Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitat 5

347 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Activitat 5

 1. 1. ACTIVITAT 5 (OBLIGATÒRIA): Creiem oportú per tal de portar a terme allò que proposàvem a l’activitat introductòria, dissenyar una graella on apareguin tots els instruments tecnològics que l’escola disposa, per tal que els docents apuntin si els van a utilitzar un dia de la setmana determinat i a una hora determinada. Volem tenir tots els instruments tecnològics catalogats. L’objectiu d’aquest catàleg serà el següent: front a l’imminent arribada de nous mitjans tecnològics, que ja fa temps que l’escola volia introduir, des de la direcció del centre es veuen amb la necessitat de tenir fixats en uns escrits tots els mitjans de què disposa el centre, per tal de potenciar una major disponibilitat d’aquests i que a tot hora quedi reflectit qui els està utilitzant. La graella l’hem distribuïda en els cinc dies laborables de la setmana, de dilluns a divendres. Cada dia disposa d’un full de càlcul, en el qual hem reflectit la distribució de l’horari escolar i els diferents mitjans del quals disposem al centre. Per tant, si nosaltres, com a mestres d’aquest centre, volem utilitzar el dimarts d’onze a dotze del matí una televisió i el DVD per tal de visionar una pel·lícula amb els nostres alumnes, haurien d’agafar el catàleg situat a secretaria, i hauríem d’anotar els nostres noms i llinatges a la casella corresponent. Faríem el mateix, una graella d’identificació de la persona que utilitza cadascun dels ordinadors, amb els ordinadors que conformen l’aula d’informàtica. La finalitat de confeccionar aquesta graella seria la mateixa que amb el cas anterior, però a més, per tal d’assegurar-nos que els alumnes fan un bon ús del material tecnològic i saber qui ha utilitzat els ordinadors. Seguiríem el mateix procediment, explicat per a la graella de mitjans tecnològics, amb el catàleg destinat a portar un major control dels ordinadors de l’aula d’informàtica. Trobem, que d’aquesta manera, podem saber amb més precisió què fa cada alumne a cada ordinador en cada moment. És a dir, els alumnes que tinguin classe d’informàtica, o vagin a l’aula d’informàtica a realitzar activitats diverses, abans de tot, hauran d’anotar el seu nom i llinatges a la graella corresponent a l’ordinador on estiguin fent feina. Aquest catàleg estarà situat a aquesta aula.
 2. 2. GRAELLA INSTRUMENTS TIC PER AL PROFESSORAT: Dilluns 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 hores hores hores hores hores Vídeo (aula de musica) Vídeo (Biblioteca) DVD (Aula de música) DVD(Biblioteca ) Televisió (Aula de música) Televisió (Biblioteca) Ordinador (Secretaria) Ordinador (Secretaria) Ordinador (Sala de professors) Aula d’informàtica (15 ordinadors)
 3. 3. Dimarts 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 hores hores hores hores hores Vídeo (aula de musica) Vídeo (Biblioteca) DVD (Aula de música) DVD(Biblioteca ) Televisió (Aula de música) Televisió (Biblioteca) Ordinador (Secretaria) Ordinador (Secretaria) Ordinador (Sala de professors) Aula d’informàtica (15 ordinadors)
 4. 4. Dimecres 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 hores hores hores hores hores Vídeo (aula de musica) Vídeo (Biblioteca) DVD (Aula de música) DVD(Biblioteca ) Televisió (Aula de música) Televisió (Biblioteca) Ordinador (Secretaria) Ordinador (Secretaria) Ordinador (Sala de professors) Aula d’informàtica (15 ordinadors)
 5. 5. Dijous 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 hores hores hores hores hores Vídeo (aula de musica) Vídeo (Biblioteca) DVD (Aula de música) DVD(Biblioteca ) Televisió (Aula de música) Televisió (Biblioteca) Ordinador (Secretaria) Ordinador (Secretaria) Ordinador (Sala de professors) Aula d’informàtica (15 ordinadors)
 6. 6. Divendres 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 hores hores hores hores hores Vídeo (aula de musica) Vídeo (Biblioteca) DVD (Aula de música) DVD(Biblioteca ) Televisió (Aula de música) Televisió (Biblioteca) Ordinador (Secretaria) Ordinador (Secretaria) Ordinador (Sala de professors) Aula d’informàtica (15 ordinadors)
 7. 7. GRAELLA AULA D’INFORMÀTICA Dilluns 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Ordinador 1 Ordinador 2 Ordinador 3 Ordinador 4 Ordinador 5 Ordinador 6 Ordinador 7 Ordinador 8 Ordinador 9 Ordinador 10 Ordinador 11 Ordinador 12 Ordinador 13 Ordinador 14 Ordinador 15
 8. 8. Dimarts 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Ordinador 1 Ordinador 2 Ordinador 3 Ordinador 4 Ordinador 5 Ordinador 6 Ordinador 7 Ordinador 8 Ordinador 9 Ordinador 10 Ordinador 11 Ordinador 12 Ordinador 13 Ordinador 14 Ordinador 15
 9. 9. Dimecres 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Ordinador 1 Ordinador 2 Ordinador 3 Ordinador 4 Ordinador 5 Ordinador 6 Ordinador 7 Ordinador 8 Ordinador 9 Ordinador 10 Ordinador 11 Ordinador 12 Ordinador 13 Ordinador 14 Ordinador 15
 10. 10. Dijous 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Ordinador 1 Ordinador 2 Ordinador 3 Ordinador 4 Ordinador 5 Ordinador 6 Ordinador 7 Ordinador 8 Ordinador 9 Ordinador 10 Ordinador 11 Ordinador 12 Ordinador 13 Ordinador 14 Ordinador 15
 11. 11. Divendres 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Ordinador 1 Ordinador 2 Ordinador 3 Ordinador 4 Ordinador 5 Ordinador 6 Ordinador 7 Ordinador 8 Ordinador 9 Ordinador 10 Ordinador 11 Ordinador 12 Ordinador 13 Ordinador 14 Ordinador 15

×