
cıları düşündüğü vurgulanmak istendi. Kul-
lanıcıların özellikle soğuk havalarda dijital
bankacılık çözümlerine ihtiyaç duyduğu
içgörüsüyle hareket edilen kampanyanın
hedefine ulaşabilmesi için ReklamStore’un
yenilikçi reklam teknolojilerine başvuruldu.
Mobil ve web’de oldukça özellikli hedefle-
me teknolojilerine sahip olan dijital reklam
platformuReklamStore’unmobileözel “sı-
caklık” hedefleme çözümü, Kuveyt Türk’ün
kullanıcılarına hem inovatif hem de etkile-
yici reklamlarla ulaşabilmesine olanak sağ-
ladı. Buna göre, mobil cihazlar aracılığıyla
ortam sıcaklığının 10 °C ve altında olduğu
konumda bulunan kullanıcılar hedeflendi.
Bu sayede soğuk havanın etkisindeki kulla-
nıcılara premium mobil mecralarda Kuveyt
Türk reklamları gösterildi.
1200 FORM
Yağmur veya kar yağışı efekti bulunan
reklamlarla karşılaşan kullanıcılara böyle
soğuk havalarda hem bankanın hem de
kahvenin istedikleri zaman ayaklarına ge-
lebileceği mesajı verildi. Tek bir dokunuşla
bankacılık hizmetleri ve kahve ikramına
ulaşılabileceği vadedilen mobil reklamlarla
etkileşime geçildiğinde kullanıcılardan kar-
şılarına çıkan formu doldurmaları istendi.
İsim ve iletişim bilgileri elde edilen kullanı-
cılara ücretsiz kahve ikramı için gerekli olan
promosyon kodu iletildi.
250TÜRK
KAHVESİ SİPARİŞİ
SeninBankan.com.tr müşterisi olan kulla-
nıcılar, promosyon kodları ile birlikte giriş
yaptıkları Ofix.com’dan Türk kahvelerini
ücretsiz olarak sipariş edebildiler. Kuveyt
Türk’ün SeninBankan.com.tr kampanyası
kapsamında gösterilen mobil reklamlar
sayesinde ise 5 milyon 200 bin gösterim
elde edilirken 1200 form dolduruldu ve
250 adet Türk kahvesi siparişi verildi. Öte
yandan sıra dışı bir bankacılık deneyimi
yaşarken kahve ikram edilen kullanıcıların
Kuveyt Türk ile aralarındaki bağ güçlendi-
rilmiş oldu.
20
2018/H1
DOĞUŞ DIGITAL PROGRAMATİK SATIŞ DİREKTÖRÜ
MURAT ALTUNTAŞ İLE ONLINEYAYINCILIK VE
PROGRAMATİKTEKNOLOJİSİNİ ELE ALDIK
DoğuşYayın Grubu olarak televizyon,
internet, radyo ve dergi olmak
üzere birçok medya kolunda faaliyet
göstermektesiniz. Bizlere DoğuşYayın
Grubu bünyesindeki markalarınızdan
bahsedebilir misiniz?
DoğuşYayın Grubu bünyesinde StarTV, NTV
ve Kral TV gibi TV kanalları, NTV Radyo ve
Kral FM gibi radyolar, Vogue ve GQ dergi-
leri, startv.com.tr, puhutv.com.tr, ntv.com.
tr, ntvspor.net, kralmuzik.com.tr, vogue.
com.tr ve GQ.com.tr gibi internet mecraları
bulunuyor. Biz dijital reklam satışı olarak
internet mecralarımızın reklam envanterin
satışından sorumluyuz.
puhutv’de yayınlanan Fi dizisi ile
Türkiye’nin en çok izlenen online dizisi
olma başarısını elde ettiniz. Bizlere
puhutv’nin mobil uygulamasının
içeriğinden, uygulamanın indirilme
oranlarından ve kullanıcı kitlesinden
bahsedebilir misiniz?
puhutv ile kısa bir sürede büyük bir başarı
elde ettik. Aylık 11 milyon tekil kullanıcı ve
uygulama tarafında 4,6 milyon indirme
ve 2,2 milyon aktif kullanıcımız var. Bün-
yemizdeki başarılı platformlara lokal ve
ücretsiz bir dizi portalı daha eklemiş olduk.
puhutv içerisinde bulunan dizi ve filmler,
farklı yapımcı ve kanal anlaşmaları saye-
sinde geniş bir içerik sunabiliyoruz.
İlk orijinal içeriğimiz Ay Yapım ile Fi dizisi
oldu. Fi dizisinin tekil izleyici sayısı toplam-
da 22 milyon kullanıcıyı geçti. Şahsiyet ve
Dip ile portalımıza bu sene iki orijinal içerik
daha eklemiş olduk. Fi’de de olduğu gibi bu
diziler sadece puhutv üzerinden izlenebili-
yor ve bu hizmet ücretsiz olmaya devam
ediyor.
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen
haber portallarından biri olan NTV’de
kullandığınız reklam teknolojileri ve
istatistikleri hakkında kısaca bilgi
verebilir misiniz?
NTV’de olduğu gibi tüm network’te reklam
sunucusu olarak Google DFP’yi ve bunun-
la bağlantılı olarak programatik platform
olarak Google AdX’i kullanıyoruz. Ek olarak
video ve standart display alanlarında farklı
programatik platformları değerlendirme-
ye çalışıyoruz. Data yönetimi konusunda
Oracle BlueKai ile ilerliyoruz. Network içe-
risindeki big data’yı yönetebilmek ve mo-
netize etmek amaçlı mecralarımızdan elde
ettiğimiz verileri bu platform ile kampanya
optimizasyonunda kullanıyoruz.
Programatiğin yayıncı envanterlerinin
ilerleyen zamanlardaki gelişimi sizce
hangi yönde olacak?
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
programatik harcamalar artıyor. Buna ko-
nuda Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülke-
ler gidişat ile ilgili bir fikir veriyor.Türkiye’de
programatik çok önem kazandı ve reklam
bütçelerin programatiğe kaymasıyla bera-
ber son yıllarda çok hızlı büyüdü. İleriki yıl-
larda bu büyüme trendi devam edecektir.
Platformların sunduğu özellikler ve geliştir-
meler sayesinde hemyayıncılar için hem de
müşteriler için vazgeçilmez olacaktır.
Sektördeki küçük ve orta ölçekli
yayıncılara verimliliklerini artırmaları için
neler önerirsiniz?
Programatik tarafta özellikle reklam alan-
larının performansı çok önemli. Alanların
eCPM oranlarını ve sonuçta reklam gelirini
belirleyen unsurlar da en önde geleni. Tür-
kiye’deki düşük eCPM oranlarını iyileştirici
adımlar almak gerekiyor. İlk aşamada ya-
yıncılara tavsiyem, alanları en iyi şekilde
optimize etmeleri yönünde. Bununla ilgili
olarak viewability, brand safety ve ad fraud
gibi kavramları da dikkate almak gerekiyor.
Murat Altuntaş, Doğuş Digital,
Programatik Satış Direktörü
21
2018/H1
MMATÜRKİYE 2017YILI MOBİL
REKLAM ARAŞTIRMASI
Mobil pazarlama teknolojilerinin gelişti-
rilmesi yönünde çalışmalarını sürdüren
Mobil Pazarlama Birliği (MMA) Türkiye ve
Nielsen Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen
MMA Türkiye 2017 Mobil Reklam Harca-
ma Araştırma raporu verileri kamuoyu ile
paylaşıldı. Son yıllarda mobil kullanımın
hızlı bir ivme kazanmasıyla giderek önem
kazanan mobil reklamlara yapılan yatırım-
ların da buna paralel olarak artış gösterdiği
gözlemleniyor.
MMA Türkiye 2017 Mobil Reklam Harcama
Araştırma raporunda mobil reklam göste-
rim adetleri ve yatırım tutarlarının yanı sıra
tercih edilen mobil kanallar, öne çıkan rek-
lam türleri, sektörel dağıtımlar gibi önemli
veriler yer alıyor. Açıklanan verilere göre,
2017 yılında mobil mecralara yapılan rek-
lam yatırımları ilk defa toplamda 1 milyar
seviyesini aştı ve 1 milyon 205 milyon TL
olarak gerçekleşti. Ayrıca yüzde 65’lik paya
ve 783,45 milyon TL’lik bir yatırım miktarı-
na ulaşan display reklamların diğer mobil
reklam türleri arasından ön plana çıktığı
sonucuna ulaşıldı.
Bununyanı sıra, display kategorideyer alan
banner, rich media gibi gösterim ve tıklama
bazlı reklamlara yapılan yatırım miktarı da
518,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
YouTube, sosyal medya videoları ve lokal
yayıncıların mecralarında yer alan videola-
rın da dahil olduğu tüm display reklam tür-
leri altında değerlendirilen video reklamlar
ise 265,2 milyon TL yatırım ile söz konusu
pastadan yüzde 22 pay aldı.
Copyright©2017TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
5
Satış	Kanalı	Impression	Ağırlık	DağılımıSatış	Kanalı	Gelir	&	Reklam	Bütçe	Dağılımı
Toplam	68.2	Milyar	reklam	gösterimi	üzerinden	hesaplanmıştır.
%0
%10
%20
%30
%40
%50
%60
%70
%80
%90
Premium Premium
%75
Programatik Programatik
MMA	Mobil	Reklam	Harcama	Araştırması	-	Lokal	Yayıncılar	
Kanal	Üzerinden	Gelir	&	Gösterim	Karşılaştırması	2017
%25 %45%55
Toplam	277,2	Milyon	TL	üzerinden	hesaplanmıştır.
Copyright©2017TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
7
%59
Display
%17
Native
Reklam		
Tipi		
Harcama		
Ağırlık		
Dağılımı
MMA	Mobil	Reklam	Harcama	Araştırması	-	Lokal	Yayıncılar	
Reklam	Tipi	Gelir	Karşılaştırması	2017	-	Total
Toplam		277.2	Milyon	TL	üzerinden	hesaplanmıştır.
%24
Video
Copyright©2017TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
4
Satış	Kanalı	Gelir	&	Reklam	Harcaması Satış	Kanalı	Impression	Hacmi
Toplam	277.2	M!
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Premium
206.9	M!
Premium
31	B
Programatik
70.3	M!
Programatik
MMA	Mobil	Reklam	Harcama	Araştırması	-	Lokal	Yayıncılar	
Kanal	Üzerinden	Gelir	&	Gösterim	Karşılaştırması	2017
37.2	B
Toplam	68.2	B
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
22
2018/H1
Öteyandan mobil arama motorlarında ger-
çekleşen reklam yatırımlarının da 421,87
milyon TL olduğu sonucuna ulaşıldı. Son
zamanların üzerinde en çok durulan ve
satın alma sürecinin programatik yolla
gerçekleştirildiği mobil reklamlara olan ya-
tırımların toplamı ise 509,3 milyonTL oldu.
Bunun yanı sıra native, yani doğal reklam
yatırımlarının 48,21 milyon TL seviyesinde
olduğu da rapordan çıkan bir diğer detay.
2017 yılında lokal yayıncılara 277 TL düze-
yinde mobil reklam yatırımı yapıldığı göz-
lemlendi. Bu yatırımların premium reklam-
larda gerçekleşen 206,9 milyon TL’lik kısmı
karşılığında ise 31 milyar görüntülenme
sayısına ulaşıldı. Diğer yandan lokal yayın-
cılardaki programatik reklam yatırımlarının
70,3 milyon TL olduğu ve 37,3 milyar gö-
rüntülenme gerçekleştiği sonucu ortaya
çıktı. Tüm bu bilgilere ek olarak, mobil
sosyal medya yatırımlarının da 325 milyon
TL’nin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
Lokal yayıncılara yapılan sektörel baz-
lı mobil reklam harcamalarının yüzdesel
dağılımına bakıldığında ise iletişim sek-
törünün yüzde 16 oran ile birinci sırada,
inşaatın yüzde 13 ile ikinci ve yayıncılık
sektörünün de yüzde 11 ile üçüncülüğü ele
aldığı sonucuna ulaşılabilir. Bunun yanında
aynı yüzdeye sahip olan perakendecilik ve
finans sektörlerinin de yüzde 10 ile dör-
düncü sırayı paylaştığı bilgisi raporda pay-
laşılan verilerden. Sıralamadayer alan diğer
alanların ise yüzde 6 ile otomotiv, yüzde 5
ile kozmetik ve kişisel bakım, yüzde 5 ile
holdingler, yüzde 4 ile gıda ve yüzde 3 ile
tekstil sektörleri olduğu görülebilir.
Kaynak: MMATürkiye 2017 Mobil Reklam Harcama
Araştırması
Copyright©2017TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
12
MMA Mobil Reklam Harcama Araştırması - Lokal Yayıncılar
App vs Mobile Web Gelir & Gösterim Hacmi Karşılaştırması 2017
App vs Mobile Web Gösterim Ağırlık Dağılımı App vs Mobile Web Bütçe Dağılımı
%0
%10
%20
%30
%40
%50
%60
%70
%80
%90
Mobil Web
%57
Mobil Web
%53
App
%43
App
%47
Network	'	lerden	gelen	ve	işletim	sistemi	detayı	verilen	kullanımlar	üzerinden	hazırlanmıştır.
Copyright©2017TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
9
%0
%10
%20
%30
%40
%50
Gelir
Gösterim
Standard	Banner
%47 %77
Pre-Roll
%24 %2
Native
%17 %13
MMA	Mobil	Reklam	Harcama	Araştırması	-	Lokal	Yayıncılar	
Reklam	Kreatif	Tipine	Göre	Gelir	ve	Gösterim	Yüzdesel	Dağılımı	2017-	Total
Gelirler	toplam	277.2	Milyon	TL	
üzerinden	hesaplanmıştır.	
Gösterimler	toplam	68.2	Milyar	reklam	
gösterimi	üzerinden	hesaplanmıştır.
%60
%70
%80
%90
Full	Page
%12 %8
Copyright©2017TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
8
%0
%5
%10
%15
%20
%25
İletişim İnşaat
%16
%13
Yayıncılık
%11
Perakendecilik
%10
Finans
%10
Otomotiv
%6
Kozmetik	
Ve	
Kişisel	Bakım
%5
Holdingler
%5
Gıda
%4
Tekstil
MMA	Mobil	Reklam	Harcama	Araştırması	-	Lokal	Yayıncılar	
Sektör	Bazlı	Harcama	Yüzdesel	Dağılımı	2017
Toplam	277,2	Milyon	TL	üzerinden	hesaplanmıştır.
%30
%35
%40
%3
23
2018/H1
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
İHLAS HOLDİNG DİJİTAL VARLIKLAR GENEL
MÜDÜRYARDIMCISI SIRRI SÖZTUTAN İLE DİJİTAL
REKLAMYÖNETİMİ ÜZERİNE KONUŞTUK
Merhaba Sırrı Bey, öncelikle kendinizi bi-
raz tanıtabilir misiniz?
Merhabalar. 22 yıllık çalışma hayatımda
benim için gurur verici bir durumu sizlerle
paylaşmak istiyorum. Çalışma hayatıma
İhlas grubunda başladım ve kariyer ba-
samaklarını çıkmaya aynı grupta devam
ediyorum. Eğitimimi iktisat alanında ta-
mamladıktan sonra muhasebe ve finans
alanında yüksek lisansımı tamamladım.
Daha sonra gerekli süreçleri tamamlayarak
2009 yılında mali müşavir oldum ve ardın-
dan SPK lisansları-
mı tamamlayarak
halka açık şirketle-
rimizde orta düzey
yönetici olarak
görev aldım. Kısa-
cası stajyer olarak
başladığım İhlas
grubunda bugün
grup şirketlerin-
den Dijital Varlık-
lar’ın Genel Müdür
Yardımcısı olarak
görev yapmak
benim için kıvanç
duyulacak bir ba-
şarı hikayesidir.
Farklı sektörlerde
faaliyet gösteren
İhlas Holding’de
dijital varlıklar
tarafında neler
yapıyorsunuz?
Sizin de belirttiği-
niz üzere İhlas Holding çok çeşitli sektör-
lerde faaliyet gösteriyor. Ancak bu sektörler
içerisinden medya sektörü, grubumuzun ilk
faaliyet gösterdiği lokomotif sektörlerden
birisidir. İlk göz ağrımız Türkiye Gazete-
si’dir. Daha sonra televizyon yayıncılığında
TGRT, haber ajansında ise İHA markalarını
İhlas Medya’ya kazandırdık. Bugün her üçü
de medya sektöründe kendi alanında ilkler
arasında yerini almakta ve sesini duyur-
maktadır.
Dijital Varlıklar’a gelince; 2013 yılından bu
yana şirketimize ait medya kuruluşları-
nın dijital operasyonlarının yönetimini bir
araya getirdik ve bu yeni organizasyona da
“Dijital Varlıklar” ismini verdik. Bu organi-
zasyonun kurulmasından bugüne gelişinde
Dijital Varlıklar bünyesinde bulunan medya
şirketlerimizin internet sitelerinin içerik ve
reklam yönetimi Dijital Varlıklar tarafından
yapılmaktadır. Ayrıca tematik site olarak da
kadınlara hitap eden mavikadin.com adın-
da bir sitemiz var. Bunun dışında tematik
sitelerimiz arasına katmayı planladığımız
yeni projelerimiz de var.
Reklam alanlarından daha fazla verim
alabilmek adına hangi noktalara önem
veriyorsunuz?
Reklamcılık sektörü hızlı bir şekilde dijital
reklamcılık dediğimiz programatik rek-
lama doğru ilerleyişini sürdürse de hala
premium reklamcılık, gelir açısından daha
verimli olduğundan reklam alanlarımızda
ilk önceliği premium reklam tarafına ve-
riyoruz. Ancak premium reklamcılık yavaş
yavaş programatik üzerinden yönetilmeye
başlanıyor. Kısa zamanda tüm reklamların
programatik üzerinden ilerleyeceği görülü-
yor. Reklam ajansları da ayakta kalmak için
yatırımlarını programatik tarafa yapmaya
başladılar.
Programatik tarafta ise reklam alanları-
nın görünürlük durumuna göre Google’ın
Ad Exchange platformundaki hesabımız
üzerinden çeşitli kurallar belirleyerek rek-
Sırrı Söztutan, Dijital Varlıklar Genel Müdür Yardımcısı
24
2018/H1
lam yönetimini optimize ediyoruz. Ad Ex-
change platformu tam bir reklam borsası.
Reklam alanları için oluşturulan kuralları
ve belirlenen fiyatları etkileyen birçok et-
ken var. Bu etkenlere göre doğru hamleler
yaparak reklam borsası dediğimiz bu mec-
radan en iyi geliri kazanma olasılığımız var.
Bu platform üzerinden prefered ve open
auction anlaşmalar da yapıyoruz. Ayrıca
3. parti dediğimiz dijital reklam platform-
larıyla yaptığımız özel anlaşmalarla çeşitli
reklam modellerinde çalışmalar yapıyoruz.
Bazı durumlarda 3. parti reklam şirketle-
riyle yaptığımız anlaşmaya göre passback
yaparak veya belirli alanlarda doğrudan yer
vererek reklam alanlarımızdaki geliri opti-
mize etmeyi amaçlıyoruz.
ReklamStore ile ne kadar süredir çalışı-
yorsunuz? Birlikte yaptığınız çalışmalara
kısaca değinebilir misiniz?
ReklamStore ile 2017 yılı Ağustos ayından
beri çalışıyoruz. Alternatif yeni reklam mo-
delleri tekliflerine “hayır” diyemediğimiz
ReklamStore ile yaptığımız çalışmalardan
ve sonuçlarından memnunuz. Türkiye’nin
en iyi kadın sitelerinden olan mavikadin.
com sitemiz ile başlayan iş birliğimizi, 2018
yılı içerisinde tüm sitelerimize yayarak iler-
lemeyi planlıyoruz.
Bir dijital reklam yöneticisi olarak online
yayıncılığa ilgi duyanlara tavsiyeleriniz
neler olabilir?
Yeni medya yayıncılığı olarak bilinen onli-
ne yayıncılık, görünüşte basılı yayıncılığa
göre maliyeti az ve daha kolay bir iş gibi
algılanıyor; ama gerçekte bu tam da öyle
değil. Aksine yatırım ve sabır isteyen bir
iş. Yeni bir site ile iddialı bir yayıncılık yap-
mayı planlayanlar, bu iş için iyi bir yazılım
ve içerik için de alanında uzman editörler
barındırmalı. İlk başta yaklaşık bir yıl kadar
bir süre bu yatırımdan maddi anlamda dö-
nüş beklenmemelidir. Çünkü SEO’ya uygun
içeriklerle arama motorları nezdinde iyi bir
yer edindikten sonra trafik almaya başla-
yacaklardır.
Bu trafik, iyi bir reklam yönetimiyle gelire
dönüşecektir. Ama dediğim gibi bu sü-
reç minimum bir yıllık bir teknik ve içerik
yatırımı gerektiriyor. Tabii yayıncılık için
düşünülen alan da önem arz ediyor. Çok
işlenmemiş bir alan bulunursa; SEO’ya
uygun, özgün içeriklerle başarıya ulaşmak
çok daha hızlı olacaktır. Başlangıçta bu işe
gönül vermiş bir ekip gerekiyor. Sonrasında
beklediğinizin üzerinde kazanç sağlaya-
bilirsiniz. Tabii bunun için de içeriklere her
gün yenileri eklenerek sitenin yayıncılık an-
lamında güncel tutulması gerekiyor.
25
2018/H1
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
REKLAMVERENLER İÇİN BÜYÜK
VERİTERMİNOLOJİSİ
Büyük veri, yani online kullanıcıların web
ortamında bıraktığı tüm ayak izleri; ihtiyaç
ve beklentilere odaklı reklam çalışmaları
kurgulayabilmeyi son derece kolaylaştıran
kritik bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.
Kullanıcı verileri, reklamverenlerin hem
tüketicilerin ilgisini çekebilecek mecralarda,
dikkate değer reklam gösterimleri yapa-
bilmelerine hem de dönüşüm oranlarını
artırabilmelerine imkan sağladığı için her
geçen gün daha da önem kazanıyor.
Tüketici gruplarını hedefleyerek dijital
reklam çalışmaları yapmaya önayak olan
büyük veri dünyasına daha da hakim ola-
bilmek için ise temel kavramları bilmekte
büyük fayda var. İşte önümüzdeki yılların
en önemli dijital reklam trendleri arasın-
daki yerini koruyacak gibi görünen büyük
veri hakkında bilinmesi gereken başlıca
terimler…
ACIDTesti
Değerlik, tutarlılık, izolasyon ve dayanıklılık
durumunu belirlemek üzere verilere uygu-
lanan bir tür test. Bu test, adını atomicity,
consistency, isolation ve durability değiş-
kenlerinin baş harflerinden alır.
Aggregation
Veri yığınlarının araştırılma, bir araya geti-
rilme, kümelendirilme ve sunulması süreci
olarak tanımlanabilen aggregation, parça
ve bütün ilişkisi kurmayı sağlar.
Algoritma
Bir veri kümesi-
nin analiz edildiği
yazılım üzerinde
yer alan matema-
tiksel formüller,
algoritmayı oluş-
turur. Algoritma-
lar, belirlenen bir
noktaya ulaşmak
amacıyla tasarla-
nan yolları ifade
eder. Her prog-
ramlama dilinde
algoritma yazıla-
bilir ve uygulanabilir.
Anonimleştirme
Veri tabanında bilgileri yer alan kullanıcılar
arasındaki bağlantıların kopması, bilgileri-
nin kayıtlara geçmesini önleme ve verilerin
kaynaklarına ulaşılmasını engelleme işle-
mine anonimleştirme adı verilir.
Bulut Bilişim
Kullanıcıların bilgisayarlar ve diğer cihazlar
üzerinden istedikleri zaman ulaşabilecek-
leri ve paylaşılan verileri kullanabilecekleri
bir ortam sağlayan internet tabanlı ve da-
ğıtılmış bir bilgi sistemidir.
Büyük Veri Bilimci
Büyük verileri anlamlandırmayı sağlayacak
algoritmaları geliştirebilen kişilere büyük
veri bilimci adı verilir. Veri analisti olarak
da anılan bu kişiler, büyük ve karmaşık veri
kümelerinden anlamlı bilgiler ortaya çıka-
rabilirler.
Cascading
Birçok farklı türde veri işleme platformun-
da çalışabilen bir uygulama geliştirme ça-
tısıdır. Geliştiricilerin çeşitli programlama
dillerinde veri analitiği ve veri yönetimi
uygulamaları geliştirebilmelerine imkan
tanıyan cascading, karmaşık veri işlemlerini
daha yüksek seviyede soyutlamayı sağlar.
Çapraz Kanallı Analitik
Cross channel analytics olarak da bilinen
bu kavram; farklı kanallar üzerindeki satış-
lar ve ortalama sipariş değeri gibi verilere
ulaşabilmek için yapılan analitikleri ifade
eder.
26
2018/H1
Davranışsal Analitik
İnsanların davranışları ve alışkanlıkları
hakkındaki verilerin incelenip anlamlandı-
rılarak gelecek davranışları hakkında tah-
minlerde bulunabilmek için yapılan analitik
türüdür.
Gerçek Zamanlı Veri
Milisaniyeler içinde oluşturulan, işlenen,
depolanan, analiz edilen ve görselleştirilen
veriler,gerçekzamanlıveriolarakadlandırılır.
Görselleştirme
Anlamlandırma veya bilgileri daha etkili bir
biçimde iletme amacıyla tasarlanan verile-
rin görselleştirilmesi işlemidir.
Konum Bazlı Analitik
Konum bazlı analitik, coğrafi verilerin veri kü-
meleriileilişkilendirilmesineolanaksağlar.
Metaveri
Verinin ne hakkında olduğu ile ilgili bilgi
veren verilere metaveri adı verilir. Üst veri
olarak da bilinen bu kavram, bir kaynağın
ögelerini tanımlayan bilgiler olarak da açık-
lanabilir.
MobilTelefon Verisi
Mobil telefon kullanımının artmasıyla
birlikte kullanıcıların bu cihazlar üzerinde
bıraktığı izler de fırsat oluşturmaya baş-
lamıştır. Ortaya çıkan muazzam ölçekteki
mobil verilerin çoğu ise analitik uygulama-
larla kullanıma uygundur.
Tıklama Analizi
Kullanıcıların web üzerindeki aktivitelerinin
tıkladıkları sayfalar aracılığıyla analiz edil-
mesine tıklama analizi denir.
Yapay Zeka
Makineler ve yazılımların çevreyi algılaya-
bilmesini, elde ettikleri veriler yoluyla öğ-
renme yetisi gerçekleştirmelerini ve karar
verme mekanizması geliştirebilmelerini
mümkün kılan teknolojiye yapay zeka (ar-
tifical intelligence) denir.
Yapılandırılmamış Veri
Henüz tanımlanmış bir yapıya sahip olma-
yan verilerdir. Yapılandırılmamış veriler, veri
tabanlarında belirtilen klasik formatlara
sokulmamışlardır.
Yapılandırılmış Veri
Önceden belirlenmiş bir yapı ile organize
edilen verilerdir.
Veri Merkezi
Çoksayıdasunucuveverilerindepolandığıcihaz-
larınbulunduğufizikseltesislereverimerkeziadı
verilir.Verimerkezleritekbirkuruluşaaitolabile-
ceği gibi birden fazla kuruluşa veri merkezi hiz-
metidesunulabilir.Kullanıcıverileriningüvenliği-
nivedepolanmasınısağlamaküzereverimerkezi
hizmetlerindenyararlanılır.
Tüm bu bilgiler ile yola çıkarak etkili ve yatırım
geri dönüşü yüksek tanıtım çalışmalarına imza
atabilmekmümkün.Ancakelbettesürekliolarak
kendiniyenileyen dijital reklam dünyasındayeni
eğilimleritakipedebilmekdesondereceönemli.
27
2018/H1
REKLAMIN DOĞAL HALİ:
NATIVE
Affiliate yayıncıları için en verimli trafik
kaynakları hangileri olabilir?
Affiliate yayıncıları için en verimli trafik
kaynağı organik kanallardan (Google, Bing
vb.) ve sosyal medyadan gelen trafiklerdir.
Google’ın sunmuş olduğu verilere göre,
internet kullanıcıları arama motorlarında
bir arama yaptığında, çok yüksek oranda,
karşısına çıkan ilk 3 sonuçtan birine tık-
lamaktadırlar. Google’ın algoritması da
kullanıcıya en ilgili sonuçları en yukarıda
gösterdiği için tam olarak içeriğinize uygun
kullanıcı sitenize girer.
Bu bağlamda bu içeriğin içine koyaca-
ğınız bir affiliate kampanyası da tam
olarak doğru kullanıcıya gösterilmiş olur.
Örnek vermek gerekirse; kırmızı topuklu
ayakkabı arayan biri için bununla ilgili bir
içeriğiniz varsa ve aramalarda yukarıda çı-
kıyorsa buraya koyacağınız ayakkabı satış
kampanyası gerçekten güzel performans
gösterecektir. Sosyal medya tarafı ise çok
kolay bir şekilde büyük kitlelere erişim im-
kanı sunduğu ve kendinizi gerçekten ifade
edebileceğiniz bir yer olduğu için buradan
da SEO kadar hedefli bir şekilde olmasa da
güzel performans alabilirsiniz.
Ek olarak Türkiye’de referans sistemi ger-
çekten çok iyi işlediği için alıp kullandığı-
nız ve memnun kaldığınız ürünleri sosyal
medya hesaplarınızdan paylaşarak hem
takipçilerinizin ürünlerden faydalanmasını
sağlayabilirsiniz hem de performans çıka-
rabilirsiniz.
Güçkan Çan, Senior Publisher Account Manager
DİJİTAL PAZARLAMA HAKKINDA
MERAK EDİLENLER VEYANITLARI
SEM çalışmalarının başarısını
nasıl ölçümleyebilirim?
Her dijital pazarlama kampanyasının rek-
lamverenle birlikte önceden belirlenmiş
ölçülebilir performans göstergeleri (KPI)
bulunur. Bu KPI’lar satış cirosu gibi doğru-
dan reklamverenin iş hedeflerine bağlıdır.
Bir kampanyada satış adedi, indirilen uy-
gulama sayısı ya da bir videonun kaç kişi
tarafından izlendiği KPI olarak belirlenebi-
lir. Reklam yatırımının geri dönüşü (ROI) ve
buna bağlı olarak kampanya başarısı, bu
metrikler takip edilerek ölçülür. SEM gibi
performans pazarlama çalışmalarının diğer
geleneksel reklam yöntemlerinden temel
farkı da kampanya başlangıcından sonuna
kadar bu ölçümün gerçek zamanlı yapıla-
bilmesi; bu sayede reklam ve kampanya
optimizasyonuna imkan vermesidir.
SEM çalışmalarında bu optimizasyon ça-
lışmaları, reklam platformlarının kendi
dönüşüm ölçümleri ve standart metrikleri
yanında Google Analytics gibi daha geliş-
miş ölçümleme araçlarının kullanılmasıyla
gerçekleştirilir. Kampanya için belirlenen
gerçek KPI ne ise ölçümleme sisteminde
dönüşüm ya da ölçülebilen bir metrik ola-
rak tanımlanır. Aslında her bir dönüşüm,
müşteriyle birden farklı mecradan gerçek-
leştirilen temaslar neticesinde gerçekleşir.
Yani bir dönüşümü tek bir mecradaki tek
bir reklam ile ilişkilendirmek, birden çok
mecrada yürütülen bir kampanya için çok
gerçekçi bir değerlendirme olmayacaktır.
Bu nedenle ilk temastan satışa giden dö-
nüşüm hunisinde her bir mecranın katkı-
sını hesaba katabilmek için farklı attribu-
tion (ilişkilendirme) modelleri kullanıyoruz.
Hatta SEM yatırımlarının online kanalların
performansı üzerindeki etkisinin yanında
offline dönüşüm takibi ile fiziksel mağaza-
lardaki satışa nasıl bir katkıda bulunduğu-
nu dahi ölçebiliyoruz.
Meltem Akman, COO, MadWords
28
2018/H1
Mobil sadece branding
amaçlı mı kullanılmalı?
Mobil reklam, uzunca bir süredir branding
kampanyalarının bir parçası olarak düşü-
nüldü. Marka ve ajans tarafında bunun
kırılması zaman alsa da hem marka bilinir-
liği hem performans hedefli mobil reklam
kampanyalarının yapılabileceği görülmeye
başlandı. Artık dijital reklam dünyasında
geneli kapsayan yüzeysel yorumların yerini
dijital reklam ürünleri özelinde kafa yorma
ve strateji geliştirme bakış açısının alması
gerekiyor.
Mobilden yapılan aramaların, satışların ve
etkileşimin her geçen gün arttığı bir zaman-
da bu kanaldan nasıl daha fazla verim alı-
nabilir diye düşünmek lazım. ReklamStore
olarak 2018 Ocak’ta yaptığımız Kuveyt Türk
mobil reklam kampanyasıyla bunun tam
anlamıyla yapılabileceğini göstermiş olduk.
Mobile özel sıcaklık ve uygulama hedefle-
melerini kullanarak Kuveyt Türk için form
toplayabileceğimiz bir rich media kurgusu
geliştirdik.
Bu kampanyada hedeflenen marka bilinirli-
ğiileberabertoplanan1200formunmüşte-
riye dönüş oranı diğer dijital kampanyalara
göre 2 kat fazla oldu. Bu örnek üzerinden
özetlemek gerekirse mobilin dinamikleri ve
kullanıcı alışkanlıkları düşünülerek hazırlan-
mış bir kampanya hem marka bilinirliğini
artıracak hem de performans anlamında
bekleneni verecektir. Ancak artan bütçeleri
mobilde kullanan ve “mobil iletişim olmasa
da olur” anlayışında olan markalar mobilde
esen rüzgarı çoktan kaçırmıştır maalesef.FatihTuna Çetinhan, Mobile Sales Manager
Affiliate pazarlama reklamverenlere
ne gibi avantajlar sağlıyor?
Affiliate pazarlama, performans odaklı
dijital reklam faaliyeti göstermek isteyen
reklamverenler için oldukça büyük önem
taşıyor. Affiliate pazarlama, dijital pazarla-
ma yoluyla satış & download & lead bek-
lentisindeki reklamverenlerin vazgeçilmez
bir dijital reklam modeli diyebiliriz.
Türkiye ve dünyada teknolojik evrim sonu-
cu e-ticaretin de önem kazanması ile birlik-
te affiliate pazarlama dijital pazarlamada
bir hayli büyük öneme sahip oldu ve gide-
rek de önemini artırmaya devam ediyor.
Bu önemin giderek artmasının bir sebebi
de affiliate network’lerin yayıncı ağlarının
giderek genişlemesi ve affiliate yayıncıların
trafiklerini kalıcı ve kaliteli hale getiriyor
olması. Bunun yanında reklamverenlerin
affiliate pazarlama sürecinde yalnızca sa-
tış/lead/download yani performans aksi-
yonları olmadığı sürece herhangi bir bütçe
ayırmalarına gerek olmayışı da bu kanalı
reklamverenler açısından daha cazip hale
getiriyor.
Affiliate pazarlama performans odaklı ol-
masının yanında reklamverenlerin marka
bilinirliğini de farklı kanallar sayesinde ar-
tırmayı başarıyor. Affiliate yayıncı modelle-
rinden cashback & kupon yayıncıları,Türki-
ye’deki trafik hacmini oldukça güçlendirdi.
Bu da markaların kupon & cashback kam-
panya duyurularını yaparken bir yandan da
branding çalışmasına sonuç veriyor aslın-
da. Yine aynı yayıncı modelleri sayesinde
kullanıcılar aklında olmayan bir satın alma
aksiyonunu marka alışverişinde kupon &
para iadesi olduğu için gerçekleştirebiliyor
ya da satın almak isteyen ancak yüzde 100
satın alma kararını vermemiş kullanıcıları
satın alma sürecine götürebiliyor.
Müge Mut, Advertiser Account Manager
29
2018/H1
Mobil ödeme/mobil içerik kampanyala-
rında aslında size tam olarak hangi içeri-
ğin sunulduğunu, nasıl çalıştırılacağını ve
neden tercih edildiklerinden bahsetmek
istiyorum.
Başlamadan önce, bu tür kampanya türleri
için network’lerin farklı isimler kullandığını
belirtmekte fayda var. Mobil içerik teklifle-
ri; premium SMS, mobil abonelik (mobile
subscription), mobil ödeme (mobile pay),
mobil servis, pin submits vb. olarak da ad-
landırılmaktadır.
Mobil içerik kampanyaları, kullanıcının dü-
zenli olarak abone olup servisi kullanmak
için ödeme yapabileceği mobil tabanlı
ürünlerdir. Doksanlı yıllarda en popüler
mobil içerik ürünlerinden biri, zil sesi olarak
kullanılıyordu. Her ne kadar hala bazı ülke-
lerde popüler olsa da, reklamverenler artık
daha yaratıcı ve daha kullanışlı yeni mobil
içerik ürünleri sunmaya başladılar. Örne-
ğin; duvar kağıtları (wallpapers), antivirüs
ürünleri, oyunlar, müzikler, iPad/iPhone
kazanma gibi teşvikli ürünler, fal/burçlar,
yetişkin içerikler, batarya güçlendirici ser-
visler...
İçerik Servisleri Nasıl Çalışır?
Bir kullanıcı mobil içerik ürününe abone
olduğunda, doğrudan telefon faturası üze-
rinden ücretlendirilir veya telefonlarındaki
kontör/TL hesabından anlık olarak tutar
tahsil edilir. Faturalandırma modeli, kulla-
nıcıların mobil operatörü üzerinden olduğu
için kullanıcının bir kredi kartı veya başka
bir ödeme şekli kullanarak içeriğe abone
olması gerekmez. Bu, ödeme işlemini çok
daha kolay hale getirir.
Bir kullanıcının operatörü aracılığıyla mobil
içeriğe abone olmasının çeşitliyolları vardır.
Burada bir kullanıcının abone olabileceği
farklı flow’lar mevcut.
• MO Flow: Kullanıcının abone olmaya
çalıştığı içerikle ilgili bir SMS/metin mesa-
jı alması ve aboneliklerinin SMS yanıtı ile
onaylanması.
• MT Flow: Abonelikle ilgili olarak kulla-
nıcının mobil cihazına bir PIN kodunun
gönderilmesi ve kullanıcının teklif sayfasını
tekrar ziyaret etmesi ile aboneliğini onay-
lamak için PIN kodunu girmesi ile gerçek-
leşir. Türkiye’de OTP Flow (One Time Pass-
word) ismiyle kullanımı yaygındır.
• MSISDN Flow: Bir kullanıcının teklif
sayfasını terk etmeden abone olabilece-
ği servis türüdür. Kullanıcının aboneliğini
onaylamak için herhangi bir SMS almadığı,
otomatik olarak telefon numarasının alınıp
teklif sayfasında kabul/onayla seçeneğine
tıklamasının yeterli olduğu bir sistemdir.
Türkiye’de One Click Flow - Checkbox Flow
ismiyle kullanılır.
Tahmin edebileceğiniz gibi MSISDN flow
kampanya türleri en iyi seçenektir, çünkü
dönüşüm süreci en basit olandır. Reklam-
verenlerin teklifleri için MSISDN kurgusunu
kullanmamasının sebebi ise farklı pazarlar-
daki farklı düzenlemelerdir. Her operatör
MSISDN kurgusuna sıcak bakmaz.
Mobil içerik tekliflerinin belirli zamanlarda
çok spesifik coğrafi bölgelerde iyi perfor-
mans gösterdiğini duyabilirsiniz. Bunun
nedenlerinden biri, bu coğrafi bölgelerdeki
düzenlemelerin daha yüksek dönüşüm
oranlarına yol açan daha basit kullanıcı
kurgularına izin vermesi ve pazarın değiş-
kenliğidir.
Operatörlerdeki, kurgu/ödeme sayfaların-
daki değişiklikler ve düzenlemeler her za-
man değişme eğilimindedir. Bu da, reklam-
verenleri her zaman yeni ülkeler için yeni
bir arayış içinde tutar veya kampanyalarını
yeni düzenlemelerle yeniden yaratmak için
yeni yollar bulmaya zorlar.
Eda Atik, ReklamStore,
Senior Advertiser Account Manager
MOBİL ÖDEME/MOBİL İÇERİK
KAMPANYALARININ ANATOMİSİ
30
2018/H1
Mobil İçerik Nasıl Çalıştırılır?
Bir mobil içerik kampanyası yayımlamaya
karar verdiğinizde hedefleme çok önem-
lidir. Operatörler, en önemli rolü (fatu-
ralandırma) oynadığı için WiFi trafiği bu
teklifler için zor bir seçenek haline gelir.
Mobil içerik kampanyalarında mobile push
trafiğinden kaçınmak gerekir, çünkü belirli
bir operatörle telefonları hedefliyor olsanız
bile kullanıcı WiFi trafiğinde push bildirimi
tıklayabilir/açabilir. Eğer kampanyanız WiFi
bağlantıda ve hedeflediğiniz operatörde
açılmazsa, servis çalışmaz, trafiğiniz boşa
gider. Mobil içerik kampanyası başladığın-
da onaylı cihazlara ve operatörlere dikkat
etmek gerekmektedir.
Türkiye’de, Türk Telekom ve Vodafone ope-
ratörlerinin Android cihazlarından gelen
trafiği kabul eden bir servisi yayına aldığı-
mızı varsayalım. Reklam ağına bağlı olarak
genellikle Android telefonları hedefleyen
iki ayrı kampanya (her bir operatör için bir
tane, WiFi trafiği engelli şekilde) kurulur.
WiFi hariç tutulduğundan seçenek varsa
tablet trafik de engellenir.
Operatörleri ayırıp 2 farklı kampanyanın
kurulmasının sebebi, her ikisinin de farklı
kurguları olabileceğidir. Operatörler servis-
lerine göre farklı ödeme kurgusu ile çalış-
tığından kampanya dönüşümleri de opera-
töre göre farklılık gösterebilir. Böylelikle en
verimli dönüşümleri aldığımız kampanyaya
odaklanabiliriz.
Dönüşümleri artırmanın bir diğer yolu da
trafik kaynağınızda varsa operatör makro-
ları yaratıp dönüşümlerde makrolar üzerin-
de trafiğin hangi operatörden geldiğini eş-
leyip takip etmek. Reklamveren IP aralıkları
paylaşabilirse, IP listesi ile ilerlemek daha
efektif dönüşler sağlayacaktır.
Mobil İçerik Kampanya Sayfaları:
Geçmiş dönemde, mobil içerik teklifleri
doğrudan bağlantılı olarak iyi performans
göstermekteydi. Her ne kadar hala doğru-
dan bağlantılı olsalar da affiliate yayıncıları
dönüşüm oranlarını artırmak için ara sayfa
ile yayın yapmaya başladılar. Mobil içerik
servisine bağlı olarak ara sayfa kullanımı
dönüşüm sayısını da artırmaktadır.
Örneğin “Sistem Taraması” açılış sayfası
türleri, “virüsten koruma/batarya ömrünü
uzat” gibi mobil servisler için iyi çalışır.
“Oyun” teklifleri için birden fazla oyunun
yer aldığı açılış sayfaları uygun olabilir. İyi
bir açılış sayfası, ROI’ınızı yüzde 50 oranın-
da artıracaktır.
Son olarak, kullanıcılar fırsat gördükleri bir
ürünü kaybetmek istemezler. Bu anlam-
da, açılış sayfalarınızda aciliyet duygusu
yaratabilirsiniz. Örneğin bir zamanlayıcılı
sayfa ile “Teklif 5 dakika içinde sona eriyor.”
şeklinde cümle ile dönüşüm sayınızı artıra-
bilirsiniz.
31
2018/H1
SONUÇ ODAKLI BİR DİJİTAL PAZARLAMA
STRATEJİSİ NASIL
OLMALI?
Reklamveren firmaların dijital pazarlama
çalışmalarının başarılı olabilmesi, hiç şüp-
hesiz ki hedeflenen sonuca ulaşılabilmesi
ile doğru orantılı. Fakat dijital pazarlama,
çok sayıda değişkenin bir arada bulunduğu
stratejiler doğrultusunda şekillendiğinden,
söz konusu değişkenlerin nasıl ele alına-
cağı konusunda da doğru karar verilmesi
gerekiyor.
Kimi zaman yalnızca bir hedefin gerçekleş-
tirilebilmesi için onlarca rapor elde ediliyor
ve bu raporlardan çıkan sonuçlar ayrı ayrı
ele alınıyor. Ortaya çıkan anlamlandırılmış
veriler ise nihayetinde daha detaylı veriye
ulaşma imkanı sunuyor. Bu da analizlerin
daha fazla derinleştirilmesi ve bunun so-
nucunda da dijital pazarlama aktiviteleri-
nin daha başarılı olması anlamına geliyor.
İlk bakışta dijital pazarlama stratejilerinin
uzun uğraşlar gerektiren bir yapılanma
sonucunda başarı sağlayabileceği fikrine
ulaşılabilir. Ancak sonuç odaklı ve kesin
başarıyı garantileyen bir dijital pazarla-
ma stratejisi için sağlam adımlar atılması
gerektiği rahatlıkla savunulabilir. Öyleyse
stratejinizin sonuç odaklı olduğundan nasıl
emin olabilirsiniz?
Firma İçin Uygun Bir Pazarlama Hedefi
Belirleyin
Belli bir bütçe ve zaman ayrılarak hayata
geçirilen dijital pazarlama faaliyetlerinin
hayal kırıklığı ile sonuçlanmaması açısın-
dan net ve rasyonel bir vizyona sahip olun-
ması kritik bir önem taşıyor. Peki pazarla-
ma hedeflerinin
firma için uygun olduğunu nereden bile-
bilirsiniz? Firmanızın rekabette ve müşteri
zihninde nasıl bir konumda bulunduğuna
bakarak bu sorunun cevabını kolaylıklıkla
yanıtlayabilmeniz mümkün.
Bu doğrultuda, ürün/hizmetlerinizin mu-
adillerine sahip olan firmaların çalışmaları
ile müşterilerin tercihlerini ortaya koyan
çeşitliaraştırmalaryürütmenizdefaydavar.
Söz konusu araştırmaların sonuçları, dijital
pazarlama çalışmalarınızı hangi hedeflerin
gerçekleştirilmesine yönelik kurgulamanız
gerektiği hakkında bilgi verecektir. Örneğin
müşterilerinizin ilk tercihi sizin markanızın
ürünleri olmuyorsa, dijital pazarlama kam-
panyanız dahilinde hazırlayacağınız online
reklamlarınızı marka farkındalığı yaratma
amacı üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz.
Çalışmaları Ölçümleyin
Dijital reklam ve tanıtım aktivitelerinin
firmalara sağladığı en büyük kolaylıklar-
dan biri, tamamen ölçümlenebilir yapıda
olması olabilir. Bu anlamda, online reklam
çalışmaları ile tüketicileri buluşturmadan
önce sonuçların nasıl olacağı ile ilgili öngö-
rüye sahip olabilmek adına birtakım test-
lere başvurmak oldukça akıllıca bir adım
olacaktır.
A/B testleri adı verilen ve pazarlama akti-
vitelerinin başarısı hakkında ipuçları veren
deneyler yaparak stratejinizin sonuç odaklı
olup olmadığı yargısına varabilirsiniz. Öte
yandan, reklam çalışmaları kullanıcılara
gösterildikten sonra da geri dönüşleri de-
ğerlendirerek online pazarlama kampan-
yasının verimliliğini ölçebilmeniz mümkün.
Analizler Odağında Faaliyetlerinizi
İyileştirin
Artık dijital reklam kampanyanızın verimli-
liği ile ilgili yapılan ölçümlemeler sonucun-
da elde ettiğiniz verileri anlamlandırmaya
çalışabilirsiniz. Yani bu aşamada, pazarla-
ma çalışmalarının sonuca yönelik sürdürü-
lebilmesi için yaptığınız ölçümlemelerin ar-
dından gerekli iyileştirmeleri yapma fırsatı
bulabilirsiniz.
Eğer testlerin sonuçları, kampanya çalış-
malarının hedefi gerçekleştirmede yetersiz
olduğuna işaret ediyorsa, bu noktada bir-
takım önlemler almanızda fayda var. Fakat
gelen veriler, kampanyanın sonuç odaklı
olduğu yönünde ise reklam çalışmalarını
yayına alabilir veya yayında ise ölçümle-
melerinizi sürdürebilirsiniz.
Gelecek Kampanyalara Hazırlanın
Mevcut dijital reklam kampanyanızı son-
landırdıktan sonra tüm sonuçları değer-
lendirmek, bir sonraki kampanyanızın çok
daha verimli olmasını sağlayabilir. Geçmiş
kampanyalardaki başarısız noktaları göre-
bilmek, hedefi gerçekleştirmeye en fazla
katkıda bulunan kanalları keşfetmek ve
dolayısıyla gelecek reklam stratejilerinde
de bunlara göre hareket etmek işinizi ko-
laylaştıracaktır.
32
2018/H1
#lifeatreklamstore
Daha fazlası için: instagram.com/reklamstore
33
2018/H1
Performer 2018 H1
Performer 2018 H1
Performer 2018 H1

Recommended

Performer H2 2019 by
Performer H2 2019Performer H2 2019
Performer H2 2019ReklamStore
722 views36 slides
Pazarlama raporu by
Pazarlama raporuPazarlama raporu
Pazarlama raporuCeren Sansal
7K views28 slides
2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks) by
2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)
2016 Dijital Pazarlama Trendleri (Brandtalks)Ismail O Postalcioglu
289 views33 slides
Performer H2 2018 by
Performer H2 2018Performer H2 2018
Performer H2 2018ReklamStore
1.1K views36 slides
Mobil Reklam by
Mobil ReklamMobil Reklam
Mobil Reklamnursenaunalan
748 views11 slides
Performer 2017 - H2 by
Performer 2017 - H2Performer 2017 - H2
Performer 2017 - H2ReklamStore
1.4K views36 slides

More Related Content

What's hot

5 Temel Dijital Pazarlama Trendi by
5 Temel Dijital Pazarlama Trendi5 Temel Dijital Pazarlama Trendi
5 Temel Dijital Pazarlama Trendiİrem Akçay
397 views13 slides
Eticaret by
EticaretEticaret
Eticaretwww.rmyilmaz.com.tr
14K views49 slides
Performer 2016 - Q4 by
Performer 2016 - Q4Performer 2016 - Q4
Performer 2016 - Q4ReklamStore
678 views28 slides
Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding) by
Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)
Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)mobilike
916 views13 slides
madreport Q2 2015 by
madreport Q2 2015madreport Q2 2015
madreport Q2 2015mobilike
744 views35 slides
mobilike- madreport 2011-2012 özel sayısı by
mobilike- madreport 2011-2012 özel sayısımobilike- madreport 2011-2012 özel sayısı
mobilike- madreport 2011-2012 özel sayısımobilike
1K views60 slides

What's hot(20)

5 Temel Dijital Pazarlama Trendi by İrem Akçay
5 Temel Dijital Pazarlama Trendi5 Temel Dijital Pazarlama Trendi
5 Temel Dijital Pazarlama Trendi
İrem Akçay397 views
Performer 2016 - Q4 by ReklamStore
Performer 2016 - Q4Performer 2016 - Q4
Performer 2016 - Q4
ReklamStore678 views
Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding) by mobilike
Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)
Gerçek zamanlı açık artırma (Real Time Bidding)
mobilike916 views
madreport Q2 2015 by mobilike
madreport Q2 2015madreport Q2 2015
madreport Q2 2015
mobilike744 views
mobilike- madreport 2011-2012 özel sayısı by mobilike
mobilike- madreport 2011-2012 özel sayısımobilike- madreport 2011-2012 özel sayısı
mobilike- madreport 2011-2012 özel sayısı
mobilike1K views
Müşteri deneyimini a'dan z'ye sahiplen yada YOK OL! by Webrazzi
Müşteri deneyimini a'dan z'ye sahiplen yada YOK OL!Müşteri deneyimini a'dan z'ye sahiplen yada YOK OL!
Müşteri deneyimini a'dan z'ye sahiplen yada YOK OL!
Webrazzi6.1K views
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi by Cagan Caglar
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir UniversitesiDijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Cagan Caglar1.9K views
Dijital Türkiye 2016 - Türkiye Dijital Pazar İstatistikleri by Kogital
Dijital Türkiye 2016 - Türkiye Dijital Pazar İstatistikleriDijital Türkiye 2016 - Türkiye Dijital Pazar İstatistikleri
Dijital Türkiye 2016 - Türkiye Dijital Pazar İstatistikleri
Kogital6.1K views
Ekonominin İtici Gücü Dijital Reklam by IAB Turkey
Ekonominin İtici Gücü Dijital ReklamEkonominin İtici Gücü Dijital Reklam
Ekonominin İtici Gücü Dijital Reklam
IAB Turkey1.2K views
Dijital Pazarlama Trendleri 2010 by Nuri Cankaya
Dijital Pazarlama Trendleri 2010Dijital Pazarlama Trendleri 2010
Dijital Pazarlama Trendleri 2010
Nuri Cankaya1.4K views
BT Günlüğü Dergisi Ocak 2022 Sayısı by Eylül Medya
BT Günlüğü Dergisi Ocak 2022 SayısıBT Günlüğü Dergisi Ocak 2022 Sayısı
BT Günlüğü Dergisi Ocak 2022 Sayısı
Eylül Medya390 views
Performer 2017-h1 by ReklamStore
Performer 2017-h1Performer 2017-h1
Performer 2017-h1
ReklamStore1.1K views
Otiad Dijital Dönüşüm by Begum Eser
Otiad Dijital DönüşümOtiad Dijital Dönüşüm
Otiad Dijital Dönüşüm
Begum Eser330 views
Sektörden Haberler Emarsys Eylül 2014 by Emarsys
Sektörden Haberler Emarsys Eylül 2014Sektörden Haberler Emarsys Eylül 2014
Sektörden Haberler Emarsys Eylül 2014
Emarsys989 views
madreport 2014 Q1 by mobilike
madreport 2014 Q1 madreport 2014 Q1
madreport 2014 Q1
mobilike3K views
Çağatay Yılmaz Dijital Pazarlama Rehberi by Çağatay Yılmaz
Çağatay Yılmaz Dijital Pazarlama RehberiÇağatay Yılmaz Dijital Pazarlama Rehberi
Çağatay Yılmaz Dijital Pazarlama Rehberi
Çağatay Yılmaz1.3K views
Neden Mobil Pazarlama? by mobilike
Neden Mobil Pazarlama?Neden Mobil Pazarlama?
Neden Mobil Pazarlama?
mobilike1.5K views

Similar to Performer 2018 H1

2016 pazarlama-trendleri by
2016 pazarlama-trendleri2016 pazarlama-trendleri
2016 pazarlama-trendleriBERKAY TUGAY
2.2K views18 slides
Reklamin Ekonomiye Katkısı - 2021 by
Reklamin Ekonomiye Katkısı - 2021Reklamin Ekonomiye Katkısı - 2021
Reklamin Ekonomiye Katkısı - 2021Yiğit Kalafatoğlu
80 views16 slides
Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Raporu by
Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı RaporuReklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Raporu
Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı RaporuBengisu Başaran
60 views19 slides
Dijital Markanıza İyi Gelir by
Dijital Markanıza İyi GelirDijital Markanıza İyi Gelir
Dijital Markanıza İyi GelirIAB Turkey
1.5K views30 slides
Sektörden Haberler Emarsys Kasım by
Sektörden Haberler Emarsys KasımSektörden Haberler Emarsys Kasım
Sektörden Haberler Emarsys KasımMurat Erdör
386 views34 slides
Mobil Uygulama Pazarında Televizyon ve Sinema Entegrasyonu by
Mobil Uygulama Pazarında Televizyon ve Sinema EntegrasyonuMobil Uygulama Pazarında Televizyon ve Sinema Entegrasyonu
Mobil Uygulama Pazarında Televizyon ve Sinema EntegrasyonuGozde Serimer
500 views23 slides

Similar to Performer 2018 H1(20)

2016 pazarlama-trendleri by BERKAY TUGAY
2016 pazarlama-trendleri2016 pazarlama-trendleri
2016 pazarlama-trendleri
BERKAY TUGAY2.2K views
Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Raporu by Bengisu Başaran
Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı RaporuReklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Raporu
Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Raporu
Bengisu Başaran60 views
Dijital Markanıza İyi Gelir by IAB Turkey
Dijital Markanıza İyi GelirDijital Markanıza İyi Gelir
Dijital Markanıza İyi Gelir
IAB Turkey1.5K views
Sektörden Haberler Emarsys Kasım by Murat Erdör
Sektörden Haberler Emarsys KasımSektörden Haberler Emarsys Kasım
Sektörden Haberler Emarsys Kasım
Murat Erdör386 views
Mobil Uygulama Pazarında Televizyon ve Sinema Entegrasyonu by Gozde Serimer
Mobil Uygulama Pazarında Televizyon ve Sinema EntegrasyonuMobil Uygulama Pazarında Televizyon ve Sinema Entegrasyonu
Mobil Uygulama Pazarında Televizyon ve Sinema Entegrasyonu
Gozde Serimer500 views
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan by Oya Yaşayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanDijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Oya Yaşayan955 views
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx by Jean Cedric Lagou
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptxE-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
Neden Mobil Reklam? by mobilike
Neden Mobil Reklam?Neden Mobil Reklam?
Neden Mobil Reklam?
mobilike1.8K views
Sosyal Medya Trendleri 2017 by BoomSocial
Sosyal Medya Trendleri 2017Sosyal Medya Trendleri 2017
Sosyal Medya Trendleri 2017
BoomSocial3.6K views
KOBİ’ler için Dijital Pazarlama Stratejileri by StratejikSeo
KOBİ’ler için Dijital Pazarlama StratejileriKOBİ’ler için Dijital Pazarlama Stratejileri
KOBİ’ler için Dijital Pazarlama Stratejileri
StratejikSeo102 views
Sektörden Haberler_Emarsys_Aralık 2013 by Murat Erdör
Sektörden Haberler_Emarsys_Aralık 2013Sektörden Haberler_Emarsys_Aralık 2013
Sektörden Haberler_Emarsys_Aralık 2013
Murat Erdör478 views
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014 by Emarsys Türkçe
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Emarsys Türkçe238 views
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015 by Maxus Turkey
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015
Dijital Dünyaya Bakış Nisan 2015
Maxus Turkey381 views
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014 by Emarsys
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014
Emarsys1.9K views
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014 by Emarsys Türkçe
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014
Emarsys Türkçe223 views
Maxus Dijital Dünyaya Bakış - Haziran 2013 by Maxus Turkey
Maxus Dijital Dünyaya Bakış - Haziran 2013Maxus Dijital Dünyaya Bakış - Haziran 2013
Maxus Dijital Dünyaya Bakış - Haziran 2013
Maxus Turkey2.2K views
BT Günlüğü Nisan 2015 by Eylül Medya
BT Günlüğü Nisan 2015BT Günlüğü Nisan 2015
BT Günlüğü Nisan 2015
Eylül Medya1.3K views
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi by Cem Uysal
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki EtkisiDijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Cem Uysal260 views

More from ReklamStore

ReklamStore | DSPs vs Google Ads by
ReklamStore | DSPs vs Google AdsReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore | DSPs vs Google AdsReklamStore
585 views14 slides
ReklamStore - GeoEdge Case Study by
ReklamStore - GeoEdge Case StudyReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore - GeoEdge Case StudyReklamStore
310 views3 slides
ReklamStore Products | 2019 edition by
ReklamStore Products | 2019 editionReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore Products | 2019 editionReklamStore
2.6K views15 slides
ReklamStore Branding Guideline by
ReklamStore Branding GuidelineReklamStore Branding Guideline
ReklamStore Branding GuidelineReklamStore
700 views9 slides
ReklamStore Header Bidding Whitepaper by
ReklamStore Header Bidding WhitepaperReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore Header Bidding WhitepaperReklamStore
489 views11 slides
ReklamStore Native Advertising Whitepaper by
ReklamStore Native Advertising WhitepaperReklamStore Native Advertising Whitepaper
ReklamStore Native Advertising WhitepaperReklamStore
617 views25 slides

More from ReklamStore(10)

ReklamStore | DSPs vs Google Ads by ReklamStore
ReklamStore | DSPs vs Google AdsReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore | DSPs vs Google Ads
ReklamStore585 views
ReklamStore - GeoEdge Case Study by ReklamStore
ReklamStore - GeoEdge Case StudyReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore - GeoEdge Case Study
ReklamStore310 views
ReklamStore Products | 2019 edition by ReklamStore
ReklamStore Products | 2019 editionReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore Products | 2019 edition
ReklamStore2.6K views
ReklamStore Branding Guideline by ReklamStore
ReklamStore Branding GuidelineReklamStore Branding Guideline
ReklamStore Branding Guideline
ReklamStore700 views
ReklamStore Header Bidding Whitepaper by ReklamStore
ReklamStore Header Bidding WhitepaperReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore Header Bidding Whitepaper
ReklamStore489 views
ReklamStore Native Advertising Whitepaper by ReklamStore
ReklamStore Native Advertising WhitepaperReklamStore Native Advertising Whitepaper
ReklamStore Native Advertising Whitepaper
ReklamStore617 views
ReklamStore Media Kit by ReklamStore
ReklamStore Media KitReklamStore Media Kit
ReklamStore Media Kit
ReklamStore150 views
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016 by ReklamStore
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
Infografik: Reklamaction Blackfriday 2016
ReklamStore1.4K views

Performer 2018 H1

 • 2. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 18 20 21 ÖNSÖZ HABERLER 2017 YILITÜRKİYE DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI REKLAMSTORE, GELECEĞİN PROFESYONELLERİ İLE BULUŞTU RAKAMLARLA DİJİTAL REKLAMCILIK DÜNYASI REKLAMSTORE, DELOITTETECHNOLOGY FAST 50 LİSTESİ’NDE! REKLAMVERENLERİN İHTİYAÇLARINA KARŞILIK VEREBİLECEK MOBİL REKLAMTÜRLERİ İYİ BİR HESAP YÖNETİCİSİ OLMANIN BEŞ KURALI REKLAMSTORE’A MADWORDS DOPİNGİ! GENEL VERi KORUMATÜZÜĞÜ (GDPR) HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER KUVEYTTÜRK’ÜN 40 YIL HATIRLI MOBİL ZENGİN MEDYA PROJESİ YAYINCI RÖPORTAJI -DOĞUŞ DIGITAL 22 24 26 28 30 32 33 34 MMATÜRKİYE 2017 YILI MOBİL REKLAM ARAŞTIRMASI YAYINCI RÖPORTAJI - İHLAS HOLDİNG REKLAMVERENLER İÇİN BÜYÜK VERİTERMİNOLOJİSİ DİJİTAL PAZARLAMA HAKKINDA MERAK EDİLENLER VE YANITLARI MOBİL ÖDEME/MOBİL İÇERİK KAMPANYALARININ ANATOMİSİ SONUÇ ODAKLI BİR DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİSİ NASIL OLMALI? #lifeatreklamstore SÖZLÜK
 • 3. MERHABA Sosyalmedyanıninternetkullanıcılarıiçinönemiyadsınamaz.Aramamotor- larıiseçokuzunyıllardırhayatımızdakiyerinikorumakta.BizdeReklamStore olarak, bu içgörüden yola çıkıp reklamverenlerimizin hedef kitlelerine en et- kiliyoldan ulaşabilmeleri için uzun sürediryaptığımız çalışmaları destekleye- cek bir gelişmeye imza attık. 2018yılı itibarıyla ReklamStore bünyesine dahil olan ad tech girişimi MadWords hakkında her şeyi ve ReklamStore’un yeni dönem hedeflerini Performer’ın yeni sayısında bulabilirsiniz. Ancak bu sayımızda, MadWords satın alma haberinin yanı sıra başka geliş- melere de yer verdik. ReklamStore’un Deloitte Technology Fast 50 Türkiye Programı’na girerekTürkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji firmaları arasında- kiyerini alması ile ilgili haberimiz de bunlardan biri. ReklamStore, bu gelişme ile kilometre taşlarına biryenisini daha eklemiş ve gelecek hedeflerini hayata geçirmek üzere çalışmalarına hız kazandırmış oldu. ReklamStore ailesinin üyelerinden Eda Atik ve Ece Çelenk’in kaleme aldığı makaleleri de Performer’ın yeni sayısında! Dijital reklam dünyasına dair önemli bilgilerin derlendiği söz konusu makalelerin dijital reklam sektörünü yakından tanımak isteyenler için yol gösterici olacağını düşünüyorum. Tüm bunların yanı sıra ReklamStore olarak elbette eğlenmek için de zaman ayırdık. Üstelik bu sefer, İstanbulTeknik Üniversitesi’nden gençlerin de katıl- dığı bir cuma günü etkinliği gerçekleştirdik. Geleceğin profesyonelleri olarak gördüğümüz üniversitelilerle hem güzel zaman geçirdiğimize hem de kariyer planlamalarına yardımcı olduğumuza inanıyorum. Dijital reklamcılık ekosisteminin geleceğini anlamlandırmada veri odaklı bir dijital reklam platformu olarak, verilerin büyük öneme sahip olduğunun far- kındayız. Bu doğrultuda, IAB gibi kuruluşlarınyerel ve küresel boyutta anlam taşıyan araştırma ve raporlarının özenle incelenmesi gerektiğini düşünü- yoruz. Sizler de Performer’ın ilerleyen sayfalarında IAB Türkiye tarafından açıklanan 2017 Yılı Türkiye Dijital Reklam Yatırımları raporunun detaylarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu sayımızda yer alan diğer pek çok araştırma, makale, rapor ve de- ğerlendirmelere de göz atmanızı öneriyor ve keyifli okumalar diliyorum. 3 2018/H1
 • 4. HABERLER ReklamStoreTelegram hesabı açıldı Uçtan uca dijital reklam çözümleri sunan ReklamStore, çoklu platform desteği sunan Telegram’dakiyerini aldı. Artık ReklamStore kurumsal hesabına ulaşmak isteyenler, Te- legram üzerinden iletişime geçebilecek ve diledikleri konu hakkında ReklamStore ai- lesinden destek alabilecekler. Ulaşılabilirlik konusu her geçen gün daha fazla önem kazanırken doğru iletişim ku- rabilmenin önemine inanan ReklamStore; reklamveren, ajans ve partnerleri ile pra- tik bir şekilde iletişime geçebilmek adına artık Telegram’da! Telegram uygulaması üzerinden ReklamStore’a ulaşmak için http://t.me/reklamstore adresini ziyaret edebilirsiniz. Facebook, 20 ayrı reklam metriğini kullanım dışı bırakıyor Sosyal medya devi Facebook, reklam öl- çümlerinde netliği ve şeffaflığı artırmak amacıyla birtakım iyileştirmelere gidiyor. Bu çalışmaların önemli bir kısmı, Face- book’un iki yıllık süreç içinde reklam öl- çümlerinde rastlanan bir dizi sorunu kabul etmesi üzerinde geliştirilmeye başlandı ve ölçümlerde kullanılan metriklerin nasıl he- saplandığı ile ilgili olarak daha fazla netlik arayışının bir sonucu olarak gündeme geldi. Facebook tarafından yapılan duyuru ile yaklaşık 20 reklam raporlama metriğinin artık güncel olmadığı ve sıklıkla kullanılma- dığı gerekçesiyle kaldırılmasına karar ve- rildiği açıklandı. Ayrıca kaldırılan metrikler ve bunların yerine başvurulabilecek diğer alternatifleri de yine Facebook Business platformu üzerinde yer alan duyuru met- ninde listelendi. Z nesli kadınları ilgisiz reklamlardan hoşlanmıyor ABD’de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Z nesli kadınları, Y nesline dahil olan annelere kıyasla ilgi alanlarına giren online reklamları daha fazla beğenme eğilimi gös- teriyorlar. 2020 yılına gelindiğinde ABD’de- ki ebeveynlerin yüzde 45’ini oluşturması beklenen Z jenerasyonunun dijital pazarla- ma eğilimlerine de yön vereceği öngörülü- yor. Dolayısıyla reklamverenlerin şimdiden tüketici gruplarının içgörülerini anlamlan- dırıp gelecek pazarlama stratejilerini buna göre kurgulamaları önem kazanıyor. Araştırma verileri, 2000 yılı ve sonrasında dünyaya gelen Z nesli kadınlarının kendi beklentilerine hitap eden reklamlarla, diğer nesillerdeki kadınlara kıyasla daha fazla ilgilendiğini ortaya koyuyor. Buna göre, Z neslinde yer alan kadınların yüzde 41’i ve Z nesline dahil olan annelerinin yüzde 46’sı dijital reklamlarda ilgiliğe önem verirken bu oranın Z neslindeki annelerde yüzde 29 olduğu görülüyor. ABD’de dijital video yatırımları artışını sürdürüyor eMarketer’ın yayımladığı rapora göre ABD’de dijital video harcamaları istikrarlı bir şekilde artarken, bu doğrultuda 2020 yılına kadar çift haneli büyüme kaydedi- leceği ve 2021’e gelindiğinde ise 22 mil- yar dolara ulaşılacağı öngörülüyor. Ancak rapordan çıkan diğer detaylar, markaların 4 2018/H1
 • 5. dijital videoların etkinliğini ölçümlerken kendi yatırımlarını yavaşlattıkları yönün- de bir sonuç ortaya koyuyor. Bu durumun yaşanmasında yeni platformların ve cihaz- ların ekosistemde dönüşümlere yol açma- sının etkili olabileceği düşünülüyor. Mobilin öncüleri Mobile World Congress’te buluştu Mobil teknolojiler ve mobilin sunduğu yeni fırsatların ele alındığı Mobile World Congress, 26 Şubat - 1 Mart 2018 tarihleri arasında Barcelona’da mobil dünyaya yön verenleri bir araya getirdi. 2300 katılımcı firma ve 110 bine yakın ziyaretçi ile dün- yanın en prestijli teknoloji organizasyonla- rından birisi olan Mobile World Congress’te her yıl olduğu gibi mobilin şekillendirdiği gelecek imkanları değerlendirildi. Sosyal medya devinden algoritma değişikliği kararı Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in 2018 yılı planları arasında Facebook Haber Kaynağı sıralamasını kullanıcıların istekleri doğrultusunda yeniden düzeneme kararı yer alıyor. Bu plana göre yeniden gün- cellenecek Facebook algoritmaları, artık Facebook kullanıcılarının sosyal çevreleri ile paylaşmak isteyebileceği, gönderileri öngörerek Haber Kaynağı akışının daha üst sıralarında konumlandıracak. Yani kul- lanıcıların arkadaş ve ailelerine ait sosyal paylaşımlar ile tanıtım gönderilerinin bir- birinden daha fazla ayrışması sağlanacak. Söz konusu algoritma değişiklikleri, en çok yayıncı ve işletmelerin etkileşim, trafik ve izlenim oranlarını etkileyecek. Diğer yan- dan Facebook sayfalarında yer alan içerik türü ve kullanıcıların bu içeriklerle olan etkileşimi de Haber Kaynağı sıralamasın- da büyük oranda rol oynayacak. Buradan yola çıkıldığında, aslında kullanıcıların en az reaksiyon gösterdiği içerikleri paylaşan yayıncı ve işletmelerin etkileneceği düşü- nülebilir. Google, ısrarcı reklamlara karşı daha fazla önlem alıyor Arama motoru devi Google, kendi blog’u üzerinden, internet kullanıcılarını rahatsız eden dijital reklamların görmezden gelin- mesi noktasında bir adım attığını duyurdu. Kontrolün daha fazla kullanıcılarda olaca- ğının ipuçlarının verildiği açıklamaya göre kullanıcılar, gösterimi yapılan online rek- lamı Google’a bildirebilecek ve söz konusu reklamı daha fazla görmek istemediklerini belirtebilecekler. Bu sayede reklamverenlerin reklam harca- malarını da daha doğru yönetebilmelerine imkan verileceğinin ifade edildiği açıkla- madan, aslında tüm yapılmak istenenin web deneyimini olabilecek en iyi seviyeye çıkartmak ve dijital pazarlama çalışmaları- nın iyileştirilmesine ön ayak olmak olduğu sonucuna varabilmek mümkün. 5 2018/H1
 • 6. Dijital reklam ve pazarlama ekosisteminin gelişmesi adına çalışmalarını sürdüren IAB Türkiye (Interactive Advertising Bureau), 2017 yılında Türkiye’de gerçekleşen dijital reklam yatırımlarını paylaştı. Açıklanan ve- riler, Türkiye’de online tanıtım faaliyetleri- nin tüm pazarlama çalışmaları içerisindeki payının arttığını gösteriyor. IAB Türkiye AdEx-TR tarafından açıklanan sonuçlara göre, dijital reklam yatırımları 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,5 oranında büyüme gösterdi ve 2.163 mil- yon TL’ye ulaştı. Reklamverenlerin en çok tercih ettiği dijital reklam yöntemlerin- den display (görüntülü) reklam kate- gorisine yapı- lan yatırımlar 2017’de yüzde 16 büyüyerek 1.228 milyon TL’yi buldu. Buna ek olarak, display reklam kategori- sinde en büyük payı 879,7 milyon TL ile tıklama bazlı reklam yatırımlarının aldığı görülüyor. Diğer yandan son yıllarda gide- rek popüler hale gelen video reklamlara yapılan yatırımlar, 2017 yılında yüzde 50 oranında arttı ve 269,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Native advertising olarak da anılan doğal reklam yatırımları ise 78,6 milyonTL’ye ulaştı. Yine en çok başvurulan pazarlama yön- temlerinden arama motoru reklamlarına yapılan yatırımların büyüklüğü 815 milyon TL olurken ilan sayfaları reklam yatırımla- rının da 103 milyon TL’ye çıktığı gözlem- lendi. Son birkaç yıldır küçülmeyi sürdüren e-posta yatırımları, 2017’de 5,2 milyon TL oldu. Buna karşın oyun içi reklamlar ise 13 milyonTL’lik bir büyüklüğe ulaştı. Tüm bu bilgilerin yanında rapora göre, top- lam 2.163 milyon TL’ye erişen dijital reklam yatırımlarının 1.093 milyonTL’sinin display, arama motoru, ilan sayfaları, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekleştiği sonucuna ula- şılıyor. Ayrıca 340 milyon TL büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 76’sının da mobil cihazlarda yer aldığı bi- liniyor. Veriler, dijital reklam dünyasının gündemindeki yerini koruyan programatik satın almaların 2017’de de artışını sürdüre- rek 1,411 milyonTL’ye çıktığına işaret ediyor. 2017 yılı yatırım rakamlarını değerlendiren IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun da bu doğrultuda, “IAB Türkiye olarak yaptırdığımız Dijitalin Eko- nomiye Katkısı Araştırması’nın verilerine göre, 1 TL’lik dijital reklam yatırımı milli gelire 17,2 kat olarakyansıyor. Bu veriyi dik- kate aldığımızda yüzde 15,5’lik büyümenin hem sektör hem de ekonomi açısından önemi anlaşılıyor.” diyerek dijital reklam ve pazarlama yatırımlarının makro etkisine dikkat çekiyor. Kaynak: IAB Türkiye AdEx 2017 2017 yılı Dijital Reklam Yatırımları Raporu Format Bazlı Dijital Reklam Yatırımları Milyon TL Dijital Reklam Yatırım Toplamı 2.162,56* Display Reklam Yatırımları 1.227,76 Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları 879,66 Video reklam yatırımları 269,50 Native 78,59 Arama Motoru Reklam Yatırımları 814,49 Ücretli sıralama yatırımları 814,49 İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 102,51 Diğerleri 17,80 E-posta 5,13 Oyun İçi Reklam 12,67 *Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir. 2017** Milyon TL Sosyal medya reklam yatırımları 340,29 Mobil 1.093,16 Programatik 1.410,58 **Sosyal medya, mobil ve programatik, format bazlı dijital reklam yatırımları içinde yer aldığından ayrıca toplama eklenmemelidir. 2017YILITÜRKİYE DİJİTAL REKLAMYATIRIMLARI 6 2018/H1
 • 7. REKLAMSTORE, GELECEĞİN PROFESYONELLERİ İLE BULUŞTU Gençbeyinlerinhayatınheralanındaaktifrol oynaması gerektiğine inanan ReklamStore, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kariyer Günleri kapsamında üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Gençlerle dijital reklam ve pazarlama sektörüne dair önemli bilgilerin paylaşıldığı ve 2 gün süren etkinlikte 5 farklı sorudan oluşan online bir yarışma organize edildi. Tüm soruları doğru yanıtlayarak ya- rışmayı kazanan öğrenciler, ReklamStore ailesinin çalışmalarını sürdürdüğü ofisine davet edildi. 2 Mart Cuma günü yarışma sonucunda ka- zandıkları ödülleri almak üzere ReklamStore ofisini ziyaret eden üniversite öğrencileri, bir ReklamStore geleneği olan AŞBC - Allah’a Şükür Bugün Cuma (Happy Friday) etkinli- ğine katıldılar. ReklamStore Kurucu Ortağı Şencan Özen ise kariyer hayatlarına henüz adım atmaya hazırlanan üniversite öğrenci- lerine ziyaretleri ve etkinliğe katılımları için teşekkür ettikten sonra kendilerine ödülleri- ni takdim etti. Son teknoloji trendlerini yakından takip ederek uçtan uca dijital reklam çözümleri sunan ReklamStore’un online yarışmasının kazanan 6 katılımcısına verilen hediyeler de elbette hayatı kolaylaştıran teknolojik ürün- lerdi. Örneğin üzerinde bluetooth bağlantısı bulunan ve anahtar, cüzdan, çanta, bisiklet gibi kaybolma olasılığı taşıyan eşyaları bir mobil uygulama yardımıyla bulmayı müm- kün kılan Chipolo adlı elektronik modül, üni- versiteöğrencilerininyoğunilgiylekarşıladığı hediyelerden biri oldu. Öte yandan pek çok kişinin günlük hayatta en çok sıkıntı çektiği konulardan biri olarak karşımıza çıkan mobil cihazların şarjlarının tükenmesi durumuna son veren power- bank’ler de üniversite öğrencilerine verilen teknolojik hediyeler arasındaydı. ReklamStore ailesinin AŞBC (Allah’a Şükür Bugün Cuma) etkinliğinde son derece ke- yifli ve eğlenceli bir ofis deneyimi yaşayan üniversite öğrencileri, ofisten memnun bir şekilde ayrılırken gelecekte hem çalışıp hem demutluolabilecekleribirofisinnasılolması gerektiği hakkında da fikir sahibi oldular. 7 2018/H1
 • 8. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE RAKAMLARLA DİJİTAL REKLAMCILIK DÜNYASI Markaların müşterilerinin gözünde farklılaşması açısından pazarlama çalışmaları büyük önem taşıyor. Dijital dünya ile fiziksel hayat arasındaki çizgilerin giderek yok olduğu günümüzde online pazarlama çalışmaları da reklamverenlerin tanıtım amaçlarına ulaşabilmelerinde etkili bir rol oynuyor. Bu anlamda, markaların tutundurma veya satış gibi farklı amaçlarına hizmet eden pek çok dijital reklam yöntemi bulunuyor. Reklamverenler ise seçimlerini dijital pazarlama stratejilerine en uygun formattan yana kullanıyor. Reklamverenlerinmarkalarıiçinenuygundijitalreklamtürüne karar verme sürecinde elbette daha önceki kampanyaların başarısı büyük oranda etkili oluyor. Peki hangi dijital reklam türü marka stratejisini başarıya ulaştırmada daha etkili? İşte kullanımına en sık başvurulan online reklamlar ve etkilerine dair istatistikler… Banner (Display) Reklamlar Display olarak da bilinen ve reklamverenler tarafından yaygın olarak kullanılan banner reklamlar; metin, görsel ve video gibi öge- ler içerebiliyor. Genellikle web sayfalarının üst veya sağ-sol kenarlarında konumlan- dırılan banner’lar online kullanıcılar tara- fından kolaylıkla fark edilebiliyor. Bu tür reklamların özellikle yeniden hedefleme (retargeting) kampanyalarının başarısında büyük rol oynadığını savunmak mümkün. Buna göre: • Yanıltıcı içeriklerin bulunduğu, rahat- sız edici banner reklamlardan dolayı reklam engelleyici kullandığı için diğer tüm banner’ları da göremedik- lerini belirten internet kullanıcılarının oranı yaklaşık yüzde 30. • Yeniden hedefleme yapıldığında banner reklamlarının dönüşüm oranı yüzde 70’e kadar artış gösterebiliyor. • Banner’ların ortalama tıklanma oranı yüzde 0,05 iken yeniden he- deflemenin uygulandığı banner’ların ortalama tıklanma oranının 10 kat artış göstererek yüzde 0,5’e ulaştığı gözlemleniyor. Doğal Reklamlar Son yılların en popüler reklam formatların- dan olan ve Türkçede doğal reklam olarak karşılık bulan native advertising, reklam engelleyici kullanımı karşısında markalar için yaratıcı bir seçenek olabiliyor. Arama 8 2018/H1
 • 9. motoru pazarlamasında da kullanılabilen doğal reklamlardan sosyal ağlarda sponsorlu içerik türünde de faydalanılabiliyor. Bu reklam formatını diğer tüm online reklam türlerinden ayıran en önemli özelliği ise reklamın yer aldığı mecranın içerik akışına uyumlu halde bu- lunması. Buna göre: • Online kullanıcılar standart reklam türlerine oranla doğal reklamlarla yüzde 20 ila 60 arasında daha fazla etkileşim kuruyorlar. • Fotoğraf ya da video gibi ögeler ba- rındıran doğal reklam içerikleri, bu ögelerin yer almadığı doğal reklam- lara kıyasla yüzde 60 daha fazla dö- nüşüm alıyor. • Doğal reklamlarda kullanılan başlık- lar banner’lardan 308 kat daha fazla dikkat çekiyor. • Doğalreklamgösterimiyapılankulla- nıcıların satın alma eğilimi diğer kul- lanıcılara oranla yüzde 18 daha fazla. Mobil Reklamlar Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla mobil kullanıcı oranının da hızla artış gösteriyor oluşu, firmaların bu alana yönelmeleri- ni zorunlu kılıyor. Mobil kullanıcıları göz ardı etmek istemeyen reklamverenler için önemli bir seçenek olan mobil kanala özel reklam formatları ise markaların başarısın- da büyük rol oynuyor. Buna göre: • Facebook’un reklam gelirlerinin yüz- de 84’ü ve Google’ın reklam gelirle- rinin de yüzde 60’ı mobil üzerinden geliyor. • Mobil reklam harcamalarının 2017 yıl sonuna kadar 143 milyar doları aşa- cağı öngörülüyor. • 2018 yılı sonuna kadar mobil rek- lamların toplam dijital reklam har- camaları içindeki payını yüzde 63’e çıkarması bekleniyor. Video Reklamlar Online kullanıcılarla etkileşim sağla- mada en başarılı olan reklam formatla- rından bir diğeri ise video reklamlar. Bu reklam türünün kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken tüketici tarafındaki etkisi de artmaya devam ediyor. Buna göre: • Sosyal ağlar, video içeriklerin en çok tüketildiği platform olarak ön plana çıkıyor. Facebook’ta her gün 500 mil- yon kişi video izlerken Twitter kulla- nıcılarının da yüzde 82’si platformda yer alan video içerikleri tüketiyor. • Video içeriklerin gücüne inanan fir- maların sayısı gün geçtikçe artıyor. Mevcut durumda firmaların yüzde 69’u pazarlama ve satış aracı olarak video pazarlamadan yararlanıyor. • Pazarlamacıların yüzde 52’si video pazarlamanın marka farkındalığına yüzde 52, lead toplamaya yüzde 45 ve online etkileşime yüzde 42 katkısı olduğunu savunuyor. 9 2018/H1
 • 10. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE REKLAMSTORE, DELOITTE TECHNOLOGY FAST 50 LİSTESİ’NDE! Reklamveren ve yayıncılara veri odaklı diji- tal reklam ve performans çözümleri sunan ReklamStore, 8 Kasım 2017 tarihinde 12. defa gerçekleştirilen Deloitte Technology Fast 50 Türkiye Programı’na girerek Türki- ye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasındaki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl 10. ya- şını dolduran dijital reklam platformu Rek- lamStore, 2013-2016 yılları arasında cirosal anlamda kaydettiği büyüme ile Deloitte Technology Fast 50 listesine ismini yazdı- rarak kilometre taşlarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Türkiye’nin yanı sıra yabancı pazarlarda da hizmet veren ReklamStore, bu yeni gelişme ile birlikte reklamveren, yayıncı ve çözüm ortaklarına sunduğu hizmetleri küresel standartlara taşıma hedefini gerçekleştir- me yolunda önemli bir adım daha atmış oldu. Bu doğrultuda, büyümesini önümüz- deki yıllarda da sürdürmeyi ve dijital pazarlama sektörünün liderlerinden biri olarak yoluna devam etmeyi amaçlayan ReklamStore’un yeni dönem planlarını hayata geçirmek üzere çalışmalarına hız kazandırdığını savunmak mümkün. Öte yandan, ReklamStore’un CEO’su Şen- can Özen ise Türkiye’nin en hızlı büyüyen firmaları arasına giren dijital reklam platfor- munun bu başarısı için başta ReklamStore çalışanları olmak üzere, bu yolda birlikte ilerledikleri reklamveren, ajans, yayıncı ve partnerlerine teşekkür ettiklerini belirtti. “Bu ödülü alarak Türkiye’nin en hızlı büyü- yen şirketleri arasında yer almaktan gurur duyduk ve önümüzdeki yıllarda da agresif büyüme stratejimizi devam ettireceğiz.” diyerek gelecek dönem hedeflerini ortaya koyan Özen, ayrıca ReklamStore’un elde ettiği büyüme ile Deloitte Technology Fast 50 Programı’na dahil olmanın 10. yaş için de son derece anlamlı bir hediye olduğuna işaret etti. DeloitteTechnology Fast 50 Programı nedir? 1995 yılından beri dünyanın 37 farklı bölge- sinde ve 3 ayrı program biçiminde oluşturu- lan Deloitte Technology Fast 50 Programı; teknoloji, medya ve telekomünikasyon sek- törlerinde yer alan şirketlerin son 4 yıldaki net satış gelirlerindeki büyüme oranlarına göre şekilleniyor. Buna ek olarak, Deloitte Technology Fast 50 Türkiye Programı’na dahil olan şirketler; daha sonra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Fast 500 Programı’na aday oluyorlar. 10 2018/H1
 • 11. Yapılan son araştırmalar, her üç kişiden ikisinin internete mobil cihazlar üzerinden eriştiğine işaret ediyor. Yani çoğu markanın hedef kitlesi, mobil dünyada varlık gösteri- yor. O halde reklamverenlerin müşterilerine ve potansiyel müşterilerine mobil üzerin- den ulaşmaları gerektiği sonucuna rahat- lıkla ulaşılabilir. Fakat sayıları milyarlarla ifade edilen uygu- lama ve web siteleri gibi mobil platformla- rın hangisinin markalar için en uygun kanal olduğuna karar vermek her zaman kolay olmayabiliyor. Bu noktada, reklamverenle- rin yüksek erişim oranlarına ulaşabilmeleri için ihtiyaçlarına en fazla karşılık verebi- lecek mobil reklam türleri hakkında bilgi sahibi olmalarında büyük fayda var. Mobil Web Projeleri Mobil kullanıcılar; bilgi almak, fikir sahibi olmak ya da yalnızca zaman geçirmek için mobil platformlardan faydalanıyorlar. An- cak hala mobil platformlar yerine markala- rın web sitelerini ziyaret etmeyi tercih eden kullanıcıların sayısı da inkar edilemeyecek kadar fazla. Diğer yandan henüz mobil bir platforma adım atmamış markalar da söz konusu. Bu gibi durumlarda reklamverenlerin, web sitelerini mobil cihazlar aracılığıyla ziyaret eden kullanıcılara reklam gösterimi yapa- rak onlara mesajlarını iletmeleri oldukça akıllıca bir hareket olacaktır. Mobil web projelerinin, bu anlamda reklamverenlerin istedikleri kitleye ulaşabilmelerini mümkün kılabileceği için son derece uygun bir seçim olduğu sonucuna ulaşmak mümkün. Performans Bazlı Mobil Reklam Reklamverenler için son derece etkili bir tanıtım kanalı olan performans pazarlama ya da yaygın deyişle affiliate marketing, mobil platformlarda da oldukça başarı getiren yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre, mobil uygulama veya diğer mobil platformların yayıncıları rek- lamverenlerin tanıtımı yapılması beklenen ürün/hizmetleriyle ilgili tekliflerini değer- lendiriyor ve kendi platformlarında affiliate kampanyasına hizmet edecek reklam çalış- maları yürütüyorlar. Burada önemli olan, reklamverenin ulaş- mayı hedeflediği kitlenin söz konusu mobil yayıncıların ziyaretçi kitleleri ile benzerlik göstermesi. Böylece yayıncılar marka ile hedef kitle arasında bir köprü görevi göre- rek aslında mobil reklamlar aracılığıyla hem ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına karşılık vermiş hem de reklamverenlerin amacına yönelik tanıtım çalışmaları yürütmüş oluyorlar. Bu doğrultuda örneğin ReklamStore, yüzden fazla seçkin mobil uygulamanın yer aldığı yayıncı envanteri ile markalar için belirli hedef kitle segmentleri oluşturabiliyor ve mobil reklam kampanyalarının en kısa sürede başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunabiliyor. Anlık Bildirim Reklamları Adından da anlaşılacağı üzere anlık bildi- rim reklamları ile mobil kullanıcılara push notification aracılığıyla reklam gösterimi yapabilmek mümkün hale geliyor. Üstelik hedefleme seçeneklerinden yararlanarak mobil kullanıcıların en ihtiyaç duydukla- rı anı öngörmek ve tam da o ana uygun reklam yayımlayabilmek söz konusu ola- biliyor. Elbette mobile özel hedefleme seçenek- lerinin markaların iş birliği yaptığı dijital reklam platformunun yetenekleri ile sınırlı olduğunu göz ardı etmemekte yarar var. ReklamStore, web’de uygulanan hedefle- me seçeneklerine ek olarak mobil cihazın bulunduğu ortamın sıcaklığı, cihaz türü, işletim sistemi, operatör ve konum gibi farklı hedefleme seçenekleri de sunarak reklamverenlerin çok daha özellikli mobil reklam kampanyaları kurgulamalarına ze- min hazırlıyor. Uygulama İçi Reklamlar Mobil uygulama kullanım oranları her ge- çen saniye artış gösterirken reklamveren- lerin bu platformları gözden kaçırması da rekabette bir sıra geriye düşmek anlamına gelebiliyor. Fakat mobil uygulamalar içe- risindeki özel alanlarda reklam gösterimi yapmayı sağlayan uygulama içi reklamlar, bir diğer deyişle in-app reklamlar, reklam- verenlerin en uygun mecrada en uygun ki- şilere ulaşabilmelerine imkan veriyor. REKLAMVERENLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK MOBİL REKLAMTÜRLERİ 11 2018/H1
 • 12. 1. Ulaşılabilir Olmak Benim için ve muhtemelen her reklamve- ren ve yayıncıya göre de en önemli sayılan özellik, bir hesap yöneticisinin neredeyse 7/24 çevrimiçi olabilmesi. Reklam sektörü- nün sabah 9-akşam 6 mesai saati yoktur. İyi dönüşümler alan bir reklamveren ya da gayet karlı bir kampanya yürüten bir yayın- cı, bu durumun sonsuza dek devam edip işlerin tıkırında ilerleyeceğini düşünürken birden olaylar gelişir ve bir anda hesap yöneticisine ulaşması gerekir. Müşterilerin hesap yöneticilerine acil durumlarda ula- şabileceği konusunda güvenini kazanmak, uzun süreli ve kazançlı müşteri ilişkisinin temelini oluşturur. İyi bir hesap yöneticisi kriz anında şezlong üstünde ya da banka sırasında bile çevrimiçi olabilendir. 2. Motivasyon Önem sırasında ikinci sırayı motivasyon alıyor. İşini yapma isteği her daim yüksek olan hesap yöneticisini 10 kilometre öte- den tanıyabilirsiniz. O ki reklamverenlerin ya da yayıncıların her türlü sorun ve istek- lerine sabırlı bir şekilde karşılık verebilen bir görev adamıdır. Bir hesap yöneticisi olarak garanti verebilirim ki günün her saati hiç tahmin edemeyeceğiniz istek ve sorunlarla karşı- laşıyorsunuz ve bunları sakince ve hızlı bir şekil- de çözebilmenin ilk yolu çalışma motivasyonunu kaybetmemekten geçiyor. Karşılarında motive birini gören müşteriler de si- zinle daha çok iş yapmaya meyilli oluyorlar. 3. Kişisel Gelişim Eğitim şart! Reklam sektörü sürekli gelişen bir sektör. Reklam alanları, trafik kaynak- ları her daim değişimde olduğu için hesap yöneticisinin de bu değişime geç kalmadan ayak uydurması gerekir. Bir gün önce çok iyi kazandıran bir reklam türü bir gün sonra yasaklanabiliyor. Bir hesap yöneticisi ala- nındaki yeniliklere her daim kucak açmalı, ilgili kaynakları takip edip pazardaki iniş çıkışları ve kendi şirketinin bütün ürün ve hizmetlerini en iyi şekilde bilmeli. Bu yolla hem bireysel gelişim sağlanırken Ece Çelenk, ReklamStore Global Publishers Account Manager İYİ BİR HESAPYÖNETİCİSİ OLMANIN BEŞ KURALI Yaklaşık üç yıldır ReklamStore’da global yayıncıların hesap yöneticiliğini yapıyorum ve her gün onlarca hesap yöneticisiyle iletişim halindeyim. Her konuştuğum yöneticinin kendine özgü iş yapışşekillerivefarklıkarakteristiközelliklerivar,amaiyiyöneticilerin ortak noktalarını görmemek imkansız. Benim gözümden iyi bir hesap yöneticisinin beş olmazsa olmazı; ulaşılabilir, motive, kendini geliştiren, empati yapabilen ve samimi olması. 12 2018/H1
 • 13. hem de yönetilen hesapları iyileştirebile- cek bulgular doğru yorumlanarak doğru yönlendirmeler yaptırılabilir. İyi bir hesap yöneticisi sadece günlük ilişkileri yönet- mez, değer yaratma ve müşteriler arasında büyüme teşvikinde yardımcı olur. Bilgili hesap yöneticileri sayesinde nice yayıncılar paralarını boşa harcamaktan kurtulmuş, nice reklamverenler bütçelerini daha efek- tif kullanmışlardır. 4. Empati Kurmak Her alanda olduğu gibi müşteri ilişkilerinde de empati yapabilmek çok önemli. Karşı- nızdakinin ne istediğini, neyi önemsediğini ya da nelerden çekindiğini anlayabildiğiniz anda önünüzde var olan iletişim engelleri ortadan kalkar. Müşteri için önemli olan her şey hesap yöneticileri için de önemli olmalıdır. Diyelim telefonlar hakkında hiçbir bilginiz yok ve bir telefon almak istiyorsunuz. Sizi gördüğü anda herhangi bir telefonu satıp sözleşme imzalatmaya çalışan birine mi, yoksa önce sizin nasıl bir telefona ihtiyaç duyduğunuzu iyice anlayıp telefon çeşit- leriyle ilgili sizi bilgilendirip sorularınızı cevaplayan birine mi güvenip yatırımınızı yaparsınız? Çözüm odaklı olan hesap yö- neticilerinin her zaman müşterinin yerine kendini koyup kendisine nasıl davranılması gerektiğini bilmesi, nelere ihtiyaç duyabi- leceğini kestirip yol gösterici davranması gerekir. 5. Samimiyet Müşteri ilişkilerinde samimiyet olmadan uzun süreli kazan-kazan durumu yarata- bilmek pek mümkün değildir. Müşterisini gerçekten önemseyip bunu samimiyetle gösterebilmek temel hedef olmalıdır. Bir hesap yöneticisi düşünün ki sizinle sadece işle ilgili durumlarda iletişime geçiyor, hiç hatrınızı sormayıp sizinle özel bir bağ kur- maya çalışmıyor. Neden onunla çalışmak isteyesiniz ki? Evet, makineler aracılığıyla iletişime geçi- yoruz ama bu bizim de makineleşmemizi gerektirmiyor. Hesap yöneticisi müşteri- leriyle samimi oldukça müşterinin güven duygusu artar. Güven duygusu arttıkça sadakat duygusu güçlenir ve bu da müş- terilerin bütçelerini daha çok size ayırması anlamına gelir. Yani müşterinizi şirketinize bağlamanın yolu samimiyetten geçer. Bunlar sadece saygın bir hesap yönetici- sinde önemli gördüğüm özelliklerden bir- kaç tanesi. Bu özelliklerin üstüne pek çok fazlasını katmak mümkün; sonuç odaklı olmak, deneyimli, tutkulu, organize, ta- kım çalışmasına yatkın… Önemli olan, bu özelliklerin kombinasyonuna sahip olmak ve bu özellikleri daimi olarak geliştirmek. 4x4 bir hesap yöneticisiyle hangi müşteri çalışmak istemez? 13 2018/H1
 • 14. REKLAMSTORE’A MADWORDS DOPİNGİ! Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şir- ketlerinden ReklamStore, müşterilerinin doğru mecra üzerinden doğru kitlelere ulaşabilmesine imkan sağlamaya devam ediyor. Ajanslara, reklamverenlere ve yayın- cılara daha gelişmiş ve kapsamlı çözümler sunmak adına kendini devamlı olarak geliş- tiren ReklamStore, şimdi de sosyal medya ve arama motoru reklamcılığı alanında iddi- alıbirkonumagelmehedefineyönelikattığı adımla gündemde. Bu doğrultudayepyeni bir satın alma haberi ile 2018 yılına “merhaba” diyen ve reklam teknolojileri girişimi MadWords’ü bünyesine dahil eden ReklamStore, hedeflerini gerçek- leştirme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Diğer yandan dijital reklam platformu Rek- lamStore, sosyal medya ve arama motoru reklamcılığı için teknolojiler üreten ve 2011 yılında Facebook tarafından Marketing API programına dahil edilen ilkTürk şirketi olma unvanını taşıyan MadWords’ü satın alarak var olan müşteri portföyüne daha fazla ürün sunmayı da planlıyor. MadWords, geliştirdiği Advermind plat- formu ile Facebook, Instagram, Twitter gibi farklı sosyal ağların yanında Google, Yandex gibi arama motorları üzerinden de daha etkili ve verimli reklam kampanyaları oluşturarak reklam bütçelerini şirketlerin iş hedeflerine göre optimize edebiliyor. Yalnızca teknolojik çözümler geliştirme- yen MadWords, bunun yanında benzersiz operasyon deneyimi ile ana akım sosyal medya platformlarının yanı sıra Snapchat, Pinterest gibi daha niş pazarlara hitap eden ağları da içine alan geniş bir yelpazede her ölçekten reklam bütçesi için performans bazlı medya hizmetleri sunuyor. Bunlara ek olarak, Madwords’ün ajanslara özel geliştir- diği “agency suite” ile de birçok ajansa da white-label çözüm sağlanıyor. Son 3 yılda 3. satın almasını gerçekleştiren ReklamStore, daha önce de mobil reklam platformu Rekmob ve izinli e-posta pa- zarlama şirketi LeadFab’i bünyesine dahil etmişti. Bu yeni gelişme ile birlikte oldukça stratejik bir hamle yaptığı görülen Reklam- Store’un kendi affiliate ağı, Demand Side Platformu (DSP), display, native, mobil ve video kanallarında performans odaklı çö- zümlerine ek olarak veri yönetim platformu ve yayıncılara sunulan Supply Side Platfor- mu’nun (SSP) yanında artık sosyal medya ve arama motoru reklamlarında da varlık göstereceği rahatlıkla söylenebilir. “Uçtan uca dijital reklam hizmetleri” söyle- miyle yola çıkan ReklamStore, MadWords ile birlikte artık mevcut müşterilerine çok daha geniş kapsamda dijital reklam çö- zümleri sunabilecek. MadWords markası ve tüzel kişiliği sürdürülmeye devam edilir- ken öte yandan girişimde yer alan ekip ise çoktan ReklamStore ofisinde çalışmalarına başladı bile. ReklamStore CEO’su Şencan Özen, anlaş- mayagöreMadWords’ündiğerürünüBuyin. Social’ın dahil olmadığı satın alma ile ilgili olarak düşüncelerini şu sözlerle belirtiyor: “MadWords kurulduğu günden bu yana hem teknoloji bakımından hem de vizyon olarak doğru hamleler yapan değerli bir fir- ma. Zaten çeşitli alanlarda partnerliklerimiz mevcuttu. Bu satın alma ile beraber artık sosyal medya ve arama motoru reklam- cılığında da hizmet verir konuma gelmeyi hedefliyoruz. Ölçülebilir iş hedefleri olan ve ileri seviye diyebileceğimiz dijital reklamve- renler için sunduğumuz çözümlerin kapsa- mını genişletmekten dolayı çok mutluyuz. MadWords’ün kendi ürettiği teknolojilerin de mevcuttaki ürün ve hizmetlerimize sağ- layacağı katkı da bizi çok heyecanlandırıyor diyebilirim.” 2008 yılında kurulan ve Türkiye’de per- formans pazarlamanın öncülerinden olan MadWords’ün kurucusu Bora Akman ise “ReklamStore ile birçok konuda ortak bir bakış açısına ve yaklaşıma sahibiz. Kendi kaynakları ile reklam teknolojileri geliş- tirebilen ve kendi platformları üzerinden performansa dayalı reklamcılık hizmetleri sunabilen iki çok özel şirketin birbirinden farklı kaslarını bir araya getirerek, güçlerini birleştirmesi olarak görüyorum bu geliş- meyi.” diyerek bu gelişmenin her iki taraf için de stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, “Bu birliktelikle beraber reklam teknolojileri konusunda farklı deneyim ve yetkinlikleri bir araya getirerek sadece ye- rel pazarda değil uluslararası ölçekte eşine az rastlanır bir değer yaratacağımıza ve geliştireceğimiz yeni ürün ve hizmetlerin bizi global rekabette çok özel bir konuma taşıyacağına inanıyorum.” diyen Akman, ReklamStore’un gelecek hedefleri hakkında da ipuçları veriyor. ReklamStore’un MadWords’ü satın ala- rak hızlı bir giriş yaptığı 2018 yılının ilk 2018/H1 14
 • 15. Performer’ında tüm bu bilgilere ek ola- rak, ReklamStore CEO’su Şencan Özen ve MadWords Kurucusu Bora Akman’ın satın alma hakkındaki değerlendirmeleri ve yeni dönem öngörülerini bulabilmeniz mümkün. MadWords’ün kuruluş hikayesini paylaşabilir misiniz? MadWords, 2008 yılında kurucuları ara- sında olduğum 41?29!’dan spin-off ede- rek Türkiye’nin ilk performans pazarlama ajanslarından biri olarak doğdu. İtiraf etme- liyim ki o dönemdeki dijital reklam pazarı- mız için oldukça erken ve biraz da romantik bir başlangıçtı. 10 yıl önce Google reklam ürünlerinin domine ettiği performans dün- yası, Facebook’un kritik kitlelere ulaşmayı başarmasıyla çok geçmeden değişti. 2010 yılında ajansımızın global ölçek- te dikkat çeken reklam ölçeği nedeniyle, Facebook tarafından özel bir programa dahil edildik ve reklam platformuna API erişimi elde eden az sayıdaki ayrıcalıklı iş ortaklarından biri olduk. Bu bizim reklam teknolojileri geliştiren bir ad tech şirketine dönüşümümüzün de başlangıcı oldu. Deva- mında Instagram, Twitter gibi diğer sosyal platfomları da hizmet ve çözümlerimize ekleyerek bugüne geldik. MadWords’ün sunduğu reklam çözümleri neler? MadWords’ün mevcut hizmet ve çözüm- lerini sosyal medya reklamcılığı ve arama motorureklamcılığıbaşlıklarındatoparlaya- biliriz. Sosyal medya reklamcılığı; Facebook, Instagram,Twitter, Shapchat gibi sosyal ağ- lar üzerinde gerçekleştirdiğimiz tüm reklam çalışmalarını kapsıyor. Sosyal medyada 10 yıl önce reklamveren- lere vadedilen dünya bugün çok farklı; iyi içerik ve etkileşimle organik olarak hedef kitlelerine erişim eskisi gibi mümkün değil. Ama çok gelişmiş reklam enstrümanları ile her türlü hedef kitleye bu sosyal ağlar üzerinden ulaşarak başarılı sonuçlar elde etmek mümkün. Biz de hem operasyon deneyimimiz hem de kendi geliştirdiğimiz teknolojiler ile reklamverenlere bu plat- formlarüzerindegeridönüşüyüksekreklam kampanyaları hazırlıyor ve bu kampanyaları yönetiyoruz. Sadece reklamverenler için değil, bu platformlarda onlara hizmet veren ajanslar için de özel çözümlerimiz var. Arama motoru reklamcılığı ise artık rek- lamverenler tarafından önemi anlaşılmış, kendini ispat etmiş ayrı bir uzmanlık alanı. Küçük emlak ofislerinden FMCG devlerine kadar bugün her sektörden her ölçekteki şirket, arama motorlarında görünür olmala- rı gerektiğini biliyor. Biz de reklamlar aracılı- ğı ile bunu sağlıyoruz. Sosyal medya ve arama motoru reklamcılığı markalar için neden önemli? Müşterileriniz bugün nerede? Kendinizi bir düşünün; cep telefonu, tablet ya da bilgisa- yarınız başında ne kadar vakit geçiriyorsu- nuz? Peki bu vakti en çok hangi uygulama veya sitelerde harcıyorsunuz? Teklif ve su- numlarımızda artık sosyal ağların ve arama motorlarının neden önemli olduğunu anlat- mak için artık vakit harcamıyoruz; “kullanıcı sayısı şu kadar milyon oldu” ve “şu kadar süre geçiriyorlar” vs. gibi noktaları sorgula- yan ya da hala ikna olmaya ihtiyacı olan bir reklamveren kaldığını sanmıyorum. Bu mecraların asıl önemi bence reklam yatırımı ve hedef kitleleri kontrollü şekilde yönetebilme imkanı veriyor olmaları. Bugün bu mecralarda günlük birkaç TL ya da yüz binlerce TL bütçeli kampanyalar yapabili- yorum. Nokta atışı yaparak falanca semtte oturanülkeningelirseviyesienyükseksayılı kişilerine de, ülke genelindeki tüm üniversi- te öğrencilerine de ulaşabiliyorum. Bu mec- ralar bu yüzden önemli bence. Bora Akman, Kurucu, MadWords 15 2018/H1
 • 16. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE Performans pazarlama anlamında en başarılı olduğunuz kampanyalara örnek verebilir misiniz? On yıl önce performans pazarlama dediği- mizde bizimle aynı dili konuşabilen ilk müş- terimiz ile hala çalışmaya devam ediyoruz. Finans, otomotiv, telekom, inşaat ve son birkaç yıldır özellikle e-ticaret sektörlerinde pek çok reklamverenle birlikte çalışıyoruz. Birkaç haftada dönüşüm maliyetlerini onda birine indirdiğimiz dönüşüm kampanyaları ya da sadece bir hafta sonunda tüm daire- lerin satıldığı dev proje lansmanları yaptık. Ancak böyle epik case’ler yerine başarıyı biz reklamverenin uzun vadeli ölçülebilir iş he- define ulaşması olarak tanımlıyoruz. Böyle bakınca on yıldır aynı yaklaşımı benimse- diğimiz reklamverenlerimizle gerçekleş- tirdiğimiz tüm kampanyalarımızın başarılı olduğunu söyleyebilirim. Dijital pazarlamada ölçümleme imkanı reklamverenlere ne gibi avantajlar sağlıyor? Bundan 20 yıl önceki sunumlarımıza cetvel resmi koyup dijital dünyanın en büyük farkı ölçülebilir olması diyorduk, ama açıkçası bu daha çok lafta kalıyordu. Ülkemizde bu ölçülebilir sektörün ölçülmeye başlanması için bile yılların geçmesi gerekti. Gerçekten ölçmeye başlayınca reklam yatırımımız ne- reye gidiyor, kimlere ulaşıyoruz, reklamla ulaştığımız bu potansiyel müşterilere nasıl bir deneyim sunuyoruz, bunları görüyoruz ve tüm bu süreci nasıl iyileştirebileceğimizi düşünmeye başlıyoruz. Ölçüm sadece rek- lam yatırımını optimize etmeyi değil müş- teriyi ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı da sağlıyor. Sizce ReklamStore birlikteliği MadWords’e neler kazandıracak? ReklamStore ve MadWords, aynı vizyonu paylaşan ve farklı alanlara odaklanmış deneyim ve teknolojik varlıklara sahip iki şirket. Hizmet ve ürünleri bir puzzle’ın parçaları gibi birbirlerine uyuyor ve büyük resimde daha bütünsel bir hizmet kurgusu ve deneyimi sağlayabiliyoruz. Global ölçek- te de bütün bu faklı deneyim ve teknolojik yetkinlikleri bir çatı altında toplayabilen çok az sayıdaki teknoloji şirketinden biriyiz. Bu- nun yanında uzmanlıklarımızı bir araya ge- tirdiğimizde beraberce geliştirebileceğimiz birçok yeni ürün ve hizmet fırsatı olduğunu görüyoruz ve bunları hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. İlerleyen dönemlerde dijital reklamcılık ve performans pazarlama alanında ne gibi gelişmeler yaşanacağını öngörüyorsunuz? Tümdünyadaenhızlıgelişenalanlardanbiri reklam teknolojileri konusu. Çünkü kullanıcı alışkanlıkları yeni servislerle sürekli değişi- yor ve bu alandaki oyun kurucular kuralları sürekli değiştiriyor. Değişmeyen tek şey gelişen bu platformların, reklamveren ve mecralar arasındaki ilişkiyi yeniden tarif ederek değer zincirini kısaltması ve arz-ta- lep doğrultusunda şekillenen ücretlendirme modelleri. Bir yandan da bu mecraların en önemli özelliklerin başında hedefleme imkanları geliyorvebuözelliklerhepimizinkullanıcılar olarak bıraktığı parmak izleri ve kişisel bilgi- lerimize dayanıyor. Önümüzdeki dönemde, düzenleyiciler tarafından bu platformlarda kişisel bilgilerin kullanım şekli de tekrar tarif edilebilir. Bu nedenle yakın gelecekte kullanıcı izinlerine dayalı yeni hedefleme seçenekleri ve reklam araçları bekleyebiliriz. ReklamStore için MadWords satın alması neden önem taşıyor? MadWords, ReklamStore’un uzun süre ön- cedentakipettiğivetanıdığı,kimizamanda iş birlikleri yürüttüğü bir ad tech girişimiydi. MadWords’ü bizim için benzerlerinden ayı- ran nokta, Google, Facebook gibi platform- Şencan Özen, CEO, ReklamStore 16 2018/H1
 • 17. lar üzerinden reklamcılık hizmeti vermeyi mümkünkılanteknolojiyikendileriningeliş- tirmiş olması. Bu da MadWords’ün aslında tıpkı ReklamStore gibi reklam teknolojileri firması olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak MadWords, ReklamStore’un daha önceden ürün gamında bulunmayan arama motoru ve sosyal medya reklamcılı- ğı hizmeti ile müşterilerimize sunduğumuz çözümlere de bir yenisini eklemiş oldu. Üstelik MadWords’ün bu yeniliği, kendi teknolojileriyle birlikte sunuyor olması da aslında satın almanın gerçekleşmesinde rol oynayan en önemli etkenlerden biri oldu diyebilirim. ReklamStore, arama motoru ve sosyal medya reklamcılığına adım atmaya nasıl karar verdi? Bir süredir Google, Facebook gibi platform- lar üzerinden reklamcılık hizmeti sunma fikrini değerlendiriyorduk. Çünkü müşte- rilerimize affiliate, display, native gibi çok sayıda reklamcılık çözümü sunuyorduk ve ürün gamını müşterilerimizin de ihtiyaçları doğrultusunda bu yönde genişletme dü- şüncesindeydik. Peki neden daha önceden değil de 2018 yılı itibarıyla böyle bir adım atmaya karar verildi diye sorulsaydı, Rek- lamStore’un ad tech vizyonu ile bire bir örtüşen bir ajansla henüz karşılaşabildik diyebilirdim sanırım. Çünkü MadWords’ün arama motoru ve sosyal medya reklamcılığını kendi geliş- tirdiği teknolojilerle yapabiliyor olması, bu hizmeti ReklamStore için çok daha anlamlı hale getiriyor. Bu satın alma yeniliğinin hem ReklamStore hem de MadWords açı- sından güzel gelişmelere önayak olacağını düşünüyoruz. MadWords hizmetleri ReklamStore çatısı altında geliştirilmeye devam edilecek mi? Elbette. Hatta tüm MadWords ekibi Rek- lamStore ofisine taşınarak çalışmalarına başladılar bile. Aralarına yeni arkadaşların da katıldığı MadWords ekibi artık Reklam- Store ailesi ile birlikte ürün geliştirmelerini bir arada devam ettirecek. Bu şekilde, iler- leyen zamanlarda müşterilerimiz için yeni teknolojilere hep beraber imza atacağız. MadWords’ün en çok hangi özelliğinin ReklamStore partnerlerine fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz? MadWords, pek çok özelliği ile ön plana çıkıyor. Fakat özellikle kendi geliştirdikleri agency suit aracının ReklamStore’un iş birliği yaptığı partnerlerine fayda sağlaya- cağını öngörüyorum. Bu özellik sayesinde ajanslar müşterilerinin raporlamalarını, kampanyaları, optimizasyonları white-la- bel platform üzerinden yönetebiliyor ve hizmet sağlayabiliyorlar. Bu platformu daha önceden kullanmaya başlamış olan pek çok MadWords müşterisi vardı, şimdi bizimle birlikte bu araçtanyararlanan müş- teri sayısının artacağını düşünüyoruz. Çünkü ReklamStore hizmetlerini küre- sel ölçekte sunuyor. Kendi geliştirdiğimiz DSP’miz ile display, native, video alanla- rında self-servis bir platform üzerinden partnerlerimizin ihtiyaçlarına çözüm- ler üretiyoruz. Önümüzdeki dönemde DSP’mize arama motoru ve sosyal medya reklamcılığını da entegre edeceğiz ve bu sayede artık müşterilerimiz aynı panelden diledikleri reklamcılık yöntemine ulaşabile- cekler. Yabancı pazarlara arama motoru ve sosyal medya reklamcılığı hizmeti sunmak, MadWords açısından da yeni bir deneyim olacak. ReklamStore’un bundan sonrası için hedeflerinden söz edebilir misiniz? Küresel arenada hizmet veren ad tech şirketi kimliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu hedefe yönelik olarak açtığı- mız Dubai ve İsrail ofislerimizin yanı sıra Türkiye’deki ekibimizin de bir kısmı yurt dı- şındaki müşterilerimize ReklamStore tek- nolojileriyle reklamcılık hizmetleri sunuyor. Bu çizgi doğrultusunda, dijital performans sağlayan hemen her ürünü içeren bir ad tech platformu olmak istiyoruz. MadWords satın almasının da zaten bu amaca yönelik atılmış bir adım olduğunu söyleyebilirim. Oluşturduğumuz teknolojiyi önce Türkiye pazarında kullanıma sunuyoruz ama yurt dışında da satıyoruz. Dijital performans sağlayan her ürünü içeren küresel bir ad platformu olmak istiyoruz. 17 2018/H1
 • 18. İnternet teknolojilerinin tüm dünyada yaygınlaşması ile birlikte online güvenliğin sağlanması adına düzenlemelerin yapıl- ması zorunlu hale gelmiş durumda. Üstelik teknolojik yeniliklerin çok hızlı bir şekilde dönüşüm göstermesi ile söz konusu dü- zenlemelerin ihtiyaç ve beklentilere en uygun biçimde yeniden tasarlanmaya uy- gun olması da son derece kritik bir önem taşıyor. Veri trafiğinin en yoğun olduğu coğrafyalardan biri olan Av- rupa’da da veri trafiğinin akışını ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak üzere bir süredir ça- lışmalar sürdürülüyor. Diğer yandan Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve General Data Protection Re- gulation (GDPR), yani Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT) adı verilen söz konu- su çalışmaların 14 Nisan 2016 tarihinde onaylandığı biliniyor. 2016 yılında kabul edilen GVKT’nin yürürlüğe gireceği tarih ise 25 Mayıs 2018 olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda, Türkiye merkezli web si- telerinin özellikle Avrupa ülkelerine bilgi toplama hizmetlerinin sunabilmesi, ve- rilerin sınır ötesi paylaşımının gerçekleş- tirilebilmesi gibi noktalarda etkinliklerini sürdürebilmeleri açısından Avrupa Parle- mentosu’nda kabul edilen GVKT’nin yürür- lüğe girmesiyle birlikte birtakım noktaları göz önünde bulundurmalarında büyük fay- da olduğu görülüyor. İ ş t e online kullanıcıların web ortamında bı- raktıkları ayak izlerini korumaya almak ve kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlamayı amaç edinen GVKT ile gündeme gelen dü- zenlemeler ve Türkiye’deki web siteleri için karşılıkları... GVKT ile Gelen Önemli Değişiklikler Tüzükteyapılan değişikliklerin içeriğine ba- kıldığında, tüm maddelerin aslında kişilerin kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olma- larını sağlamaya yönelik olduğu sonucuna ulaşmak mümkün. Öte yandan işlenen verilerin üzerindeki düzenlemeleri de kapsayan çalışmada yer alan bazı önemli değişiklikler şu şekilde sıralanabilir: Unutulma hakkı: Düzen- leme ile veri sahibi ola- rak tanımlanan kişilere, kendilerine ait hesap- ların ve verilerinin veri sorumluları (web si- teleri gibi online plat- formlar) tarafından silinmesi, yani unutul- ma hakkı tanınıyor. Buna göre gerçek kişiler, eğer isterlerse hesapları ve kişisel verilerini sildirebilirler. Ancak elbette bu hakkın kullanı- labilmesi için de birtakım hallerin ge- çerli olması gerekiyor. Kişisel verilerin elde edildiği ya da işlendiği amacın geçerliliğini yitirmesi, verilerin işlenmesi için bir yasal nedenin olmaması, verilerin işlenmesi sü- recinin hukuka aykırı olması gibi gerekçeler sözü edilen hallere örnek olarak verilebilir. GENEL VERİ KORUMATÜZÜĞÜ (GDPR) HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER 18 2018/H1
 • 19. Taşınabilirlik hakkı: Verilerin saklandığı sunucular değiştirildiğinde verilerin yeni bir sunucuya aktarılması durumunu ifade eden bu düzenleme, kişilere ait verilerin veri sorumluları tarafından başka bir veri sorumlusuna aktarılması hakkına işaret ediyor. Gizlilik politikalarının kişilere aktarılması: Verilerin işlenmesi için veri sahiplerinin kesin rızasının olması gerekiyor. Rıza için gerekli koşulların yerine getirilmesi için ise veri sahibinin kendisine ait verilerin işlen- mesini onayladığını gösteren elektronik veya basılı, yazılı ya da sözlü bir bildirimin mevcut olmalı. Buradan yola çıkıldığında, tüm gizlilik politikalarının veri sahibine açık ve anlaşılır bir biçimde aktarılmış olması gerektiği net bir şekilde anlaşılabilir. Veri ihlallerinin bildirilmesi: Kişisel verilerin güvenliği konusunda herhangi bir tehdit ile karşı karşıya kalındığı durumlarda veri so- rumluları, durum öngörüldükten sonra 72 saati geçirmemek koşuluyla kişisel verilerin ihlalini denetleyen kuruma durumu bildir- mekle yükümlü. Tek durak noktası mekanizması: Veri so- rumlusu ile veri işleyen farklı ülkelerde bulunsalar bile veri sorumlusu ya da veri işleyenin ana işletmesinin bulunduğu AB üyesi ülkenin denetleme kuruluşu, AB genelindeki veri işleme faaliyetleri için de- netleme yapabilir. Buna karşın, kamu ya da özel kuruluşlar tarafından kamu yararına yürütülen veri işleme faaliyetleri için öncü bir denetleyici kuruluş ve tek durak noktası mekanizması uygulanmaz. Gizlilik etki değerlendirmesi: Veri işleme faaliyetlerinin kapsamı, amaçları ve işlemin yapıldığı ortam, veri sorumlularının hak ve özgürlüklerini riske atacak potansiyel ba- rındırıyorsa, veri sorumlusu işleme süreci- nin kişisel verilerin korunması anlamında etkisini belli kriterler odağında değerlendir- mek durumundadır. İdari para cezası ve kanun yolları: Mev- zuata aykırı işlemlerin gerçekleştiği tespit edilen firmaların dünya çapındaki yıllık cirolarının yüzde 4’üne varan oranda para cezasına çarptırılması gibi sonuçlar söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra, maddi ya da manevi zarara uğrayan herkes bu firma- lardan tazminat talep etme hakkına sahip olur. HangiTür Kişisel Veriler GVKT Kapsamına Giriyor? Sözü edilen Genel Veri Koruma Tüzüğü, veri sahiplerinin konu olduğu kişisel bilgi- lere düzenleme getiriyor. Ancak kişisel veri kapsamına nelerin girdiği konusunu net- leştirmekte büyük fayda var. Buna göre, bir bireyi dolaylı olarak tanımlamak için kulla- nılabilecek her tür bilgi, kişisel veri olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla isim, adres, kimlik numarası gibi bilgileri barındıran kimlik kartları, elektronik ortamda saptanmış konum bilgileri, IP adresleri, cookie’ler, sağ- lık verileri, biyometrik veriler, ırk ve köken bilgisi, siyasi yaklaşım ve cinsel yönelim gibi bireyler hakkında ayrıntı veren verilerin GVKT kapsamına girdiği söylenebilir. Web Siteleri GVKT’ye Nasıl Uyumlu Hale Getirilebilir? Avrupa Birliği tarafından onaylanan ve yakın zamanda yürürlüğe girecek olacak GVKT, temelde kullanıcıları odağına alan düzenlemeler içeriyor. Avrupalı vatandaş- ların verilerini işleyen Avrupa Birliği mer- kezli ya da Avrupa Birliği merkezli olmayan firmaların ise bir an önce tüzükte belirtilen koşulları yerine getirmek üzere hazırlıklara başlamaları gerekiyor. Peki yönetmeliğe uygun olduğunuzdan nasıl emin olabilir/web platformunuzu tü- zükte belirtilen kurallara nasıl uyumlu hale getirebilirsiniz? Öncelikle veri sorumlularının ve veri işle- yenlerin tüm kişisel verilerin korunmasın- dan sorumlu veri koruma görevlileri ata- ması gerekiyor. Ayrıca güvenlik düzeyinin artırılması için siber güvenlik programları- nın oluşturulmasında da büyük yarar var. Buna ek olarak, hem veri işleyenler hem de veri sorumluları, veri işleme standartlarının korunduğundan emin olmalı. Bunun için de elbette güvenilirliğin belgelenmiş olması gerekiyor. Tüm kullanıcı verilerinin saklan- ması ve işlenmesi için verilerin gerçek sa- hiplerinin onayının alınması ise tüzüğün en önemli maddesi olduğundan tüm firmalar için kritik olan noktayı oluşturuyor. 19 2018/H1
 • 20. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE KUVEYTTÜRK’ÜN 40YIL HATIRLI MOBİL ZENGİN MEDYA PROJESİ Bankacılık sektöründe uzun yıllardır hiz- met veren Kuveyt Türk, finans çözümlerini yenilikçi ve teknolojik yaklaşımlarla zen- ginleştirmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen pek çok uygulamadan biri olan SeninBankan.com.tr kampanyası, Kuveyt Türk’ün yeni nesil dijital bankacılık anlayışı ile gelenekseli birleştirme hedefine yönelik kurgulandı. Söz konusu kampanya ile kullanıcılarla hem fiziksel hem de dijital kanallar aracılığıyla etkileşimin artırılması amaçlandı. 5.200.000 GÖSTERİM Kampanya fikri; mobil cihazların günlük hayattaki öneminin farkında olan Kuveyt Türk’ün kullanıcılarla mobil kanallar üze- rinden buluşması çıkış noktasından doğdu. Bu motivasyon doğrultusunda şekillenen kampanyanın hem kullanıcıların ilgisini çekmesi hem de pratiklik kavramına işaret etmesi bekleniyordu. Skala Medya ile geliştirilen “Kahven Ban- kandan” kurgusuna sahip kampanyada mevsim sıcaklıklarına odaklanıldı. Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerini ön planda tutan Kuveyt Türk’ün kış mevsiminde de kullanı- cıları düşündüğü vurgulanmak istendi. Kul- lanıcıların özellikle soğuk havalarda dijital bankacılık çözümlerine ihtiyaç duyduğu içgörüsüyle hareket edilen kampanyanın hedefine ulaşabilmesi için ReklamStore’un yenilikçi reklam teknolojilerine başvuruldu. Mobil ve web’de oldukça özellikli hedefle- me teknolojilerine sahip olan dijital reklam platformuReklamStore’unmobileözel “sı- caklık” hedefleme çözümü, Kuveyt Türk’ün kullanıcılarına hem inovatif hem de etkile- yici reklamlarla ulaşabilmesine olanak sağ- ladı. Buna göre, mobil cihazlar aracılığıyla ortam sıcaklığının 10 °C ve altında olduğu konumda bulunan kullanıcılar hedeflendi. Bu sayede soğuk havanın etkisindeki kulla- nıcılara premium mobil mecralarda Kuveyt Türk reklamları gösterildi. 1200 FORM Yağmur veya kar yağışı efekti bulunan reklamlarla karşılaşan kullanıcılara böyle soğuk havalarda hem bankanın hem de kahvenin istedikleri zaman ayaklarına ge- lebileceği mesajı verildi. Tek bir dokunuşla bankacılık hizmetleri ve kahve ikramına ulaşılabileceği vadedilen mobil reklamlarla etkileşime geçildiğinde kullanıcılardan kar- şılarına çıkan formu doldurmaları istendi. İsim ve iletişim bilgileri elde edilen kullanı- cılara ücretsiz kahve ikramı için gerekli olan promosyon kodu iletildi. 250TÜRK KAHVESİ SİPARİŞİ SeninBankan.com.tr müşterisi olan kulla- nıcılar, promosyon kodları ile birlikte giriş yaptıkları Ofix.com’dan Türk kahvelerini ücretsiz olarak sipariş edebildiler. Kuveyt Türk’ün SeninBankan.com.tr kampanyası kapsamında gösterilen mobil reklamlar sayesinde ise 5 milyon 200 bin gösterim elde edilirken 1200 form dolduruldu ve 250 adet Türk kahvesi siparişi verildi. Öte yandan sıra dışı bir bankacılık deneyimi yaşarken kahve ikram edilen kullanıcıların Kuveyt Türk ile aralarındaki bağ güçlendi- rilmiş oldu. 20 2018/H1
 • 21. DOĞUŞ DIGITAL PROGRAMATİK SATIŞ DİREKTÖRÜ MURAT ALTUNTAŞ İLE ONLINEYAYINCILIK VE PROGRAMATİKTEKNOLOJİSİNİ ELE ALDIK DoğuşYayın Grubu olarak televizyon, internet, radyo ve dergi olmak üzere birçok medya kolunda faaliyet göstermektesiniz. Bizlere DoğuşYayın Grubu bünyesindeki markalarınızdan bahsedebilir misiniz? DoğuşYayın Grubu bünyesinde StarTV, NTV ve Kral TV gibi TV kanalları, NTV Radyo ve Kral FM gibi radyolar, Vogue ve GQ dergi- leri, startv.com.tr, puhutv.com.tr, ntv.com. tr, ntvspor.net, kralmuzik.com.tr, vogue. com.tr ve GQ.com.tr gibi internet mecraları bulunuyor. Biz dijital reklam satışı olarak internet mecralarımızın reklam envanterin satışından sorumluyuz. puhutv’de yayınlanan Fi dizisi ile Türkiye’nin en çok izlenen online dizisi olma başarısını elde ettiniz. Bizlere puhutv’nin mobil uygulamasının içeriğinden, uygulamanın indirilme oranlarından ve kullanıcı kitlesinden bahsedebilir misiniz? puhutv ile kısa bir sürede büyük bir başarı elde ettik. Aylık 11 milyon tekil kullanıcı ve uygulama tarafında 4,6 milyon indirme ve 2,2 milyon aktif kullanıcımız var. Bün- yemizdeki başarılı platformlara lokal ve ücretsiz bir dizi portalı daha eklemiş olduk. puhutv içerisinde bulunan dizi ve filmler, farklı yapımcı ve kanal anlaşmaları saye- sinde geniş bir içerik sunabiliyoruz. İlk orijinal içeriğimiz Ay Yapım ile Fi dizisi oldu. Fi dizisinin tekil izleyici sayısı toplam- da 22 milyon kullanıcıyı geçti. Şahsiyet ve Dip ile portalımıza bu sene iki orijinal içerik daha eklemiş olduk. Fi’de de olduğu gibi bu diziler sadece puhutv üzerinden izlenebili- yor ve bu hizmet ücretsiz olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber portallarından biri olan NTV’de kullandığınız reklam teknolojileri ve istatistikleri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? NTV’de olduğu gibi tüm network’te reklam sunucusu olarak Google DFP’yi ve bunun- la bağlantılı olarak programatik platform olarak Google AdX’i kullanıyoruz. Ek olarak video ve standart display alanlarında farklı programatik platformları değerlendirme- ye çalışıyoruz. Data yönetimi konusunda Oracle BlueKai ile ilerliyoruz. Network içe- risindeki big data’yı yönetebilmek ve mo- netize etmek amaçlı mecralarımızdan elde ettiğimiz verileri bu platform ile kampanya optimizasyonunda kullanıyoruz. Programatiğin yayıncı envanterlerinin ilerleyen zamanlardaki gelişimi sizce hangi yönde olacak? Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de programatik harcamalar artıyor. Buna ko- nuda Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülke- ler gidişat ile ilgili bir fikir veriyor.Türkiye’de programatik çok önem kazandı ve reklam bütçelerin programatiğe kaymasıyla bera- ber son yıllarda çok hızlı büyüdü. İleriki yıl- larda bu büyüme trendi devam edecektir. Platformların sunduğu özellikler ve geliştir- meler sayesinde hemyayıncılar için hem de müşteriler için vazgeçilmez olacaktır. Sektördeki küçük ve orta ölçekli yayıncılara verimliliklerini artırmaları için neler önerirsiniz? Programatik tarafta özellikle reklam alan- larının performansı çok önemli. Alanların eCPM oranlarını ve sonuçta reklam gelirini belirleyen unsurlar da en önde geleni. Tür- kiye’deki düşük eCPM oranlarını iyileştirici adımlar almak gerekiyor. İlk aşamada ya- yıncılara tavsiyem, alanları en iyi şekilde optimize etmeleri yönünde. Bununla ilgili olarak viewability, brand safety ve ad fraud gibi kavramları da dikkate almak gerekiyor. Murat Altuntaş, Doğuş Digital, Programatik Satış Direktörü 21 2018/H1
 • 22. MMATÜRKİYE 2017YILI MOBİL REKLAM ARAŞTIRMASI Mobil pazarlama teknolojilerinin gelişti- rilmesi yönünde çalışmalarını sürdüren Mobil Pazarlama Birliği (MMA) Türkiye ve Nielsen Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen MMA Türkiye 2017 Mobil Reklam Harca- ma Araştırma raporu verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Son yıllarda mobil kullanımın hızlı bir ivme kazanmasıyla giderek önem kazanan mobil reklamlara yapılan yatırım- ların da buna paralel olarak artış gösterdiği gözlemleniyor. MMA Türkiye 2017 Mobil Reklam Harcama Araştırma raporunda mobil reklam göste- rim adetleri ve yatırım tutarlarının yanı sıra tercih edilen mobil kanallar, öne çıkan rek- lam türleri, sektörel dağıtımlar gibi önemli veriler yer alıyor. Açıklanan verilere göre, 2017 yılında mobil mecralara yapılan rek- lam yatırımları ilk defa toplamda 1 milyar seviyesini aştı ve 1 milyon 205 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca yüzde 65’lik paya ve 783,45 milyon TL’lik bir yatırım miktarı- na ulaşan display reklamların diğer mobil reklam türleri arasından ön plana çıktığı sonucuna ulaşıldı. Bununyanı sıra, display kategorideyer alan banner, rich media gibi gösterim ve tıklama bazlı reklamlara yapılan yatırım miktarı da 518,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. YouTube, sosyal medya videoları ve lokal yayıncıların mecralarında yer alan videola- rın da dahil olduğu tüm display reklam tür- leri altında değerlendirilen video reklamlar ise 265,2 milyon TL yatırım ile söz konusu pastadan yüzde 22 pay aldı. Copyright©2017TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 5 Satış Kanalı Impression Ağırlık DağılımıSatış Kanalı Gelir & Reklam Bütçe Dağılımı Toplam 68.2 Milyar reklam gösterimi üzerinden hesaplanmıştır. %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 Premium Premium %75 Programatik Programatik MMA Mobil Reklam Harcama Araştırması - Lokal Yayıncılar Kanal Üzerinden Gelir & Gösterim Karşılaştırması 2017 %25 %45%55 Toplam 277,2 Milyon TL üzerinden hesaplanmıştır. Copyright©2017TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 7 %59 Display %17 Native Reklam Tipi Harcama Ağırlık Dağılımı MMA Mobil Reklam Harcama Araştırması - Lokal Yayıncılar Reklam Tipi Gelir Karşılaştırması 2017 - Total Toplam 277.2 Milyon TL üzerinden hesaplanmıştır. %24 Video Copyright©2017TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 4 Satış Kanalı Gelir & Reklam Harcaması Satış Kanalı Impression Hacmi Toplam 277.2 M! 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Premium 206.9 M! Premium 31 B Programatik 70.3 M! Programatik MMA Mobil Reklam Harcama Araştırması - Lokal Yayıncılar Kanal Üzerinden Gelir & Gösterim Karşılaştırması 2017 37.2 B Toplam 68.2 B 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 22 2018/H1
 • 23. Öteyandan mobil arama motorlarında ger- çekleşen reklam yatırımlarının da 421,87 milyon TL olduğu sonucuna ulaşıldı. Son zamanların üzerinde en çok durulan ve satın alma sürecinin programatik yolla gerçekleştirildiği mobil reklamlara olan ya- tırımların toplamı ise 509,3 milyonTL oldu. Bunun yanı sıra native, yani doğal reklam yatırımlarının 48,21 milyon TL seviyesinde olduğu da rapordan çıkan bir diğer detay. 2017 yılında lokal yayıncılara 277 TL düze- yinde mobil reklam yatırımı yapıldığı göz- lemlendi. Bu yatırımların premium reklam- larda gerçekleşen 206,9 milyon TL’lik kısmı karşılığında ise 31 milyar görüntülenme sayısına ulaşıldı. Diğer yandan lokal yayın- cılardaki programatik reklam yatırımlarının 70,3 milyon TL olduğu ve 37,3 milyar gö- rüntülenme gerçekleştiği sonucu ortaya çıktı. Tüm bu bilgilere ek olarak, mobil sosyal medya yatırımlarının da 325 milyon TL’nin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Lokal yayıncılara yapılan sektörel baz- lı mobil reklam harcamalarının yüzdesel dağılımına bakıldığında ise iletişim sek- törünün yüzde 16 oran ile birinci sırada, inşaatın yüzde 13 ile ikinci ve yayıncılık sektörünün de yüzde 11 ile üçüncülüğü ele aldığı sonucuna ulaşılabilir. Bunun yanında aynı yüzdeye sahip olan perakendecilik ve finans sektörlerinin de yüzde 10 ile dör- düncü sırayı paylaştığı bilgisi raporda pay- laşılan verilerden. Sıralamadayer alan diğer alanların ise yüzde 6 ile otomotiv, yüzde 5 ile kozmetik ve kişisel bakım, yüzde 5 ile holdingler, yüzde 4 ile gıda ve yüzde 3 ile tekstil sektörleri olduğu görülebilir. Kaynak: MMATürkiye 2017 Mobil Reklam Harcama Araştırması Copyright©2017TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 12 MMA Mobil Reklam Harcama Araştırması - Lokal Yayıncılar App vs Mobile Web Gelir & Gösterim Hacmi Karşılaştırması 2017 App vs Mobile Web Gösterim Ağırlık Dağılımı App vs Mobile Web Bütçe Dağılımı %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 Mobil Web %57 Mobil Web %53 App %43 App %47 Network ' lerden gelen ve işletim sistemi detayı verilen kullanımlar üzerinden hazırlanmıştır. Copyright©2017TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 9 %0 %10 %20 %30 %40 %50 Gelir Gösterim Standard Banner %47 %77 Pre-Roll %24 %2 Native %17 %13 MMA Mobil Reklam Harcama Araştırması - Lokal Yayıncılar Reklam Kreatif Tipine Göre Gelir ve Gösterim Yüzdesel Dağılımı 2017- Total Gelirler toplam 277.2 Milyon TL üzerinden hesaplanmıştır. Gösterimler toplam 68.2 Milyar reklam gösterimi üzerinden hesaplanmıştır. %60 %70 %80 %90 Full Page %12 %8 Copyright©2017TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 8 %0 %5 %10 %15 %20 %25 İletişim İnşaat %16 %13 Yayıncılık %11 Perakendecilik %10 Finans %10 Otomotiv %6 Kozmetik Ve Kişisel Bakım %5 Holdingler %5 Gıda %4 Tekstil MMA Mobil Reklam Harcama Araştırması - Lokal Yayıncılar Sektör Bazlı Harcama Yüzdesel Dağılımı 2017 Toplam 277,2 Milyon TL üzerinden hesaplanmıştır. %30 %35 %40 %3 23 2018/H1
 • 24. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE İHLAS HOLDİNG DİJİTAL VARLIKLAR GENEL MÜDÜRYARDIMCISI SIRRI SÖZTUTAN İLE DİJİTAL REKLAMYÖNETİMİ ÜZERİNE KONUŞTUK Merhaba Sırrı Bey, öncelikle kendinizi bi- raz tanıtabilir misiniz? Merhabalar. 22 yıllık çalışma hayatımda benim için gurur verici bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışma hayatıma İhlas grubunda başladım ve kariyer ba- samaklarını çıkmaya aynı grupta devam ediyorum. Eğitimimi iktisat alanında ta- mamladıktan sonra muhasebe ve finans alanında yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra gerekli süreçleri tamamlayarak 2009 yılında mali müşavir oldum ve ardın- dan SPK lisansları- mı tamamlayarak halka açık şirketle- rimizde orta düzey yönetici olarak görev aldım. Kısa- cası stajyer olarak başladığım İhlas grubunda bugün grup şirketlerin- den Dijital Varlık- lar’ın Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmak benim için kıvanç duyulacak bir ba- şarı hikayesidir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren İhlas Holding’de dijital varlıklar tarafında neler yapıyorsunuz? Sizin de belirttiği- niz üzere İhlas Holding çok çeşitli sektör- lerde faaliyet gösteriyor. Ancak bu sektörler içerisinden medya sektörü, grubumuzun ilk faaliyet gösterdiği lokomotif sektörlerden birisidir. İlk göz ağrımız Türkiye Gazete- si’dir. Daha sonra televizyon yayıncılığında TGRT, haber ajansında ise İHA markalarını İhlas Medya’ya kazandırdık. Bugün her üçü de medya sektöründe kendi alanında ilkler arasında yerini almakta ve sesini duyur- maktadır. Dijital Varlıklar’a gelince; 2013 yılından bu yana şirketimize ait medya kuruluşları- nın dijital operasyonlarının yönetimini bir araya getirdik ve bu yeni organizasyona da “Dijital Varlıklar” ismini verdik. Bu organi- zasyonun kurulmasından bugüne gelişinde Dijital Varlıklar bünyesinde bulunan medya şirketlerimizin internet sitelerinin içerik ve reklam yönetimi Dijital Varlıklar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca tematik site olarak da kadınlara hitap eden mavikadin.com adın- da bir sitemiz var. Bunun dışında tematik sitelerimiz arasına katmayı planladığımız yeni projelerimiz de var. Reklam alanlarından daha fazla verim alabilmek adına hangi noktalara önem veriyorsunuz? Reklamcılık sektörü hızlı bir şekilde dijital reklamcılık dediğimiz programatik rek- lama doğru ilerleyişini sürdürse de hala premium reklamcılık, gelir açısından daha verimli olduğundan reklam alanlarımızda ilk önceliği premium reklam tarafına ve- riyoruz. Ancak premium reklamcılık yavaş yavaş programatik üzerinden yönetilmeye başlanıyor. Kısa zamanda tüm reklamların programatik üzerinden ilerleyeceği görülü- yor. Reklam ajansları da ayakta kalmak için yatırımlarını programatik tarafa yapmaya başladılar. Programatik tarafta ise reklam alanları- nın görünürlük durumuna göre Google’ın Ad Exchange platformundaki hesabımız üzerinden çeşitli kurallar belirleyerek rek- Sırrı Söztutan, Dijital Varlıklar Genel Müdür Yardımcısı 24 2018/H1
 • 25. lam yönetimini optimize ediyoruz. Ad Ex- change platformu tam bir reklam borsası. Reklam alanları için oluşturulan kuralları ve belirlenen fiyatları etkileyen birçok et- ken var. Bu etkenlere göre doğru hamleler yaparak reklam borsası dediğimiz bu mec- radan en iyi geliri kazanma olasılığımız var. Bu platform üzerinden prefered ve open auction anlaşmalar da yapıyoruz. Ayrıca 3. parti dediğimiz dijital reklam platform- larıyla yaptığımız özel anlaşmalarla çeşitli reklam modellerinde çalışmalar yapıyoruz. Bazı durumlarda 3. parti reklam şirketle- riyle yaptığımız anlaşmaya göre passback yaparak veya belirli alanlarda doğrudan yer vererek reklam alanlarımızdaki geliri opti- mize etmeyi amaçlıyoruz. ReklamStore ile ne kadar süredir çalışı- yorsunuz? Birlikte yaptığınız çalışmalara kısaca değinebilir misiniz? ReklamStore ile 2017 yılı Ağustos ayından beri çalışıyoruz. Alternatif yeni reklam mo- delleri tekliflerine “hayır” diyemediğimiz ReklamStore ile yaptığımız çalışmalardan ve sonuçlarından memnunuz. Türkiye’nin en iyi kadın sitelerinden olan mavikadin. com sitemiz ile başlayan iş birliğimizi, 2018 yılı içerisinde tüm sitelerimize yayarak iler- lemeyi planlıyoruz. Bir dijital reklam yöneticisi olarak online yayıncılığa ilgi duyanlara tavsiyeleriniz neler olabilir? Yeni medya yayıncılığı olarak bilinen onli- ne yayıncılık, görünüşte basılı yayıncılığa göre maliyeti az ve daha kolay bir iş gibi algılanıyor; ama gerçekte bu tam da öyle değil. Aksine yatırım ve sabır isteyen bir iş. Yeni bir site ile iddialı bir yayıncılık yap- mayı planlayanlar, bu iş için iyi bir yazılım ve içerik için de alanında uzman editörler barındırmalı. İlk başta yaklaşık bir yıl kadar bir süre bu yatırımdan maddi anlamda dö- nüş beklenmemelidir. Çünkü SEO’ya uygun içeriklerle arama motorları nezdinde iyi bir yer edindikten sonra trafik almaya başla- yacaklardır. Bu trafik, iyi bir reklam yönetimiyle gelire dönüşecektir. Ama dediğim gibi bu sü- reç minimum bir yıllık bir teknik ve içerik yatırımı gerektiriyor. Tabii yayıncılık için düşünülen alan da önem arz ediyor. Çok işlenmemiş bir alan bulunursa; SEO’ya uygun, özgün içeriklerle başarıya ulaşmak çok daha hızlı olacaktır. Başlangıçta bu işe gönül vermiş bir ekip gerekiyor. Sonrasında beklediğinizin üzerinde kazanç sağlaya- bilirsiniz. Tabii bunun için de içeriklere her gün yenileri eklenerek sitenin yayıncılık an- lamında güncel tutulması gerekiyor. 25 2018/H1
 • 26. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE REKLAMVERENLER İÇİN BÜYÜK VERİTERMİNOLOJİSİ Büyük veri, yani online kullanıcıların web ortamında bıraktığı tüm ayak izleri; ihtiyaç ve beklentilere odaklı reklam çalışmaları kurgulayabilmeyi son derece kolaylaştıran kritik bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcı verileri, reklamverenlerin hem tüketicilerin ilgisini çekebilecek mecralarda, dikkate değer reklam gösterimleri yapa- bilmelerine hem de dönüşüm oranlarını artırabilmelerine imkan sağladığı için her geçen gün daha da önem kazanıyor. Tüketici gruplarını hedefleyerek dijital reklam çalışmaları yapmaya önayak olan büyük veri dünyasına daha da hakim ola- bilmek için ise temel kavramları bilmekte büyük fayda var. İşte önümüzdeki yılların en önemli dijital reklam trendleri arasın- daki yerini koruyacak gibi görünen büyük veri hakkında bilinmesi gereken başlıca terimler… ACIDTesti Değerlik, tutarlılık, izolasyon ve dayanıklılık durumunu belirlemek üzere verilere uygu- lanan bir tür test. Bu test, adını atomicity, consistency, isolation ve durability değiş- kenlerinin baş harflerinden alır. Aggregation Veri yığınlarının araştırılma, bir araya geti- rilme, kümelendirilme ve sunulması süreci olarak tanımlanabilen aggregation, parça ve bütün ilişkisi kurmayı sağlar. Algoritma Bir veri kümesi- nin analiz edildiği yazılım üzerinde yer alan matema- tiksel formüller, algoritmayı oluş- turur. Algoritma- lar, belirlenen bir noktaya ulaşmak amacıyla tasarla- nan yolları ifade eder. Her prog- ramlama dilinde algoritma yazıla- bilir ve uygulanabilir. Anonimleştirme Veri tabanında bilgileri yer alan kullanıcılar arasındaki bağlantıların kopması, bilgileri- nin kayıtlara geçmesini önleme ve verilerin kaynaklarına ulaşılmasını engelleme işle- mine anonimleştirme adı verilir. Bulut Bilişim Kullanıcıların bilgisayarlar ve diğer cihazlar üzerinden istedikleri zaman ulaşabilecek- leri ve paylaşılan verileri kullanabilecekleri bir ortam sağlayan internet tabanlı ve da- ğıtılmış bir bilgi sistemidir. Büyük Veri Bilimci Büyük verileri anlamlandırmayı sağlayacak algoritmaları geliştirebilen kişilere büyük veri bilimci adı verilir. Veri analisti olarak da anılan bu kişiler, büyük ve karmaşık veri kümelerinden anlamlı bilgiler ortaya çıka- rabilirler. Cascading Birçok farklı türde veri işleme platformun- da çalışabilen bir uygulama geliştirme ça- tısıdır. Geliştiricilerin çeşitli programlama dillerinde veri analitiği ve veri yönetimi uygulamaları geliştirebilmelerine imkan tanıyan cascading, karmaşık veri işlemlerini daha yüksek seviyede soyutlamayı sağlar. Çapraz Kanallı Analitik Cross channel analytics olarak da bilinen bu kavram; farklı kanallar üzerindeki satış- lar ve ortalama sipariş değeri gibi verilere ulaşabilmek için yapılan analitikleri ifade eder. 26 2018/H1
 • 27. Davranışsal Analitik İnsanların davranışları ve alışkanlıkları hakkındaki verilerin incelenip anlamlandı- rılarak gelecek davranışları hakkında tah- minlerde bulunabilmek için yapılan analitik türüdür. Gerçek Zamanlı Veri Milisaniyeler içinde oluşturulan, işlenen, depolanan, analiz edilen ve görselleştirilen veriler,gerçekzamanlıveriolarakadlandırılır. Görselleştirme Anlamlandırma veya bilgileri daha etkili bir biçimde iletme amacıyla tasarlanan verile- rin görselleştirilmesi işlemidir. Konum Bazlı Analitik Konum bazlı analitik, coğrafi verilerin veri kü- meleriileilişkilendirilmesineolanaksağlar. Metaveri Verinin ne hakkında olduğu ile ilgili bilgi veren verilere metaveri adı verilir. Üst veri olarak da bilinen bu kavram, bir kaynağın ögelerini tanımlayan bilgiler olarak da açık- lanabilir. MobilTelefon Verisi Mobil telefon kullanımının artmasıyla birlikte kullanıcıların bu cihazlar üzerinde bıraktığı izler de fırsat oluşturmaya baş- lamıştır. Ortaya çıkan muazzam ölçekteki mobil verilerin çoğu ise analitik uygulama- larla kullanıma uygundur. Tıklama Analizi Kullanıcıların web üzerindeki aktivitelerinin tıkladıkları sayfalar aracılığıyla analiz edil- mesine tıklama analizi denir. Yapay Zeka Makineler ve yazılımların çevreyi algılaya- bilmesini, elde ettikleri veriler yoluyla öğ- renme yetisi gerçekleştirmelerini ve karar verme mekanizması geliştirebilmelerini mümkün kılan teknolojiye yapay zeka (ar- tifical intelligence) denir. Yapılandırılmamış Veri Henüz tanımlanmış bir yapıya sahip olma- yan verilerdir. Yapılandırılmamış veriler, veri tabanlarında belirtilen klasik formatlara sokulmamışlardır. Yapılandırılmış Veri Önceden belirlenmiş bir yapı ile organize edilen verilerdir. Veri Merkezi Çoksayıdasunucuveverilerindepolandığıcihaz- larınbulunduğufizikseltesislereverimerkeziadı verilir.Verimerkezleritekbirkuruluşaaitolabile- ceği gibi birden fazla kuruluşa veri merkezi hiz- metidesunulabilir.Kullanıcıverileriningüvenliği- nivedepolanmasınısağlamaküzereverimerkezi hizmetlerindenyararlanılır. Tüm bu bilgiler ile yola çıkarak etkili ve yatırım geri dönüşü yüksek tanıtım çalışmalarına imza atabilmekmümkün.Ancakelbettesürekliolarak kendiniyenileyen dijital reklam dünyasındayeni eğilimleritakipedebilmekdesondereceönemli. 27 2018/H1
 • 28. REKLAMIN DOĞAL HALİ: NATIVE Affiliate yayıncıları için en verimli trafik kaynakları hangileri olabilir? Affiliate yayıncıları için en verimli trafik kaynağı organik kanallardan (Google, Bing vb.) ve sosyal medyadan gelen trafiklerdir. Google’ın sunmuş olduğu verilere göre, internet kullanıcıları arama motorlarında bir arama yaptığında, çok yüksek oranda, karşısına çıkan ilk 3 sonuçtan birine tık- lamaktadırlar. Google’ın algoritması da kullanıcıya en ilgili sonuçları en yukarıda gösterdiği için tam olarak içeriğinize uygun kullanıcı sitenize girer. Bu bağlamda bu içeriğin içine koyaca- ğınız bir affiliate kampanyası da tam olarak doğru kullanıcıya gösterilmiş olur. Örnek vermek gerekirse; kırmızı topuklu ayakkabı arayan biri için bununla ilgili bir içeriğiniz varsa ve aramalarda yukarıda çı- kıyorsa buraya koyacağınız ayakkabı satış kampanyası gerçekten güzel performans gösterecektir. Sosyal medya tarafı ise çok kolay bir şekilde büyük kitlelere erişim im- kanı sunduğu ve kendinizi gerçekten ifade edebileceğiniz bir yer olduğu için buradan da SEO kadar hedefli bir şekilde olmasa da güzel performans alabilirsiniz. Ek olarak Türkiye’de referans sistemi ger- çekten çok iyi işlediği için alıp kullandığı- nız ve memnun kaldığınız ürünleri sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak hem takipçilerinizin ürünlerden faydalanmasını sağlayabilirsiniz hem de performans çıka- rabilirsiniz. Güçkan Çan, Senior Publisher Account Manager DİJİTAL PAZARLAMA HAKKINDA MERAK EDİLENLER VEYANITLARI SEM çalışmalarının başarısını nasıl ölçümleyebilirim? Her dijital pazarlama kampanyasının rek- lamverenle birlikte önceden belirlenmiş ölçülebilir performans göstergeleri (KPI) bulunur. Bu KPI’lar satış cirosu gibi doğru- dan reklamverenin iş hedeflerine bağlıdır. Bir kampanyada satış adedi, indirilen uy- gulama sayısı ya da bir videonun kaç kişi tarafından izlendiği KPI olarak belirlenebi- lir. Reklam yatırımının geri dönüşü (ROI) ve buna bağlı olarak kampanya başarısı, bu metrikler takip edilerek ölçülür. SEM gibi performans pazarlama çalışmalarının diğer geleneksel reklam yöntemlerinden temel farkı da kampanya başlangıcından sonuna kadar bu ölçümün gerçek zamanlı yapıla- bilmesi; bu sayede reklam ve kampanya optimizasyonuna imkan vermesidir. SEM çalışmalarında bu optimizasyon ça- lışmaları, reklam platformlarının kendi dönüşüm ölçümleri ve standart metrikleri yanında Google Analytics gibi daha geliş- miş ölçümleme araçlarının kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Kampanya için belirlenen gerçek KPI ne ise ölçümleme sisteminde dönüşüm ya da ölçülebilen bir metrik ola- rak tanımlanır. Aslında her bir dönüşüm, müşteriyle birden farklı mecradan gerçek- leştirilen temaslar neticesinde gerçekleşir. Yani bir dönüşümü tek bir mecradaki tek bir reklam ile ilişkilendirmek, birden çok mecrada yürütülen bir kampanya için çok gerçekçi bir değerlendirme olmayacaktır. Bu nedenle ilk temastan satışa giden dö- nüşüm hunisinde her bir mecranın katkı- sını hesaba katabilmek için farklı attribu- tion (ilişkilendirme) modelleri kullanıyoruz. Hatta SEM yatırımlarının online kanalların performansı üzerindeki etkisinin yanında offline dönüşüm takibi ile fiziksel mağaza- lardaki satışa nasıl bir katkıda bulunduğu- nu dahi ölçebiliyoruz. Meltem Akman, COO, MadWords 28 2018/H1
 • 29. Mobil sadece branding amaçlı mı kullanılmalı? Mobil reklam, uzunca bir süredir branding kampanyalarının bir parçası olarak düşü- nüldü. Marka ve ajans tarafında bunun kırılması zaman alsa da hem marka bilinir- liği hem performans hedefli mobil reklam kampanyalarının yapılabileceği görülmeye başlandı. Artık dijital reklam dünyasında geneli kapsayan yüzeysel yorumların yerini dijital reklam ürünleri özelinde kafa yorma ve strateji geliştirme bakış açısının alması gerekiyor. Mobilden yapılan aramaların, satışların ve etkileşimin her geçen gün arttığı bir zaman- da bu kanaldan nasıl daha fazla verim alı- nabilir diye düşünmek lazım. ReklamStore olarak 2018 Ocak’ta yaptığımız Kuveyt Türk mobil reklam kampanyasıyla bunun tam anlamıyla yapılabileceğini göstermiş olduk. Mobile özel sıcaklık ve uygulama hedefle- melerini kullanarak Kuveyt Türk için form toplayabileceğimiz bir rich media kurgusu geliştirdik. Bu kampanyada hedeflenen marka bilinirli- ğiileberabertoplanan1200formunmüşte- riye dönüş oranı diğer dijital kampanyalara göre 2 kat fazla oldu. Bu örnek üzerinden özetlemek gerekirse mobilin dinamikleri ve kullanıcı alışkanlıkları düşünülerek hazırlan- mış bir kampanya hem marka bilinirliğini artıracak hem de performans anlamında bekleneni verecektir. Ancak artan bütçeleri mobilde kullanan ve “mobil iletişim olmasa da olur” anlayışında olan markalar mobilde esen rüzgarı çoktan kaçırmıştır maalesef.FatihTuna Çetinhan, Mobile Sales Manager Affiliate pazarlama reklamverenlere ne gibi avantajlar sağlıyor? Affiliate pazarlama, performans odaklı dijital reklam faaliyeti göstermek isteyen reklamverenler için oldukça büyük önem taşıyor. Affiliate pazarlama, dijital pazarla- ma yoluyla satış & download & lead bek- lentisindeki reklamverenlerin vazgeçilmez bir dijital reklam modeli diyebiliriz. Türkiye ve dünyada teknolojik evrim sonu- cu e-ticaretin de önem kazanması ile birlik- te affiliate pazarlama dijital pazarlamada bir hayli büyük öneme sahip oldu ve gide- rek de önemini artırmaya devam ediyor. Bu önemin giderek artmasının bir sebebi de affiliate network’lerin yayıncı ağlarının giderek genişlemesi ve affiliate yayıncıların trafiklerini kalıcı ve kaliteli hale getiriyor olması. Bunun yanında reklamverenlerin affiliate pazarlama sürecinde yalnızca sa- tış/lead/download yani performans aksi- yonları olmadığı sürece herhangi bir bütçe ayırmalarına gerek olmayışı da bu kanalı reklamverenler açısından daha cazip hale getiriyor. Affiliate pazarlama performans odaklı ol- masının yanında reklamverenlerin marka bilinirliğini de farklı kanallar sayesinde ar- tırmayı başarıyor. Affiliate yayıncı modelle- rinden cashback & kupon yayıncıları,Türki- ye’deki trafik hacmini oldukça güçlendirdi. Bu da markaların kupon & cashback kam- panya duyurularını yaparken bir yandan da branding çalışmasına sonuç veriyor aslın- da. Yine aynı yayıncı modelleri sayesinde kullanıcılar aklında olmayan bir satın alma aksiyonunu marka alışverişinde kupon & para iadesi olduğu için gerçekleştirebiliyor ya da satın almak isteyen ancak yüzde 100 satın alma kararını vermemiş kullanıcıları satın alma sürecine götürebiliyor. Müge Mut, Advertiser Account Manager 29 2018/H1
 • 30. Mobil ödeme/mobil içerik kampanyala- rında aslında size tam olarak hangi içeri- ğin sunulduğunu, nasıl çalıştırılacağını ve neden tercih edildiklerinden bahsetmek istiyorum. Başlamadan önce, bu tür kampanya türleri için network’lerin farklı isimler kullandığını belirtmekte fayda var. Mobil içerik teklifle- ri; premium SMS, mobil abonelik (mobile subscription), mobil ödeme (mobile pay), mobil servis, pin submits vb. olarak da ad- landırılmaktadır. Mobil içerik kampanyaları, kullanıcının dü- zenli olarak abone olup servisi kullanmak için ödeme yapabileceği mobil tabanlı ürünlerdir. Doksanlı yıllarda en popüler mobil içerik ürünlerinden biri, zil sesi olarak kullanılıyordu. Her ne kadar hala bazı ülke- lerde popüler olsa da, reklamverenler artık daha yaratıcı ve daha kullanışlı yeni mobil içerik ürünleri sunmaya başladılar. Örne- ğin; duvar kağıtları (wallpapers), antivirüs ürünleri, oyunlar, müzikler, iPad/iPhone kazanma gibi teşvikli ürünler, fal/burçlar, yetişkin içerikler, batarya güçlendirici ser- visler... İçerik Servisleri Nasıl Çalışır? Bir kullanıcı mobil içerik ürününe abone olduğunda, doğrudan telefon faturası üze- rinden ücretlendirilir veya telefonlarındaki kontör/TL hesabından anlık olarak tutar tahsil edilir. Faturalandırma modeli, kulla- nıcıların mobil operatörü üzerinden olduğu için kullanıcının bir kredi kartı veya başka bir ödeme şekli kullanarak içeriğe abone olması gerekmez. Bu, ödeme işlemini çok daha kolay hale getirir. Bir kullanıcının operatörü aracılığıyla mobil içeriğe abone olmasının çeşitliyolları vardır. Burada bir kullanıcının abone olabileceği farklı flow’lar mevcut. • MO Flow: Kullanıcının abone olmaya çalıştığı içerikle ilgili bir SMS/metin mesa- jı alması ve aboneliklerinin SMS yanıtı ile onaylanması. • MT Flow: Abonelikle ilgili olarak kulla- nıcının mobil cihazına bir PIN kodunun gönderilmesi ve kullanıcının teklif sayfasını tekrar ziyaret etmesi ile aboneliğini onay- lamak için PIN kodunu girmesi ile gerçek- leşir. Türkiye’de OTP Flow (One Time Pass- word) ismiyle kullanımı yaygındır. • MSISDN Flow: Bir kullanıcının teklif sayfasını terk etmeden abone olabilece- ği servis türüdür. Kullanıcının aboneliğini onaylamak için herhangi bir SMS almadığı, otomatik olarak telefon numarasının alınıp teklif sayfasında kabul/onayla seçeneğine tıklamasının yeterli olduğu bir sistemdir. Türkiye’de One Click Flow - Checkbox Flow ismiyle kullanılır. Tahmin edebileceğiniz gibi MSISDN flow kampanya türleri en iyi seçenektir, çünkü dönüşüm süreci en basit olandır. Reklam- verenlerin teklifleri için MSISDN kurgusunu kullanmamasının sebebi ise farklı pazarlar- daki farklı düzenlemelerdir. Her operatör MSISDN kurgusuna sıcak bakmaz. Mobil içerik tekliflerinin belirli zamanlarda çok spesifik coğrafi bölgelerde iyi perfor- mans gösterdiğini duyabilirsiniz. Bunun nedenlerinden biri, bu coğrafi bölgelerdeki düzenlemelerin daha yüksek dönüşüm oranlarına yol açan daha basit kullanıcı kurgularına izin vermesi ve pazarın değiş- kenliğidir. Operatörlerdeki, kurgu/ödeme sayfaların- daki değişiklikler ve düzenlemeler her za- man değişme eğilimindedir. Bu da, reklam- verenleri her zaman yeni ülkeler için yeni bir arayış içinde tutar veya kampanyalarını yeni düzenlemelerle yeniden yaratmak için yeni yollar bulmaya zorlar. Eda Atik, ReklamStore, Senior Advertiser Account Manager MOBİL ÖDEME/MOBİL İÇERİK KAMPANYALARININ ANATOMİSİ 30 2018/H1
 • 31. Mobil İçerik Nasıl Çalıştırılır? Bir mobil içerik kampanyası yayımlamaya karar verdiğinizde hedefleme çok önem- lidir. Operatörler, en önemli rolü (fatu- ralandırma) oynadığı için WiFi trafiği bu teklifler için zor bir seçenek haline gelir. Mobil içerik kampanyalarında mobile push trafiğinden kaçınmak gerekir, çünkü belirli bir operatörle telefonları hedefliyor olsanız bile kullanıcı WiFi trafiğinde push bildirimi tıklayabilir/açabilir. Eğer kampanyanız WiFi bağlantıda ve hedeflediğiniz operatörde açılmazsa, servis çalışmaz, trafiğiniz boşa gider. Mobil içerik kampanyası başladığın- da onaylı cihazlara ve operatörlere dikkat etmek gerekmektedir. Türkiye’de, Türk Telekom ve Vodafone ope- ratörlerinin Android cihazlarından gelen trafiği kabul eden bir servisi yayına aldığı- mızı varsayalım. Reklam ağına bağlı olarak genellikle Android telefonları hedefleyen iki ayrı kampanya (her bir operatör için bir tane, WiFi trafiği engelli şekilde) kurulur. WiFi hariç tutulduğundan seçenek varsa tablet trafik de engellenir. Operatörleri ayırıp 2 farklı kampanyanın kurulmasının sebebi, her ikisinin de farklı kurguları olabileceğidir. Operatörler servis- lerine göre farklı ödeme kurgusu ile çalış- tığından kampanya dönüşümleri de opera- töre göre farklılık gösterebilir. Böylelikle en verimli dönüşümleri aldığımız kampanyaya odaklanabiliriz. Dönüşümleri artırmanın bir diğer yolu da trafik kaynağınızda varsa operatör makro- ları yaratıp dönüşümlerde makrolar üzerin- de trafiğin hangi operatörden geldiğini eş- leyip takip etmek. Reklamveren IP aralıkları paylaşabilirse, IP listesi ile ilerlemek daha efektif dönüşler sağlayacaktır. Mobil İçerik Kampanya Sayfaları: Geçmiş dönemde, mobil içerik teklifleri doğrudan bağlantılı olarak iyi performans göstermekteydi. Her ne kadar hala doğru- dan bağlantılı olsalar da affiliate yayıncıları dönüşüm oranlarını artırmak için ara sayfa ile yayın yapmaya başladılar. Mobil içerik servisine bağlı olarak ara sayfa kullanımı dönüşüm sayısını da artırmaktadır. Örneğin “Sistem Taraması” açılış sayfası türleri, “virüsten koruma/batarya ömrünü uzat” gibi mobil servisler için iyi çalışır. “Oyun” teklifleri için birden fazla oyunun yer aldığı açılış sayfaları uygun olabilir. İyi bir açılış sayfası, ROI’ınızı yüzde 50 oranın- da artıracaktır. Son olarak, kullanıcılar fırsat gördükleri bir ürünü kaybetmek istemezler. Bu anlam- da, açılış sayfalarınızda aciliyet duygusu yaratabilirsiniz. Örneğin bir zamanlayıcılı sayfa ile “Teklif 5 dakika içinde sona eriyor.” şeklinde cümle ile dönüşüm sayınızı artıra- bilirsiniz. 31 2018/H1
 • 32. SONUÇ ODAKLI BİR DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİSİ NASIL OLMALI? Reklamveren firmaların dijital pazarlama çalışmalarının başarılı olabilmesi, hiç şüp- hesiz ki hedeflenen sonuca ulaşılabilmesi ile doğru orantılı. Fakat dijital pazarlama, çok sayıda değişkenin bir arada bulunduğu stratejiler doğrultusunda şekillendiğinden, söz konusu değişkenlerin nasıl ele alına- cağı konusunda da doğru karar verilmesi gerekiyor. Kimi zaman yalnızca bir hedefin gerçekleş- tirilebilmesi için onlarca rapor elde ediliyor ve bu raporlardan çıkan sonuçlar ayrı ayrı ele alınıyor. Ortaya çıkan anlamlandırılmış veriler ise nihayetinde daha detaylı veriye ulaşma imkanı sunuyor. Bu da analizlerin daha fazla derinleştirilmesi ve bunun so- nucunda da dijital pazarlama aktiviteleri- nin daha başarılı olması anlamına geliyor. İlk bakışta dijital pazarlama stratejilerinin uzun uğraşlar gerektiren bir yapılanma sonucunda başarı sağlayabileceği fikrine ulaşılabilir. Ancak sonuç odaklı ve kesin başarıyı garantileyen bir dijital pazarla- ma stratejisi için sağlam adımlar atılması gerektiği rahatlıkla savunulabilir. Öyleyse stratejinizin sonuç odaklı olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Firma İçin Uygun Bir Pazarlama Hedefi Belirleyin Belli bir bütçe ve zaman ayrılarak hayata geçirilen dijital pazarlama faaliyetlerinin hayal kırıklığı ile sonuçlanmaması açısın- dan net ve rasyonel bir vizyona sahip olun- ması kritik bir önem taşıyor. Peki pazarla- ma hedeflerinin firma için uygun olduğunu nereden bile- bilirsiniz? Firmanızın rekabette ve müşteri zihninde nasıl bir konumda bulunduğuna bakarak bu sorunun cevabını kolaylıklıkla yanıtlayabilmeniz mümkün. Bu doğrultuda, ürün/hizmetlerinizin mu- adillerine sahip olan firmaların çalışmaları ile müşterilerin tercihlerini ortaya koyan çeşitliaraştırmalaryürütmenizdefaydavar. Söz konusu araştırmaların sonuçları, dijital pazarlama çalışmalarınızı hangi hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik kurgulamanız gerektiği hakkında bilgi verecektir. Örneğin müşterilerinizin ilk tercihi sizin markanızın ürünleri olmuyorsa, dijital pazarlama kam- panyanız dahilinde hazırlayacağınız online reklamlarınızı marka farkındalığı yaratma amacı üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz. Çalışmaları Ölçümleyin Dijital reklam ve tanıtım aktivitelerinin firmalara sağladığı en büyük kolaylıklar- dan biri, tamamen ölçümlenebilir yapıda olması olabilir. Bu anlamda, online reklam çalışmaları ile tüketicileri buluşturmadan önce sonuçların nasıl olacağı ile ilgili öngö- rüye sahip olabilmek adına birtakım test- lere başvurmak oldukça akıllıca bir adım olacaktır. A/B testleri adı verilen ve pazarlama akti- vitelerinin başarısı hakkında ipuçları veren deneyler yaparak stratejinizin sonuç odaklı olup olmadığı yargısına varabilirsiniz. Öte yandan, reklam çalışmaları kullanıcılara gösterildikten sonra da geri dönüşleri de- ğerlendirerek online pazarlama kampan- yasının verimliliğini ölçebilmeniz mümkün. Analizler Odağında Faaliyetlerinizi İyileştirin Artık dijital reklam kampanyanızın verimli- liği ile ilgili yapılan ölçümlemeler sonucun- da elde ettiğiniz verileri anlamlandırmaya çalışabilirsiniz. Yani bu aşamada, pazarla- ma çalışmalarının sonuca yönelik sürdürü- lebilmesi için yaptığınız ölçümlemelerin ar- dından gerekli iyileştirmeleri yapma fırsatı bulabilirsiniz. Eğer testlerin sonuçları, kampanya çalış- malarının hedefi gerçekleştirmede yetersiz olduğuna işaret ediyorsa, bu noktada bir- takım önlemler almanızda fayda var. Fakat gelen veriler, kampanyanın sonuç odaklı olduğu yönünde ise reklam çalışmalarını yayına alabilir veya yayında ise ölçümle- melerinizi sürdürebilirsiniz. Gelecek Kampanyalara Hazırlanın Mevcut dijital reklam kampanyanızı son- landırdıktan sonra tüm sonuçları değer- lendirmek, bir sonraki kampanyanızın çok daha verimli olmasını sağlayabilir. Geçmiş kampanyalardaki başarısız noktaları göre- bilmek, hedefi gerçekleştirmeye en fazla katkıda bulunan kanalları keşfetmek ve dolayısıyla gelecek reklam stratejilerinde de bunlara göre hareket etmek işinizi ko- laylaştıracaktır. 32 2018/H1
 • 33. #lifeatreklamstore Daha fazlası için: instagram.com/reklamstore 33 2018/H1