Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proyecto ruth (2)

721 views

Published on

proyecto de prácticas de la Alumna Ruth tutora: Encarna Lago

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proyecto ruth (2)

 1. 1. A elección deste grupo de destinatarios non é aleatoria xa que O proxecto concíbese como unha experiencia que utiliza a arte responde á necesidade de que todos os nenos deberían poder nun espazo concreto, a Rede de museos de Lugo, e foi gozar dos seus avós e todos os avós deberían ter netos, deseñado coa finalidade de facilitar e promover a porque nestas dúas épocas da vida a seguridade e o afecto comunicación, as relacións, a aprendizaxe, o movemento, a que nenos e avós danse son imprescindibles: os nenos expresión, a organización e para satisfacer as necesidades revitalizan e rexuvenecen aos seus avós facéndoos máis físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas dos activos e felices porque volven a sentirse necesarios, cando participantes, neste caso nenos e avós. non imprescindibles e os nenos aprenden o respecto aos máis Con esta experiencia dedicada a nenos e avós preténdese maiores. Os avós son para os nenos os xigantes pacientes, establecer un nexo de unión entre eles a través do museo e ao comprensibles, tolerantes e protectores que lles colman de mesmo tempo promover o coñecemento e acceso dun público tempo e tenrura. Con frecuencia, os avós compensan a falta moi diverso ás artes nas súas diversas manifestacións. de tempo, as esixencias e a disciplina dos pais, que moitas A actividade plantexa unha aproximación ao retrato ao veces son incapaces de dispor de tempo, tranquilidade ou alcance do neno e o avó. Ao longo da actividade abordarase a coñecementos para estar, compartir, falar ou xogar cos seus natureza do retrato, a súa capacidade expresiva,e o seu fillos. A relación netos-avós é sempre frutífera para ambos, contido figurativo e abstracto. Tamén analizaremos o papel porque se basea nun potente lazo afectivo que aumenta do retrato na historia así como a súa presenza na nosa vida conforme o fai o tempo de convivencia. De modo que é cotiá, os seus posibles significados e o seu carácter simbólico. interesante dedicar actividades no museo a este colectivo de Mediante unha experiencia levada a cabo en común polos idades tan diferentes. Os nenos conviven cos seus avós dunha nenos e os seus avós preténdese reflexionar sobre as raíces nova forma e ao mesmo tempo danos a coñecer entre os seus que lles unen e os puntos que manteñen en común a pesar da compañeiros. A actividade que pretende ser un medio de diferenza de idade. É fundamental comprender ao outro, unión, ao mesmo tempo considera a importancia de coñecer sempre dende o respecto, aínda que en ocasións resulte difícil ao outro, indagar ata o fondo na súa historia, aprender cales polas diferentes circunstancias nas que creceron os avós e nas son as raíces dos seus avós, os seus gustos, as súas historias, que crecen os nenos na actualidade. as súas teimas…aprender a RETRATÁLOS.
 2. 2. A primeira parte do programa consiste nunha pequena introdución ao tema do RETRATO: qué é?, de qué se compón?, como foi a súa evolución no mundo da arte?...e tódalas conversas e dúbidas que o retrato poida espertar tanto nos nenos coma nos seus acompañantes de viaxe, os seus avós. Obxetivos: -Entender o concepto de retrato. - Comprender a evolución do concepto na historia da arte. - Comentar as características dos retratos expostos. - Debatir sobre os posibles puntos de vista dos participantes. - Reflexionar sobre o retrato no seu entorno.
 3. 3. Un retrato é unha pintura, fotografía, escultura ou representación artística dunha persoa. Utilízase para describir tanto as calidades físicas coma da forma de ser e actuar das persoas. Nos retratos predomina a cara e a súa expresión para mostrar a semellanza, a personalidade ou o estado de ánimo da persoa. … O retrato non é unha mera reprodución mecánica dos trazos físicos dunha persoa senón que entran en xogo a sensibilidade do artista, que interpreta os trazos segundo o seu gusto e as características da arte do seu tempo. Normalmente, cando describimos a unha persoa, non só nos referimos ao seu físico, senón que intentamos reflectir a súa forma de ser e de actuar, e tamén o que nós pensamos desa persoa. Describir a unha persoa reflectindo os seus sentimentos, os seus costumes e todo o que forma a súa personalidade é un retrato. Para facer un bo retrato e que este sexa completo hai que ter en conta: - Observar e seleccionar os trazos máis destacados da persoa, tanto físicos como de carácter. - Non acumular demasiados trazos, só os máis característicos. - Presentar ao personaxe nun ambiente, para que cobre vida e sexa máis crible. - Elixir ben como debuxalo e utilizar recursos expresivos para dar viveza e forza á pintura.
 4. 4. Senecio, Paul Klee
 5. 5. A habitación de Van Gogh en Arles Esta obra pictórica pertence a Vincent Van Gogh. Trátase dunha das moitas versións que fixo deste cadro, que representa a súa habitación na Casa Amarela en Arles. Ao longo da súa carreira Van Gogh realizou moitos autorretratos pero este introdúcenos na súa dimensión máis íntima e privada. Caracterízase polo uso das cores que para él tiñan significados e das formas simplificadas. Os tons claros e tenues teñen un efecto de tranquilidade no observador. O espazo da habitación ábrese ante nós, parece acollernos. Todos os obxectos, as cadeiras, a mesa, os cadros das paredes diríxense cara ao interior, Vincent representou un ambiente feliz, onde poder sentirse agusto: ordeado e armonioso. Os obxectos persoais como os cadros, o pano, a manta vermella, o xerro, dan á habitación o aspecto dun lugar que representa o carácter de alguén que vive aí.
 6. 6. Retrato de Dora Maar, Pablo Picasso
 7. 7. El Ángelus de Gala, Dalí
 8. 8. La criada, Modigliani
 9. 9. Retrato de Paul Éluard, Dalí
 10. 10. Obxetivos: Despois de recibir unhas nocións básicas sobre o retrato -Pasear na procura de retratos. comeza a caza de retratos no museo. Recorreremos cada sala - Poñer en práctica o aprendido na introdución na busca de obxectos, esculturas, pinturas…ou calquera cousa teórica. - Descubrir os secretos que esconden os obxetos e as ca que identifiquemos trazos físicos ou psicolóxicos dalgunha obras de arte do museo. persoa. -San Paio de Narla - Museo do Mar - Pazo de Tor
 11. 11. Obxetivos: - Imaxinar unha imaxe de sí mesmos. Coa axuda dos seus avós e - Exteriorizar trazos da súa personalidade. compañeiros cada participante fará o -Compartir cousas íntimas cos seus compañeiros. seu propio autorretrato. - Aprender a indagar nos seus gustos, aficións, estados de ánimo, carácter, formas de actuar, recordos…
 12. 12. Obxetivos:

×