Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Лекція "Хронічні лейкемії"

Лекція "Хронічні лейкемії" (хронічний мієлолейкоз, еритремія, хронічний лімфолейкоз) для студентів 5 курсу медичних факультетів

Лекція "Хронічні лейкемії"

 1. 1. Хрон ічні лейкемії Лектор – к.мед.н. Ходоровський В.М.
 2. 2. Хронічні лейкемії <ul><li>Група злоякісних пухлин кровотворної тканини (лейкозів, лейкемій). </li></ul><ul><li>Патоморфологічним субстратом пухлини є зрілі клітини, які досягли певного рівня диференціації. </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 3. 4. Класифікація <ul><li>Хронічні лейкемії мієлоїдного походження (хронічні мієлопроліферативні захворювання) </li></ul><ul><li>хронічна мієлоїдна лейкемія (ХМЛ); </li></ul><ul><li>істинна поліцитемія (еритремія); </li></ul><ul><li>есенціальний тромбоцитоз. </li></ul><ul><li>Хронічні лейкемії лімфоїдного походження (хронічні лімфопроліферативні захворювання) </li></ul><ul><li>хронічна лімфоїдна лейкемія (ХЛЛ); </li></ul><ul><li>множинна мієлома (мієломна хвороба) </li></ul><ul><li>л імфоми. </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 4. 6. Хронічна мієлоїдна лекемія (хронічний мієлолейкоз) <ul><li>злоякісна пухлина кровотворної тканини, що виходить з клітин-попередниць мієлопоезу, морфо-логічним субстратом якої є молоді і зрілі гранулоцити (нейтрофіли, базофіли, еозинофіли) </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 5. 7. Епідеміологія ХМЛ <ul><li>Захворюваність на ХМЛ становить 1-1,5 випадка на 100 000 населення на рік (15–20 % від усіх випадків гемобластозів у дорослих). </li></ul><ul><li>Хворіють переважно люди середнього віку: пік захворюваності припадає на вік 30–50 років, близько 30 % становлять хворі віком понад 60 років. </li></ul><ul><li>Чоловіки хворіють дещо частіше за жінок (співвідношення 1 : 1,5). </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 6. 8. Історична довідка <ul><li>ХМЛ – перший з описаних лейкозів. </li></ul><ul><li>1845 р. – повідомлення про захворювання, при якому збільшення селезінки, а деколи і печінки поєднувалися із наявністю у крові великої кількості “гнійних тілець”, тобто нейтрофілів </li></ul><ul><li>R.Virchov вперше дав детальний гістологіч-ний опис, об ’ єднав зміни крові та внутрішніх органів і ввів термін “селезінкова лейкемія”. </li></ul>Р. Вірхов © Ходоровський В.М. , 2010
 7. 9. Етіологія ХМЛ <ul><li>Доведеною вважається роль іонізуючого випромінювання </li></ul><ul><li>Серед постраждалих від атомного бомбардування (Японія, 1945) ХМЛ розвинувся через 11 років у 30% випадків. </li></ul><ul><li>Серед пацієнтів, які піддавалися променевій терапії з приводу анкілозуючого спондило-артриту, ХМЛ через 4 роки в 20 % випадків. </li></ul><ul><li>Серед жінок, які піддавалися променевій терапії з приводу раку шийки матки, ХМЛ через 9 років в 30 % випадків </li></ul>Lichtman et al., 1995 © Ходоровський В.М. , 2010
 8. 10. Етіопатогенез <ul><li>Пусковим моментом у розвитку ХМЛ є мутація, що виникає в поліпотентній гемопоетичній стовбуровій клітині. </li></ul><ul><li>Основу мутації становить перехресна транслокація хромосомного матеріалу між 9 -ю та 22 -ю хромосомами з утворенням філадельфійської хромо-соми ( Ph- хромосоми). </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 9. 11. Етіопатогенез © Ходоровський В.М. , 2010
 10. 12. Етіопатогенез 9 хромосома (ген ABL ) 22 хромосома (ген BCR ) © Ходоровський В.М. , 2010
 11. 13. Етіопатогенез перехресна (реціпрокна) транслокація хромосомного матеріалу між 9-ю та 22-ю хромосомами © Ходоровський В.М. , 2010 Філадельфійська хромосома
 12. 14. Етіопатогенез Хімерний ген BCR-ABL © Ходоровський В.М. , 2010 Філадельфійська хромосома
 13. 15. Етіопатогенез продукт гену BCR-ABL – білок р210, який є тирозинкіназою з підвищеною активністю © Ходоровський В.М. , 2010 Філадельфійська хромосома Тирозинкіназа
 14. 16. Етіопатогенез Поява BCR-ABL-тирозинкінази в гемопоетичних попередниках призводить до порушення нормального функціонування клітини та її злоякісної трансформації. © Ходоровський В.М. , 2010 Тирозинкіназа
 15. 17. Етіопатогенез Форма ХМЛ з Р h -хромосомою – в 95% випадків © Ходоровський В.М. , 2010 Філадельфійська хромосома
 16. 18. Класифікація ХМЛ <ul><li>Клінічні варіанти: </li></ul><ul><li>Типова хронічна мієлоїдна лейкемія (з Ph- хромосомою); </li></ul><ul><li>Атипова хронічна мієлоїдна лейкемія (без Ph- хромосоми). </li></ul><ul><li>Стадії (фази) клінічного перебігу: </li></ul><ul><li>Початкова стадія </li></ul><ul><li>Хронічна стабільна (розгорнута) стадія; </li></ul><ul><li>Перехідна стадія (стадія акселерації); </li></ul><ul><li>Термінальна стадія (бластний криз) </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 17. 19. <ul><li>Скарги: </li></ul><ul><li>загальна слабкість, кволість, зниження працездатності, пітливість (особливо вночі), біль в кістках , біль в ділянці лівого підребер'я . </li></ul><ul><li>Зниження маси тіла. </li></ul><ul><li>Скарги носять перманентнрий, стабільний характер, турбують хворих упродовж місяців-років. </li></ul>Клінічна картина (хронічна стадія) © Ходоровський В.М. , 2010
 18. 20. <ul><li>Огляд: </li></ul><ul><li>блідість шкірних покривів та слизових оболонок; </li></ul><ul><li>схуднення; </li></ul><ul><li>атрофія мязів; </li></ul><ul><li>НЕ характерне видиме збільшення лімфатичних вузлів. </li></ul>Клінічна картина (хронічна стадія) © Ходоровський В.М. , 2010
 19. 21. <ul><li>Спленомегалія </li></ul>Клінічна картина (хронічна стадія) <ul><li>90-95% хворих; </li></ul><ul><li>замає 1/3, іноді 1/2 лівої половини живота, в тяжких випадках – всю половину; </li></ul><ul><li>при пальпації селезінка щільна, безболюча; </li></ul><ul><li>виразна спленомегалія може ускладнюватися інфарктом селезінки (різкий біль, t°C , шум тертя очеревини над селезінкою) </li></ul><ul><li>Гепатомегалія (50-60% хворих) </li></ul><ul><li>на 4-5 см, при пальпації безболюча, поверхня гладенька, консистенція щільна. </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 20. 22. © Ходоровський В.М. , 2010
 21. 23. © Ходоровський В.М. , 2010
 22. 24. © Ходоровський В.М. , 2010
 23. 25. Загальний аналіз крові © Ходоровський В.М. , 2010 Показник Значення Еритроцити, *10 12 /л ↓ Гемоглобін, г/л ↓ Кол. показник Норма Лейкоцити,*10 9 /л ↑↑↑ (до 50-300) Еозинофіли, % ↑ Базофіли, % ↑ Юні нейтрофіли, % ↑ Паличкоядерні нейтрофіли, % ↑ Сегментоядерні нейтрофіли, % Норма Лімфоцити, % ↓ Тромбоцити, *10 9 /л ↑ (до 600-1000)
 24. 26. <ul><li>Основні зміни: </li></ul><ul><li>Лейкоцитоз </li></ul><ul><li>Зсув лейкоцитарної формули вліво (до промієлоцитів) </li></ul><ul><li>Еозинофільно-базофільна асоціація </li></ul><ul><li>Тромбоцитоз </li></ul>Загальний аналіз крові при ХМЛ <ul><li>Додаткові зміни: </li></ul><ul><li>Нормохромна нормоцитарна анемія </li></ul><ul><li>Відносна лімфоцитопенія </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 25. 27. Мікроскопія мазка крові Норма ХМЛ © Ходоровський В.М. , 2010
 26. 28. <ul><li>Гіперклітинність, збільшення кількості мієлокаріоцитів, лейко/еритро 10:1-30:1 (норма – 3:1) </li></ul>Дослідження стернального пунктату © Ходоровський В.М. , 2010
 27. 29. Цитогенетичний аналіз Позитивний тест на Ph - хромосому ( флюоресцентна гібридизація  in situ ( FISH ) , пол імеразна ланцюгова реакція) © Ходоровський В.М. , 2010
 28. 30. <ul><li>Моноклоновий характер пухлини змінюється поліклоновим </li></ul><ul><li>Посилення існуючої раніше симптоматики (“збільшення спленомегалії”, часті інфаркти селезінки, периспленіт) </li></ul><ul><li>Приєднуються ознаки геморагічного синдрому </li></ul><ul><li>Синдром гіперлейкоцитозу (лейкоцитів більше 300-800∙10 9 /л) у 15% хворих, проявляється порушеннями кровотоку внаслідок лейкостазу: - задишка, ціаноз - ураження ЦНС (маячіння, галюцінації); - зміни очного дна та порушення зору; - пріапізм. </li></ul>Стадія акселерації © Ходоровський В.М. , 2010
 29. 31. Геморагічний синдром © Ходоровський В.М. , 2010
 30. 32. Геморагічний синдром © Ходоровський В.М. , 2010
 31. 33. <ul><li>Різке загострення ХМЛ </li></ul><ul><li>Клінічна симптоматика гострого лейкозу (стан хворих вкрай важкий, сильний біль в кістках, виснажуюча гіпертермія, профузна пітливість, нудота, блювання, розлади свідомості, шкірні лейкеміди, виразний геморагічний синдром, лімфоаденопатія, значна гепатоспленомегалія, синдром Світа ( Sweet ) – гострий нейтрофільний дерматоз). </li></ul><ul><li>Ознаки гострого лейкозу в ЗАК (бластемія, феномен “провалу”) </li></ul>Термінальна стадія (бластний криз) © Ходоровський В.М. , 2010
 32. 34. © Ходоровський В.М. , 2010
 33. 35. © Ходоровський В.М. , 2010
 34. 36. Лікування ХМЛ (в хронічній стадії) <ul><li>I. Нетрансплантаційні методи лікування (розташовані в порядку зниження ефективності): </li></ul><ul><li>іматиніб мезилат (глівек); </li></ul><ul><li>інтерферон- α; </li></ul><ul><li>хіміотерапія (мієлосан/гідроксисечовина). </li></ul><ul><li>II. Трансплантація кісткового мозку. </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 35. 37. Мієлосан <ul><li>40 років ефективності лікування. </li></ul><ul><li>Табл. по 2 мг. </li></ul><ul><li>4-6 мг/добу залежно від лейкоцитозу. </li></ul><ul><li>Ускладнення: аплазія КМ, аменорея, аспермія, темна пігментація шкіри, при тривалому прийомі – фіброз КМ, щитовидної та підшлункової залоз, тератогенний ефект. </li></ul>(мілеран, мізульфан, бусульфан ) © Ходоровський В.М. , 2010
 36. 38. Гідроксисечовина <ul><li>інгібітор рибинуклеотидази – ферменту, необхідного для синтезу ДНК. </li></ul><ul><li>Капсули по 500 мг. </li></ul><ul><li>Терапевтична доза – 30-40 мг/кг. </li></ul><ul><li>Підтримуюча доза – 500-1000 мг/добу. </li></ul>(гідреа, літалір, гідроксикарбамід ) © Ходоровський В.М. , 2010
 37. 39. Інтерферон- α <ul><li>рівень п’ятирічної виживання при МХТ становив 46 і 34 % для гідроксисечовини та мієлосану відповідно, при терапії інтерфероном – 57 % . </li></ul><ul><li>Монотерапія ІФН- α – 5 млн МО щодня (6 місяців – 2 роки) </li></ul><ul><li>Сполучена терапія ІФН-α і малими дозами цитозару </li></ul>(реальдирон, реаферон, лаферон) © Ходоровський В.М. , 2010
 38. 40. Глівек (іматиніб мезилат) <ul><li>Інгібітор протеїнтирозинкінази  ( BCR-ABL- тирозинкінази) </li></ul><ul><li>Інгібує проліферацію та індукує апоптоз BCR-ABL- позитивних пухлинних клітин </li></ul><ul><li>Застосування препарату призводить до повної ремісії захворювання без ерадикації пухлинного клона. </li></ul><ul><li>Табл. 100 та 400 мг. </li></ul><ul><li>Доза – 400 мг/добу. </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 39. 41. Лікування ХМЛ <ul><li>При погіршенні лейкоформули (стадія акселерації) – поряд із гідреа та IFN-  - 6-меркаптопурин (50-100 мг/добу) і 20-25 мг метотрексату на тиждень </li></ul><ul><li>Трансплантація кісткового мозку </li></ul><ul><li>Бластний криз – лікування ГЛ </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 40. 42. Істинна поліцитемія (еритремія, хвороба Вакеза) <ul><li>хронічне мієлопроліферативне захво-рювання, яке розвивається внаслідок ураження клітини-попередниці мієло-поезу і характеризується експансивною проліферацією трьох паростків крово-творення, підвищеним утворення еритроцитів і меншою мірою гранулоцитів та тромбоцитів </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 41. 43. Епідеміологія <ul><li>Частота 1 на 100 тис. на рік </li></ul><ul><li>У Швеції 2,8 на 100 тис. на рік </li></ul><ul><li>Хворіють переважно люди похилого та старечого віку (середній вік – 6 0 р.) </li></ul><ul><li>Чоловіки хворіють дещо частіше ніж жінки (1,2:1) </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 42. 44. Кл і нічна картина <ul><li>Плеторичний синдром </li></ul><ul><li>група симптомів, зумволених збільшенням кількості еритроцитів, гранулоцитів та тромбоцитів (плетора – повнокрівя ) </li></ul><ul><li>Мієлопроліферативний синдром </li></ul><ul><li>внаслідок гіперлазії паростків кровотворен-ня в кістковому мозку та екстрамедулярно </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 43. 45. Плеторичний синдром <ul><li>Вишньово-червоне забарвлення шкіри та видимих слизових оболонок (порівнюють із “сором'язливим румянцем” при збентеженні, хвилюванні) </li></ul><ul><li>Гіперемія кон'юнктиви та ін'єкція судин склери (“кролячі очі”) </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 44. 46. © Ходоровський В.М. , 2010
 45. 47. Плеторичний синдром <ul><li>Червонувато-ціанотичне забарвлення язика, м'якого піднебіння </li></ul><ul><li>Колір мякого піднебіння контрастує і відмежовується від блідого забар-влення твердого піднебіння (симптом Купермана) </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 46. 48. Плеторичний синдром <ul><li>Гострий пекучий біль в ділянці пальців рук та ніг (еритромелалгія), який знімається прийомом ацетилсаліци-лової кислоти чи дипіридамолу </li></ul><ul><li>Інтенсивний шкірний свербіж, який посилюється після водних процедур (душ, гаряча ванна) </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 47. 49. Еритромелалгія © Ходоровський В.М. , 2010
 48. 50. Плеторичний синдром <ul><li>Біль в ділянці серця, у більшості хворих набуває характеру стенокардії </li></ul><ul><li>↑ АТ (симптоматична артеріальна гіпертензія) </li></ul><ul><li>Біль в епігастрії, диспепсичні прояви (печія, нудота, блювання) – виразки шлунка та ДПК </li></ul><ul><li>Тромбози вен та артерій (некроз пальців, інфаркт міокарду, ішемічний інсульт, синдром Бадда-Кіарі) </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 49. 51. Мієлопроліферативний синдром <ul><li>Важкість/біль у лівому підребер'ї, спленомегалія </li></ul><ul><li>Гепатомегалія </li></ul><ul><li>Осалгії, стерналгія </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 50. 52. Класифікація <ul><li>І стадія – початкова ; </li></ul><ul><li>ІІ стадія – розгорнута або еритремічна : </li></ul><ul><li>ІІ А стадія – без мієлоїдної метаплазії селезінки; </li></ul><ul><li>ІІ Б стадія – з мієлоїдною метаплазією селезінки; </li></ul><ul><li>ІІІ стадія – термінальна або анемічна . </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 51. 53. Загальний аналіз крові © Ходоровський В.М. , 2010 Показник Значення Еритроцити, *10 12 /л ↑ (6-12) Гемоглобін, г/л ↑ (180-220) Кол. показник Норма Лейкоцити,*10 9 /л ↑ (6-15) Еозинофіли, % ↑ Базофіли, % ↑ Юні нейтрофіли, % ↑ Паличкоядерні нейтрофіли, % ↑ Сегментоядерні нейтрофіли, % Норма Лімфоцити, % ↓ Тромбоцити, *10 9 /л ↑ (до 500-1000)
 52. 54. <ul><li>Еритроцитоз (у чоловіків > 5,7х10 12 /л, у жінок > 5,2х10 12 /л) </li></ul><ul><li>↑ гемоглобіну (у чоловіків > 177 г/л; </li></ul><ul><li>у жінок > 172 г/л). </li></ul><ul><li>Лейкоцитоз </li></ul><ul><li>Зсув лейкоцитарної формули вліво </li></ul><ul><li>Еозинофільно-базофільна асоціація </li></ul><ul><li>Тромбоцитоз </li></ul><ul><li>Зниження ШЗЕ </li></ul>Загальний аналіз крові при істинній поліцитемії © Ходоровський В.М. , 2010
 53. 55. Мікроскопія мазка крові © Ходоровський В.М. , 2010
 54. 56. Дослідження стернального пунктату <ul><li>Гіперклітинність, переважання еритроїдного та мегакаріоцитарного паростка, лейко/еритро 1:1-1:2 (норма – 3:1) </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 55. 57. Диференційна діагностика <ul><li>Відносні еритроцитози (зневоднення) </li></ul><ul><li>Вторинні еритроцитози: </li></ul><ul><li>хронічні обструктивні захворювання легень; </li></ul><ul><li>гірська (висотна) хвороба; </li></ul><ul><li>вроджені вади серця з шунтом справа наліво (тріада, тетрада, пентада Фалло); </li></ul><ul><li>паранеопластичні еритроцитози (гіпернефроїдний рак, феохромоцитома) </li></ul><ul><li>локальна гіпоксія нирок (полікістоз нирок, гідронефроз, вроджений стеноз ниркових артерій) </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 56. 58. Лікування <ul><li>Кровопускання (500 мл/сеанс, інтервал 1-2 дні) </li></ul><ul><li>Еритроцитаферез (1000 мл еритроконцентрату/сеанс, інтервал 5-7 днів) </li></ul><ul><li>Мета: гемоглобін < 140-150 г/л </li></ul><ul><li>гематокрит < 0.45 </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 57. 59. Лікування <ul><li>Хіміотерапія (мієлосан, гідроксисечовина) </li></ul><ul><li>Рекомбінатний α - інтерферон (3 млн МО тричі на тиждень) </li></ul><ul><li>Профілактика тромбозів (АСК, трентал, курантил, тиклід) </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 58. 60. Прогноз при ІП <ul><li>Достатньо сприятливий </li></ul><ul><li>Тривалість життя за адекватного лікування 10-20 років (в середньому – 13,5 років) після встановлення діагнозу. </li></ul><ul><li>Неліковані хворі живуть у середньому 18 місяців. </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 59. 61. Хронічна лімфоїдна лейкемія (хронічний лімфолейкоз) <ul><li>хронічне лімфопроліферативне захво-рювання, яке характеризується над-мірною проліферацією та збільшенням в периферичній крові кількості зрілих лімфоцитів на фоні лімфоцитарної інфільтрації кісткового мозку, лімфа-тичних вузлів, селезінки та інших органів. </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 60. 62. Епідеміологія <ul><li>Найпоширеніша лейкемія (30%) </li></ul><ul><li>Щорічна захворюваність на ХЛЛ становить 3-3,5 випадка на 100 000 осіб, збільшуючись для осіб віком понад 65 років до 20, а віком понад 70 – до 50 випадків на 100 000 осіб </li></ul><ul><li>Чоловіки хворіють на ХЛЛ удвічі частіше за жінок </li></ul><ul><li>У Європі та США зустрічається набагато частіше ніж в країнах Азії </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 61. 63. Етіологія <ul><li>Найбільш очевидна роль вірусної інфекції (вірус Епштейн-Барра, Н TLV-1, герпес-в і рус, ВІЛ ) </li></ul><ul><li>Низькочастотне електромагнітне випромінювання </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 62. 64. Імунофенотипові варіанти <ul><li>B -клітинний варіант – 95% </li></ul><ul><li>Т -клітинний варіант – 5% </li></ul>В CD19, CD20, CD23 CD 3 , CD 4 , CD 8 © Ходоровський В.М. , 2010
 63. 65. <ul><li>Стадії клінічного перебігу ХЛЛ: </li></ul><ul><li>Початковий стадія; </li></ul><ul><li>Стадія виразних клінічних проявів; </li></ul><ul><li>Термінальна стадія. </li></ul>Клінічна картина © Ходоровський В.М. , 2010
 64. 66. Клінічна картина <ul><li>Скарги: </li></ul><ul><li>загальна слабкість; </li></ul><ul><li>кволість; </li></ul><ul><li>зниження працездатності; </li></ul><ul><li>пітливість (особливо вночі); </li></ul><ul><li>підвищення температури тіла ; </li></ul><ul><li>схуднення ; </li></ul><ul><li>збільшення лімфатичних вузлів ; </li></ul><ul><li>біль в ділянці лівого підребер'я . </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 65. 67. Клінічна картина <ul><li>Огляд: </li></ul><ul><li>блідість шкірних покривів та слизових; </li></ul><ul><li>іноді жовтяничність; </li></ul><ul><li>лімфоаденопатія (підщелепні, задні та передні шийні, надключичні, пахвові, пахові та інші лімфовузли). </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 66. 68. Клінічна картина ХЛЛ © Ходоровський В.М. , 2010
 67. 69. Клінічна картина ХЛЛ © Ходоровський В.М. , 2010
 68. 70. <ul><li>Дослідження лімфатичних вузлів: </li></ul><ul><li>розмір від горошини до курячого яйця; </li></ul><ul><li>еластично-тістувата консистенція; </li></ul><ul><li>безболючі; </li></ul><ul><li>не спаяні між собою та шкірою. </li></ul><ul><li>Спленомегалія </li></ul><ul><li>Гепатомегалія </li></ul>Клінічна картина © Ходоровський В.М. , 2010
 69. 71. Загальний аналіз крові © Ходоровський В.М. , 2010 Показник Значення Еритроцити, *10 12 /л ↓ Гемоглобін, г/л ↓ Кол. показник Норма Лейкоцити,*10 9 /л ↑↑↑ (до 50-200) Еозинофіли, % Норма або ↓ Базофіли, % Норма або ↓ Паличкоядерні нейтрофіли, % Норма або ↓ Сегментоядерні нейтрофіли, % ↓ Лімфоцити, % ↑↑↑ (до 80-90) Тромбоцити, *10 9 /л ↓
 70. 72. <ul><li>Основні зміни: </li></ul><ul><li>Лейкоцитоз </li></ul><ul><li>Відносний лімфоцитоз </li></ul><ul><li>Абсолютний лімфоцитоз ( > 10 ·10 9 / л ) </li></ul>Загальний аналіз крові при ХМЛ <ul><li>Додаткові зміни: </li></ul><ul><li>Нормохромна нормоцитарна анемія </li></ul><ul><li>Тромбоцитопенія </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 71. 73. Мікроскопія мазка крові Напівзруйновані ядра лімфоцитів ( тіні Боткіна-Гумпрехта , клітини лейколізу) © Ходоровський В.М. , 2010
 72. 74. Дослідження стернального пунктату <ul><li>Виразна лімфоїдна інфільтрація (лімфоцитів > 30 %), редукція гранулоцитарного та еритроцїдного паростків </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 73. 75. Термінальна стадія ХЛЛ <ul><li>Кахексія </li></ul><ul><li>Гіпертермія (туберкульоз легень, важка бактеріальна пневмонія) </li></ul><ul><li>Генералізована герпетична інфекція </li></ul><ul><li>Ниркова недостатність (інфільтрація ниркової паренхіми) </li></ul><ul><li>Важка анемія </li></ul><ul><li>Трансформація в синдром Ріхтера, гострий лейкоз </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 74. 76. Класифікація ХЛЛ (за Rai , 1990) © Ходоровський В.М. , 2010 Стадія Клінічні ознаки Медіана виживання, міс 0 Лімфоцитоз у кров і і кістковому мозку >150 І Лімфоцитоз і лімфаденопатія 100 ІІ Лімфоцитоз із спеленомегалією і/або гепатомегалією >71 ІІІ Лімфоцитоз і анемія (Н b< 110 г/л) 19 IV Лімфоцитоз і тромбоцитопенія (тромбоцити < 100·10 9 /л) 19
 75. 77. Класифікація ХЛЛ (за Binnet , 19 89 ) © Ходоровський В.М. , 2010 Стадія Клінічні ознаки Медіана виживання, міс А Л імфоцитоз, збільшення лімфатичних вузлів у 1-2 ділянках > 120 В Лімфоцитоз, збільшення лімфатичних вузлів у 3 і більше ділянках 61 С Ознаки стадії В з анемією ( Hb< 100 г/л) або з тромбоцитопенією (тромбоцити < 100·10 9 /л) 32
 76. 78. Л і кування ХЛЛ <ul><li>МоноХТ алкілуючими препаратами : </li></ul><ul><li>Хлорамбуцил (лейкеран, хлорбутин ) </li></ul><ul><li>Табл. 2 мг </li></ul><ul><li>Доза 10-15 мг/добу </li></ul><ul><li>Циклофосфан (ендоксан, цитоксан ) </li></ul><ul><li>Табл. 50 мг </li></ul><ul><li>Доза 200-400 мг/добу </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 77. 79. Л і кування ХЛЛ <ul><li>МоноХТ пуриновими аналогами : </li></ul><ul><li>Флударабін (флудара ) </li></ul><ul><li>Порошок для інєкцій 50 мг/флакон </li></ul><ul><li>Доза 25 мг/м 2 щодня упродовж 5 днів поспіль кожні 28 діб (6 циклів) </li></ul>© Ходоровський В.М. , 2010
 78. 80. <ul><li>COP : циклофосфамід 750 мг/м 2  в/в у 1-й день, вінкристин (онковін) 1,4 мг/м 2  в/в у 1-й день, преднізолон у дозі 40 мг/м 2  усередину протягом 5 днів </li></ul><ul><li>CVP (вінбластин 10 мг/м 2  замість вінкристину) </li></ul><ul><li>CODP ( COP + доксорубіцин 50 мг/м2) </li></ul>Л і кування ХЛЛ Поліхіміотерапія : © Ходоровський В.М. , 2010
 79. 81. <ul><li>Ритуксимаб (МкАТ до CD20 )  </li></ul><ul><li>Алемтузумаб (МкАТ до CD52 ) </li></ul>Л і кування ХЛЛ Моноклональні антитіла : © Ходоровський В.М. , 2010
 80. 82. Дякую за увагу!

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • NataliyaIgnatenko

  Mar. 19, 2011
 • kozlovdo

  Sep. 24, 2014
 • koliabayura

  Feb. 26, 2015
 • LipidLipidozovich

  Jun. 24, 2015
 • urapolisuk

  Sep. 30, 2015
 • michaelvojtko5

  Oct. 4, 2016
 • Tane4kAntof

  Nov. 4, 2016
 • ssuser2cacde

  Jan. 18, 2017
 • juliyajuliya1

  Mar. 4, 2017
 • ssuser797479

  Mar. 29, 2020
 • ssuserb53633

  Feb. 18, 2021

Лекція "Хронічні лейкемії" (хронічний мієлолейкоз, еритремія, хронічний лімфолейкоз) для студентів 5 курсу медичних факультетів

Views

Total views

13,177

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

800

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

11

×