SlideShare a Scribd company logo

Rapport belge

LeSoir.be
LeSoir.be

Le rapport

1 of 7
Download to read offline
0
T.C.
BRÜKSEL BÜYÜKELÇİLİĞİ
Din Hizmetleri Müşavirliği
Sayı : 83253331-016/460 26/09/2016
Konu : IX. Avrasya İslam Şurası
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA
(Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
İlgi : Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 20/09/2016 tarihli ve 86156297-724.03-
E.44256 sayılı yazısı.
İlgi yazıda talep edilen, IX. Avrasya İslam Şurası’nda sunulmak üzere FETÖ/PDY ile
ilgili rapor hazırlanmış olup ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Adil ŞAHİN
Din Hizmetleri Müşavir V.
Ek :
Rapor (8 sayfa).
1
FETÖ/PDY Belçika yapılanması
Belçika’da 1990’lı yıllardan itibaren hızla örgütlenen ‘Cemaat’in genç işadamlarını
örgütleyerek, birbirinden farklı sosyal, kültürel, sportif, sanatsal dernekler kurulmasına
öncülük ederek, eğitim alanına yöneldiği biliniyor.
Bu örgütlenme ile birlikte, başta merkez olan; ‘ Rue des Palais 27/1030 Bruxelles’ adresinde
ikamet eden FDEACTIO adli kurumda tüm örgütlerin, kontrolü sağlandığı görülüyor.
Belçika’da muhteşem bir altyapı bulan ve Belçika Devleti’nden olduğu kadar, üyelerin
himmetleri ile büyüyen Cemaat organizasyonu, Belçika’da en iyi organizasyon yapan ve
örgütlenen sivil örgüt olarak ta öne çıkıyor.
Cemaate bağlı ve cemaat direktifleri bağlamında çalışmalarını sürdüren dernekler gibi,
cemaate bağlı iş adamları, esnaf ve ticarethaneler örgütün asıl sermaye kısmını oluşturuyor.
Her ay düzenli olarak cemaate verilen himmetler ile ‘ Öğrenci okutuyoruz. Eğitime katkı
yapıyoruz. Türkçe öğretiyoruz..’ vurgusu yanında, sivil örgüt ‘Dialog’ dernekleri ile de dini
vurgular yapılıyor.
Yine bu bağlamda, Ramazan ayında iftar yemekleri düzenleniyor ve çeşitli toplantılar ile
örgüte yeni üyeler kazandırılıyor.1
Ancak 15 Temmuz sonrasinda halkin cogunlukla
kendilerinden yuzcevirdigi gozlemleniyor ve bu yapiya olan destegin giderek azaldigi gorulse
de Türkiye’de darbeye kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Belçika’da, değişik
alanlarda faaliyet yürüten çok sayıda derneği, okulu ve toplum merkezi bulunuyor.
Belçika’nın Katolik Leuven Üniversitesinde ise FETÖ elebaşı adına kurulmuş kürsü mevcut.2
FETÖ, Belçika’da özellikle de AB kurumlarına evsahipliği yapan başkent Brüksel’de geniş
bir ağa sahip3
.Iste bu aglar:
FEDACTIO
Belçika’da FETÖ, Belçika Aktif Dernekler Federasyonu (FEDACTIO) adı altında
örgütlenmiş durumda. 2010 yilinda kurulmus Federasyonun internet sitesindeki bilgilere göre,
eski başkanı, darbe girişimi sonrası kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin Genel Başkanı
İsmail Cingöz olan, FEDACTIO’ya yan şubeleriyle beraber 60 kadar dernek üye durumda.
Bunlar arasında Belçika Türk İşadamları Derneği (BETİAD), örgüte finansman
sağlanmasında önemli bir işlev yürütüyor.
İŞADAMLARI DERNEKLERİ
■ Betiad (Bru!ksel Merkezli tu!m
Belçika’da şubeleri var)
■ Unikon- Gent
■ Tuskon- Bru!ksel
!
"##$%&&'()*"+,(-.,(&/(0++#,(#*+12#3$4+)#*5*)+2,+6+)4*25(47*(21+08+5*)*29:-1:&;<=;>&?
<
"##$%&&@@@.:4:5+46+)+4./30.#-&1:)'+&7(#3):)2,(4/*6+2'+$*4+)0+5*2"!!A!!>."#04?
B
?C4+0+)/+?'+'D)?'+$+)?E(?F#+)1++-1?8+G(#(5*H?!I?J(00:GK1+?L(4M*6+K1+?CNJO?*4(?,+P4+)#D4D?9(?CNEQRJST?+1D?
+4#D)1+?#3$4+)+)?6:-:0?9(?1(-)(64(-*)?4*5#(5*)*H?UVW4()K1()?*4"+0?+4+)?6:-:04+-?+PDU?,+X4DPD?+4#D)1+?'+'D04+1D.?
2
■ Unitee- Bru!ksel
■ Profesyoneller Derneği
■ Epn/Europeen Professinale
Network-Brüksel ve Anvers
BETİAD
Kisa adı ‘BETİAD’ olan Belçika Türk İşadamları Derneği, Belçika’da Türk iş adamlarını
örgütlenmek üzere kurulan sivil örgütlerden biriydi. Ancak ilerleyen zaman dilimi içinde
kapandı, kapanacak denilen organizasyon, Cemaat (Fetullah Gülen) etkisi altına alındı.
Yönetimi tamamen Cemaatçilerden oluşan BETİAD çalışmalarını FEDACTİO( Aktif
Dernekler Federayonu) altında sürdürüyor. Dernek tamamen Fedactio Başkanı Musa
Soydemir ve arkadaşlarının yönetimi ve bilgisi dahilinde, Belçika’daki Cemaatçi yapılanma
içinde yer alıyor.
Aktif Girişimciler Birliği, Küçük Girişimciler Birliği, Hainaut Girişimler Derneği, Mercury İş
Adamları Derneği ve Limburg Aktif Girişimciler Birliği derneklerinin birleşimi ile kurulan
BETİAD, Brüksel, Anvers, Hainaut, Lige, Gent, Limburg kentlerinde faaliyet yürütüyor.
FETÖ derneğinin, Belçika’da Fransızca konuşulan Valon bölgesine oranla Flaman bölgesinde
daha etkin olması dikkati çekiyor.
TUSKON
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler
Konfederasyonunun (TUSKON), Brüksel’de Türkiye aleyhine çalışmalara devam edebilmek
için kapatılmadan önce Aralık 2015’te TUSKON EU adıyla Belçika derneği olarak yeniden
örgütlendiği ortaya çıktı. TUSKON EU’nun kuruluş belgesine göre, yönetimde Serdar
Yeşilyurt, Muhammet Yılmaz ve Ebubekir Işık yer alıyor. 8 Aralık 2015’te kar amacı
gütmeyen kuruluş olarak resmileşen TUSKON EU’nun ilk adresi, Brüksel’in dışındaki bir ev
olarak görülüyor.4
FETÖ ile bağlantılı olduğu için kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler
Konfederasyonunun (TUSKON) AB Temsilciği ise, Avrupa Parlamentosunda (AP) örgüt
lehine çalışma yürütüyor. FETÖ’nün başarısız darbe girişimi ile ilgili AP Dış İlişkiler
Komitesinin olağanüstü oturumuna TUSKON’un Brüksel Temsilcisi Serdar Yeşilyurt da
katıldı.
TUSKON'un AB kurumları yetkilileri ve AP üyeleri nezdinde de Türkiye aleyhine temaslarda
bulunduğu biliniyor.
FETÖ ile bağlantılı yapının TUSKON EU olarak Belçika'da yeniden örgütlenmesi, bu
yöndeki çalışmalarına devam etme arzusunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.
TUSKON EU, Aktif Dernekler Federasyonu (FEDACTIO) ile de ortak çalışmalar yürütüyor.
TUSKON özellikle, 17-25 Aralık sonrasında Türkiye'yi hedefe koyan etkinliklere sponsor
olmaya başladı. Bu çerçevede TUSKON, Brüksel'deki önde gelen düşünce kuruluşlarından
Avrupa Politika Merkezi'nin (EPC) düzenlediği Türkiye konulu etkinliklerde Ankara'yı
hedefe koyma yoluna gitti.5
EPN(European Professionals Network /Avrupa Profesyoneller Ağı)
TUSKON’un yanı sıra Brüksel’deki European Professionals Network (Avrupa Profesyoneller
Ağı – EPN) ise, FETÖ’nün AB kurumları başta olmak üzere önemli uluslararası kurumlara
sızma çabaları çerçevesinde çalışmalar yapıyor. 2009’da kurulan dernegin, profesyonelleri
hedef alan cesitli aktif platformlari bulunuyor.
KADIN DERNEKLERİ
;
"##$%&&@@@.6+-+-./30&(63)30*2"+,(-4(-*&7(#3'(27*)+)521+-,(5*2<<B>!=Y?
A
"##$%&&@@@.5+,+"./30.#-&8:)1(0&<>!Z&>[&![&7(#3):),-:65(41(2#:563)23':):?
3
■ Turqoise- Bru!ksel ve Anvers
■ Golden Rose- Brüksel ve Charleroi
■ Koza- Gent
■ Damla- Beringen, Hasselt,
Heusden, Diest, Mol ve
Maasmechelen
■İnspiration- Anvers
■ Sosyal-Ku!ltu!rel Dernekler
Örgüt Belçika’da birçok kadın derneği ile faaliyet yürütüyor. Bunlardan Turquoise, Charleroi
ve Anvers’de; Golden Rose, Brüksel ve Charleroi’da; Koza, Gent’te; Damla, Beringen ve
Hasselt, Heusden, Diest, Mol ve Maasmechelen’de; Inspiration ise Anvers’te bulunuyor.
GENCLIK DERNEKLERİ
■ Flaman Olimpyatları Derneği/ VOV- Bruksel
■ Frankofon Olimpiyatları Derneği/Francolimpiades- Brüksel
■ For Youth -Bruksel, Gent, Anvers, Willebroek, Maasmechelen, Beringen ve Genk
FETÖ ile bağlantılı gençlik derneklerinden Flaman Olimpiyatları Derneği ve Frankofon
Olimpiyatları Derneği Brüksel’de, For Youth ise Brüksel, Gent, Anvers, Willebroek,
Maasmechelen, Beringen ve Genk’te çalışmalar yürütüyor.Öğrenci dernekleri olarak da
Brüksel, Gent, Anvers, Hasselt’te şubeleri bulunan Belçika Öğrenci Platformu bulunuyor.
İslam Dersi Öğretmenleri Derneği ve Belçika Türk Veliler Birliği de örgütle bağlantılı diğer
iki dernek olarak öne çıkıyor.
Kültür SANAT DERNEKLERİ
TOPLUM MERKEZİ
■ Vuslat -Beringen, Genk, Heusden Zolder, Maasmechelen ve Mol
■ Flaman interkültürel Merkez/ Vlaams interculturel centrum- Gent
■ Cedicow- Liege
■ İnterkültürel Nokta/Le pont İnterculturel- Liege
■ İnter Kültürel Diyalog/ İntercultureel Dialoog- Gent
■ Beltud/ Belçika Türk Dostluk Derneği- Brüksel, Anvers, Hasselt ve Charleroi
■ Diyalog Platform- Brüksel’de KULeven üniversitesi tarafından finanse edilen bir merkez
■ Vlerig/ Belçika’daki İslam Dersi Öğretmenleri Derneği Beringen
Örgütün çok sayıda kültür sanat derneği de Belçika’da faaliyet halinde. Flaman Kültürlerarası
Merkez ve Kültürlerarası Diyalog, Gent’te; Cedicow ve Le Pont Kültürlerarası, Liege’de;
Belçika Türk Dostluk Derneği, Brüksel, Anvers, Hasselt ve Charleroi’da bulunuyor.
Katolik üniversitede FETÖ elebaşı kürsüsü
FETÖ’nün Kültürlerarası Diyalog Platformu, Belçika’da Katolik Leuven Üniversitesiyle
işbirliği içinde faaliyet yürütüyor. Katolik Leuven Üniversitesinde FETÖ elebaşı adına
kurulmuş kürsü mevcut. Üniversite bünyesindeki “Kültürlerarası Çalışmalar İçin Fethullah
Gülen Kürsüsü”nün faaliyetleri sene başında ikinci defa 5 yıllığına uzatıldı.
4
Okullar, Egitim rehberlik merkezleri
■ Ecole Des Etoilles Yıldızlar Okulu: Brüksel, Charleroi ve Liege’de İlkokul, Brüksel ve
Charleroi’da orta öğretim okulları
■ Lucerna Kolejleri: Brüksel, Anvers, Genk ilkokul, Brüksel, Anvers, Houthalen ve
Genk’te
Kolej
EĞİTİM REHBERLİK MERKEZLERİ:
■ Academia- Anvers
■ Gouden Meridien -Gent
■ Compas-Willebroek
■ Tempus-Beringen
■ Poorten en Bruggen- Sint
Niklaas
■ De Oesa-Zele
■ Prisma-Brussel
■ La Tulipe- Cahrleroi ve Liege
ÖĞRENCİ DERNEĞİ
■ Belgian Student Platform-
Brüksel,Gent, Anvers, Hasselt
FETÖ’nün Belçika’da 12 şubesi olan 2 okulu bulunuyor. Bunlardan Fransızca olan Ecole Des
Etoilles’ın Brüksel, Charleroi ve Liege’de ilkokulu, Brüksel ve Charleroi’da ortaöğretim
okulları bulunuyor. Flamanca eğitim veren Lucerna Kolejleri ise Brüksel, Anvers, Genk ve
Houthalen’da bulunuyor.
Örgütün “etüt merkezleri” olarak faaliyet gösteren yapılanmalarından Academia Anvers’te,
Gouden Meridien Gent’te, Compas Willebroek’te, Tempus Beringen’de, Poorten en Bruggen
Sint-Niklaas’ta, De Oesa Zele’de, Prisma Brüksel’de, La Tulipe ise Charleroi ve Liege’de yer
alıyor. Vuslat Toplum Merkezinin ise, Beringen, Genk, Heusden Zolder, Maasmechelen ve
Mol’da şubeleri bulunuyor. Şubeler, FETÖ üyelerinin Türkler ve Belçikalıları örgütle
tanıştırma merkezleri olarak işlev görüyor.
Darbe girişimi sonrası Belçika'daki Türk aileler çocuklarını FETÖ ile bağlantılı okullardan
almaya devam ederken, okullara bağış yapanlar büyük pişmanlık duyuyor.6
15 Temmuz Darbe
Girisimi sonrasi, Belçika’ya bağlı Genk ve Houthalen’da 100’e yakın öğrencinin de FETo
okullarından kaydını sildirip Belçika Flaman Topluluk Okulları’na yöneldiği bildirildi.
Okullardaki ogrenci sayisindaki dususun devam edecegi gorusu yaygin.
Yalnizca okullara degil, cemaatle ilgisi oldugu bilinen islam dersi ogretmenlerine karsi da
buyuk bir tepki oldugu, ogrencilerin ogretmenleri boykot ettigi belirtiliyor. Bunun bir ornegi
cemaate yakinligi ile bilinen Islam dersi ogretmeni Bahattin Kocak’in ders verdigi Housden
bolgesinden 340 ogrencisinden 60 ogrencisinin tepki olarak dersine girmeyisi olarak basina
yansidi.7
Z
"##$%&&1*-*4*5$35#+5*./30&)2!A![I2,(4/*6+4*2#:-64(-*)27(#3236:44+-*2$*50+)4*8*."#04?
=
"##$%&&@@@.#94.,(&)*(:@5&#:-65(26*)1(-()2*)2"(:51()2G341(-29348()28(()2*54+020((-23024((-6-+/"#2#(2
,3'/3##()2B;<ZA?
5
MEDYA
■ Zaman Benelux ve Flamancayayın yapan Zaman Vandaag
Medya ayağında ise, FETÖ ile bağlantılı olduğu için önce kayyum atanan, darbe girişimi
sonrası da kapatılan Zaman gazetesinin Belçika ve Hollanda’da yayın yapan uzantısı Zaman
Benelux ve Zaman Vandaag yer alıyor. Flamanca ve Fransızca yayın yapan gazete, Türkiye
aleyhtarı yayınlarıyla biliniyor. Gazete, FETÖ karşıtı Belçika’daki Türk kökenli siyasileri
yayınlarında hedef alıyor.
FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası ise gazete, zarar etmeye başladı. Belçika
maliyesine sunulan ve kamuya açık belgelere göre, 2013’teki karı 9 bin 54 avro olan gazete
2014 yılında 30 bin 847 avro zarar etti. Kayıtlara göre, gazetenin personel sayısı da 2014
yılında 19’dan 15’e düştü. Gazete son olarak gecen ay kapanma karari verdi.
Ekonomik açıdan zor durumda olduğu görülen gazetenin 2015 yılına ilişkin mali tablosu ise 1
Ocak 2017’de erişime açılacak.
Kültürler Arası Diyalog Platformu (İDP) ve Fethullah Gülen Kürsüsü
Yukarida bahsi gecen Belcikada aktif tum cemaate bagli yapilar icerisinde Gulenle olan
iliskisini alenen kabul eden tek dernek cemaatin dunya genelinde cesitli ulkelerde benzer
olusumlari da olan Kültürler Arası Diyalog Platformu (İDP)’dur. Fethullah Gülen'in fahri
Başkanlığı'nı yaptığı Brüksel merkezli Kültürlerarası Diyalog Platformu cesitli alanlarda
faliyetleri bulunurken, vakif adindan en fazla (IDP) girişimleri sonucunda Belçika'daki
Leuven Üniversitesi'nde (KUL) 'Kültürlerarası Araştırmalar için Fethullah Gülen Kürsüsü
kurumasiyla soz ettirdi.Belçikanın en köklü ve en prestijli universtesi olan KULeuven
universtesi bunyasinde 2010 yılından buyana faliyet gösteren Gülen Kürsüsü (Gülen Chair)
kurulduğu beş yıl içindeki ilk anlaşması gereğince 3 doktora öğrencisi ve onlara bağlı üç
projeyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Öğrencilerden ikisi Türk olup, bir tanesi Belçikalı
yabancı bir öğrencidir. Projelerinin son aşamasında olan bu üç öğrencinin savunmasını
yapması ve ilk mezunlarını vermesi beklenmektedir. Kursu genel itibariyle, göç, kimlik,
Avrupada Islam gibi konuları sosyo-anthropolojik bir bakış açısıyla ele almaktadır, secilen
din temali konularin ise daha seküler ya da spiritual dini tecrübeyle ilgili konular olduğu tespit
edilmiştir. Her sene bahar eğitim yıl dönümünde bu minvalde her hafta olmak üzere 10
haftalık bir seminer serisi ile Current Issues in Islam (Günümüz Islam meseleleri) adı altında
dersleri hem öğrencilere, hem de dışardan katılımcılara vermektedir; Bunun yanisira kursu,
her sene farkli alanlada enbasarili master tezi ve makale calismalarini odullendiren yarismalar
duzenlemektedir. Geçtiğimiz aylarda kursu anlaşmasını yenilemiş, bir 5 yıl daha üniverste
bünyesinde kalacağı belirtilmiştir.

Recommended

Le cours de Stéphane Mercier
Le cours de Stéphane MercierLe cours de Stéphane Mercier
Le cours de Stéphane MercierLeSoir.be
 
Modelo Java Enterprise Edition
Modelo Java Enterprise EditionModelo Java Enterprise Edition
Modelo Java Enterprise EditionAraceli Justo
 
Seule l'imagination peut nous sauver
Seule l'imagination peut nous sauverSeule l'imagination peut nous sauver
Seule l'imagination peut nous sauverLeSoir.be
 
Charles Cumont - Mémoires 39-42.pdf
Charles Cumont - Mémoires 39-42.pdfCharles Cumont - Mémoires 39-42.pdf
Charles Cumont - Mémoires 39-42.pdfLeSoir.be
 
Les garderies des 9 et 10 novembre
Les garderies des 9 et 10 novembreLes garderies des 9 et 10 novembre
Les garderies des 9 et 10 novembreLeSoir.be
 
Accord de gouvernement
Accord de gouvernementAccord de gouvernement
Accord de gouvernementLeSoir.be
 
Les discours du Roi aux Autorités du pays
Les discours du Roi aux Autorités du paysLes discours du Roi aux Autorités du pays
Les discours du Roi aux Autorités du paysLeSoir.be
 
La lettre ouverte d'Emmanuel Macron aux Français
La lettre ouverte d'Emmanuel Macron aux FrançaisLa lettre ouverte d'Emmanuel Macron aux Français
La lettre ouverte d'Emmanuel Macron aux FrançaisLeSoir.be
 

More Related Content

More from LeSoir.be

Communiqué de la Plateforme citoyenne
Communiqué de la Plateforme citoyenneCommuniqué de la Plateforme citoyenne
Communiqué de la Plateforme citoyenneLeSoir.be
 
La carte de la concentration d'ozone
La carte de la concentration d'ozone La carte de la concentration d'ozone
La carte de la concentration d'ozone LeSoir.be
 
«J’ai été battu et torturé»: le script de la conversation entre le CGRA et un...
«J’ai été battu et torturé»: le script de la conversation entre le CGRA et un...«J’ai été battu et torturé»: le script de la conversation entre le CGRA et un...
«J’ai été battu et torturé»: le script de la conversation entre le CGRA et un...LeSoir.be
 
La note du CGRA (2/2)
La note du CGRA (2/2)La note du CGRA (2/2)
La note du CGRA (2/2)LeSoir.be
 
La note du CGRA (1/2)
La note du CGRA (1/2)La note du CGRA (1/2)
La note du CGRA (1/2)LeSoir.be
 
Programme Esperanzah!
Programme Esperanzah!Programme Esperanzah!
Programme Esperanzah!LeSoir.be
 
Le calendrier des Playoffs 1 et 2
Le calendrier des Playoffs 1 et 2Le calendrier des Playoffs 1 et 2
Le calendrier des Playoffs 1 et 2LeSoir.be
 
La lettre de Theo Francken aux Irakiens
La lettre de Theo Francken aux IrakiensLa lettre de Theo Francken aux Irakiens
La lettre de Theo Francken aux IrakiensLeSoir.be
 
Declarationpolitiquegenerale
DeclarationpolitiquegeneraleDeclarationpolitiquegenerale
DeclarationpolitiquegeneraleLeSoir.be
 
Infographie startup
Infographie startupInfographie startup
Infographie startupLeSoir.be
 
L'audience de la Radio en France en Janvier - Mars 2015
L'audience de la Radio en France en Janvier - Mars 2015L'audience de la Radio en France en Janvier - Mars 2015
L'audience de la Radio en France en Janvier - Mars 2015LeSoir.be
 
Le calendrier des Playoffs 1, 2 et 3
Le calendrier des Playoffs 1, 2 et 3Le calendrier des Playoffs 1, 2 et 3
Le calendrier des Playoffs 1, 2 et 3LeSoir.be
 
Fond social européen
Fond social européenFond social européen
Fond social européenLeSoir.be
 
Illiv : génération Y
Illiv : génération YIlliv : génération Y
Illiv : génération YLeSoir.be
 
Accord de gouvernement de la coalition suédoise
Accord de gouvernement de la coalition suédoiseAccord de gouvernement de la coalition suédoise
Accord de gouvernement de la coalition suédoiseLeSoir.be
 
Accord de gouvernement, chapitre Défense
Accord de gouvernement, chapitre DéfenseAccord de gouvernement, chapitre Défense
Accord de gouvernement, chapitre DéfenseLeSoir.be
 
Exportations horlogères suisses 2
Exportations horlogères suisses 2Exportations horlogères suisses 2
Exportations horlogères suisses 2LeSoir.be
 
Exportations horlogères suisses 1
Exportations horlogères suisses 1Exportations horlogères suisses 1
Exportations horlogères suisses 1LeSoir.be
 
Le Decret médecine expliqué par le Comité Inter-Universitaire des étudiants ...
Le Decret médecine expliqué par le Comité Inter-Universitaire des étudiants ...Le Decret médecine expliqué par le Comité Inter-Universitaire des étudiants ...
Le Decret médecine expliqué par le Comité Inter-Universitaire des étudiants ...LeSoir.be
 
Huit Belges sur dix s’estiment en bonne santé
Huit Belges sur dix s’estiment en bonne santéHuit Belges sur dix s’estiment en bonne santé
Huit Belges sur dix s’estiment en bonne santéLeSoir.be
 

More from LeSoir.be (20)

Communiqué de la Plateforme citoyenne
Communiqué de la Plateforme citoyenneCommuniqué de la Plateforme citoyenne
Communiqué de la Plateforme citoyenne
 
La carte de la concentration d'ozone
La carte de la concentration d'ozone La carte de la concentration d'ozone
La carte de la concentration d'ozone
 
«J’ai été battu et torturé»: le script de la conversation entre le CGRA et un...
«J’ai été battu et torturé»: le script de la conversation entre le CGRA et un...«J’ai été battu et torturé»: le script de la conversation entre le CGRA et un...
«J’ai été battu et torturé»: le script de la conversation entre le CGRA et un...
 
La note du CGRA (2/2)
La note du CGRA (2/2)La note du CGRA (2/2)
La note du CGRA (2/2)
 
La note du CGRA (1/2)
La note du CGRA (1/2)La note du CGRA (1/2)
La note du CGRA (1/2)
 
Programme Esperanzah!
Programme Esperanzah!Programme Esperanzah!
Programme Esperanzah!
 
Le calendrier des Playoffs 1 et 2
Le calendrier des Playoffs 1 et 2Le calendrier des Playoffs 1 et 2
Le calendrier des Playoffs 1 et 2
 
La lettre de Theo Francken aux Irakiens
La lettre de Theo Francken aux IrakiensLa lettre de Theo Francken aux Irakiens
La lettre de Theo Francken aux Irakiens
 
Declarationpolitiquegenerale
DeclarationpolitiquegeneraleDeclarationpolitiquegenerale
Declarationpolitiquegenerale
 
Infographie startup
Infographie startupInfographie startup
Infographie startup
 
L'audience de la Radio en France en Janvier - Mars 2015
L'audience de la Radio en France en Janvier - Mars 2015L'audience de la Radio en France en Janvier - Mars 2015
L'audience de la Radio en France en Janvier - Mars 2015
 
Le calendrier des Playoffs 1, 2 et 3
Le calendrier des Playoffs 1, 2 et 3Le calendrier des Playoffs 1, 2 et 3
Le calendrier des Playoffs 1, 2 et 3
 
Fond social européen
Fond social européenFond social européen
Fond social européen
 
Illiv : génération Y
Illiv : génération YIlliv : génération Y
Illiv : génération Y
 
Accord de gouvernement de la coalition suédoise
Accord de gouvernement de la coalition suédoiseAccord de gouvernement de la coalition suédoise
Accord de gouvernement de la coalition suédoise
 
Accord de gouvernement, chapitre Défense
Accord de gouvernement, chapitre DéfenseAccord de gouvernement, chapitre Défense
Accord de gouvernement, chapitre Défense
 
Exportations horlogères suisses 2
Exportations horlogères suisses 2Exportations horlogères suisses 2
Exportations horlogères suisses 2
 
Exportations horlogères suisses 1
Exportations horlogères suisses 1Exportations horlogères suisses 1
Exportations horlogères suisses 1
 
Le Decret médecine expliqué par le Comité Inter-Universitaire des étudiants ...
Le Decret médecine expliqué par le Comité Inter-Universitaire des étudiants ...Le Decret médecine expliqué par le Comité Inter-Universitaire des étudiants ...
Le Decret médecine expliqué par le Comité Inter-Universitaire des étudiants ...
 
Huit Belges sur dix s’estiment en bonne santé
Huit Belges sur dix s’estiment en bonne santéHuit Belges sur dix s’estiment en bonne santé
Huit Belges sur dix s’estiment en bonne santé
 

Rapport belge

  • 1. 0 T.C. BRÜKSEL BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği Sayı : 83253331-016/460 26/09/2016 Konu : IX. Avrasya İslam Şurası DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) İlgi : Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 20/09/2016 tarihli ve 86156297-724.03- E.44256 sayılı yazısı. İlgi yazıda talep edilen, IX. Avrasya İslam Şurası’nda sunulmak üzere FETÖ/PDY ile ilgili rapor hazırlanmış olup ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. Dr. Adil ŞAHİN Din Hizmetleri Müşavir V. Ek : Rapor (8 sayfa).
  • 2. 1 FETÖ/PDY Belçika yapılanması Belçika’da 1990’lı yıllardan itibaren hızla örgütlenen ‘Cemaat’in genç işadamlarını örgütleyerek, birbirinden farklı sosyal, kültürel, sportif, sanatsal dernekler kurulmasına öncülük ederek, eğitim alanına yöneldiği biliniyor. Bu örgütlenme ile birlikte, başta merkez olan; ‘ Rue des Palais 27/1030 Bruxelles’ adresinde ikamet eden FDEACTIO adli kurumda tüm örgütlerin, kontrolü sağlandığı görülüyor. Belçika’da muhteşem bir altyapı bulan ve Belçika Devleti’nden olduğu kadar, üyelerin himmetleri ile büyüyen Cemaat organizasyonu, Belçika’da en iyi organizasyon yapan ve örgütlenen sivil örgüt olarak ta öne çıkıyor. Cemaate bağlı ve cemaat direktifleri bağlamında çalışmalarını sürdüren dernekler gibi, cemaate bağlı iş adamları, esnaf ve ticarethaneler örgütün asıl sermaye kısmını oluşturuyor. Her ay düzenli olarak cemaate verilen himmetler ile ‘ Öğrenci okutuyoruz. Eğitime katkı yapıyoruz. Türkçe öğretiyoruz..’ vurgusu yanında, sivil örgüt ‘Dialog’ dernekleri ile de dini vurgular yapılıyor. Yine bu bağlamda, Ramazan ayında iftar yemekleri düzenleniyor ve çeşitli toplantılar ile örgüte yeni üyeler kazandırılıyor.1 Ancak 15 Temmuz sonrasinda halkin cogunlukla kendilerinden yuzcevirdigi gozlemleniyor ve bu yapiya olan destegin giderek azaldigi gorulse de Türkiye’de darbeye kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Belçika’da, değişik alanlarda faaliyet yürüten çok sayıda derneği, okulu ve toplum merkezi bulunuyor. Belçika’nın Katolik Leuven Üniversitesinde ise FETÖ elebaşı adına kurulmuş kürsü mevcut.2 FETÖ, Belçika’da özellikle de AB kurumlarına evsahipliği yapan başkent Brüksel’de geniş bir ağa sahip3 .Iste bu aglar: FEDACTIO Belçika’da FETÖ, Belçika Aktif Dernekler Federasyonu (FEDACTIO) adı altında örgütlenmiş durumda. 2010 yilinda kurulmus Federasyonun internet sitesindeki bilgilere göre, eski başkanı, darbe girişimi sonrası kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin Genel Başkanı İsmail Cingöz olan, FEDACTIO’ya yan şubeleriyle beraber 60 kadar dernek üye durumda. Bunlar arasında Belçika Türk İşadamları Derneği (BETİAD), örgüte finansman sağlanmasında önemli bir işlev yürütüyor. İŞADAMLARI DERNEKLERİ ■ Betiad (Bru!ksel Merkezli tu!m Belçika’da şubeleri var) ■ Unikon- Gent ■ Tuskon- Bru!ksel ! "##$%&&'()*"+,(-.,(&/(0++#,(#*+12#3$4+)#*5*)+2,+6+)4*25(47*(21+08+5*)*29:-1:&;<=;>&? < "##$%&&@@@.:4:5+46+)+4./30.#-&1:)'+&7(#3):)2,(4/*6+2'+$*4+)0+5*2"!!A!!>."#04? B ?C4+0+)/+?'+'D)?'+$+)?E(?F#+)1++-1?8+G(#(5*H?!I?J(00:GK1+?L(4M*6+K1+?CNJO?*4(?,+P4+)#D4D?9(?CNEQRJST?+1D? +4#D)1+?#3$4+)+)?6:-:0?9(?1(-)(64(-*)?4*5#(5*)*H?UVW4()K1()?*4"+0?+4+)?6:-:04+-?+PDU?,+X4DPD?+4#D)1+?'+'D04+1D.?
  • 3. 2 ■ Unitee- Bru!ksel ■ Profesyoneller Derneği ■ Epn/Europeen Professinale Network-Brüksel ve Anvers BETİAD Kisa adı ‘BETİAD’ olan Belçika Türk İşadamları Derneği, Belçika’da Türk iş adamlarını örgütlenmek üzere kurulan sivil örgütlerden biriydi. Ancak ilerleyen zaman dilimi içinde kapandı, kapanacak denilen organizasyon, Cemaat (Fetullah Gülen) etkisi altına alındı. Yönetimi tamamen Cemaatçilerden oluşan BETİAD çalışmalarını FEDACTİO( Aktif Dernekler Federayonu) altında sürdürüyor. Dernek tamamen Fedactio Başkanı Musa Soydemir ve arkadaşlarının yönetimi ve bilgisi dahilinde, Belçika’daki Cemaatçi yapılanma içinde yer alıyor. Aktif Girişimciler Birliği, Küçük Girişimciler Birliği, Hainaut Girişimler Derneği, Mercury İş Adamları Derneği ve Limburg Aktif Girişimciler Birliği derneklerinin birleşimi ile kurulan BETİAD, Brüksel, Anvers, Hainaut, Lige, Gent, Limburg kentlerinde faaliyet yürütüyor. FETÖ derneğinin, Belçika’da Fransızca konuşulan Valon bölgesine oranla Flaman bölgesinde daha etkin olması dikkati çekiyor. TUSKON Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON), Brüksel’de Türkiye aleyhine çalışmalara devam edebilmek için kapatılmadan önce Aralık 2015’te TUSKON EU adıyla Belçika derneği olarak yeniden örgütlendiği ortaya çıktı. TUSKON EU’nun kuruluş belgesine göre, yönetimde Serdar Yeşilyurt, Muhammet Yılmaz ve Ebubekir Işık yer alıyor. 8 Aralık 2015’te kar amacı gütmeyen kuruluş olarak resmileşen TUSKON EU’nun ilk adresi, Brüksel’in dışındaki bir ev olarak görülüyor.4 FETÖ ile bağlantılı olduğu için kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON) AB Temsilciği ise, Avrupa Parlamentosunda (AP) örgüt lehine çalışma yürütüyor. FETÖ’nün başarısız darbe girişimi ile ilgili AP Dış İlişkiler Komitesinin olağanüstü oturumuna TUSKON’un Brüksel Temsilcisi Serdar Yeşilyurt da katıldı. TUSKON'un AB kurumları yetkilileri ve AP üyeleri nezdinde de Türkiye aleyhine temaslarda bulunduğu biliniyor. FETÖ ile bağlantılı yapının TUSKON EU olarak Belçika'da yeniden örgütlenmesi, bu yöndeki çalışmalarına devam etme arzusunun göstergesi olarak değerlendiriliyor. TUSKON EU, Aktif Dernekler Federasyonu (FEDACTIO) ile de ortak çalışmalar yürütüyor. TUSKON özellikle, 17-25 Aralık sonrasında Türkiye'yi hedefe koyan etkinliklere sponsor olmaya başladı. Bu çerçevede TUSKON, Brüksel'deki önde gelen düşünce kuruluşlarından Avrupa Politika Merkezi'nin (EPC) düzenlediği Türkiye konulu etkinliklerde Ankara'yı hedefe koyma yoluna gitti.5 EPN(European Professionals Network /Avrupa Profesyoneller Ağı) TUSKON’un yanı sıra Brüksel’deki European Professionals Network (Avrupa Profesyoneller Ağı – EPN) ise, FETÖ’nün AB kurumları başta olmak üzere önemli uluslararası kurumlara sızma çabaları çerçevesinde çalışmalar yapıyor. 2009’da kurulan dernegin, profesyonelleri hedef alan cesitli aktif platformlari bulunuyor. KADIN DERNEKLERİ ; "##$%&&@@@.6+-+-./30&(63)30*2"+,(-4(-*&7(#3'(27*)+)521+-,(5*2<<B>!=Y? A "##$%&&@@@.5+,+"./30.#-&8:)1(0&<>!Z&>[&![&7(#3):),-:65(41(2#:563)23':):?
  • 4. 3 ■ Turqoise- Bru!ksel ve Anvers ■ Golden Rose- Brüksel ve Charleroi ■ Koza- Gent ■ Damla- Beringen, Hasselt, Heusden, Diest, Mol ve Maasmechelen ■İnspiration- Anvers ■ Sosyal-Ku!ltu!rel Dernekler Örgüt Belçika’da birçok kadın derneği ile faaliyet yürütüyor. Bunlardan Turquoise, Charleroi ve Anvers’de; Golden Rose, Brüksel ve Charleroi’da; Koza, Gent’te; Damla, Beringen ve Hasselt, Heusden, Diest, Mol ve Maasmechelen’de; Inspiration ise Anvers’te bulunuyor. GENCLIK DERNEKLERİ ■ Flaman Olimpyatları Derneği/ VOV- Bruksel ■ Frankofon Olimpiyatları Derneği/Francolimpiades- Brüksel ■ For Youth -Bruksel, Gent, Anvers, Willebroek, Maasmechelen, Beringen ve Genk FETÖ ile bağlantılı gençlik derneklerinden Flaman Olimpiyatları Derneği ve Frankofon Olimpiyatları Derneği Brüksel’de, For Youth ise Brüksel, Gent, Anvers, Willebroek, Maasmechelen, Beringen ve Genk’te çalışmalar yürütüyor.Öğrenci dernekleri olarak da Brüksel, Gent, Anvers, Hasselt’te şubeleri bulunan Belçika Öğrenci Platformu bulunuyor. İslam Dersi Öğretmenleri Derneği ve Belçika Türk Veliler Birliği de örgütle bağlantılı diğer iki dernek olarak öne çıkıyor. Kültür SANAT DERNEKLERİ TOPLUM MERKEZİ ■ Vuslat -Beringen, Genk, Heusden Zolder, Maasmechelen ve Mol ■ Flaman interkültürel Merkez/ Vlaams interculturel centrum- Gent ■ Cedicow- Liege ■ İnterkültürel Nokta/Le pont İnterculturel- Liege ■ İnter Kültürel Diyalog/ İntercultureel Dialoog- Gent ■ Beltud/ Belçika Türk Dostluk Derneği- Brüksel, Anvers, Hasselt ve Charleroi ■ Diyalog Platform- Brüksel’de KULeven üniversitesi tarafından finanse edilen bir merkez ■ Vlerig/ Belçika’daki İslam Dersi Öğretmenleri Derneği Beringen Örgütün çok sayıda kültür sanat derneği de Belçika’da faaliyet halinde. Flaman Kültürlerarası Merkez ve Kültürlerarası Diyalog, Gent’te; Cedicow ve Le Pont Kültürlerarası, Liege’de; Belçika Türk Dostluk Derneği, Brüksel, Anvers, Hasselt ve Charleroi’da bulunuyor. Katolik üniversitede FETÖ elebaşı kürsüsü FETÖ’nün Kültürlerarası Diyalog Platformu, Belçika’da Katolik Leuven Üniversitesiyle işbirliği içinde faaliyet yürütüyor. Katolik Leuven Üniversitesinde FETÖ elebaşı adına kurulmuş kürsü mevcut. Üniversite bünyesindeki “Kültürlerarası Çalışmalar İçin Fethullah Gülen Kürsüsü”nün faaliyetleri sene başında ikinci defa 5 yıllığına uzatıldı.
  • 5. 4 Okullar, Egitim rehberlik merkezleri ■ Ecole Des Etoilles Yıldızlar Okulu: Brüksel, Charleroi ve Liege’de İlkokul, Brüksel ve Charleroi’da orta öğretim okulları ■ Lucerna Kolejleri: Brüksel, Anvers, Genk ilkokul, Brüksel, Anvers, Houthalen ve Genk’te Kolej EĞİTİM REHBERLİK MERKEZLERİ: ■ Academia- Anvers ■ Gouden Meridien -Gent ■ Compas-Willebroek ■ Tempus-Beringen ■ Poorten en Bruggen- Sint Niklaas ■ De Oesa-Zele ■ Prisma-Brussel ■ La Tulipe- Cahrleroi ve Liege ÖĞRENCİ DERNEĞİ ■ Belgian Student Platform- Brüksel,Gent, Anvers, Hasselt FETÖ’nün Belçika’da 12 şubesi olan 2 okulu bulunuyor. Bunlardan Fransızca olan Ecole Des Etoilles’ın Brüksel, Charleroi ve Liege’de ilkokulu, Brüksel ve Charleroi’da ortaöğretim okulları bulunuyor. Flamanca eğitim veren Lucerna Kolejleri ise Brüksel, Anvers, Genk ve Houthalen’da bulunuyor. Örgütün “etüt merkezleri” olarak faaliyet gösteren yapılanmalarından Academia Anvers’te, Gouden Meridien Gent’te, Compas Willebroek’te, Tempus Beringen’de, Poorten en Bruggen Sint-Niklaas’ta, De Oesa Zele’de, Prisma Brüksel’de, La Tulipe ise Charleroi ve Liege’de yer alıyor. Vuslat Toplum Merkezinin ise, Beringen, Genk, Heusden Zolder, Maasmechelen ve Mol’da şubeleri bulunuyor. Şubeler, FETÖ üyelerinin Türkler ve Belçikalıları örgütle tanıştırma merkezleri olarak işlev görüyor. Darbe girişimi sonrası Belçika'daki Türk aileler çocuklarını FETÖ ile bağlantılı okullardan almaya devam ederken, okullara bağış yapanlar büyük pişmanlık duyuyor.6 15 Temmuz Darbe Girisimi sonrasi, Belçika’ya bağlı Genk ve Houthalen’da 100’e yakın öğrencinin de FETo okullarından kaydını sildirip Belçika Flaman Topluluk Okulları’na yöneldiği bildirildi. Okullardaki ogrenci sayisindaki dususun devam edecegi gorusu yaygin. Yalnizca okullara degil, cemaatle ilgisi oldugu bilinen islam dersi ogretmenlerine karsi da buyuk bir tepki oldugu, ogrencilerin ogretmenleri boykot ettigi belirtiliyor. Bunun bir ornegi cemaate yakinligi ile bilinen Islam dersi ogretmeni Bahattin Kocak’in ders verdigi Housden bolgesinden 340 ogrencisinden 60 ogrencisinin tepki olarak dersine girmeyisi olarak basina yansidi.7 Z "##$%&&1*-*4*5$35#+5*./30&)2!A![I2,(4/*6+4*2#:-64(-*)27(#3236:44+-*2$*50+)4*8*."#04? = "##$%&&@@@.#94.,(&)*(:@5&#:-65(26*)1(-()2*)2"(:51()2G341(-29348()28(()2*54+020((-23024((-6-+/"#2#(2 ,3'/3##()2B;<ZA?
  • 6. 5 MEDYA ■ Zaman Benelux ve Flamancayayın yapan Zaman Vandaag Medya ayağında ise, FETÖ ile bağlantılı olduğu için önce kayyum atanan, darbe girişimi sonrası da kapatılan Zaman gazetesinin Belçika ve Hollanda’da yayın yapan uzantısı Zaman Benelux ve Zaman Vandaag yer alıyor. Flamanca ve Fransızca yayın yapan gazete, Türkiye aleyhtarı yayınlarıyla biliniyor. Gazete, FETÖ karşıtı Belçika’daki Türk kökenli siyasileri yayınlarında hedef alıyor. FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası ise gazete, zarar etmeye başladı. Belçika maliyesine sunulan ve kamuya açık belgelere göre, 2013’teki karı 9 bin 54 avro olan gazete 2014 yılında 30 bin 847 avro zarar etti. Kayıtlara göre, gazetenin personel sayısı da 2014 yılında 19’dan 15’e düştü. Gazete son olarak gecen ay kapanma karari verdi. Ekonomik açıdan zor durumda olduğu görülen gazetenin 2015 yılına ilişkin mali tablosu ise 1 Ocak 2017’de erişime açılacak. Kültürler Arası Diyalog Platformu (İDP) ve Fethullah Gülen Kürsüsü Yukarida bahsi gecen Belcikada aktif tum cemaate bagli yapilar icerisinde Gulenle olan iliskisini alenen kabul eden tek dernek cemaatin dunya genelinde cesitli ulkelerde benzer olusumlari da olan Kültürler Arası Diyalog Platformu (İDP)’dur. Fethullah Gülen'in fahri Başkanlığı'nı yaptığı Brüksel merkezli Kültürlerarası Diyalog Platformu cesitli alanlarda faliyetleri bulunurken, vakif adindan en fazla (IDP) girişimleri sonucunda Belçika'daki Leuven Üniversitesi'nde (KUL) 'Kültürlerarası Araştırmalar için Fethullah Gülen Kürsüsü kurumasiyla soz ettirdi.Belçikanın en köklü ve en prestijli universtesi olan KULeuven universtesi bunyasinde 2010 yılından buyana faliyet gösteren Gülen Kürsüsü (Gülen Chair) kurulduğu beş yıl içindeki ilk anlaşması gereğince 3 doktora öğrencisi ve onlara bağlı üç projeyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Öğrencilerden ikisi Türk olup, bir tanesi Belçikalı yabancı bir öğrencidir. Projelerinin son aşamasında olan bu üç öğrencinin savunmasını yapması ve ilk mezunlarını vermesi beklenmektedir. Kursu genel itibariyle, göç, kimlik, Avrupada Islam gibi konuları sosyo-anthropolojik bir bakış açısıyla ele almaktadır, secilen din temali konularin ise daha seküler ya da spiritual dini tecrübeyle ilgili konular olduğu tespit edilmiştir. Her sene bahar eğitim yıl dönümünde bu minvalde her hafta olmak üzere 10 haftalık bir seminer serisi ile Current Issues in Islam (Günümüz Islam meseleleri) adı altında dersleri hem öğrencilere, hem de dışardan katılımcılara vermektedir; Bunun yanisira kursu, her sene farkli alanlada enbasarili master tezi ve makale calismalarini odullendiren yarismalar duzenlemektedir. Geçtiğimiz aylarda kursu anlaşmasını yenilemiş, bir 5 yıl daha üniverste bünyesinde kalacağı belirtilmiştir.
  • 7. 6