Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aulas con ProyectoDescartes.org

Comunicación presentada por Emilio Pazo Núñez y Xosé Eixo Branco, socios de la RED Descartes, en el VIII Congreso de AGAPEMA, celebrado en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela, el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016.

 • Login to see the comments

Aulas con ProyectoDescartes.org

 1. 1. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) Aulas con ProyectoDescartes.org Emilio Pazo Núñez Profesor de Matemáticas no IES San Paio de TUI Xosé Eixo Branco Profesor de Matemáticas no IES Antón Losada Diéguez de A ESTRADA Membros da Asociación RED EDUCATIVA DIGITAL DESCARTES
 2. 2. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) Asociación non gubernamental, sen ánimo de lucro, que ten como fin promover a renovación e cambio metodolóxico nos procesos de aprendizaxe das Matemáticas e doutras áreas de coñecemento, utilizando os recursos dixitais interactivos xerados no Proxecto Descartes.
 3. 3. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) → Entrar en http://proyectodescartes.org/
 4. 4. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria)
 5. 5. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) Video/imaxe presentación Listado dos últimos artigos publicados Texto do artigo... Foro BLOG EXPERIENCIAS- VIDEOS- ESCENAS-DIFUSIÓN
 6. 6. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) Códigos para embeber DATOS Acceso ao material Descargar Recurso TÍTULO MATEMÁTICAS – FÍSICA E QUÍMICA – OUTRAS ÁREAS –PLANTILLAS MATERIAIS CATALOGADOS
 7. 7. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) http://proyectodescartes.org/indexweb.html SUBPROXECTOS Materiais adaptados e desenrolados con DescartesJS que Poden utilizarse en ordenadores, tablets e smartphons
 8. 8. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) TELESECUNDARIA Modalidade de ensino a distancia do sistema educativo de México. Unidades didácticas de apoio para introducción das TIC na educación primaria de México. @PRENDE MÉXICO PLANTILLAS Para xerar crebacabezas, test de memoria ... SUBPROXECTOS
 9. 9. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) > Para nivel universitario ✔ Ciencias computacionais ✔ Física: estática ✔ Mecánica de materiais ✔ ... SUBPROXECTOS ENXEÑERÍA E TECNOLOXÍA > Doce Libros completos ✔ Primaria: Cadernos de Operacións ✔ Secundaria: Complexos, Estatística, Cálculo Diferencial, Trigonometría,... ✔ Física e Química (2 libros) ICARTESI LIBRI Proxecto UN-100 > 101 unidades didácticas Matemáticas e Física a nivel universidade (algúns tamén poden ser usados en bacharelato)
 10. 10. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) Formación e avaliación competencial en Primaria e Secundaria Dinamización unidades PISA e Probas de Diagnóstico TOTAL: 60 OBXECTOS • 4º de Primaria: 24 • 2º de ESO: 24 • 3º/4º de ESO: 12 SUBPROXECTOS COMPETENCIAS Palíndromo acrónimo de “Axuda Sistemática Interactiva para PISA” Materiais educativos, dixitais e interactivos, baseados nas unidades liberadas do Programa internacional PISA TOTAL: 65 OBXECTOS ASIPISA
 11. 11. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) Recursos dixitais de Matemáticas para Infantil e Primaria, realizados a partires do conxunto de materiais que elaborou durante o seu extenso período docente a profesora Maria Antònia Canals TOTAL: 375 OBXECTOS http://proyectodescartes.org/canals/index.htm SUBPROXECTOS PROXECTO CANALS
 12. 12. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) Terceiro ciclo de Educación Primaria Lingua Castelá e Matemáticas Deseñados para un uso preferente no encerado dixital TOTAL: 94 OBXECTOS • Matemáticas: 50 • Lingua: 44 http://proyectodescartes.org/PI/index.htm SUBPROXECTOS PROXECTO PI
 13. 13. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) Recursos para a ESO nas áreas de Matemáticas (LOE e LOMCE), Ciencias Naturais e Física e Química Currículo completo da ESO Deseño común. Estruturadas como secuencias didácticas VERSIÓN EN CASTELÁ E EN GALEGO Cadernos de traballo http://proyectodescartes.org/EDAD/index.htm PROXECTO ED@D SUBPROXECTOS
 14. 14. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) Matemáticas de Primaria, Secundaria e Bacharelato. Física e Química, Secundaria e Bacharelato. Estrutura desagregada Máis de 400 unidades didácticas http://proyectodescartes.org/uudd/index.htm http://proyectodescartes.org/ UNIDADES DIDÁCTICAS
 15. 15. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) Matemáticas Secundaria, Bacharelato e Universidade Escenas illadas que tratan aspectos moi variados do currículo de Matemáticas Para ilustrar conceptos e técnicas básicas Construír con elas actividades para a aula http://proyectodescartes.org/miscelanea/index.htm http://proyectodescartes.org/ MISCELÁNEAS
 16. 16. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) Física e Química Secundaria e Bacharelato Unidades didácticas do Proxecto Newton http://proyectodescartes.org/Newton-problemas/index.htm PROBLEMAS SUBPROXECTOS
 17. 17. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) Gran variedade con contidos educativos (preguntas, respostas, palabras, cifras, frases...) Poden xerarse a gardarse en ficheiros de texto Permite elaborar de maneira sinxela os seus propios contidos ou utilizar os xa elaborados Versións dos xogos con preguntas orais ou coa opción de introducir as preguntas ao principio dos xogos http://newton.proyectodescartes.org/juegosdidacticos SUBPROXECTOS XOGOS DIDÁCTICOS
 18. 18. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) Preguntas liberadas de Comprensión lectora e Comprensión Oral, en cada un dos niveis do Marco Común Europeo de Referencia das Linguas, (propostas no primeiro Estudo Europeo de Competencia Lingüística, realizado en 2011) SUBPROXECTOS COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Xogos para aprender países, rexións, capitais... GeoColor: 23 obxectos Geocapital: 15 obxectos GeoDiver: 7 obxectos Geoevaluación: 5 obxectos XEOGRAFÍA
 19. 19. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) APLICACIÓNS NA AULA Para complementar explicacións na pizarra dixital Para traballar algún tema puntual na aula de informática Para utilizar todos os días cos equipos ABALAR
 20. 20. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) 2013-2014 2014-2015 2016-2017 2015-2016 UN POUCO DE HISTORIA Mellora e perfeccionamento de actividades Substituir capturas de pantalla por SCORM Control de finalización de tarefas Distincións (badges)
 21. 21. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) A PLATAFORMA MOODLE
 22. 22. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) NOVIDADES EN MOODLE 2.6 Melloras na visualización en dispositivos móbiles Moito máis fácil e cómodo de xestionar (subida de arquivos con arrastrar e soltar, menús simplificados mostrando por defecto só o máis usado, xestión de cuestionarios, opción duplicar recurso, mellor soporte de tarefas en formato SCORM, ...) Salto rápido entre temas ou seccións Seguemento da finalización de tarefas Distincións (badges) http://reddescartes.org/formacion/course/view.php?id=29
 23. 23. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) CREANDO UN NOVO CURSO Aula Virtual IES San Paio de Tui
 24. 24. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) RECURSOS ETIQUETAS FICHEIROS PÁXINAS WEB URL
 25. 25. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) ACTIVIDADES TAREFAS Para propoñer distintos tipos de actividades: Para facer na libreta ou similares Para contestar en texto na propia tarefa Como sitio para subir o resultado dun traballo elaborado con un programa externo
 26. 26. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) ACTIVIDADES PROBAS Para comprobar que se leu e entendeu a teoría Para facer un exame A creación de probas, e especialmente de preguntas das probas, mellorou moito dende a versión 1.9
 27. 27. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) ACTIVIDADES SCORM Tremendamente útiles en conxunto cos materiais de edad porque permiten que se garden de xeito automático os resultados dun exercicio ou escena Unha actividade SCORM é un conxunto de materiais educativos empaquetados segundo uns certos estándares que interactúan con moodle
 28. 28. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) ACTIVIDADES SEGUIMENTO DO PROGRESO Pode ser automática (cando se cumpla unha certa condición) ou manual O administrador da moodle debe activar a opción Tamén débese activar na configuración do curso
 29. 29. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) DISTINCIÓNS Hai 3 criterios para repartir as distincións: De maneira manual cando e a quen o profesor considere oportuno Ao finalizar o curso baixo certas condicións (nota, data) Cando se completen certas actividades (para esto é necesario ter activado o seguimento do progreso)
 30. 30. VIII Congreso de AGAPEMA (Infantil, Primaria e Secundaria) MOITAS GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN REDE EDUCATIVA DIXITAL DESCARTES

×