Solució integral d’administració electrònica

624 views

Published on

Solució integral
d’administració electrònica.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
624
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Solució integral d’administració electrònica

  1. 1. <ul><li>Solució integral </li></ul><ul><li>d’administració electrònica. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Abril 2009 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Carlos Vila Mateos </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  2. 2. Introducció <ul><li>STERIA recull les noves necessitats de les AAPP i ha donat resposta amb una solució integral d’Administració Electrònica (AE). </li></ul><ul><li>STERIA treballa en dos grans àmbits: </li></ul><ul><li>Consultoria de Processos: anàlisi dels processos de treball de les administracions, optimització i adaptació a les lleis vigents. (art. 34 Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públic, on s’apunten els criteris per a la gestió electrònica ) </li></ul><ul><li>Desenvolupament de mòduls de negoci: Anàlisi, disseny i implantació d’eines i desenvolupaments adaptats a cada necessitat. </li></ul>
  3. 3. Concepte Plataforma e-Govern (Programari) Signatura electrònica (arts. 13-16 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) Registre telemàtic (arts. 24-26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) Notificacions telelemàtiques (arts. 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) Documents administratius electrònics (art. 29 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) Expedient electrònic (art. 32 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) Interoperatibilitat dels sistemes d’informació (art. 41 de la Llei 11/2007, de 22 de juny)
  4. 4. Funcions Principals: Plataforma de Tramitació Assistida <ul><li>Elaboració del catàleg de serveis i procediments . (Consultable a través de la seu electrònica article 10 Llei 11/2007, de 22 de juny) </li></ul><ul><li>Configuració de l’ expedient electrònic (art. 32 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) </li></ul><ul><li>T ramitació i operacions amb expedients : </li></ul><ul><ul><li>Vista personalitzada de l’escriptori de treball en funció de les atribucions i permisos de l’usuari amb les opcions de: creació i tramitació d’expedients, cerca, consulta d’estats… </li></ul></ul><ul><li>Tramitació i operacions amb activitats : </li></ul><ul><ul><li>Incorporació de documents en format digital, tramesa a signatura dels documents, emissió de documents mijtançant plantilles estandarditzades, recepció d’avisos i alertes vinculats als terminis de tramitació definits… </li></ul></ul><ul><li>Notificacions telemàtiques. (art . 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) </li></ul><ul><ul><li>Sistema de lliurament per grups d’usuaris (llistats), individualitzades o per rols (funcions) </li></ul></ul>
  5. 5. Funcions Principals: PTA <ul><li>Frontal web amb aspecte configurable ( Look & Feel ) segons fulls d’estil (CSS). </li></ul><ul><li>Generació automàtica de pàgines web a partir dels models definits. </li></ul><ul><li>Sistema de control de versions de procediments (W4 Port). </li></ul>
  6. 6. Funcions Principals: W4Studio <ul><li>Dissenyador gràfic de procediments i processos de treball. </li></ul><ul><li>Diversos tipus d’elements (nodes): activitat, decisió, espera, notificacions via mail etc. </li></ul><ul><li>Connectors . Nodes fets a mida que incorporen la lògica de negoci pròpia i permeten la integració amb altres mòduls: passarel·la de pagament, notificació telemàtica (eNotum, eRes, eaCat) </li></ul><ul><li>Objectes de representació . Permeten parametritzar la presentació de les variables de l’expedient en pantalla: calendaris, seleccionables de cerca, botoneres de selecció… </li></ul>
  7. 7. Funcions Principals: Mòduls addicionals <ul><li>Ens i càrrecs . Definició de l’estructura organitzativa de l’administració i dels seus càrrecs: àrees, unitats, adscripció orgànica de les persones… </li></ul><ul><li>Registre de Potestats . Manteniment i alta de càrrecs: nomenaments, delegacions, cessaments… </li></ul><ul><li>Gestor documental. Repositori dels documents electrònics que permet la consulta i classificació d’aquests. </li></ul><ul><li>Sistema d’escrits. Generació de documents a partir de plantilles estandarditzades. </li></ul><ul><li>Registre Telemàtic. Inscripció i apunt de les entrades i sortides dels documents de l’administració. (art. 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) </li></ul>
  8. 8. Funcions Principals: Mòduls addicionals <ul><li>Portafirmes : Gestió d’ordres de signatura, signatura de documents per lots. (Segons el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica) </li></ul><ul><li>Plataforma de Signatura </li></ul><ul><ul><li>Serveis de PKI via SOA (PSIS): validació certificats X509, normalització d’atributs de certificats, signatura CMS, XMLDsig, segell de temps (TSA). </li></ul></ul><ul><ul><li>Frontal de Signatura . </li></ul></ul><ul><ul><li>Eines i metodologies marcades per CATCert. </li></ul></ul><ul><ul><li>Certificació en PSIS. </li></ul></ul><ul><ul><li>Certificació de CATCert incorporada a la solució. </li></ul></ul>
  9. 9. Funcions Principals: Mòduls addicionals <ul><li>Identificació, autenticació i Single Sign On ( SSO ). </li></ul><ul><li>Integració amb AOC: Enotum, eRes, eaCat. </li></ul><ul><li>Quadres de comandament i Sistema d’indicadors. </li></ul>
  10. 10. <ul><li>Moltes gràcies per la seva atenció. </li></ul><ul><li>Per a qualsevol dubte o aclariment, carlos.vila @ steria.es </li></ul>

  ×