Listado de velas co significado ,do codigo internacional de sinais

2,718 views

Published on

Material didáctico Rede Museistica Lugo

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Listado de velas co significado ,do codigo internacional de sinais

 1. 1. CODOGO INTERNACIONALDE SINAIS: BANDEIRAS
 2. 2. Bandeiras de sinais segundo o código internacionalCódigo Internacional de Señales (C.I.S.) LET FONE MORBANDEIRA SIGNIFICADO RA TICA SE -Teño un mergullador mergullado. _ Mantéñase afastado e reduza · A ALFA · avelocidade. -Tengo un buzo sumergido. Manténgase alejado y reduzca la velocidad. -Estou a cargar, descargar ou _ transportar mercadorías perigosas. B BRABO ··· -Estoy cargando, descargando o transportando mercancías peligrosas. -Afirmativo _ _ C CHARLIE · · -Afirmativo. -Manobro con dificultade . _ Mantéñase afastado. D DELTA ·· -Maniobro con dificultad. Manténgase alejado. -Estou a virar a estribor. E ECHO · -Estoy girando a estribor. -Teño avaría. Comuníquese comigo. FOXTRO _ F T ·· · -Tengo avería. Comuníquese conmigo -Necesito un práctico. _ _ G GOLF · -Necesito un práctico
 3. 3. -Teño un práctico abordo.H HOTEL ···· -Tengo un práctico abordo. -Estou a virar a baborI INDIA ·· -Estoy girando a babor. -Teño un incendio e levo mercandorías _ _ _J JULIETT · perigosas. Mantéñase afastado. -Tengo un incendio y llevo mercancías peligrosas. Manténgase alejado. -Desexo comunicarme con vostede. _ _K KILO · -Deseo comunicarme con usted. -Deteña o seu barco ó momento. _L LIMA · ·· -Detenga su barco inmediatamente. -O meu barco está parado e non seM MIKE _ _ pon en marcha. -Mi barco está parado y no se pone en marcha. -Negativo. NOVEMB _N ER · -Negativo. -Home á auga. ___O OSCAR -Hombre al agua. -En porto: Todos os homes abordo. _ _ O barco faixe ó marP PAPA · · -En puerto: Todos los hombres abordo. El barcose hace a la mar.
 4. 4. -O meu barco está “san”. Solicito _ _ _ libre navegación.Q QUEBEC · -Mi barco está "sano". Solicito libre navegación. -Recibido. _R ROMEO · · -Recibido. -Estou dando marcha atrás.S SIERRA ··· -Estoy dando marcha atrás. -Barcos de pesca: Estou pescando oT TANGO _ arrastre enparexa.Mantéñase lonxe -Barcos de pesca: Estoy pescando al arrastre en pareja. Manténgase alejado. -Diríxese vostede hacia un perigo. UNIDOR _U M ·· -Se dirige usted hacia un peligro. -Necesito auxilio. _V VICTOR ··· -Necesito auxilio. -Necesito asistencia médica. WHISKE _ _W Y · -Necesito asistencia médica. -Suspenda as súas maniobras e _ _ preste atención as miñas sinais.X XRAY ·· -Suspenda sus maniobras y preste atención a mis señales. -Estou manobrando para atrás para _ _ _ fixar a áncora.Y YANKEE · -Estoy maniobrando hacia atrás para fijar el ancla.
 5. 5. -Necesito un remolcador. _ _ Z ZULU ·· -Necesito un remolcador.Gallardetes e repeticionsGallardetes y repeticiones GALLARDETE - Gallardete de CARECTERISTICO Reconocemento Se usa como separador - Gallardete de decimal Reconocimiento 1º -1º Gallardete de GALLARDETE DE REPETICIÓN Y DE repetición e de SUTUACIÓN sustitución 2º -2º Gallardete de GALLARDETE DE REPETICIÓN Y repetición e de DE SUTUACIÓN sustitución 3º GALLARDETE -3º Gallardete de DE REPETICIÓN Y repetición e de DE SUTUACIÓN sustitución
 6. 6. Numericos 1 _ _ _ _ · UN 2 _ _ _ ·· DOUS 3 _ _ ··· TRES 4 _ ···· CATRO 5 CINCO · · · · · 6 _ ···· SEIS 7 _ _ ··· SETE 8 _ _ _ ·· OITO 9 _ _ _ _ · NOVE 0 _ _ _ _ _ CERO
 7. 7. Combinacións CombinacionesBandeiras Letras Fonética Morse Significado -Teño que abandonar o _ meu buque. ALFA ECHO · AE (álfa éco) · -Tengo que abandonar mi buque. _ -Teño midico a bordo. ALFA LIMA · AL _ (álfa líma) · ·· -Tengo médico a bordo. ALFA _ -Necesito médico. NOVEMBER · AN _ (álfa · -Necesito médico. novémber) -Aeronave fixo amarraje forzoso en situación BRAVO indicada e precisa auxilio _ FOXTROT ··· inmediato. BF (brávo ··_· -Aeronave hizo amaraje fóxtrot) forzoso en situación indicada y necesita auxilio inmediato. BRAVO _ -Preciso helicóptero. ROMEO ··· BR _ (brávo · · -Necesito helicóptero. rómeo) CHARLIE -Preciso auxilio inmediato. _ _ BRAVO · · CB _ (chárli · -Necesito auxilio brávo) inmediato. CHARLIE -Preciso auxilio inmediato. _ _ BRAVO · · Teño incendio abordo. _ CB6 SOXISIX · -Necesito auxilio _ (chárli brávo ···· inmediato. Tengo incendio sosisics) abordo.
 8. 8. CHARLIE _ _ -Dirixome no seu auxilio. PAPA · ·CP _ _ (chárli papá) · · -Me dirijo en su auxilio. CHARLIE _ _ -Aerinave SAR vai no seu PAPA · ·CP1 UNAONE · _ _ · rescate (chárli papá · _ _ _ _ -Aeronave SAR va en su unauan) auxilio. CHARLIE -¿Cal é o nome ou numeral do _ _ SIERRA · · seu buque?CS (chárli ··· -¿Cual es el nombre o siérra) numeral de su buque? -Maniobre para dar socaire o CHARLIE _ _ · · bote ou balsa.CZ ZULU _ _ ·· -Maniobre para dar socaire (chárli zulú) al bote o balsa. DELTA X- _ -Afundome. RAY ··DX _ _ (délta éks- ·· -Me hundo. rey) -O buque vai a deriva en DELTA lat….. lonx….. _ WHISKEY ·· aproximadamente.DW _ _ (délta · -Buque... va a la deriva en uísqui) lat.... long... aproximadamente. -As suas señales de paligo ECHO DELTA · forón interpretadasED (éco délta) _ · · -Sus señales de peligro han sido interpretadas. -Repita a situación do lugar do peligro. ECHO LIMA · -Repita la situación delEL _ lugar de peligro. (éco líma) · ··
 9. 9. -¿Pode darme a miña FOXTROT ··_· situación?FA ALFA ·_ -¿Puede darme mi (fóxtrot álfa) situación? HOTEL -Tuben un abordaxe con WHISKEY embarcación de superficie. ····HW (jótel uísqui) _ _ -He tenido un abordaje · con embarcación de superficie. -Home á auga. Prego tomen todas as medidas precisas para recollelo (si e necesario GOLF _ _ indicaráselle a situación) ·GW WHISKEY _ _ -Hombre al agua. Ruego · (golf uísqui) tome todas las medidas necesarias para recogerlo (si es necesario se indicará la situación). -Estou efectuando investigacions submarinas(traballos submarinos)Mantéñase alonxado de min e vaia a amodo. Teño mergullador sumerxido, mateñase ben lonxe de min e a pouca velocidade. (Esta sinal non INDIA exime do cumprimento da ROMEO ··IR Regra 27 do Regramento (índia ·_· rómeo) Internacional para previr Abordaxes). -Estoy efectuando investigaciones submarinas (trabajos submarinos) Manténgase alejado de mi y vaya despacio. Tengo buzo sumergido, manténgase bien alejado de mi y a poca velocidad. (Esta
 10. 10. señal no exime del cumplimiento de la Regla 27 del Reglamento Internacional para prevenir Abordajes). INDIA -Teño incendio a bordo. ··IT TANGO _ (índia tángo) -Tengo incendio a bordo. JULIETT _ _ _ -Hai perigro de estoupido. BRAVO ·JB _ (yúliet ··· brávo) -Hay peligro de explosión. -Encallei (o buque indicado) JULIETT en lat…. lonx…. FOXTROT ·___JF (yúliet ··_· fóxtrot) -He (o buque indicado ha) encallado en lat... long... -Corre risco de encaiar con JULIETT marea baixa. ·__ _JM MIKE _ _ (yúliet máik) -Corre riesgo de encallar con marea baja. JULIEET _ _ _ -Teño vía de auga. WHISKEY ·JW _ _ (yúliet · -Tengo vía de agua. uísqui) NOVEMBER -Está prohibida a navegación. ALFA _ ·NA (novémber _ · - Está prohibida la álfa) navegación. -Estou en perigro e preciso auxilio inmediato. NOVEMBER CHARLIE _ · -Estoy en peligro yNC _ _ necesito auxilio inmediato. (novémber · · chárli)
 11. 11. -A súa luz (luces) de navegación non é (son) PAPA DELTA · _ _ · visible (s).PD (papá délta) _ · · -Su luz (luces) de navegación no es (son) visible (s). -Siga as miñas augas (ou as _ _ PAPA MIKE · · do buque indicado)PM (papá máik) _ _ -Siga mis aguas (o las del buque indicado) -Estou efectuando probas de SIERRA ··· velocidade.SM MIKE _ _ (siérra máik) -Estoy efectuando pruebas de velocidad

×