Zangspreekbeurt mia

235 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zangspreekbeurt mia

  1. 1. MiaGORKISTAN VANDEKEERERUBEN VAN LOONMAXIM KOKOREV
  2. 2. Toen ik honger had,Kwam ik naar je toe.Je zei: eten kan als je de afwasdoet.Mensen als jij moeten niet moeilijkdoen,Geef ze een kans voor ze stomgaan doen.
  3. 3. De middenstand regeerthet land,Beter dan ooit tevoren.Mia heeft het lichtgezien ze zegt:niemand gaat verloren
  4. 4. Voorlopig gaan we nogeven doorop het lichtend pad, hetverkeerde spoor.Mensen als ik vind je overal,op de arbeidsmarkt, in dittranendal
  5. 5. Sterren komen, sterren gaanalleen Elvis blijft bestaan,Mia heeft nooit afgezien zevraagt:kun jij nog dromen?
  6. 6. De middenstand regeert hetland,Beter dan ooit tevoren.Mia heeft het licht gezien zezegt:niemand gaat verloren
  7. 7. Sterren komen, sterrengaanalleen Elvis blijftbestaan,Mia heeft nooit afgezienze vraagt:kun jij nog dromen?
  8. 8. Sterren komen, sterren gaanalleen Elvis blijft bestaan,Mia heeft nooit afgezien zevraagt:kun jij nog dromen?

×