Portfolio Robert de Klerk

402 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Portfolio Robert de Klerk

  1. 1. PORTFOLIO ROBERT DE KLERK KijKvoor de meest actuele informatie op: www.rhoononice.nl De Stichting IJsbaan Albrandswaard heeft het genoegen om u aan te kondigen dat Rhoon on Ice dit jaar voor de tweede keer georganiseerd wordt. Ook dit jaar zullen alle ijsliefhebbers uit de regio weer vier weken lang de ijzers onder kunnen binden en hun rondjes trekken op de baan in het park van Rhoon. Vier weken ijspret in rhoon Voor de tweede keer rhoon on ice Het evenement werd in de winter van 2008/2009 voor het eerst gehouden en liet toen meteen niemand koud. Zo maakten in dat eerste jaar alleen al ruim 4.000 basis- schoolkinderen gebruik van het gratis schoolschaatsen. In totaal bezochten die winter maar liefst 35.000 mensen de tent in het park van Rhoon; van wie zo’n 20.000 jongeren en ouderen daadwerkelijk de schaatsen onderbonden. De 15.000 andere bezoekers hadden genoeg aan de vele feesten, de diverse optredens, de culinaire geneugten, de poppenkast en de gooche- laar of ze vonden het leuk om elkaar tijdens de feestelijke Voor het laatste nieuws (even- tuele programmawijzigingen en/of toevoegingen) verwijzen we graag naar de website www.rhoononice.nl We wensen alle schaats- liefhebbers een heel fijne wintersportvakantie toe in het park van Rhoon. decembermaand gewoon maar een keer te ontmoeten op deze bijzondere locatie. De editie van Rhoon on Ice staat dit jaar ook nog eens in het teken van het 25-jarig bestaan van de gemeente Albrandswaard. Met dertig dagen schaatsplezier gaan we dan ook een prachtige finale beleven van dit gemeentelijke jubileumjaar. In deze krant is alles te vinden over de openingstijden en entreeprijzen van de ijsbaan en natuurlijk zijn op deze pagina’s ook het feestelijke programma van activiteiten en het overheerlijke horeca- aanbod te vinden. Tot ziens op de ijsbaan! Initiatieven vanuit onze gemeenschap stelen bij voorbaat mijn hart. Ik kan geluk- kig zeggen dat dit zeer regelmatig gebeurt. Zeker in het jaar dat Albrandswaard 25 jaar bestaat, zijn er tal van activiteiten gehouden waar iedereen echt van heeft kunnen genieten. En Rhoon on Ice is de droomafsluiting van ons jubileumjaar. Dit jaar wordt Rhoon on Ice voor de tweede keer georgani- seerd door de gelijknamige stichting. Een initiatief van een aantal enthousiaste ondernemers uit onze gemeente die samen met al die onmisbare vrijwilligers weer zorgen voor een waar ijsfeest voor jong en oud. De eerste editie van dit ijsspektakel heeft laten zien hoe leuk het is om met elkaar de ijzers onder te binden. Hele families waren op de ijsbaan te vinden om daar de mid- dag of avond van hun leven te beleven. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Sterker nog, ik verwacht dat Rhoon on Ice zelfs nog meer enthousiaste bezoekers trekt. Zeker met al die activiteiten die rondom het evenement georganiseerd worden. U zult ons gezin ook dit jaar weer regelmatig tegenkomen in het park van Rhoon. Als burgemeester van deze mooie gemeente wens ik iedereen veel schaatsplezier en dank ik iedereen die Rhoon on Ice ook dit jaar weer mogelijk maakt, uit de grond van mijn hart. Tot ziens op de ijsbaan! Burgemeester Harald Bergmann openingstijden en prijzen ijsbaan: maandag t/m donderdag 10.00-13.00 uur 14.00-18.00 uur 19.00-22.00 uur vrijdag en zaterdag 10.00-13.00 uur 14.00-18.00 uur 19.00-23.00 uur zondag 10.00-13.00 uur 14.00-18.00 uur Uitzonderingen: Schoolschaatsen (6 t/m 10 – 13 t/m 17 december) Ma, di, do,vrij vanaf 16.00 uur woensdag vanaf 14.00 ur 3 december 18.00-24.00 uur 24 december 10.00-18.00 uur 25 december GESLOTEN 26 december 12.00-18.00 uur 31 december 10.00 -18.00 uur 1 januari 12.00-18.00 uur 19.00-24.00 uur Prijzen Entree schaatsbaan: € 3,50 (per tijdsdeel) Schaatshuur: € 3,00 Rotterdampas: gratis (éénmalig) Passé partout € 40,00 (pasfoto meenemen huisregels Handschoenen verplicht Noren op het ijs NIET toegestaan Consumpties op het ijs NIET toegestaan Rhoon_on_IceInsert.indd 3 23 EVAVisiEwww.eva-beweegt.nl • info@eva-beweegt.nl evaonline: www.eva-beweegt.nl • twitter: @eva_beweegt nieuwsbrief van EVA • september 2012 • nr 6 een zelfstandige toekomst voor albrandswaard? eva heeft het antwoord! Het doel van EVA en veel andere lokale partijen is dan ook niet alleen het verove- ren van pluche, maar het uitvoeren van datgene wat de lokale bevolking graag wil. De nieuwe lokale partijen hebben dan ook bijna allemaal campagne gevoerd met thema’s als actieve participatie van bur- gers, directe communicatie tussen bestuur en burger en meebesturen door burgers, dit laatste in tegenstelling tot inspraak ach- Veel gemeenten kennen inmiddels een lokale politieke partij, zoals EVA in Albrandswaard. En deze moderne lokale partijen beschikken over het alge- meen over een groot en actief netwerk van mensen die hun sporen in de lo- kale samenleving verdiend hebben. Bovendien beschikken de huidige lokale partijen meestal ook nog eens over een breed netwerk binnen diverse lande- lijke partijen; van VVD tot SP. De tijden waarin de term ‘lokale partij’, net als de term ‘lokale krant’, associaties opriep met gevoelens als ‘ouderwets’ en ‘sufferdje’ liggen inmiddels dan ook ver achter ons. De moderne lokale par- tij is een breed georiënteerde netwerkorganisatie die actief en met moderne middelen communiceert met niet alleen de eigen achterban maar met de ge- hele lokale gemeenschap. teraf op plannen die feitelijk al vast staan. En dat is nu juist het tegenovergestelde van een populistische benadering, waarbij een mediagenieke en charismatische leider voorop gaat en het volk hem of haar volgt. De lokale politieke partijen zijn wat organi- satie betreft dan ook vrijwel allemaal zeer democratisch. Waar het om gaat is dat deze nieuwe lokale partijen bewijzen dat de de- mocratie springlevend is, wanneer men er maar in slaagt om eerlijk en open met bur- gers te communiceren. Een beter tegengif tegen populisme bestaat niet. Gemeenten tot en met 50.000 inwoners kennen een overzichtelijke schaal en een relatief platte organisatie, zijn actie gericht foto’s:dietmut/flickr.com 19 augustus htmuseum arnhem toeGanGsKaart kinderen (onder de 16) €2,50 iezinGscampaGne! g_2012.indd 2 25-06-12 15:20 De Oude SlCafe Historisch Delfshaven Rotte GROEN Groen sein voor de nachttrein! achterkant_nachtreinOss.indd 2 01-07-2009 11:42:02 gebkaartje.indd 1 09-03-2009 16:22:31 rdklerk@gmail.com • 06 41 89 50 85 • rdk1981.tumblr.com
  2. 2. INHOUD 3 WOONakkOOrD zet bOtte bIjl IN sOcIale WONINgbOUW 6 ‘kOmt er OOrlOg IN IraN?’ 8 De ecb ONDermIjNt De DemOcratIe 10 ‘aaNtrekkelIjk’ vestIgINgsklImaat rIskaNt vOOr NeDerlaND 12 Het scHUUrt eN WrINgt IN De relatIes met rUslaND 16 tUsseN vIsIe eN DaaD 18 Parels UIt De ParlemeNtaIre gescHIeDeNIs 8 20 ‘IN ONs straatje’ cOlOfON Spanning wordt uitgegeven door het Wetenschappelijk Bureau van de SP Een abonnement kost 12 euro per jaar voor SP-leden en 25 euro voor niet-leden. De betaling gaat per incasso. Abonnementenadministratie Snouckaertlaan 70 3811 MB Amersfoort T (088) 243 55 40 E administratie@sp.nl Redactieadres Snouckaertlaan 70 3811 MB Amersfoort T (088) 243 55 35 E spanning@sp.nl Redactie Tijmen Lucie Arjan Vliegenthart Tekstredactie Daniël de Jongh Redactieraad Hans van Heijningen Tiny Kox Ronald van Raak Basisontwerp Thonik en BENG.biz Vormgeving Robert de Klerk Antoni Gracia Gonnie Sluijs Foto cover Sander van Oorspronk afbraak sOcIale WONINgbOUW Met het Woonakkoord dat half februari gesloten werd door een gelegenheidscoalitie van VVD, PvdA en haar gedoogpartners D66, ChristenUnie en SGP heeft het kabinet-Rutte II de sociale huursector in Nederland een enorme slag toegebracht. De huren dreigen voor grote groepen mensen onbetaalbaar te worden en dankzij de verhuurder- heffing zullen woningbouwcorpora- ties nauwelijks meer kunnen investe- ren in nieuwbouw en renovatie. Spanning laat zien welke gevolgen het Woonakkoord heeft voor huurders en corporaties. Verder in dit nummer aandacht voor het eerste Moed-debat dat eind januari door de SP werd georgani- seerd, waarbij de vraag centraal stond: ‘komt er oorlog in Iran?’ Hans van Heijningen en Rob Molenkamp, medewerker van het Wetenschappelijk Bureau, schreven een verslag hierover. Econoom David Hollanders stelt het ondemocratische gehalte van de Europese Centrale Bank aan de orde en pleit voor meer inspraak van burgers in beslissingen van de ECB. SP-senator Tuur Elzinga, die tevens contactpersoon is voor de OESO namens de Eerste Kamer, betoogt dat het voor multinationals aantrekkelijke vestigingsklimaat van Nederland, veel keerzijden kent. Zo lopen arme landen veel inkomsten mis en zijn de diverse belasting- en investeringsbe- schermingsverdragen ook voor Nederland zelf nadelig. Fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer Tiny Kox, doet verslag van zijn reis naar Rusland, waar hij voor de Raad van Europa sprak met diverse politieke leiders over de vaak moeizame relatie tussen Rusland en Europa. Arjan Vliegenthart analyseerde voor Spanning het Van Waarde-project van het Wetenschappelijk Bureau van de PvdA. Hij stelt dat het onderzoek, waarin sociaaldemocratische waarden als bestaanszekerheid, recht op goed werk en maatschappelijke verbanden centraal staan, veel goeds bevat, maar tegelijkertijd lijnrecht ingaat tegen de koers die momenteel door de rege- rende PvdA gevolgd wordt. Historicus Robert Vonk staat in het achtste deel van de rubriek ‘Parels van de Parlementaire Geschiedenis’ stil bij de grondwetsherziening van 1983, waarmee belangrijke sociale grond- rechten als het non-discriminatiebe- ginsel en het recht op bestaanszeker- heid en sociale zekerheid constitutioneel werden vastgelegd. Op de achterkant in de rubriek ‘In ons straatje’ gaat Ronald van Raak in op de inhuur van dure externe medewerkers door provincies en gemeenten. Hij laat zien dat hier dankzij de ‘Roemernorm’ veel minder aan uitgegeven wordt, maar dat de verschillen tussen provincies en de vier grote gemeenten aanzienlijk zijn. WOONakkOOrD zet bOtte bIjl IN sOcIale WONINgbOUW Tekst: Tijmen Lucie Op woensdag 13 februari bereikte een gelegen- heidscoalitie van de regeringspartijen PvdA en VVD en gedoogpartners D66, ChristenUnie en SGP overeenstemming over het woonakkoord, ook wel het ‘aswoensdagakkoord’ of het ‘carnavalsakkoord’ genoemd. De gevolgen van dit akkoord voor huur- ders en de bouwsector zijn rampzalig. Huurders van een sociale huurwoning met een laag of middenin- komen gaan fors meer betalen en corporaties kunnen door de verhuurderheffing van 1,7 miljard nauwelijks meer investeren in nieuwbouw en reno- vatie, waardoor duizenden bouwvakkers op straat zullen komen te staan. glUUrverHOgINg Een van de meest ingrijpende maatregelen uit het woonak- koord is de inkomensafhankelijke huurverhoging, beter bekend als de ‘gluurverhoging’. Voor huurders met een inkomen tot 33.600 euro gaat de huur per 1 juli met 1,5 procent omhoog (bovenop 2,5 procent inflatie). Vooral mensen met een inkomen dat net boven de huurtoeslag- grens valt gaan de pijn voelen. Huurders met een inkomen tussen de 33.600 en 43.000 euro worden weliswaar iets minder belast dan in het regeerakkoord, maar krijgen evengoed te maken met een verhoging van 2 procent (bovenop inflatie). Huurders met een inkomen boven de 43.000 euro betalen per 1 juli 4 rectIfIcatIe Rectificatie bij het artikel ‘SNS: Rutte-II schenkt de banken €4,7 miljard’ van Geert Reuten in het vorige nummer van Spanning. ‘Punt 1’ moet zijn: 1. Natuurlijk, ook de SNS-aandeelhouders en de achtergestelde obligatiehou- ders zijn hun geld kwijt. Maar zij wisten dat zij risico liepen (obligatiehouders ontvingen jarenlang fors meer rente dan op een spaarrekening). De meeste Nederlanders wisten tot voor kort niet dat zij risico lopen doordat er banken ‘zijn’. SPANNING maarT 2013 32 SPANNING maarT 2013 Momenteel gaat veel aandacht gaat uit naar het democratische gehalte – of het gebrek daar aan – van de Europese Unie. De ondemocratische positie van de Europese Centrale Bank (ECB) blijft daarbij buiten beeld. Onterecht, want het democratische gehalte van de ECB is zorgwekkend laag. De noodzaak tot een referendum over soevereiniteitsover- dracht van Nederland aan de EU blijkt nergens beter uit dan uit de positie van de ECB. De ECB eigent zich steeds meer soevereiniteit van lidstaten toe. Ongeacht hoe het ECB-beleid te waarderen, ondermijnt dit de democratie. Dit wringt temeer daar de ECB niet alleen gaat over de rente, maar ook en vooral over de geldhoeveelheid (zogenaamde balansverlengingen). En zoals Rothschild reeds zei: ‘Geef mij het recht om het geld van een land te creëren en controleren, dan maakt het mij niet uit wie de wetten maakt.’ De ECB heeft als doelstelling de inflatie in de buurt van, maar onder de 2 procent te houden. Men kan deze taakstelling misplaatst, want eenzijdig, vinden (de FED heeft ook economische groei als doel), maar daartoe is besloten bij het Verdrag van Maastricht. Opdat de ECB deze taak goed uitoefenen kan, is zij in grote mate onaf- hankelijk. Zij wordt niet gekozen en heeft grote beleidsvrij- heid. Deze onafhankelijkheid werkt alleen dan, als de ECB zich houdt aan voornoemd mandaat – nogmaals: wat men daar ook van mag vinden. De ECB doet dat niet. Ter toelichting het volgende. De ECB heeft twee instrumenten bij het monetaire beleid. Ten eerste, het bepalen van de rente waartegen banken bij de ECB lenen. Ten tweede, het bepalen van de krediet- limieten van banken, alsook de onderpandeisen waartegen geleend wordt bij de ECB. Langs deze twee kanalen kan zij de inflatie sturen. Tot slot is de ECB de Lender of Last Resort (LOLR) voor banken die wel gezond zijn – naar oordeel van de ECB en nationale toezichthouders – maar niet liquide. De ECB mag dus aan private banken lenen, op voorwaarde dat deze gezond zijn. Het is de ECB daarentegen niet toegestaan te lenen aan landen, ook al zijn zij gezond (zoals Spanje en wellicht Italië, die in beginsel solvabel zijn). Dit zou (ongeoorloofde) monetaire financiering zijn. Terzijde, in de VS, Japan en het Verenigd Koninkrijk lenen centrale banken wel aan de overheid (‘kwantitatieve verruiming’). Dit onderscheid tussen publiek en privaat is uit macro-economisch oogpunt discutabel, maar maakt overigens wel uit. Private partijen hoeven – indien zij gezond zijn – namelijk niet te bezuini- gen en kunnen met ECB-geld bonussen uitkeren. Landen zoals Spanje moeten wel bezuinigen. Dat volgt er niet uit, maar is conform democratisch gelegitimeerde verdragen, waar ook het Nederlandse kabinet om zijn moverende redenen de handtekening onder gezet heeft. Tot zover wat de ECB behoort te doen en tot 2008 ook deed. In 2008 werd alles anders, slechter en met het oprekken en overtreden van mandaten vooral: ondemocra- tisch. Ten eerste heeft de ECB de kredietlimiet voor banken verruimd (begin 2012 met 1000 miljard, de Long-Term Refinance Operations, of LTRO). Banken kunnen zo tegen 1 procent lenen van de ECB (een overheidsinstantie) en dit vervolgens doorlenen aan overheden tegen rentes tot 7 procent onder garantie van het ESM, dat gegarandeerd wordt door (andere) overheden. Een bizarre figuur, direct ten nadele van de belastingbetaler. Maar dat is nog niet eens de hoofdzaak. Naar zeggen van de ECB is dit een vorm van liquiditeitssteun aan gezonde banken. Volgens de ECB was SNS ook tot vlak voor het quasi-faillissement kernge- zond. SNS kwam in oktober jl. door een Europese stress- test. Die stress-testen zijn dus een farce. De ECB verschaft belastinggeld aan insolvabele (onvermogende) banken zoals SNS (die daar bonussen van uitkeren). Hier kan men voor of tegen zijn, maar het is niet aan de ECB om dit te beslissen. Ten tweede heeft de ECB obligaties van de PIIGS-landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje) opge- kocht op de tweedehandsmarkt (Outright Monetary Transacti- ons, of OMT), oftewel, publieke schuld overgenomen van private banken. De ECB doet dit de facto boven de marktprijs. Private risico’s zijn daarmee niet verkleind, maar zijn verplaatst naar het publieke domein. Anders gesteld, via de band van de ECB staan Europese belasting- betalers de facto garant voor PIIGS-landen, hetwelk een de facto bestaan van euro-obligaties impliceert. Daar kan men voor of tegen zijn, maar het is niet aan de ECB dit te beslissen. Naar critici als Bundesbankpresident Wiessman en voormalig ECB-directielid Stark stellen, is de ECB met leningen aan private banken (banken lenen dit als gezegd door aan de PIIGS-landen) de facto begonnen met monetaire financiering van publieke schuld, waartoe het nadrukkelijk niet bevoegd is. Dat is een verdedigbaar standpunt. Evenwel van veel groter belang is dat de ECB stelselmatig en grootscheeps begonnen is om met belas- tinggeld failliete banken te redden. Nogmaals: daar kan men voor zijn – en sommige mensen, met name bankiers en economen die bij banken werken, zijn hier ook voor – maar dit moet democratisch gelegitimeerd worden. De kwestie is: dat gebeurt niet. Tot slot is de ECB lid van de ‘trojka’ (Europese Commissie, IMF en ECB) die eisen stelt aan zwakke landen die lenen van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Dat er eisen gesteld worden wringt niet (hoewel er amper eisen gesteld worden aan banken). Wat echter wel schuurt is het gebrek aan democratische controle bij de beslissing welke eisen opgelegd worden aan soevereine staten. De trojka legt economie als het banken uitkomt. Dit alles zou nog tot daaraan toe zijn als de ermee gemoei- de bijdragen weinig substantieel waren, maar niets is minder waar. Via de ECB heeft de Nederlandse belasting- betaler naar schatting van Hollanders en Verbon (2012) een blootstelling van 58.1 miljard euro (9.6 procent van het bruto binnenlands product). Samenvattend, de ECB geeft geld uit van de belastingbeta- ler. De ECB is daarmee een quasi-fiscale instelling gewor- den en is niet langer (alleen maar) de monetaire instelling die slechts de inflatie beteugelt. Bij uitoefening van deze quasi-fiscale rol, waarin niet voorzien is in het Verdrag van Maastricht, legt het geen verantwoording af aan de kiezer (de ECB wordt niet gekozen) noch op een geloofwaardige manier aan een centrale Europese democratisch gelegiti- meerde instantie. Zo’n instantie is er namelijk niet. De ECB opereert daarmee in een politiek vacuüm. Tot dusverre heeft dat zeer negatief uitgepakt voor belastingbetalers en zeer gunstig voor banken. De ECB vereenzelvigt zich – be- wust of niet – met banken in plaats van met burgers. Hoe dit democratische Europese gat te stoppen? In beginsel zijn er twee manieren. Dit kan opgelost worden door ofwel een centrale, democratisch gelegitimeerde instantie in het leven te roepen. Dat moet zijn een Euro- pese minister van Financiën, met een Europees ministerie van Financiën, opererend in een Europees kabinet, gecontroleerd door een Europees parlement. Het is of dat ofwel opheffing van de euro. Dat is nogal een dilemma. Een dilemma dat raakt aan de kern van een staat, namelijk budgetrecht en de eigen valuta. Wie moet over dit dilemma beslissen? Wie gelooft in directe democratie, zal menen dat dit aan burgers voorge- legd dient te worden in een referendum. Wie daar niet in gelooft, zal duidelijk moeten maken hoe dit dan te beslis- sen, waarbij doormodderen de huidige ondemocratische positie van de ECB in stand houdt. Bronnen: Hollanders, D.A. en H.A.A. Verbon (2012), De risico’s en kosten voor de belastingbetaler in de krediet- en schuldencrisis (beleggin- gen, leningen en garanties), Tijdschrift voor Openbare Financiën, 44(2), pp. 96-102. De ecb ONDermIjNt De DemOcratIe Tekst: David Hollanders Foto: Adam Baker / flickr.com OPrOeP tOt refereNDUm Over OverDracHt bevOegDHeDeN aaN brUssel David Hollanders (1978) is betrokken bij het Burgerforum EU. Dit burgerinitiatief wil dat de sluipende overdracht van bevoegd- heden aan de EU stopt en dat er bij een eventuele overdracht van nieuwe bevoegdheden een referendum wordt gehouden. De Nederlandse bevolking dient zich daarover uit te kunnen spreken en het moet afgelopen zijn met de achterkamertjespolitiek. Het Burgerforum EU is een initiatief van onder meer hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen, hoogleraar culturele economie Arjo Klamer en columnist Thierry Baudet. Prominente SP’ers als Emile Roemer, Harry van Bommel, Hans van Heijningen en Arnold Merkies hebben hun steun uitgesproken voor dit initiatief. Voor informatie en steunbetuigingen: www.burgerforum-eu.nl een opvallende voorliefde aan de dag voor privatiseringen (bijvoorbeeld van het waternet, waar de begeleidende zakenbanken van profiteren), verlaging van pensioenen en flexibilisering van de arbeidsmarkt. De vermogensbelas- ting, het verlagen van loonkosten van banken, het insluiten van obligatiehouders bij bankreddingen, het aanpakken van belastingontduiking door multinationals, de ECB vindt dat allemaal maar niets. Dit soort zaken zou de economie schaden. Behalve dat dit laatste discutabel is, valt het nu net niet onder het mandaat van de ECB. De ECB heeft zich niet te richten op de reële economie en heeft daar ook nooit naar omgekeken. De ECB bekommert zich alleen om de 8 SPANNING maarT 2013 SPANNING maarT 2013 9 Tekst: arjan Vliegenthart 16 SPANNING maarT 2013 SPANNING maarT 2013 17 Vorige maand presenteerde de Wiarda Beckman Stichting, het Wetenschappelijk Bureau van de Partij van de Arbeid, de resultaten van het onderzoekspro- ject Van Waarde. In een manifest gaat Monika Sie, de directeur van het bureau, de strijd aan met het doorgeschoten liberalisme. Zij pleit voor een andere koers voor Nederland en komt daarmee ook onher- roepelijk in botsing met het regeringsbeleid van haar eigen partij. Het Van Waarde -project is een mooi voorbeeld van hoe politieke waarden en wetenschappelijk onderzoek op een functionele manier met elkaar verbonden kunnen worden. De strategische focus die van wetenschappelijke bureaus verwacht mag worden op de middellange termijn gecombi- neerd met inhoudelijke input voor het politieke debat van vandaag komt in het project op heel goede wijze naar voren. Daar past een compliment, vooral omdat het zo nauwgezet geboekstaafd is. Tegelijkertijd leggen de uitkomsten van het onderzoeksproject scherp het levens- grote dilemma bloot waarmee de PvdA kampt sinds haar toetreden tot Rutte II. De spanning tussen wat er vandaag de dag aan beleid door Nederlandse sociaaldemocraten wordt ontworpen en gesteund en de gewenste maatschap- pelijke ontwikkeling van ons land die in het Van Waarde- project naar voren komt, is schrijnend en vraagt om veel meer debat. Het is goed wanneer wetenschappelijke bureaus hun oor te luisteren leggen op de werkvloer. Sinds een aantal jaar doet het Wetenschappelijk Bureau van de SP vergelijkbaar onderzoek onder de noemer Aan het woord. Hierin vertellen heel diverse beroepsgroepen, variërend van politieagenten, onderwijzers, huisartsen tot binnenvaartschippers, over hun werk en de rol die de overheid speelt in het bieden van kansen op beroepsmatige ontwikkeling, de vorming van beroepsethiek en de ontplooiing van professionele autonomie. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van open vragen en gestandaardiseerde enquêtes. De respons op deze onderzoeken is hoog. Zo reageerden bijna 2.000 huisartsen op onze enquête, deden meer dan 10.000 politieagenten mee aan het onderzoek over de politie en vulden 3.700 brandweermensen de vragen over de brand- weer in. Klaarblijkelijk bestaat er bij veel beroepsgroepen grote bereidheid om te praten over hun werk en willen mensen graag laten weten wat er goed gaat en wat er beter kan. De resultaten die wij uit deze onderzoeken krijgen, komen in grote lijnen overeen met de bevindingen in het Van Waarde-onderzoek. Net als uit de verhalen van Esther, Brigitte, Sandra, Joris en Malia in het manifest blijkt uit deze onderzoeken dat de meeste mensen hun werk met plezier en overgave doen, maar tegelijkertijd te vaak in de overheid eerder een obstakel zien dan een potentiële bondgenoot. En dat laatste frustreert, temeer omdat de meeste burgers in dit land wel degelijk voorstander zijn van de georganiseerde solidariteit die onze overheid in de verzorgingsstaat biedt. Langlopend onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bevestigt dit keer op keer, net als de vrees van veel burgers dat deze arrangemen- ten onder steeds grotere druk komen te staan. Ook in die zin biedt het Van Waarde-project welkome en veelkleurige illustraties van de empirische vaststelling dat ook aan het begin van de 21ste eeuw het belang van georganiseerd omzien naar elkaar door de meeste mensen wordt erkend en als een deel van onze beschaving wordt gezien. Terecht wijst het Van Waarde-project op de dominante rol die het (neo-)liberalisme de afgelopen twee decennia heeft gespeeld in de maatschappelijke ontwikkelingen. Sinds de val van de Muur, eind jaren ’80 van de vorige eeuw, is in de Westerse wereld het individu en zijn persoonlijke ontwikke- ling centraal komen te staan. De verzorgingsstaat, ooit opgericht om mensen zelf zeggenschap over hun leven te laten behouden in onzekere perioden, werd herzien en ingeperkt met het doel mensen vooral zelf te laten beslissen over hoe met hun geld en leven om te gaan. Dit ging gepaard met een groot vertrouwen in de markt als ordenend principe. Het denken in kostenefficiëntie en in individuele en meetbare prestaties domineerde niet alleen de economie maar ook het overheidsdenken. De burgers werden door de politiek allereerst als consumenten behandeld, die zelf zoveel mogelijk moesten kunnen kiezen. Wie niet meekwam, was daaraan vooral zelf schuldig. Langzamerhand ontstond er een tweedeling. Een deel van de burgers was heel goed in staat om voor zichzelf te zorgen en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Anderen raakten echter in de knel en werden maatschappelijk teruggeworpen. Tegelijkertijd leek er een apathie te ontstaan voor gemeenschappelijke waarden en belangen, iets wat de samenhang in onze samenleving heeft onder- mijnd. Het is positief dat het Wetenschappelijk Bureau van de PvdA deze ontwikkelingen vaststelt, beschrijft en conclu- deert dat er in de toekomst nieuw beleid nodig is om onze samenleving ruggengraat te geven en onze burgers perspectief op een sociale toekomst te bieden. De aanbeve- lingen, die betrekking hebben op bestaanszekerheid voor iedereen, het recht op goed werk waarbij werknemers niet slechts als kostenpost mogen worden gezien, het creëren van ontplooiingskansen voor iedereen in onze samenleving en het zoeken naar nieuwe verbanden voor onze samenle- ving, zouden het kompas moeten zijn voor sociaaldemocra- tisch beleid. Maar daarmee legt het mooie, inhoudelijke manifest het politieke dilemma van de moderne sociaaldemocratie bloot. Het manifest laat zien dat sociaaldemocraten ook vandaag de dag nog steeds de plicht hebben strijd te leveren voor bestaanszekerheid, verheffing, goed werk en binding. En dat deze altijd op gevestigde belangen en machthebbers veroverd moeten worden. Dat was in de 19e eeuw zo, toen de beginnende arbeidersbeweging het opnam tegen het ancien régime waarin dubbeltjes nooit kwartjes konden worden en tegen de noveaux riches van die dagen, die de industriële revolutie niet gepaard wilden laten gaan met een stijgend levenspeil voor iedereen. En dat is vandaag de dag niet anders, zowel nationaal als internationaal. De crisis die het neoliberalisme heeft veroorzaakt brengt Europese landen op dit moment naar de rand van de afgrond en de rekening daarvoor dreigt niet door de veroorzakers ervan te worden betaald, maar door burgers die part noch deel aan de oorzaken van de crisis hebben. Tegelijkertijd is de lust van de macht vaak dermate groot dat sociaaldemocraten maar al te vaak bereid zijn hun maatschappelijke strijd te staken of op een lager pitje te zetten. Het conformeren aan bestaande politieke, economi- sche en ideologisch heersende opvattingen omwille van regeringsdeelname en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden om binnen deze kaders sturing te geven aan de maatschappelijke ontwikkeling, lijkt een inherent bestandsdeel van de sociaaldemocratie in Europa. In die zin had oud-VVD-leider Frits Bolkenstein groot gelijk toen hij in de jaren ’90 vaststelde dat iedereen in Nederland, behalve de SP, liberaal was geworden. En daarmee dreigt de sociaaldemocratie zichzelf geweld aan te doen, door actief mee te werken aan een beleid dat de doelen van bestaanszekerheid, verheffing, goed werk en binding eerder verder weg brengt dan dichterbij. En dit is precies het dilemma waar de PvdA zich voor geplaatst ziet in haar deelname aan het huidige kabinet. De fixatie op de bestaande nationale en Europese liberale beleidsparadigma’s zoals die zich manifesteren in de 3%-norm, het discours dat de huidige crisis er één is van de overheidsfinanciën in plaats van een dolgedraaide financi- ele sector en het idee dat marktwerking en publieke moraal met elkaar te verenigen zijn, staan dwars op de waarden die de sociaaldemocratie van oudsher bepleit en staan de realisatie ervan in de weg. Wie de discussies volgt over de verkorting van de WW kan niet anders dan vaststellen dat dit in strijd is met het idee van bestaanszekerheid. Wie de voorgestelde versoepeling van het ontslagrecht en de daarmee mogelijk gepaard gaande verdere flexibilisering van de arbeidsverhoudingen serieus bestudeert, kan niet anders concluderen dan dat dit op gespannen voet staat met goed werk. Wie immigranten nog langer wil uitsluiten om op lokaal niveau politiek te participeren, legt de verheffing van deze groep burgers aan banden en doet daarmee aan buitenlandertje pesten. En wie bestuurlijke schaalvergroting als direct doel voor beleid vastlegt, moet niet raar opkijken wanneer burgers de binding met het bestuur en de politiek kwijtraken. Zo bezien is het Van Waarde-project een rechtstreekse aanval op het huidige kabinet. Natuurlijk is er discussie mogelijk over de uitwerking van de verschillende bovenge- noemde maatregelen, maar ze lijken geen van alle voort te vloeien uit Van Waarde. Het feit dat de Nederlandse sociaaldemocratie lijkt te regeren tegen een heel deel van haar eigen aanhang in, is daarvan het gevolg. Juist omdat de waarden van het Van Waarde-project linkse partijen zo na aan het hart liggen is dat een pijnlijke constatering. Het politieke programma dat het Weten- schappelijk Bureau van de PvdA presenteert, zou zonder enige twijfel een bouwsteen kunnen zijn voor toekomstige linkse samenwerking. Maar dat kan alleen wanneer linkse partijen ook aanspreekbaar willen zijn op deze waarden, niet alleen in de toekomst, maar ook in het heden. Aan de PvdA de keuze of zij in de socialistische of sociaaldemocra- tische traditie wil blijven staan of dat zij definitief een kamer in het liberale huis betrekt. Het WeteNscHaPPelIjk bUreaU vaN De PvDa PreseNteert vIsIe DIe frONtaal bOtst met kabINetsbeleID tUsseN vIsIe eN DaaD Het manifest is te vinden op de site van de Wiardi Beckman Stichting: www.wbs.nl deel 8 Parels UIt De ParlemeNtaIre gescHIeDeNIs De grONDWetsHerzIeNINg vaN 1983 Tekst: robert Vonk Foto: aNP De algehele herziening van de grondwet in 1983 staat min of meer symbool voor de door Van Leeuwen geschetste omslag in het denken over de grondwet, die sinds 1848 niet meer wezenlijk veranderd was. De liberale politicus, J.R. Thorbecke, de geestelijk vader van ons constitutionele en democratische bestel, had duidelijke ideeën over de status van de grondwet. In zijn ogen was deze een blauwdruk die vooral letterlijk moest worden genomen. De grondwet die in 1983 tot stand kwam, had daarentegen meer weg van een intentieverklaring, een stuk dat op hoofdlijnen aangaf hoe het (eigenlijk) zou moeten. Het is goed om hier even stil te staan bij de vraag waarom het zo lang heeft geduurd voordat de grondwet in Nederland überhaupt werd herzien. Een deel van de verklaring ligt in het feit dat een algehele wijziging een behoorlijk ingewikkelde en langdu- rige procedure is. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moet zich twee keer over het herzieningsvoorstel buigen. Tussen beide lezingen moeten er verkiezingen plaatsvinden, zodat ook de burger zich over de voorgenomen wijziging kan uitspreken. Bij de tweede behandeling van de voorge- stelde grondwetswijziging is, zowel in de Eerste als de Tweede Kamer, een tweederde meerderheid vereist. Het heeft in Nederland dan ook bijna veertig jaar geduurd voordat de herziening van de grondwet tot stand kwam. De politieke discussie hierover begon vrijwel direct na het einde van de Duitse bezetting. Begrijpelijk, want de Duitse bezetter had zich weinig gelegen laten liggen aan de grond- rechten van Nederlandse burgers of de Nederlandse staatsinrichting. Bovendien was er nog ‘de kwestie Indonesië’. De nieuwe staatsrechte- lijke verhoudingen tussen de voorma- lige koloniale overheerser en het onafhankelijke Indonesië dienden in een nieuwe grondwet te worden bekrachtigd. Op 17 april 1950 werd deze taak officieel gedelegeerd aan een commis- sie onder leiding van de katholieke politicus Josef van Schaick. Deze commissie werd geheel volgens de regels van het verzuilde bestel samengesteld. De communistische CPN, met 8 van de 100 parlementsze- tels zeker niet de kleinste partij, werd echter buiten boord gehouden. Zowel de katholieke KVP als de sociaaldemo- craten van de Partij van de Arbeid zagen de stalinistische CPN als een marionet aan de ‘grijnslachende hand van Moskou’. Het was volgens deze heersende partijen niet de bedoeling dat de discussie over de grondwet zou worden gekaapt door een partij die daar ‘misbruik’ van kon maken. De commissie-Van Schaick stuurde aanvankelijk aan op een algehele herziening van de grondwet. De nieuwe grondwet zou niet alleen bepalingen moeten bevatten over de staatsinrichting, rechtspraak en wetgeving, maar ook over de grond- rechten van Nederlandse burgers. Het ging daarbij niet alleen om de zogenaamde ‘klassieke grondrechten’, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers, godsdienstvrij- heid, kiesrecht en het briefgeheim, maar ook over zogenaamde ‘sociale grondrechten’, zoals het non-discrimi- natiebeginsel en het recht op onder- wijs en bestaanszekerheid. Dit waren, anders dan de klassieke grondrechten die vooral betrekking hadden op dingen waar de staat zich niet mee diende te bemoeien, juist zaken waar de staat zich sterk voor moest maken. Het werk van de commissie-Van Schaick leidde uiteindelijk tot niets concreets. De liberalen zagen weinig heil in het vastleggen van sociale grondrechten in de grondwet. Het was niet de taak van de staat om over het welzijn van burgers te waken. Dat konden burgers zelf veel beter. De confessionele partijen spraken al op voorhand hun veto uit over iedere wijziging van de wettelijke gelijkscha- keling van openbaar en ‘bijzonder’ (want confessioneel) onderwijs. Ook de volledige drukpersvrijheid vond in de ogen van de KVP geen genade. De katholieke voorman Carl Romme ging er hard in: ‘Bij wijze van voorbeeld zou men in Nederland beter het opiumschuiven kunnen toestaan, dan de besmetting van de geestelijke gezondheid, welke thans door middel van de drukpers plaats vindt.’ De overheid moest volgens Romme de mogelijkheid hebben om in te grijpen in het publieke debat. Het confessioneel-liberale kabinet onder leiding van Jan de Quay (1959-1963) koos ervoor om, gezien het debacle van Van Schaick, een omtrekkende beweging te maken. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam een afdeling Grondwets- zaken, gesteund door een klankbord- groep van hoogleraren. Die zouden gezamenlijk werken aan een zoge- naamde ‘Proeve van een nieuwe Grondwet’, een stuk dat vooral bedoeld was om het politieke en maatschappelijke debat te stimuleren. Het gevoel dat de grondwet in rap tempo aan het verouderen was, werd echter steeds groter. Nederland had zich immers via de ondertekening van het Verdrag van Rome (de geboorte- akte van de Europese Unie) in 1957 en het Europees Sociaal Handvest enkele verplichtingen op het gebied van sociale grondrechten op de hals gehaald die alleen via de grondwet konden worden geregeld. De eerste helft van de jaren zeventig concentreerde de discussie over de grondwet zich voornamelijk op deze sociale grondrechten. Een nieuwe commissie onder leiding van de voormalige premier Jo Cals (KVP) en de staatsrechtgeleerde André Donner boog zich over het inmiddels heikele vraagstuk of, en zo ja welke, sociale grondrechten in de grondwet moesten worden opgenomen. Hadden burgers recht op ‘bepaalde door de overheid gewaarborgde voorzieningen ter bevordering van de ontplooiing van de mens in de samenleving’? Kon de staat eigenlijk wel bestaanszekerheid garanderen, of zorg dragen voor een evenwichtige inkomensverdeling of culturele ontplooiing? Volgens enkele staatsrechtgeleerden waren bepalingen als hierboven een uiting van een soort ‘staatstheologie’. Het gevaar bestond dat de nieuwe grondwet het karakter zou krijgen van een sociaal programma in plaats van een wetstekst. Het parlement dacht daar echter anders over. Bovendien waren de meeste sociale grondrechten met de opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat eigenlijk al gegaran- deerd. De wijzigingsartikelen over de sociale grondrechten, zoals het non-discriminatiebeginsel, het recht op bestaanszekerheid, sociale zekerheid, een schoon milieu en volksgezondheid, kwamen zonder veel problemen door de Eerste en Tweede Kamer. Maar het ging alsnog bijna mis. Het hete hangijzer van het bijzonder onderwijs was immers nog niet verdwenen. Jos van Kemenade, minister van Onderwijs in het kabinet-Den Uyl (1973-1977), wilde de voorbereiding voor de grondwetsher- ziening gebruiken om de overheid een steviger positie te geven in de regio- nale spreiding van onderwijs. Dat was tegen het zere been van de confessio- nele partijen en, opmerkelijk genoeg, ook van de liberale VVD. Van Kemenade moest uiteindelijk bakzeil halen. De opdracht aan de staat zorg te dragen voor een goede regionale spreiding van onderwijsvoorzieningen verdween uit het wijzigingsvoorstel. Op 16 december 1980 ging de Eerste Kamer akkoord met het laatste wijzigingsvoorstel, de ‘onaantastbaar- heid van het menselijk lichaam’. In de verkiezingsstrijd van 1981 speelde de grondwetswijziging echter een opvallend kleine rol. De tweede lezing in beide Kamers verliep vlakjes, zeker vergeleken bij het tumultueuze debat in de jaren vijftig of aan het begin van de jaren zeventig. Het leek erop dat het parlement wel een beetje was uitgepraat over de grondwet. Het feestje bij de invoering was beschei- den, misschien wel omdat de grond- wet die zo lang op zich had laten wachten, in feite niet meer was dan een bevestiging van al langer bestaan- de rechten. De noodzaak voor een grondwetswijziging was in 1983 eigenlijk al ingehaald door de realiteit. Toch gaat het te ver om de grondwets- herziening van 1983 als nutteloos te beschouwen. Nu de overheid zich van haar taken lijkt te willen ontdoen, kunnen burgers zich in ieder geval beroepen op het feit dat de staat zichzelf enkele plichten heeft opge- legd op het gebied van welzijn, zorg en bestaanszekerheid. Dat nieuwe wetgeving niet getoetst kan worden aan deze grondrechten doet daar niets aan af. Nieuwe wetten worden in Nederland niet getoetst aan de grondwet. Het is de grondwet zelf die in artikel 120 deze vorm van toetsing verbiedt: ‘de rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.’ De achterliggende gedachte is overigens niet zo vreemd. Het verbod maakt het voor een niet-democratisch gekozen rechter onmogelijk om het parlement, het hoogste wetgevende orgaan in de Nederlandse democratie, terug te fluiten. In internationaal opzicht is Nederland echter een buitenbeentje. Binnen de EU beschikt alleen Finland over een soortgelijke bepaling. Het verbod is in zekere zin tekenend voor de wijze waarop Nederlanders zich tot hun eigen grondwet verhouden. De historica Karin van Leeuwen stelt terecht dat in Nederland ‘de grondwet (…) een meer monumentaal, historisch karakter heeft gekregen. De geest ervan is belangrijker dan de letter’. Den Haag, 1971. Koningin Juliana neemt het eindrapport van de staatscommissie inzake kieswet en grondwet in ontvangst, dat een belangrijke rol zou spelen bij de grondwetsherziening van 1983. 18 SPANNING maarT 2013 SPANNING maarT 2013 19 UItgave vaN Het WeteNscHaPPelIjk bUreaU vaN De sP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 3, maart 2013 afbraak sOcIale WONINgbOUW Maandelijks wetenschappelijk magazine van de SP: Spanning.
  3. 3. SP rapporten Manja Smits SP-Tweede Kamerlid maart 2013 EERSTE HULP VOOR HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS DE KLEINE BINNENVAART IN ZWAAR WEER Sp-TWEEDEKAmERLID FARShAD BAShIR Sp-FRAcTIEmEDEWERKER JuRgEN VAN DER SLooT JANuARI 2012 gRoTE gEVoLgEN VooR BEREIKBAARhEID STEDEN&gEmEENTEN ‘JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT’ Nine Kooiman, lid van de Tweede Kamer voor de SP Erik de Vries, medewerker veiligheid voor de Tweede Kamerfractie van de SP maart 2012 AGENTEN OVER DE VERHOGING VAN DE BOETES Meldweek van de ‘Meldkamer’ van de SP, 16-24 februari 2012 Morgen Moet het beter De SoCIALe WerKPLAAtS AAn het WoorD 20-06-11 12:55 2120 DE socialE wErkplaats In onderdeel 7 wordt gevraagd naar de begeleiding en aanpassing van de werkplek. Een belangrijke vraag daarbij is of de werkplek wordt aangepast aan de beperking van de werknemer. Onderdeel 8 is bedoeld voor die werknemers die werken bij een reguliere werkgever. In onderdeel 9 kunnen mensen alle zaken toelichten die zij nog missen in het onderzoek. SP-fractievoorzitter Emile Roemer heeft op 14 februari 2011 met een bezoek aan de kwekerij van de sociale werkplaats UW Groen in Utrecht het startsein gegeven voor dit onderzoek. Vanaf die datum was het onderzoek ook in te vullen via de website www.armoedewerktniet.nl/enquete. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 15 minuten. 1 juni 2011 was de laatste dag dat het onderzoek kon worden ingevuld. Werknemers hebben 3,5 maanden aan het onderzoek kunnen deelnemen. In de volgende hoofdstuk- ken zullen de belangrijkste uitkomsten worden toegelicht. Hoofdstuk 1 gaat over de werkers in de sociale werkplaats. Hoofdstuk 2 over het werk en de werkdruk. Hoofdstuk 3 over de mate waarin werk wordt aangepast aan de beperking, hoofdstuk 4 over de arbeidsomstandigheden. In het vijfde hoofdstuk gaat het over de arbeidsvoorwaar- den en klachtenprocedures. Het werken bij een reguliere werkgever staat in het zesde hoofdstuk centraal en in hoofdstuk 7 komen andere zaken aan bod zoals reacties op de voorgenomen bezuinigingen en stelselwijzigingen. Het rapport eindigt met conclusies en aanbevelingen. Een compleet overzicht van alle resultaten is in tabellen weergegeven in bijlage 1. Het onderzoek is door 4.290 mensen ingevuld. Niet elke deelnemer heeft alle vragen van het onderzoek ingevuld of de gehele vragenlijst afgemaakt. De uitkomsten zijn afge- rond op hele percentages. Het onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd die een leidraad kan zijn voor verbetering van de sociale werkplaatsen. Maar dit onderzoek geeft ook antwoord op de vraag hoe werknemers van de sociale werkplaatsen aankijken tegen de huidige beleidsontwikkelingen en een eventuele stelselwijziging. 1 DE wErknEmEr van DE socialE wErkplaats Het onderzoek is ingevuld door 4.290 werknemers van de sociale werkplaatsen. Dat is ongeveer 5 procent van het werknemersbestand van de sociale werkplaatsen. Van alle respondenten is 35 procent vrouw en 65 procent man. Gesteld kan worden dat dit een juiste afspiegeling is van het huidige percentage werkende vrouwen en mannen in de sociale werkplaats. 71 procent van het werknemersbestand in de sociale werkvoorzie- ning is een man (bron: Wsw-Statistieken 2009, Panteia). De leeftijd van de werknemers van de sociale werkplaats is niet evenredig verdeeld over de leeftijdscategorieën. Slechts 1 procent is jonger dan 20 jaar. 52 procent van de ondervraagden is tussen de 20 en 50 jaar en 47 procent is 50 jaar of ouder. Daarmee is de groep tussen de 20 en 50 jaar nauwelijks groter dan de groep van 50 jaar of ouder. Het grootste gedeelte van de respondenten heeft een WSW-indicatie en werkt in de sociale werkplaats (73 procent). tabel 1: wat voor een dienstverband heeft u? Ik heb een WSW-indicatie en werk in de sociale werkplaats 3.085 73% Ik heb een WSW-indicatie en ben gedetacheerd bij een reguliere werkgever 414 10% Ik heb een WSW-indicatie en ben in dienst bij een reguliere werkgever (begeleid werken) 94 2% Ik ben ambtenaar 167 4% Ik ben uitzendkracht 9 0% Ik ben bijstandsgerechtigde 46 1% Anders 409 10% Totaal 4.224 100% De respondenten van het onderzoek zijn werkzaam in verschillende sectoren. Een groot gedeelte werkt bij de groenvoorziening (14 procent), industrie (24 procent) en de admi- nistratie (8 procent). 1 DE wErknEmEr van DE socialE wErkplaats Aan Het Woord serie Diverse rapporten
  4. 4. SP actiemateriaal SP OPENAIR. Jaarlijkse ledendag. Toegangskaart en ontwerp logo. Groen Sein voor de Nachttrein. Ansichtkaart voor ROOD, jong in de SP zondag 19 augustus openluchtmuseum arnhem toeGanGsKaart kinderen (onder de 16) €2,50 start verKiezinGscampaGne! A6_SP_SPELEN_toegang_2012.indd 2 25-06-12 15:20 GROEN SEIN VOOR DE NACHTTREIN Groen sein voor de nachttrein! achterkant_nachtreinOss.indd 2 01-07-2009 11:42:02 ROOD, jong in de SP, wil dat er een nacht- trein gaat rijden tussen Oss, Nijmegen, Arnhem en Den Bosch. Deze verbinding moet aansluiten op het huidige nachtnet tussen onder andere Eindhoven, Tilburg en de Randstad. De nachttrein zal tussen donderdag en zondag minstens 1 keer per uur moeten rijden. Omdat deze plaatsen ‘s nachts vrijwel niet te bereiken zijn, is het nodig dat er een nachttrein komt! Wil jij ook dat er een nachttrein komt in Oss, Nijmegen, Arnhem en Den Bosch? Teken dan deze kaart! Of teken op: www.nachttreinoss.nl Groen sein voor de nachttrein! Ja! ik wil een nachttrein in oss Naam Woonplaats E-mail Handtekening achterkant_nachtreinOss.indd 1 01-07-2009 11:42:00 Posters discussieavond: ‘De Euroscrisis’ en ‘A Competitive Europe?’ We zijn toch niet gek? SP-Tweede Kamerlid Ewout Irrgang zal deze discussieavond inleiden. De SP Breda organiseert deze discussieavond om met u in gesprek te gaan over de eurocrisis. Via een steunfonds voor de euro van honderden miljarden, een nieuw hulppakket voor Griekenland en zelfs een Europese regering, denken Merkel en Sarkozy (en in hun kielzog Rutte) de euro en de Europese economie overeind te houden. Tegelijkertijd bezuinigt de regering van VVD-CDA en PVV op de sociaal zwakste groepen en koerst de regering aan op een herziening van ons pensioenstelsel. De eurocrisis MiljarDen oM De euro te reDDen en hier bezuinigen op pensioenen? SP breda organiSeert een oPenbare diScuSSieavond: vrijdag 6 aPril 2012 om 20.00 uur in de nieuwe veSte Molenstraat 6, Breda • Zaal open om 19.45 uur • Gratis toegang eurocrisis flyer Breda.indd 1 29-02-12 16:39 KicK-off event • 16 november 2010 • 9.00-12.00 hours room AsP A1G2 • euroPeAn PArliAment • brussels A comPetitive the cAse for cooPerAtives euroPe? in cooPerAtion with: hosted by: dennis de JonG meP lAunch of A series of events leAdinG uP to 2012, the un internAtionAl yeAr of cooPerAtives
  5. 5. SP actiemateriaal Jaarkranten van verschillende SP afdelingen Groeten uit de Zandstraat. Actiekaart voor een beter begaanbare Zandstraat SP LET SCHERP OP BUDGETOVERSCHOT BIJ SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Hoewel de SP (nog) geen deel uitmaakt van de Dordtse gemeenteraad, wordt het raadswerk wel nauwle end door ons gevolgd. Zo ontdekten we dat er in Dordrecht over 2012 een budget- overschot is ontstaan van 9,3 miljoen euro, wat voor 7,4 miljoen euro kwam door meevallers bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De SP Dordrecht hee toen onmiddellijk een brief naar de gemeenteraad gestuurd met het verzoek deze 7,4 miljoen euro te reser- veren voor toekomstige zorguitgaven, die door de bezuinigingen van het huidige VVD/ PvdA-kabinet onder druk komen te staan. Dit in tegenstelling tot het voorstel van het gemeentebestuur, waarbij het volledige bedrag naar de algemene reserve gaat. SP PLEIT VOOR IMPULS ARMOEDEBESTRIJDING Ook wilde de SP Dordrecht een deel van het bedrag gebruiken voor armoedebestrijding. In Dordrecht leven namelijk zo’n 2.600 kin- deren in een gezin met een inkomen lager dan 110 procent van het bijstandsniveau. De SP hee daarom vorig jaar voorgesteld per kind eenbedrag van 100 euro uit te trekken. Hoewel de voorstellen van de SP wel de sympathie van andere partijen kreeg en bij de stemming gesteund werd door de VSP, nam de gemeenteraad toch het voorstel van het gemeentebestuur over. Kortom, ook in het voorjaar van 2013 is er weinig te verwachten voor de 2.600 Dordtse kinderen die onder de lage-inkomensgrens moeten leven. Na maart 2014 hoopt de SP zelf in de gemeenteraad dit soort onderwerpen aan de orde te stellen. • Voorstel budgetoverschot SDD naar algemene reserve Voorstel budgetoverschot SDD naar zorgvoorzieningen BVD PvdA VVD CDA CU/SGP GL D66 VSP WEK SP HOE WERD ER GESTEMD IN DE DRECHTRAAD? voor tegen DORDRECHT INTERCITYSTAD In 2011 leek het einde nabij van de regel- matige Intercitydiensten op Dordrecht vanwege de komst van de Fyra en het verdwijnen van de Beneluxtrein. De fractie ChristenUnie/SGP hoe toen aan het gemeentebestuur gevraagd welke inspanningen het ondernomen hee om Dordrecht te behouden als Intercitystation. Op deze vraag is nooit een duidelijk antwoord gekomen. Voor de SP Dordrecht werd toen duidelijk dat er van het gemeentebestuur niet veel te verwachten viel. Daarom hebben wij zelf een actie opgezet tot behoud van Dordrecht als Intercitystad – een actie die ook door de SP-fractie in de Provinciale Staten werd ondersteund. Zo diende SP-Statenlid Lies van Aelst op 14 december 2011 een motie in om ervoor te zorgen dat Dordrecht een goed bereikbaar Intercitystation blij – een motie die unaniem door de Statenfracties werd aangenomen. SUCCESVOLLE ACTIE Ook in Dordrecht zelf had de SP-actie succes. De SP Dordrecht vroeg en kreeg de steun van de gemeenteraadsfracties van GroenLinks, D66 en PvdA. Dit leidde op 3 februari 2012 tot een gezamenlijke onder- tekening van de online petitie tot behoud van Dordrecht als Intercitystad. Vervol- gens hebben SP, GroenLinks, PvdA en D66 wekenlang flyers uitgedeeld op het station, soms bij zware vrieskou. Een door de PvdA ingediende motie bij de Drechtraad werd ten slo e unaniem door alle Drechtsteden aangenomen. Uiteindelijk hebben meer dan 3.000 mensen de online petitie getekend. Onze actie bleek succesvol, want in de dienstregeling voor 2013 stopt weer het normale aantal Intercity’s in Dordrecht. De handtekeningen blijven stand-by voor het geval dat de NS weer van gedachten mocht veranderen. • Meer dan 3 duizend mensen hebben de online petitie voor behoud van Dordrecht als Intercitystad getekend. EMOTIES LOPEN HOOG OP BIJ WMO-DEBAT In het regeerakkoord van VVD en PvdA staat echter dat het budget voor huishoude- lijke hulp voor gemeenten wordt gekort met 75 procent. Het is duidelijk dat dit betekent dat heel veel mensen zonder hulp komen te zi en en dat tienduizenden medewer- kers hun baan verliezen. Omdat de SP zich grote zorgen maakt hebben wij samen het Platform Armoede Drechtsteden hierover een debat georganiseerd. De belangstelling was onverwacht zeer groot. De zaal was stampvol en bijna alle politieke partijen uit de Drechtsteden waren aanwezig, net als de vakbond FNV Abvakabo. DOEL IS MALIEVELD VOL DEMONSTRANTEN Tijdens het debat liepen de emoties soms hoog op toen verschillende feiten ter sprake kwamen. Zo volgt de gemeente Dordrecht niet de thuiszorgkwaliteit die geadviseerd wordt door de Inspectie voor de Gezond- heidszorg. En om kosten te besparen worden er door thuiszorgorganisaties onge- schoolde ‘vrijwilligers’ ingezet: deze worden door de Sociale Dienst verplicht dit werk te doen met behoud van hun bijstandsuitke- ring. Geschoold personeel wordt gedwon- gen 20 procent van het salaris in te leveren. Zaterdag 12 februari organiseerde de SP Dordrecht in samenwerking met het Platform Armoede Drechtsteden een debat over de verdere aûraak van de Wmo in 2014. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Dankzij de Wmo kunnen zij meedoen in de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Als het personeel daarmee niet akkoord gaat, wordt hun ontslag goedgekeurd door het UWV. De SP hee een actiecomité opgericht waarin ook het Platform Armoede Drecht- steden en de FNV Abvakabo zi ing hebben. Het doel van de SP is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de dreigende aûraak van de zorg. Uiteindelijk moet dit leiden tot een Malieveld vol demon- stranten. •Door bezuinigingen zullen veel mensen geen thuiszorg meer krijgen en zullen tienduizenden medewerkers hun baan verliezen. SP-HULPDIENST Hee u problemen met de uitkerings- instantie, de gemeente, de belastingen of de verhuurder? De SP Dordrecht hee een eigen Hulpdienst waar u terecht kunt met allerlei vragen en problemen. De medewerkers van de Hulpdienst helpen u met informatie en advies, het invullen van formulieren, en verwijzen u indien nodig naar mensen die u verder kunnen helpen. De service is gratis en voor iedereen, ook als u geen SP-lid bent. Aarzel niet als u denkt een helpende hand nodig te hebben. Het inloopspreekuur is iedere eerste en iedere derde woensdag van de maand, van 14.00 uur tot 16.00 uur in het SP-kantoor, Merwedestraat 275. Contact maken kan via telefoonnummer 06 4530 7514 of via e-mail: hulpdienst@spdordrecht.nl. Hee u klachten over de Sociale Dienst of reïntegratiebedrijf Baanbrekend? Neem dan contact op met ons meldpunt: klachtenbaanbrekend@gmail.com U kunt uw klacht ook anoniem indienen. Het doel is om alle klachten te bundelen, zodat de SP Dordrecht gericht actie kan ondernemen. • BEKIJK OOK ONZE WEBSITE! Wilt u meer en vaker informatie over de activiteiten van de SP Dordrecht? Bezoek dan onze website op www.dordrscht.sp.nl waar we ook commentaar op Dordtse zaken leveren. Verder treft u er de namen en e-mailadressen van de bestuursleden. 12.00 UUR -15.00 UUR CENTRUM VAN DEN HAAG De regering van VVD en PvdA breekt de zorg af. Dat doet zij door fors te bezuinigen, de marktwerking in de zorg te bevorderen, de werkgele- genheid in de zorg te ondermijnen en door de mensen die in de zorg werken op de nullijn te zetten. Daar gaan we niet mee akkoord omdat het een kwestie van beschaving is dat we goed zorgen voor mensen die ziek zijn of verzorging nodig hebben. Daarom ondersteunen wij het protest dat op 6 april in Den Haag plaats- vindt op initiatief van de vakbond Abvakabo. STA OP VOOR DE ZORG KOM OP 6 APRIL NAAR DEN HAAG DORDRECHT SPECIAALDeze krant is een uitgave van de SP Dordrecht. Reacties? Graag! SP Dordrecht • Merwedestraat 275 • 3313 GT Dordrecht E dordrecht@sp.nl • I www.dordrecht.sp.nl Deze editie van de jaarlijkse krant van de SP Dordrecht hee een feestelijk tintje. Op 20 maart vierden wij namelijk het 35-jarige bestaan van de SP-afdeling Dordrecht in Café Merz, waarbij ook SP-leider Emile Roemer van de partij was! Al 35 jaar wordt de afdeling draaiende gehouden door vele enthousiaste vrijwilligers. Waarvoor onze hartelijke dank! de redenen om nu lid te worden van de SP. Nou ja, eigenlijk kan ik er wel honderd ijn er twee die ik nu graag onder uw aandacht wil brengen. IS UIT van VVD en PvdA gaat voort op de weg waar Ru e I gestopt is. Het lijkt erop dat de vdA campagne hee gevoerd, maar dat de rechterflank nu gaat regeren. Ru e kan aken. De AOW-lee ijd gaat nog sneller omhoog, de WW en de ontslagbescherming en er vallen harde klappen in de thuiszorg. Sociaal de crisis uit? Niet met dit kabinet. arder nodig dan ooit! de vier jaar stemt en verder uw mond houdt. De SP is anders. De meest actieve partij ieve mensen aan een beter Nederland en een betere wereld. In de wijken, op scholen, arom: vóór de mensen, maar vooral ook mét de mensen. u nu vragen om de volgende stap te ze en. Doe mee en help mij om Nederland de amer MET MIJ MEE? SP DORDRECHT: AL 35 JAAR ACTIEF! De SP Dordrecht hee de voorbije jaren steeds opnieuw van zich laten horen met diverse acties, bijvoorbeeld de acties rond de derde Merwedehaven, de stort van Troost, Dordrecht Intercitystad en de actie ‘Kinderen van de Rekening’. afschrijvingkuntudezelatenterugboeken.Neemhiervoorbinnen8wekennaafschrijvingcontactopmetuwbank. Vraaguwbanknaardevoorwaarden. o€5,00(minimum)o€7,50o€10,00o€12,50o€15,00anders:€ Ja,ikwordlidvandeSP.Ikontvangeenwelkomstgeschenkenbovendienkrijgikelkemaandhetnieuws- enopiniebladDeTribuneindebus.Ikkiesvoordevolgendekwartaalbijdrage: oIkwilookgraaglidwordenvanROOD(jongindeSP,tot28jaar)enstaéénvanmijnkwartaalbijdragen afaanROOD. Stuurdezebonineenenvelopzonderpostzegelnaar:SP-Ledenadministratie,Antwoordnummer407,3800VBAmersfoort. Ukuntdezemachtigingstopzettenmeteentelefoontjeofeene-mailaandeSP:(088)2435540,administratie@sp.nl naam: roepnaam:voorletters:m/v adres: postcode:woonplaats: land:geboortedatum: email: telefoon:mobiel: IBAN(rekeningnr.):bankIndentificatie(BIC)*: plaatsendatum: handtekening: *geenverplichtveldbijNederlandsIBAN(rekeningnr) machtigingA5staand.indd107-02-1310:41 In deze tijd van economische crisis en rechts aûraakbeleid hebben de SP-idealen van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit nog niets van hun actualiteit verloren. Wij gaan voor een menswaardige samenleving in Dordrecht! Mogen wij rekenen op uw sympathie, stem en lidmaatschap? • Het bestuur van de SP-afdeling Dordrecht In deze krant kunt u meer lezen over de acties en standpunten van de SP Dordrecht. Momenteel zijn wij bezig met de voorberei- dingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De SP Dordrecht wil straks het verschil gaan maken in de Dordtse politiek. KINDEREN VAN DE REKENING Eind vorig jaar werden er door de SP duizenden kinderschoenen ingezameld om aandacht te vragen voor de 350.000 kinderen die in Nederland in armoede opgroeien. In het kader van deze actie werd minister Asscher van Sociale Zaken dringend verzocht snel werk te maken van de armoedebestrijding. Ook de SP Dordrecht hee in het kader van deze actie veel werk verzet. De SP Dordrecht hee dinsdagavond 27 november samen met SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut de actie ‘Kinderen van de Rekening’ in Dordrecht geopend door aan wethouder Bert van de Burgt een lege sinterklaaskinderschoen aan te bieden. De lege schoen stond symbool voor de 2.600 kinderen die in Dordrecht opgroeien in armoede. De wethouder beloofde dat hij de armoede onder kinderen landelijk onder de aandacht zou brengen. Wij houden het scherp in de gaten. ZESDUIZEND SCHOENEN VOOR GOED DOEL In het kader van de actie ‘Kinderen van de rekening’ zamelden SP-afdelingen vorig jaar lege kinderschoenen in uit protest tegen de armoede onder kinderen. Vanzelfsprekend deed ook de afdeling Dordrecht daaraan mee. De landelijke actie kwam op vrijdag 15 januari 2013 tot een mooi einde. SP-leider Emile Roemer schonk de zes- duizend kinderschoenen toen aan de kledingactie voor Mensen in Nood. De duizenden paren krijgen nu een tweede leven via Sam’s Kledingactie, onderdeel van ontwikkelingshulporganisatie Cordaid. Ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk, woord- voerder Ontwikkelingshulp, was aanwezig bij de overhandiging. Van Dijk: ‘Ik ben blij dat we met deze actie twee vliegen in één klap slaan. We hebben het armoede- probleem onder kinderen onder de aan- dacht gebracht, en met dit vervolg helpen we ook nog eens duizenden andere kinderen die het niet breed hebben.’ • jaarkrant Dordrecht 2013 Wethouder Bert van de Burgt neemt lege sinterklaaskinderschoen in ontvangst. was dus eigenlijk beter geweest om het func- tioneren van het college te onderzoeken, maar dat wilde B&W natuurlijk niet. Het onderzoeksrapport over de adviesorganen mocht van B&W om onduidelijke redenen niet in de openbaarheid besproken worden. Een motie van de SP om het wel openbaar te maken haalde het niet omdat coalitiepartij- en Balans, Combinatie 95, PvdA/GL en DPBL tegen stemden. Maar na de nodige publici- teit en het gegeven dat Brabants Dagblad en Brabants Centrum via de Wet Openbaarheid Bestuur openbaarheid eisten, kon het ineens wel en werd het rapport alsnog openbaar gemaakt. In het rapport staan opmerkin- gen van leden van het ADO over de geringe betrokkenheid van beleidsmedewerkers, afdelingshoofden en wethouder als het gaat over duurzaamheid. Dat mocht kennelijk niemand weten. Dit is typerend voor dit col- lege. Men kan geen enkele kritiek verdragen en zelfkritiek is er al helemaal niet. Dat tekent de zwakte van dit gemeentebestuur.’ Waar gaat de SP zich de komende tijd voor inzetten? ‘We gaan ons vooral inzetten voor kwets- bare groepen als ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die door landelijke en plaatselijke bezuinigingen harde klappen gaan krijgen. Verder gaan we speciale aan- dacht vragen voor kinderen die in armoede opgroeien. Ook de bouw van meer sociale huurwoningen staat hoog op ons lijstje. Sporthal De Braken moet behouden blijven voor sportverenigingen en individuele sporters. We pleiten voor behoud van de Pastorietuin, het opwaarderen van de Stationsstraat en het aantrekkelijker maken van het Centrum. Ook de inspraak moet be- ter, evenals de leefbaarheid van wijken. Om dit te kunnen realiseren moeten we bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 een goed resultaat halen. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat dit college niet terugkomt. Daar gaan we alles voor uit de kast halen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.’ • Actie SP leidt tot behoud vijver en boomgAArd Gezamenlijke actie van SP en omwonenden heeft ertoe geleid dat er geen parkeerterrein komt op de gemeentevijver en de cultuur- historisch belangrijke oude boomgaard. De SP verspreidde huis aan huis 10.000 ‘Han- rood oP de breS voor SPortende jeugd SP-rAPPort: uitvoering Wmo-verordening onder de mAAt Achter de gerAniumS door eigen bijdrAge Scootmobiel De SP heeft een rapport uitgebracht naar aanleiding van klachten die zijn binnenge- komen bij haar Meldpunt Wmo (Wet maat- schappelijke ondersteuning). De conclusie is dat de invoering van de nieuwe Wmo- verordening slecht is voorbereid en tot veel onrust, onbegrip en verwarring heeft geleid onder Wmo-cliënten. Zo heeft de gemeente tot tweemaal toe de eigen bijdragen voor oude trapliften (van vóór 1 januari 2012) moeten intrekken. Voorlichting en com- municatie van gemeente en CAK (Centraal Administratiekantoor) zijn onder de maat. Het rapport eindigt met zeven aanbevelin- gen en is op boxtel.sp.nl te lezen. De SP is overigens de enige partij in de gemeenteraad die destijds tegen de nieuwe verordening gestemd heeft omdat die leidde tot minder voorzieningen en meer eigen bijdragen. • De meeste klachten bij het Meldpunt Wmo gaan over de nieuwe eigen bijdragen voor hulpmiddelen. Die worden door Wmo- cliënten gezien als een financiële boete op het gehandicapt zijn en zij vinden dat onrechtvaardig. De regeling is bovendien ingewikkeld en leidt tot misverstanden en problemen. Zo heeft een vrouw haar scootmobiel in moeten leveren omdat zij de eigen bijdrage van 61 euro per vier weken niet kan betalen en ook niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Nu zit ze zonder scootmobiel en kan ze bijvoorbeeld niet meer naar zwemles en is ze veroordeeld om achter de geraniums te gaan zitten. Dit is uitermate schrijnend, want de Wmo is juist bedoeld om mensen met een beperking mee te laten doen aan de samenleving. In een ander geval heeft een man zijn scoot- mobiel ingeleverd en van zijn spaarcenten een nieuwe gekocht, omdat hij vanwege gebrekkige voorlichting en communicatie op het verkeerde been is gezet over de hoogte en duur van de eigen bijdrage. • SP boxtel: vertrouWen in de toekomSt Het gaat goed met de SP in Boxtel. De huis- aan-huis-ledenwerfactie heeft in de zomer van 2012 zestig nieuwe leden opgeleverd. Dat brengt het totaal op 370 leden. Ook wor- den steeds meer leden actief. De oprichting van een enthousiaste ROOD-afdeling is een grote stap voorwaarts. Bestuurslid Willem van Meurs is verheugd over deze ontwik- keling: ‘We merken dat de sympathie voor de SP steeds groter wordt. Gelukkig willen ook steeds meer leden de handen uit de mouwen steken. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, met name voor de gemeente- raadsverkiezingen in maart 2014.’ • Gezamenlijke actie van SP en omwonenden leidt tot succes. SP-fractievoorzitter Eric van den Broek overhandigt het Wmo-rapport aan wethouder Tossy de Man. SP’ers voeren regelmatig actie in het centrum. foto SP Boxtel fotoSPBoxtel fotoSPBoxtelfotoSPBoxtel De SP-jongeren van ROOD hebben on- derzoek gedaan naar de verplichte eigen bijdrage in het mbo-onderwijs. Verder hebben ze tijdens de verkiezingscampagne met spuitkrijt politieke teksten aangebracht op stoepen in het centrum. ROOD is nu een handtekeningenactie gestart voor behoud van sporthal De Braken voor de sportende jeugd. De gemeente wil de veel gebruikte sporthal verkopen aan een commerciële partij en de sportverenigingen en sporters onderbrengen in twee andere sporthallen. De sportverenigingen, waar niet vooraf mee overlegd is, zeggen dat dit niet mogelijk is en vrezen voor het voortbestaan van hun acti- viteiten. ROOD-voorzitter Teun Pijnenburg: ‘Sportstimulering voor jongeren is maat- schappelijk erg belangrijk. Daarom moet De Braken voor hen beschikbaar blijven.’ • den af van vijver en boomgaard’-pamfletten. Helaas wil het college nu een deel van de nabijgelegen Pastorietuin inrichten als parkeerterrein. Ook dit onzalige plan moet van tafel, omdat de tuin onderdeel is van het rijksmonument de Pastorie. Afblijven dus. Er zijn genoeg alternatieven om in de buurt van het centrum extra parkeerplaatsen te realiseren. • Mocht je ROOD willen helpen met deze of toekomstige acties, neem dan contact op met Teun Pijnenburg, telefoon 06 4579 6629, of stuur een e-mail aan roodboxtel@sp.nl ROOD-voorzitter Teun Pijnenburg haalt handtekeningen op voor behoud sporthal de Braken. U bent al lid van de SP voor € 5,- per kwartaal. U krijgt dan elke maand ons nieuwsmagazine Tribune en als nieuw lid krijgt u een welkomstgeschenk! Lid worden kan heel eenvoudig via www.sp.nl en met de bon hiernaast. kom de SP verSterken – Word lid e goede redenen om nu lid te worden van de SP. Nou ja, eigenlijk kan ik er wel honderd r er zijn er twee die ik nu graag onder uw aandacht wil brengen. criSiS uit ring van VVD en PvdA gaat voort op de weg waar Rutte I gestopt is. Het lijkt erop dat de de PvdA campagne heeft gevoerd, maar dat de rechterflank nu gaat regeren. Rutte kan afmaken. De AOW-leeftijd gaat nog sneller omhoog, de WW en de ontslagbescherming ken en er vallen harde klappen in de thuiszorg. Sociaal de crisis uit? Niet met dit kabinet. nu harder nodig dan ooit! s in de vier jaar stemt en verder uw mond houdt. De SP is anders. De meest actieve partij t actieve mensen aan een beter Nederland en een betere wereld. In de wijken, op scholen, n. Daarom: vóór de mensen, maar vooral ook mét de mensen. wil ik u nu vragen om de volgende stap te zetten. Doe mee en help mij om Nederland de en! de Kamer u met mij mee? € 7,50 € 10, – € 15,– anders € SP om per kwartaal ijn rekening. endien krijg ik elke maand e bus. Amersfoort et een telefoontje of 0, administratie@sp.nl g orletters m/v eboortedatum keningnummer OD (jong in de SP, tot 28 jdragen af aan ROOD. Boxtel 2012 boxtel SPeciAAlEen uitgave van de SP-Boxtel • Reacties? Graag! SP-Boxtel Breukelsestraat 126 • 5281 HG Boxtel T (0411) 67 60 58 E boxtel@sp.nl I www.boxtel.sp.nl eric vAn den broek, voorZitter SP-FrActie gemeenterAAd ‘dit college mAAkt er een Potje vAn’ Eric van den Broek (41) is hoofd van de afdeling personeel & organisatie bij het beveiligingsbedrijf Profi-Sec. We vroe- gen de SP-fractievoorzi er naar zijn mening over het huidige gemeentebe- stuur, een coalitie van Balans, Combina- tie 95, PvdA/GL en DPBL. Het college van B&W is nogal ingenomen met zichzelf. Is dat terecht? ‘Absoluut niet. Ze doen natuurlijk ook wel wat goede dingen, maar in het algemeen is het zwaar onvoldoende wat er gepresteerd wordt. Zo is de oplossing van het grote knel- punt dubbele overweg geen meter dichterbij gekomen. Het Centrumplan wil maar niet opschieten. Woningbouwplannen komen moeizaam of helemaal niet van de grond. Zo worden er veel te weinig betaalbare huurwoningen gebouwd, zodat de wachttijd bij Sint Joseph is opgelopen tot meer dan 4 jaar. Boxtel heeft zijn voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid verloren. De Stationsstraat dreigt te verloederen. B&W is van plan om sporthal De Braken te verkopen aan een commerciële partij, waardoor sport- verenigingen en sporters in de knel komen. Met de inspraak is het nog steeds droevig gesteld. En het ergste is dat dit college be- zuinigd heeft op de Wmo (Wet maatschap- pelijke ondersteuning), waardoor kwetsbare groepen als ouderen, chronisch zieken en gehandicapten bijvoorbeeld eigen bijdragen moeten gaan betalen voor hulpmiddelen als scootmobielen, trapliften en andere woning- aanpassingen. Wat mij betreft een dikke onvoldoende dus.’ Zijn de burgers tevreden over dit gemeentebestuur? ‘Nee, duidelijk niet. Dat blijkt uit het onderzoek “De staat van de gemeente”, waar Boxtel ook aan meedoet. Op bijna alle onderdelen vinden Boxtelse burgers dat dit college het beduidend slechter doet dan het vorige college, waarin de SP vertegen- woordigd was met wethouder Ger Wouters. Burgers hebben minder vertrouwen in het gemeentebestuur en geven het college een lager rapportcijfer. Of het nou gaat om de verkeersveiligheid, fietsvriendelijkheid of leefbaarheid van buurten: overal scoort dit college slechter. B&W scoort het slechtst bij het betrekken van burgers bij de totstandko- ming van het beleid. Hier gaat het cijfer van 6,3 naar 5,5. Dat laatste cijfer heeft alles te maken met de slechte inspraak.’ Kun je daar enkele voorbeelden van geven? ‘Er zijn inmiddels talloze voorbeelden, maar ik zal me beperken tot de meest recente. Onlangs nog moesten sportverenigingen en sporters in de krant lezen dat het college van plan is om sporthal De Braken te verkopen aan een commerciële partij, waardoor zij in de problemen dreigen te komen. Het gemeentebestuur heeft hierover niet met hen overlegd. Het overvalplan heeft geleid tot grote onrust en boosheid bij sportvereni- gingen die gebruik maken van de sport- hal. Onze jongerenafdeling ROOD is een handtekeningenactie gestart om De Braken te behouden. Een ander recent voorbeeld is het voorne- men van B&W om verkeersknippen aan te brengen in de wijken Oost en Selissenwal. Ook hier veel boosheid omdat op geen enkele manier overlegd is met wijkorganen en bewoners. Moet je nagaan: hebben ze pas geleden slechte cijfers van burgers gehad over de inspraak, maar ze gaan gewoon op de oude voet verder. Met andere woorden: dit college maakt er dus weer een potje van en jaagt iedereen tegen zich in het harnas.’ Hoe zit het met het geheime rapport over de adviesorganen? ‘Dat was weer een staaltje van ouderwetse dorpspolitiek. Het college heeft onderzoek laten verrichten naar het functioneren van adviesorganen. Dat werd nodig geacht nadat vorig jaar de Dorpsraad Liempde, het Ad- viesorgaan Duurzame Ontwikkeling (ADO) en het Web (werkgevers) het overleg met de gemeente hadden opgeschort of afgebroken, omdat er niet naar hen geluisterd werd. Het fotoSPBoxtel SP-fractievoorzitter Eric van den Broek. ansicht_WestMaasWaal.indd 1 12-03-13 11:12
  6. 6. Logo’s Boek & Leeswinkel Het Witte Huys Café De Oude Sluis Adviesburo Aad de Vries Logo- en visitekaartje ontwerp. De Oude SluisCafe Historisch Delfshaven Rotterdam adviesburo aad de vries belastingaangiften • financieringen • hypotheken 2 0 0 9 2 0 1 0 010 415 53 00 za. 01-08-09 Sparta - FC Twente 19:45 vr. 07-08-09 AZ - Sparta 20:45 za. 15-08-09 Sparta - Willem II 18:45 zo. 23-08-09 Ajax - Sparta 14:30 za. 29-08-09 FC Utrecht - Sparta 20:45 zo. 13-09-09 Sparta - RKC 14:30 za. 19-09-09 Heracles - Sparta 18:45 zo. 27-09-09 Sparta -SC Heerenveen 14:30 vr. 02-10-09 Vitesse - Sparta 20:45 zo. 18-10-09 Sparta - Feyenoord 16:30 za 24-10-09 ADO - Sparta 18:45 zo. 01-11-09 Sparta - NEC 14:30 za. 07-11-09 Sparta - Roda JC 19:45 zo. 22-11-09 VVV - Sparta 14:30 vr. 27-11-09 Sparta - PSV 20:45 zo. 06-12-09 NAC - Sparta 14:30 zo. 13-12-09 Sparta - FC Groningen 16:30 aadvoetbal 20092010.indd 1 16-07-2009 22:16:09
  7. 7. Overig werk gebkaartje.indd 1 09-03-2009 16:22:31 gebkaartjeLuuk.indd 1 09-10-2012 21:46:36 Lise. Geboortekaartje van mijn dochter (2009) Luuk. Geboortekaartje van mijn zoon (2010) tinus! TINUS.indd 1 21-10-11 10:51 TINUS! Sticker van Tinus Bosselaar, oud speler van Sparta groot beeld in HdtV! alle oranje wedstrijden! café de komedieschieweg 177A • rotterdAm zondag 17 JUni • 20.45 met dj jack kerklaan nederland portugal Diverse posters. Café De Komedie
  8. 8. Rhoon on Ice KijKvoor de meest actuele informatie op: www.rhoononice.nl 1 van 3 december 2010 t/m 2 januari 2011 Rhoon_on_IceInsert.indd 1 23-11-2010 16:21:54 KijKvoor de meest actuele informatie op: www.rhoononice.nl 3 De Stichting IJsbaan Albrandswaard heeft het genoegen om u aan te kondigen dat Rhoon on Ice dit jaar voor de tweede keer georganiseerd wordt. Ook dit jaar zullen alle ijsliefhebbers uit de regio weer vier weken lang de ijzers onder kunnen binden en hun rondjes trekken op de baan in het park van Rhoon. Vier weken ijspret in rhoon Voor de tweede keer rhoon on ice Het evenement werd in de winter van 2008/2009 voor het eerst gehouden en liet toen meteen niemand koud. Zo maakten in dat eerste jaar alleen al ruim 4.000 basis- schoolkinderen gebruik van het gratis schoolschaatsen. In totaal bezochten die winter maar liefst 35.000 mensen de tent in het park van Rhoon; van wie zo’n 20.000 jongeren en ouderen daadwerkelijk de schaatsen onderbonden. De 15.000 andere bezoekers hadden genoeg aan de vele feesten, de diverse optredens, de culinaire geneugten, de poppenkast en de gooche- laar of ze vonden het leuk om elkaar tijdens de feestelijke Voor het laatste nieuws (even- tuele programmawijzigingen en/of toevoegingen) verwijzen we graag naar de website www.rhoononice.nl We wensen alle schaats- liefhebbers een heel fijne wintersportvakantie toe in het park van Rhoon. decembermaand gewoon maar een keer te ontmoeten op deze bijzondere locatie. De editie van Rhoon on Ice staat dit jaar ook nog eens in het teken van het 25-jarig bestaan van de gemeente Albrandswaard. Met dertig dagen schaatsplezier gaan we dan ook een prachtige finale beleven van dit gemeentelijke jubileumjaar. In deze krant is alles te vinden over de openingstijden en entreeprijzen van de ijsbaan en natuurlijk zijn op deze pagina’s ook het feestelijke programma van activiteiten en het overheerlijke horeca- aanbod te vinden. Tot ziens op de ijsbaan! Initiatieven vanuit onze gemeenschap stelen bij voorbaat mijn hart. Ik kan geluk- kig zeggen dat dit zeer regelmatig gebeurt. Zeker in het jaar dat Albrandswaard 25 jaar bestaat, zijn er tal van activiteiten gehouden waar iedereen echt van heeft kunnen genieten. En Rhoon on Ice is de droomafsluiting van ons jubileumjaar. Dit jaar wordt Rhoon on Ice voor de tweede keer georgani- seerd door de gelijknamige stichting. Een initiatief van een aantal enthousiaste ondernemers uit onze gemeente die samen met al die onmisbare vrijwilligers weer zorgen voor een waar ijsfeest voor jong en oud. De eerste editie van dit ijsspektakel heeft laten zien hoe leuk het is om met elkaar de ijzers onder te binden. Hele families waren op de ijsbaan te vinden om daar de mid- dag of avond van hun leven te beleven. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Sterker nog, ik verwacht dat Rhoon on Ice zelfs nog meer enthousiaste bezoekers trekt. Zeker met al die activiteiten die rondom het evenement georganiseerd worden. U zult ons gezin ook dit jaar weer regelmatig tegenkomen in het park van Rhoon. Als burgemeester van deze mooie gemeente wens ik iedereen veel schaatsplezier en dank ik iedereen die Rhoon on Ice ook dit jaar weer mogelijk maakt, uit de grond van mijn hart. Tot ziens op de ijsbaan! Burgemeester Harald Bergmann openingstijden en prijzen ijsbaan: maandag t/m donderdag 10.00-13.00 uur 14.00-18.00 uur 19.00-22.00 uur vrijdag en zaterdag 10.00-13.00 uur 14.00-18.00 uur 19.00-23.00 uur zondag 10.00-13.00 uur 14.00-18.00 uur Uitzonderingen: Schoolschaatsen (6 t/m 10 – 13 t/m 17 december) Ma, di, do,vrij vanaf 16.00 uur woensdag vanaf 14.00 ur 3 december 18.00-24.00 uur 24 december 10.00-18.00 uur 25 december GESLOTEN 26 december 12.00-18.00 uur 31 december 10.00 -18.00 uur 1 januari 12.00-18.00 uur 19.00-24.00 uur Prijzen Entree schaatsbaan: € 3,50 (per tijdsdeel) Schaatshuur: € 3,00 Rotterdampas: gratis (éénmalig) Passé partout € 40,00 (pasfoto meenemen) huisregels Handschoenen verplicht Noren op het ijs NIET toegestaan Consumpties op het ijs NIET toegestaan Rhoon_on_IceInsert.indd 3 23-11-2010 16:21:59 KijKvoor de meest actuele informatie op: www.rhoononice.nl 11 Op vrijdag 17 december staat Kelvin Muïs uit Hoogvliet op het podium in de tent van de Rhoonse ijsbaan. Van 20.30 tot 24.00 wordt hij daarbij tijdens de X-factor on Ice vergezeld door de nieuwe Engelse boyband Princes & Rogues. Kelvin heeft het eerste half jaar van 2010 meegedaan aan het immens populaire programma de X-factor waar hij op zijn eigen unieke ma- nier de derde plaats wist te behalen. Het Nederlandse publiek omarmde zijn muzi- kaliteit vanaf het wel bekende Use Somebody waarmee hij optrad in theater De Ronde. Dat was ook het begin van Kelvins vriendschap met de winnaar van het programma Jaap van Reesema. In de live- shows maakte Kelvin indruk met nummers als If I Aint Got You (Alicia Keys) en Black or White (van Michael Jackson) waarbij hij zichzelf op piano begeleide. X-factor op het ijs in rhoon Bij een evenement in Rhoon mag natuurlijk de lokale troubadour Dirk-Jan Deelen niet ontbreken. Dirk-Jan is een zanger met een enorme energie die altijd in is voor een dolletje tijdens zijn optre- dens. Hij vindt het leuk om te zingen en dat gevoel weet hij ook over te brengen op het publiek. De 39-jarige Dirk-Jan werkte tijdens zijn studententijd in een kroeg en daar zong hij ook wel eens. Dat klonk best leuk en toen hij een keer als gast in de après skihut in Rot- terdam was, klom hij op de bar en zette een paar liedjes in. Dit beviel van beide kanten zo goed dat hij in de après ook Dirk-Jan is van de partij skihut ging werken. De après skihut is in de loop der jaren een begrip in het hele land geworden. Vele cd’s werden uitgebracht waarop Dirk-Jan ook te horen is. Deze cd’s bereikten de gou- den en platina status. Op zondag 19 december is het van 15.00 tot 18.00 uur dus lekker swingen op de klanken van Dirk-Jan Deelen. Een limonadekabouter, schminktheater, ballonnen- beestjes en non-stop meezingen met gezellige muziek. Dat kan op woens- dagmiddag 22 december De Kids Surprise car allemaal van 13.00 tot 16.00 uur. Alle kleine gasten zijn hierbij uitgenodigd om deze verrassingen van de Kids Surprise Car mee te beleven. Flapipo maakt het (te) bont Clown Flapipo gooit op 29 december tussen 12.00 tot 16.00 uur graag een gek balletje op en maakt daarbij ook nog eens de mooiste ballonfiguren. Maar dat is niet het enige op deze woensdagmiddag bij de ijsbaan. Want natuurlijk kunnen er tijdens deze kindermiddag ook nog eens volop poffertjes en pannenkoeken gegeten worden in het restaurant. Tijdens de spectaculaire finale van Rhoon on Ice gaat op zondag 2 januari het dak (van de tent) eraf met Coverband Loszand. Coverband Loszand is een no-nonsens, allround cover- band die overal inzetbaar is. Alle populaire muziekstijlen van the sixties tot nu pas- seren de revue. Rock, soul, blues, nederpop, dance, disco en nog veel meer. Coverband loszand werkt met professi- Finale met coverband loszand! onele licht- en geluidtechnici en heeft in de loop der jaren heel wat ‘credits’ opgebouwd. De finale van Rhoon on Ice. Zorg dat je er bij bent. Zondag 2 januari van 15.00 tot 18.00 uur. Stichting IJsbaan Albrandswaard: info@rhoononice.nl • Kees van der Griendt (06 5362 7900) Olaf Bruinenberg (06 5150 8949) • Arie Willem Stout (06 2042 7050) Aad Bresser (06 5149 6003) • Eindredactie: Hans de Bruyn (Rosetta Media & Communicatie) Vormgeving: Robert de Klerk COLOfON: Voor informatie over alle artiesten kijk je op: www.rhoononice.nl Rhoon_on_IceInsert.indd 11 23-11-2010 16:22:50 KijKvoor de meest actuele informatie op: www.rhoononice.nl 13 BijGeenGehoor Van Blues Brothers tot Amy winehouse BijGeenGehoor is een ne- genkoppige band met een volledige blazerssectie. De band is in 2008 ontstaan tijdens de apres-ski op een wintersportvakantie en wordt gevormd door een club vrienden uit Rhoon, Poortu- gaal en Hoogvliet. BijGeen- Gehoor is sfeerverhogend op ieder feestje en het repertoire is erg divers. Van Nederpop tot Stevie Wonder en van de Blues Brothers tot Amy Winehouse. BijGeenGehoor treedt op zaterdag 4 december op van 20.00 tot 24.00 uur. De Stichting IJsbaan Albrandswaard biedt haar vaste klanten dit jaar iets extra’s. Alle passe partout houders mogen op vrijdag 3 december, nog voor de officiële opening door de burgemeester en Sinter- klaas, twee uur lang hun kunsten op de ijsbaan vertonen. Van 16.00 tot 18.00 uur kunnen zij alvast de ijzers onder- binden, als voorproefje op een maand lang ijspret in het Rhoonse park. Een maand ijspret waarvoor zij op dat mo- ment meteen hun passe partouts af kunnen halen aan de schaatsbalie in de tent. En dat is nog niet alles voor deze bofkonten. Door de Sint worden zij ook nog eens verblijd met een aardig- heidje in hun schoen. Passe partout houders in het zonnetje Op zondagmiddag 12 de- cember zendt Studio West IJselmonde live uit vanaf de ijsbaan. Van 12.00 tot 17.00 uur presenteert het programma Holland Happe- ning van Aad van de Kemp diverse artiesten aan de bezoekers van Rhoon on Ice en aan de luisteraars thuis. Zo passeren onder anderen de zangers en zangeressen Nino, Perry Zuidam, Angela, Wendy Molee, Frans van wijk, Conny Lee en Wim van Beyeren de revue. Het horecagedeelte van Rhoon on Ice is natuurlijk ook die middag voor ieder- een gratis te bezoeken. holland happening live vanaf de ijsbaan Tot ziens op de ijsbaan! Rhoon_on_IceInsert.indd 13 23-11-2010 16:23:03 Programmakrant

×