Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kata ganti nama diri

4,334 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kata ganti nama diri

 1. 1. KATA GANTI NAMA DIRI ORANG Pelajaran Bahasa Melayu
 2. 2. Kata Ganti Nama Diri Orang• digunakan untuk menggantikan nama diri orang• selalu digunakan dalam perbualan seharian Kata Ganti Nama Diri Orang Pertama Kedua Ketiga
 3. 3. Kata Ganti Nama Diri Orang Pertama• digunakan untuk menggantikan nama orang yang bercakap aku kami kita saya
 4. 4. Aku suka Aku digunakan semasa makan di bercakap dengan rakan. restoran ini. Hari ini saya akan memberi ceramah tentang kehidupan sihat.Saya digunakan semasabercakap dalam majlisrasmi atau dengan orangyang baru dikenali.
 5. 5. Kami gembira Encik Lim dapat menyertai kelas ini. Kami digunakan untuk mewakili pihak yang ramai apabila bercakap dengan orang lain.Ayah, ibu, mari kita pergi beli aiskrim. Kita digunakan kepada diri sendiri dan orang yang diajak bercakap.
 6. 6. Kata Ganti Nama Diri Orang Kedua• digunakan untuk merujuk orang yang diajak bercakap anda kalian awak kamu engkau
 7. 7. Awak faham soalan ini? ATAU Kamu faham soalan ini?Awak dan Kamu digunakan ketika bercakap denganorang dalam situasi yang formal.
 8. 8. Engkau boleh beri surat ini kepada Lina?Engkau digunakan ketika bercakap dengan orangyang rapat dengan kita. Contoh: rakan, ahlikeluarga
 9. 9. Kalian mesti menghantar tugasan ini pada hari ini juga.Kalian digunakan ketika bercakap dengan sekumpulan orang.
 10. 10. Terima kasih atas kehadiran anda di mesyuarat hari ini.Anda digunakan ketika bercakap dengan orang yang tidak dikhususkan percakapan atau dalam satu
 11. 11. Kata Ganti Nama Diri Orang Ketiga• digunakan untuk merujuk orang yang diperkatakan mereka dia ia beliau
 12. 12. Ini kucing kegemaran saya. Ia mempunyai bulu berwarna putih.Ia digunakan untuk merujuk benda yang bernyawa.
 13. 13. Puan Amirah akanbekerja di sini. Dia berasal dari Australia. Dia digunakan untuk merujuk seseorang yang diperkatakan.
 14. 14. Predisen John F. Kennedymerupakan presiden yangke-35 negara AmerikaSyarikat. Beliau berkhidmatsebagai presiden negara ituselama tiga tahun. Beliau digunakan untuk merujuk seseorang yang terhormat atau berkedudukan.
 15. 15. Kanak-kanak itu kelihatan gembira. Mereka sedang bermain bola. Mereka digunakan untuk merujuksekumpulan orang yang diperkatakan.
 16. 16. SekianTerima Kasih

×