Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
WERNER SENDROMU’ NUN
HÜCRESEL MEKANİZMASI
RECEP TURAN
REPLİKASYON PROTEİN A İLE WRN İLİŞKİSİ
 Replikasyon protein a (RPA) ssDNA ‘yı bağlayan

proteindir ayrıca diğer proteinle...
P 53 ve WRN İLİŞKİSİ:
 P53 ile WRN proteininin ilişkisi ko-immuno

presipitasyon ile gösterilmiştir. WRN ‘nin C terminal
...
PCNA ve TOPOİZOMERAZ 1
 Ökaryotik hücrelerde PCNA(proliferating cell nuclear

antigen) ‘nın fonksiyonu hem replikasyonda ...
DNA POLİMERAZ δ
 İnsan WRN proteini ve maya polimeraz δ ile yapılan

çalışmalarda ilişkisi gösterilmiştir.(Loeb, 2000)
PC...
Ku kompleksi:
 Çift zincir kırık tamirini de içeren birçok biyosentez

prosesinde insan ku kompleksinin rolü
gösterilmişt...
Werner sendromu’ nun hücresel mekani̇zmasi
Werner sendromu’ nun hücresel mekani̇zmasi
Werner sendromu’ nun hücresel mekani̇zmasi
Werner sendromu’ nun hücresel mekani̇zmasi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Werner sendromu’ nun hücresel mekani̇zmasi

533 views

Published on

werner sendromu moleküler mekanizması

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Werner sendromu’ nun hücresel mekani̇zmasi

  1. 1. WERNER SENDROMU’ NUN HÜCRESEL MEKANİZMASI RECEP TURAN
  2. 2. REPLİKASYON PROTEİN A İLE WRN İLİŞKİSİ  Replikasyon protein a (RPA) ssDNA ‘yı bağlayan proteindir ayrıca diğer proteinlerle ilişkiye girip onların aktivitelerini düzenlediği bilinmektedir.(Wold, 1997) WRN ve helikaz’ ı stimule edebilir.(Shen, 1998)  WRN ‘nin nukleolus dan nukleoplazmaya geçişi nin ve hücre içinde birikiminin RPA sayesinde olduğu düşünülmektedir.
  3. 3. P 53 ve WRN İLİŞKİSİ:  P53 ile WRN proteininin ilişkisi ko-immuno presipitasyon ile gösterilmiştir. WRN ‘nin C terminal ucu p53 ile kontak kurmada önemlidir. WS’li hücre çalışmlarında P 53 aracılıklı apoptozis gösterilmiştir.(Spillare 1999)  Normal fibroblast hücrelerinde over eksprese edilmiş WRN ile p 53 düzeyinde artış sağlanmıştır.(Blander, 2000)
  4. 4. PCNA ve TOPOİZOMERAZ 1  Ökaryotik hücrelerde PCNA(proliferating cell nuclear antigen) ‘nın fonksiyonu hem replikasyonda hemde DNA tamirinde gösterilmiştir. Temel işlevi DNA polimeraz δ’ya benzer şekilde cift zincirli DNA etrafındaki proteinlerin kendi üzerlerine katlanmaları ve diğer proteinleri yapıya çağırmalarıyla ilgilidir.PCNA nın N terminal ucundaki eksonükleaz bağlanma bölgesinde bağlanma motifinin olduğu gösterilmiştir.  Topoizomeraz 1, 17 S replikasyon kompleksinin bir bileşenidir ve ko immunopresipitasyon ile WRN etkileşimi gösterilmiştir.
  5. 5. DNA POLİMERAZ δ  İnsan WRN proteini ve maya polimeraz δ ile yapılan çalışmalarda ilişkisi gösterilmiştir.(Loeb, 2000) PCNA olmadığında WRN’nin DNA nükleotid bağlamasını güçlendirdiği gösterilmiştir. WRN’nin C terminal ucunun insan polimeraz δ sının p50 alt birimi ile etkileştiği kanıtlanmıştır.(szekely, 2000)p50 ve p125 alt ünitelerinin WRN ile yeniden düzenlendiği ve kolokalize edildiği görülmüştür.
  6. 6. Ku kompleksi:  Çift zincir kırık tamirini de içeren birçok biyosentez prosesinde insan ku kompleksinin rolü gösterilmiştir. DNA kırık uçlarının bağlanması stabilize edilmesi ve diğer proteinlerin çağırılması görevlerini yerine getirdikleri ortaya sürülmüştür. Ku kompleksi Helikaz ve ATPaz’ı etkilemezler,3΄-5 ΄eksonükleaz aktivitesini güçlendirerek etki ederler.(Cooper 2000)

×