Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ict costing

1,407 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ict costing

 1. 1. ICT COSTING<br />Een ActivityBasedCosting Model<br />
 2. 2. WAAROM ICT COSTING<br />Inzicht <br />2<br />R. Boonstra 2010<br />
 3. 3. Inzicht<br />inzicht is noodzakellijk <br />voor efficiënt en effectief <br />management<br />3<br />R. Boonstra 2010<br />
 4. 4. HOE KRIJG IK INZICHT<br />4<br />R. Boonstra 2010<br />
 5. 5. Watgaan we onderzoeken?<br />5<br />R. Boonstra 2010<br />
 6. 6. VERZAMELEN<br />HULPMIDDELEN<br /> ICT Survey<br /> Eindgebruikersenquete<br /> ICT personeel tijd/taakenquete<br />6<br />R. Boonstra 2010<br />
 7. 7. ICT SURVEY<br /><ul><li>BEDRIJFSPROFIEL
 8. 8. ICT INVENTARIS
 9. 9. KOSTEN HARD- EN SOFTWARE
 10. 10. KOSTEN ICT OPERATIONS
 11. 11. KOSTEN OVERIG</li></ul>7<br />R. Boonstra 2010<br />
 12. 12. BEDRIJFSPROFIEL<br /><ul><li>Projectinformatie
 13. 13. Bedrijfstak
 14. 14. Branche
 15. 15. Gebruikersinformatie
 16. 16. Organigram
 17. 17. Etc.</li></ul>8<br />R. Boonstra 2010<br />
 18. 18. DIRECTE KOSTEN<br />9<br />R. Boonstra 2010<br />
 19. 19. ICT INVENTARIS<br /><ul><li>Netwerkdiagrammen
 20. 20. Inventaris adm.
 21. 21. Afschrijvingsgevens
 22. 22. Leasecontracten
 23. 23. Aankoopnota’s
 24. 24. SLA’s
 25. 25. Budgetten
 26. 26. etc.</li></ul>10<br />R. Boonstra 2010<br />
 27. 27. HARDWARE<br />Onderscheid tussen productie en ICT services hardware i.v.m. Kosten-allocatie<br /><ul><li>Gegevens op basis van type
 28. 28. Kosten op basis boekwaarde
 29. 29. Upgrades, onderdelen ook meenemen
 30. 30. Dedicated Servers benoemen </li></ul>11<br />R. Boonstra 2010<br />
 31. 31. SOFTWARE<br />Onderscheid tussen productie en ICT services hardware i.v.m. Kosten-Allocatie<br /><ul><li>kosten op basis van boekwaarde en/of licentie kosten</li></ul>12<br />R. Boonstra 2010<br />
 32. 32. KOSTEN ICT OPERATIONS<br />Alle kosten die samenhangen met het managen en operationeel houden van de ICT omgeving.<br />Informatiebronnen<br /><ul><li> Salaris adm.
 33. 33. Organigram ICT services
 34. 34. Onderhoudscontracten
 35. 35. Tijd allocatie gegevens
 36. 36. Helpdesk logs
 37. 37. Outsourcing contracten
 38. 38. ICT budget</li></ul>13<br />R. Boonstra 2010<br />
 39. 39. KOSTEN OVERIG<br /><ul><li>Management
 40. 40. Administratie van Information Services
 41. 41. Asset management
 42. 42. Risk management
 43. 43. Auditing
 44. 44. Inkoop
 45. 45. Ontwikkeling en geven van in-house trainingen aan Information Services personeel
 46. 46. Ontwikkeling en geven van in-house trainingen voor eindgebruikers</li></ul>Informatiebronnen:<br /><ul><li>Organigram
 47. 47. ICT budget
 48. 48. Trainigen
 49. 49. Salarisadministratie</li></ul>14<br />R. Boonstra 2010<br />
 50. 50. INDIRECTE KOSTEN<br />15<br />R. Boonstra 2010<br />
 51. 51. KOSTEN EINDGEBRUIKERS<br /><ul><li>Ondersteuning door collegae
 52. 52. Zelfstudie en zelfhulp
 53. 53. Formele training
 54. 54. File en datamanagement
 55. 55. Applicatie ontwikkeling
 56. 56. (prive gebruik van IT hulpmiddelen)</li></ul>Informatiebronnen:<br /><ul><li>Interviews
 57. 57. Eindgebruikersenquete
 58. 58. Salarisadministratie
 59. 59. Organigram</li></ul>16<br />R. Boonstra 2010<br />
 60. 60. KOSTEN DOWNTIME<br /><ul><li>Meet verloren productiviteit niet de gemiste kansen
 61. 61. Alleen betrekking op van ICT afhankelijke werknemers</li></ul>Informatiebronnen:<br /><ul><li> Eindgebruikersenquete
 62. 62. Salarisadministratie</li></ul>17<br />R. Boonstra 2010<br />
 63. 63. KOSTEN OVERHEAD<br /><ul><li>Allocatie van kosten management en staven
 64. 64. Allocatie kosten faciliteiten</li></ul>Informatiebronnen:<br /><ul><li>Organigram
 65. 65. Salarisadministratie
 66. 66. Doorbelasting Facilitairbedrijf</li></ul>18<br />R. Boonstra 2010<br />
 67. 67. BEREKENEN<br />19<br />R. Boonstra 2010<br />
 68. 68. TOEPASSINGEN<br /><ul><li>Basis voor doorbelasting en SLA’s
 69. 69. Basis voor Balanced Score Card
 70. 70. Basis personeelplanning
 71. 71. Basis voor benchmarking
 72. 72. Roi berekeningen voor projecten en investeringen
 73. 73. ETCETERA>>>></li></ul>20<br />R. Boonstra 2010<br />
 74. 74. “The purpose of computing is insight, not numbers.”hamming<br />Remko Boonstra, 2010<br />remko@remkoboonstra.com<br />www.remkoboonstra.com<br />

×