KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHMODUL PENGAJARANREKA BENTUK&TEKNOLOGITAHUN 4TerbitanKemente...
Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana baha...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4iiiKANDUNGANMuka suratRUKUN NEGARA viiFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN viii...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4iv3.1.4 Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental.3.1.5 Mengenal pa...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4vMODUL PENGAJARAN SAINS RUMAH TANGGA5. 6.0 Sains Rumah Tangga6.1 Menghasi...
RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih eratdalam kalangan se...
Pendidikan di Malaysia adalah suatuusaha berterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan be...
00MODUL PENGAJARANTEKNIKAL
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 43TAJUK 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKELMASA 60 minitSTANDARDKANDUNG...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 44AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet InduksiGuru menceritakan kepentin...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 45Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :1. Pengenalan1. Bengkel RBT ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 464. Berikut adalah contoh struktur organisasi bengkel.5. Berikut adalah c...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 472.3 Keselamatan diri dan rakan1. Dilarang memakai barang perhiasan semas...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 482.5 Keselamatan Alatan dan Bahan1. Bahan-bahan dan alatan haruslah digun...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 49Alat Pemadam Api1. Alat pemadam api di gunakan untuk memadam apisekirany...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 410Nama : ...................................................................
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 411Nama : ...................................................................
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 413TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGIMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN2.1 Memasang dan ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 414AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet InduksiGuru mempamerkan kit mode...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 415TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGIMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN2.1 Memasang dan ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 416AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet Induksi1. Guru menunjukkan kit m...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 417Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :1. Alatan tanganALATAN TANG...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4182. Komponen kit modelGAMBAR KOMPONEN NAMA KOMPONEN FUNGSIMotor Untuk me...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4193. Pemasangan kit model.Sebelum aktiviti pemasangan kit model dijalanka...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4204. Pengujian kit model.Pengujian kit model dilakukan bagi memastikan ki...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 421Nama : ...................................................................
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 422Nama : ...................................................................
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 423TAJUK 3.0 REKA BENTUKMASA 60 MinitSTANDARDKANDUNGAN3.1 Mereka bentuk pr...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 424AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet InduksiGuru meletakkan seketul a...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 425Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :Mereka Bentuk Projek Eksper...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4262. Mengumpul MaklumatMurid hendaklah memilih cara terbaik bagi menyeles...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 427A. Sifat Fizikal AisAis (pepejal) boleh berubah menjadi air (cecair) da...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 428B. Penebat habaBagi mengekalkan fizikal ais, proses yang digunakan adal...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 429Ujian Kendiri/Penilaian :NAMA MURID :__________________________________...
ModulPengajaranRekaBentukdanTeknologiTahun430Arahan:a)Lakarkantigaideapenyelesaianberkaitanpenyataanmasalahpadaruangyangdi...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 431TAJUK 3.0 REKA BENTUKMASA 60 MinitSTANDARDKANDUNGAN3.1 Mereka bentuk pr...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 432AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet InduksiGuru bertanyakan kepada m...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 433Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :Langkah 1a) Guru menerangka...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 434BahanGambar Nama Bahan KelebihanPolisterina i. Ringan dan mudahdipotong...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 435Projek :Membina bekas menyimpan ais1. Kenal pasti lakaran penyelesaian ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4363. Sediakan alatan dan bahan yang diperlukan.PisauGuntingPembarisPolist...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4374. Bina projek eksperimental berdasarkan lakaran.Gambar AktivitiKerja m...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4385. Menguji projek eksperimental dan membuat penambahbaikan.Contoh proje...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 439TAJUK 3.0 REKA BENTUKMASA 60 MinitSTANDARDKANDUNGAN3.1 Mereka bentuk pr...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 440AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet InduksiGuru membuat imbasan semu...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 441Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :1. Membuat persembahan proj...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 443TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEKMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghasil...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 444AKTIVITIPENGAJARAN DANPEMBELAJARANSet induksiGuru bersoal jawab dengan ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 445Lampiran 1Manual Lampu KecemasanRajah 1.1 : Rajah lengkap projek lampu ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 446Rajah 1.4 : Membuat kemasan pada bongkah kayudan MDF dengan menggunakan...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 447TUDUNG LAMPUSUIS TEKANTUTUPBEKASWAYARPEMEGANGMENTOLBATERIBONGKAHPENYAMB...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 448Lampiran 2BAHAN BUKAN LOGAMBIL BAHAN NAMA1Kayu2Papan lapis3MDF (Medium ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 449Lampiran 3ANGGARAN KOS PROJEKBAHAN / KOMPONEN KUANTITI KOS SEUNIT JUMLA...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 451TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEKMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghasil...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 452BAHAN BANTUMENGAJAR1. Alatan tangan,2. Bahan3. Gambarajah projekAKTIVIT...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4531. Alatan tangan dan mesinBIL ALATAN FUNGSI CARA PENGGUNAAN1Nama:Pembar...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4546Nama:Tukul WarringtonMenukul paku panel. Gunakan bahagian muka rataunt...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 45511.Nama : gergaji rencongmanual (manual mitresaw)Memotong kayubersaiz k...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 456Bahan pengikat dan pencantumPaku1. Paku digunakan untuk mencantum dan m...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 457Skru1. Skru diperbuat daripada keluli lembut, kuprum, atau loyang.2. Sk...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 458Bol dan nat1. Bol dan nat digunakan untuk mengikat dua bahagian secara ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 459Lampiran 1NAMA MURID : ________________________________NAMA PROJEK : __...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 460Lampiran 2Nama murid : ________________________________________________...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 461TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEKMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghasil...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 462AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet induksiGuru menggunakan pengetah...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 463A. Penyediaan alatan dan bahanSebelum memulakan kerja pembinaan projek ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 464Langkah 21. Potong kayu. Bahagian A dan bahagian B mengikut ukuranMemot...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 465Nama : ____________________________Kelas : ____________________________...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 467TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEKMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghasil...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 468Langkah 21. Guru menunjukkan cara membuat cantuman mengikut jenisbahan....
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 469Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 471TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEKMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghasil...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4723. Bersihkan permukaan kayu daripada habuk dan kotoran.Langkah 21. Muri...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 473Kemasan Projek1. Kertas LasLicinkan permukaan projek menggunakan kertas...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 474Langkah-langkah menggunakan cat sembur1. Goncang cat sembur lebih kuran...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 475PelekatPelekat adalah kepingan kertas atau plastik yang bercorak. Ia bo...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 476LATIHANNama murid : _______________________ Kelas : ___________________...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 477TAJUK 4.0 : Penghasilan ProjekMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghas...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 478Langkah 11. Guru menyatakan nama, fungsi dan simbol komponenelektrik .2...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4791. Komponen elektrikBIL NAMA KOMPONEN FUNGSI SIMBOL1. MentolMenukarkan ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4803. Alatan tanganBil Alat tangan Kegunaan1Pelucut wayarMelucutkan peneba...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 481BateriSuis MentolLitar skematikKaedah penyambungan litar elektrik1. Sed...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 482Lembaran KerjaNAMA MURID : ___________________________KELAS : _________...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 483TAJUK 4.0 : Penghasilan ProjekMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghas...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 484Langkah1. Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap dibinakepada m...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 485A. Memasang litar elektrik pada projek1. Tebuk lubang pada papandengan ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 486B. Menguji kefungsian projekSetelah komponen dan litar elektrik lengkap...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 487C. Penyelenggaraan dan penyimapanan peralatan1. Alatan tangan yang tela...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 488Lembaran KerjaNAMA MURID : ___________________________KELAS : _________...
00MODUL PENGAJARANSAINS RUMAH TANGGA
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 491TAJUK 6.0 SAINS RUMAHTANGGAMASA 60 minit (2 waktu)STANDARDKANDUNGAN6.1 ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 492AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet Induksi1. Guru menunjukkan beber...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 493Info Guru.Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :1. Alatan jahitan...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4945Roda surihMemindahkan tanda pola ke fabrik.6Kertas karbon tukang jahit...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4959Jarum jahit tanganMenjahit fabrik dengan jahitan tangan.10Kapur tukang...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4962. Bahan JahitanBIL BAHAN1Fabrik2Benang
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 497Lampiran 1NAMA MURID:________________________________ KELAS :__________...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4984Nama alatan:.............................................................
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 499Lampiran 2A. Padankan jawapan yang betul berdasarkan pernyataan yang di...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4101TAJUK SAINS RUMAHTANGGAMASA 60 minit (2 waktu)STANDARDKANDUNGAN6.1 Men...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4102AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet Induksi1.Guru menunjukkan 2 hel...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4103Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan;Jenis mata jahitan tanganJe...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 41044. Kemudian masukkan jarum dari A keC dengan jarak 4 mm dari B. Tarikj...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4105Jelujur kasar 1. Digunakan sebagai jahitansementara.2. Untuk menetapka...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 41064. Matikan jahitan dengan jahitan kia.Jelujurhalus1. Untuk mencantum 2...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4107Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan;1. Guru hendaklah menyemai ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4108Lampiran 1NAMA MURID:________________________________ KELAS: _________...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4109TAJUK 6.0 SAINS RUMAHTANGGAMASA 60 minit (2 waktu)STANDARDKANDUNGAN6.1...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4110BAHAN BANTUMENGAJAR1. Contoh artikel yang telah siap beserta manual (p...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4111A. Cara menggunting fabrik.1. Letak sebelah tangan di atas fabrik sema...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4112B. Menggunting Fabrika. Gunakan gunting yang tajam.b. Letakkan sebelah...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4113Lampiran 4NAMA MURID:________________________________ KELAS :_________...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4115TAJUK 6.0 SAINS RUMAHTANGGAMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN6.1. Menghasi...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4116Langkah 1Formen membantu guru mengedarkan semula kepingan fabrikyang t...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4117Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :MENJAHIT ARTIKEL JAHITANSA...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4118Langkah 1Sediakan PolaUkuran Sarung KusyenBahagian hadapan : Panjang 2...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4119Bahagian Belakang : Panjang 21 cm X Lebar 12 cm (2 keping)
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4120Menyusun atur pola di atas fabrik
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4121Langkah 2Menyediakan kepingan belakang sarung kusyen mini.1. Sediakan ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4122Langkah 4Mencantumkan kepingan hadapan dan belakang1. Lapiskan kepinga...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4123MENJAHIT ARTIKEL JAHITANKUSYEN BULAN BINTANG
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4124POLA1. Bahagian hadapan dan belakang2. Bahagian kelopak bintang
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4125Susun atur pola di atas fabrik
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4126Kelopak hadapan (bulan)Bahan hiasan- butang hiasan- jahitan sulamanJel...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 41273. (a)Cantumkan lima kelopak bintang pada tepi kusyen bahagian belakan...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4128MMENJAHIT BEG COMELBahan1. Fabrik sederhana tebal2. Bahan untuk tangka...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4129POLA BEG COMEL
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4130Susun atur pola beg comel di atas fabrikCara menjahitLangkah menjahit1...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 41313. Kemaskan kelim di kedua-dua tepidengan jahitan jelujur halus4.5.6. ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4132PPENGGANTUNG SURATBAHAN1. Fabrik bercorak/ Gingham (37 cm X 26 cm)2. F...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4133POLA PENGGANTUNG SURATPOLA APOLA B
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4134Susun atur pola di atas fabrikPOLA APOLA B
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4135Langkah 1Menjahit Kelepet Bahagian Tepi Pola A1. Buat kelepet di kedua...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4136Jahit jelujur kasar disekelilingpoket.3. Tanggalkan jarum peniti.Jahit...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4137
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4138Lampiran 4Lampiran 5Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan1. Cuci ...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4139Lampiran 5NAMA MURID:________________________________ KELAS :_________...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4140B. Namakan alatan dan bahan jahitan yang digunakan untuk menjahit arti...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4141TAJUK 6.0 SAINS RUMAHTANGGAMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN6.1. Menghasi...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4142AKTIVITIPENGAJARAN DANPEMBELAJARANSet InduksiGuru menunjukkan dua cont...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4143Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitanContoh-contoh kusyen mini ya...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4144Cara BMaklumat rujukan dan pengetahuan berkaitanCara menghias artikelC...
Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4145a. Ukur panjang reben yang dikehendakib. Lipat 2 untuk mendapatkan lip...
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

26,424 views

Published on

MODUL PENGAJARAN REKABENTUK & TEKNOLOGI TAHUN 4

Published in: Education

MODUL PENGAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHMODUL PENGAJARANREKA BENTUK&TEKNOLOGITAHUN 4TerbitanKementerian Pelajaran MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulum2013
 2. 2. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi, audio dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan caraapa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.
 3. 3. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4iiiKANDUNGANMuka suratRUKUN NEGARA viiFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN viiiMODUL PENGAJARAN TEKNIKAL1. 1.0 Organisasi dan Keselamatan Bengkel 31.1 Mengenal Pasti Struktur Organisasi Bengkel.1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukan carta.1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur organisasibengkel.1.2 Mengenal Pasti Peraturan Dan Keselamatan Bengkel.1.2.1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatandan bahan berpandukan carta.1.2.2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada didalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan.2. 2.0 Asas Teknologi2.1 Memasang Dan Membuka Kit Model Berfungsi. 132.1.1 Membaca dan memahami manual.2.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yangdigunakan untuk memasang dan membuka kit model sepertipemutar skru mata rata, pemutar skru Philip, playar muncungtirus dan sepana hujung terbuka.2.1.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model sepertimotor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri.2.1.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual.2.1.5 Menguji kefungsian kit model.2.1.6 Membuka dan menyimpan komponen kit model.3. 3.0 Reka Bentuk3.1 Mereka Bentuk Projek Eksperimental. 233.1.1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi.3.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah.3.1.3 Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikanmasalah.
 4. 4. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4iv3.1.4 Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental.3.1.5 Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan projekeksperimental.3.1.6 Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental.3.1.7 Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan.3.1.8 Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projekeksperimental sebagai dokumentasi projek.4. 4.0 Penghasilan Projek4.1 Menghasilkan Projek Berasaskan Bahan Bukan Logam Dengan Litar Elektrik. 434.1.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual.4.1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan sepertikayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastik danmounting board.4.1.3 Membuat anggaran kos bahan dan komponen.4.1.4 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakanuntuk membina projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli,sesiku L, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji puting,gergaji rencong manual (manual mitre saw), apit G, gerudi mudahalih, gerimit, tukul Warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisidan pelucut wayar.4.1.5 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku,skru, glu, bol dan nat.4.1.6 Menyediakan alatan dan bahan.4.1.7 Mengukur, menanda dan memotong bahan yangdigunakan untuk membuat projek.4.1.8 Memasang bahan projek menggunakan pengikat danpencantum.4.1.9 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu catsembur atau pelekat.4.1.10 Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektrik iaitumentol, bateri dan suis.4.1.11 Membuat penyambungan litar elektrik.4.1.12 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkanmanual.4.1.13 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek.4.1.14 Menguji kefungsian projek.4.1.15 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.
 5. 5. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4vMODUL PENGAJARAN SAINS RUMAH TANGGA5. 6.0 Sains Rumah Tangga6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan. 916.1.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti begpensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantung surat.6.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas, gunting fabrik,pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit,kapur tukang jahit, peretas jahitan, jarum peniti danjarum jahit tangan.6.1.3 Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang.6.1.4 Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan kia,jelujur kasar dan jelujur halus.6.1.5 Memilih artikel jahitan berpandukan manual.6.1.6 Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang dipilih.6.1.7 Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkantanda pola.6.1.8 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan tangan.6.1.9 Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang, rendadan riben.6.1.10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan.6.1.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasanyang dipilih.PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT TEKNIKAL 153PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT SAINS RUMAH TANGGA 155
 6. 6. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih eratdalam kalangan seluruh masyarakatnya; memeliharasatu cara hidup demokratik; mencipta masyarakatyang adil bagi kemakmuran negara yang akandapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresifyang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAANvii
 7. 7. Pendidikan di Malaysia adalah suatuusaha berterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha iniadalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlakmulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara.viii
 8. 8. 00MODUL PENGAJARANTEKNIKAL
 9. 9. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 43TAJUK 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKELMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkelSTANDARDPEMBELAJARAN1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukancarta.1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan strukturorganisasi bengkel.1.2.1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatandan bahan berpandukan carta.1.2.2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika beradadi dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyediakan struktur organisasi bengkel.2. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan denganselamat.3. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankanaktiviti.RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan strukturorganisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dankeselamatan bengkel.KEMAHIRAN 1. Boleh berperanan dalam organisasi.2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankanaktiviti.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial2. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturanBAHAN BANTUMENGAJAR1. Carta keselamatan2. Kotak pertolongan cemas3. Alat pemadam api4. Apron5. Panel alatan.
 10. 10. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 44AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet InduksiGuru menceritakan kepentingan untuk melantik seorangpemimpin dalam sesebuah organisasi.- Pemimpin sebagai contoh teladan kepada organisasi.Langkah 11. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkeldan menerangkan tugas-tugas bagi setiap jawatan sepertifomen, penolong fomen dan ketua kumpulan. (Rujuk 2.1)2. Murid memilih fomen dan penolong fomen.3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.Setelah itu, setiap kumpulan dikehendaki melantik seorangketua.( HOTS – mengabungkan idea dengan menggunakanpemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea )Langkah 21. Guru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapusampah, menyusun kerusi dan meja, memadam papanhitam dan menyusun alatan tangan berpandukan kumpulanyang telah ditetapkan. (Rujuk 2.1)2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan.(Rujuk 2.2 dan 2.3)3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri,alat dan bahan serta meminta murid untuk menampalkanke dalam buku latihan.4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemasdan alat pemadam api. (Rujuk 2.6)PenutupGuru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini danmemberi penghargaan kepada murid yang dapatmelengkapkan tugasan yang diberi.PENILAIAN PENGAJARANDAN PEMBELAJARAN1. Guru mengedarkan satu lampiran struktur organisasibengkel yang kosong kepada setiap murid untukdilengkapkan.2. Murid menyenaraikan jenis-jenis tugasan di dalam bengkel.PENGETAHUANSEDIA ADAMurid telah didedahkan dengan peraturan-peraturan yangperlu dipatuhi di sekolah.REFLEKSI
 11. 11. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 45Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :1. Pengenalan1. Bengkel RBT adalah tempat melakukan aktiviti kemahiran yang pelbagai.2. Aktiviti pembelajaran dan amalan kerja praktis memerlukan organisasi dan peraturankeselamatan yang menyeluruh.3. Organisasi bengkel merupakan satu sistem kerja yang teratur dan selamat yangperlu dilaksanakan oleh murid apabila berada di dalam bengkel.4. Secara khusus, organisasi bengkel merangkumi aspek-aspek penting seperti yangberikut:2. Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan2.1 Struktur organisasi bengkel1. Organisasi bengkel merupakan suatu sistem pengurusan bengkel supaya lebihsistematik.2. Murid perlu melaksanakan setiap tugasan yang diberikan ketika berada didalam bengkel.3. Tujuan organisasi bengkel ialah:a) Memastikan keselamatan alatan dan bahanb) Memastikan pelajar bersikap bertanggungjawabc) Memastikan keselamatan muridd) Memastikan bengkel sentiasa bersihAlat bantuankecemasanPenyenggaraanbengkelKeselamatan alatandan bahanKeselamatan diri danrakanKeselamatan am ditempat kerjaStruktur organisasibengkelORGANISASIBENGKEL
 12. 12. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 464. Berikut adalah contoh struktur organisasi bengkel.5. Berikut adalah contoh jadual tugasan murid.TUGASANMINGGU1 2 3 4(a) Menyapu lantai(b) Menyimpan alatan dan bahan(c) Menyusun kerusi dan membersihkan meja kerja(d) Menutup tingkap dan suisADCBBCDACBADDABC2.2 Keselamatan am di tempat kerja.1. Dapatkan kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bengkel.2. Jangan bawa beg masuk ke dalam bengkel.3. Buka tingkap dan pintu sebelum memulakan kerja.4. Gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat.5. Laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru dengan segera.6. Bersihkan meja kerja dan kawasan bengkel setelah selesai menjalankan aktiviti.7. Tutup semua suis sebelum meninggalkan bengkel.8. Pastikan alatan, bahan dan perkakasan sentiasa diselenggara dan disimpan selepasdigunakan.GURUFOMENPENOLONG FOMENKUMPULAN AKETUAKUMPULANAHLIKUMPULAN:KUMPULAN CKETUAKUMPULANAHLIKUMPULAN:KUMPULAN BKETUAKUMPULANAHLIKUMPULAN:KUMPULAN DKETUAKUMPULANAHLIKUMPULAN:
 13. 13. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 472.3 Keselamatan diri dan rakan1. Dilarang memakai barang perhiasan semasa berada di dalam bengkel.2. Pakai pakaian yang sesuai dan kemas serta memakai kasut.3. Ikat rambut yang panjang dengan kemas atau tudung dimasukkan ke dalam apron.4. Fahami langkah kerja sebelum memulakannya. Tanya guru sekiranya terdapatsebarang keraguan.5. Jangan bermain atau bergurau di dalam bengkel.6. Cuci tangan selepas melakukan aktiviti.Contoh pakaian yang sesuai di dalam bengkel.2.4 Penyenggaraan Bengkel RBT.1. Bengkel RBT perlu disenggara supayasentiasa berada dalam keadaan bersih, kemasdan teratur sepanjang masa.2. Kerja-kerja menyenggara bengkel dapatdilaksanakan dengan lancar deng anmengadakan satu jadual tugasan murid.3. Bengkel yang disenggara dengan baik dapatmengelakkan berlakunya kemalangan ketikaberada di bengkel di samping mewujudkansuasana yang kondusif dan selamat.Contoh bengkel yang kondusif
 14. 14. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 482.5 Keselamatan Alatan dan Bahan1. Bahan-bahan dan alatan haruslah digunakan dengan berhemah dan cermat.2. Semua alatan hendaklah disusun pada rak atau panel alatan dengan teratur.3. Alatan yang telah digunakan perlu dibersihkan dan disimpan di tempat asalnya.4. Bahan-bahan yang berbahaya dan mudah terbakar hendaklah disimpan di tempatyang sesuai dan selamat.5. Sebarang kerosakan atau kehilangan alatan mesti dilaporkan kepada guru.6. Pastikan alat-alat yang tajam, berat dan boleh mencederakan hendaklah digantungdengan kemas dan selamat.Panel alatan tangan Tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya2.6 Alatan bantuan kecemasan.Peti Pertolongan Cemas1. Peti pertolongan cemas digunakan untuk merawatluka atau kecederaan ringan.2. Peti pertolongan cemas perlu diletakkan di tempatyang mudah dilihat dan senang untuk digunakan.3. Peti pertolongan cemas perlu mempunyai ubat-ubatan, bahan raw atan luka dan k ecederaanseperti:i) Ubat lukaii) Iodiniii) Kain pembalut lukaiv) Kapasv) Kain anduhvi) Guntingvii) Plaster4. Murid perlu mendapat nasihat dan panduan gurusebelum menggunakan ubat-ubatan dan bah anrawatan.
 15. 15. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 49Alat Pemadam Api1. Alat pemadam api di gunakan untuk memadam apisekiranya berlaku kebakaran kecil.2. Aspek-aspek asas yang berikut perlu diketahui olehmurid berkenaan dengan alat pemadam api:i) Alat pemadam api pe rlu diletakkan ditempat yang mudah diambil apabiladiperlukan.ii) Dapatkan bantuan guru untuk menunjukkancara menggunakan alat pemadam api.iii) Periksa alat pemadam api dari semasa kesemasa supaya alat itu berada dal amkeadaan yang baik.
 16. 16. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 410Nama : .................................................................. Tahun : .....................Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran)Lengkapkan struktur organisasi bengkel di bawah:KUMPULAN AKETUAKUMPULAN………………AHLIKUMPULAN:………………………………………………………………KUMPULAN CKETUAKUMPULAN………………AHLIKUMPULAN:………………………………………………………………KUMPULAN BKETUAKUMPULAN………………AHLIKUMPULAN:………………………………………………………………KUMPULAN DKETUAKUMPULAN………………AHLIKUMPULAN:………………………………………………………………
 17. 17. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 411Nama : .................................................................. Tahun : .....................Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran)Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah.1. Murid bermain dan bergurau di dalam bengkel. ( )2. Murid membawa beg masuk ke dalam bengkel. ( )3. Murid menyusun semula kerusi dan membersihkan meja kerja. ( )4. Murid membuka semua tingkap dan pintu untuk pengudaraan. ( )5. Murid tidak melaporkan kemalangan kepada guru. ( )6. Memakai kasut semasa berada di dalam bengkel. ( )7. Bermain atau bergurau semasa membuat aktiviti di bengkel. ( )8. Basuh tangan selepas melakukan aktiviti. ( )9. Tutup semua suis elektrik sebelum masuk ke bengkel. ( )10. Laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru bertugas. ( )
 18. 18. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 413TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGIMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsiSTANDARDPEMBELAJARAN2.1.1 Membaca dan memahami manual.2.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yangdigunakan untuk memasang dan membuka kit modelseperti pemutar skru mata rata, pemutar skru Philip,playar muncung tirus dan sepana hujung terbuka.2.1.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit modelseperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis danpemegang bateri.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Membaca manual dengan betul.2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul.3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model.RINGKASAN Murid dapat membaca manual, mengenalpasti nama dan fungsialatan tangan serta komponen kit model.KEMAHIRAN 1. Membaca manual.2. Menggunakan alatan dengan betulELEMEN MERENTASKURIKULUM1. Keusahawanan (EK4) – pengetahuan teknologi2. Kreativiti – menggunakan kaedah atau prosedur denganmengenal pasti ciri-ciri yang betul3. Nilai murni – bekerjasama, cermat dan bersungguh-sungguhBAHAN BANTUMENGAJAR1. Kit model2. Manual3. Carta4. Alatan tangan.
 19. 19. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 414AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet InduksiGuru mempamerkan kit model yang telah siap dipasangkepada murid.Langkah 11. Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan.2. Murid membaca dan memahami manual kit model denganbimbingan guru.( HOTS – mentafsir )Langkah 21. Murid menyatakan nama, fungsi dan cara menggunakanalatan tangan dengan bimbingan guru.2. Murid menyatakan nama dan fungsi komponen kit modelseperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis danpemegang bateri dengan bimbingan guru.PenutupMurid dan guru bersama-sama menyanyikan lagu ‘ Papakupulang dari kota’.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANGuru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan sepertilampiran.PENGETAHUANSEDIA ADAMurid telah mempelajari berkaitan dengan kit model dalam matapelajaran Dunia Sains dan Teknologi.REFLEKSI
 20. 20. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 415TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGIMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsiSTANDARDPEMBELAJARAN2.1.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual.2.1.5 Menguji kefungsian kit model.2.1.6 Membuka dan menyimpan komponen kit model.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Memasang komponen kit model berpandukan manualdengan betul.2. Menguji kefungsian kit model.3. Menyatakan cara yang betul untuk membuka danmenyimpan kit model.RINGKASAN Murid dapat memasang, membuka dan menyimpan kit model.KEMAHIRAN 1. Membaca manual.2. Menggunakan alatan tangan dengan betul.3. Memasang, membuka dan menyimpan kit model denganbetul.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. Keusahawanan (EK5) – mengamalkan nilai moral danberetika.2. Kreativiti – boleh mengendalikan komponen denganselamat.3. Nilai murni - bekerjasama, berhati-hati danbertanggungjawabBAHAN BANTUMENGAJAR1. Kit model2. Manual3. Alatan tangan.
 21. 21. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 416AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet Induksi1. Guru menunjukkan kit model yang berfungsi kepada murid.2. Guru mengedarkan satu set kit model kepada setiap individu/ kumpulan.Langkah1. Murid membaca manual yang telah dibekalkan. Muridmelakukan aktiviti memasang kit model berpandukanmanual secara individu / berkumpulan.2. Murid menguji kit model yang telah dipasang dan membuatpembaikan sekiranya tidak berfungsi.( HOTS – menggabung idea dengan menggunakanpemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea )PenutupMurid membuka dan menyimpan kit model. Guru memberipenghargaan kepada kumpulan yang berjaya memasang kitmodel.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARAN1. Guru menilai kit model yang telah siap dipasang.2. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan.PENGETAHUANSEDIA ADAMurid telah mempelajari asas binaan kit model dalam matapelajaran Dunia Sains dan Teknologi.REFLEKSI
 22. 22. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 417Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :1. Alatan tanganALATAN TANGAN NAMA KEGUNAANPemutar skru philip Untuk mengetat danmelonggarkan skru kepalaphilip.Pemutar skru rata Untuk mengetat danmelonggarkan skru kepalabelah.Kunci Allen Untuk mengetat danmelonggarkan skru kepalaAllen.Playar muncung tirus Untuk memegang komponenyang kecil.Sepana hujung terbuka Untuk mengetat danmelonggarkan bol dan nat.
 23. 23. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4182. Komponen kit modelGAMBAR KOMPONEN NAMA KOMPONEN FUNGSIMotor Untuk menggerakan gear pada kitmodel.Gear Untuk menukar kelajuan atau arahpergerakan.Gandar Untuk menyambung danmenggerakan roda.Roda Untuk mengurangkan daya geserandan memudahkan pergerakan kitmodel.Kerangka Sebagai tapak untuk memasangmotor, gear, pemegang bateri dansuis pada kit model.Suis Untuk menyambung danmemutuskan litar elektrik.Pemegang bateri Sebagai tapak untuk meletakan bateripada kerangka kit model.
 24. 24. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4193. Pemasangan kit model.Sebelum aktiviti pemasangan kit model dijalankan, murid mestilah merujuk dan memahamiterlebih dahulu manual pemasangan yang dibekalkan bagi setiap kit model.Contoh pemasangan kit model.6. Kit model kereta yang telah siapdan sedia untuk diuji.5. Pasangkan badan kereta padakerangka.4. Pasangkan bateri pada pemegangbateri.3. Pasangkan motor pada tempatyang betul.2. Pasangkan set roda pada gandar1. Pasangkan set gear pada gandar
 25. 25. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4204. Pengujian kit model.Pengujian kit model dilakukan bagi memastikan kit model berfungsi secara normal. Sekiranya kitmodel tidak berfungsi atau berfungsi secara tidak normal, pembaikan haruslah dilakukan.Setelah pembaikan dibuat, pengujian dilaksanakan semula.5. Membuka dan menyimpan kit model.Kit model yang telah siap dipasang dan diuji akan dibuka semula. Guru perlu membimbing muriduntuk memastikan setiap komponen dibuka dengan cermat dan tidak rosak. Semua komponendisimpan semula ke dalam kotak atau bekas penyimpanan yang disediakan.Cadangan Aktiviti
 26. 26. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 421Nama : .................................................................. Tahun : .....................Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran)Namakan alatan tangan berikut dan fungsinya di dalam ruangan yang disediakan.ALATAN TANGAN NAMA KEGUNAAN
 27. 27. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 422Nama : .................................................................. Tahun : .....................Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran)Nyatakan fungsi komponen yang diberikan.KOMPONEN FUNGSI
 28. 28. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 423TAJUK 3.0 REKA BENTUKMASA 60 MinitSTANDARDKANDUNGAN3.1 Mereka bentuk projek eksperimentalSTANDARDPEMBELAJARAN3.1.1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi.3.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah.3.1.3 Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran bagimenyelesaikan masalah.3.1.4 Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Mengenal pasti masalah daripada situasi diberi guru.2. Mengumpul maklumat daripada masalah yangdinyatakan.3. Menghasilkan lakaran penjanaan idea.4. Memilih lakaran bagi projek eksperimental.RINGKASAN Murid akan dapat mengenal pasti masalah, mengumpulmaklumat, menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilihlakaran projek eksperimental.KEMAHIRAN 1. Mengumpulkan maklumat.2. Membuat lakaran.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. Keusahawanan (EK2) – Boleh menyenarai danmengumpul maklumat.2. Kreativiti dan inovasi – Boleh memberi banyak idea.3. Nilai murni – Daya usahaBAHAN BANTUMENGAJAR1. Ketulan ais2. Gambar produk sedia ada
 29. 29. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 424AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet InduksiGuru meletakkan seketul ais yang berada dalam bekas di atasmeja. Murid diminta memerhatikan ais tersebut. Gurumenunjukkan gambar berkaitan bongkah ais.Langkah 1Guru bertanya kepada murid apakah perubahan fizikal yangakan berlaku kepada ais pada suhu bilik.Murid melakukan sesi sumbang saran untuk mendapatkanmaklumat penyelesaian masalah.(HOTS – menilai)Langkah 2Guru meminta murid melakukan proses penjanaan ideadengan menghasilkan beberapa lakaran.Murid membuat lakaran dan memilih lakaran terbaik sebagaiprojek eksperimental.(HOTS – merekacipta)PenutupMurid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANSemua murid dapat membuat beberapa lakaran berdasarkanmasalah yang diberikan.PENGETAHUAN SEDIAADAMurid telah didedahkan dengan asas sains dan teknologisemasa belajar mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.REFLEKSI
 30. 30. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 425Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :Mereka Bentuk Projek EksperimentalSetiap rekaan mempunyai reka be ntuk tertentu. Untuk menghasilkan reka bentuk tersebut,terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti antaranya:1. Menyatakan masalah2. Mengumpul maklumat3. Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran4. Memilih lakaran terbaik5. Mengenal pasti jenis alatan dan bahan6. Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental7. Membuat persembahan projek eksperimental8. Mendokumentasi projek eksperimentalProjek eksperimental ialah projek yang bersifat percubaan terhadap reka bentuk projeksebenar.1. Menyatakan masalahSituasi di bawah menunjukkan satu contoh masalah. Murid diminta merujuk grafik di bawah danberbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti masalah daripada situasi tersebut.Rajah menunjukkan situasi masalah yang dihadapi
 31. 31. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4262. Mengumpul MaklumatMurid hendaklah memilih cara terbaik bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi.Penyelesaian terbaik terhadap masalah pencairan ais dan mengekalkan bentuk ais. Berikutadalah kaedah mengumpulkan maklumat.Rajah menunjukkan kaedah mengumpul maklumat
 32. 32. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 427A. Sifat Fizikal AisAis (pepejal) boleh berubah menjadi air (cecair) dan seterusnya menjadi wap air (gas).Seketul ais yang diletakkan ke dalam gelas atau bekas dan dibiarkan pada suhu bilikakan menjadi cair perlahan-lahan. Ini ialah kerana ais tersebut telah menyerap tenagahaba dari sekeliling dan berubah menjadi air. Ais dikatakan telah melebur dan prosesperubahan ini dipanggil peleburan.Suhu di mana ais melebur dipanggil takat lebur. Takat lebur ais ialah 0 .BebasTenaga HabaAis (pepejal) Ais (cecair)Serap TenagaHabaRajah menunjukan perubahan fizikal seketul aisRajah menunjukan perubahan air dalam tiga keadaan
 33. 33. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 428B. Penebat habaBagi mengekalkan fizikal ais, proses yang digunakan adalah penebatan haba.Pengekalan fizikal dan sifat ais dapat dikekalkan apabila penyerapan haba dari udaradihalang secara konduksi.Contoh bahan yang boleh digunakan sebagai penebat haba adalah :PolisterinaSerbuk kayuSekam padiFabrikSeramikTanahGaram (menurunkan suhu)Langkah Kerja/ Amali :Langkah 1:a) Murid membuat e ksperimen untuk memerhatikan perubahan si fat ais apabiladidedahkan pada suhu bilik.b) Murid membincangkan bagaimana ais boleh berubah menjadi cecair.c) Murid mengenal pasti masalah projek eksperimental bagaimana untukmengekalkan fizikal dan sifat ais dalam tempoh yang paling maksima.Langkah 2:a) Murid menyatakan kaedah atau produk sedia ada bagi mengekalkan fizikal ais.b) Murid memberi contoh bahan-bahan yang boleh berfungsi sebagai penebathaba.c) Murid membincangkan bagaimana penebat haba berfungsi.Langkah 3:a) Murid membuat bebe rapa lakaran penjanaan idea untuk melambatkan prosespeleburan ais.b) Murid melakar dengan pemantauan guru.c) Murid membincangkan lakaran yang telah dihasilkan.d) Murid memilih lakaran untuk dihasilkan sebagai projek eksperimental.
 34. 34. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 429Ujian Kendiri/Penilaian :NAMA MURID :______________________________________ TAHUN : _______________LEMBARAN KERJAArahan:a) Jawab semua soalanRajah 11. Rajah 1 menunjukkan ketulan ais. Apakah yang akan terjadi pada ketulan ais tersebutapabila terdedah pada suhu bilik. Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul.PencairanPemanasanPengekalan2. Bagi mengekalkan fizikal ais, proses yang digunakan adalah penebatan haba.Tandakan ( √ ) bagi bahan yang boleh digunakan sebagai penebat haba.PolisterinaBesiSerbuk kayuSekam padi
 35. 35. ModulPengajaranRekaBentukdanTeknologiTahun430Arahan:a)Lakarkantigaideapenyelesaianberkaitanpenyataanmasalahpadaruangyangdisediakan.b)Pilihsatulakaranpilihanbagiprojekeksperimentalpadaruangyangdisediakan.Idea1Idea2Idea3Lakaranideapilihan
 36. 36. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 431TAJUK 3.0 REKA BENTUKMASA 60 MinitSTANDARDKANDUNGAN3.1 Mereka bentuk projek eksperimentalSTANDARDPEMBELAJARAN3.1.5 Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkanprojek eksperimental.3.1.6 Membina, menguji dan menambah baik projekeksperimental.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Mengenal pasti jenis alatan dan bahan yang digunakan.2. Membina projek eksperimental dengan menggunakanalatan dan bahan yang telah disenaraikan.3. Membuat pengujian pada projek eksperimental yangtelah dihasilkan.4. Membuat penambahbaikan projek.RINGKASAN Murid dapat menghasilkan projek eksperimental berdasarkanalatan dan bahan yang digunakan.KEMAHIRAN 1. Membina projek eksperimental daripadabahan dan peralatan yang telah disenaraikan.2. Menganalisis projek eksperimental daripadapengujian projek.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. Keusahawanan (EK4) – membina projek eksperimental2. Kreativiti dan inovasi3. Nilai murni – Berhati-hatiBAHAN BANTUMENGAJARBahan sebenar – peralatan dan bahan yang telah disenaraikan.
 37. 37. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 432AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet InduksiGuru bertanyakan kepada murid alatan tangan yang pernahmereka lihat di rumah. Setelah itu, guru membuat imbasansemula mengenai lakaran pilihan yang telah dipilih murid padapengajaran dan pembelajaran yang lalu.Langkah 1Murid menyenaraikan peralatan dan bahan yang sesuaidengan lakaran yang telah dipilih untuk menghasilkan projekeksperimental.Murid menyediakan bahan dan peralatan yang akan digunakandengan bimbingan guru.Langkah 2Murid membina dan menguji projek eksperimental denganbantuan dan pemantauan guru.Murid menganalisis daripada ujian yang dijalankan danmelakukan penambahbaikan jika perlu.(HOTS – membina dan menguji)PenutupMurid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARAN1. Semua murid dapat menggunakan peralatan dan bahanuntuk menghasilkan projek eksperimental dengan carayang betul.2. Murid dapat menguji projek eksperimental danmembuat penambahbaikan.PENGETAHUAN SEDIAADAMurid pernah melihat alatan dan bahan yang digunakan padaprojek eksperimental ini.REFLEKSI
 38. 38. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 433Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :Langkah 1a) Guru menerangkan semula lakaran projek eksperimental yang dipilih.b) Guru menyoal murid berkaitan alatan dan bahan yang sesuai digunakan untukmenjalankan projek.c) Murid menyenaraikan alatan dan bahan yang akan digunakan.AlatanTanganGambar Nama KegunaanPisau pelbagai guna Untuk memotong polisterinaGunting Untuk memotong pita pelekatPembaris Untuk kerja mengukur
 39. 39. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 434BahanGambar Nama Bahan KelebihanPolisterina i. Ringan dan mudahdipotong.ii. Merupakan bahanpenebat haba.Pita pelekat i. Mudah untukmencantumkan duabahagian polisterin.ii. Mudah digunakan.Langkah 2a) Guru menerangkan beberapa faktor keselamatan semasa menggunakan alatan.b) Guru menunjuk cara penggunaan alatan tangan secara berkumpulan.
 40. 40. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 435Projek :Membina bekas menyimpan ais1. Kenal pasti lakaran penyelesaian yang dipilih.2. Terjemahkan lakaran penyelesaian yang dipilih kepada bentuk 3D.Struktur / Rangka Bentuk
 41. 41. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4363. Sediakan alatan dan bahan yang diperlukan.PisauGuntingPembarisPolisterinaPita pelekat
 42. 42. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4374. Bina projek eksperimental berdasarkan lakaran.Gambar AktivitiKerja mengukur dan menanda polisterinaKerja memotong polisterinaKerja memotong pita pelekatKerja mencantum bahagian polisterina
 43. 43. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4385. Menguji projek eksperimental dan membuat penambahbaikan.Contoh projek yang telah siapLaporan Ujian Projek EksperimentalBil Perkara KeputusanYa Tidak1 Kecairan ais dalam masa 5 minit2 Kecairan ais dalam masa 10 minitBerjaya TidakKeputusan UjianCadangan Penambahbaikan
 44. 44. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 439TAJUK 3.0 REKA BENTUKMASA 60 MinitSTANDARDKANDUNGAN3.1 Mereka bentuk projek eksperimentalSTANDARDPEMBELAJARAN3.1.7 Membuat persembahan projek eksperimental secaralisan.3.1.8 Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projekeksperimental sebagai dokumentasi projek.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Membuat persembahan projek secara lisan.2. Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projekeksperimental sebagai dokumentasi projek.RINGKASAN Murid dapat mendokumentasi dan mempersembahkan projekeksperimental yang telah dibuat.KEMAHIRAN 1. Berkomunikasi secara berkesan.2. Mendokumentasikan projek.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. Keusahawanan (EK1) – berkomunikasi dengan baik.2. Kreativiti dan inovasi.3. Nilai murni – mengamalkan keselamatan4. TMK – menggunakan perisian persembahanBAHAN BANTUMENGAJAR1. Bahan sebenar – ais2. Projek eksperimental yang dibina
 45. 45. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 440AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet InduksiGuru membuat imbasan semula mengenai projekeksperimental yang telah dipilih dan dibina oleh murid padasesi pengajaran dan pembelajaran yang lalu.Langkah 1Murid bersedia dengan projek eksperimental dan bahandokumentasi yang telah dibuat untuk sesi persembahan projek.Langkah 2Murid mempersembahkan hasil projek masing-masing secaralisan.Murid diberi galakan dan bimbingan untuk bersoal jawabdengan rakan mereka yang membuat persembahan.(HOTS – menilai idea)Langkah 3Murid mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projekeksperimental yang telah dibuat sebagai dokumentasi projek.PenutupMurid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANPenilaian adalah berdasarkan hasil projek yang dibina, sesipersembahan projek dan bahan dokumentasi yangdikumpulkan.PENGETAHUAN SEDIAADAMurid pernah dilatih untuk berkomunikasi dengan baik.REFLEKSI
 46. 46. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 441Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :1. Membuat persembahan projek eksperimentala. Murid boleh meminta bantuan rakan dalam menyediakan bahan untuk membuatpersembahan projek.b. Setiap murid perlu membuat persembahan projek secara lisan dengan bantuan sepertigambar, lakaran atau persembahan multimedia di depan murid-murid lain.Murid sedang membuat persembahan projek eksperimental. 2. Semua maklumat seperti penerangan ringkas projek, senarai alat tangan yang digunakan,senarai bahan yang digunakan dan lakaran perlu dimasukkan ke dalam fail untukdijadikan eviden.3.. Cadangan penilaian seperti contoh di bawah ini.Bil Kriteria Peratus Markah1 Reka bentuk 302 Berfungsi 203 Mudah digunakan 204 Persembahan 205 Dokumentasi 10Jumlah 100
 47. 47. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 443TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEKMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam denganlitar elektrik.STANDARDPEMBELAJARAN4.1.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual.4.1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan sepertikayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastikdan mounting board.4.1.3 Membuat anggaran kos bahan dan komponen.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:1. Membaca manual dengan betul.2. Menyatakan bahan bukan logam berdasarkan manual yangdiberi.3. Menentukan kos bahan dan komponen.4.RINGKASAN Murid dapat memahami manual, menentukan bahan dan kos.KEMAHIRAN 1. Boleh membaca manual.2. Mengenal pasti bahan yang akan digunakan.3. Membuat anggaran kos berdasarkan maklumat guru.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. KeusahawananEK1 - Boleh mencipta sesuatuEK3 – Membuat anggaran kos2. Kreativiti dan Inovatif – menjana idea3. Nilai murni – boleh berkomunikasi dengan baikBAHAN BANTUMENGAJAR1. Alatan tangan2. Bahan berkaitan3. Gambarajah projek
 48. 48. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 444AKTIVITIPENGAJARAN DANPEMBELAJARANSet induksiGuru bersoal jawab dengan murid mengenai kemudahanpencahayaan di rumah.Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk projek yang akandibuat iaitu lampu tidur.Langkah 1- Murid dikehendaki membaca manual dengan bimbingan guru.(Rujuk lampiran 1)- Murid mengenalpasti bahan utama projek.Langkah 2- Guru menerangkan jenis-jenis bahan bukan logam:kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastikdan mounting board. (Lampiran 2)Langkah 3- Guru memberikan maklumat kos bahan mengikut hargasemasa.- Guru menerangkan kaedah mengira kos .(Rujuk lampiran 3)- Murid membuat anggaran kos dengan cara yang betul.(HOTS – menganggarkan kos)Penutup- Murid membuat rumusan tentang pelajaran pada hari inidengan bimbingan guru.PENGETAHUANSEDIA ADAMurid pernah mempelajari bahan bukan logam dalam matapelajaran Dunia Sains dan Teknologi.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANPenilaian secara lisan dilakukan pada akhir tajuk semasa prosespengajaran dan pembelajaran.REFLEKSI
 49. 49. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 445Lampiran 1Manual Lampu KecemasanRajah 1.1 : Rajah lengkap projek lampu kecemasanRajah 1.2 : Rajah bahagian tapak dinding lampuRajah 1.3 : Rajah cara memotong botol plastikdengan menggunakan NT-Cutter.LubangkanMentoldansoket
 50. 50. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 446Rajah 1.4 : Membuat kemasan pada bongkah kayudan MDF dengan menggunakan cat semburRajah 1.5 : Pemasangan wayar, mentol, bateri dansuis dilakukan. Gam digunakan untukmelekatkan bahagian bawah botolplastik dengan bongkah dasar kayu.Rajah 1.6 : Litar skematik yang digunakan dalamprojek membina lampu kecemasanmentolsuisgambaterimentolcat sembursuisNat skrew
 51. 51. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 447TUDUNG LAMPUSUIS TEKANTUTUPBEKASWAYARPEMEGANGMENTOLBATERIBONGKAHPENYAMBUNGPandangan sisi Pandangan belakangBahagianmeletakkanpenyambung bateriBahagian meletakkansuis tekan tutup danbekas simpanan syilingBahagian pemasanganmentol
 52. 52. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 448Lampiran 2BAHAN BUKAN LOGAMBIL BAHAN NAMA1Kayu2Papan lapis3MDF (Medium Density Fiberboard)4Botol plastik 1500ml5Mounting board
 53. 53. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 449Lampiran 3ANGGARAN KOS PROJEKBAHAN / KOMPONEN KUANTITI KOS SEUNIT JUMLAHKayu10mm x 70mm x 120mm10mm x 70mm x 200mm11RM1.00RM1.50Wayar 500mm 1 RM0.50Suis 1 RM1.50Pemegang mentol 1 RM1.50Pemegang bateri 1 RM2.00Mentol 2.5V 1 RM0.50Bongkah penyambung 1 RM0.30Bahan kemasan dan pengikat - RM3.00Bateri saiz AA 1.5V 2 RM2.00ANGGARAN KOS UNTUK SATU PROJEK
 54. 54. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 451TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEKMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logamdengan litar elektrik.STANDARDPEMBELAJARAN4.1.4 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yangdigunakan untuk membina projek iaitu pita pengukur,pembaris keluli, sesiku L, pensel tukang kayu, guntingserba guna, gergaji puting, gergaji rencong manual(manual mitre saw), apit G, gerudi mudah alih, gerimit,tukul Warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi danpelucut wayar.4.1.5 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum sepertipaku, skru, glu, bol dan nat.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:1. Menyatakan nama dan fungsi alat tangan iaitu pitapengukur, pembaris keluli, sesiku L, pensel tukang kayu,gunting serba guna, gergaji puting, gergaji rencongmanual (manual mitre saw), apit G, gerudi mudah alih,gerimit, tukul warrington, tukul kuku kambing, pemotongsisi dan pelucut wayar.2. Menyatakan bahan pengikat dan pencantum sepertipaku, skru, glu, bol dan nat.RINGKASAN Murid dapat menyatakan nama dan fungsi alat tangan danmemahami bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru,glu, bol dan nat.KEMAHIRAN 1. Boleh menggunakan semua alatan tangan dengan carayang betul.2. Membezakan penggunaan bahan pengikat dan pencantum.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. Keusahawanan(EK4) – Pengetahuan tentang teknologi2. Nilai murni - Bertanggungjawab
 55. 55. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 452BAHAN BANTUMENGAJAR1. Alatan tangan,2. Bahan3. Gambarajah projekAKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet induksi1. Guru mempamerkan beberapa alat tangan di atas meja.2. Guru bertanya kepada murid bagaimana cara memotongwayar dan alat tangan yang manakah paling sesuai.Langkah 11. Murid dengan bimbingan guru menyediakan alatan tangandi atas meja.2. Murid meyatakan nama serta fungsi alatan tangan.Langkah 21. Murid menggunakan alatan tangan dengan teknik yangbetul bersama bahan yang disediakan.2. Guru membimbing murid yang menghadapi masalahdalam penggunaan alatan tangan.Langkah 31. Guru menerangkan bahan pengikat dan pencantum sertakegunaannya.2. Murid menyatakan contoh bahan pengikat dan pencantum.Penutup:1. Murid dengan bimbingan guru merumus kembalipelajaran pada hari ini.2. Murid menjawab soalan dari lembaran kerja.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARAN1. Guru menyediakan soalan latihan (lampiran 1 dan 2)2. Murid boleh menjawab secara lisan atau bertulis.PENGETAHUAN SEDIAADAMurid telah diperkenalkan kepada peralatan dan bahansemasa di rumah.REFLEKSI
 56. 56. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4531. Alatan tangan dan mesinBIL ALATAN FUNGSI CARA PENGGUNAAN1Nama:Pembaris Keluli.Mengukur danmemindahkan jarak.1. Letakkan pembaris keluli diatas permukaan yang hendakdiukur dengan lurus.2. Tandakan ukuran yang hendakdibuat pada bahan kerja.2Nama :Pita PengukurMengukur jarak yanglebih panjang.Tarik pita mengikut ukuran yangdiperlukan. Tanda ukuran padabahan.3Nama: Pensel TukangKayuMenanda danmembuat garisanpada bahan.Letak mata pensel rapat padapembaris dan tandakan ataugariskan pada bahan.4Nama : Sesiku LMenguji ketepatansudut 90°.Menguji kerataanpermukaan bahan.Membuat garisanbersudut tepat.Rapatkan badan sesiku L kebahagian sisi kayu.Gariskan bahagian yanghendak diukur dengan pensel.5Nama: Gergaji PutingMemotong kayubersaiz kecil danmembuat tanggam.Letakkan mata gergaji atas garisanyang telah ditandakan. Mulakanmenggergaji dengan cara menarikmata gergaji. Gunakankeseluruhan mata gergaji untukproses menggergaji.
 57. 57. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4546Nama:Tukul WarringtonMenukul paku panel. Gunakan bahagian muka ratauntuk paku kecil dan kepala lintangdibahagian bersudut atau sempit.7Nama:Tukul Kuku KambingMenukul danmencabut paku.Gunakan bahagian muka ratauntuk memaku dan bahagian kukuuntuk mencabut paku.8Nama:GerimitMembuat lubang kecil. Letak mata gerimit pada tandatepat 90° dan tekan kuat sambilmemutar hingga mendapatkedalaman lubang yangmencukupi.9.Nama : Pelucut wayarMelucutkan penebatwayar.Cengkam hujung mata pelucutpada wayar dan tarik pelucut wayarsehingga penebat wayar terputus.10.Nama : Pemotong sisiMemotong wayar dankaki komponenelektronik.Kepit hujung pemotong sisi, padawayar atau kaki komponen .hinggaputus.
 58. 58. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 45511.Nama : gergaji rencongmanual (manual mitresaw)Memotong kayubersaiz kecil denganpelbagai sudut.Letakkan mata gergaji atas garisanyang telah ditandakan. Mulakanmenggergaji dengan cara menarikmata gergaji. Gunakankeseluruhan mata gergaji untukproses menggergaji.
 59. 59. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 456Bahan pengikat dan pencantumPaku1. Paku digunakan untuk mencantum dan memasang kepingan kayu.2. Paku diperbuat daripada keluli lembut.3. Dua jenis paku yang biasa digunakan ialah:a) Paku kepala ratab) Paku Panel4. Paku kepala rata digunakan untuk kerja am dalam pembinaan berasaskan kayu danmembuat perabot.5. Tukul kuku kambing untuk mengetuk paku kepala rata.6. Paku panel digunakan dalam kerja untuk memaku papan lapis7. Tukul warrington digunakan untuk mengetuk paku paku panel.8. Kepala paku panel dibenamkan ke dalam kayu untuk tujuan kemasan9. Saiz paku ditentukan oleh panjang batangnya.kepalabatang panjangmatapaku kepala rata paku panel cara memakuMemaku lurus Memaku serong
 60. 60. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 457Skru1. Skru diperbuat daripada keluli lembut, kuprum, atau loyang.2. Skru digunakan untuk mengikat kepingan kayu atau logam.3. Skru dipasang menggunakan pemutar skru rata atau pemutar skru Phillips.4. Skru yang biasa digunakan ialah skru kepala benam dan skru kepala bulat.5. Cengkaman skru lebih kuat berbanding dengan paku.Jenis skru benam sendiriGlu1. Glu digunakan untuk mencantum bahan projek supaya kukuh dan ketat.2. Terdapat tiga jenis glu, iaitu:Glu sentuh digunakan untuk mencantum dua bahan yang berlainan jenis sepertikayu dan logam.Glu PVA (polyvinylacetate) digunakan dengan meluas untuk cantuman kayu. GluPVA mudah digunakan, tetapi tidak kalis airGlu panas digunakan untuk mencantum dua bahan yang sama atau berlainan. Rodglu dicairkan menggunakan hot glue gun
 61. 61. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 458Bol dan nat1. Bol dan nat digunakan untuk mengikat dua bahagian secara sementara.2. Diperbuat daripada keluli lembut .3. Saiz bol ditentukan oleh panjang dan diameter batangnya.4. Nat biasanya terdapat dalam dua bentuk.a) Nat segi empatb) Nat segi enam (heksagon)Nat segi empat Nat segi enam
 62. 62. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 459Lampiran 1NAMA MURID : ________________________________NAMA PROJEK : ________________________________TEMA : ________________________________LEMBARAN KERJA : ALATAN TANGANBIL ALATAN KEGUNAAN1Nama:............................Nama:........................................................................................................................................................................................................2Nama:.....................................................................................................................................................................................................................4Nama:..................................................................................................................................................................................................................6Nama:.....................................................................................................................................................................................................................8Nama:.................................................................................................................................................................................................................
 63. 63. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 460Lampiran 2Nama murid : __________________________________________________Kelas : ____________________________Nama projek : ____________________________1. Namakan jenis pengikat pada rajah di bawaha) ______________________ b) ______________________c) ______________________ d) ______________________e) ______________________ f) ______________________2. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betula) Paku digunakan untuk ____________________ dua keping papanb) Tukul warrington digunakan mengetuk paku ____________________c) Paku panel sesuai digunakan untuk memaku ____________________
 64. 64. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 461TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEKMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logamdengan litar elektrikSTANDARDPEMBELAJARAN4.1.6 Menyediakan alatan dan bahan.4.1.7 Mengukur, menanda dan memotong bahan yangdigunakan untuk membuat projek.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:1. Menyediakan alatan dan bahan berpandukan manual2. Mengukur, menanda dan memo tong bahan dengankaedah yang betul dan ukuran yang tepat.RINGKASAN Murid dapat menyediakan bahan dan alatan untuk melakukanaktiviti mengukur, menanda dan memotong bahan dengan carayang betul .KEMAHIRAN 1. Mengenalpasti bahan dan alatan tangan2. Mengukur dengan tepat menggunakan pembaris keluli danpita ukur.3. Menanda garisan bersudut tepat menggunakan sesiku L.4. Memotong kayu dengan tepat menggunakan gergaji puting/gergaji rencong manual.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. Keusahawanan(EK 1) - Berorientasikan Pencapaian2. Kreativiti dan Inovatif3. Nilai Murni – mengamalkan langkah keselamatanBAHAN BANTUMENGAJAR1. Pita mengukur2. Pembaris keluli3. Sesiku L4. Gergaji puting5. Gergaji rencong manual6. Kayu beroti7. Pensel8. Carta berkaitan
 65. 65. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 462AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet induksiGuru menggunakan pengetahuan sedia ada murid berkaitanalatan tangan pada pelajaran yang lepas.Langkah 11. Murid merujuk kepada manual untuk menyediakan bahanpada yang dikehendaki.2. Murid menyenaraikan alatan dan bahan yang diperlukanuntuk membuat projek.Langkah 21. Murid menyediakan alatan dan bahan yang diperlukan.2. Murid melakukan aktiviti mengukur kayu menggunakanpembaris keluli/pita ukur.3. Murid menanda garis bersudut tepat menggunakan sesikuL.(HOTS – mengaplikasi)4. Guru menunjukkan cara memotong kayu denganmenggunakan gergaji putting/gergaji rencong manual5. Murid melakukan kerja memotong pada kayu yang telahditanda.PenutupGuru membuat rumusan pada semua hasil kerja muridPenyelenggaraan bengkel –murid membersihkan bengkel, menyimpan,membersihkan alatan dan menyimpan bahan projek.Nota:Guru boleh mengumpulkan bahan murid untuk disambungpada sesi pengajaran dan pembelajaran akan datangPENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANGuru menyediakan lembaran kerja pada muridPENGETAHUAN SEDIAADAMurid sudah mempelajari kemahiran proses sains iaitumengukur menggunakan nombor dalam matapelajaran DuniaSains dan TeknologiREFLEKSI
 66. 66. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 463A. Penyediaan alatan dan bahanSebelum memulakan kerja pembinaan projek yang dicadangkan, penyediaan alatan dan bahanyang betul perlu dilakukan. Penyediaan alatan dan bahan mestilah berpandukan manual yangtelah ditetapkan oleh guru (pemilihan projek bergantung kepada guru). Ini bertujuan supayakerja-kerja yang akan dilakukan berjalan dengan lancar dan teratur.B. Mengukur, menanda dan memotongLangkah kerja bagi contoh projek lampu tidurLangkah 11 Rujuk kepada manual untuk mendapatkan ukuran yang dikehendaki.2 Ukur kayu kepada ukuran yang dikehendaki dengan menggunakan pembaris keluliBahagian A – 120 mm X 70 mm X 10 mm (Panjang X Lebar X Tinggi)Bahagian B – 200 mm X 70 mm X 10 mm (Panjang X Lebar X Tinggi)3 Tanda dengan menggunakan sesiku L:120 mm200 mm(i) Menanda dengan pembaris keluli (iii) menanda dengan sesiku L(iii) Ukur dan tanda bentuk bahagian hujung303535
 67. 67. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 464Langkah 21. Potong kayu. Bahagian A dan bahagian B mengikut ukuranMemotong kayu dengan gergaji putingLangkah 31. Cantumkan kayu bahagian A dan bahagian B.2. Gunakan paku panel dan tukul warington untuk mencantum.Mengunakan tukul warringtonKerja mencantum dilakukan
 68. 68. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 465Nama : ____________________________Kelas : ____________________________Nyatakan aktiviti bagi rajah di bawah berpandukan senarai yang disediakanMenanda garisan bersudut tepatMenguji kepersegianMenguji kerataanMengergaji kayuMengukur jarakMemaku1. _______________________________ 2. _______________________________3. _______________________________ 4. _______________________________5. _______________________________ 6. _______________________________
 69. 69. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 467TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEKMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logamdengan litar elektrik.STANDARDPEMBELAJARAN4.1.8 Memasang bahan projek menggunakan pengikat danpencantum.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:1. Memasang bahan projek menggunakan pengikat danpencantum.RINGKASAN Murid dapat mengenali dan memasang bahan pengikat danpencantum.KEMAHIRAN Memasang pengikat dan pencantum dengan kemas.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. KeusahawananEK 4- Merancang sesuatu projek dengan teliti2. Kreativiti dan inovatif – boleh mencipta.3. Nilai murni - bekerjasama dan bersabar.BAHAN BANTUMENGAJAR1. Bahan pengikat dan pencantum.2. Manual projek.AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet induksi1. Guru bersoaljawab dengan murid mengenai cara-carasesuatu projek itu dibina.2. Guru mencungkil pengetahuan murid berkaitan denganbahan pengikat dan pencantum.Langkah 11. Guru menunjuk dan menerangkan nama bahan pencantumseperti paku, skru, glu, bolt dan nat kepada murid sebagaimengimbas kembali tajuk yang lepas.2. Guru menunjukkan contoh cantuman tersebut yangterdapat di dalam bengkel.
 70. 70. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 468Langkah 21. Guru menunjukkan cara membuat cantuman mengikut jenisbahan.2. Murid membuat proses cantuman kayu denganmenggunakan paku panel.(HOTS – mengaplikasi)PenutupMurid membuat rumusan dan penilaian dengan bimbinganguru.Penyelengaraan bengkel –murid membersihkan bengkel, menyimpan danmembersihkan alatan, menyimpan bahan projek.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANGuru menyediakan lembaran kerja pada murid(lihat lampiran 2)PENGETAHUAN SEDIAADAMurid sudah mempel ajari kemahiran manipulatif dalammengguna dan mengendalikan peralatan dengan selamat.REFLEKSI
 71. 71. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 469Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.
 72. 72. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 471TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEKMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logamdengan litar elektrik.STANDARDPEMBELAJARAN4.1.9 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu catsembur atau pelekat.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:1. Membuat kemasan projek menggunakan cat semburdengan cara yang betul.2. Membuat kemasan menggunakan pelekat dengan kemas.RINGKASAN Murid boleh membuat kerja kemasan dengan betulKEMAHIRAN 1. Mengecat dengan cat sembur2. Membuat kemasan menggunakan pelekat.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. KeusahawananEK3 - Melaksana projek mengikut langkah-langkah yangtelah disediakan.- Daya kreativiti dan inovasi.2. Nilai murni - Kerjasama, kebersihan, jimat cermatBAHAN BANTUMENGAJAR1. Cat sembur2. PelekatAKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet Induksi1. Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap tetapiberbeza cara kemasannya.2. Guru dan murid bersoaljawab kepentingan membuatkemasan.Langkah 11. Guru membuat tunjuk cara tentang penggunaan catsembur dan pelekat.2. Murid menggunakan kertas las untuk melicinkanpermukaan kayu.(HOTS – aplikasi)
 73. 73. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4723. Bersihkan permukaan kayu daripada habuk dan kotoran.Langkah 21. Murid melakukan kemasan menggunakan cat semburanatau pelekat pada permukaan projek. (HOTS – merekacipta)2. Murid menampal pelekat pada projek mengikut kreativiti.PenutupMurid membuat rumusan pada hasil kerja.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANMurid menjawab latihan pengukuhan.PENGETAHUAN SEDIAADAMurid pernah mewarna lukisan atau mengecat rumah.REFLEKSI
 74. 74. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 473Kemasan Projek1. Kertas LasLicinkan permukaan projek menggunakan kertas las mengikut arah ira kayu .2 . Cat SemburanContoh cat sembur yang terdapat di pasaran
 75. 75. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 474Langkah-langkah menggunakan cat sembur1. Goncang cat sembur lebih kurang selama 1 minit ( rujuk arahan pada tin cat sembur)2. Pastikan muncung tepat menghala ke permukaan yang hendak disembur3. Tekan picu dan buat semburan dari kanan ke kiri atau sebaliknya pada kadar gerakanyang sekata.4. Buatlah latihan menyembur dengan kaedah yang betul beberapa kali terlebih dahulupada bahan reja yang sesuai. Dapatkan pengiktirafan guru.
 76. 76. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 475PelekatPelekat adalah kepingan kertas atau plastik yang bercorak. Ia boleh digunakan sebagaikemasan dan hiasan seperti pada cabinet dapur, meja alat tulis, pada dinding dan sebagainya.Terdapat pelbagai bentuk , saiz dan warna pelekat di pasaran.Contoh-contoh perekat ;
 77. 77. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 476LATIHANNama murid : _______________________ Kelas : ______________________A Jawab semua soalan di bawah1) Nyatakan tujuan kerja kemasan.a. ______________________________________________________________b. _____________________________________________________________2) Apakah bahan yang digunakan untuk melicinkan permukaan projek ?_________________________________3) Berikan satu contoh bahan kemasan__________________________________4) Pelekat terbahagi kepada 2 jenis iaitua) _________________ b) __________________.B) Padankan gambar dengan jawapan yang betul.PelekatMelicinkan permukaan projekMenyembur cat
 78. 78. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 477TAJUK 4.0 : Penghasilan ProjekMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam danlitar elektrikSTANDARDPEMBELAJARAN4.1.10 Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektrikiaitu mentol, bateri dan suis.4.1.11 Membuat penyambungan litar elektrik.4.1.12 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkanmanual.OBJEKTIF PENGAJARANDAN PEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:1. Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen.2. Membuat penyambungan litar.3. Membaca litar skematik dan litar bergambar.RINGKASAN Murid dapat mengenal komponen elektrik serta bolehmemasang litar berdasarkan litar skematik dan litar bergambar.KEMAHIRAN 1. Menggunakan alatan tangan dengan betul.2. Memasang komponen elektrik pada litar.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. KeusahawananEK1 - Berdaya tahan- Kesanggupan belajar daripada kesilapan.2. Nilai murni - Berhati-hati- Kerjasama- KebersihanBAHAN BANTUMENGAJAR1. Litar skematik dan litar bergambar.2. Alatan tangan yang berkaitan3. Bahan yang berkaitan projekAKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet Induksi1. Menunjukkan lampu suluh kepada murid.2. Bersoal jawab dengan murid tentang lampu suluh dankomponen yang terdapat pada lampu suluh.
 79. 79. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 478Langkah 11. Guru menyatakan nama, fungsi dan simbol komponenelektrik .2. Guru menunjuk cara pemasangan litar kepada murid.Langkah 21. Murid memahami litar bergambar penyambungan litarelektrik.2. Murid menyediakan bahan dan alatan.3. Murid membuat penyambungan litar.( HOTS – merekacipta)Langkah 31. Menyemak sambungan litar.(HOTS – menilai)2. Menguji kefungsian litar (HOTS – menilai)3. Membuat penambahbaikan jika perluPenutup1. Mengemas dan menyimpan alatan dan bahan.PENILAIANPEMBELAJARAN DANPENGAJARANGuru menyediakan beberapa soalan berkaitan dengan litarelektrik. (Sila rujuk lembaran kerja)PENGETAHUAN SEDIAADA MURIDMurid pernah menggunakan lampu suluh.REFLEKSI
 80. 80. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4791. Komponen elektrikBIL NAMA KOMPONEN FUNGSI SIMBOL1. MentolMenukarkan tenagaelektrik kepada tenagacahaya2. BateriMembekalkan tenagaelektrik3.. SuisDigunakan untukmenyambung danmemutuskan arus2. Bahan tambahan projek litar elektrikBIL BAHAN KEGUNAAN1Pemegang bateriMemegang atau meletakkan bateri2Pemegang mentolMemegang mentol3WayarMembuat penyambungan dan m engalirkan aruselektrik
 81. 81. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4803. Alatan tanganBil Alat tangan Kegunaan1Pelucut wayarMelucutkan penebat pada wayar2Pemotong sisiMemotong wayar3Pemutar skruMelonggarkan dan mengetatkan skruLitar bergambarMentol dan bekas mentolWayarBateri dan bekas bateriSuis
 82. 82. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 481BateriSuis MentolLitar skematikKaedah penyambungan litar elektrik1. Sediakan bahan dan komponen yang diperlukan.2. Lucutkan hujung wayar dengan menggunakan pelucut wayar.3. Sambungkan wayar A kepada bekas bateri dan sius.4. Sambungkan wayar B kepada suis dan mentol.5. Akhir sekali sambungkan wayar C kepada mentol dan bekas bateri.6. Masukkan bateri ke dalam bekas bateri.7. Uji litar dengan menyambungkan suis. ( sekiranya mentol tidak menyala )8. Semak penyambungan dan uji semula.Wayar CWayar AWayar BBekas mentol dan mentolSuisBekas bateri dan bateri
 83. 83. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 482Lembaran KerjaNAMA MURID : ___________________________KELAS : ___________________________ALATAN TANGAN DAN KOMPONENBIL BAHAN / ALATAN FUNGSI1Nama:....................................2Nama:.....................................3Nama:....................................4Nama:.....................................5Nama:....................................6Nama:.......................................7Nama:.....................................
 84. 84. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 483TAJUK 4.0 : Penghasilan ProjekMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukanlogam dan litar elektrikSTANDARDPEMBELAJARAN4.1.13 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek4.1.14 Menguji kefungsian projek.4.1.15 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:1. Membuat penyambungan litar2. Menguji kefungsian litar3. Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatanRINGKASAN Murid boleh menyambung litar berdasarkan litar skematik dan litarbergambar pada projek dengan betul.KEMAHIRAN 1. Menggunakan alat tangan dengan betul.2. Menyambung litar pada projek.ELEMEN MERENTASKURIKULUMKeusahawananEK1 - Berani mengambil risiko- Kesanggupan belajar daripada kesilapan.Nilai murni - bekerjasama- jimat cermat- mengutamakan kebersihan- bertanggungjawabBAHAN BANTUANMENGAJAR1. Lukisan skematik dan litar bergambar2. Alatan tangan yang berkaitan3. Bahan yang berkaitanAKTIVITIPENGAJARAN DANPEMBELAJARANSet Induksi1. Guru menunjukkan pelbagai bentuk lampu tidur kepada murid.2. Guru bersoal jawab tentang penggunaannya kepada murid.
 85. 85. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 484Langkah1. Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap dibinakepada murid.2. Guru menunjukkan pada murid cara pemasangan litar projeklampu kecemasan.Langkah 21. Murid memahami litar bergambar bagi pemasangan litarelektrik pada projek berpandukan manual. (HOTS – merekacipta)2. Murid menyediakan bahan dan alatan.3. Murid membuat pemasangan litar pada projek. (HOTS- menilai)Langkah 31. Murid menyemak sambungan litar.2. Murid menguji kefungsian litar. (HOTS- menilai)3. Murid membuat pembaikan jika perluPenutup1. Murid membuat rumusan berkaitan aktiviti pada hari ini.2. Murid mengemas dan menyimpan alatan dan bahan.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANGuru menyediakan beberapa soalan berkaitan dengan litar elektrik.(Sila rujuk lembaran kerja)PENGETAHUANSEDIA ADAMurid pernah melihat dan menggunakan lampu meja.REFLEKSI
 86. 86. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 485A. Memasang litar elektrik pada projek1. Tebuk lubang pada papandengan gerudi untukmemasukkan wayar2. Tebuk lubang pada corong lampuplastik dengan gerimit untukmemasukkan wayar.3. Sapu glu pada pemegang mentol untukdilekatkan pada corong lampu4. Lekatkan pemegang mentol padamcorong lampu.5. Pasang bekas bateri pada bahagianbelakang projek denganmenggunakan glu.6. Sambung wayar dari bateri ke mentolmenggunakan bongkah penyambungpenyambung7. Sambung wayar pada suis
 87. 87. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 486B. Menguji kefungsian projekSetelah komponen dan litar elektrik lengkap dipasang, kerja pengujian litar dapat dijalankandengan mengikuti langkah-langkah berikut:1. Pastikan mentol lampu dipasang pada pemegang mentol dengan kemas.2. Pasang bateri mengikut kekutuban yang betul. (Kekutuban positif dan negatif)3. Hidupkan suis dengan kemas.4. Lihat mentol. Jika mentol menyala menunjukkan sambungan lengkap.Sekiranya litar elektrik tidak berfungsi, buat pemeriksaan berikut:1. Periksa kekutuban bateri.2. Periksa sambungan wayar sama ada longgar atau terputus.3. Periksa filament mentol sama ada terbakar atau tidak.Projek yang telah siap dipasangdengan litar elektrik
 88. 88. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 487C. Penyelenggaraan dan penyimapanan peralatan1. Alatan tangan yang telah digunakan untuk menjalankan aktiviti dan membuat projek perludisenggara dan disimpan pada tempat yang telah dikhaskan.2. Alatan tangan perlu disenggara dan disimpan dengan baik supaya:(a) Alatan tangan dalam keadaan baik(b) Sentiasa tersusun dan teratur(c) Mudah diambil apabila digunakan(d) Tahan lebih lama(e) Selamat apabila digunakan3. Penyenggaraan alatan tangan dapat dilakukan dengan cara:(a) Membersihkan alatan tangan(b) Meminyakan alatan tangan(c) Menyimpan alatan tanganRajah panel alatan tangan
 89. 89. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 488Lembaran KerjaNAMA MURID : ___________________________KELAS : ___________________________Labelkan komponen pada lampu tidur.MENTOL BATERI WAYAR SUIS
 90. 90. 00MODUL PENGAJARANSAINS RUMAH TANGGA
 91. 91. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 491TAJUK 6.0 SAINS RUMAHTANGGAMASA 60 minit (2 waktu)STANDARDKANDUNGAN6.1 Menghasilkan Artikel JahitanSTANDARDPEMBELAJARAN6.1.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti begpensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantungsurat.6.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas, guntingfabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbontukang jahit, kapur tukang jahit, peretas jahitan, jarumpeniti, dan jarum jahit tangan.6.1.3 Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:1. Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya.2. *Mengenal pasti alatan jahitan.3. Menyatakan jenis bahan jahitan.RINGKASAN Murid dapat menyatakan contoh artikel jahitan serta dapatmengenal pasti alatan jahitan dan menyatakan jenis bahanjahitan dengan betul.KEMAHIRAN 1. Menamakan alatan jahitan.2. Menyatakan jenis bahan jahitan.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. Keusahawanan: (EK3) – berjaya menjalankan tugasanmengikut perancangan2. Kreativiti & Inovatif – boleh menjana idea3. Nilai murni -Jimat cermat, keselamatan4. Pendidikan Alam SekitarBAHAN BANTUMENGAJAR1. Artikel jahitan2. Kit alatan jahitan3. LCD projector4. Carta5. Lembaran kerja
 92. 92. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 492AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet Induksi1. Guru menunjukkan beberapa contoh artikel jahitan.2. Guru bersoal jawab dengan murid:a. Apakah nama artikel jahitan ini?Jawapan : Alas dulang, permainan lembut, sarung kotaktisu.b. Dimanakah kamu biasa melihat artikel jahitan ini?Jawapan : Di rumah, pasar raya, pasar malam.c. Bolehkah kamu menghasilkan artikel seperti ini?Jawapan : Pelbagai respon dari murid.3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pembelajaran padahari ini.Langkah 11. Guru mengedarkan alatan jahitan bagi setiap kumpulaniaitu gunting kertas, gunting fabrik, pembaris lurus, pitaukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit, peretasjahitan, jarum peniti, kapur tukang jahit, dan jarum jahittangan.2. Guru memperkenalkan setiap alatan jahitan dankegunaannya.Langkah 2Guru menerangkan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benangsambil mengedarkan contoh bahan itu.Penutup1. Murid dan guru merumuskan isi pelajaran yang telahdipelajari hari ini.2. Formen mengarahkan ketua kumpulan mengumpul danmemulangkan semula alatan jahitan.PENILAIANPENGAJARANDAN PEMBELAJARANMurid menjawab soalan secara bertulis dalam lembaran kerjayang diedarkan oleh guru. (Rujuk Lampiran 6a dan 6b)PENGETAHUANSEDIA ADAMurid pernah melihat dan memiliki contoh-contoh artikel yangdinyatakan.Murid juga pernah melihat dan memiliki alatan jahitan sepertigunting fabrik, jarum jahit, jarum peniti, pita pengukur, fabrik danbenang,.REFLEKSI
 93. 93. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 493Info Guru.Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :1. Alatan jahitanBIL ALATANFUNGSI1Gunting kertasMenggunting kertas atau pola.2Gunting fabrikMenggunting fabrik sahaja.3Pembaris lurusMengukur, menanda dan membuatgarisan pada pola.4Pita ukurMengukur fabrikMengambil ukuran badan
 94. 94. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4945Roda surihMemindahkan tanda pola ke fabrik.6Kertas karbon tukang jahitMemindahkan tanda pola, garisan danmotif ke fabrik dengan menggunakan rodasurih.7Peretas jahitanMeretas dan menanggalkan matajahitan.Memotong lubang butang.8Jarum penitiMenyemat pola pada fabrik.Menyemat kepingan fabrik sebelummenjahit jelujur.
 95. 95. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4959Jarum jahit tanganMenjahit fabrik dengan jahitan tangan.10Kapur tukang jahitMenanda pada fabrik.
 96. 96. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4962. Bahan JahitanBIL BAHAN1Fabrik2Benang
 97. 97. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 497Lampiran 1NAMA MURID:________________________________ KELAS :______________LEMBARAN KERJA ALATAN JAHITAN DAN FUNGSIBIL ALATAN FUNGSI1Nama alat:.............................................................................................................................................................................................................................................2Nama alat:.................................................................................................................................................................................................................................................3Nama alat:..............................................................................................................................................................................................................................................
 98. 98. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4984Nama alatan:...............................................................................................................................................................................................................................................5Nama alat:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6Nama alat: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 99. 99. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 499Lampiran 2A. Padankan jawapan yang betul berdasarkan pernyataan yang diberi.1 Memindahkan tanda pola, garisandan motif ke fabrik denganmenggunakan roda surih.2 Menggunting kertas atau pola.3 Digunakan untuk mengukur danmenanda pada pola.4 Alatan digunakan untukmemindahkan tanda pola padafabrik.5 Alatan yang digunakan untukmenyemat kepingan fabrik sebelummenjahit jelujur.Jarum penitiGunting kertasKapur tukang jahitKertas karbon jahitPembaris lurusB. Tandakan ( √ ) untuk pernyataan yang betul dan ( X ) untuk pernyataan yang salah.1. Jarum peniti digunakan untuk menyemat fabrik sebelum menggunting. ( )2. Gunakan pensil warna untuk menanda fabrik. ( )3. Gunting fabrik boleh digunakan untuk menggunting kertas. ( )4. Kapur tukang jahit terdapat di dalam pelbagai warna. ( )5. Pita ukur digunakan untuk mengambil ukuran badan. ( )
 100. 100. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4101TAJUK SAINS RUMAHTANGGAMASA 60 minit (2 waktu)STANDARDKANDUNGAN6.1 Menghasilkan Artikel JahitanSTANDARDPEMBELAJARAN6.1.4 Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan kia,jelujur kasar dan jelujur halus.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:1. Menyatakan jenis mata jahitan tangan.2. Menyatakan kegunaan mata jahitan tangan.3. Menjahit mata jahitan tangan.RINGKASAN Murid dapat menjalankan kerja amali menjahit mata jahitantangan iaitu jahitan kia, jelujur kasar dan jelujur halus denganbimbingan guru.KEMAHIRAN Menjahit mata jahitan tangan pada kepingan fabrik contoh.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. KeusahawananEK1 – Berdaya tahan- Murid tidak berputus asa2. Pendidikan Alam Sekitar3. Nilai murni – patriotisme- keselamatan- TekunBAHAN BANTUMENGAJAR1. Contoh jahitan tangan2. Contoh pakaian sekolah3. Kit alat jahitan4. Bahan jahitan5. LCD projector6. Lampiran
 101. 101. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4102AKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet Induksi1.Guru menunjukkan 2 helai pakaian sekolaha. Lencana sekolah yang meretasb. Lencana sekolah yang disemat dengan jarum peniti.2. Guru mengajukan soalan:a. Apakah yang perlu kamu lakukan pada lencana sekolahyang meretas ini?Jawapan : terima sahaja jawapan yang dilontar oleh muridb. Apakah keburukan memakai lencana sekolah yang disematdengan jarum peniti?Jawapan : terima sahaja jawapan yang dilontar oleh murid3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan unsur patriotismedan tajuk pembelajaran hari ini.Langkah 1Guru menunjukkan contoh mata jahitan tangan danmenerangkan kegunaannya.Langkah 21. Guru menunjuk cara menjahit mata jahitan tangan dalamkumpulan kecil.2. Guru juga mempamerkan gambar rajah cara menjahit matajahitan dengan berbantukan komputer.Langkah 3Fomen mengedarkan alatan dan bahan mengikut kumpulan.Langkah 4Murid menjalankan aktiviti menjahit dengan bimbingan guru.Aktiviti Pengukuhan: Soalan lisan1. Sebutkan tiga jenis mata jahitan tangan yang telahdipelajari?2. Apakah kegunaan jahitan kia?3. Jahitan manakah yang lebih kukuh?Penutup1. Murid mempamerkan hasil kerja dan memberi komen2. Guru memberi komen dan pujian hasil kerja murid.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANMurid menjawab soalan secara bertulis dalam lembaran kerjayang diedarkan oleh guru. (Rujuk Lampiran 3)PENGETAHUAN SEDIAADAMurid pernah melihat ibu/tukang jahit menjahit jahitan tanganpada fabrik.REFLEKSI
 102. 102. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4103Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan;Jenis mata jahitan tanganJenis Jahitan Kegunaan Langkah menjahitJahitan kia1. Untuk memula danmematikan jahitan.2. Untuk menggantikanjahitan mesin.3. Sebagai jahitan hiasan.4. Mencantumkan dua ataulebih kepingan fabrik.1.Masukkan jarum dari A terus ke Bdengan jarak 4 mm.2.Tarik jarum dan tinggalkan hujungbenang 30 mm.3.Ulangi proses menjahit dari A ke B dansekali lagi.
 103. 103. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 41044. Kemudian masukkan jarum dari A keC dengan jarak 4 mm dari B. Tarikjarum. Undur semulajarum ke B dan cucuk jarum ke Dpula.5.Ulangi proses menjahit hingga siap.6. Matikan jahitan dengan jahitan kia dangunting kedud-dua hujung benanghingga tinggal 5mm.
 104. 104. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4105Jelujur kasar 1. Digunakan sebagai jahitansementara.2. Untuk menetapkan 2 atau lebihlapisan fabrik.1. Mula menjahit dengan jahitan kia.2. Terus menjahit dari A ke B denganjarak yang sama antara 10mm hingga15mm.3. Ulang langkah 2 dan jahit sehinggasiap.
 105. 105. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 41064. Matikan jahitan dengan jahitan kia.Jelujurhalus1. Untuk mencantum 2atau lebih kepingan fabrik.2. Sebagai jahitan hiasan.1.Mula menjahit dengan jahitan kia.2.Terus menjahit dari A ke B denganjarak yang sama antara 3 mm hingga 4mm.3. Ulang langkah 2 dan jahit sehinggasiap.4. Gunakan hujung mata jarum semasamenjahit.
 106. 106. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4107Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan;1. Guru hendaklah menyemai semangat patriotisme semasa set induksi.Contoh :Guru menerangkan kepada murid bahawa lencana sekolah yang meretas masihboleh dibaiki dan jangan dibuang. Guru juga menegaskan kepada murid bahawalencana sekolah adalah lambang kebanggaan kita dan perlu dijaga dengan baik.2. Guru menegaskan faktor keselamatan semasa pengajaran dan pembelajaranamali jahitan.Contoh :1. Murid tidak bermain dengan alatan jahitan yang diedarkan oleh fomen.2. Benang tidak terlalu panjang untuk mengelakkan benang tersimpul dan jarumtercucuk rakan.5. Matikan jahitan dengan jahitan kia.
 107. 107. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4108Lampiran 1NAMA MURID:________________________________ KELAS: _______________A. Gariskan jawapan yang betul pada pernyataan di bawah.1. Jahitan ( kia , jelujur kasar) boleh digunakan apabila tiada mesin untukmenjahit.2. Jahitan ( jelujur kasar , kia ) adalah jahitan sementara.3. Jahitan ( jelujur halus , jelujur kasar ) adalah lebih kukuh.4. Setiap jahitan tangan dimulakan dan dimatikan dengan jahitan ( kia ,jelujur halus).5. Jahitan ( jelujur halus , jelujur kasar ) boleh digunakan sebagaijahitan hiasan.B. Namakan jenis mata jahitan dalam gambar rajah yang diberi.a. ________________________
 108. 108. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4109TAJUK 6.0 SAINS RUMAHTANGGAMASA 60 minit (2 waktu)STANDARDKANDUNGAN6.1 Menghasilkan Artikel JahitanSTANDARDPEMBELAJARAN6.1.5 Memilih artikel jahitan berpandukan manual6.1.6 Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manualyang dipilih.6.1.7 Menyusun atur pola, menggunting fabrik danmemindahkan tanda pola.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:1. Memilih artikel jahitan.2. Menyediakan alatan dan bahan.3. Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkantanda pola.RINGKASAN Guru dan murid membincangkan contoh artikel yang akandijahit dengan panduan manual yang diberi. Murid akan memilihalatan dan bahan yang akan digunakan. Seterusnya guru akanmenerangkan cara menyusun atur pola, menggunting danmemindahkan tanda pola.KEMAHIRAN 1. Menyusun atur pola.2. Menggunting fabrik.3. Memindah tanda pola.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. KeusahawananEK3 - Melaksana projek mengikut langkah-langkah yangdisediakan.-Murid berupaya menjalankan tugasan mengikutPerancangan.2. Nilai murni - teliti- tekun- sistematik3. Pendidikan Alam Sekitar- kitar semula dan kebersihan
 109. 109. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4110BAHAN BANTUMENGAJAR1. Contoh artikel yang telah siap beserta manual (pola)2. Kit alatan jahitan3. Bahan- bahan jahitan4. Kertas lembaran kerjaAKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet Induksi1. Guru menunjukkan satu contoh artikel yang telah siap dijahitdan mengajukan soalan kepada murid.Soalan:a. Apakah alatan dan bahan yang diperlukan bagimenghasilkan artikel ini?b. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajukpembelajaran hari ini.Langkah 11. Guru mempamerkan beberapa contoh a rtikel bersamamanual.2. Murid memilih manual artikel, alatan dan bahan denganbimbingan guru.Langkah 2Guru menunjuk cara:1. Menyusun atur pola di atas fabrik.2. Menggunting fabrik.3. Memindahkan tanda pola ke fabrikLangkah 31. Murid menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru.2. Murid menyimpan fabrik yang telah siap digunting kedalam bekas berlabel yang disediakan.PenutupMurid diminta menceritakan pengalaman pembelajaran padahari ini.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANMurid melengkapkan senarai semak secara bertulis dalamlampiran yang diedarkan oleh guru. (Rujuk Lampiran 4)PENGETAHUAN SEDIAADAMurid pernah melihat alatan dan bahan jahitan di rumah dan dipasar raya.REFLEKSI
 110. 110. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4111A. Cara menggunting fabrik.1. Letak sebelah tangan di atas fabrik semasa menggunting.2. Gunting fabrik dengan guntingan yang panjang dan sekata.Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan;C. Memindahkan tanda pola.Maklumat tambahan guruA. Menyusun atur pola1. Letakkan pola di atas fabrik.2. Susun pola mengikut tanda pola.3. Semat, dengan jarum peniti. (Rujuk m/s 4, cara menyemat peniti)
 111. 111. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4112B. Menggunting Fabrika. Gunakan gunting yang tajam.b. Letakkan sebelah tangan di atas fabrik.c. Gunting fabrik dengan gerakan guntingan yang panjang dan sekata.d. Fabrik tidak boleh diangkat semasa menggunting.e. Hasil guntingan mestilah kemas dan tidak berambu-rambu.C. Memindahkan tanda pola.1. Pindahkan tanda pola (garisan pemadan) ke atas fabrik menggunakan rodasurih dan kertas karbon tukang jahit.2. Cabut jarum peniti dan tanggalkan pola.Tanda Pola Maksud PeneranganIra lurus Susun pola mengikut irafabrik.Tanda lipatan Letakkan pada lipatanfabrik.- - - - - - - Garisan pemadan Bahagian yang hendakdijahit
 112. 112. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4113Lampiran 4NAMA MURID:________________________________ KELAS :________________SENARAI SEMAK PEMBELAJARAN DAN PENGAJARANBil Item Ya Tidak1 Memilih manual artikel yang sesuai mengikutkemampuan.2 Menyediakan alatan jahitan yang betul.3 Menyediakan bahan jahitan yang betul.4 Menyusun atur pola di atas fabrik dengan betul.5 Menggunting fabrik dengan menggunakan teknik yangbetul.6 Memindahkan tanda pola ke atas fabrik dengan betul.7 Menggunakan alatan jahitan dengan betul.8 Mengamalkan ciri-ciri keselamatan semasa amali.9 Mengamalkan peraturan dan keselamatan di bengkel.10 Merasa seronok dapat menghasilkan artikel jahitan.
 113. 113. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4115TAJUK 6.0 SAINS RUMAHTANGGAMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN6.1. Menghasilkan Artikel JahitanSTANDARDPEMBELAJARAN6.1.8 Menghasilkan artikel jahitan dengan jahitan tangan.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :Menjahit satu contoh artikel dengan menggunakan jahitantangan.RINGKASAN Murid dapat menjahit artikel jahitan yang dipilih denganmenggunakan jahitan tangan.KEMAHIRAN Menjahit satu art ikel menggunakan jahitan kia, jahitan jelujurkasar dan jahitan jelujur halus dengan langkah yang betul.ELEMEN MERENTASKURIKULUM1. KeusahawananEK4 – Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumberalternatif/ sumber kitar semula.- Murid boleh menggunakan sumber alternatif/ bahankitar semula untuk menghasilkan sesuatu produk .2. Nilai murni – sistematik, teliti, berhati-hati3.Pendidikan alam sekitarBAHAN BANTUMENGAJAR1.Carta jahitan tangan2.Kit alatan jahitan3.Bahan jahitan4.TMKAKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSet InduksiGuru menunjukkan satu contoh artikel yang telah siap diguntingmengikut pola yang dipilih.Soalan :a. Apakah yang perlu kamu lakukan untuk mencantumkankepingan fabrik ini.Jawapan ; jahitan tangan/jahitan mesin
 114. 114. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4116Langkah 1Formen membantu guru mengedarkan semula kepingan fabrikyang telah siap digunting mengikut nama.Langkah 2Guru menggunakan LCD untuk mengimbas semula car amenjahit mata jahitan tangan.Langkah 31. Murid menjahit artikel jahitan artikel dengan panduan LCD.2. Guru membimbing murid menjahit artikel.PenutupHasil kerja murid di pamerkan dan murid memberi komen. Gurumemberi pujian kepada murid yang menghasilkan jahitan yangkemas.Guru meminta murid mel ayari internet/ mengumpul gambarbahan hiasan dari majalah untuk pelajaran akan dating.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANMurid melengkapkan lembaran kerja yang diedar oleh guru.(Rujuk lampiran 5)PENGETAHUAN SEDIAADAMurid telah mempelajari jahitan tang an pada pelajaran yanglepas.REFLEKSI
 115. 115. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4117Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :MENJAHIT ARTIKEL JAHITANSARUNG KUSYEN MINI
 116. 116. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4118Langkah 1Sediakan PolaUkuran Sarung KusyenBahagian hadapan : Panjang 21 cm X Lebar 21 cm ( 1 keping)
 117. 117. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4119Bahagian Belakang : Panjang 21 cm X Lebar 12 cm (2 keping)
 118. 118. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4120Menyusun atur pola di atas fabrik
 119. 119. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4121Langkah 2Menyediakan kepingan belakang sarung kusyen mini.1. Sediakan kelepet di hujung tiap kepingan.2. Tetapkan kelepet dengan jahitan jelujur halus.Langkah 3Jahit butang katup di ke dua-dua belah A dan B.
 120. 120. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4122Langkah 4Mencantumkan kepingan hadapan dan belakang1. Lapiskan kepingan belakang ke atas kepingan hadapan.2. Pin dan jahit jelujur kasar di garisan pemadan.3. Jahit jelujur halus satu jahit kia sebagai jahitan tetap.Langkah 5Terbalikkan sarung kusyen yang telah siap dijahit ke sebelah luar.
 121. 121. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4123MENJAHIT ARTIKEL JAHITANKUSYEN BULAN BINTANG
 122. 122. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4124POLA1. Bahagian hadapan dan belakang2. Bahagian kelopak bintang
 123. 123. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4125Susun atur pola di atas fabrik
 124. 124. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4126Kelopak hadapan (bulan)Bahan hiasan- butang hiasan- jahitan sulamanJelujur halus
 125. 125. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 41273. (a)Cantumkan lima kelopak bintang pada tepi kusyen bahagian belakang.(b)Cantumkan kedua-dua keping bahagian hadapan dan belakang kusyen denganjahitan jelujur kasar dan tetapkan dengan jelujur halus atau kia.(c) Tinggalkan sedikit ruang untuk mengisi kapas ke dalam kusyen.
 126. 126. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4128MMENJAHIT BEG COMELBahan1. Fabrik sederhana tebal2. Bahan untuk tangkai beg (tiub plastik)3. Benang jahit4. Bahan hiasan- butang- reben- lain-lain bahan hiasan yang sesuai
 127. 127. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4129POLA BEG COMEL
 128. 128. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4130Susun atur pola beg comel di atas fabrikCara menjahitLangkah menjahit1. Lipat fabrik mengikut garisan tengah (GT) dengan sebelah luar berhadapan.2. Jahit jelujur halus di bawah garisan kelepet.Jelujur halusGarisan kelepetGT
 129. 129. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 41313. Kemaskan kelim di kedua-dua tepidengan jahitan jelujur halus4.5.6. Masukkan tangkai di ruang kelepet,kedutkan dan matikan kedutan dengan jahitankia.7. Jahit kia/ jahit jelujurhalus untukmeneguhkan pangkaltangkai beg.8. Hiaskan beg.
 130. 130. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4132PPENGGANTUNG SURATBAHAN1. Fabrik bercorak/ Gingham (37 cm X 26 cm)2. Fabrik tanpa corak (19 cm X 17 cm)3. Bahan hiasan – riben kecil, butang, tali kod (1.5m)4. Rod PVC5. Benang jahit
 131. 131. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4133POLA PENGGANTUNG SURATPOLA APOLA B
 132. 132. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4134Susun atur pola di atas fabrikPOLA APOLA B
 133. 133. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4135Langkah 1Menjahit Kelepet Bahagian Tepi Pola A1. Buat kelepet di kedua-dua bahagiantepi.2. Semat jarum peniti dan jahit jelujurkasar untuk menetapkan kelepet.3. Tanggalkan jarum peniti. Jahit jelujurhalus dan matikan dengan jahitan kia.4. Tanggalkan jelujur kasar dan tekandengan seterika.Langkah 2Menjahit Kelepet Bahagian Atas danBawah Pola A1. Buat kelepet di bahagian atas danbawah pola A.2. Semat jarum peniti dan jahit jelujurkasar untuk menetapkan kelepet.3. Tanggalkan jarum peniti. Jahit jelujurhalus dan matikan dengan jahitan kia.4. Tanggalkan jelujur kasar dan tekandengan seterika.Pola AS.DPola AS.DJelujur halusJelujur kasarJarum penitiJarum penitiJelujur halusJelujur kasar
 134. 134. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4136Jahit jelujur kasar disekelilingpoket.3. Tanggalkan jarum peniti.Jahit jelujur halus disekelilingnya.
 135. 135. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4137
 136. 136. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4138Lampiran 4Lampiran 5Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan1. Cuci tangan sebelum memulakan kerja menjahit.2. Guru memastikan murid menggunakan selembar benang semasa menjahit.3. Guru memastikan murid tidak menggunakan benang yang terlalu panjang sebelummenjahit untuk mengelakkan :3.1. Benang bersimpul3.2. Kemalangan (jarum mungkin akan tercucuk rakan)4. Mulakan jahitan dari kanan ke kiri5. Murid perlu menyimpan semua alatan ditempat yang betul selepas menjahit.6. Murid hendaklah mengemas dan membersihkan meja kerja dan bengkel.
 137. 137. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4139Lampiran 5NAMA MURID:________________________________ KELAS :________________A. Susunkan langkah menghasilkan artikel jahitan yang betul mengikut urutan.Sediakan alatan dan bahan yang sesuaiPilih artikel berpandukan manualGunting fabrikPindahkan tanda pola pada fabrikSusun pola di atas fabrikJahit artikel
 138. 138. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4140B. Namakan alatan dan bahan jahitan yang digunakan untuk menjahit artikel dalam gambar rajahyang diberi.Alatan jahitan tangan1.________________________________2.________________________________3.________________________________Bahan dan bahan hiasan1.________________________________2.________________________________3.________________________________
 139. 139. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4141TAJUK 6.0 SAINS RUMAHTANGGAMASA 60 minitSTANDARDKANDUNGAN6.1. Menghasilkan Artikel JahitanSTANDARDPEMBELAJARAN6.1.9 Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang,renda dan riben.6.1.10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan.6.1.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahanhiasan yang dipilih.OBJEKTIFPEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyatakan jenis bahan hiasan2. Memilih bahan hiasan mengikut artikel3. Menghias artikel dengan bahan hiasan yang dipilih.RINGKASAN Murid dapat memilih dan menghias artikel dengan bahanhiasan yang sesuai.KEMAHIRAN 1. Menyatakan bahan hiasan2. Memilih bahan hiasan yang sesuai3. Menghias artikel dengan bahan hiasan yang dipilihELEMEN MERENTASKURIKULUM1. KeusahawananEK 1 – Daya kreatif dan inovasi- Murid boleh mencipta atau mereka cipta sesuatu2. Kreativiti dan inovasi – mereka cipta atau memilih ideaterbaik untuk inovasi3. Nilai murni – berhati-hati, teliti, berdikari, jimat cermat4. Pendidikan alam sekitarBAHAN BANTUMENGAJAR1. Kit alatan jahitan.2. Contoh bahan hiasan.3. Artikel yang dihias dengan pelbagai hiasan.
 140. 140. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4142AKTIVITIPENGAJARAN DANPEMBELAJARANSet InduksiGuru menunjukkan dua contoh artikel (satu artikel dihias,satu artikel tanpa hiasan). Murid diminta membandingbeza artilkel jahitanGuru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaranhari ini.Langkah 11. Guru menunjukkan pelbagai jenis bahan hiasan.2. Guru menerangkan pelbagai jenis bahan hiasan dankesesuaiannya dengan artikel.Langkah 2Guru menerangkan dan menunjuk cara menghias artikel.Langkah 31. Murid memilih bahan hiasan yang sesuai mengikutartikel yang dipilih.2. Murid menjahit dan menghias artikel dengan bahanhiasan mengikut kreativiti sendiri.HOTS: mereka cipta – kreatif untuk menghasilkan ideaPenutup1. Murid mempamerkan hasil kerja.2. Murid menceritakan secara ringkas tentang hasil kerjamereka.PENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANGuru membuat penilaian hasil kerja murid denganmenggunakan borang skor dan borang pemarkahan .PENGETAHUAN SEDIAADAMurid pernah melihat bahan hiasan pada pakaian danyang dijual di kedai atau pasar raya.REFLEKSI
 141. 141. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4143Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitanContoh-contoh kusyen mini yang dihias.Jenis-jenis bahan hiasanButang berlubang ManikRendaTampal hiasBahan tampal cantumTampal hias
 142. 142. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4144Cara BMaklumat rujukan dan pengetahuan berkaitanCara menghias artikelCara A - Menghias menggunakan reben1. Gunakan benang yang sama warna dengan fabrik semasa menjahit.2. Gunakan kekabu/kapas/fiber/perca kain untuk mengisi kusyen.3. Lidi boleh digunakan untuk memasukkan kekabu/kapas/fiber/perca kain supayakusyen lebih kemas.4. Cara menjahit hiasan;a. Ukur panjang reben yang dikehendaki dan gunting.b. Letak reben dan semat di S.L fabrikc. Jahit jelujur halus
 143. 143. Modul PengajaranReka Bentuk dan Teknologi Tahun 4145a. Ukur panjang reben yang dikehendakib. Lipat 2 untuk mendapatkan lipatan yang sama panjangc. Letak pada bahagian yang hendak dihias dan sematkan dengan jarum penitid. Tetapkan dengan jahitan kia/jelujur pada tanda lipatane. Simpulkan reben

×