Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Templat Rph Pendidikan Islam 2009

2,742 views

Published on

RPH untuk Perkara membatalkan iman

Published in: Education, Spiritual
  • Be the first to comment

Templat Rph Pendidikan Islam 2009

  1. 1. InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 1 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM Tarikh : 14 September 2008 Tingkatan : 4 Ibn Rushd Masa : 8.00-9.00 pagi Bilangan Murid : 38/38 Tajuk Umum : Aqidah Tajuk Pelajaran : Perkara membatalkan iman dan dalilnya (Riddah-Murtad) Objektif Am : Pelajar dapat memelihara aqidah mereka dan menghindari daripada melakukan perkara- perkara yang membatalkan iman. Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: (1) Menyatakan pengertian riddah (2) Menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan murtad. (3) Menyebut sekurang-kurangnya 2 akibat buruk ke atas orang murtad. Kemahiran Berfikir : Kedudukan golongan yang murtad di kalangan masyarakat Islam di dunia. Penghayatan Nilai : Pelajar akan berusaha memantapkan iman mereka agar sentiasa terpelihara kerana takut dan insaf akan azab dan siksaan Allah kepada orang yang terbatal imannya. Penggabung Jalinan : Isu-isu semasa mengenai kes murtad di Malaysia. Pengetahuan Sedia Ada : : Pelajar telah mengerti asas-asas aqidah Islam serta tujuan mempelajarinya. Pelajar telah mengetahui langkah serta cara untuk memelihara aqidah dan iman. Bahan Bantu Mengajar : Keratan akhbar: Murtad dan Persoalannya menurut Islam (Utusan Melayu 05 Jun 2008) Rujukan Guru : (1) Mohd Nazmi bin Desa, Mohd Syauki bin Osman, Rijaluddin bin Yahya (2008). Pendidikan Islam Tingkatan Empat. Ipoh Perak. Dewan Bahasa dan Pustaka. Muka Surat 25-28 Isi Pelajaran : (1) Dalil Al-Quran mengenai riddah-murtad (Surah Al-Baqarah:217) (2) Pengertian riddah dari segi bahasa dan istilah (3) Faktor-faktor yang menyebabkan murtad (4) Hukuman ke atas orang murtad. (5) Akibat buruk ke atas orang murtad
  2. 2. InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 2 KOMPONEN PENGAJARAN Induksi Set 1. Cerita mengenai gerakan Al-Riddah yang berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq 2. Mesej penting cerita tersebut (3 golongan Al-Riddah iaitu nabi palsu, anti zakat dan orang murtad. 3. Langkah-langkah yang diambil oleh beliau bagi menangani golongan-golongan tersebut. 4. Guru membuat perkaitan cerita tersebut dengan tajuk pelajaran. Perkembangan Isi Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan 1. Ayat 217 Surah Al-Baqarah mengenai gejala riddah- murtad  Bacaan oleh guru dan diikuti dengan murid.  Pemahaman dan penafsiran ayat tersebut.  Neraka adalah tempat bagi golongan murtad.  Segala amalan baik dilakukan di dunia akan terhapus disebabkan murtad. Pelajar membuat catatan mengenai mesej dan isi- isi penting yang terkandung di dalam ayat. 2. Pengertian riddah Bahasa: Mundur/Berpaling Istilah: Berpaling atau meninggalkan agama Islam. Hubungkait antara Riddah- Murtad  Penjelasan mengenai definisi Riddah  Guru membuat perkaitan mengenai riddah-murtad berdasarkan ayat 217 Surah Al-Baqarah.  Dengan menutup buku, 3 orang pelajar diminta menyatakan definisi riddah.  Secara rawak, 2 pelajar lain menjelaskan perkaitan antara riddah-murtad Pelajar-pelajar dapat menyatakan pengertian murtad dan menjelaskan hubungkait antara riddah-murtad 3. Faktor-faktor yang menyebabkan murtad. - Kurang pengetahuan agama dan amalan - Dakyah gerakan anti Islam seperti Kristian dan Yahudi - Disebabkan cinta dan sayang kepada pasangan yang berlainan agama. - Terpengaruh dengan  Dengan menggunakan pendekatan induktif satu demi satu faktor diterangkan oleh guru.  Guru meminta pelajar membuat kesimpulan umum berdasarkan faktor- faktor yang telah diterangkan.  4 orang pelajar diminta untuk menulis setiap faktor tersebut di papan putih  Guru mengetengahkan beberapa kes Berdasarkan kes sebenar yang berlaku di Malaysia, para pelajar sedar bahawa murtad boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengenal latar belakang keluarga dan sebagainya.
  3. 3. InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 3 ideologi dan budaya barat seperti Sekularisme dan Black Metal. murtad yang berlaku di Malaysia. - Kes Hartina Haji Kamaruddin - Kes Azlina Jailani @ Lina Joy 4. Perkara wajib dilakukan ke atas orang murtad. - Disuruh taubat - Dihukum bunuh sekiranya enggan bertaubat Teknik Inkuiri - Keratan akhbar: Murtad dan Persoalannya menurut Islam. Pelajar dalam kumpulan dikehendaki mencari jawapan di dalam keratan akhbar tersebut mengenai perkara wajib dilakukan ke golongan ini. Melalui aktiviti ini, mereka berhasil menemui jawapannya tanpa diberitahu oleh guru. 5. Akibat buruk ke atas orang murtad. - Terbatal iman - Segala amalan baik dan pahala dihapuskan. - Di akhirat kekal di dalam neraka.  Pelajar diminta untuk menyatakan akibat buruk ke atas golongan ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ayat 217 Surah Al-Baqarah. Rumusan 1. Menjadi kewajipan kepada semua muslim untuk memelihara iman mereka daripada menjadi murtad 2. Menginsafi serta menyedari tentang akibat buruk dan azab kepada golongan murtad Penilaian 1. Setiap kumpulan diminta mengenalpasti dan menjelaskan faktor utama yang menyebabkan seseorang itu murtad berdasarkan beberapa situasi yang diberikan. 2. Pelajar diminta menghuraikan isi kandungan penting yang terdapat di dalam ayat 217 Surah Al- Baqarah mengikut kumpulan Latihan Susulan 1. Peruntukan RM100,000 diberikan kepada anda sebagai Ketua Bahagian Dakwah dan Tarbiah Jakim untuk menyelesaikan isu berkaitan kes murtad di kalangan masyarakat yang beragama Islam di Malaysia. Apa yang anda akan lakukan dengan peruntukan tersebut? Penilaian Kendiri Ulasan Penyelia Ulasan Pengetua

×