CHAPTER 17
Source: Mark Barry
Source: Mark Barry
•  Eternal dynasty – God’s king•  Eternal kingdom – God’s people & place•  Eternal throne – God’s rule/authority•  Ete...
CHAPTER 17
Source: Mark Barry
Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawatlabanang pupuntahan niya… Naging tanyag pa siDavid…Pinagtagumpay ng Panginoon ...
Pinagtagumpay n’yo ang pinili n’yong hari.Minamahal n’yo si David at ang angkan niyamagpakailanman (2 Sam. 22:51; Psa. 18:...
Yahweh, Dios ng Israel, wala pong Dios nakatulad ninyo sa langit o sa lupa. Tinutupad n’yoang inyong kasunduan…Tinupad n’y...
Source: Mark Barry
Pero dahil kay David, niloob ni Yahweh nakanyang Dios na magmumula sa angkan niyaang maghahari sa Jerusalem sa pamamagitan...
Pero dahil sa kasunduan ni Yahweh kay David,hindi niya nilipol ang angkan ni David. Nangakosiya kay David na hindi mawawal...
Nangako kayo noon kay David, at ito’y tiyak nainyong tutuparin at hindi babawiin. Sinabi n’yo,‘Isa sa iyong angkan ang pap...
Nangako ako kay David ayon sa aking kabanalanat hindi ako maaaring magsinungaling.Magpakailanman, sa kanyang lahi magmumul...
Source: Mark Barry
Darating ang araw na muli kong itatayo angkaharian ni David na natulad sa kubong nawasak.Aayusin ko ito sa kanyang pagkaka...
Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghaharisa amin. Tatawagin siyang, “Kahanga-hangangTagapayo, Makapangyarihang Dios...
Lumapit kayo sa akin at makinig para mabuhaykayo. Gagawa ako ng walang hanggangkasunduan sa inyo. Ipapadama ko sa inyo ang...
Source: Mark Barry
Darating ang araw na paghahariin ko ang isangharing matuwid na mula sa angkan ni David.Maghahari siyang may karunungan, at...
Source: Mark Barry
Bibigyan ko sila ng isang tagapagbantay nakatulad ng lingkod kong si David. Siya angmagbabantay at mag-aalaga sa kanila. A...
Paghaharian sila ng haring mula sa angkan nglingkod kong si David. Isa lang ang magigingpastol nila. Susundin na nilang ma...
Source: Mark Barry
Magiging dakila siya at tatawaging Anak ngKataas-taasang Dios. Ibibigay sa kanya ngPanginoong Dios ang trono ng ninuno niy...
Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesu-Cristo namula sa angkan ni David. Si David ay mula salahi ni Abraham (Matt. 1:1).
Source: Mark Barry
Sumigaw ang bulag, “Jesus, Anak ni David,maawa po kayo sa akin!” Sinaway siya ng mganasa unahan, pero lalo pa niyang nilak...
Ang mga nauuna kay Jesus at ang mgasumusunod sa kanya ay sumisigaw, “Purihin angDios! Pagpalain ang dumarating sa pangalan...
Source: Mark Barry
Ang ating ninunong si David ay namatay atinilibing…nangako ang Dios sa kanya na isa sakanyang mga lahi ay magmamana ng kan...
Source: Mark Barry
Ikinuwento sa atin ni Simon Pedro ang unangpagtawag ng Dios sa mga hindi Judio para maymga tao ring mula sa kanila na magi...
Source: Mark Barry
Huwag kang umiyak dahil si Jesus na tinaguriangLeon mula sa lahi ni Juda, ang anak ni David aynagtagumpay…Ibigay sa nakaup...
Nakita ko ang napakaraming tao na hindimabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ngbansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sil...
“Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghelupang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito parasa mga iglesya. Galing ako sa ang...
The KING calls us to put our trust in himBy…• Praising: “I will exalt you, my God and   King!”• Praying: “Your kingdom c...
God Promises an Eternal Kingdom
God Promises an Eternal Kingdom
God Promises an Eternal Kingdom
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

God Promises an Eternal Kingdom

992 views

Published on

Chapter 17 in the sermon series The Story of God. Sermon text is 2 Samuel 7. Sermon notes and study guides are available at http://wp.me/Po4gZ-13t.

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
992
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
328
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

God Promises an Eternal Kingdom

 1. 1. CHAPTER 17
 2. 2. Source: Mark Barry
 3. 3. Source: Mark Barry
 4. 4. • Eternal dynasty – God’s king• Eternal kingdom – God’s people & place• Eternal throne – God’s rule/authority• Eternal blessings – God’s steadfast love
 5. 5. CHAPTER 17
 6. 6. Source: Mark Barry
 7. 7. Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawatlabanang pupuntahan niya… Naging tanyag pa siDavid…Pinagtagumpay ng Panginoon si Davidsa bawat labanan kahit saan siya magpunta.Naghari si David sa buong Israel, na gumagawang matuwid at tama para sa lahat ngmamamayan niya (2 Sam. 8:6, 13-15).
 8. 8. Pinagtagumpay n’yo ang pinili n’yong hari.Minamahal n’yo si David at ang angkan niyamagpakailanman (2 Sam. 22:51; Psa. 18:50).
 9. 9. Yahweh, Dios ng Israel, wala pong Dios nakatulad ninyo sa langit o sa lupa. Tinutupad n’yoang inyong kasunduan…Tinupad n’yo anginyong ipinangako sa aking amang si David nainyong lingkod. Kayo po ang nangako nito atkayo rin ang tumupad nito sa araw na ito (1Kings 8:23-24).
 10. 10. Source: Mark Barry
 11. 11. Pero dahil kay David, niloob ni Yahweh nakanyang Dios na magmumula sa angkan niyaang maghahari sa Jerusalem sa pamamagitan ngpagbibigay sa kanya ng anak na papalit sa kanyasa paghahari (1 Kings 15:4).
 12. 12. Pero dahil sa kasunduan ni Yahweh kay David,hindi niya nilipol ang angkan ni David. Nangakosiya kay David na hindi mawawalan si David ngangkan na maghahari magpakailanman (2 Chr.21:7).
 13. 13. Nangako kayo noon kay David, at ito’y tiyak nainyong tutuparin at hindi babawiin. Sinabi n’yo,‘Isa sa iyong angkan ang papalit sa iyo bilanghari (Psa. 132:11).
 14. 14. Nangako ako kay David ayon sa aking kabanalanat hindi ako maaaring magsinungaling.Magpakailanman, sa kanyang lahi magmumulaang bawat hari ng Israel at ang kaharian niya aymananatili katulad ng araw (Psa. 89:35-36).
 15. 15. Source: Mark Barry
 16. 16. Darating ang araw na muli kong itatayo angkaharian ni David na natulad sa kubong nawasak.Aayusin ko ito sa kanyang pagkakagiba at mulingitatayong katulad ng dati (Amos 9:11).
 17. 17. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghaharisa amin. Tatawagin siyang, “Kahanga-hangangTagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang-hanggang Ama, at Prinsipe ng Kapayapaan.” Hindimagwawakas ang pag-unlad ng kanyangpamamahala, at maghahari ang kapayapaan. Siyaang magmamana ng kaharian ni David. Patatataginniya ito at paghahariang may katarungan atkatuwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ngMakapangyarihang si Yahweh na matutupad ito (Isa.9:6-7).
 18. 18. Lumapit kayo sa akin at makinig para mabuhaykayo. Gagawa ako ng walang hanggangkasunduan sa inyo. Ipapadama ko sa inyo angpag-ibig ko’t awa na ipinangako ko kay David.Ginawa ko siyang tagapamahala ng mga bansa,at sa pamamagitan niya’y ipinakita ko ang akingkapangyarihan sa kanila (Isa. 55:3-4).
 19. 19. Source: Mark Barry
 20. 20. Darating ang araw na paghahariin ko ang isangharing matuwid na mula sa angkan ni David.Maghahari siyang may karunungan, at paiiralinniya ang katuwiran at katarungan sa lupaing ito.Ito ang pangalang itatawag sa kanya, “Si Yahwehang Ating Katuwiran.” At sa panahong ito,maliligtas ang Juda at magkakaroon ngkapayapaan sa Israel (Jer. 23:5-6; 30:9; 33:15-17).
 21. 21. Source: Mark Barry
 22. 22. Bibigyan ko sila ng isang tagapagbantay nakatulad ng lingkod kong si David. Siya angmagbabantay at mag-aalaga sa kanila. Akong siYahweh ang magiging Dios nila, at ang haringkatulad ni David na aking lingkod, ang magigingtagapamahala nila. Ako, si Yahweh, angnagsasabi nito (Eze. 34:23-24).
 23. 23. Paghaharian sila ng haring mula sa angkan nglingkod kong si David. Isa lang ang magigingpastol nila. Susundin na nilang mabuti ang mgautos ko’t tuntunin…Maghahari sa kanila angharing tulad ni David na lingkod komagpakailanman (Eze. 37:24-25).
 24. 24. Source: Mark Barry
 25. 25. Magiging dakila siya at tatawaging Anak ngKataas-taasang Dios. Ibibigay sa kanya ngPanginoong Dios ang trono ng ninuno niyang siDavid. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacobmagpakailanman; ang paghahari niya ay walangkatapusan (Luke 1:32-33).
 26. 26. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesu-Cristo namula sa angkan ni David. Si David ay mula salahi ni Abraham (Matt. 1:1).
 27. 27. Source: Mark Barry
 28. 28. Sumigaw ang bulag, “Jesus, Anak ni David,maawa po kayo sa akin!” Sinaway siya ng mganasa unahan, pero lalo pa niyang nilakasan angpagsigaw, “Anak ni David, maawa po kayo saakin” (Luke 18:38-39)!
 29. 29. Ang mga nauuna kay Jesus at ang mgasumusunod sa kanya ay sumisigaw, “Purihin angDios! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ngPanginoon! Pagpalain nawa ng Dios angdumarating na kaharian ng ninuno nating siDavid. Purihin natin ang Dios” (Mark 11:9-10)!
 30. 30. Source: Mark Barry
 31. 31. Ang ating ninunong si David ay namatay atinilibing…nangako ang Dios sa kanya na isa sakanyang mga lahi ay magmamana ng kanyangkaharian…nagsalita siya tungkol sa mulingpagkabuhay ni Cristo na hindi siya pinabayaan salibingan at hindi nabulok ang kanyang katawan.Ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi siJesus na muling binuhay ng Dios, at kaminglahat ay saksi na muli siyang nabuhay (Acts2:29-32).
 32. 32. Source: Mark Barry
 33. 33. Ikinuwento sa atin ni Simon Pedro ang unangpagtawag ng Dios sa mga hindi Judio para maymga tao ring mula sa kanila na maging kanya. Ito’yayon din sa mga isinulat ng mga propeta noon,dahil sinasabi sa Kasulatan, “Pagkatapos nito,babalik ako, at itatayo kong muli ang kaharian niDavid na bumagsak. Ibabangon ko itong muli mulasa pagkaguho, para hanapin ako ng ibang tao – anglahat ng hindi Judio na aking tinawag na magingakin” (Acts 15:15-17; Amos 9:11-12)
 34. 34. Source: Mark Barry
 35. 35. Huwag kang umiyak dahil si Jesus na tinaguriangLeon mula sa lahi ni Juda, ang anak ni David aynagtagumpay…Ibigay sa nakaupo sa trono at saTupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan atkapangyarihan magpakailanman (Rev. 5:5, 13)!
 36. 36. Nakita ko ang napakaraming tao na hindimabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ngbansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila saharap ng trono at ng Tupa…Sumisigaw sila nangmalakas, “Purihin ang Dios na nakaupo sa trono,at purihin din ang Tupa dahil iniligtas nila kamisa kaparusahan” (Rev. 7:9-10)!
 37. 37. “Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghelupang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito parasa mga iglesya. Galing ako sa angkan ni David atako rin ang maningning na bituin saumaga…Halikayo! Lumapit ang sinumangnauuhaw at gustong uminom ng tubig nanagbibigay-buhay. Wala itong bayad…Talagangmalapit na akong dumating!” Sinabi ko naman,“Amen. Pumarito na po kayo, PanginoongJesus” (Rev. 22:16-17, 20).
 38. 38. The KING calls us to put our trust in himBy…• Praising: “I will exalt you, my God and King!”• Praying: “Your kingdom come!”• Proclaiming: “Our God is King over all the earth!”

×