Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
mei 2009
               Oplossingsrichtingen voor een onafhankelijke
               pers...
Inhoud

 Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen
 Deel 1: toekomstvisie op landelijke dagbladen Ne...
Conclusie: dagbladen hebben nog geen doorbraken
gevonden om verminderde vooruitzichten hoofd te bieden

Ongewijzigd beleid...
Uitgevers: vier instrumenten bieden mogelijkheid om
effecten negatieve outlook te compenseren
             Vie...
Oplossingsrichtingen: vier instrumenten om toekomst-
bestendige krant te realiseren

                   ...
Rol overheid: stimulerende regelgeving is effectiever dan
subsidie

                     Distributie:...
Rol overheid: creëren van level playing field

                     Gebruik gegevens diverse media ge...
Inhoud

 Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen
 Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Neder...
Inhoud

 Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen
 Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Neder...
Analyse: Inkomstendaling van 20 tot 60% in 2018 door
afname betaalde oplage
Inkomsten van betalende lezers en advertenties...
Analyse: Exemplaarkosten papieren krant stijgen
 exponentieel bij ongewijzigd beleid (tot 60%)
 Ontwikkeling exemplaarkost...
Analyse: Sterke toename distributiekosten, met name
in gebieden met lage dekkingsgraad
Dekkingsgraad in de ochtend voor la...
Analyse: Toename drukkosten per krant door steeds
zwaarder wegende vaste lasten
          Kosten verdeling grafis...
Analyse: Ongewijzigd beleid leidt voor meeste
    dagbladen binnen 5 jaar tot rode cijfers
              ...
Inhoud

 Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen
 Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Neder...
Uitgevers: vier instrumenten bieden mogelijkheid tot
positief rendement
             Vier rendementsverhogende...
Instrument I: 15-20% besparingspotentie per krant door
kostenbeheersing & efficiëntie
                  ...
Instrument II: 10% kostenbesparing mogelijk door
schaalvergroting en samenwerking
                    ...
Instrument III: minimaal 5% inkomstenverhoging
mogelijk door differentiatie van tarieven
                 ...
Instrument IV: diversificatie van product & dienst biedt
nog veel potentieel
                       ...
Inhoud

 Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen
 Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Neder...
Overheid: stimulerende regelgeving is effectiever dan
subsidie
Voorbeelden publieke steun               ...
Inhoud

 Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen
 Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Neder...
Conclusie: Uitgevers en overheid hebben instrumenten
in handen om onafhankelijke pers te waarborgen
           ...
Inhoud

 Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen
 Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Neder...
Case doelstelling: inzicht geven in effecten van
besparingsmaatregelen en eventuele barrières

              ...
Case introductie: fictieve uitgever van landelijke
dagbladen

                 Uitgever met betalende lez...
Case introductie: base case fictieve krantenuitgever
met gecontinueerde bedrijfsvoering

                 ...
Case maatregelen: mogelijke rendementsverbetering
en financiële consequenties in zes gebieden

              ...
Case effecten: vanaf 2012 structureel lagere kosten
door maatregelen
       Cash out “fictieve uitgever" 2009 - 2019...
Case effecten: Doorvoering van alle genoemde
 maatregelen zorgt voor positieve marge tot 2018
          Bruto ma...
Case effecten: vergelijking van oplagescenario‟s van
 -40% en -60% in 2019
          Wel een positieve marge mog...
Case evaluatie: conclusies en discussie (1)

                Maatregelen verlengen toekomst landelijke dag...
Case evaluatie: conclusies en discussie (2)

                Wat is het belang van thuisbezorging van de k...
Inhoud

 Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen
 Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Neder...
Bijlage A: vergrijzing remt afname aantal betalende
dagbladlezers tot 2013
                   Prognose:...
Inhoud

 Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen
 Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Neder...
Bijlage B: minder effect van maatregelen voor
regionale dagbladuitgevers

Relatief hoge dichtheid in regio beperkt bespari...
Vragen en informatie

                           IG&H Consulting & Interim is een onafhankelijk ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Toekomstvisie Dagbladen + Case Fictieve Uitgever Final 0406

1,434 views

Published on

Toekomstvisie op Dagbladen in Nederland (incl. case fictieve uitgever)

Published in: News & Politics, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toekomstvisie Dagbladen + Case Fictieve Uitgever Final 0406

 1. 1. mei 2009 Oplossingsrichtingen voor een onafhankelijke pers en een rendabel krantenbedrijf Toekomstvisie landelijke dagbladen Nederland & case: impact van operationele maatregelen op exploitatie van fictieve dagbladuitgever © IG&H Consulting & Interim
 2. 2. Inhoud  Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen  Deel 1: toekomstvisie op landelijke dagbladen Nederland  Deel 2: case - impact van operationele maatregelen op exploitatie van fictieve dagbladuitgever  Bijlage A: vergrijzing heeft remmend effect op afname betalende lezers  Bijlage B: minder effect van maatregelen voor regionale dagbladuitgevers © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen /2
 3. 3. Conclusie: dagbladen hebben nog geen doorbraken gevonden om verminderde vooruitzichten hoofd te bieden Ongewijzigd beleid leidt voor meeste dagbladen binnen 5 jaar tot rode cijfers  Inkomstendaling met 20 – 60%:  Afnemende oplagen en daarmee afnemende inkomsten uit abonnees & losse verkoop  Afnemende advertentie-inkomsten (versneld door de recessie)  Beperkte afname absolute kosten (eerste reorganisaties aangekondigd in afgelopen maanden) Tot op heden weinig succesvolle initiatieven ontplooid om tij te keren  Slechts beperkt nieuwe businessmodellen ontwikkeld:  Afgelopen jaren vele honderden miljoenen uitgegeven aan multimediale initiatieven, de meeste zonder succes  Cerkoop andere producten & services in opstart fase  Opstart veelal vanuit “traditionele” achtergrond; beperkte kennis van bijv. retail, multimedia Tekortschietende besturing en management  Strategische investeringen zijn vaak mislukt (o.a. investeringen in tv, radio en internet)  Beperkte en trage executie als het gaat om het behalen van efficiency en productiviteit  Ongelukkige keuzes op het gebied van financiering en governance © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen /3
 4. 4. Uitgevers: vier instrumenten bieden mogelijkheid om effecten negatieve outlook te compenseren Vier rendementsverhogende instrumenten* 20% 10% PM Prognose 2018* +5% IV 4 0% % Rendements- +10% 3 verbetering III -10% Totaal 2 effect +15% -20% 1 -30% -30% -40% * Op basis van scenario 2, teruggerekend naar kostenniveau van 2008 (aanname: inflatie speelt neutrale rol) 1 Kostenbeheersing & efficiëntie 3 Tarief differentiatie 2 Schaalvergroting & samenwerking 4 Diversificatie van product & dienst © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen /4
 5. 5. Oplossingsrichtingen: vier instrumenten om toekomst- bestendige krant te realiseren  Rationalisatie vaste lasten I. Kostenbeheersing  Efficiënter werken door lean & verbeterde planning & efficiëntie  Verlaging papierverbruik  Samenwerking in distributie en drukken II. Schaalvergroting  Samenwerking redacties & samenwerking  Standaardisatie product (vergroot uitwisselbaarheid)  Naar geografie en wel/niet aan huis III. Tarief  Naar abonnement - doelgroep / bijlage “on demand” (differentiatie)  Stijging abonnementsprijs (niet voor alle titels van toepassing)  Doelgroepfocus  Multi media mix (consumenten via alternatieve routes bereiken) IV. Diversificatie van product & dienst  Content verkopen  Andere producten verkopen © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen /5
 6. 6. Rol overheid: stimulerende regelgeving is effectiever dan subsidie  Distributie:  Creëren voorwaarden die gezamenlijke distributie mogelijk maken (NMA)  Wegnemen mogelijke bedreiging van arbeidsrelatie / CAO bezorgers  Drukkerijen: A. Wegnemen barrières voor  Reeds veel afgeschreven: investeringen en reorganisatiekosten vormen hier grootste efficiency & barrière toetreding nieuwe  Garantstelling voor te plegen investeringen in nieuwe persen aanbieders  Stimuleren / bieden platform om drukkerij BV NL te realiseren  Scheppen randvoorwaarden waardoor gezamenlijk drukken mogelijk wordt (NMA)  Reorganisaties: verminderen hoge afvloeiingskosten door bijv Werk naar werk begeleiding, financiële ondersteuning (Grafi Media en individuele sociale plannen leiden tot hoge kosten)  Stimuleren ontwikkeling van krant op maat (doelgroep focus) die tevens groener is:  Van push naar pull: lezer krijgt precies wat hij wil B. Stimuleren met groene en/of  Geen onnodig papierverbruik: reductie papier en inkt met 30-50% maatschappelijke  Stimuleren ontwikkeling digitale (en tevens groenere) krant : subsidies  Papierloos, meer dan 1 editie per dag, etc..  Stimuleren van (krant-)lezen onder jongeren door overheid (plan Sarkozy/Frankrijk)  Rol overheid: stimuleren investeringen t.b.v. technologische ontwikkeling © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen /6
 7. 7. Rol overheid: creëren van level playing field  Gebruik gegevens diverse media gelijk stellen (bijv gebruik omroepgegevens) C. Wegnemen  Gratis ter beschikbaar stellen basis informatie door overheid (zoals ANP) oneerlijke  Integraal publiek mediabeleid ontwikkelen voor omroepen en geschreven media concurrentie (initiatieven van Telegraaf passen in deze ontwikkeling): tussen media  Richtlijnen ten aanzien van verdeling publieke gelden herijken  Aanpassing regelgeving t.a.v. marktmacht en machtsconcentratie:  Bijv. door verlaging van max. marktaandeel of % van de mediamarkt bij één partij  Minimumbehoefte regionale journalistiek (zowel geschreven als andere media) D. In stand houden  (Landelijke) redacties kunnen zelfstandig verder efficiency verhogen: onafhankelijkheid  breder delen van informatie journalistiek  Redacties zijn tot op heden slechts beperkt ingekrompen, terwijl hulpmiddelen efficiency verhoogd moet hebben  Indien onafhankelijkheid of kwaliteit uiteindelijk toch onder druk komt… © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen /7
 8. 8. Inhoud  Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen  Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Nederland  Deel 2: case - impact van operationele maatregelen op exploitatie van fictieve dagbladuitgever  Bijlage A: vergrijzing remt afname aantal betalende dagbladlezers tot 2013  Bijlage B: minder effect van maatregelen voor regionale dagbladuitgevers © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen /8
 9. 9. Inhoud  Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen  Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Nederland  Analyse: stijgende kosten, dalende inkomsten vragen om slagvaardiger optreden  Uitgevers: vier instrumenten bieden mogelijkheid tot positief rendement  Overheid: stimulerende regelgeving is effectiever dan subsidie  Conclusie: uitgevers en overheid hebben instrumenten in handen om onafhankelijke pers en rendabel krantenbedrijf te waarborgen  Deel 2: case - impact van operationele maatregelen op exploitatie van fictieve dagbladuitgever  Bijlage A: vergrijzing remt afname aantal betalende dagbladlezers tot 2013  Bijlage B: minder effect van maatregelen voor regionale dagbladuitgevers © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen /9
 10. 10. Analyse: Inkomstendaling van 20 tot 60% in 2018 door afname betaalde oplage Inkomsten van betalende lezers en advertenties dalen evenredig met de oplage Inkomstenverhouding Inkomsten van abonnees en losse gemiddeld landelijk dagblad* Advertentie-inkomsten dalen evenredig verkoop dalen evenredig met oplage met oplage 50% 50%  Aanhoudende daling inkomsten uit  Inkomsten dalen door lager bereik en abonnee adver- papieren krant & losse tentie concurrentie van m.n. internet  Moeite om jonge doelgroep te binden verkoop Afname betaalde oplage is onomkeerbaar; inkomstendaling voorzien van 20 tot 60% in 2018 120 100 Drie toekomstscenario’s voor oplageontwikkeling (t.o.v. 2008)* (2008 = index 100) Oplage index 80 1 Optimistisch scenario (-2% p.j.) 60 2 Voortzetting trend laatste jaren (-4% p.j.) 40 20 3 Pessimistisch scenario (-6% p.j.) 0 Historie 1998 2003 2008 2013 2018 Bron: historische data HOI/Cebuco * Zie Deel 1 © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 10
 11. 11. Analyse: Exemplaarkosten papieren krant stijgen exponentieel bij ongewijzigd beleid (tot 60%) Ontwikkeling exemplaarkosten in de ochtend Kostenverdeling gemiddeld landelijk dagblad voor landelijk dagblad (kostprijs 2008: €1,00) (basis 2008) € 1,60 Distributie € 1,40 30% 25% Grafisch Commercie/ overhead € 1,20 25% 20% Redactie € 1,00 2008 2013 2018 Toename exemplaarkosten landelijk dagblad Bij snelle oplagedaling stijgen de exemplaarkosten t.o.v. 2008 exponentieel Scenario 2013 2018  Oorzaak voor stijging is relatief grote aandeel vaste kosten 1 5% 10%  De versnelling is vooral zichtbaar bij jaarlijkse dalingen van tenminste 3% 2 11% 27%  Voor titels met relatief hoge exemplaarkosten zijn de verwachte stijgingen in absolute zin groter en is 3 18% 59% daarmee de impact hoger © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 11
 12. 12. Analyse: Sterke toename distributiekosten, met name in gebieden met lage dekkingsgraad Dekkingsgraad in de ochtend voor landelijke Distributiekosten stijgen versneld bij afnemende dagbladen in 2008 (per 4-cijferig postcode gebied) dekkingsgraad Dekkingsgraad Hoog bezorgkosten Gemiddeld Laag oplage trend dekkingsgraad Stijging totale distributiekosten per krant t.o.v. 2008* Scenario 2013 2018 1 5% 10% 2 11% 29% 3 19% 64% * bij ongewijzigd beleid © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 12
 13. 13. Analyse: Toename drukkosten per krant door steeds zwaarder wegende vaste lasten Kosten verdeling grafisch bedrijf Aandeel vaste kosten neemt relatief toe (2008) (voor scenario 2: oplage daalt 4% per jaar) 3% variabel 14% Papier 2008 2013 2018 Inkt Platen 46% Waste 39% 45% 48% Energie/water 61% 55% 52% 22% Personeel vast Afschrijving machines 4% 2% 4% Afschrijving gebouwen vast variabel 4% Bron: IFRA  Grafische kosten bedragen ca. 25% van de totale dagbladkosten  Investeringen in machines en gebouwen zijn al gedaan: afschrijvingen blijven  Alleen bij leegkomen van een discrete drukpers kan personeelreductie worden doorgevoerd; afvloeiingskosten zijn hoog, doordat personeel gemiddeld lang in dienst is  Papier vormt ca. 50% van de grafische kosten: omvang en formaat van dagblad hebben veel impact © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 13
 14. 14. Analyse: Ongewijzigd beleid leidt voor meeste dagbladen binnen 5 jaar tot rode cijfers Rendement van landelijke dagbladen daalt snel Aandeel vaste kosten neemt snel toe* € 1,50 Vast Variabel kosten & opbrengsten in € per exemplaar positief rendement negatief rendement 55% € 1,00 49% 42% break-even point 45% 51% 58% kosten opbrengsten € 0,50 2008 2013 2018 2008 2013 2018 * Data gebaseerd op scenario 2: oplage daalt 4% per jaar)  De papieren krant bevindt zich in de laatste fase van zijn product life cycle: noodzaak om kosten te beperken en te investeren in alternatieven  Uitgevers hebben de laatste jaren diverse initiatieven genomen om nieuwe business te ontwikkelen, de omzet daarvan is echter beperkt © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 14
 15. 15. Inhoud  Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen  Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Nederland  Analyse: stijgende kosten, dalende inkomsten vragen om slagvaardiger optreden  Uitgevers: vier instrumenten bieden mogelijkheid tot positief rendement  Overheid: stimulerende regelgeving is effectiever dan subsidie  Conclusie: uitgevers en overheid hebben instrumenten in handen om onafhankelijke pers en rendabel krantenbedrijf te waarborgen  Deel 2: case - impact van operationele maatregelen op exploitatie van fictieve dagbladuitgever  Bijlage A: vergrijzing remt afname aantal betalende dagbladlezers tot 2013  Bijlage B: minder effect van maatregelen voor regionale dagbladuitgevers © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 15
 16. 16. Uitgevers: vier instrumenten bieden mogelijkheid tot positief rendement Vier rendementsverhogende instrumenten* 20% 10% PM Prognose 2018* +5% IV 4 0% % Rendements- +10% 3 verbetering III -10% Totaal 2 effect +15% -20% 1 -30% -30% -40% * Op basis van scenario 2, teruggerekend naar kostenniveau van 2008 (aanname: inflatie speelt neutrale rol) 1 Kostenbeheersing & efficiëntie 3 Tarief differentiatie 2 Schaalvergroting & samenwerking 4 Diversificatie van product & dienst © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 16
 17. 17. Instrument I: 15-20% besparingspotentie per krant door kostenbeheersing & efficiëntie 1 Kostenbeheersing & efficiëntie 20% 10% PM Prognose % Rendements- 2018* +5% verbetering 0% +10% -10% +15% -20% -30% -30% -40% Rationalisatie vaste lasten Efficiënter werken Verlaging papiergebruik  Centraliseren van staffuncties  Invoeren van methodische manier  Papier is ca. 12% van totale  Uitbesteden van niet van werken voor drukken, krantkosten; transportkosten deels kernactiviteiten (IT, call centre, …) distributie én redactie (lean, 6s): afhankelijk van gewicht krant  Reduceren van overhead en  voorkoming van onnodige  Mogelijkheden voor economisch managementlagen stilstanden en wachttijden formaat, dunnere krant  Samenvoeging van commerciële  invoeren van sales en  Rekening houdend met minimum afdelingen, customer service operations planningsproces content-behoefte van lezers  discipline verbeteren en monitoren © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 17
 18. 18. Instrument II: 10% kostenbesparing mogelijk door schaalvergroting en samenwerking 2 Schaalvergroting & samenwerking 20% 10% PM Prognose % Rendements- 2018* +5% verbetering 0% +10% -10% +15% -20% -30% -30% -40% Schaalvergroting Samenwerking distributie Samenwerking redacties Standaardisatie product drukkerijen  Potentieel minimaal 10%  Bundeling van  Samenwerking op  Nu beperkte mogelijke van de distributiekosten drukcapaciteiten over operationele processen: uitwisselbaarheid,  Meerdere verschillende partijen  IT systemen delen doordat iedereen eigen samen-werkingsverband  Dit leidt tot sterke  grafische opmaak format heeft en onderzocht, reductie in overhead en  Gebruik maken van  Business case voor vooralsnog zonder benodigde drukcapaciteit elkaars specialisme: gezamenlijke drukpers- succes  Efficiënter gebruik investering wordt  Z24 nieuws op AD.nl aantrekkelijk  Oorzaken voor niet maken van vs Sportwereld op slagen liggen zowel bij (gedeeltelijke) leegstand (bijv. Wegener en De BNR Persgroep in België) uitgevers (trots, historie) door samenwerking als bij overheid (NMA) © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 18
 19. 19. Instrument III: minimaal 5% inkomstenverhoging mogelijk door differentiatie van tarieven 3 Differentiatie van tarieven 20% 10% PM Prognose % Rendements- 2018* +5% verbetering 0% +10% -10% +15% -20% -30% -30% -40% A Doorberekenen bezorg- Verdere abonnement Bijlages “on demand” Prijsaanpassing kosten naar geografie differentiatie  Abonnees in gebieden  Er is een stijgende trend  Alle content wordt nu  Grens van prijs- met dure thuisbezorging zichtbaar van deel- gemaakt voor alle lezers elasticiteit is niet voor betalen gedeeltelijk mee abonnementen, met („broadcasting‟) alle titels bereikt  Dit betekent regionale name voor het weekend  Gericht te laten betalen  Lezers mee laten tariefsverhogingen  Differentiatie ook naar voor specifieke content betalen aan unieker  Nu wordt in een klein doelgroep (dunnere wordend product aantal gebieden al niet versie voor jongeren,  Vraag is of stijgingen of per post bezorgd dikkere voor ouderen) boven inflatie gewenst zijn  N.B. dé uitdaging bij differentiatie is het vinden van een betaalbare en operationeel uitvoerbare vorm © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 19
 20. 20. Instrument IV: diversificatie van product & dienst biedt nog veel potentieel 4 Diversificatie van product & dienst 20% 10% PM Prognose % Rendements- 2018* +5% verbetering 0% +10% -10% +15% -20% -30% -30% -40% Andere producten in Doelgroepfocus Multimedia mix Content verkopen bestaande netwerk  Aparte versies voor  Consumenten bereiken  Gecombineerd bezorgen  Verkoop content naar verschillende doel- via alternatieve routes van krant & andere andere kanalen (narrow groepen (succes van (denk aan Wikipedia, producten casting, etc..) NRC.Next) Twitter, newsgroepen,  Benutten van merknaam  Verkoop niet in eigen  Denken vanuit lezer etc.) voor commerciële krant geplaatste i.p.v. media push  Initiatieven afgelopen doeleinden (andere artikelen  Wel delen van basis- jaren vaak vanuit producten en diensten) processen bestaande denkkaders  Nog beperkte omzet uit bestaande initiatieven  Uitgevers hinken voor hun strategische positionering nu vaak op twee gedachten: onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek vs. commercieel content leverancier, multimedia specialist, …etc. © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 20
 21. 21. Inhoud  Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen  Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Nederland  Analyse: stijgende kosten, dalende inkomsten vragen om slagvaardiger optreden  Uitgevers: vier instrumenten bieden mogelijkheid tot positief rendement  Overheid: stimulerende regelgeving is effectiever dan subsidie  Conclusie: uitgevers en overheid hebben instrumenten in handen om onafhankelijke pers en rendabel krantenbedrijf te waarborgen  Deel 2: case - impact van operationele maatregelen op exploitatie van fictieve dagbladuitgever  Bijlage A: vergrijzing remt afname aantal betalende dagbladlezers tot 2013  Bijlage B: minder effect van maatregelen voor regionale dagbladuitgevers © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 21
 22. 22. Overheid: stimulerende regelgeving is effectiever dan subsidie Voorbeelden publieke steun Mogelijkheden voor stimulerende regelgeving  Overheidssteun in Europese landen: Italië, Oostenrijk,  Opheffen van blokkades t.a.v.: België, Estland, Denemarken, Luxemburg,  samenwerking (NMA): drukken en distribueren Macedonië, Noorwegen, Portugal, Rusland, Zweden krant  Publieke steun voor onderzoeksjournalistiek in VS:  arbeidsrelatie/ CAO: verloning bezorgers & ZZP-ers Pro Publica, Centre for Investigative Reporting, The  Opheffen van oneigenlijke concurrentie met publieke Centre for Public Integrity omroepen (subsidie die o.a. gebruikt wordt om andere  Friesch Dagblad: steun van kapitaalkrachtige media te ontwikkelen) abonnees  Rekt wel bestaansrecht papieren krant, maar geeft  Stimulerende regelgeving helpt uitgevers om eigen geen prikkel tot innovatie en benutten bestaande verantwoordelijkheid te nemen en instrumenten toe te mogelijkheden om businessmodel te verlengen passen om hun rendement te verbeteren © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 22
 23. 23. Inhoud  Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen  Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Nederland  Analyse: stijgende kosten, dalende inkomsten vragen om slagvaardiger optreden  Uitgevers: vier instrumenten bieden mogelijkheid tot positief rendement  Overheid: stimulerende regelgeving is effectiever dan subsidie  Conclusie: uitgevers en overheid hebben instrumenten in handen om onafhankelijke pers en rendabel krantenbedrijf te waarborgen  Deel 2: case - impact van operationele maatregelen op exploitatie van fictieve dagbladuitgever  Bijlage A: vergrijzing remt afname aantal betalende dagbladlezers tot 2013  Bijlage B: minder effect van maatregelen voor regionale dagbladuitgevers © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 23
 24. 24. Conclusie: Uitgevers en overheid hebben instrumenten in handen om onafhankelijke pers te waarborgen Uitgevers Huidige situatie Overheid Ongewijzigd beleid leidt voor meeste dagbladen Discussie gestart over mogelijke overheidssteun binnen 5 jaar tot rode cijfers voor dagbladpers  Onafwendbare inkomstendaling uit betaalde oplage  Commissie innovatie kranten ingesteld onder  Sterke toename exemplaarkosten per krant voorzitterschap van Elco Brinkman  Initiatieven op internet, relatief kleine opbrengsten  Discussie over oneerlijke concurrentie door publieke  Bijproducten gelanceerd, schaal blijft beperkt omroepen:  Schaalvergroting en samenwerking komt nauwelijks  ontvangen zowel publiek geld, abonneegelden van de grond (omroepbladen) als advertentie-inkomsten  Initiatieven voor efficiëntieverbetering stranden vaak  monopolie op meerdaagse tv-gegevens Instrumenten Rendementsverhogende instrumenten zijn bekend, Instrumenten om behoud van onafhankelijke, maar tot op heden beperkt toegepast pluriforme kwaliteitsmedia te bevorderen I. Kostenbeheersing & efficiëntie II. Schaalvergroting & samenwerking A. Subsidie III. Tarief differentiatie B. Stimulerende regelgeving IV. Diversificatie van product & dienst  Uitgevers hinken voor hun strategische positionering nu vaak op twee gedachten: onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek vs. commercieel content leverancier, multimedia specialist, …etc. © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 24
 25. 25. Inhoud  Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen  Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Nederland  Analyse: stijgende kosten, dalende inkomsten vragen om slagvaardiger optreden  Uitgevers: vier instrumenten bieden mogelijkheid tot positief rendement  Overheid: stimulerende regelgeving is effectiever dan subsidie  Conclusie: uitgevers en overheid hebben instrumenten in handen om onafhankelijke pers en rendabel krantenbedrijf te waarborgen  Deel 2: case - impact van operationele maatregelen op exploitatie van fictieve dagbladuitgever  Bijlage A: vergrijzing remt afname aantal betalende dagbladlezers tot 2013  Bijlage B: minder effect van maatregelen voor regionale dagbladuitgevers © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 25
 26. 26. Case doelstelling: inzicht geven in effecten van besparingsmaatregelen en eventuele barrières  In de toekomstvisie zijn verschillende mogelijkheden geschetst om aan de operationele zijde maatregelen te treffen die een positief effect hebben op de exploitatielasten van de uitgevers en daarmee het kostenniveau verlagen. Dit draagt bij aan het langer in stand houden van het huidige krantenmodel bij afnemende inkomsten. Achtergrond  De case is opgesteld om meer inzicht in deze maatregelen en de effecten daarvan te verschaffen. Het gaat dan om de verlaging van de exploitatielasten maar ook over de omvang van te nemen voorzieningen. Dit om beter gevoel te krijgen of de voorzieningen een barrière zouden kunnen zijn om te investeren.  Inzicht geven in de impact van operationele maatregelen op de exploitatie van een fictieve Doelstelling landelijke krantenuitgever met sterk dalende oplagen: -20% over 5 jaar, -60% over 10 jaar.  Inzicht geven in de te nemen voorzieningen c.q. investeringen om dit te realiseren.  Het gaat om landelijke krantenuitgevers.  Het betreft een fictieve case.  Het betreft een verdere uitwerking van de kostenbesparende maatregelen, die genoemd zijn in de toekomstvisie, waardoor getallen op punten niet vergelijkbaar zijn. Scope  Maatregelen t.a.v. omzetverhoging, door bijv. diversificatie van product en dienst en prijsverhoging, die ook genoemd worden, zijn in de case niet verder uitgewerkt.  Het betreft een korte verkenning, die is gebaseerd op de toekomstvisie met gebruikmaking van algemeen beschikbare informatie. Er heeft geen diepgaand onderzoek plaatsgevonden. © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 26
 27. 27. Case introductie: fictieve uitgever van landelijke dagbladen  Uitgever met betalende lezers in heel Nederland  Dagblad verschijnt dagelijks maandag tot zaterdag (of zondag) Karakteristieken  Gemiddelde oplage in 2009: 500.000 ex. per dag verdeeld over meerdere titels  Omzet: ca.190 mln € in 2009; bruto marge: 10%  Holding, Commerciële organisatie, Redactie(s), Drukken en Distributie Organisatie  Totaal ca. 900 fte, waarvan ca. 50% bij redactie(s)  Eigen drukkerij en (deels gedeelde) distributie Indicatieve Omschrijving % kosten kosten Holding  Bestuur, IT, Finance, Facilities, … 4% 7 mln Commercie  Advertentieverkoop, abonneewerving, lezersservice 16% 28 mln Redactie  Redactie 30% 52 mln Drukken  Grafische vervaardiging (evt. deels uitbesteed) 25% 43 mln Distributie  Distributie (evt. deels uitbesteed) 25% 43 mln © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 27
 28. 28. Case introductie: base case fictieve krantenuitgever met gecontinueerde bedrijfsvoering  Oplage daalt van 2009-2014 met 4% per jaar en van 2014-2019 met 6% per jaar Scenario  In startjaar 2009 bedraagt de bruto marge 10%  Geen inflatie meegenomen: lonen/ opbrengsten ontwikkelen zich evenredig met de inflatie  Wat daalt evenredig met de oplage:  Oplage-inkomsten (abo‟s en LV), advertentie-inkomsten (aanname: 70% vd oplage- inkomsten), variabele druk-(m.n. papier) en distributiekosten (m.n. freelance betalingen) Aannames  Kosten voor holding, commercie en redactie zijn voor 50% geschaald met de oplage  Wat blijft constant:  Vaste kosten voor organisatie en netwerk van transport en distributie  Vaste kosten voor drukken (organisatie en machines)  Additionele inkomsten (aanname 5% van de oplage-inkomsten) Base case: ontwikkeling van kosten en opbrengsten 200 180 160 Kosten mln € 140 Opbrengsten 120 100 80 2009 2011 2013 2015 2017 2019 © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 28
 29. 29. Case maatregelen: mogelijke rendementsverbetering en financiële consequenties in zes gebieden Eenmalige kosten* Δ fte in 2019 Netto cum. Effectief Maatregelen vs. opbrengsten vanaf Investering Reorganisatie base case t/m 2019**  Personele bezetting 1. Holding 1 mln 8 8 mln aanpassen aan toekomstige oplage door reorganisaties in 2. Commercie 2010-2012 en in 2014-2016 2010 5 mln 36 18 mln 3. Redactie 15 mln 135 53 mln  Gezamenlijk drukken met 50% 4. Drukken minder personeel op moderne 2011 20 mln 14 mln 80 21 mln persen 5. Papieren  Standaard product / omvang 2010 - 19 mln product beperkt met gemiddeld 10%  Gecombineerde distributie en 6. Distributie 2011 2 mln 25 30 mln bezorging Totaal 20 mln 48 mln 284 149 mln * Betreft een inschatting: investeringskosten zijn afhankelijk van gekozen productspecificaties; reorganisatiekosten zijn afhankelijk van gemaakte afspraken in bijv. sociale plannen ** Opbrengsten na aftrek van reorganisatiekosten en investeringen © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 29
 30. 30. Case effecten: vanaf 2012 structureel lagere kosten door maatregelen Cash out “fictieve uitgever" 2009 - 2019 200 180 160 Base case mln € 140 120 100 80 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Na investeringen blijvend lagere kosten  Tijdelijk hogere cash-out in 2010 en 2011 (ca. 10 mln € per jaar)  Investering in nieuwe drukpersen is de grootste cash out in deze jaren (ca. 6 en 10 mln €)  Reorganisatiekosten (ook voor drukkerijpersoneel) veroorzaken geen grote piek, mits gespreid doorgevoerd; de terugverdientijd van reorganisaties is gemiddeld ca. twee jaar  Vanaf 2012 zijn de kosten jaarlijks lager dan in de base case © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 30
 31. 31. Case effecten: Doorvoering van alle genoemde maatregelen zorgt voor positieve marge tot 2018 Bruto marge “fictieve uitgever" 2009 - 2019 30% 20% 10% Bruto marge 0% Base case 2009 2011 2013 2015 2017 2019 -10% -20% -30% -40% Structuurkosten wegen zwaar bij 60% lagere oplage  Kosten voor het in stand houden van thuisbezorging  Kosten voor een drukkerijorganisatie  Kosten voor een structuur met een separate holding, commercie en redactie © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 31
 32. 32. Case effecten: vergelijking van oplagescenario‟s van -40% en -60% in 2019 Wel een positieve marge mogelijk bij een oplagescenario van -40% in 2019 30% 20% 10% Base case -60% Bruto marge 0% 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Alle maatregelen -10% -60% -20% -30% -40% Effect van 20% extra oplagedaling is overheersend  Bij 40% scenario zijn dezelfde maatregelen doorgevoerd  Bij 40% scenario zijn de reorganisatiekosten 1/3 lager dan bij 60% scenario  In 2019 is de bruto marge met alle maatregelen ongeveer gelijk aan de bruto marge in 2009 © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 32
 33. 33. Case evaluatie: conclusies en discussie (1)  Maatregelen verlengen toekomst landelijke dagbladen met minimaal 5 jaar  Investeringen en reorganisaties leiden tot hogere kosten op korte termijn (2010-2011) Conclusies  Reorganisaties verdienen zichzelf snel terug mits gefaseerd doorgevoerd  Niet zelf investeren in drukpersen kan de kosten aanzienlijk beperken  Nut van investeren en reorganiseren als oplageverwachtingen slecht zijn  Een grote (eigen) investering in drukpersen wordt dan beperkt of niet terugverdiend  Reorganisaties blijven nodig om kostenbasis te beperken  Hoever kan de omvang van de redactie teruggebracht worden, zonder inbreuk te doen op kwaliteit? Discussie  In de base case wordt uitgegaan van een redactie van 450 fte die bij oplagescenario -60% afneemt tot een omvang van 315 fte in 2019  Bij doorvoering van reorganisaties (maatregel) wordt de redactie in dit scenario teruggebracht tot 180 fte in 2019  Recent zijn door meerdere uitgevers al forse reducties van de redacties aangekondigd, waarmee het toekomstige besparingspotentieel kleiner wordt © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 33
 34. 34. Case evaluatie: conclusies en discussie (2)  Wat is het belang van thuisbezorging van de krant?  Bij steeds verdere oplagedaling nemen de kosten van thuisbezorging, met name in minder dichtbevolkte gebieden sterk toe  Tegen welke prijs willen we dit in stand houden?  Noodzaak van investering in drukpersen  Papieren krant kan waarschijnlijk nog wel tenminste 10 jaar mee  Product standaardisatie helpt om besparingen te realiseren  Rekening houden met sterke oplagedaling bij investeringen en geleidelijk afschakelen van bestaande capaciteit Discussie  Multifunctionele en “on-demand” drukapparatuur sluit aan bij trends in de markt  Uitbesteding aan en/ of samenwerking met drukexperts  Ontwikkelen van (groene) alternatieven  Kostenbesparingen bij commercie, redactie en op het product hebben mogelijk impact op de inkomsten van krant  Effecten zijn in analyse niet meegenomen  Moeilijk vooraf te kwantificeren  Tot nu toe is dit vaak een van de argumenten geweest om maatregelen niet door te voeren © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 34
 35. 35. Inhoud  Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen  Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Nederland  Deel 2: case - impact van operationele maatregelen op exploitatie van fictieve dagbladuitgever  Bijlage A: vergrijzing remt afname aantal betalende dagbladlezers tot 2013  Bijlage B: minder effect van maatregelen voor regionale dagbladuitgevers © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 35
 36. 36. Bijlage A: vergrijzing remt afname aantal betalende dagbladlezers tot 2013 Prognose: aantal betalende dagbladlezers per leeftijdscategorie* 7,0 Aantal betalende lezers (mln) 6,0 65+ -20% 1,8 5,0 55-64 -25% 1,8 4,0 45-54 3,0 1,4 35-44 2,0 18-34 1,0 0,0 2008 prognose 2013 prognose 2018 * Prognose gebaseerd op jaarlijkse afname van aantal betalende lezers met 4% Bronnen: Cebuco, CBS, IG&H desk research Meeste betalende krantenlezers zijn ouderen in 2008  Meer dan tweederde van de 55+ers betaalt voor een krant  Een derde van de jongste groep (18-34) betaalt voor een krant  Naar verwachting zullen niet-betalende lezers uit 2008, in de toekomst ook niet gaan betalen, terwijl de trend is dat een deel van de betalende lezers hun abonnement beëindigt  Hierdoor neemt ook in de oudere leeftijdsgroepen het aantal betalende lezers gestaag af © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 36
 37. 37. Inhoud  Samenvatting toekomstvisie: conclusies & oplossingsrichtingen  Deel 1: toekomstvisie landelijke dagbladen Nederland  Deel 2: case - impact van operationele maatregelen op exploitatie van fictieve dagbladuitgever  Bijlage A: vergrijzing remt afname aantal betalende dagbladlezers tot 2013  Bijlage B: minder effect van maatregelen voor regionale dagbladuitgevers © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 37
 38. 38. Bijlage B: minder effect van maatregelen voor regionale dagbladuitgevers Relatief hoge dichtheid in regio beperkt besparingspotentieel op operatie  Regionale dagbladuitgevers, met name buiten de Randstad, hebben nu al lagere kosten in hun distributie dan landelijke uitgevers door  hogere dichtheid, kleine afstanden van drukkerij tot afleverpunt (abonnee of losse verkooppunt)  lagere loonkosten  Verplaatsing van de druklocatie leidt tot verhoging van transportkosten en verkorting van het drukvenster Meeste regionale dagbladuitgevers hebben al maatregelen genomen en zijn compacter georganiseerd  Meeste regionale dagbladen hebben onder druk van afnemende inkomsten , de laatste jaren al maatregelen doorgevoerd  Omvang redactie is beperkt en nadert vaak minimumbehoefte voor journalistieke onafhankelijkheid en kwaliteit  Regionale aanwezigheid is van belang voor commercieel succes © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 38
 39. 39. Vragen en informatie IG&H Consulting & Interim is een onafhankelijk bedrijf in Jan van Hasenbroek consultancy en interim management met 150 gedreven Partner professionals. De missie van IG&H is het daadwerkelijk realiseren van de strategische agenda van haar klanten. Daartoe is IG&H gespecialiseerd in het effectief verbinden van markt en operatie. IG&H consultants zijn stuk voor stuk insiders in de sector waarin zij werkzaam zijn en kenmerken zich door Mirjam Karmiggelt een no-nonsense mentaliteit, authenticiteit, materie- deskundigheid en betrokkenheid. IG&H Consulting & Interim is Director voornamelijk actief in Financial Services, Health, Industry, Consumer & Retail en Logistics. IG&H Consulting & Interim Vijzelmolenlaan 10-18 Roelf de Bruijne Postbus 572 Managing Consultant 3440 AN te Woerden Telefoon: (0348) 496 300 Fax: (0348) 496 399 E-mail: algemeen@igh.nl Internet: www.igh.nl © IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Toekomstvisie Dagbladen / 39

×