Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Radio in Vlaanderen: beleid en wetgeving Caroline Uyttendaele Kabinet Geert Bourgeois, Vlaams minister van Media Symposium...
Overzicht <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Regelgeving </li></ul><ul><ul><li>Erkenningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Inh...
Inleiding: Rechtsbronnen <ul><li>Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 </li>...
Inleiding: bevoegdheid <ul><li>Gemeenschappen = bevoegd voor “radio-omroep en televisie” (art. 127-130 GW, art. 4, 6° BWHI...
Regelgeving: erkenningen <ul><li>Categorieën: </li></ul><ul><ul><li>Landelijke radio-omroep: zendt uit voor gehele Vlaams...
Regelgeving: erkenningen <ul><li>Radiodiensten (art. 54-55) </li></ul><ul><ul><li>= Particuliere radio-omroepen die zich m...
Regelgeving: inhoudelijke verplichtingen <ul><li>Voor alle omroepen (art. 96):  </li></ul><ul><ul><li>Bescherming van min...
Regelgeving: recente initiatieven <ul><li>Netwerkradiodecreet: 1 december 2006 </li></ul><ul><ul><li>Netwerkradio = radio ...
Regelgeving: recente initiatieven <ul><li>Decreet 2 februari 2007: oplossing voor regionale radio-omroepen </li></ul><ul><...
Regelgeving: recente initiatieven <ul><li>Besluiten Vlaamse Regering </li></ul><ul><ul><li>2 februari 2007: Rechten bij wi...
Regelgeving: recente initiatieven <ul><li>Nieuwe erkenningsronde lokale radio’s </li></ul><ul><ul><li>16 frequenties vrijg...
Regelgeving: recente initiatieven <ul><li>Kenniscentrum Radio </li></ul><ul><ul><li>Interdisciplinair en onafhankelijk </l...
Regelgeving: handhaving <ul><li>Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) </li></ul><ul><ul><li>Opgericht bij decreet 16 decem...
Regelgeving: handhaving <ul><li>Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) </li></ul><ul><ul><li>Cont...
Regelgeving: handhaving <ul><li>KB etherpolitie, 26 januari 2007 </li></ul><ul><ul><li>BIPT voert technische controles uit...
Digitale radio: inleiding <ul><li>Genève RRC-06: internationale verdeling van digitaal frequentiespectrum voor omroep. Res...
Digitale radio: regelgeving <ul><li>Digitale transmissie: r adio- en televisieomroepnetwerken (art. 134 e.v.) </li></ul><u...
Epiloog <ul><li>In voorbereiding = </li></ul><ul><ul><li>Uitrol digitale ether </li></ul></ul><ul><ul><li>Grondige herzien...
Dank voor uw aandacht <ul><li>dr. Caroline Uyttendaele </li></ul><ul><li>Raadgever Media </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Radio In Vlaanderen, beleid en wetgeving (Caroline Uyttendaele)

2,295 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Radio In Vlaanderen, beleid en wetgeving (Caroline Uyttendaele)

 1. 1. Radio in Vlaanderen: beleid en wetgeving Caroline Uyttendaele Kabinet Geert Bourgeois, Vlaams minister van Media Symposium MediaNet Vlaanderen en (REC)RadioCentrum “ Radio 3.0: Radio voorbij het toestel” 6 december 2007
 2. 2. Overzicht <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Regelgeving </li></ul><ul><ul><li>Erkenningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhoudelijke verplichtingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Recente initiatieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Handhaving </li></ul></ul><ul><li>Digitale radio </li></ul><ul><li>Epiloog </li></ul>
 3. 3. Inleiding: Rechtsbronnen <ul><li>Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 </li></ul><ul><li>Besluit VlaReg 30 juni 2006 betreffende de procedure voor Vlaamse Regulator voor de Media </li></ul><ul><li>Besluit VlaReg 1 september 2006 houdende het frequentieplan en de frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen </li></ul><ul><li>Besluit VlaReg 30 maart 2007 betreffende de procedure en de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen </li></ul><ul><li>Te consulteren op: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/Media/regelgeving/index.htm </li></ul>
 4. 4. Inleiding: bevoegdheid <ul><li>Gemeenschappen = bevoegd voor “radio-omroep en televisie” (art. 127-130 GW, art. 4, 6° BWHI) </li></ul><ul><li>Federale overheid = bevoegd </li></ul><ul><ul><li>voor alle elektronische communicatie die geen “radio-omroep en televisie” is </li></ul></ul><ul><ul><li>voor algemene politie van de radiogolven </li></ul></ul><ul><li>Bevoegdheidsconflicten i.v.m. radio </li></ul><ul><ul><li>Etherpolitie </li></ul></ul><ul><ul><li>Betekenis van “radio-omroep en televisie” </li></ul></ul>
 5. 5. Regelgeving: erkenningen <ul><li>Categorieën: </li></ul><ul><ul><li>Landelijke radio-omroep: zendt uit voor gehele Vlaamse Gemeenschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionale radio-omroep: zendt uit voor maximaal één provincie </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokale radio-omroep: zendt uit voor een stad, een deel van een stad, een gemeente of een welbepaalde doelgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Netwerk radio-omroep: zendt uit voor gehele Vlaamse Gemeenschap uitsluitend via netwerken </li></ul></ul><ul><li>Nodig: erkenning uitgereikt door Vlaamse Regering en zendvergunning uitgereikt door VRM (uitz: netwerkradio) </li></ul><ul><li>Openbare omroep: Nodige frequenties ter beschikking gesteld door Vlaamse Regering </li></ul>
 6. 6. Regelgeving: erkenningen <ul><li>Radiodiensten (art. 54-55) </li></ul><ul><ul><li>= Particuliere radio-omroepen die zich met ‘andere soorten van diensten’ richten tot het publiek of een deel ervan </li></ul></ul><ul><ul><li>= Particuliere radio-omroepen die hun programma’s uitsluitend doorgeven via het Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen zendvergunning noch erkenning nodig, wel kennisgeving bij VRM </li></ul></ul><ul><ul><li>Essentieel = dat de programma’s onderscheiden zijn van de gewone programma’s van de openbare omroep of van erkende particuliere radio-omroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekendste voorbeeld: Internetradio’s </li></ul></ul>
 7. 7. Regelgeving: inhoudelijke verplichtingen <ul><li>Voor alle omroepen (art. 96): </li></ul><ul><ul><li>Bescherming van minderjarigen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>geen programma’s die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Programma’s die daaraan schade kunnen toebrengen: enkel als minderjarigen normaliter niet kunnen zien of luisteren </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Verbod op het aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit </li></ul></ul><ul><li>Voor alle omroepen van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap + voor alle radio- en televisiediensten (art. 97-111) </li></ul><ul><ul><li>Regels omtrent reclame, telewinkelen en sponsoring </li></ul></ul>
 8. 8. Regelgeving: recente initiatieven <ul><li>Netwerkradiodecreet: 1 december 2006 </li></ul><ul><ul><li>Netwerkradio = radio die niet zelf signaal verspreidt maar daarvoor beroep doet op een netwerk (kabelnetwerk, radio- of televisieomroepnetwerk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Combinatie van 3 regelgevende initiatieven </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Statuut kabelradio uitgebreid naar radio die uitsluitend digitaal aards uitzendt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanpassing erkenningscriteria lokale radio: informatie over eigen verzorgingsgebied, en aantoonbare en beschreven band met lokale gemeenschap (art. 50) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bewaren alle omroepsignalen gedurende 2 maanden </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Regelgeving: recente initiatieven <ul><li>Decreet 2 februari 2007: oplossing voor regionale radio-omroepen </li></ul><ul><ul><li>Uitbaten van maximaal twee landelijke en/of regionale radio-omroepen door één rechtspersoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Schrappen verbod op ontkoppelde uitzendingen voor landelijke particuliere radio-omroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verruimen van de samenwerkingsmogelijkheden van regionale radio-omroepen onderling en met andere particuliere radio-omroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Invoeren van de mogelijkheid voor alle regionale radio-omroepen om te fuseren tot één derde particuliere landelijke radio-omroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Schrappen van de jaarlijkse rapporteringsplicht </li></ul></ul>
 10. 10. Regelgeving: recente initiatieven <ul><li>Besluiten Vlaamse Regering </li></ul><ul><ul><li>2 februari 2007: Rechten bij wijziging zendvergunning geschrapt indien wijziging beperkt is </li></ul></ul><ul><ul><li>30 maart 2007: Aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor erkenning particuliere radio-omroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>8 juni 2007: Retributies landelijke radio voor gebruik van frequenties proportioneel met bruto-inkomsten </li></ul></ul>
 11. 11. Regelgeving: recente initiatieven <ul><li>Nieuwe erkenningsronde lokale radio’s </li></ul><ul><ul><li>16 frequenties vrijgekomen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ingetrokken door VRM (14) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nooit toegekend (1) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vernietigd door Raad van State (1) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>15 nieuwe erkenningen als lokale radio-omroep bij Ministerieel Besluit 24 september 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Eén erkenning kon niet worden uitgereikt: dossier voldeed niet aan decretale erkenningsvoorwaarden </li></ul></ul>
 12. 12. Regelgeving: recente initiatieven <ul><li>Kenniscentrum Radio </li></ul><ul><ul><li>Interdisciplinair en onafhankelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategische doelstellingen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kennis over radio beschikbaar stellen voor radiosector en media-onderwijs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Begeleiden overgang van radio als medium naar radio als genre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actieve rol in radio-onderzoek voor Vlaamse hogescholen en universiteiten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1 jan – 31 okt 2007: voortraject en onderzoek naar de leefbaarheid van lokale radio in Vlaanderen, met steun van kabinet </li></ul></ul><ul><ul><li>2008: aanvraag budgetten voor vervolgonderzoek en werking </li></ul></ul>
 13. 13. Regelgeving: handhaving <ul><li>Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) </li></ul><ul><ul><li>Opgericht bij decreet 16 december 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Neemt taken over van vroegere </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlaams Commissariaat voor de Media (toezicht op de naleving van de mediadecreten, uitreiken van erkenningen en vergunningen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie (toezicht op naleving onpartijdigheid, non-discriminatie in informatieprogramma’s) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlaamse Kijk- en Luisterraad (toezicht op bescherming van minderjarigen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bedoeling: grotere transparantie en lagere drempel voor elke Vlaming </li></ul></ul><ul><ul><li>Zie www.vlaamseregulatormedia.be </li></ul></ul>
 14. 14. Regelgeving: handhaving <ul><li>Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) </li></ul><ul><ul><li>Controle op de uitzendingen in de omroepband </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vroeger: KB 10 januari 1992 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nu: Rechtstreeks op basis van art. 15 wet elektronische communicatie: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Het Instituut onderzoekt schadelijke storingen op eigen initiatief of na een klacht en legt de passende maatregelen op teneinde deze schadelijke storingen te doen ophouden …” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Optreden op basis van KB etherpolitie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Coördinatie van de frequenties </li></ul></ul>
 15. 15. Regelgeving: handhaving <ul><li>KB etherpolitie, 26 januari 2007 </li></ul><ul><ul><li>BIPT voert technische controles uit van de klankradio-omroepstations </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>op eigen initiatief </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>op gemotiveerde vraag van een Gemeenschap, een procureur des Konings, een natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is om uit te zenden of een omroepregulator </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Radio zonder vergunning => BIPT stelt zender buiten dienst </li></ul></ul><ul><ul><li>Radio houdt zich niet aan vergunning => BIPT stelt maatregelen voor, radio krijgt 15 dagen voor regularisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzuim of herhaling => BIPT stelt zender buiten dienst </li></ul></ul><ul><ul><li>Radio stoort andere radiocommunicatie dan omroep (vb. luchtverkeer of veiligheidsdiensten) => BIPT kan onmiddellijk maatregelen nemen om een einde te maken aan de schadelijke storingen (incl. buiten dienst stellen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inwerkingtreding: uiterlijk 1 juni 2008 </li></ul></ul>
 16. 16. Digitale radio: inleiding <ul><li>Genève RRC-06: internationale verdeling van digitaal frequentiespectrum voor omroep. Resultaat voor Vlaanderen: </li></ul><ul><ul><li>3 muxen voor digitale radio: (12 tot 16 landelijke omroepen + 6 tot 8 voor elke helft van Vlaanderen) </li></ul></ul><ul><ul><li>7 muxen voor digitale televisie, die toegewezen kunnen worden aan DVB-T of DVB-H; per DVB-T mux kunnen 3 tot 5 programma’s verdeeld worden, per DVB-H mux minstens 20 (voor klein scherm) </li></ul></ul><ul><ul><li>1 mux naar keuze voor digitale radio of televisie </li></ul></ul>
 17. 17. Digitale radio: regelgeving <ul><li>Digitale transmissie: r adio- en televisieomroepnetwerken (art. 134 e.v.) </li></ul><ul><ul><li>Digitale transmissie via aardse zenders van radio- en/of televisieomroepprogramma’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Vergunning uitgereikt door VRM </li></ul></ul><ul><ul><li>Decretaal kader is klaar, voorwaarden en procedure nog te bepalen bij Besluit Vlaamse Regering </li></ul></ul><ul><ul><li>Openbare omroep: nodige frequenties ter beschikking gesteld door Vlaamse Regering </li></ul></ul>
 18. 18. Epiloog <ul><li>In voorbereiding = </li></ul><ul><ul><li>Uitrol digitale ether </li></ul></ul><ul><ul><li>Grondige herziening van de Vlaamse mediadecreten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omzetting nieuwe richtlijn Audiovisuele Mediadiensten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incoherenties uit de mediadecreten verwijderen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mediadecreten meer toekomstgericht maken </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Dank voor uw aandacht <ul><li>dr. Caroline Uyttendaele </li></ul><ul><li>Raadgever Media </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Kabinet van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, </li></ul><ul><li>Buitenlands Beleid, Media en Toerisme </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>T: 02/552.70.00 </li></ul><ul><li>F: 02/552.70.01 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>  </li></ul>

×