Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació fruitalpunt bio

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació fruitalpunt bio

  1. 2. <ul><li>fruitalpuntBIO </li></ul><ul><li>Es una societat de pagesos de les terres de Lleida de agricultura ecològica. Cultivem fruites i verdures , les collim, les seleccionem i les portem fins a casa vostra o al vostre distribuïdor de confiança. </li></ul>
  2. 4. <ul><li>La agricultura ecològica es una manera de treballar que consisteix en intentar tenir plantes sanes que puguin defensar-se amb garanties de les malalties i plagues. </li></ul><ul><li>Estan completament prohibits els herbicides, adobs químics, i els pesticides. No ens calen tampoc, perquè la nostra filosofia es prevenir la malaltia enlloc de combatre-la . </li></ul>
  3. 5. <ul><li>Seguem l’herba, fertilitzem les nostres terres amb fems de ramaderia extensiva, i ensulfatem amb olis de premsa, minerals i infusions vegetals per prevenir els atacs dels insectes i fongs no desitjats. </li></ul><ul><li>També emprem tècniques molt noves i innovadores, com la confusió sexual , i la captura massiva d’insectes, l’embossat de les fruites. </li></ul>
  4. 7. <ul><li>La practica de l’agricultura biològica , ecològica o orgànica es avalada per organismes certificadors , en el nostre cas el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica , CCPAE, i el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica ,CAAE. </li></ul><ul><li>Aquests organismes realitzen periòdicament , i mai menys d’un cop l’any, analítiques completes de fruits i fulles dels nostres cultius. </li></ul>

×