Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E beam- MANUAL

472 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E beam- MANUAL

 1. 1. ManualManual eBeameBeam Manual d’usuariManual d’usuari Escola Les PlanesEscola Les Planes
 2. 2. PDI eBeamPDI eBeam  Està format per tres elements:Està format per tres elements:  Programari específicProgramari específic  Rotulador interactiuRotulador interactiu  Receptor de dadesReceptor de dades
 3. 3. Integrat a:Integrat a:  Un ordinador fixe o portatilUn ordinador fixe o portatil  Pissarra blancaPissarra blanca  ProjectorProjector
 4. 4. Un cop conectat? El calibratgeUn cop conectat? El calibratge
 5. 5. Opcions de configuració:Opcions de configuració:
 6. 6. Opcions de configuració:Opcions de configuració:  Les opcions de configuració potser és millor que les mireu,Les opcions de configuració potser és millor que les mireu, però no són gaire importants, és per decidir si voleu laperò no són gaire importants, és per decidir si voleu la rosca de les eines més gran o més petita, si la voleu unarosca de les eines més gran o més petita, si la voleu una mica transparent, com voleu el desplaçament delmica transparent, com voleu el desplaçament del rotulador, etc… realment per defecte bé genial, però va arotulador, etc… realment per defecte bé genial, però va a gustos…gustos…
 7. 7. Menú circular bàsic:Menú circular bàsic:
 8. 8. 1-Retolador:1-Retolador:  Per escriure, dibuixar, fer línies…Per escriure, dibuixar, fer línies…  Clicarem en el semicercle interior de l’esquerra per seleccionar elClicarem en el semicercle interior de l’esquerra per seleccionar el color.color.  En el semicercle inerior de la dreta per seleccionar el gruix.En el semicercle inerior de la dreta per seleccionar el gruix.
 9. 9. MarcadorMarcador  Actua com a tinta transparent sobre textos o dibuixos. PerActua com a tinta transparent sobre textos o dibuixos. Per a que m’entengueu: un florescent.a que m’entengueu: un florescent.  La selecció de Gruix i Color igual que amb l’eina anterior.La selecció de Gruix i Color igual que amb l’eina anterior.
 10. 10. EsborradorEsborrador  Doncs, la paraula ho diu, per esborrar, però no usDoncs, la paraula ho diu, per esborrar, però no us emocioneu perquè tenim quatre gruixos a escollir i no sónemocioneu perquè tenim quatre gruixos a escollir i no són gaire grans, és a dir com esborrador decepcione bastant.gaire grans, és a dir com esborrador decepcione bastant.
 11. 11. FormesFormes  Per dibuixar diferents formes:Per dibuixar diferents formes:  Per seleccionar, color, forma, gruix de línia…tot en elPer seleccionar, color, forma, gruix de línia…tot en el cercle intern.cercle intern.
 12. 12. Teclat virtualTeclat virtual  La utilitat és la d’un teclat normal, no i ha gaire aLa utilitat és la d’un teclat normal, no i ha gaire a explicar… Sin necessiteu escriure lletres,numeros…explicar… Sin necessiteu escriure lletres,numeros… clicant,clicant,  Teniu opcions diverses:Teniu opcions diverses:
 13. 13. Captures de pantallaCaptures de pantalla
 14. 14. ScrapBookScrapBook
 15. 15. ManualManual  Això són nocions bàsiques de l’ús interactiu de la pissarraAixò són nocions bàsiques de l’ús interactiu de la pissarra eBema.eBema.  A Direcció hi ha un manual d’usuari i un curset en un CD,A Direcció hi ha un manual d’usuari i un curset en un CD, demaneu-lo!demaneu-lo! A LA WEB ANIREM FICANT JOCS PERTREBALLAR AMBA LA WEB ANIREM FICANT JOCS PERTREBALLAR AMB AQUESTA PISSARRA.AQUESTA PISSARRA. ES PODEN PROJECTAR DIAPOSITIVES ITREBALLAR SOBREES PODEN PROJECTAR DIAPOSITIVES ITREBALLAR SOBRE ELLES.ELLES.

×