Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRISMAПопуляризиране и изпълнение на стратегии за оценка и        управление на риска
Партньори по проектаКоординиращ бенефициер: Защитена територия Юг – Холандия Юг, ХОЛАНДИЯИме на асоцииран бенефициер (AB1)...
Продължителност и бюджет• Продължителност: 18 месеца:    от 01/01/2013 до 30/06/2014• Предварителни разходи: €652.298,...
5 риска,попадащи в обхвата на проекта
Цели на проекта1. Междусекторно изпълнение на стратегията заоценка и управление на риска (превенция), описана внаръчника п...
Дейности и срокове:Всеки партньор ще изготви:1. Оценка на заинтересованите страни - 1-3-20132. Декларация за принципите - ...
Дейности и срокове:Работни срещи:1. Начална среща - (29 & 30 януари 2013)2. 4 срещи за разисквания и консултации  с партн...
Дейности и срокове:Популяризиране:1.  Резюме на проекта (2013-1)2.  Бюлетини (2013-1 / 2013-6 / 2014-1 / 2014-6)3.  Пре...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Популяризиране и реализиране на стратегии за оценка и управление на риска PRISMA

682 views

Published on

Генерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска защита (ECHO)

KООРДИНИРАЩ бенефициер и АСОЦИИРАНИ БЕНЕФИЦИЕРИ

Име на координиращия бенефициер(CO): Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Защитена територия Юг - Холандия Юг), ХОЛАНДИЯ
Име на асоцииран бенефициер (AB1): Община Мирандела, ПОРТУГАЛИЯ
Име на асоцииран бенефициер (AB2): Община Авейро, ПОРТУГАЛИЯ
Име на асоцииран бенефициер (AB3): Градска управа - Талин, ЕСТОНИЯ
Име на асоцииран бенефициер (AB4): Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора, БЪЛГАРИЯ

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Популяризиране и реализиране на стратегии за оценка и управление на риска PRISMA

 1. 1. PRISMAПопуляризиране и изпълнение на стратегии за оценка и управление на риска
 2. 2. Партньори по проектаКоординиращ бенефициер: Защитена територия Юг – Холандия Юг, ХОЛАНДИЯИме на асоцииран бенефициер (AB1): Община Мирандела, ПОРТУГАЛИЯИме на асоцииран бенефициер (AB2): Община Авейро, ПОРТУГАЛИЯИме на асоцииран бенефициер (AB3): Градска управа – Талин, ЕСТОНИЯИме на асоцииран бенефициер (AB4): Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора, БЪЛГАРИЯ
 3. 3. Продължителност и бюджет• Продължителност: 18 месеца: от 01/01/2013 до 30/06/2014• Предварителни разходи: €652.298,-• Max. грант от EU : €489.224,-
 4. 4. 5 риска,попадащи в обхвата на проекта
 5. 5. Цели на проекта1. Междусекторно изпълнение на стратегията заоценка и управление на риска (превенция), описана внаръчника по проект MiSRaR- INTERREG IVC(Намаляване на риска от териториално обвързанибедствия и аварии в европейските региони и градове)за рискове с по-висок приоритет за участващитепартньори.2. Насърчаване обмяната на знание междуместни, регионални власти и междусекторнипартньори от страните-членки и страните - асоциираничленове на Европейския Съюз в оценката иуправлението на риска.
 6. 6. Дейности и срокове:Всеки партньор ще изготви:1. Оценка на заинтересованите страни - 1-3-20132. Декларация за принципите - 1-4-20133. Доклад за оценка на риска - 1-9-20134. Меморандум за политиките относно стратегиите за управление на риска - 1-1-20145. План за управление на риска - 1-3-2014
 7. 7. Дейности и срокове:Работни срещи:1. Начална среща - (29 & 30 януари 2013)2. 4 срещи за разисквания и консултации с партньорите (2013-1 / 2013-5 /2013-9 / 2014-1);3. Срещи с местните партньори - (5 x 6)4. Комитет за управление (2013-1 / 2013-9)5. Среща за оценка на проекта (2014/6)
 8. 8. Дейности и срокове:Популяризиране:1. Резюме на проекта (2013-1)2. Бюлетини (2013-1 / 2013-6 / 2014-1 / 2014-6)3. Прес-съобщения (2013-1 / 2013-6 / 2014-1 / 2014-64. Доклад за не специлаисти (2014-6)5. Популяризиране на национално ниво(> 10 presentations)6. Конференции(2014-3 / 2014-4 / 2014-5)

×