Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio agenda digital catalunya 2020

13,147 views

Published on

Presentació iDigital - EADA Alumni #BnT - 24 de gener de 2013

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

Presentacio agenda digital catalunya 2020

  1. 1. Marc de referència
  2. 2. Idigital, l’Agenda Digital de Catalunya 2020
  3. 3. Vuit eixos estratègics d’idigital
  4. 4. Model operatiu idigital
  5. 5. Nou model TIC per modernitzarl’Administració i fer-la més eficient
  6. 6. Desplegament d’infraestructures per connectarciutadans, empreses i administracions
  7. 7. L’Agenda idigital realitza una transposició delobjectius de l’Agenda Digital per Europa

×