SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Burime materiale konsiderohen të gjitha marrëdheniet shoqëroro-ekonomike
dhe marrëdhëniet e tjera shoqërore që e karakterizojnë një shoqëri.
Burime formale të së drejtës penale janë normat juridike veç e veç dhe tërësia
e tyre. Burim formal kryesor është kodi penal. Burime të tjera janë kushtetuta,
konventat ndërkombëtare etj.
Të gjitha kushtetutat përmbajnë parime drejtuese edhe për të drejtën
penale.
Në anën tjetër të gjitha vlerat dhe të mirat e garantuara me kushtetutë,
mbrohen me të drejtën penale.
Kushtetuta me disa dispozita të saj paraqitet edhe si burim i drejtpërdrejtë
i së drejtës penale. Kështu, kushtetuta parasheh “parimin e legalitetit” me
rastin përcaktimit të veprave penale dhe sanksioneve penale, garanton
respektimin e personalitetit të njeriut dhe dinjitetit njerëzor në procedurën
penale dhe në çdo procedurë tjetër.
Poashtu, në rast heqjeje ose kufizimit të lirisë si dhe gjatë kohës së
ekzekutimit të dënimit, qytetarëve u garantohet liria e lëvizjes dhe e
vendbanimit; paprekshmëria e banesës, letrave dhe e dërgesave të tjera të
komunikimit; u garantohet paprekshmëria e integritetit të personalitetit të
njeriut, e jetës personale dhe familjare etj.
Shumë pranë nivelit të burimeve kushtetuese qëndrojnë konventat
dhe aktet e ndryshme juridike ndërkombëtare. Ato përmbajnë
parime të karakterit penalo-procedural dhe për këtë shpeshherë
përfshihen në kushtetuta ose tekste të përbashkëta me të.
Për të drejtën tonë penale kanë rëndësi ato konventa ndërkombëtare me
të cilat vendi ynë është i obliguar që të mirave apo vlerave të caktuara
juridike t’u sigurojë mbrojtje juridike-penale.
p.sh., Të tilla janë:
“Konventa e Gjenevës mbi humanizimin e luftës” (1949);
“ Konventa për luftimin dhe parandalimin e krimit të gjenocidit” (1948);
“ Konventa mbi eliminimin e të gjitha diskriminimeve raciale” (1966) etj.
Veçmas veprat penale kundër sigurisë së komunikacionit ajror, që janë
të parapara në legjislacionin penal, kanë mbështetje apo rrjedhin nga
Konventa mbi luftimin e rrëmbimit të kundërligjshëm të fluturakes (Hagë
1970) dhe “Konventa mbi luftimin e akteve kundërligjore të drejtuara
kundër sigurisë së fluturakeve civile” (Montreal 1971) etj.
Çdo shtet është i obliguar t’i ndëshkojë kryerësit e krimeve të luftës, krimeve kundër
njerëzimit, gjenocidit etj., edhe në rastet kur me legjislacionin e tyre penal nuk janë paraparë
këto krime, përkatësisht, edhe në rastet kur shteti i caktuar nuk i ka ratifikuar konventat
përkatëse të cilat i inkriminojnë këto vepra.
Si burim kryesor i së drejtave penale të shteteve bashkëkohore është kodi penal apo ligji
penal.
Me ligj penal nënkuptojmë çdo dispozitë ligjore me të cilën rregullohen çështje nga fusha
e të drejtës penale. Këto janë dispozita me të cilat parashihen veprat penale dhe
sanksionet penale ndaj kryesve të tyre.
Me nocionin kod penal nënkuptojmë ligjin e rëndësishëm në të cilin në mënyrë të
tërësishme dhe të sistemuar përmblidhen dispozitat penalo-juridike.
Kodi Penal i Republikës së Kosovës ka hyrë në fuqi më 1 janar 2013.
Me shprehjen legjislacion penal, nënkuptojmë të gjitha ligjet penale, pra edhe kodin
penal, si dhe tërë sistemin e ligjeve dhe dispozitave të tjera penale, të cilat janë në fuqi dhe
aplikohen në një vend të caktuar.
Ligjet e tjera, normat nënligjore dhe aktet nënligjore, konsiderohen si burime
plotësuese apo sekondare të së drejtës penale.
Të tilla konsiderohen ato dispozita ligjore të cilat, sipas rregullit, rregullojnë
marrëdhënie të tjera shoqërore, por megjithatë kanë rëndësi edhe në të
drejtën penale.P.sh.:
“Kodi i Procedurës Penale”;
“Ligji për ekzekutimin e sanskioneve penale”;
“Ligji mbi organizimin e gjykatave”;
“Ligji mbi prokurorinë”; etj.
Përkundër faktit se nuk mund të mohohet ndikimi i së drejtës zakonore në
zhvillimin dhe formimin e të drejtës penale, e drejta zakonore nuk mund të
shfaqet si burim i drejtpërdrejtë i së drejtës penale.
Parimi i legalitetit, e përjashton mundësinë që e drejta zakonore të jetë burim
i së drejtës penale.
Në Angli dhe në SHBA, praktika gjyqësore ose precedenti gjyqësor paraqitet si burim i
rëndësishëm i së drejtës penale.
Në të drejtën tonë penale dhe në të drejtat penale të shteteve të tjera të Evropës, praktika
gjyqësore nuk është burim i drejtpërdrejtë i së drejtës penale, sepse do të ishte në
kundërshtim me parimin nullum crimen nullum poena sine lege.
Praktika gjyqësore nuk mund të parashoh vepra penale të reja apo t’i abrogojë ato
ekzistuese.
Shkenca e së drejtës penale nuk është burim i drejtpërdrejtë i së drejtës penale.
Mirëpo, shkenca e së drejtës penale ka ndikim të konsiderueshëm, pasi me
ndihmën e saj është bërë ndërtimi i një varg nocionesh dhe institcionesh të së
drejtës penale.

More Related Content

What's hot

Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiareShkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiareEllmedina Balidemaj
 
E Drejta Civile - Pyetje & Përgjigje
E Drejta Civile - Pyetje & PërgjigjeE Drejta Civile - Pyetje & Përgjigje
E Drejta Civile - Pyetje & PërgjigjeRefik Mustafa
 
E Drejta Ndërkombtare Private
E Drejta Ndërkombtare PrivateE Drejta Ndërkombtare Private
E Drejta Ndërkombtare PrivateRefik Mustafa
 
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesoreKriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesoreDonikë Mjaki
 
E Drejta Tregtare
E Drejta TregtareE Drejta Tregtare
E Drejta TregtareMenaxherat
 
Procedura paraprake, hetimi, ngritja e aktakuzes
Procedura paraprake, hetimi, ngritja e aktakuzesProcedura paraprake, hetimi, ngritja e aktakuzes
Procedura paraprake, hetimi, ngritja e aktakuzesDurim Kërhanaj
 
Politika kriminale
Politika kriminalePolitika kriminale
Politika kriminaledritashala
 
E+drejta+nderkombetare+publike[1]
E+drejta+nderkombetare+publike[1]E+drejta+nderkombetare+publike[1]
E+drejta+nderkombetare+publike[1]kulla 2010
 
E Drejta CIvile - Abdullah Aliu
E Drejta CIvile - Abdullah AliuE Drejta CIvile - Abdullah Aliu
E Drejta CIvile - Abdullah AliuRefik Mustafa
 
Koncepti i sw drejtws publike
Koncepti i sw drejtws publikeKoncepti i sw drejtws publike
Koncepti i sw drejtws publikeDardan Krasniqi
 
Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)
Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)
Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)Ramadan Ademi
 

What's hot (20)

E Drejta Private
E Drejta PrivateE Drejta Private
E Drejta Private
 
E drejta e procedures civile 1
E drejta e procedures civile 1E drejta e procedures civile 1
E drejta e procedures civile 1
 
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiareShkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare
 
Penologjia
PenologjiaPenologjia
Penologjia
 
E drejta-nderkombetare-private
E drejta-nderkombetare-privateE drejta-nderkombetare-private
E drejta-nderkombetare-private
 
E Drejta Civile - Pyetje & Përgjigje
E Drejta Civile - Pyetje & PërgjigjeE Drejta Civile - Pyetje & Përgjigje
E Drejta Civile - Pyetje & Përgjigje
 
E DREJTA CIVILE
E DREJTA CIVILEE DREJTA CIVILE
E DREJTA CIVILE
 
E Drejta Ndërkombtare Private
E Drejta Ndërkombtare PrivateE Drejta Ndërkombtare Private
E Drejta Ndërkombtare Private
 
E drejta e punes komplet
E drejta e punes  kompletE drejta e punes  komplet
E drejta e punes komplet
 
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesoreKriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore
 
Procedura Civile
Procedura CivileProcedura Civile
Procedura Civile
 
Kriminologjia
KriminologjiaKriminologjia
Kriminologjia
 
E Drejta Tregtare
E Drejta TregtareE Drejta Tregtare
E Drejta Tregtare
 
Procedura paraprake, hetimi, ngritja e aktakuzes
Procedura paraprake, hetimi, ngritja e aktakuzesProcedura paraprake, hetimi, ngritja e aktakuzes
Procedura paraprake, hetimi, ngritja e aktakuzes
 
Politika kriminale
Politika kriminalePolitika kriminale
Politika kriminale
 
E Drejta e Punës
E Drejta e PunësE Drejta e Punës
E Drejta e Punës
 
E+drejta+nderkombetare+publike[1]
E+drejta+nderkombetare+publike[1]E+drejta+nderkombetare+publike[1]
E+drejta+nderkombetare+publike[1]
 
E Drejta CIvile - Abdullah Aliu
E Drejta CIvile - Abdullah AliuE Drejta CIvile - Abdullah Aliu
E Drejta CIvile - Abdullah Aliu
 
Koncepti i sw drejtws publike
Koncepti i sw drejtws publikeKoncepti i sw drejtws publike
Koncepti i sw drejtws publike
 
Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)
Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)
Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)
 

Similar to Burimet e Se Drejtes Penale

Lnda drejta penale
Lnda drejta penaleLnda drejta penale
Lnda drejta penalezogaj
 
33739619 e-drejta-civile
33739619 e-drejta-civile33739619 e-drejta-civile
33739619 e-drejta-civilezogaj
 
Ligjeratat nga e drejta kushtetuese
Ligjeratat nga e drejta kushtetueseLigjeratat nga e drejta kushtetuese
Ligjeratat nga e drejta kushtetueseMiLchee Fetahi
 
E Drejta Ndërkombtare Publike
E Drejta Ndërkombtare PublikeE Drejta Ndërkombtare Publike
E Drejta Ndërkombtare PublikeRefik Mustafa
 
E drejta civile_1
E drejta civile_1E drejta civile_1
E drejta civile_1zogaj
 
E drejta-civile-1
E drejta-civile-1E drejta-civile-1
E drejta-civile-1zogaj
 
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te NjeriutMborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te NjeriutRefik Mustafa
 
Gjyqësia kushtetuese
Gjyqësia kushtetueseGjyqësia kushtetuese
Gjyqësia kushtetuesedritashala
 
Politika kriminale
Politika kriminalePolitika kriminale
Politika kriminaleLavdrimi91
 
E drejta penale nderkombetare
E drejta penale nderkombetareE drejta penale nderkombetare
E drejta penale nderkombetaredritashala
 
E Drejta Nderkombtare Private
E Drejta Nderkombtare PrivateE Drejta Nderkombtare Private
E Drejta Nderkombtare PrivateRefik Mustafa
 
Pergjigje per provim Edrejta Kushtetuese
Pergjigje per provim Edrejta KushtetuesePergjigje per provim Edrejta Kushtetuese
Pergjigje per provim Edrejta KushtetueseLavdrimi91
 
Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi Kumanov
Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi KumanovPyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi Kumanov
Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi KumanovRamadan Ademi
 
E Drejta Nderkombtare Publike
E Drejta Nderkombtare Publike E Drejta Nderkombtare Publike
E Drejta Nderkombtare Publike Refik Mustafa
 
50740448 5-abdulla-aliu
50740448 5-abdulla-aliu50740448 5-abdulla-aliu
50740448 5-abdulla-aliuzogaj
 
Politika Kriminale Slajd
Politika Kriminale SlajdPolitika Kriminale Slajd
Politika Kriminale SlajdARMIDA
 
Politikakriminale slajd-100323082830-phpapp02
Politikakriminale slajd-100323082830-phpapp02Politikakriminale slajd-100323082830-phpapp02
Politikakriminale slajd-100323082830-phpapp02Arsiola DYRMISHI
 

Similar to Burimet e Se Drejtes Penale (20)

Lnda drejta penale
Lnda drejta penaleLnda drejta penale
Lnda drejta penale
 
33739619 e-drejta-civile
33739619 e-drejta-civile33739619 e-drejta-civile
33739619 e-drejta-civile
 
Ligjeratat nga e drejta kushtetuese
Ligjeratat nga e drejta kushtetueseLigjeratat nga e drejta kushtetuese
Ligjeratat nga e drejta kushtetuese
 
E drejta kushtetuese
E drejta kushtetuese E drejta kushtetuese
E drejta kushtetuese
 
E Drejta Ndërkombtare Publike
E Drejta Ndërkombtare PublikeE Drejta Ndërkombtare Publike
E Drejta Ndërkombtare Publike
 
E drejta civile_1
E drejta civile_1E drejta civile_1
E drejta civile_1
 
E drejta-civile-1
E drejta-civile-1E drejta-civile-1
E drejta-civile-1
 
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te NjeriutMborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut
 
Gjyqësia kushtetuese
Gjyqësia kushtetueseGjyqësia kushtetuese
Gjyqësia kushtetuese
 
Politika kriminale
Politika kriminalePolitika kriminale
Politika kriminale
 
E drejta penale nderkombetare
E drejta penale nderkombetareE drejta penale nderkombetare
E drejta penale nderkombetare
 
E Drejta Nderkombtare Private
E Drejta Nderkombtare PrivateE Drejta Nderkombtare Private
E Drejta Nderkombtare Private
 
Normat juridike
Normat juridikeNormat juridike
Normat juridike
 
Pergjigje per provim Edrejta Kushtetuese
Pergjigje per provim Edrejta KushtetuesePergjigje per provim Edrejta Kushtetuese
Pergjigje per provim Edrejta Kushtetuese
 
Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi Kumanov
Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi KumanovPyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi Kumanov
Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi Kumanov
 
E Drejta Nderkombtare Publike
E Drejta Nderkombtare Publike E Drejta Nderkombtare Publike
E Drejta Nderkombtare Publike
 
50740448 5-abdulla-aliu
50740448 5-abdulla-aliu50740448 5-abdulla-aliu
50740448 5-abdulla-aliu
 
E drejta penale_e_krahasuar
E drejta penale_e_krahasuarE drejta penale_e_krahasuar
E drejta penale_e_krahasuar
 
Politika Kriminale Slajd
Politika Kriminale SlajdPolitika Kriminale Slajd
Politika Kriminale Slajd
 
Politikakriminale slajd-100323082830-phpapp02
Politikakriminale slajd-100323082830-phpapp02Politikakriminale slajd-100323082830-phpapp02
Politikakriminale slajd-100323082830-phpapp02
 

More from Refik Mustafa

E Drejta e Procedures Administrative
E Drejta e Procedures AdministrativeE Drejta e Procedures Administrative
E Drejta e Procedures AdministrativeRefik Mustafa
 
Historia E Shtetit Dhe Së Drejtës
Historia E Shtetit Dhe Së DrejtësHistoria E Shtetit Dhe Së Drejtës
Historia E Shtetit Dhe Së DrejtësRefik Mustafa
 
E Drejta e Detyrimeve II
E Drejta e Detyrimeve IIE Drejta e Detyrimeve II
E Drejta e Detyrimeve IIRefik Mustafa
 
E Drejta e Detyrimeve I
E Drejta e Detyrimeve IE Drejta e Detyrimeve I
E Drejta e Detyrimeve IRefik Mustafa
 
E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave
E Drejta e Detyrimeve dhe e KontrataveE Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave
E Drejta e Detyrimeve dhe e KontrataveRefik Mustafa
 
E Drejta Kushtetuese
E Drejta KushtetueseE Drejta Kushtetuese
E Drejta KushtetueseRefik Mustafa
 
E Drejta e Falimentimit
E Drejta e FalimentimitE Drejta e Falimentimit
E Drejta e FalimentimitRefik Mustafa
 
EKSTRADIMI DHE E DREJTA E AZILIT
EKSTRADIMI DHE E DREJTA E AZILITEKSTRADIMI DHE E DREJTA E AZILIT
EKSTRADIMI DHE E DREJTA E AZILITRefik Mustafa
 
Interpretimi i Ligjeve Penale
Interpretimi i Ligjeve PenaleInterpretimi i Ligjeve Penale
Interpretimi i Ligjeve PenaleRefik Mustafa
 
Fjalorth i Drejtësise
Fjalorth i DrejtësiseFjalorth i Drejtësise
Fjalorth i DrejtësiseRefik Mustafa
 
E Drejta në Ndërtim dhe Planifikimi Hapësinor
E Drejta në Ndërtim dhe Planifikimi HapësinorE Drejta në Ndërtim dhe Planifikimi Hapësinor
E Drejta në Ndërtim dhe Planifikimi HapësinorRefik Mustafa
 
E Drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme
E Drejta Penale, Pjesa e PërgjithshmeE Drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme
E Drejta Penale, Pjesa e PërgjithshmeRefik Mustafa
 
Arta Mandro - E Drejta Romake
Arta Mandro - E Drejta RomakeArta Mandro - E Drejta Romake
Arta Mandro - E Drejta RomakeRefik Mustafa
 
E Drejta Penale Nderkombetare - Jola Xhafo
E Drejta Penale Nderkombetare - Jola XhafoE Drejta Penale Nderkombetare - Jola Xhafo
E Drejta Penale Nderkombetare - Jola XhafoRefik Mustafa
 
E Drejta Romake - Andrew Borkowski & Paul Du Plessis
E Drejta Romake - Andrew Borkowski & Paul Du Plessis E Drejta Romake - Andrew Borkowski & Paul Du Plessis
E Drejta Romake - Andrew Borkowski & Paul Du Plessis Refik Mustafa
 
Daniel Gutman - E Drejta Nderkombetare Private
Daniel Gutman - E Drejta Nderkombetare PrivateDaniel Gutman - E Drejta Nderkombetare Private
Daniel Gutman - E Drejta Nderkombetare PrivateRefik Mustafa
 

More from Refik Mustafa (20)

E Drejta e Procedures Administrative
E Drejta e Procedures AdministrativeE Drejta e Procedures Administrative
E Drejta e Procedures Administrative
 
Procedura Penale
Procedura PenaleProcedura Penale
Procedura Penale
 
Historia E Shtetit Dhe Së Drejtës
Historia E Shtetit Dhe Së DrejtësHistoria E Shtetit Dhe Së Drejtës
Historia E Shtetit Dhe Së Drejtës
 
E Drejta e Detyrimeve II
E Drejta e Detyrimeve IIE Drejta e Detyrimeve II
E Drejta e Detyrimeve II
 
E Drejta e Detyrimeve I
E Drejta e Detyrimeve IE Drejta e Detyrimeve I
E Drejta e Detyrimeve I
 
E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave
E Drejta e Detyrimeve dhe e KontrataveE Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave
E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave
 
E Drejta Kushtetuese
E Drejta KushtetueseE Drejta Kushtetuese
E Drejta Kushtetuese
 
E Drejta e Falimentimit
E Drejta e FalimentimitE Drejta e Falimentimit
E Drejta e Falimentimit
 
EKSTRADIMI DHE E DREJTA E AZILIT
EKSTRADIMI DHE E DREJTA E AZILITEKSTRADIMI DHE E DREJTA E AZILIT
EKSTRADIMI DHE E DREJTA E AZILIT
 
Interpretimi i Ligjeve Penale
Interpretimi i Ligjeve PenaleInterpretimi i Ligjeve Penale
Interpretimi i Ligjeve Penale
 
Fjalorth i Drejtësise
Fjalorth i DrejtësiseFjalorth i Drejtësise
Fjalorth i Drejtësise
 
Kriminologjia
KriminologjiaKriminologjia
Kriminologjia
 
E Drejta në Ndërtim dhe Planifikimi Hapësinor
E Drejta në Ndërtim dhe Planifikimi HapësinorE Drejta në Ndërtim dhe Planifikimi Hapësinor
E Drejta në Ndërtim dhe Planifikimi Hapësinor
 
Parlamentarizmi
ParlamentarizmiParlamentarizmi
Parlamentarizmi
 
E Drejta Tregtare
E Drejta TregtareE Drejta Tregtare
E Drejta Tregtare
 
E Drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme
E Drejta Penale, Pjesa e PërgjithshmeE Drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme
E Drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme
 
Arta Mandro - E Drejta Romake
Arta Mandro - E Drejta RomakeArta Mandro - E Drejta Romake
Arta Mandro - E Drejta Romake
 
E Drejta Penale Nderkombetare - Jola Xhafo
E Drejta Penale Nderkombetare - Jola XhafoE Drejta Penale Nderkombetare - Jola Xhafo
E Drejta Penale Nderkombetare - Jola Xhafo
 
E Drejta Romake - Andrew Borkowski & Paul Du Plessis
E Drejta Romake - Andrew Borkowski & Paul Du Plessis E Drejta Romake - Andrew Borkowski & Paul Du Plessis
E Drejta Romake - Andrew Borkowski & Paul Du Plessis
 
Daniel Gutman - E Drejta Nderkombetare Private
Daniel Gutman - E Drejta Nderkombetare PrivateDaniel Gutman - E Drejta Nderkombetare Private
Daniel Gutman - E Drejta Nderkombetare Private
 

Burimet e Se Drejtes Penale

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4. Burime materiale konsiderohen të gjitha marrëdheniet shoqëroro-ekonomike dhe marrëdhëniet e tjera shoqërore që e karakterizojnë një shoqëri. Burime formale të së drejtës penale janë normat juridike veç e veç dhe tërësia e tyre. Burim formal kryesor është kodi penal. Burime të tjera janë kushtetuta, konventat ndërkombëtare etj.
 • 5. Të gjitha kushtetutat përmbajnë parime drejtuese edhe për të drejtën penale. Në anën tjetër të gjitha vlerat dhe të mirat e garantuara me kushtetutë, mbrohen me të drejtën penale.
 • 6. Kushtetuta me disa dispozita të saj paraqitet edhe si burim i drejtpërdrejtë i së drejtës penale. Kështu, kushtetuta parasheh “parimin e legalitetit” me rastin përcaktimit të veprave penale dhe sanksioneve penale, garanton respektimin e personalitetit të njeriut dhe dinjitetit njerëzor në procedurën penale dhe në çdo procedurë tjetër. Poashtu, në rast heqjeje ose kufizimit të lirisë si dhe gjatë kohës së ekzekutimit të dënimit, qytetarëve u garantohet liria e lëvizjes dhe e vendbanimit; paprekshmëria e banesës, letrave dhe e dërgesave të tjera të komunikimit; u garantohet paprekshmëria e integritetit të personalitetit të njeriut, e jetës personale dhe familjare etj.
 • 7. Shumë pranë nivelit të burimeve kushtetuese qëndrojnë konventat dhe aktet e ndryshme juridike ndërkombëtare. Ato përmbajnë parime të karakterit penalo-procedural dhe për këtë shpeshherë përfshihen në kushtetuta ose tekste të përbashkëta me të.
 • 8. Për të drejtën tonë penale kanë rëndësi ato konventa ndërkombëtare me të cilat vendi ynë është i obliguar që të mirave apo vlerave të caktuara juridike t’u sigurojë mbrojtje juridike-penale. p.sh., Të tilla janë: “Konventa e Gjenevës mbi humanizimin e luftës” (1949); “ Konventa për luftimin dhe parandalimin e krimit të gjenocidit” (1948); “ Konventa mbi eliminimin e të gjitha diskriminimeve raciale” (1966) etj. Veçmas veprat penale kundër sigurisë së komunikacionit ajror, që janë të parapara në legjislacionin penal, kanë mbështetje apo rrjedhin nga Konventa mbi luftimin e rrëmbimit të kundërligjshëm të fluturakes (Hagë 1970) dhe “Konventa mbi luftimin e akteve kundërligjore të drejtuara kundër sigurisë së fluturakeve civile” (Montreal 1971) etj.
 • 9. Çdo shtet është i obliguar t’i ndëshkojë kryerësit e krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit, gjenocidit etj., edhe në rastet kur me legjislacionin e tyre penal nuk janë paraparë këto krime, përkatësisht, edhe në rastet kur shteti i caktuar nuk i ka ratifikuar konventat përkatëse të cilat i inkriminojnë këto vepra.
 • 10. Si burim kryesor i së drejtave penale të shteteve bashkëkohore është kodi penal apo ligji penal. Me ligj penal nënkuptojmë çdo dispozitë ligjore me të cilën rregullohen çështje nga fusha e të drejtës penale. Këto janë dispozita me të cilat parashihen veprat penale dhe sanksionet penale ndaj kryesve të tyre. Me nocionin kod penal nënkuptojmë ligjin e rëndësishëm në të cilin në mënyrë të tërësishme dhe të sistemuar përmblidhen dispozitat penalo-juridike. Kodi Penal i Republikës së Kosovës ka hyrë në fuqi më 1 janar 2013. Me shprehjen legjislacion penal, nënkuptojmë të gjitha ligjet penale, pra edhe kodin penal, si dhe tërë sistemin e ligjeve dhe dispozitave të tjera penale, të cilat janë në fuqi dhe aplikohen në një vend të caktuar.
 • 11. Ligjet e tjera, normat nënligjore dhe aktet nënligjore, konsiderohen si burime plotësuese apo sekondare të së drejtës penale. Të tilla konsiderohen ato dispozita ligjore të cilat, sipas rregullit, rregullojnë marrëdhënie të tjera shoqërore, por megjithatë kanë rëndësi edhe në të drejtën penale.P.sh.: “Kodi i Procedurës Penale”; “Ligji për ekzekutimin e sanskioneve penale”; “Ligji mbi organizimin e gjykatave”; “Ligji mbi prokurorinë”; etj.
 • 12. Përkundër faktit se nuk mund të mohohet ndikimi i së drejtës zakonore në zhvillimin dhe formimin e të drejtës penale, e drejta zakonore nuk mund të shfaqet si burim i drejtpërdrejtë i së drejtës penale. Parimi i legalitetit, e përjashton mundësinë që e drejta zakonore të jetë burim i së drejtës penale.
 • 13. Në Angli dhe në SHBA, praktika gjyqësore ose precedenti gjyqësor paraqitet si burim i rëndësishëm i së drejtës penale. Në të drejtën tonë penale dhe në të drejtat penale të shteteve të tjera të Evropës, praktika gjyqësore nuk është burim i drejtpërdrejtë i së drejtës penale, sepse do të ishte në kundërshtim me parimin nullum crimen nullum poena sine lege. Praktika gjyqësore nuk mund të parashoh vepra penale të reja apo t’i abrogojë ato ekzistuese.
 • 14. Shkenca e së drejtës penale nuk është burim i drejtpërdrejtë i së drejtës penale. Mirëpo, shkenca e së drejtës penale ka ndikim të konsiderueshëm, pasi me ndihmën e saj është bërë ndërtimi i një varg nocionesh dhe institcionesh të së drejtës penale.