Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luento TKK:ssa esteettömyydestä 1.2.2011

772 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Luento TKK:ssa esteettömyydestä 1.2.2011

 1. 1. Esteetön suunnittelu 1.2.2011 Näkövammaisten käyttäjien näkökulma
 2. 2. Esityksen tavoite <ul><li>Esityksessä havainnollistetaan näkövammaisten apuvälineiden kehittämisen ongelmakohtia ja esteettömän suunnittelun merkitystä niin loppukäyttäjän kuin apuvälineiden kehittäjän näkökulmasta. </li></ul><ul><li>Nykytilassa verrataan päivittäisapuvälineiden käyttäjätilanteita sekä näkövammaisen haasteita tietoyhteiskunnassa </li></ul><ul><ul><li>Lopuksi esitetään lyhyt ratkaisumalli nykytilan korjaamiseksi </li></ul></ul>
 3. 3. Näkövammaisten apuvälineet yleisesti <ul><li>Apuvälineille olemassa ISO-luokitus, SFS-EN ISO 9999 </li></ul><ul><li>Valmistus ja kehitys maailmanlaajuista, mukana myös pääomasijoittajia </li></ul><ul><li>Apuvälineitä jokapäiväisen elämän hallinnasta atk-apuvälineisiin ja suurennuslaitteisiin </li></ul><ul><li>Apuvälineiden saanti: omakustannus, yhteiskunta, avustukset </li></ul><ul><li>Apuvälineiden myöntämisperusteet ja saanti vaihtelee laajalti: Suomessa eri alueilla, eri maissa </li></ul><ul><li>Apuvälineitä ei myydä kaikkialle: ohjelmistopiratismi, tuoteväärennökset </li></ul><ul><li>Apuvälineitä käytetään kompensoimaan aistivajauksen aiheuttamaa toiminnallista haittaa </li></ul>
 4. 4. Näkövammaisten apuvälineiden kehityssuunnat <ul><li>Perusapuvälineissä (päivittäisapuvälineet) hyvin vähän kehitystä: pistekellot, valkoiset kepit: materiaalikehitystä </li></ul><ul><li>Atk- ja viestintälaitteiden apuvälineet suurin haaste, nopea uusiutumistahti: käyttöjärjestelmät, ohjelmistot </li></ul><ul><li>Sulautettu tietotekniikka tulee apuvälineisiin: elektroniset pienet suurennuslaitteet, puhuvat kellot, automaattinen ajan päivitys </li></ul><ul><li>Pistekirjoituksen käyttö vähenee puhuvien apuvälineiden myötä </li></ul><ul><li>Haasteena tuoda entistä visuaalisempi maailma näkövammaisten käytettäväksi </li></ul>
 5. 5. Näkökulmia apuvälineiden kehittämiseen <ul><li>Suomessa sokeita arviolta 10000, eriasteisesti heikkonäköisiä 70000 </li></ul><ul><li>Suurin osa näkövammaisista yli 65 -vuotiaita, mediaani-ikä 75 vuotta </li></ul><ul><li>Näkövammaistaitojen oppiminen myöhemmällä iällä haastavaa </li></ul><ul><li>Näkövammaiselle suurin haaste kodin ulkopuolinen maailma: liikkumistaito </li></ul><ul><li>Use case: Sokea kepin käyttäjä eri vuodenaikoina </li></ul>
 6. 6. Sokea opaskoiran käyttäjä talvella
 7. 7. Sokea kepin käyttäjä kaupungissa talvella
 8. 8. Vaikeasti heikkonäköinen nainen tulossa bussipysäkiltä
 9. 9. Näkövammainen tietoyhteiskunnassa <ul><li>Parhaassa asemassa opiskelijat ja työssä käyvät henkilöt </li></ul><ul><li>Haasteena turvata apuvälineiden saanti ja käyttökoulutus myös ikääntyneille </li></ul><ul><li>Apuvälineitäkin tulee huoltaa ja päivittää, unohtamatta uusiutuvien ohjelmistojen tuomaa koulutustarvetta </li></ul><ul><li>Arkipäivän apuvälineiden tietoteknistyminen: laserkepit + gps-paikannus, elektroniset suurennuslasit </li></ul><ul><li>Elektroniset julkaisut / sähkökirjat (Daisy, Epub, PDF) </li></ul>
 10. 10. Tiedonsaanti tietoyhteiskunnassa (1) <ul><li>Käyttäjän voitava valita kanava ja käyttöympäristö: </li></ul><ul><ul><li>Mobiili, tietokone, digitv, </li></ul></ul><ul><ul><li>Paikka kotona vs. julkiset palvelupisteet </li></ul></ul><ul><li>Kehitys keskittynyt viime vuosina tiedonsaannin esteettömyyteen: </li></ul><ul><ul><li>Käyttöjärjestelmät, laitteet, sisältö (web, softa pilvessä) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ongelmana ohjelmistoalustojen moninaisuus ja ohjelmistojen tiheä uusiutuminen: </li></ul></ul><ul><ul><li>PC: Windows 95 -> Windows 7, linux (yli 1200 eri distribuutiota) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobiili: Symbian, IOS, Windows mobile/phone 7, linux (Android, Maemo ...) </li></ul></ul>
 11. 11. Tiedonsaanti tietoyhteiskunnassa (2) <ul><li>Apuvälineiden toiminnan lähtökohtana on toimiva standardi, jos siitä poiketaan (tai sitä ei ole), positiivinen käyttäjäkokemus vaarantuu (apuväline ei ehkä toimi halutusti) </li></ul><ul><li>Apuvälinekehityksen tärkein tehtävä (nykytila) pysyä kehityksen tahdissa uusien innovaatioiden kustannuksella. </li></ul><ul><li>Yleissääntö: apuvälineteknologia tulee 5 vuotta kehityksen perässä. </li></ul><ul><li>Case: atk-apuvälineiden kehittäminen </li></ul>
 12. 12. Heikkonäköisen atk-työasema
 13. 13. Tempus 20” HD lukutelevisio
 14. 14. Focus -pistenäyttö
 15. 15. Elektroninen suurennuslasi Ruby
 16. 16. Harmaantunut vanhempi herra käyttää ruudunsuurennusohjelmaa kuulokkeet päässään
 17. 17. Sokean työasema <ul><li>Sokean työasema, jossa ruudunlukuohjelma Jaws for Windows sekä pistenäyttö. </li></ul>
 18. 18. Mobiililaitteiden esteettömyys <ul><li>Applen tuotteissa ilmainen ruudunluku- ja suurennusohjelma Voice over </li></ul><ul><li>Android, mukana accessibility api, (ei toimiva) </li></ul><ul><li>Symbian, S60 (myös ^3) ei geneeristä rajapintaa. Talks ja MobileSpeak kaupallisia ruudunlukuohjelmia </li></ul><ul><li>Windows phone 7, täysin esteellinen, ei juuri toivoa kehityksestä </li></ul><ul><li>BlackBerry, sisältää accessibility apin, myös kaupallinen ruudunlukuohjelma saatavilla </li></ul><ul><li>Tärkeää: fyysiset näppäimet ja taktuaalinen tuntuma </li></ul>
 19. 19. Doro seniorikännykkä
 20. 20. Suositus (1) <ul><li>Suositaan kansainvälisten standardien kehittämistä ja hyödyntämistä: apuvälineteknologia globaalia </li></ul><ul><li>Tarvitaan standardit käyttöjärjestelmien apuvälineohjelmistoille sekä syntetisaattoreille </li></ul><ul><li>Nokia, Microsoft, … tehtävä mahdollistaa innovaatiot (open source yms) </li></ul><ul><li>Luodaan standardi sulautettujen avusteisten teknologioiden käyttöön: </li></ul><ul><ul><li>esim. standardoitu piirilevy jossa mukana puhesyntetisaattori ja ruudunlukuohjelma sekä väri- ja taustamalleja heikkonäköisille </li></ul></ul>
 21. 21. Suositus (2) <ul><li>Design for all EU:ssa myytävien tuotteiden pakolliseksi vaatimukseksi </li></ul><ul><ul><li>(Out of the box esteettömyys) </li></ul></ul><ul><li>Pois erillisistä apuvälineistä, kohti käytettäviä, käyttäjät huomioon ottavia vakiotuotteita </li></ul><ul><li>Riittävä siirtymäaika tuotteiden standardoinnin ja kehityksen mahdollistamiseksi </li></ul><ul><ul><li>USA:ssa lainsäädännön ja siirtymäajan avulla mahdollistettiin bussien muuttuminen esteettömiksi, nyt olemassa laki koskien viestintälaitteita ja kodinkoneita </li></ul></ul><ul><li>Porkkana: muutosvaihe, tutkimus ja kehittäminen luo liiketoimintaa </li></ul><ul><li>Julkishallinto ensimmäinen DFA-standardin vaatija, niin viestintälaitteissa kuin digitaalisessa sisällöntuotannossa ja -palveluissa </li></ul><ul><li>Sanktiointi? </li></ul>
 22. 22. Linkkejä <ul><li>Microsoft accessibility: www.microsoft.com/enable </li></ul><ul><li>W3C: www.w3.org/wai/ </li></ul><ul><li>Freedom Scientific: www.freedomscientific.com </li></ul><ul><li>Dolphin: www.yourdolphin.com </li></ul>
 23. 23. Kiitos <ul><li>Reijo Juntunen </li></ul><ul><li>Näkövammaisten Keskusliitto ry </li></ul><ul><li>p. (09) 3960 4300 </li></ul><ul><li>m: 050 3701102 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://fi.linkedin.com/in/reijojuntunen </li></ul><ul><li>www.aviris.fi </li></ul><ul><li>www.nkl.fi </li></ul>

×